česky deutsch

9.A

Úvod » Třídy » 9.A

Papíry na kopírování dosud nedoneslo 9 žáků.

Příspěvek SRPŠ 500 Kč dosud nezaplatilo 12 žáků. - PROSÍM O URYCHLENOU PLATBU!

 

Na konci nástěnky najdete podklady pro vypracování závěrečné práce.


 

SPŠSE Liberec nabízí zájemcům o studium

Sobota s technikou

DOD

  • Den otevřených dveří proběhne presenčně 17.12.2021, nicméně dle nařízení se mohou zúčastnit pouze návštěvníci,

kteří jsou min. 14 dní po ukončeném očkování, případně v ochranné lhůtě 180 dní po COVID19. Toto nařízení se týká pouze plnoletých osob (uchazečů se toto netýká).

Pro všechny platí ochrana dýchacích cest.

  • Náhrada za neuskutečněné DOD bude v lednu, popř. v únoru 2022.

  • Výjimečně budou po škole provázet učitelé (obvykle toto zajišťují žáci), nicméně k dispozici vám bude školní parlament, aby si s vámi otevřeně promluvil o studiu na naší škole.

  • https://pslib.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri

  •  

Týden 6.12. - 10.12. 2021

Pondělí 6.12. - odpadají Digitální technologie - konec výuky 12.40

 

 

 


 

 

 

Rozvrh třídy

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV MA AJ CH ČJL   VV/PČ VV/PČ
Úterý   ČJL MA FJ/NJ AJ ZEM   OV PŘD
Středa   AJ FJ/NJ FY CH MA OV    
Čtvrtek   FJ/NJ AJ PŘD ČJ/MA MA/ČJ   DĚJ ZEM
Pátek   TV TV FJ/NJ ČJL HV FY    

                            

Kontakt na třídní učitelku: e-mail: ivana.holasova@husovaliberec.cz

                                                          v případě uzavření školy 723 777 726

 

Předpokládané výdaje

Cyklistický kurz     - platba v květnu, cca 2 200 Kč

1 balení papírů do kopírky

1 role papírových utěrek

 

 

Organizace školního roku

Podzimní prázdniny: 27.10. - 29.10. 2021

Vánoční prázdniny: 23.12. - 2.1. 2022

Pololetní: 4.2. 2022

Jarní prázdniny: 14.2. - 20.2. 2022

Velikonoční prázdniny: 14.4. 2022

Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8. 2022

 

Třídní schůzky 

7.10. 2021 18:00

25.11. 2021 Konzultace

13.1. 2021 Konzultace

31.3. 2022 Konzultace

26.5. 2022

 

Uvolňování z výuky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

 

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce