česky deutsch

9.B

Úvod » Třídy » 9.B

Vážení rodiče, milí žáci, milé žákyně,

vítejte na nástěnce třídy 9.B. 

 

ORGANIZACE VÝUKY, AKCE

TÝDEN 13. - 17.6.

14.6.(út) generální zkouška – prezentace závěrečných prací. Začínáme v 7:55, předpokládaný konec ve 13h. Odpolední výuka odpadá.

16.6. (čt) odpadá dějepis. Konec výuky v 14:25.

15.6. (st) PREZENTACE ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Prezentace závěrečných prací žáků a žákyň 9.tříd proběhne 15.6. od 8:30 ve školní aule. 

 

TÝDEN 20. - 24.6.

V tomto týdnu končí výuka v 12:40h., s výjimkou celodenního výletu. Odpolední výuka už neprobíhá.

VÝLETY

20.6.(po)     Pěší výlet do okolí. Tramvají do Jablonce a přes Prosečský hřeben zpět do Liberce. Oběd ve škole, pak rozchod. Večer přespání ve škole - sraz v 17:30.

21.6. (út)     Bude upřesněno.

23.6. (čt)    Praha – celodenní výlet. 

Bližší informace obdrží žáci písemně v podobě návratky.

V tomto týdnu proběhne odevzdání učebnic a čipů.

 

TÝDEN 27. - 30.6.

27.6. SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ A PŘEDÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO VYSVĚDČENÍ 

Srdečně zveme rodiče na slavnostní rozloučení a předání závěrečného vysvědčení žákům a žákyním 9. ročníků, které proběhne 27.6. od 14h. v Galeri.

28.6. Sportovní den (pořádá naše třída)

29.6. Rozloučení (pořádá 9.A)

30.6. Předání vysvědčení

 

POMOZME ukrajinským dětem adaptovat se v našem městě, v naší zemi; POMOZME jim najít náhradní domov a bezpečí

Žákovský parlament při ZŠ s RVJ Liberec Husova pořádá finanční sbírku určenou přímo ukrajinským dětem, které se svými rodiči uprchly před válkou a našly zázemí v našem městě. Děti budou navštěvovat adaptační pobyty na školách zřízené Statutárním městem Liberec po celém městě. Finanční náročnost je vysoká. Děti potřebují školní pomůcky, učebnice, základní školní vybavení atd. Řada z dětí zůstane v našem městě a od září se začlení mezi naše žáky do běžných tříd. Je v našem zájmu, aby jejich zařazení proběhlo co nejpřirozeněji a společně s libereckými dětmi vytvořily přátelské klima. Situace v mnoha rodinách není vůbec jednoduchá.

POMOZME jim a nám všem zároveň.

Svůj příspěvek je možné zaslat na účet: 2701173974/2010

nebo v  hotovosti vložit do určené kasičky, která bude umístěna na sekretariátu školy a během velké přestávky ve stánku POMOCNÁ TUŽKA.

Příspěvek do sbírky je dobrovolný, částka v min. výši 50,-Kč je odměněna fotografií živé vlajky, kterou vytvořili žáci a zaměstnanci školy.

Předpokládané výdaje

Cyklistický kurz  - platba do 6. 5. , 2 500 Kč

1 balení papírů do kopírky

1 role papírových utěrek

 

Organizace školního roku

Podzimní prázdniny: 27.10. - 29.10. 2021

Vánoční prázdniny: 23.12. - 2.1. 2022

Pololetní prázdniny: 4.2. 2022

Jarní prázdniny: 14.2. - 20.2. 2022

Velikonoční prázdniny: 14.4. 2022

Cyklistický kurz: 21.-25.5.2022, Drhleny

Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8. 2022

 

Třídní schůzky 

7.10. 2021 18:00

25.11. 2021 Konzultace

13.1. 2021 Konzultace

31.3. 2022 Konzultace

26.5. 2022

 

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

 

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

 

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny

Rozvrh třídy

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV HV MA ČJL AJ   PČ/VV PČ/VV
Úterý   ČJ/MA AJ ZEM MA/ČJ NJ   PŘD OV
Středa   MA NJ ČJL FY OV CH    
Čtvrtek   AJ CH ČJL PŘD NJ   ZEM DĚJ
Pátek   TV TV MA FY AJ NJ