česky deutsch

9.A

Úvod » Třídy » 9.A

Provoz nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.

 

 

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

Pro přihlášení na termín ke kariérnímu poradenství použijte tento odkaz.

Podklady pro tvorbu závěrečných prací

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Informace a přihláška ke stravování

Požadavky na sešity

Seznam požadovaných sešitů naleznete zde.

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV Děj Ma/ČjL Aj Ma/ČjL   Pč/Vv Pč/Vv
Úterý   Ma Nj/Fj Přd Aj ČjL   Zem Ov
Středa   Nj/Fj ČjL Fy Aj Ov Ch    
Čtvrtek   ČjL Nj/Fj Aj Ma Zem Přd   Hv
Pátek   Ch Fy Nj/Fj Ma Tv Tv    

                                                                    

V pondělí jsou rozděleny Ma a ČjL - 3. hodinu má 1. skupina Ma, 2. skupina ČjL, 5. hodinu je to obráceně.

Odpolední výuka - v lichém týdnu se střídá vaření s digitálními technologiemi (změna skupin v pololetí), v sudém týdnu  probíhá výtvarná výchova.

 

Vítám vás na  naší nástěnce, kde se můžete dozvědět důležité informace týkající se výuky a nejrůznějších školních akcí. Jistě jste si během prázdnin dostatečně odpočinuli, abyste se mohli s vervou pustit do zdolávání posledního stupínku základního vzdělávání. Čeká nás spousta práce, ale společně ji určitě zvládneme. Přejme si, aby nadcházející školní rok byl pohodový a úspěšný.

Alena Muráňová

 

 

Kontakt na mě:  alena.muranova@husovaliberec.cz

                                     telefon 732 429 832

 

Možnost procvičování matematiky k PZ

Na Matematickou- fyzikální fakultě Univerzity Karlovy jsme založili skupinu na doučování matematiky. Rozhodli jsme na tuto situaci reagovat tak, že jsme připravili jeden termín (24.4.) tzv. Přijímaček z matematiky na nečisto on-line pro všechny děti zdarma.

Více o “akci” na našich stránkách: https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

15. 4.- se budou konat v 18,30 třídní schůzky - online, popovídejme si spolu po delší době o všem, co máme na srdci, spojíme se opět přes classroom, děti Vám poskytnou odkaz.

 

MÁTE-LI PROBLÉMY S PŘIHLÁŠENÍM DO BAKALÁŘŮ

 

Pokud někomu z vás nefunguje heslo do Bakalářů, zkuste následující postup:
- otevřít Bakaláře
- kliknout na zapomenuté heslo/resetovat heslo
- zadat adresu rodiče, kterou jste mi uvedli a já ji zaznamenala do karty žáka
- pak si můžete nastavit své vlastní heslo

Při trvajícímu problému mi dejte vědět.
 

 

NABÍDKA KONZULTACÍ

 

Německý jazyk - p. Machová        pondělí 14 hodin

Anglický jazyk - Dustin                 úterý 14 hodin

Bi, Z, F - p. Vohradská                   úterý

Český jazyk - p. Pastuchová        středa 13 hodin

Matematika - p Červinková          čtvrtek 14 hodin

 

Máte-li zájem o některé konzultace, bylo by dobré se s daným učitelem spojit a nahlásit se mu, popřípadě sdělit, co byste chtěli vysvětlit a procvičit.

 

ROZVRH SE NAŠÍ TŘÍDĚ NEMĚNÍ

Podpora žáků při přípravě na JPZ

jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do
maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do
elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných
přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní
testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých
mobilních telefonů a tabletů.

V příloze naleznete dopis náměstka ústředního školního inspektora PhDr.
Ondřeje Andryse, MAE, MBA, MPA s dalšími informacemi a také infografiku.

Prosíme o předání informací o této možnosti Vašim žákům, jejich učitelům a
případně i rodičům.

S pozdravem
Česká školní inspekce

 

2 přílohy

https://drive.google.com/file/d/1NyBHGzM7M7urYpnW_SQZEBesp7IY2oeZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UYyZjdVYEi6urgSv9LrgJgTFTunhntWE/view?usp=sharing

 

Přijímací řízení 2021

 

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny na vybrané střední školy

do 1. března 2021 (možno doručit osobně nebo doporučeně poštou).

 

V letošním školním roce v případě čtyřletých oborů vzdělávání s maturitou není jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel střední školy.

Informace o kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení musí ředitel střední školy zveřejnit na webových stránkách nejpozději do 31. ledna 2021.

Pokud se jednotná přijímací zkouška nekoná, střední škola organizuje školní přijímací zkoušku.

Ředitel střední školy může dodatečně rozhodnout o nekonání těchto zkoušek do 8. března 2021 za předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání a zároveň je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.  

Nutné pečlivě zkontrolovat požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška).

 

Přihláška

růžový formulář (možno stáhnout z www.edulk.cz - záložka „přijímací řízení – obory bez talentové zkoušky – formuláře přihlášek“, www.cermat.cz, webové stránky středních škol)

POZOR – v letošním školním roce nové přihlášky (viz příloha), liší se zadní strana

přihlášku vytisknout oboustranně

může být vytištěna černobíle

přihlášky musí být vyplněny stejně (neměnit pořadí středních škol!)

 

Přihlášku vyplňují zákonní zástupci!

Přední strana přihlášky - vyplnit přesně název a adresu střední školy, kód a název oboru (lze psát pouze jeden obor!)

 

Nevyplňovat datum státní přijímací zkoušky, protože je  dáno (na první školu se žák dostaví ke státní přijímací zkoušce 12. 4., na druhou školu 13. 4.).

Pokud se na střední školu bude konat školní přijímací zkouška, je nezbytné uvézt datum!

Vyplnit kolonky datum narození zákonného zástupce, jméno zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce, nezapomenout na podpis uchazeče.

 

Zadní strana přihlášky -  vyplnit chování a školní předměty podle vysvědčení (bez OSV) a známky, zákonní zástupci nevyplňují průměr (doplní škola)

Nezapomenout vyplnit úspěchy v okresním a krajském kole olympiád (je nutné doložit kopií diplomu) podle kritérií střední školy (kolonka Schopnosti, vědomosti...)

 

IZO školy 102 241 040

 

ČTVRTLETNÍ HODNOCENÍ

Hodnocení za první čtvrtletí a další průběžné hodnocení naleznou rodiče v elektronické žákovské knížce. Dotazy pro podrobnější informace je třeba směřovat na příslušného učitele předmětu. První kontakt je nejlépe učinit emailem, kde domluvíte další způsob komunikace. Toto řešení nahrazuje klasické třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda bude možné konzultační schůzky učinit v měsíci  lednu, doporučujeme využít této možnosti a učitele kontaktovat. Hodnocení za první pololetí bude vycházet z nastavených kritérií, se kterými byly seznámeny děti hned na počátku školního roku a zvolený způsob zohledňuje distanční výuku.

Informace k výuce od 4.1.2021  Pokud nevstoupí v platnost jiné nařízení, bude výuka probíhat dle dosavadního rozvrhu.

Rozvrh 

PO - OSV, D, M, AJ, ČJ

Út - Ma, NJ/FJ, Př, Aj, ČJ, Z

St - NJ/FJ, ČJ, Fy, AJ, OV, Ch

Čt - ČJ, NJ/FJ, Aj, M, Z, Př

Pá - Ch, Fy, NJ/FJ, M

DISTANČNÍ VÝUKA

Žáci budou pozváni do onlin-hodin podle rozvrhu vždy v celou hodinu - tedy v 8, 9, 10 hodin apod (trvání cca 30 minut). Upozorňuji, že tentokrát je účast povinná!!! Pokud není možné se hodniny z nějakého důvodu zúčastnit, omlouvá žáka rodič!

Rozvrh 

PO - OSV, D, M, AJ, ČJ

Út - Ma, NJ/FJ, Př, Aj, ČJ, Z

St - NJ/FJ, ČJ, Fy, AJ, OV, Ch

Čt - ČJ, NJ/FJ, Aj, M, Z, Př

Pá - Ch, Fy, NJ/FJ, M Pč

ČESKÝ JAZYK - žáci dostali poměrně dost práce, vědí, co mají mít na kterou hodinu hotovo, včetně přijímačkového testu za ranní 0. hodinu, nepřítomní vše naleznou v classroomu nebo jim to pošlu

.  

 

Průvodce „Kam po devítce“ 

Nejedná se o duplicitu služby, kterou poskytují výchovní poradci či třídní učitelé, jde o originální a přehledný návod usnadňující rodičům orientaci. Jeho zvláštností je to, že je psán „z pohledu rodiče“ a je podložený aktuální opakovanou zkušeností s výběrem střední školy i mojí profesní orientací v oblasti poradenství ve vzdělávání.

Průvodce obsahuje přehled všech zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se váží  k výběru budoucího povolání či studia. Na četné žádosti mého okolí jsem se rozhodla nesdílet tento „manuál“ jen v okruhu škol, se kterými spolupracuji, ale poslat ho, možná vaším prostřednictvím, „do světa“.

Jak tento 15ti stránkový průvodce vypadá a co vše obsahuje, se můžete sám/a podívat zde https://bit.ly/KAMpodevitce nebo zde Průvodce (na vyžádání vám ho mohu zaslat také v pdf formátu přímo do e-mailu).

Bc. Pavla Lopatková

E-mail: pruvodce@kampodevitce.cz, tel: 732 865 378

www.kampodevitce.cz

 

NABÍDKA !!! Kdo neabsolvoval testování k volbě povolání u paní Bradáčové, má možnost se bezplatně  tohoto testování zúčastnit na Úřadu práce po předběžném objednání  na tefonním čísle 950 132 448 (p Prokešová a Krainerová).

 

24. 9. - výukový program "Chlapec v pruhovaném pyžamu" v knihovně od 10 hodin

 

 

Předpokládané výdaje pro školní rok 2020/2021:

Pracovní sešity z ČjL - 100,- Kč
Pracovní sešity z Ma - 100,- Kč (3. díl zaplacen v loňském roce)
Pomůcky na VV - 50 Kč
Třídní fond 300 Kč ( přeplatek z minulého roku bude odečten)

Žákovský zápisník 10 Kč

Anglický časopis - 250 Kč

Cvičení z ČJ a matematiky ( příprava na přijímací zkoušky) budou probíhat ve středu a pátek od 7 hodin za poplatek 7OO Kč za každý předmět, začínáme v říjnu.

Balík papírů na kopírování

Cyklistický kurz na konci roku - předpokládaná cena 2000 KčOrganizace školního roku 2020/2021:

Začátek školního roku - 1.9. 2020
Podzimní prázdniny - 29.10. - 30.10. 2020
Vánoční prázdniny - 23.12. 2020 - 3.1. 2021
Konec 1. pololetí - 28.1. 2021
Pololetní prázdniny - 29.1. 2021
Jarní prázdniny - 30.1. - 7.2. 2021
Velikonoční prázdniny - 1.4. - 2.4. 2021
Hlavní prázdniny - 1.7. - 31.8. 2021

 

Třídní schůzky :

1.10.2020

26.11.2020 konzultační

14.1.2021 konzultační

25.3.2021 konzultační

20.5.2021

 

 

 

 

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová