česky deutsch

9.A

Úvod » Třídy » 9.A

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

Pro přihlášení na termín ke kariérnímu poradenství použijte tento odkaz.

Podklady pro tvorbu závěrečných prací

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Informace a přihláška ke stravování

Požadavky na sešity

Seznam požadovaných sešitů naleznete zde.

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV Děj Ma/ČjL Aj Ma/ČjL   Pč/Vv Pč/Vv
Úterý   Ma Nj/Fj Přd Aj ČjL   Zem Ov
Středa   Nj/Fj ČjL Fy Aj Ov Ch    
Čtvrtek   ČjL Nj/Fj Aj Ma Zem Přd   Hv
Pátek   Ch Fy Nj/Fj Ma Tv Tv    

                                                                    

V pondělí jsou rozděleny Ma a ČjL - 3. hodinu má 1. skupina Ma, 2. skupina ČjL, 5. hodinu je to obráceně.

Odpolední výuka - v lichém týdnu se střídá vaření s digitálními technologiemi (změna skupin v pololetí), v sudém týdnu  probíhá výtvarná výchova.

 

Vítám vás na  naší nástěnce, kde se můžete dozvědět důležité informace týkající se výuky a nejrůznějších školních akcí. Jistě jste si během prázdnin dostatečně odpočinuli, abyste se mohli s vervou pustit do zdolávání posledního stupínku základního vzdělávání. Čeká nás spousta práce, ale společně ji určitě zvládneme. Přejme si, aby nadcházející školní rok byl pohodový a úspěšný.

Alena Muráňová

 

 

Kontakt na mě:  alena.muranova@husovaliberec.cz

                              telefon 732 429 832

 

Třídní schůzky

v on-line režimu proběhnou ve čtvrtek 14. 1. od 18,30. K přihlášení použijte prosím odkaz z classroomu na Čj, který Vám poskytnou děti.

Těším se, že si po delší době opět popovídáme. 

Letos se nevybírají peněžní příspěvky SRPŠ, místo  toho prosíme o zakoupení knihy jako příspěvku do školní knihovny - klikněte zde.

 

Dopředu moc děkujeme.

 

Přijímací řízení 2021

 

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny na vybrané střední školy

do 1. března 2021 (možno doručit osobně nebo doporučeně poštou).

 

V letošním školním roce v případě čtyřletých oborů vzdělávání s maturitou není jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel střední školy.

Informace o kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení musí ředitel střední školy zveřejnit na webových stránkách nejpozději do 31. ledna 2021.

Pokud se jednotná přijímací zkouška nekoná, střední škola organizuje školní přijímací zkoušku.

Ředitel střední školy může dodatečně rozhodnout o nekonání těchto zkoušek do 8. března 2021 za předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání a zároveň je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.  

Nutné pečlivě zkontrolovat požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška).

 

Přihláška

růžový formulář (možno stáhnout z www.edulk.cz - záložka „přijímací řízení – obory bez talentové zkoušky – formuláře přihlášek“, www.cermat.cz, webové stránky středních škol)

POZOR – v letošním školním roce nové přihlášky (viz příloha), liší se zadní strana

přihlášku vytisknout oboustranně

může být vytištěna černobíle

přihlášky musí být vyplněny stejně (neměnit pořadí středních škol!)

 

Přihlášku vyplňují zákonní zástupci!

Přední strana přihlášky - vyplnit přesně název a adresu střední školy, kód a název oboru (lze psát pouze jeden obor!)

 

Nevyplňovat datum státní přijímací zkoušky, protože je  dáno (na první školu se žák dostaví ke státní přijímací zkoušce 12. 4., na druhou školu 13. 4.).

Pokud se na střední školu bude konat školní přijímací zkouška, je nezbytné uvézt datum!

Vyplnit kolonky datum narození zákonného zástupce, jméno zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce, nezapomenout na podpis uchazeče.

 

Zadní strana přihlášky -  vyplnit chování a školní předměty podle vysvědčení (bez OSV) a známky, zákonní zástupci nevyplňují průměr (doplní škola)

Nezapomenout vyplnit úspěchy v okresním a krajském kole olympiád (je nutné doložit kopií diplomu) podle kritérií střední školy (kolonka Schopnosti, vědomosti...)

 

IZO školy 102 241 040

Řádně vyplněné přihlášky je nutné odevzdat ke kontrole a potvrzení výchovné poradkyni Martě Hyškové do 15. února 2021.

Konzultační hodiny na přihlášky ( oznámit dopředu):

pondělí  13 - 14 hodin ( možno i v rámci třídnické hodiny)

středa 14 - 15

V případě nejasností mě mohou rodiče kontaktovat e-mailem – marta.hyskova@husovaliberec.cz  nebo telefonicky na 604 899 800

 

 SPŠSE Liberec (průmyslovka v ulici Masarykova) - návod na vyplnění přihlášky (video) - v sekci PRO UCHAZEČE - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 (14. říjen) - dole PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU.

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji Vám všem do nového roku především pevné zdraví, hodně elánu a radostných chvil.

 

Od 4. ledna opět distanční výuka

Rozvrh bude totožný, v pátek jen odpadne hodina digitálních technologií. Organizační záležitosti probereme ještě v pondělí při třídnické hodině. Nezapomeňte využít volný čas a pokročit ve svých závěrečných pracích.

Z českého jazyka jste obdrželi pracovní listy, které byste měli mít na 4. 1. hotové, v  classroomu naleznete oskenovaný cvičný test k přijímacím zkouškám na nultou hodinu ve středu.

OBĚDY

Obědy pro děti 3.- 9.třídy byly automaticky odhlášeny.

Gastron nabízí možnost odběru obědu v zatavených balíčcích ve výdejních místech a to 7.- 9. třída – ZŠ 5.květen    13.- 14 hod

V případě, že žák bude mít zájem o odběr balíčku, je nutné si oběd v systému přihlásit!!!!!

 

ČTVRTLETNÍ HODNOCENÍ

Hodnocení za první čtvrtletí a další průběžné hodnocení naleznou rodiče v elektronické žákovské knížce. Dotazy pro podrobnější informace je třeba směřovat na příslušného učitele předmětu. První kontakt je nejlépe učinit emailem, kde domluvíte další způsob komunikace. Toto řešení nahrazuje klasické třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda bude možné konzultační schůzky učinit v měsíci  lednu, doporučujeme využít této možnosti a učitele kontaktovat. Hodnocení za první pololetí bude vycházet z nastavených kritérií, se kterými byly seznámeny děti hned na počátku školního roku a zvolený způsob zohledňuje distanční výuku.

Informace k výuce od 4.1.2021  Pokud nevstoupí v platnost jiné nařízení, bude výuka probíhat dle dosavadního rozvrhu.

 

NÁSTUP DO ŠKOLY 

 

- v pondělí 30. 11., začátek jako obvykle v 7,55, při OSV pohovoříme o další organizaci provozu školy

-  oproti dosavadnímu rozvrhu jen jedna změna - v  pátek přibude 5. hodina Pč - digi (p. Junek a Konfršt), dělení na 2 skupiny, nadále bez Tv, Hv, Vv  

- nezapomeňte nosit do školy denně 2 - 3 roušky zabalené v igelitovém sáčku, tepleji se oblečte, budeme více větrat

OBĚDY není nutné přihlašovat, jen si zvolit jídlo, v případě potřeby ale oběd/y odhlásit!

 

Rozvrh 

PO - OSV, D, M, AJ, ČJ

Út - Ma, NJ/FJ, Př, Aj, ČJ, Z

St - NJ/FJ, ČJ, Fy, AJ, OV, Ch

Čt - ČJ, NJ/FJ, Aj, M, Z, Př

Pá - Ch, Fy, NJ/FJ, M

 

 

 

Přijímací řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou – umělci a sportovci

 

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny buď osobně, nebo poštou na vybrané střední školy do 30. listopadu 2020.

 

Zkontrolujte si požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách vybraných středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška - datum).

 

Přihláška

 • modrý formulář, možno stáhnout z www.edulk.cz, nebo z webových stránek středních škol

 • Tiskněte oboustranně.

 • Přihláška může být vytištěna černobíle.

 • Pokud budete podávat dvě přihlášky, musí být vyplněny stejně, pořadí středních škol nelze měnit!

 • Na přední stranu vyplňte přesně název a adresu střední školy, kód a název oboru - lze psát pouze jeden obor!

 • Nezapomeňte vyplnit kolonky - datum narození zákonného zástupce, jméno zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce.

 • Na zadní stranu vyplňte – chování a školní předměty podle vysvědčení (bez OSV), nevyplňujte průměr.

 • Nezapomeňte vyplnit úspěchy v okresním a krajském kole olympiád (je nutné doložit kopií diplomu), úspěchy z uměleckých či sportovních soutěží.

 • IZO školy je102 241 040

 • Zápisový lístek žáci obdrží s potvrzenou přihláškou, uschovejte ho, až do doby, kdy budete informováni o úspěšném přijetí na střední školu.

 

Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte výchovné poradkyni po předchozí domluvě

do 16. listopadu 2020.

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat e-mailem – marta.hyskova@husovaliberec.cz.

 

Děkuji za spolupráci. Marta Hyšková

 

 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA

Žáci budou pozváni do onlin-hodin podle rozvrhu vždy v celou hodinu - tedy v 8, 9, 10 hodin apod (trvání cca 30 minut). Upozorňuji, že tentokrát je účast povinná!!! Pokud není možné se hodniny z nějakého důvodu zúčastnit, omlouvá žáka rodič!

Rozvrh 

PO - OSV, D, M, AJ, ČJ

Út - Ma, NJ/FJ, Př, Aj, ČJ, Z

St - NJ/FJ, ČJ, Fy, AJ, OV, Ch

Čt - ČJ, NJ/FJ, Aj, M, Z, Př

Pá - Ch, Fy, NJ/FJ, M Pč

ČESKÝ JAZYK - žáci dostali poměrně dost práce, vědí, co mají mít na kterou hodinu hotovo, včetně přijímačkového testu za ranní 0. hodinu, nepřítomní vše naleznou v classroomu nebo jim to pošlu

.  

 

Průvodce „Kam po devítce“ 

Nejedná se o duplicitu služby, kterou poskytují výchovní poradci či třídní učitelé, jde o originální a přehledný návod usnadňující rodičům orientaci. Jeho zvláštností je to, že je psán „z pohledu rodiče“ a je podložený aktuální opakovanou zkušeností s výběrem střední školy i mojí profesní orientací v oblasti poradenství ve vzdělávání.

Průvodce obsahuje přehled všech zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se váží  k výběru budoucího povolání či studia. Na četné žádosti mého okolí jsem se rozhodla nesdílet tento „manuál“ jen v okruhu škol, se kterými spolupracuji, ale poslat ho, možná vaším prostřednictvím, „do světa“.

Jak tento 15ti stránkový průvodce vypadá a co vše obsahuje, se můžete sám/a podívat zde https://bit.ly/KAMpodevitce nebo zde Průvodce (na vyžádání vám ho mohu zaslat také v pdf formátu přímo do e-mailu).

Bc. Pavla Lopatková

E-mail: pruvodce@kampodevitce.cz, tel: 732 865 378

www.kampodevitce.cz

 

NABÍDKA !!! Kdo neabsolvoval testování k volbě povolání u paní Bradáčové, má možnost se bezplatně  tohoto testování zúčastnit na Úřadu práce po předběžném objednání  na tefonním čísle 950 132 448 (p Prokešová a Krainerová).

 

24. 9. - výukový program "Chlapec v pruhovaném pyžamu" v knihovně od 10 hodin

 

 

Předpokládané výdaje pro školní rok 2020/2021:

Pracovní sešity z ČjL - 100,- Kč
Pracovní sešity z Ma - 100,- Kč (3. díl zaplacen v loňském roce)
Pomůcky na VV - 50 Kč
Třídní fond 300 Kč ( přeplatek z minulého roku bude odečten)

Žákovský zápisník 10 Kč

Anglický časopis - 250 Kč

Cvičení z ČJ a matematiky ( příprava na přijímací zkoušky) budou probíhat ve středu a pátek od 7 hodin za poplatek 7OO Kč za každý předmět, začínáme v říjnu.

Balík papírů na kopírování

Cyklistický kurz na konci roku - předpokládaná cena 2000 KčOrganizace školního roku 2020/2021:

Začátek školního roku - 1.9. 2020
Podzimní prázdniny - 29.10. - 30.10. 2020
Vánoční prázdniny - 23.12. 2020 - 3.1. 2021
Konec 1. pololetí - 28.1. 2021
Pololetní prázdniny - 29.1. 2021
Jarní prázdniny - 30.1. - 7.2. 2021
Velikonoční prázdniny - 1.4. - 2.4. 2021
Hlavní prázdniny - 1.7. - 31.8. 2021

 

Třídní schůzky :

1.10.2020

26.11.2020 konzultační

14.1.2021 konzultační

25.3.2021 konzultační

20.5.2021

 

 

 

 

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová