česky deutsch

7.B

Úvod » Třídy » 7.B

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí xxx OSV M Z Aj/Aj Pč-1 Pč-2    
Úterý xxx F Čj Nj/KNj Aj/Aj D   Tv Tv
Středa xxx KNj/Nj Z M Čj F    
Čtvrtek xxx Nj/Nj D Aj/KAj Čj/M M/Čj Ov   Hv
Pátek xxx Čj Nj/Nj KAj/Aj M Vv Vv    

 

Důležité informace k rozvrhu

Informace k chodu školy najdete v textu níže, včetně základního režimu fungování obědů.

 • V pondělí Pč rozděleno na 2 skupiny. Skupina 1 - oběd po 5. hodině a odchod domů, skupina 2 oběd po 4. hodině, návrat do školy na výuku a po 6. hodině odchod domů. V pololetí se skupiny vymění!!!
 • Obědy: St, Čt, Pá oběd ve 14 hodin (po přesunu ze školy), Po - každá skupina jinak - viz výše. Út oběd ve 13 hodin.
 • Kroužky, sportovní aktivity, ZUŠ apod. plánujte raději až na pozdější odpoledne.

 

Na některé předměty mají děti nové vyučující:

 • Z a TV kluci - paní učitelka Vohradská
 • Hv - paní učitelka Moravcová
 • NJ - paní učitelka Brichová (loňská skupina paní učitelky Diviškové)
 • Ov - paní učitelka Novotná
 • VV - stejná paní učitelka, jen nové jméno:-) - paní učitelka Pánková (loni Lipanská)

 

Milí sedmáci, vítám vás v novém školním roce. Doufejme, že letošní rok bude klidnější než ten předchozí. Moc se na vás těším. Vítám také vaše rodiče a doufám, že budeme pokračovat ve skvělé spolupráci.

R.Šebestová

Kontaktní údaje - třídní učitelka: Mgr. Renata Šebestová

konzultační hodiny pro školní rok 2020/21: 

(Prosím kontaktujte mě alespoň den dopředu, abyste se ujistili, že nebudu mimo školu např. z důvodu výjezdu se žáky a pod., po domluvě je samozřejmě možný i jiný termín konzultace - stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se dle vašich potřeb)

e-mail: renata.sebestova@husovaliberec.cz

telefon: 603 228 718

 

Aktuální informace

 

Informace ze dne 29. 10. 2020

Informace k výuce po prázdninách

Pro naši třídu a celý druhý stupeň se princip práce nemění. Rozvrh zůstává stejný. Na váš email jsem odeslala dopis od paní ředitelky. Prosím o jeho přečtení.

Moc všem děkuji za spolupráci a věřím, že společně situaci opět zvládneme. V případě jakýchkoliv nejasností či obtíží jsem vám ráda k dispozici na mailu či na telefonu. Totéž platí i pro děti, které to ale snad velmi dobře vědí a v případě potřeby i využívají.

Přeji pokud možno klidné podzimní dny

R. Šebestová

 

Informace ze dne 14. 10. 2020

Nově budou žáci  na všechny online hodiny přistupovat nikoliv přes kalendář nebo email, ale přímo přes daný předmět v učebně. Tam hned v úvodu ve streamu najdou odkaz, který platí trvale, bez ohledu na to, jaký je zrovna den či kolik je hodin. Ti, kteří pracují na PC, najdou tento odkaz také v hlavičce předmětu - tedy přímo v tom barevném poli. Je třeba si hlídat hodiny dle zadaného rozvrhu, který pro jistotu ještě jednou přikládám.

Tento rozvrh platí po celou dobu online výuky.

 

 

         1.

          2.

         3.

         4.

         5.

         6.

  PONDĚLÍ

      OSV

         M

         Z

        AJ

        PŘ

 

    ÚTERÝ

      FY

        ČJ

        NJ

        AJ

         D

 

   STŘEDA

      NJ

       PŘ

         Z

        M 

       ČJ

       FY

   ČTVRTEK

      NJ

        D

        AJ

       ČJ

        M

       OV

    PÁTEK

      ČJ

       NJ

        AJ

         M

 

 

 

Informace ze dne 13. 10. 2020

Od 14.10. přechází celá škola na online výuku. Naše třída pokračuje v online výuce podle přiloženého rozvrhu. Na něm se nic nemění. Stejně tak na povinnosti se výuky účastnit. Informace z 9.10. jsou tedy stále platné.

Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.

 

Informace ze dne 9. 10. 2020

Děti dnes dostaly do ruky rozvrh na příští týden. Naši třídu čeká v týdnu 12.10. - 16.10.2020 online výuka na dálku. Výuka je povinná. Pokud se dítě výuky nemůže zúčastnit, je nutná omluva ze strany rodičů. Během týdne "na dálku" nebude probíhat výuka VV, TV a Hv. Místo dvou hodin Pč je 1 hodina přírodopisu navíc.

Časové rozvržení - 1. hodina 8:00, 2. hodina 9:00, 3. hodina 10:00, 4. hodina 11:00, 5. hodina 12:00, 6. hodina 13:00.

Rozvrh na celý týden:

 

         1.

          2.

         3.

         4.

         5.

         6.

  PONDĚLÍ

      OSV

         M

         Z

        AJ

        PŘ

 

    ÚTERÝ

      FY

        ČJ

        NJ

        AJ

         D

 

   STŘEDA

      NJ

       PŘ

         Z

        M 

       ČJ

       FY

   ČTVRTEK

      NJ

        D

        AJ

       ČJ

        M

       OV

    PÁTEK

      ČJ

       NJ

        AJ

         M

 

 

Z - paní učitelka Vohradská je nemocná, zadá vám práci do učebny, online hodina tedy přímo nebude, budete pracovat na zadané práci

Aj a NJ normálně rozděleno na 2 skupiny

V dalším týdnu bude výuka probíhat normálně ve škole, online pojede naopak 7A. - ZRUŠENO, VŠICHNI VÝUKA ONLINE

 

Informace ze dne 30. 9. 2020

Vážení rodiče, zvu vás na online třídní schůzky. Odkaz najdete u dětí v učebně - kurz s názvem NJ 7B- celá třída. Tam je ve streamu zpráva s odkazem na třídní schůzky. Těším se na setkání zítra v 19 hodin. Přihlašovat se můžete již v cca 18:45.

 

Informace ze dne 29. 9. 2020

Dnes jsme vyzkoušeli online spojení během výuky. Bez mikrofonu to bohužel nebude fungovat. Takže do doby, než budeme jako škola vybaveni mikrofony (mělo by v dohledné době být vyřešeno), platí práce z domova na základě zadaných úkolů v classroomu = učebně.

Dnes byla celá třída důkladně seznámena s pravidly práce z domova, se způsobem práce s classroomem.

1. překontrolovat, zda má každý žák v učebně všechny potřebné předměty

2. pravidelně kontrolovat, zda není v předmětech zadán nový úkol či vložen nějaký materiál (ten se nezobrazí v mailu či v přehledu úkolů k dokončení, je tedy nutné opravdu rozkliknout každý předmět)

3. v případě nejasností kontaktovat zvoleného spolužáka / spolužáky, popř. volat či jinak kontaktovat třídní učitelku

4. v případě karantény (pokud nemá žák teplotu či jiné obtíže, které by mu bránili v práci) pracuje žák dle rozvrhu na zadaných úkolech, popř. se účastní online hodin (kdyby hodiny probíhaly)

 

Připomínám ve čtvrtek 1. 10. 2020 online třídní schůzky od 19 hodin.

 

Informace ze dne 28. 9. 2020

Jsem moc ráda, že většina dětí již dorazí v úterý do školy.

Rozvrh se vrací do normálu, tedy bude probíhat tak, jako probíhal, než jsme byli celá třída v karanténě.

Pro ty, kteří zůstávají doma:

1. Sledujte dětskou Whatsapp skupinu, budu vám posílat v případě potřeby aktuální info týkající se výuky.

2. Pokud je vám dobře (nemáte zrovna horečku apod.), tak to berte tak, jako byste seděli ve škole. Takže nezapomeňte ráno vstávat jako do školy, nasnídat se a posadit se do lavice :-) Ve vašem případě v domácím provedení k počítači/telefonu/tabletu. Mějte připravené učení na daný den (normálně dle rozvrhu), abyste se mohli co nejlépe zapojovat do výuky, buďto přímo online (pokud to půjde) nebo při plnění úkolů z učebny.

3. Pokud budete cokoliv potřebovat, pište mi na Whatsapp, v nouzi klidně i volejte.

 

Informace ze dne 24. 9. 2020

Rozvrh na čtvrtek a pátek

čtvrtek

7B

ONLINE

NJ

D

AJ

ČJ

MA

OV

 

pátek

7B

ONLINE

ČJ

NJ

AJ

M

 

Třídní schůzky 1.10. proběhnou online. Připojovat se budeme přes odkaz v učebně NJ 7B celá třída. Dětem dám přesné instrukce a vše ještě popíši sem.

Informace ze dne 22. 9. 2020

Online výuka rozvrh na středu 23. 9. 2020

7B

ONLINE

  NJ konverzace s Meike a paní učitelka Brichová

            PŘ     - bez paní učtelky, zadán úkol

  Z - paní učitelka Vohradská

 MA - paní učitelka Červinková

  ČJ - paní učitelka Novotná

FY ODPADÁ

 

1. hodina 7:55 - 8:35

2. hodina 8:55 - 9:35

3. hodina 10:05 - 10:45

4. hodina 11:05 - 11:45

5. hodina 12:05 - 12:45

 

Informace ze dne 21.9.2020

Online výuka rozvrh na úterý 22. 9. 2020:

7B

ONLINE

M /ČER

ČJ /NOV

NJ/

AJ/KONF, HOLD

D / PAS

 

1. hodina 7:55 - 8:35

2. hodina 8:55 - 9:35

3. hodina 10:05 - 10:45

4. hodina 11:05 - 11:45

5. hodina 12:05 - 12:45

Připomínám projekt - zadaný úkol z Př - MOTÝL. Budete odevzdávat hned, jakmile dorazíte do školy. Počítejte tedy s tím.

 

Informace ze dne 18.9.2020

Distanční výuka pondělí a úterý

Pondělí

Vzhledem k nepřítomnosti velkého počtu učitelů v pondělí online výuka neproběhne. Děti využijí dopoledne na plnění zadaných domácích úkolů.

 

POZOR!!!  OD PONDĚLÍ

 

Změna časů zvonění - kvůli povinnosti nosit roušku celý den - mezi hodinami jsou 20 minutové přestávky na to, aby mohly děti ven na čerstvý vzduch   - více info v horní části naší nástěnky od paní ředitelky.

1. hodina 7:55 - 8:35

2. hodina 8:55 - 9:35

3. hodina 10:05 - 10:45

4. hodina 11:05 - 11:45

5. hodina 12:05 - 12:45

6. hodina 13:05 - 13:45

Odpolední hodiny (7. a 8. hodina) odpadají, rozvrh se bude upravovat průběžně. Budu vždy psát, co ten den bude.     

 

 

Informace ze dne 17.9.2020

Karanténa a distanční výuka v naší třídě

Celá třída od včerejška (16.9.) v karanténě. Čekáme na výsledky. Jakmile přijdou, ozvu se opět přes Whatsapp skupinu.

Dnes domácí práce na úkolech, které děti již dostaly ve škole, popř. jim vyučující zadají krátký úkol přes učebnu. V učebně jsou některé předměty nově vytvořené, je potřeba se tedy do předmětu zase přihlásit - stejně jako na jaře.

Rozvrh distanční výuky

Pátek: ČJ, NJ, AJ a M  (NJ a AJ celá třída společně - NJ se mnou a AJ s paní učitelkou Holden)

Pondělí (předběžně): OSV/NJ, M, ČJ, AJ, Př  (čekáme na výsledky testů a na informaci, kdy půjdeme v pondělí na nové testy, podle toho se rozvrh upraví)

 

 

 

Informace ze dne 9.9.2020

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od zítra tedy od 10. 9. 2020 zavádí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách. Týká se samozřejmě i školy. Děti budou vstupovat do budovy se zakrytými ústy a nosem. Roušku mohou odložit pouze na čas vyučování. Každý žák bude vybaven dvěma rouškami a sáčkem na odkládání. Používání roušek je povinné i v prostorách jídelen (mimo dobu konzumace vlastního jídla). Ve škole se roušky používají ve všech společných prostorách, dále i ve třídě v době přestávky (mimo konzumaci svačin a pití). V případě potřeby je možné si jednorázovou roušku zakoupit v sekretariátu – cena 20,-. Kč.

 

Organizace výuky v týdnu od 1.9. - 4.9. 2020

 • úterý 1.9. 2020 - Zahájení školního roku, 1. + 2. vyučovací hodina - třídnická hodina, konec výuky v 9:35 hod.

         S sebou psací potřeby, papír (blok) popř. prázdný rozvrh na zaznamenání tříd a vyučujících. 1.9. se nepřezouváme. Klíčky od šatny s sebou.

 • středa 2.9. 2020 - 1.+2. vyučovací hodina - třídnická hodina, 3. - 6. hodina dle rozvrhu

         S sebou psací potřeby a blok či papír na 1. a 2. hodinu, dále dle rozvrhu. Normální režim s přezouváním. Přinést podepsaný papír "Organizační zajištění chodu školy od 1.9.202"!!!

 • 3.9. - 4.9. 2020 - výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 Předpokládané výdaje pro školní rok 2020/2021

 • Pracovní sešity z ČjL - 100,- Kč
 • Pracovní sešity z Ma - 150,- Kč 
 • Pomůcky na VV - 50,- Kč
 • Časopis Aj - 250,- Kč
 • Žákovský zápisník - 10,- Kč (při ztrátě 25,- Kč)
 • Třídní fond (kina, exkurze apod.)  140,-
 • Balík papírů, skládané útěrky (zejméne na VV) a krabici kapesníků

V průběhu září platba celé částky třídní učitelce - vybírat se tedy bude: 700,- 

Další platby během školního roku:

 • Lyžařský kurz - orientační cena 4000,-
 • Učebnice a pracovní sešit AJ - platba do Vánoc - 550,- (upřesní vyučující AJ v průběhu školního roku, až bude potřeba)
 • Učebnice a pracovní sešit NJ - platba do Vánoc - 420,- (upřesní vyučující NJ v průběhu školního roku, až bude potřeba)

 

Informace a přihláška ke stravování

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Požadavky na sešity

Seznam požadovaných sešitů naleznete zde.

Organizace školního roku 2020/2021:

Zahájení: úterý 1. září 2020

Konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Konec 2. pololetí: středa 30. června 2021

Zahájení dalšího školního roku: úterý 1. září 2021

 

Prázdniny a svátky v rámci školního roku

Den české státnosti: pondělí 28. září 2020

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října až neděle 1. listopadu 2020

Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021, vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: 1. až 7. února 2021

Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí: čtvrtek 1. až pondělí 5. dubna 2021

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července až úterý 31. srpna 2021

 

Schůzky SRPŠ

1.10.2020

26.11.2020 - konzultační

14.1.2021 - konzultační

25.3.2021 - konzultační

20.5.2021

 

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

Zdravotní způsobilost je platná dva roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a lyžařský kurz! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

Omlouvání žáků

Při nemoci:

 • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@husovaliberec.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  xxx 1. pololetí: ZŠ 5. května

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Renata Šebestová 

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu