česky deutsch

9.B

Úvod » Třídy » 9.B

Vážení rodiče, milí žáci,

vítejte na nástěnce třídy 9.B. 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA SPŠSE A VOŠ LIBEREC

Sobota s technikou

  • proběhne Online, z důvodu COVID19 dne 11.12.21,
  • zápis bude spuštěn v Pátek 3.12. v 17 hodin, mnoho z kurzů bývá obsazeno do 5-ti minut!,
  • před zápisem musí být provedena registrace,
  • https://sobota.pslib.cloud/
  • Za 1 sobotu s technikou se počítá 1 bod do přijímacího řízení, max. počet bodů jsou 2.
  • https://pslib.cz/pro-uchazece/soboty-s-technikou

DOD

  • Den otevřených dveří proběhne presenčně 17.12.2021, nicméně dle nařízení se mohou zúčastnit pouze návštěvníci,

kteří jsou min. 14 dní po ukončeném očkování, případně v ochranné lhůtě 180 dní po COVID19.

  • Náhrada za neuskutečněné DOD bude v lednu, popř. v únoru 2022.
  • Výjimečně budou po škole provázet učitelé (obvykle toto zajišťují žáci), nicméně k dispozici vám bude školní parlament, aby si s vámi otevřeně promluvil o studiu na naší škole.
  • https://pslib.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri

Více info k přijímacímu řízení najdete též v emailu. 

--------------------------------------------------

Vážení rodiče,

blíží se plánované konzultační schůzky. Vzhledem k současné situaci i s ohledem na diametrálně protichůdné postoje řady z nás jsme se rozhodli uskutečnit konzultace s jednotlivými učiteli on-line. Na uvedeném odkazu si můžete rezervovat svůj čas u jednotlivých učitelů dle své potřeby. Chceme omezit virtuální fronty, které se ale i tak mohou vytvářet. Prosíme proto o maximální trpělivost. 

Informace s pokyny a odkazy na jednotlivé učitele budou zveřejněny během středy 24. 11. 2021.

Věříme, že on-line schůzky z pohodlí Vašich domovů přespějí ke klidnému a bezpečnému průběhu.

Plánované tripartitní schůzky ve třídách 2.A; 2.B; 4.A; 4.B; 4.C; 5.A; 5.B se konají v termínech domluvených s třídním učitelem prezenčně ve škole při zachování všech platných nařízení.

Blanka Lukeš Reindlová

Vážení rodiče, milí žáci,

vítejte na nástěnce třídy 9.B. 

 

INFORMACE K NOVÉ KARANTÉNĚ

Informace k výuce od 18.11.2021

Dne 17.11.21 končí karanténa žákům 9.B, kteří jsou otestovaní metodou PCR s negativním výsledkem. Ve čtvrtek 18.11. se vracíme k prezenční výuce ve škole (žáci s negativním výsledkem PCR, žáci po prodělání nemoci (do 180dní od +testu), očkovaní žáci). 

Ve čtvrtek 18.11. a v pondělí 22.11. odpadá odpolední vyučování. Žáci končí výuku ve 12:40.

 

Vážení rodiče, milí žáci, milé žákyně,

bohužel se naše třída 9.B opět ocitla v karanténě. Karanténa žáků třídy 9.B byla nařízena od 11.11. do 17.11.2021 pokud žáci absolvují PCR test a ten je negativní. Když na PCR test nepůjdou, karanténa jim končí 24.11.2021, včetně.  Očkovaní a osoby v ochranné lhůtě nemají karanténu, ale preventivně by měli jít na PCR test a do výsledku testu by měli používat respirátory. Podrobné infromace od Krajské hygienicé stanice naleznete v emailu.

Výuka 15.11.2021

V pondělí bude na celém druhém stupni probíhat projektový den (téma Václav Havel). Naše třída 9.B ho absolvuje v on-line verzi. Sejdeme se na on-line třídnické hodině v pondělí v 8h., kde obdržíte další informace.

Přeji pevné zdraví. Jana Martínková.

 

 

 

9.B - on-line rozvrh pro období karantény - listopad 2021
             
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po Osv Ma Čj Aj  
Út Čj/M Aj Z Čj/M Nj  
St Ma Nj Čj Fy Ov Ch
Čt Aj Ch Čj Nj D
Z x Ma Fy Aj Nj

Hodiny on-line výuky začínají vždy v celou (8, 9, 10, 11, 12, 13h.) a vyučovací jednotka trvá 30minut.

 

INFORMACE

Vážení rodiče a přátelé školy, vzhledem k zvýšenému počtu stížností a podnětů Vás žádám o dodržování opatření vstupu do školy. Hlavní vstup je určen výhradně žákům na vstupní aktivovanou kartu. Pro rodiče a ostatní veřejnost platí povinnost užívat boční vchod s registrací na sekretariátu. Důvodem je zajištění bezpečnosti žáků a jejich osobních věcí v budově školy. Bez Vaši spolupráce nejsme schopni bezpečnost a ochranu majetku zajistit.

Děkuji za pochopení – ředitelka školy

ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Milí deváťáci, podklady a veškeré informace k vypracování ročníkové práce naleznete jako soubory ke stažení dole na této nástěnce. Vše si pročtěte, řiďte se doporučeními a hlavně se snažte pracovat průběžně. Jak už vícekrát zaznělo, nenechávejte vše na poslední chvíli:-)!

 

KONTAKTY

Škola:                                    Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                   info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396 

Telefon kancelář:                 731 632 396

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Lukeš Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Jana Martínková

                                               jana.martinkova@husovaliberec.cz

Jídelna:                                 tel:  775 856 575 nebo 731 632 396, email: jidelna@husovaliberec.cz

 

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

7.10. 2021 od 18h.

25.11. 2021 - konzultace

13.1. 2022 - konzultace

31.3. 2022 - konzultace

26.5. 2022

 

PRÁZDNINY:

Podzimní prázdniny - 27. - 29. října 2021

Vánoční prázdniny - 23. prosince  2021 - 2. ledna 2022

Pololetní prázdniny - 4. února 2022

Jarní prázdniny - 14. - 20. února 2022

Velikonoční prázdniny - 14. dubna 2022

Hlavní prázdniny - 1. července - 31. srpna 2022

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE:

žákovský zápisník - 20,-

pracovní sešity Čj - cca 90,-

pracovní sešity M - 150,-

pomůcky Vv - 100,-

učebnice NJ - 420,-

papírové utěrky, kapesníky

balík papírů na kopírování

učebnice AJ - 570,- (vybírají vyučující AJ)

časopis AJ - 250,- (vybírají vyučující AJ)

 

 

 

 

 

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

nový školní rok je doslova přede dveřmi. Bohužel i letos nás bude s jeho začátkem provázet řada opatření až restrikcí. Vedení školy velice citlivě zvažuje každý krok, který v tomto směru podniká a bude se tak chovat i nadále. V následujících odstavcích byste měli získat všechny potřebné informace a odpovědi na případné otázky:

Začátek vyučování, vstup do školy

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 7:55 hod jako obvykle. Hlavní vchod bude otevřen v 7:30 hod a žáci vstupují rovnou do svých kmenových tříd, kde vyčkají příchodu učitele. Žáci 2. – 5. tříd mohou využít služky DKH v ranním provozu od 6:00 hodin. Do DKH a ŠD se ráno vstupuje zásadně bočním vchodem. Od druhého dne se žáci přezouvají. Šatní skříňky pro 1. - 3. třídu jsou umístěny na chodbách u kmenových tříd, 4. - 9. třídy mají své šatní skříňky v suterénu, kam vstupují z vestibulu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin a další informace najdete na webu na nástěnkách jednotlivých tříd.

1.9.2021 je plánovaná výuka do 9:35 hod (dvě vyučovací hodiny).

 

Vstup do prostor školy třetím osobám (zákonní zástupci atd.)

Přítomnost třetích osob není z pohledu doporučení MŠMT a MZd žádoucí, a proto prosím zvažte nutnost doprovodu až do třídy dle individuálních potřeb svého dítěte. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování nebo maximálně 180 dní po Covidu) a v budově by se měla zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná s použitím bočního vchodu a  s registrací na sekretariátu školy.

Výjimka je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Přítomnost první školní den je umožněna rodinným příslušníků splňujícím hygienické podmínky (očkování, platný negativní test, ochranná doba po prodělání onemocnění Covid). Účast dětí mladších šesti let není žádoucí.

Všichni návštěvníci školy použijí při vchodu desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy mají zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.

Testování

Vedení školy se rozhodlo využít nabídky a k testování používat neinvazivní PCR testy z krajní části nosu. Důvodem byla především možnost poskytnout žákům platné potvrzení/certifikát o negativním výsledku na Covid , které uplatní na kroužcích, sportech a jiných zájmových aktivitách. Antigenní testování tuto možnost nedává (platnost testu pouze 24 hod).

Testování bude provedeno 1. 9. a 9. 9.; žáci 1. tříd 2. 9. a 6. 9., dále dle rozhodnutí vlády.

Testy zvládnou děti za účasti pedagogů samy. Jedná se o výtěr z krajní části nosu. Není třeba se ničeho obávat.

Testování se nemusí podrobit žáci plně očkovaní nebo ti, kteří prodělali v posledních 180dnech onemocnění COVID.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni nosit ochranu nosu a úst po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole. Taktéž jsou omezováni při průběhu vyučovacích hodin tělesné výchovy a hudební výchovy.

Roušky – zakrytí nosu a úst

Zakrytí nosu a úst rouškou je závazné ve společných prostorách školy pro všechny žáky a zaměstnance. Povinnost platí pro třetí osoby ve všech prostorách školy a při všech aktivitách.

Tělesná výchova

Z důvodu menších vnitřních prostor určených k výuce tělesné výchovy budeme směřovat výuku co nejvíce do venkovních prostor, případně využívat nabídku různých alternativních možností. Výuka plavání bude realizována pro žáky 3. tříd a 4. A; 4. B dle informací třídních učitelů.

Turistický kurz pro žáky 6. tříd je stále platný.

Školní družina DKH a zájmové kroužky

Provoz a organizace školní družiny a DKH je plánován v běžném režimu od 6 do 18 hod dle směrnice ŠD. K zařazení do ŠD nebo DKH použijte přihlášku na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Otevření zájmových kroužků plánujeme jako každý rok poslední týden v září na základě přihlášky. I pro tento účel zvolila škola PCR testování.

Obědy – nabídka školní kuchyně

Z důvodu hygienických opatření zatím školní jídelna nenabízí možnost zakoupení svačin. Obědy zajišťujeme v běžném rozsahu. Odběr stravy pro cizí strávníky nebo pro žáky v první den nemoci, případně sportovců je možný pouze v jednorázových plastových miskách (není možné využívat vlastní nádoby) v době od 11:20 do 11:40 a od 14:10 do 14:30. Takto odebraný oběd je zpoplatněn přirážkou 5,-Kč za balné. Prosíme o dodržování těchto časů a o včasnou informaci tohoto požadavku vedoucímu jídelny.

Nezapomeňte na úhradu záloh stravného. Obědy na 1.9.2021 je nutné objednat individuálně vzhledem k plánovanému zkrácenému vyučování.

Hygiena

Při změně učebny během jednoho dne si žák otře své pracovní místo jednorázovou desinfekční utěrkou nebo jiným připraveným materiálem. Chrání tak především své zdraví.

V učebnách a společných prostorech je stále k dispozici desinfekce.

 

                                                                                              Blanka Lukeš Reindlová

 

 V Liberci 22.8.2021

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

 

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

 

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny

Rozvrh třídy

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV HV MA ČJL AJ   PČ/VV PČ/VV
Úterý   ČJ/MA AJ ZEM MA/ČJ NJ   PŘD OV
Středa   MA NJ ČJL FY OV CH    
Čtvrtek   AJ CH ČJL PŘD NJ   ZEM DĚJ
Pátek   TV TV MA FY AJ NJ