česky deutsch

7.B

Úvod » Třídy » 7.B

Provoz nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.

 

 

Rozvrh třídy - neplatí v době střídavé výuky, ani během online výuky

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí xxx OSV M Z Aj/Aj Pč-1 Pč-2    
Úterý xxx F Čj Nj/KNj Aj/Aj D   Tv Tv
Středa xxx KNj/Nj Z M Čj F    
Čtvrtek xxx Nj/Nj D Aj/KAj Čj/M M/Čj Ov   Hv
Pátek xxx Čj Nj/Nj KAj/Aj M Vv Vv    

 

Důležité informace k rozvrhu

Informace k chodu školy najdete v textu níže, včetně základního režimu fungování obědů.

 • V pondělí Pč rozděleno na 2 skupiny. Skupina 1 - oběd po 5. hodině a odchod domů, skupina 2 oběd po 4. hodině, návrat do školy na výuku a po 6. hodině odchod domů. V pololetí se skupiny vymění!!!
 • Obědy: St, Čt, Pá oběd ve 14 hodin (po přesunu ze školy), Po - každá skupina jinak - viz výše. Út oběd ve 13 hodin.
 • Kroužky, sportovní aktivity, ZUŠ apod. plánujte raději až na pozdější odpoledne.

 

Na některé předměty mají děti nové vyučující:

 • Z a TV kluci - paní učitelka Vohradská
 • Hv - paní učitelka Moravcová
 • NJ - paní učitelka Brichová (loňská skupina paní učitelky Diviškové)
 • Ov - paní učitelka Novotná
 • VV - stejná paní učitelka, jen nové jméno:-) - paní učitelka Pánková (loni Lipanská)

 

Milí sedmáci, vítám vás v novém školním roce. Doufejme, že letošní rok bude klidnější než ten předchozí. Moc se na vás těším. Vítám také vaše rodiče a doufám, že budeme pokračovat ve skvělé spolupráci.

R.Šebestová

Kontaktní údaje - třídní učitelka: Mgr. Renata Šebestová

konzultační hodiny pro školní rok 2020/21: 

(Prosím kontaktujte mě alespoň den dopředu, abyste se ujistili, že nebudu mimo školu např. z důvodu výjezdu se žáky a pod., po domluvě je samozřejmě možný i jiný termín konzultace - stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se dle vašich potřeb)

e-mail: renata.sebestova@husovaliberec.cz

telefon: 603 228 718

 

Aktuální informace

Informace ze dne 26.3.2021

 

Nový termín třídních schůzek 15.4. Způsob a čas upřesníme později.

 

Informace ze dne 6.3.2021

Školní jídelna

Pokud někdo ještě nevyplnil přihlášku ke stravování, prosím vyplňte a zašlete na email školní jídelny: jidelna@husovaliberec.cz Moc děkujeme za spolupráci

V jídelně vaří opravdu skvěle - otestováno mám celou rodinou (děti i dospělí) :-)

Vřele doporučuji, pokud to nemáte moc daleko, využít možnost vyzvedávání obědů v krabičce a obědy si objednat. Určitě si pochutnáte. :-))

 

Bakaláři

V souvislosti s přechodem na novou verzi Bakalářů, došlo k jejich plánovanému výpadku. Tuto informaci jsme předali v aktualitách na hlavní stánce našeho webu. Během tohoto výpadku ovšem došlo k  nějaké chybě na serveru a je třeba v Bakalářích ZNOVU načíst školu - není nutné aplikaci v telefonu mazat a znovu instalovat. Po znovunačtení naší školy aplikace vyžaduje opět heslo (některé telefony si heslo pamatují, některé bohužel ne). Kdo má někde uložená hesla, vloží bez problémů heslo a aplikace funguje dál.

Ti, kteří si nepamatují nebo nemají někde uložené heslo, mohou využít nově funkci "Zapomenuté heslo". Ta je k dispozici jen přes počítač - není tedy přímo v aplikaci v telefonu. Na webu školy úplně dole najdete odkaz na Bakaláře. Tam pak kliknete na "Zapomenuté heslo", vyplníte email, který byl zároveň použit na informace z jídelny - tedy jeden z emailů na rodiče, který máme od vás k dispozici. Na tento email vám pak přijde odkaz, pomocí něhož si vytvoříte vlastní nové heslo. To musí obsahovat minimálně jedno písmeno a jedno číslo a musí mít alespoň 8 znamů. Pak už se přihlásíte pomocí uživatelského jména, které najdete v aplikaci (to si stále pamatuje, nebo je uveden i při zadávání nového hesla nad tím heslem), a pomocí vašeho nastaveného hesla. Toto heslo pak použijete i pro aplikaci v telefonu. Tyto změny hesla jde udělat jak pro rodičovský tak pro dětský přístup. Zcela nám tedy odpadá potřeba generování hesla ze strany školy. Rodiče moho pro změnu hesla u svého přístupu využít jakýkoliv email, který uvedli třídnímu učiteli - email musí být zaznamenán v Bakalářích jako email na rodiče.

V případě jakýchkoliv potíží mě kontaktujte.

Podpora žáků, kteří něčemu nerozumí - DOUČOVÁNÍ ONLINE

V učebně se dětem postupně objeví nové "předměty = kurzy" - půjde o nabídku doučování. Zapsání do kurzu, resp. využití online hodin bude dobrovolné či doporučené dle informací od jednotlivých vyučujících. Naší snahou je nabídnout dětem možnost si zopakovat či upevnit to, co jim nejde, zeptat se znovu na to, čemu nerozumí, .... Bližší informace děti dostanou během třídnické hodiny.

 

Informace ze dne 27.2.2021

Vzhledem k tomu, že se budou i žáci 1. a 2. tříd vzdělávat na dálku, je možné v případě zájmu vyzvedávat již od pondělí 1.3. obědy u výdejního okénka. Je ale nutné mít uhrazenou zálohu a oběd si přes objednávkový systém objednat. Více info zde.

Informace ze dne 25.2.2021 

V pátek 26. 2. 2021 nebude probíhat standartní výuka online prostřednictvím meetu - důvodem je další vzdělávání pedagogickcýh pracovníků školy. Děti dostaly na pátek zadanou samostatnou práci, kterou vypracují dle instrukcí jednotlivých vyučujících.

 

Informace ze dne 12.2.2021 

Důležité informace týkající se lyžařského kurzu zde.

 

Informace ze dne 12.1.2021 

Na začátku školního roku se rodiče v rámci SRPŠ domluvili, že letos nebudeme vybírat 500,- Kč příspěvek do SRPŠ. Místo toho bude nabídka knih, které bude možné koupit do nové školní knihovny. Pro zobrazení tabulky s knihami, kam se zapíšete (jméno dítěte a třídu), klikněte zde.

Knihu pak koupíte a pošlete po dítěti do školy. Děkujeme za vaše přispění do nově vznikající knihovny s aktuální nabídkou knih ke čtení.

 

Informace ze dne 7.1.2021 

 

14.1.2021 se od 18:30 konají online třídní schůzky.  Přihlašovat se budete přes děti v učebně přes předmět 7B - třídnické hodiny. K tomu je opět zapotřebí jen to, že se děti přihlásí na svůj email a v učebně vám otevřou předmět 7B - třídnické hodiny. Tam už pak jen kliknete na odkaz do meetu.

Pokud by se schůzek chtěli účastnit oba rodiče zvlášť (např. nežijí ve společné domácnosti), pak je zapotřebí, aby se mi jeden z nich ozval a já mu pošlu přímo odkaz. Ten by pak měl fungovat tak, že vás musím do schůzky pustit, vy se "přihlašujete pod vaším jménem". Doufám, že tato varianta bude fungovat, během minulých schůzek v některých třídách nefungovalo tak, jak mělo. Tak snad nám to klapne.

Těším se na setkání s vámi

R. Šebestová

 

Informace ze dne 5.1.2021

 

14.1.2021 se od 18:30 konají online třídní schůzky. Způsob přihlášení na online schůzky vám pošlu příští týden.

Pokud potřebujete řešit prospěch svých dětí, využijte k tomu co nejdříve emaily jednotlivých vyučujících - najdete na stránkách školy zde. Online schůzky budou jen se mnou, nebude možné se spojit s ostatními vyučujícími. Těším se na společné setkání, i když opět jen na dálku.

 

Informace ze dne 30.12.2020

Nový kalendářní rok zahájíme bohužel opět na dálku - online výukou. Zde několik důležitých informací:

1) Platit bude tedy opět rozvrh, který už děti dobře znají. Pro jistotu znovu kopíruji, ať nemusíte hledat.

 

         1.

          2.

         3.

         4.

         5.

         6.

  PONDĚLÍ

      OSV

         M

         Z

        AJ

        PŘ

 

    ÚTERÝ

      FY

        ČJ

        NJ

        AJ

         D

 

   STŘEDA

      NJ

       PŘ

         Z

        M 

       ČJ

      

   ČTVRTEK

      NJ

        D

        AJ

        M

        ČJ

       OV

    PÁTEK

      ČJ

       NJ

        AJ

        M

FY

 

 

2) Hodiny začínají zase v celou hodinu - tedy v 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a trvat budou cca 30 minut. Následuje čas na dodělání zadaného úkolu, dopsání zápisu z hodiny, slovíček, .... popř. konzultace s vyučujícícím. V případě potřeby neváhejte vyučující kontaktovat emailem (najdete na stránkách školy zde) či volejte nebo pište mně.

3) Neúčast na hodinách omlouvají rodiče mailem na příslušné učitele či mně, nebo pomocí SMS přímo mně.

4) Obědy pro děti 3.- 9.třídy byly automaticky odhlášeny. Gastron nabízí možnost odběru obědu v zatavených balíčcích ve výdejních místech a to v těchto časech:

      3.- 6 třída – textilní průmyslovka  13.- 14.hod.

      7.- 9. třída – ZŠ 5.květen    13.- 14 hod

      V případě , že žák bude mít zájem o odběr balíčku, je nutné si oběd v systému přihlásit!!!!!

5) Pokud by někdo potřeboval zapůjčit tablet, je možné si jej půjčit od pondělí 4.1.2021 u paní sekretářky ve škole.

6) Hodnocení

Hodnocení za první čtvrtletí a další průběžné hodnocení naleznete v elektronické žákovské knížce (v Bakalářích). Dotazy pro podrobnější informace je třeba směřovat na příslušného učitele předmětu. První kontakt je nejlépe učinit emailem, kde domluvíte další způsob komunikace. Toto řešení nahrazuje klasické třídní schůzky.

Vzhledem k tomu, že není jisté, zda bude možné konzultační schůzky učinit v měsíci lednu, doporučujeme využít této možnosti a učitele kontaktovat. Hodnocení za první pololetí bude vycházet z nastavených kritérií, se kterými byly seznámeny děti hned na počátku školního roku a zvolený způsob zohledňuje distanční výuku.

V případě jakýchkoliv dotazů mi neváhejte napsat či zavolat.

 

Informace ze dne 16.12.2020

1) v pátek 18.12. - online výuka 1. - 3. hodina, pak volno

2) třídní setkání ve čtvrtek - sraz v 13:00 před školou, půjdeme  k přehradě a tam si předají děti dárečky - nezapomeňte na roušky

       - online výuka ve čtvrtek 1. - 4. hodina (konec po matenatice), 1. hodina změna - místo NJ je ČJ

3) peníze na učebnice NJ

Omlouvám se za chybnou informaci, že se za učebnice NJ bude vybírat až v lednu. Vše musí být vyřízeno do konce kalendářního roku, to tedy znamená že musím v pátek odevzdat veškeré finance. Pokud je to ve vašich možnostech, prosím o platbu 400,- Kč (poslat po dětech  na společné setkání ve čtvrtek). 20,- doplatím z třídního fondu, který jsme vybírali na začátku roku. (Děti mají možnost čerpat slevu díky školní objednávce, kterou jsem dělali v září - učebnice tedy nestojí 502,- ale jen 420,-)

 

Vážení rodiče, děkuji vám za skvělou spolupráci v roce 2020. Máte úžasné děti! Je radost sledovat, jak se nám postupem času před očima mění a rozvíjejí své schopnosti a dovednosti. Letos se všichni výrazně posunuli v technických dovednostech (obsluha počítače, přenos dat, rozesílání emailů, .....). Doufám, že tyto dovednosti v budoucnu využijí a že si z celé té prapodivné situace odnesou něco dobrého.

Přeji všem pokud možno klidné vánoční svátky, celým rodinám hlavně hodně zdraví v příštím roce. Všem nám přeji, ať je rok 2021 lepší, než ten letošní.

Milí sedmáci, načerpejte přes prázdniny energii, odpočiňte si a budu se zase těšit na viděnou (doufám, že naživo ve škole) v lednu. Začínáme v pondělí 4. ledna

 

Informace ze dne 4.12.2020

Připomenutí informací k návratu naší třídy na příští týden do školy

1) Rozvrh platí stejný jako tento týden, tedy v podstatě jako po celou dobu online výuky s jednou změnou - přesun FY * na pátek 

 

         1.

          2.

         3.

         4.

         5.

         6.

  PONDĚLÍ

      OSV

         M

         Z

        AJ

        PŘ

 

    ÚTERÝ

      FY

        ČJ

        NJ

        AJ

         D

 

   STŘEDA

      NJ

       PŘ

         Z

        M 

       ČJ

      

   ČTVRTEK

      NJ

        D

        AJ

        M

        ČJ

       OV

    PÁTEK

      ČJ

       NJ

        AJ

        M

FY *

 

 

2) Obědy - každý den kromě čtvrtka je naše třída na obědě od 13 hodin. Ve čtvrtek od 14 hodin.

Všem, kteří chodili na oběd, se od pondělí automaticky nastavuje objednání oběda. Děti jsou tedy na oběd přihlášeny. Je třeba si pouze změnit oběd dle vlastního výběru (oběd 1, 2 nebo 3) - změnu je nutné potvrdit kliknutím na ODESLAT.

Pokud někdo oběd nechce, JE NUTNÉ OBĚD ODHLÁSIT!!! Jinak vám propadne a peníze se za něj nebudou vracet.

 

3) V týdnu od 14. do 18. 12. bude pro naši třídu zase online. Poté se uvidíme 21. a 22.12. ve škole. 

21. 12. normální výuka

22.12. výuka dle rozvrhu 1. - 3. hodina, 4. a 5. hodina vánoční besídka (děti si rozdají dárečky), poté odchod na oběd

 

4) V pondělí 7.12. přinést 500 Kč na učebnici a pracovní sešit na AJ. Doplatek uhradím z TF (50,- Kč)  - cena celé sady je 550,- 

5) Někteří ještě neplatili 700,- Kč, které jsme vybírali v září/říjnu - všem pošlu zprávu na Whatsapp, abyste věděli, koho se týká. Prosím uhradit co nejdříve - děti již od začátku roku pracují s pracovními sešity, které ještě nemají zaplacené. Pokud by byl nějaký problém, ozvěte se, určitě nějak vyřešíme. 

 

Přeji všem krásný adventní čas i v  současném netradičním pojetí

 

 

Informace ze dne 25.11.2020

Doplnění informací z pátku 20.11.

1) Návrat do školy a rozvrh

Jak jsem vás již informovala v pátek, naše třída by se měla do školy vrátit v pondělí 7.12. Příští týden tedy ještě pokračujeme online.

Rozvrh od pondělí 30.11. bude platit tento. Změna je pouze u fyziky (žlutě označeno) - jinak je rozvrh stejný jako doposud.

 

         1.

          2.

         3.

         4.

         5.

         6.

  PONDĚLÍ

      OSV

         M

         Z

        AJ

        PŘ

 

    ÚTERÝ

      FY

        ČJ

        NJ

        AJ

         D

 

   STŘEDA

      NJ

       PŘ

         Z

        M 

       ČJ

      

   ČTVRTEK

      NJ

        D

        AJ

        M

        ČJ

       OV

    PÁTEK

      ČJ

       NJ

        AJ

        M

FY *

 

* přesun ze středy ze 6. hodiny na pátek 5. hodinu

 

2) Třídní schůzky - zítra se původně měly konat třídní schůzky, které se ale s ohledem na situaci ruší.

3) Obědy - pokud budou děti od pondělí 7.12. chodit na obědy, je nutné si v systému zvolit číslo oběda - všichni budou automaticky mít nastaven oběd č. 1 (ti, kteří samozřejmě chodili již od září). Pokud naopak o oběd zájem nemáte, je třeba ho odhlásit.

 

Informace ze dne 20.11.2020

1) AJ - Inrformace, kteru děti dnes dostaly prostřednictvím učebny od paní učitelky Holden:

Důležitá zpráva pro všechny, protože učebnice ještě nepřišly a protože možná brzy půjdeme do školy, předávání učebnic se zatím ruší. Další info dostanete hned, jak budeme vědět něco nového. Hezký den!

2) Návrat do školy

Od pondělí 30.11. se vrací střídavým způsobem žáci druhého stupně (6. - 8. třídy). Pro nás to znamená, že naše třída ještě pokračuje online a prezenční výuka je plánována o týden později tedy od 7. 12. - návrat naší třídy na 1 týden do školy, poté zase 1 týden online.

Vše tedy samozřejmě podle toho, zda se nějak nezmění situace a nařízení vlády.

Předběžná informace k prezenční výuce: TV a HV se nekoná, na 2. stupni se nepočítá ani s výtvarnou výchovou. Rozvrh bude pravděpodobně stejný jako ten současný online, protože vždy polovina tříd druhého stupně bude online a je nutné oba typy výuky zkombinovat. Přesnější informace ještě upřesním těsně před návratem do školy.

Ve třídě je nutné zajistit větrání – několikrát za hodinu a min. 5 min v době přestávky. Tomu je třeba přizpůsobit oblečení - teplejší oblékání ve třídách + nutnost vybavení 2 – 3 rouškami s igelitovými sáčky.

Obědy: zatím pro nás platí možnost vyzvedávat krabičku pro ty, kteří si objednali / objednají. V týdnu od 7.12. bude v plánu běžné stravování, tam bude oběd automaticky přihlášen a vy jen provedete výběr jídla popř. odhlášení.

Přeji všem hezký víkend

 

 

Informace ze dne 16. 11. 2020

1) Informace týkající se obědů

Žáci plnící distanční výuku mohou od 18.11.2020 využít školní stavování. Obědy budou dětem připraveny v zatavených krabičkách, které si odnesou domů. K objednání využijete objednávací systém www.strava.cz. Pokud máte o tuto službu zájem je nutné oběd objednat ( nečiní se tak automaticky) Uzávěrka objednávek na 18.11.2020 je v pondělí 16.11.2020 do 13:00 hod. Cena oběda zůstává díky vstřícnosti firmy GASTRON stejná.

Čas výdeje :

3.- 6. třída SPŠtextilní       13:00 – 14:00 hod

7.- 9. třída ZŠ 5. květen    13:00 – 14:00 hod

 

2) Angličtina

Pokud by nastala situace, že by se děti měly vracet od 30.11. do školy, tak bychom vyzvedávání učebnic AJ v týdnu od 23.11.zrušili. Děti by učebnice zaplatily a zároveň si je vyzvedly najednou v pondělí 30.11.

 

Informace ze dne 10. 11. 2020

1) Děkuji všem za rychlou akci s vyzvedáváním pracovních sešitů z M a ČJ.

2) Děkuji za vaši spolupráci v rámci online výuky. Vím, že se určitě občas stane, že děti vaši pomoc potřebují. Moc si vaší spolupráce vážím. Celá třída pracuje skvěle, všichni se snaží.

3) Angličtina:

Jak jsem již psala na začátku roku do předpokládaných výdajů, budou děti potřebovat novou učebnici angličtiny. (Němčina nás bude čekat později také, ale na to je ještě čas - v lednu) Učebnice angličtiny stojí 560,- Domluvila jsem se s paní učitelkou Holden, že bude jednodušší, když bude vybírat od dětí pouze 500,- a těch 60,- Kč jí dám z třídního fondu. Tam mi sice chybí platba těch 700,- Kč od asi 6 dětí, ale to pořešíme, až budeme zase ve škole. Takže platba za AJ bude nyní jen 500,- Pokud nebudeme ještě ve škole, tak proběhne předání učebnic takto:

Učebnice bude možné vyzvedávat v týdnu od 23. do 27.11.202 a to vždy mezi 14:00 a 15:00. Učebnice vám předá přímo paní učitelka Holden po zaplacení 500,-.Prosím, abyste měli přesnou částku, tedy opravdu tu 500,- - nebude možné řešit vracení peněz (proto jsme částku takto zaokrouhlili, aby se nemuselo řešit vracení peněz).

Předem děkuji za vaši spolupráci

 

Informace ze dne 29. 10. 2020

Informace k výuce po prázdninách

Pro naši třídu a celý druhý stupeň se princip práce nemění. Rozvrh zůstává stejný. Na váš email jsem odeslala dopis od paní ředitelky. Prosím o jeho přečtení.

Moc všem děkuji za spolupráci a věřím, že společně situaci opět zvládneme. V případě jakýchkoliv nejasností či obtíží jsem vám ráda k dispozici na mailu či na telefonu. Totéž platí i pro děti, které to ale snad velmi dobře vědí a v případě potřeby i využívají.

Přeji pokud možno klidné podzimní dny

R. Šebestová

 

Informace ze dne 14. 10. 2020

Nově budou žáci  na všechny online hodiny přistupovat nikoliv přes kalendář nebo email, ale přímo přes daný předmět v učebně. Tam hned v úvodu ve streamu najdou odkaz, který platí trvale, bez ohledu na to, jaký je zrovna den či kolik je hodin. Ti, kteří pracují na PC, najdou tento odkaz také v hlavičce předmětu - tedy přímo v tom barevném poli. Je třeba si hlídat hodiny dle zadaného rozvrhu, který pro jistotu ještě jednou přikládám.

Tento rozvrh platí po celou dobu online výuky.

 

 

         1.

          2.

         3.

         4.

         5.

         6.

  PONDĚLÍ

      OSV

         M

         Z

        AJ

        PŘ

 

    ÚTERÝ

      FY

        ČJ

        NJ

        AJ

         D

 

   STŘEDA

      NJ

       PŘ

         Z

        M 

       ČJ

       FY

   ČTVRTEK

      NJ

        D

        AJ

        M

        ČJ

       OV

    PÁTEK

      ČJ

       NJ

        AJ

        M

 

 

 

Informace ze dne 13. 10. 2020

Od 14.10. přechází celá škola na online výuku. Naše třída pokračuje v online výuce podle přiloženého rozvrhu. Na něm se nic nemění. Stejně tak na povinnosti se výuky účastnit. Informace z 9.10. jsou tedy stále platné.

Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.

 

Informace ze dne 9. 10. 2020

Děti dnes dostaly do ruky rozvrh na příští týden. Naši třídu čeká v týdnu 12.10. - 16.10.2020 online výuka na dálku. Výuka je povinná. Pokud se dítě výuky nemůže zúčastnit, je nutná omluva ze strany rodičů. Během týdne "na dálku" nebude probíhat výuka VV, TV a Hv. Místo dvou hodin Pč je 1 hodina přírodopisu navíc.

Časové rozvržení - 1. hodina 8:00, 2. hodina 9:00, 3. hodina 10:00, 4. hodina 11:00, 5. hodina 12:00, 6. hodina 13:00.

Rozvrh na celý týden:

 

         1.

          2.

         3.

         4.

         5.

         6.

  PONDĚLÍ

      OSV

         M

         Z

        AJ

        PŘ

 

    ÚTERÝ

      FY

        ČJ

        NJ

        AJ

         D

 

   STŘEDA

      NJ

       PŘ

         Z

        M 

       ČJ

       FY

   ČTVRTEK

      NJ

        D

        AJ

       ČJ

        M

       OV

    PÁTEK

      ČJ

       NJ

        AJ

         M

 

 

Z - paní učitelka Vohradská je nemocná, zadá vám práci do učebny, online hodina tedy přímo nebude, budete pracovat na zadané práci

Aj a NJ normálně rozděleno na 2 skupiny

V dalším týdnu bude výuka probíhat normálně ve škole, online pojede naopak 7A. - ZRUŠENO, VŠICHNI VÝUKA ONLINE

 

Informace ze dne 30. 9. 2020

Vážení rodiče, zvu vás na online třídní schůzky. Odkaz najdete u dětí v učebně - kurz s názvem NJ 7B- celá třída. Tam je ve streamu zpráva s odkazem na třídní schůzky. Těším se na setkání zítra v 19 hodin. Přihlašovat se můžete již v cca 18:45.

 

Informace ze dne 29. 9. 2020

Dnes jsme vyzkoušeli online spojení během výuky. Bez mikrofonu to bohužel nebude fungovat. Takže do doby, než budeme jako škola vybaveni mikrofony (mělo by v dohledné době být vyřešeno), platí práce z domova na základě zadaných úkolů v classroomu = učebně.

Dnes byla celá třída důkladně seznámena s pravidly práce z domova, se způsobem práce s classroomem.

1. překontrolovat, zda má každý žák v učebně všechny potřebné předměty

2. pravidelně kontrolovat, zda není v předmětech zadán nový úkol či vložen nějaký materiál (ten se nezobrazí v mailu či v přehledu úkolů k dokončení, je tedy nutné opravdu rozkliknout každý předmět)

3. v případě nejasností kontaktovat zvoleného spolužáka / spolužáky, popř. volat či jinak kontaktovat třídní učitelku

4. v případě karantény (pokud nemá žák teplotu či jiné obtíže, které by mu bránili v práci) pracuje žák dle rozvrhu na zadaných úkolech, popř. se účastní online hodin (kdyby hodiny probíhaly)

 

Připomínám ve čtvrtek 1. 10. 2020 online třídní schůzky od 19 hodin.

 

Informace ze dne 28. 9. 2020

Jsem moc ráda, že většina dětí již dorazí v úterý do školy.

Rozvrh se vrací do normálu, tedy bude probíhat tak, jako probíhal, než jsme byli celá třída v karanténě.

Pro ty, kteří zůstávají doma:

1. Sledujte dětskou Whatsapp skupinu, budu vám posílat v případě potřeby aktuální info týkající se výuky.

2. Pokud je vám dobře (nemáte zrovna horečku apod.), tak to berte tak, jako byste seděli ve škole. Takže nezapomeňte ráno vstávat jako do školy, nasnídat se a posadit se do lavice :-) Ve vašem případě v domácím provedení k počítači/telefonu/tabletu. Mějte připravené učení na daný den (normálně dle rozvrhu), abyste se mohli co nejlépe zapojovat do výuky, buďto přímo online (pokud to půjde) nebo při plnění úkolů z učebny.

3. Pokud budete cokoliv potřebovat, pište mi na Whatsapp, v nouzi klidně i volejte.

 

Informace ze dne 24. 9. 2020

Rozvrh na čtvrtek a pátek

čtvrtek

7B

ONLINE

NJ

D

AJ

ČJ

MA

OV

 

pátek

7B

ONLINE

ČJ

NJ

AJ

M

 

Třídní schůzky 1.10. proběhnou online. Připojovat se budeme přes odkaz v učebně NJ 7B celá třída. Dětem dám přesné instrukce a vše ještě popíši sem.

Informace ze dne 22. 9. 2020

Online výuka rozvrh na středu 23. 9. 2020

7B

ONLINE

  NJ konverzace s Meike a paní učitelka Brichová

            PŘ     - bez paní učtelky, zadán úkol

  Z - paní učitelka Vohradská

 MA - paní učitelka Červinková

  ČJ - paní učitelka Novotná

FY ODPADÁ

 

1. hodina 7:55 - 8:35

2. hodina 8:55 - 9:35

3. hodina 10:05 - 10:45

4. hodina 11:05 - 11:45

5. hodina 12:05 - 12:45

 

Informace ze dne 21.9.2020

Online výuka rozvrh na úterý 22. 9. 2020:

7B

ONLINE

M /ČER

ČJ /NOV

NJ/

AJ/KONF, HOLD

D / PAS

 

1. hodina 7:55 - 8:35

2. hodina 8:55 - 9:35

3. hodina 10:05 - 10:45

4. hodina 11:05 - 11:45

5. hodina 12:05 - 12:45

Připomínám projekt - zadaný úkol z Př - MOTÝL. Budete odevzdávat hned, jakmile dorazíte do školy. Počítejte tedy s tím.

 

Informace ze dne 18.9.2020

Distanční výuka pondělí a úterý

Pondělí

Vzhledem k nepřítomnosti velkého počtu učitelů v pondělí online výuka neproběhne. Děti využijí dopoledne na plnění zadaných domácích úkolů.

 

POZOR!!!  OD PONDĚLÍ

 

Změna časů zvonění - kvůli povinnosti nosit roušku celý den - mezi hodinami jsou 20 minutové přestávky na to, aby mohly děti ven na čerstvý vzduch   - více info v horní části naší nástěnky od paní ředitelky.

1. hodina 7:55 - 8:35

2. hodina 8:55 - 9:35

3. hodina 10:05 - 10:45

4. hodina 11:05 - 11:45

5. hodina 12:05 - 12:45

6. hodina 13:05 - 13:45

Odpolední hodiny (7. a 8. hodina) odpadají, rozvrh se bude upravovat průběžně. Budu vždy psát, co ten den bude.     

 

 

Informace ze dne 17.9.2020

Karanténa a distanční výuka v naší třídě

Celá třída od včerejška (16.9.) v karanténě. Čekáme na výsledky. Jakmile přijdou, ozvu se opět přes Whatsapp skupinu.

Dnes domácí práce na úkolech, které děti již dostaly ve škole, popř. jim vyučující zadají krátký úkol přes učebnu. V učebně jsou některé předměty nově vytvořené, je potřeba se tedy do předmětu zase přihlásit - stejně jako na jaře.

Rozvrh distanční výuky

Pátek: ČJ, NJ, AJ a M  (NJ a AJ celá třída společně - NJ se mnou a AJ s paní učitelkou Holden)

Pondělí (předběžně): OSV/NJ, M, ČJ, AJ, Př  (čekáme na výsledky testů a na informaci, kdy půjdeme v pondělí na nové testy, podle toho se rozvrh upraví)

 

 

 

Informace ze dne 9.9.2020

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od zítra tedy od 10. 9. 2020 zavádí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách. Týká se samozřejmě i školy. Děti budou vstupovat do budovy se zakrytými ústy a nosem. Roušku mohou odložit pouze na čas vyučování. Každý žák bude vybaven dvěma rouškami a sáčkem na odkládání. Používání roušek je povinné i v prostorách jídelen (mimo dobu konzumace vlastního jídla). Ve škole se roušky používají ve všech společných prostorách, dále i ve třídě v době přestávky (mimo konzumaci svačin a pití). V případě potřeby je možné si jednorázovou roušku zakoupit v sekretariátu – cena 20,-. Kč.

 

Organizace výuky v týdnu od 1.9. - 4.9. 2020

 • úterý 1.9. 2020 - Zahájení školního roku, 1. + 2. vyučovací hodina - třídnická hodina, konec výuky v 9:35 hod.

         S sebou psací potřeby, papír (blok) popř. prázdný rozvrh na zaznamenání tříd a vyučujících. 1.9. se nepřezouváme. Klíčky od šatny s sebou.

 • středa 2.9. 2020 - 1.+2. vyučovací hodina - třídnická hodina, 3. - 6. hodina dle rozvrhu

         S sebou psací potřeby a blok či papír na 1. a 2. hodinu, dále dle rozvrhu. Normální režim s přezouváním. Přinést podepsaný papír "Organizační zajištění chodu školy od 1.9.202"!!!

 • 3.9. - 4.9. 2020 - výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 Předpokládané výdaje pro školní rok 2020/2021

 • Pracovní sešity z ČjL - 100,- Kč
 • Pracovní sešity z Ma - 150,- Kč 
 • Pomůcky na VV - 50,- Kč
 • Časopis Aj - 250,- Kč
 • Žákovský zápisník - 10,- Kč (při ztrátě 25,- Kč)
 • Třídní fond (kina, exkurze apod.)  140,-
 • Balík papírů, skládané útěrky (zejméne na VV) a krabici kapesníků

V průběhu září platba celé částky třídní učitelce - vybírat se tedy bude: 700,- 

Další platby během školního roku:

 • Lyžařský kurz - orientační cena 4000,-
 • Učebnice a pracovní sešit AJ - platba do Vánoc - 550,- (upřesní vyučující AJ v průběhu školního roku, až bude potřeba)
 • Učebnice a pracovní sešit NJ - platba do Vánoc - 420,- (upřesní vyučující NJ v průběhu školního roku, až bude potřeba)

 

Informace a přihláška ke stravování

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Požadavky na sešity

Seznam požadovaných sešitů naleznete zde.

Organizace školního roku 2020/2021:

Zahájení: úterý 1. září 2020

Konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Konec 2. pololetí: středa 30. června 2021

Zahájení dalšího školního roku: úterý 1. září 2021

 

Prázdniny a svátky v rámci školního roku

Den české státnosti: pondělí 28. září 2020

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října až neděle 1. listopadu 2020

Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021, vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: 1. až 7. února 2021

Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí: čtvrtek 1. až pondělí 5. dubna 2021

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července až úterý 31. srpna 2021

 

Schůzky SRPŠ

1.10.2020

26.11.2020 - konzultační

14.1.2021 - konzultační

25.3.2021 - konzultační

20.5.2021

 

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

Zdravotní způsobilost je platná dva roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a lyžařský kurz! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

Omlouvání žáků

Při nemoci:

 • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@husovaliberec.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  xxx 1. pololetí: ZŠ 5. května

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Renata Šebestová 

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu