česky deutsch

7.B

Úvod » Třídy » 7.B

 

NJ - UČEBNICE

Zakoupení nové učebnice německého jazyka - 420,-Kč, velmi prosím do konce listopadu, děkujeme.

 

 

INFORMACE 18.11.

Ve čtvrtek 18.11. je zrušena odpolední výuka z důvodu vzdělávání pedagogických pracovníků. Třída 7.B končí ve 12:40 hodin.

 

 

PROJEKTOVÝ DEN 

V pondělí 15.11. na škole proběhne projektový den na téma VÁCLAV HAVEL. Děti budou pod vedením učitelů zpracovávat fakta o životě, díle a přínosu Václava Havla. Práce bude probíhat pět vyučovacích hodin, třída 7.B jde na oběd v 13:00 hodin. Děti byly informovány. 

 

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

vzhledem k zvýšenému počtu stížností a podnětů Vás žádám o dodržování opatření vstupu do školy. Hlavní vstup je určen výhradně žákům na vstupní aktivovanou kartu. Pro rodiče a ostatní veřejnost platí povinnost užívat boční vchod s registrací na sekretariátu. Důvodem je zajištění bezpečnosti žáků a jejich osobních věcí v budově školy. Bez Vaši spolupráce nejsme schopni bezpečnost a ochranu majetku zajistit. 

Děkuji za pochopení – ředitelka školy 

 

 

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

nový školní rok je doslova přede dveřmi. Bohužel i letos nás bude s jeho začátkem provázet řada opatření až restrikcí. Vedení školy velice citlivě zvažuje každý krok, který v tomto směru podniká a bude se tak chovat i nadále. V následujících odstavcích byste měli získat všechny potřebné informace a odpovědi na případné otázky:

Začátek vyučování, vstup do školy

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 7:55 hod jako obvykle. Hlavní vchod bude otevřen v 7:30 hod a žáci vstupují rovnou do svých kmenových tříd, kde vyčkají příchodu učitele. Žáci 2. – 5. tříd mohou využít služky DKH v ranním provozu od 6:00 hodin. Do DKH a ŠD se ráno vstupuje zásadně bočním vchodem. Od druhého dne se žáci přezouvají. Šatní skříňky pro 1. - 3. třídu jsou umístěny na chodbách u kmenových tříd, 4. - 9. třídy mají své šatní skříňky v suterénu, kam vstupují z vestibulu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin a další informace budou pro jednotlivé třídy k dispozici na webu školy (nástěnky jednotlivých tříd) v pátek 27. 8. 2021.

1.9.2021 je plánovaná výuka do 9:35 hod (dvě vyučovací hodiny).

 

Vstup do prostor školy třetím osobám (zákonní zástupci atd.)

Přítomnost třetích osob není z pohledu doporučení MŠMT a MZd žádoucí, a proto prosím zvažte nutnost doprovodu až do třídy dle individuálních potřeb svého dítěte. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování nebo maximálně 180 dní po Covidu) a v budově by se měla zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná s použitím bočního vchodu a  s registrací na sekretariátu školy.

Výjimka je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Přítomnost první školní den je umožněna rodinným příslušníků splňujícím hygienické podmínky (očkování, platný negativní test, ochranná doba po prodělání onemocnění Covid). Účast dětí mladších šesti let není žádoucí.

Všichni návštěvníci školy použijí při vchodu desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy mají zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.

Testování

Vedení školy se rozhodlo využít nabídky a k testování používat neinvazivní PCR testy z krajní části nosu. Důvodem byla především možnost poskytnout žákům platné potvrzení/certifikát o negativním výsledku na Covid , které uplatní na kroužcích, sportech a jiných zájmových aktivitách. Antigenní testování tuto možnost nedává (platnost testu pouze 24 hod).

Testování bude provedeno 1. 9. a 6. 9.; žáci 1. tříd 2. 9. a 6. 9., dále dle rozhodnutí vlády.

Testy zvládnou děti za účasti pedagogů samy. Jedná se o výtěr z krajní části nosu. Není třeba se ničeho obávat.

Testování se nemusí podrobit žáci plně očkovaní nebo ti, kteří prodělali v posledních 180dnech onemocnění COVID.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni nosit ochranu nosu a úst po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole. Taktéž jsou omezováni při průběhu vyučovacích hodin tělesné výchovy a hudební výchovy.

Roušky – zakrytí nosu a úst

Zakrytí nosu a úst rouškou je závazné ve společných prostorách školy pro všechny žáky a zaměstnance. Povinnost platí pro třetí osoby ve všech prostorách školy a při všech aktivitách.

Tělesná výchova

Z důvodu menších vnitřních prostor určených k výuce tělesné výchovy budeme směřovat výuku co nejvíce do venkovních prostor, případně využívat nabídku různých alternativních možností. Výuka plavání bude realizována pro žáky 3. tříd a 4. A; 4. B dle informací třídních učitelů.

Turistický kurz pro žáky 6. tříd je stále platný.

Školní družina DKH a zájmové kroužky

Provoz a organizace školní družiny a DKH je plánován v běžném režimu od 6 do 18 hod dle směrnice ŠD. K zařazení do ŠD nebo DKH použijte přihlášku na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Otevření zájmových kroužků plánujeme jako každý rok poslední týden v září na základě přihlášky. I pro tento účel zvolila škola PCR testování.

Obědy – nabídka školní kuchyně

Z důvodu hygienických opatření zatím školní jídelna nenabízí možnost zakoupení svačin. Obědy zajišťujeme v běžném rozsahu. Odběr stravy pro cizí strávníky nebo pro žáky v první den nemoci, případně sportovců je možný pouze v jednorázových plastových miskách (není možné využívat vlastní nádoby) v době od 11:20 do 11:40 a od 14:10 do 14:30. Takto odebraný oběd je zpoplatněn přirážkou 5,-Kč za balné. Prosíme o dodržování těchto časů a o včasnou informaci tohoto požadavku vedoucímu jídelny.

Nezapomeňte na úhradu záloh stravného. Obědy na 1.9.2021 je nutné objednat individuálně vzhledem k plánovanému zkrácenému vyučování.

Hygiena

Při změně učebny během jednoho dne si žák otře své pracovní místo jednorázovou desinfekční utěrkou nebo jiným připraveným materiálem. Chrání tak především své zdraví.

V učebnách a společných prostorech je stále k dispozici desinfekce.

 

                                                                                              Blanka Lukeš Reindlová

 

 V Liberci 22.8.2021

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

 

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

 

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny

Rozvrh třídy

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV AJ / AJ NJ / NJ ČjL Fy Pč 1 Pč 2  
Úterý   Aj / Aj Ma ČjL Nj / Nj Zem   Vv Vv
Středa   Děj Přd AJ / Aj Nj /Nj Ma      
Čtvrtek   Aj / Aj Ma ČjL Nj / Nj Zem   Ov Hv
Pátek   Fy ČjL / Ma ČjL / Ma Děj Tv  Tv    

 

Pracovní činnosti: 1. skupina končí po šesté hodině, oběd

                             2. skupina po páté hodině oběd a 7. hodina Pč

- v pololetí dojde k výměně skupin

VV začíná ve 13:30, jedeme bez přestávky a končíme v 15:00 hodin

 

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, VYKROČME SPRÁVNOU NOHOU DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU. TĚŠÍM SE NA VÁS.                                                                                                               Jarka Pastuchová

 

 

INFORMACE K TŘÍDNÍM SCHŮZKÁM

1. seznámení se školním řádem, pravidly hodnocení

2. aktualizace údajů v bakalářích

3. vydávání obědů (pamatovat si heslo ke svému účtu strava, výdej náhradní stravenky)

4. parkování u školy, zákaz vjezdu do areálu školy ( pozor! - nevjíždět na chodník v ulici Klášterní, zastavit pouze při chodníku)

5. poděkování za respektování podmínek vzdělávání v době karantény tříd (distanční výuka)

6. připravují se změny ŠVP - prosba k rodičům o náměty, nové vize, stategii, kam by se škola měla ubírat ( co čekám od školy já jako rodič, jak škole pomoci na cestě za ideálem?)

7. příspěvek rodičů - 500,-Kč

8. lyžařský kurz Studenov 26. únor - 4. březen, platba 4000,-Kč, možnost zapůjčení běžek od školy je omezená!

9. třídní akce, školní výlet Prachov(4 dny), spaní ve škole před Vánoci

 

 

ROZVRH V DOBĚ OD 1.10. DO 11.10. - TŘÍDA 7.B

- začínáme vždy v celou, výuka je 30 minut, půlené jsou jazyky, Čj a M

PONDĚLÍ: OSV, AJ, NJ, ČJ, FY, PŘ

ÚTERÝ:     AJ,   M,   ČJ, NJ, ZE

STŘEDA:  D,    PŘ,  AJ, NJ, M

ČTVRTEK: AJ, M,    ČJ, NJ, ZE, OV

PÁTEK:     FY, ČJ/M, ČJ/M, D

 

 

INFORMACE K PLATBĚ pracovních sešitů, žákovského záznamníku.....

 Ze školních výletů zůstalo každému dítěti u mne 50,-Kč (původně počítáno na dopravu do Klokoček na začátku září, bohužel vchod do  jeskyně Postojná je zatopen, výlet do Klokoček je zrušen ). Bez učebnice Nj a lyžáku děti zatím platí 610,-Kč, já od této sumy odečítám 50,-, které jsou u mne a děti tedy platí 560,-Kč. 

 

ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE

1. září - 2 hodiny, oběd od 11:00 - 12:00

2. září - 1. - 3. vyučovací hodina s třídním učitelem, 4. - 5. hodina dle rozvrhu

3. září - dle rozvrhu

 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY VE ŠKOLE

7.9. 2021 - program Rebecca, 11:00 - 13:35, problémy šikany a kyberšikany

7.10. 2021 - prevence e-duha, 11:00 - 12:40, rizika sociálních sítí a You Tube

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

7.10.  2021 - 18:00 hodin, prezenčně

25.11. 2021 - konzultace

13.1. 2022 - konzultace

31.3. 2022 - konzultace

26.5. 2022

 

PRÁZDNINY:

Podzimní prázdniny - 27. - 29. října 2021

Vánoční prázdniny - 23. prosince  2021 - 2. ledna 2022

Pololetní prázdniny - 4. února 2022

Jarní prázdniny - 14. - 20. února 2022

Velikonoční prázdniny - 14. dubna 2022

Hlavní prázdniny - 1. července - 31. srpna 2022

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Žákovský zápisník - 20,-

Pracovní sešity Čj - cca 90,-

Pracovní sešity Ma - 150,-

Pomůcky Vv - 100,-

Časopis Aj - 250,-

Učebnice Nj, listopad - 420,-

Lyžařský kurz - cca 4000,-

papírové utěrky, kapesníky,  papíry na kopírování

 

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

Zdravotní způsobilost je platná dva roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a lyžařský kurz ! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Lukeš Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Jarka Pastuchová

jaroslava.pastuchova@husovaliberec.cz

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.