česky deutsch

8.A

Úvod » Třídy » 8.A

Modernizace kuchyně a jídelny – stravování žáků během rekonstrukce

Od konce června bude realizována na naší škole zásadní modernizace kuchyně a jídelny. Předpokládaná délka je cca 7 měsíců – tedy do konce ledna 2021.

Po dobu rekonstrukce bude zajištěno stravování žáků mimo areál školy.

7.-9. třídy budou docházet na ZŠ 5.květen, dodavatel obědů Gastron (změna oproti původnímu předpokladu; stravování na TUL by znamenalo podstatně vyšší cenu oběda)

K výdeji obědů budou od září děti potřebovat OPUS kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit na sekretariátu u nás ve škole a to během prázdnin po telefonické dohodě nebo pak ve dnech 27.8.- 1.9.2020. Cena čipu je 60,-Kč.

Od září bude možná volba jídla ze tří možností. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v přihlášce ke stravování.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1.9.2020 do 31.1.2021. Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 14 hod. předchozího pracovního dne na www.strava.cz

 nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů.

Jídlo s sebou je možné odnést pouze první den nemoci dítěte z určené výdejny.

Aktivace OPUS karet a čipů společně s úhradou první zálohy na měsíc září a přidělení přihlašovacích údajů proběhne osobně na ZŠ 5. květen od 24.8. – 31.8.2020 od 8:00 – 12:30 hod.

Vzhledem k poměrně náročné administraci převodu státní dotace na stravování je skutečně nezbytné podat přihlášku ke stravování do konce školního roku prostřednictvím svých třídních učitelů. Pozdější přihlášky nebudou přijímány a dítě by nezískalo možnost stravování.

Přihlášky po termínu naše škola nemůže registrovat a bude je přijímat výhradně vydavatel obědů tedy jidelna@zs5kveten.cz

Forma úhrady stravného bankovním převodem: Číslo účtu: 5448672/0800

Variabilní symbol: bude přidělen na základě přihlášky při osobní návštěvě v srpnu

Konstantní symbol : 308

Specifický symbol : 3

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucí provozu nejlépe písemnou formou

Splatnost stravného je vždy do 20. dne předchozího měsíce

Tel: 734234104; e-mail: jidelna@zs5kveten.cz;

https://www.zs5kveten.cz/index.php/general/skolni-jidelna

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7. – 8 tř. 29.- Kč / 1 oběd – měsíční platba 580,- Kč

9 třída 31.- Kč / 1 oběd – měsíční platba 620,- Kč

 

 

POKYNY  PRO  OBDOBÍ  22. – 26. 6.

 

ZÁVĚR ROKU 

23. 6. – odevzdávání učebnic v 9 hodin – ať máte vše v pořádku (celkem 8 knih) – vaše knihy dostanou následující den budoucí osmáci!

- zároveň vydání učebnic na následující školní rok

- vyklizení boxů a skříněk kvůli úklidu

PŘINÉST  PROSÍM PŘIHLÁŠKU NA STRAVOVÁNÍ!!!

26. 6. – rozdávání vysvědčení V 8 HODIN v naší třídě, konec přibližně  v 9, 30, poté FOCENÍ, roušku s sebou

29. – 30. 6. – ředitelské volno (stavební práce)

 

 

 

školní rok 2019 / 2020

Rozvrh  VIDEOMEETING pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí   Ku/Hy Plo            
Úterý   Kou Hol            
Středa   Kuč Nov            
Čtvrtek   Mu,Div,Šk Hol            
Pátek   Div Čj Mu              

                       

                  

                         
 
 

Červen u nás ve škole – dopis rodičům a žákům

 

Milí žáci, vážení rodiče,

jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. My dospělí máme možnost z toho něco vytěžit, nějak se poučit, najít na tom něco dobrého, využít získané zkušenosti pro osobní posun. Pro děti na tom nic dobrého není, ale přesto se většina dětí výrazně během této doby posunula, vyspěla, získala nové sociální, pracovní i komunikační kompetence. Nejen to, že si osvojily některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkaly, ale též uplatnily principy vůle, pracovitosti a spolehlivosti. Často k tomu potřebovaly někoho, kdo je povzbudil, pochválil a náležitě motivoval. Učitel tuto roli mohl sehrát jen velmi omezeně. Zde výrazně pomohl rodič. Právem Vám, rodiče i milí žáci, náleží  patří velký dík a obdiv.  Přesto se  našlo pár jedinců, kteří si udělali velké prázdniny, stranou šel zcela řád, návyky i odpovědnost a důvěra.

             Od 25. 5. 2020 se do školy vrátilo 256 dětí, což činí 81% žáků 1.stupně. Škola je plná. Snažíme se rozumně dodržovat základní hygienické i organizační nařízení určená MŠMT a MZd. Zvládáme to, a to i díky Vaší pomoci, důslednosti a pochopení. V tomto směru si jen dovolím moc požádat rodiče, aby opravdu své děti odpoledne vyzvedávali do 15:30, kdy provoz školy končí. Není zatím v našich silách zajištění odpoledního provozu v delším čase. Upřednostnili jsme zařazení dětí do skupin dle tříd, což nám zatím kapacitně nedovoluje zajistit delší provozní dobu, abychom splnili podmínky neslučování skupin.

Postupně, jak to situace bude dovolovat, i my budeme rozvolňovat opatření, kterými jsme limitováni. 

Vysoké procento dobrovolného návratu do školy má dvě možná vysvětlení : 1. Dětem chyběly děti a do školy a do kolektivu se těšily; 2. Distanční vzdělávání bylo již vzhledem k délce a náročnosti doma již neudržitelné. Oba důvody sehrály jistě svůj díl.

 

Pro 1. stupeň byla tedy zrušena distanční výuka a zadávání práce. Děti ze školy si domů úkoly nenosí. Žáci, kteří dosud do školy nechodí, mají možnost se v průběhu června připojit. Pokud budete mít  zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Místa ve skupinách určitě jsou. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny kolektivů žáků ze třídy.

Vysvědčení dětem bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitel. 

29. - 30. 6. 2020 je z důvodu započetí stavebních prací vyhlášeno plánované ředitelské volno.

V týdnu 29. 6. – 3. 7. 2020 bude pro zájemce organizován školní příměstský tábor s programem. Informace naleznete na stránkách školní družiny.

Při zajištění účasti žáků 1. stupně ve škole není možné z kapacitních a prostorových důvodů zajistit prezenční výuku a standardní chod školy pro 2. stupeň. S přihlédnutím k datu (8. 6. 2020) se kolektiv pedagogů školy rozhodl organizovat pro děti třídní setkání, a to 2x v týdnu dle informací třídního učitele. Setkání bude mít socializační naukový charakter a bude se odehrávat většinou mimo areál školy. Účast je dobrovolná a rodiče žáka budou moci přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím návratky vydané třídním učitelem. Součástí návratky musí být 1x vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

8. června 2020 tak skončí distanční výuka prostřednictvím Google Classroom a onlinová výuka v dopoledních hodinách a žáci si budou moci do 15. 6. 2020 vypracovat úkoly, které doposud za období distanční výuky neodevzdali. Vzhledem k délce období (poměr prezenční výuky 1 měsíc a distančního vzdělávání 3,5 měsíce) bude přístup k distančnímu vzdělávání zohledněn v hodnocení druhého pololetí.

Vysvědčení bude vydáno dětem 2. stupně (mimo 9. tříd) v pátek 26. 6. 2020 od 8:00 do 10:00 hodin v budově školy. 

 

Všechny potřebné konkrétní informace pro jednotlivé třídy poskytne třídní učitel.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, dětem i rodičům, za velice významnou pomoc při zvládání tohoto nelehkého období. Bez vás by to prostě nešlo. Vážíme si velice Vaší tolerance, pomoci a empatického přístupu.

Přeji všem krásné, ničím nerušené léto !!!!

 

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv všech pedagogů

V Liberci dne 29.5.2020

                             

Jazykový zájezd – Velká Británie – září 2020

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se blíží datum další splátky, rády bychom vás informovaly o stanovisku cestovní kanceláře Kristof k jazykovému zájezdu do Velké Británie.

Nabízejí varianty řešení s tím, že v této situaci je velice náročné cokoliv plánovat. Dle našeho názoru se k tomu postavili velice empaticky, a proto bychom zvolily vyčkávací taktiku, ale samozřejmě je to opravdu jen a jen na vás.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví

Iva Kutrová a Marta Hyšková

 

Zde je stanovisko CK:

Hned na začátek bychom rádi zmínili, že naše cestovní kancelář v tuto chvíli neplánuje rušení podzimních zájezdů - pokud by někdo už nyní chtěl podzimní zájezd stornovat, muselo by dojít ke zrušení ze strany rodičů / školy po domluvě s rodiči. V současné době řešíme především jarní skupiny a snažíme se jejich zájezdy přesouvat na podzimní termíny, jelikož stále doufáme, že se situace navrátí k normálu a na podzim bude možné zájezdy realizovat.

V zájmu zachování dobrých vztahů mezi námi a našimi klienty, vidíme v tuto chvíli následující 3 možnosti:

1. Zrušit zájezd už nyní - pokud byste Vy jako škola / rodiče zrušili zájezd už nyní, tak musíme jednat dle našich smluvních podmínek, což znamená, že bychom museli účtovat stornopoplatek ve výši 1000 Kč / osoba.  Tento stornopoplatek za odstoupení od smlouvy musíme účtovat, jelikož se nyní žádný zákaz cestování nevztahuje na podzimní měsíce. Současné nařízení vlády o uzavření hranic a zákazu cestování je platné po dobu 30ti dnů, tj. do 13.4. Samozřejmě počítá se s tím, že toto období bude prodlouženo, ale nikdo v tuto chvíli neví, jak dlouho bude zákaz trvat. Podzimní termíny jsou ale velmi vzdálené a zákaz cestování nebude v nebližší době prodloužen až do podzimních měsíců. Z toho důvodu bychom se přikláněli k variantě č. 2 níže:

2. Vyčkat jak se situace vyvine - za současných okolností je naše CK ochotna vyjít našim klientům vstříc a prodloužit / podržet storno podmínky na stejné a současné výši až do 30ti dnů před odjezdem. Tím pádem by se v následujících měsících stornopoplatek 1000 Kč již nadále nezvyšoval. Můžeme se domluvit, že bychom se například v červnu spojili a domluvili se podle vývoje situace na dalším postupu. V červnu už budeme mít lepší představu o tom, jaká je pravděpodobnost, že se Váš zájezd na podzim bude moct uskutečnit nebo ne.

3. Zrušení zájezdu z naší strany - v případě, že by před odjezdem nastaly okolnosti, díky kterým by nebylo možné zájezd realizovat (například by byly stále zavřené hranice), poté bychom museli zájezd zrušit z naší strany a vraceli bychom klientům všechny peníze v plné výši. Toto rozhodnutí bychom ale udělali opravdu až blíže k termínu odjezdu zájezdu.

Co se týče placení záloh - pokud se rozhodnete vyčkat, jak se situace vyvine, myslím, že je správné, aby rodiče nadále platili zálohy dle předpisu ve smlouvě. I kdybychom se v červnu nakonec domluvili na tom, že budeme zájezdy rušit, tak se rodičům peníze vrátí (buď v plné výši pokud budeme zájezd rušit z naší strany, nebo se jim vrátí částka ponížená o ten stornopoplatek ve výši 1000 Kč - v případě, že budeme rušit po vzájemné domluvě, že rodiče své děti v září nebudou chtít poslat).

 

 

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19)

Registrace – Jazykový kurz York 

Vážení rodiče,

na základě předběžného průzkumu vás žádáme o online přihlášení vašeho dítěte do systému cestovní kanceláře Kristof. 

Odkaz:
https://prihlaseni.kristof-jazyky.cz/cs/zajezdy/4064df57-3b0c-4780-bdaa-d7178be9da54/

Po přihlášení do systému si můžete prostudovat program zájezdu, smluvní podmínky, cestovní pojištění, informace pro účastníky a rozpis plateb do tří záloh. 

Přihlášení provedete jako přidání účastníka (dole vpravo), vyplníte údaje a odešlete. Na základě toho vám přijde potvrzovací email a v něm bude odkaz na vytvoření hesla. Heslo je potřeba pro komunikaci s CK po celou dobu – nezapomeňte ho. Pokud mail ztratíte nebo smažete, už se do systému nebudete moci přihlásit a neuvidíte průběžné informace. Ve fomátu PDF je na nástěnce třídy k dispozici manuál pro rodiče

Vzhledem k velkému zájmu je nutné se přihlásit co nejdříve!!!

Děkujeme za spolupráci.  Iva Kutrová a Marta Hyšková

 

Vstup do programu Duke of Edinburgh

Vážení rodiče,

vaše děti projevily zájem vstoupit do programu DofE (cena vévody z Edinburghu). Cílem
mezinárodního programu je zapojit mladé lidi do následujících aktivit – sport, talent,
dobrovolnictví. Celý program vrcholí dobrodružnou expedicí.
 
Některé z vašich dětí si nastavily své aktivity a cíle, kterých by rády dosáhly na bronzové
úrovni. Přínosem programu je vyzkoušet si nastavit si reálné cíle, posílit sebedůvěru,
odhodlání a vytrvalost.
 
Rády bychom vás poprosily o spolupráci při registraci. V přiloženém instruktážním videu
najdete informace, jak se zaregistrovat, jak zaplatit registrační poplatek ve výši Kč 100,- na
celou dobu plnění aktivit a jak udělit informovaný souhlas.
 
S případnými dotazy či nejasnostmi se můžete obrátit na vedoucí: Iva Kutrová (email:
iva.kutrova@husovaliberec.cz) a Marta Hyšková (email: marta.hyskova@husovaliberec.cz).
 
Přejeme vašim dětem, aby vydržely a dosáhly svých nastavených cílů a budeme se s vámi
těšit na viděnou při závěrečné ceremonii u příležitosti předávání cen DofE.
 
 

 

 

 

Vítám vás na  naší nástěnce, kde se můžete dozvědět důležité informace týkající se výuky a nejrůznějších školních akcí. Jistě jste si během prázdnin dostatečně odpočinuli, abyste se mohli s vervou pustit do zdolávání předposledního stupínku základního vzdělávání. Čeká nás spousta práce, ale společně ji určitě zvládneme. Přejme si, aby nadcházející školní rok byl pohodový a úspěšný.

Alena Muráňová 

 

Kontakt na mě: alena.muranova@husovaliberec.cz

                              telefon 732 429 832

 

 

 

Předpokládané výdaje

 

Pracovní sešity Ma - 150 Kč

Pracovní sešity Čj - 90 Kč

Vv - poplatek na čtvrtky - 100 Kč + 1 role papírových útěrek

Třídní fond - 300 Kč (odečtu přeplatky z minulého roku)

Balík papírů A4 - prosím do konce září!!!

Vodácký kurz - 1700 Kč ? (cena v minulém roce)

Žákovský zápisník - 15 Kč

Učebnice NJ - 360 Kč

Časopis AJ - přibližná cena 220 Kč

 

Omlouvání žáků:

Při nemoci prostřednictvím SMS nebo emailu ( do tří dnů)! Po návratu předkládá žák písemnou omluvenku v žákovském zápisníku, a to i při návštěvě lékaře.

Pro uvolnění ze školy žák předloží písemnou omluvenku v žákovském zápisníku. Třídní učitel/ka povoluje nepřítomnost do 3 dnů. Při dlouhodobější absenci je nutné vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení na webu školy).

Zdravotní způsobilost


Zdravotní způsobilost je platná 2 roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu. Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.