česky deutsch

7.A

Úvod » Třídy » 7.A

Informace a přihláška ke stravování

INFORMACE PRO ŽÁKY PŘESTUPUJÍCÍ NA VÍCELETÉ GYMNÁZIUM

Vážení rodiče,
přijímací zkoušky mají vaše děti za sebou. Kromě jejich úspěšného zdolání
potřebujete pro přijetí ke studiu na střední škole také ZÁPISOVÝ LÍSTEK.
Pokud jste rozhodnuti naši školu opustit, vyzvedněte si prosím zápisový lístek
v sekretariátu školy u paní sekretářky P. Urbánkové. Na podání zápisového lístku
máte 5 pracovních dní od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.


Budete –li mít nějaké nejasnosti či dotazy, kontaktujte mě na telefonním čísle
604 899 800.


S přáním krásného dne,
Marta Hyšková, výchovná poradkyně

 

Organizace výuky - konec června

 

středa 24.6. - vybírání a rozdávání učebnic, vyklizení skříněk a boxů, sraz 9:00 na hřišti školy
pátek 26.6. - rozdání vysvědčení - pozor změna - 8:00 hlavním vchodem

 


pondělí 29.6.+ úterý 30.6. - ředitelské volno

 

Jazykový zájezd – Velká Británie – 12. - 19. září 2020

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se blíží datum další splátky, rády bychom vás informovaly o stanovisku cestovní kanceláře Kristof k jazykovému zájezdu do Velké Británie.

Nabízejí varianty řešení s tím, že v této situaci je velice náročné cokoliv plánovat. Dle našeho názoru se k tomu postavili velice empaticky, a proto bychom zvolily vyčkávací taktiku, ale samozřejmě je to opravdu jen a jen na vás.

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví

Iva Kutrová a Marta Hyšková

 

Zde je stanovisko CK:

Hned na začátek bychom rádi zmínili, že naše cestovní kancelář v tuto chvíli neplánuje rušení podzimních zájezdů - pokud by někdo už nyní chtěl podzimní zájezd stornovat, muselo by dojít ke zrušení ze strany rodičů / školy po domluvě s rodiči. V současné době řešíme především jarní skupiny a snažíme se jejich zájezdy přesouvat na podzimní termíny, jelikož stále doufáme, že se situace navrátí k normálu a na podzim bude možné zájezdy realizovat.

V zájmu zachování dobrých vztahů mezi námi a našimi klienty, vidíme v tuto chvíli následující 3 možnosti:

1. Zrušit zájezd už nyní - pokud byste Vy jako škola / rodiče zrušili zájezd už nyní, tak musíme jednat dle našich smluvních podmínek, což znamená, že bychom museli účtovat stornopoplatek ve výši 1000 Kč / osoba.  Tento stornopoplatek za odstoupení od smlouvy musíme účtovat, jelikož se nyní žádný zákaz cestování nevztahuje na podzimní měsíce. Současné nařízení vlády o uzavření hranic a zákazu cestování je platné po dobu 30ti dnů, tj. do 13.4. Samozřejmě počítá se s tím, že toto období bude prodlouženo, ale nikdo v tuto chvíli neví, jak dlouho bude zákaz trvat. Podzimní termíny jsou ale velmi vzdálené a zákaz cestování nebude v nebližší době prodloužen až do podzimních měsíců. Z toho důvodu bychom se přikláněli k variantě č. 2 níže:

2. Vyčkat jak se situace vyvine - za současných okolností je naše CK ochotna vyjít našim klientům vstříc a prodloužit / podržet storno podmínky na stejné a současné výši až do 30ti dnů před odjezdem. Tím pádem by se v následujících měsících stornopoplatek 1000 Kč již nadále nezvyšoval. Můžeme se domluvit, že bychom se například v červnu spojili a domluvili se podle vývoje situace na dalším postupu. V červnu už budeme mít lepší představu o tom, jaká je pravděpodobnost, že se Váš zájezd na podzim bude moct uskutečnit nebo ne.

3. Zrušení zájezdu z naší strany - v případě, že by před odjezdem nastaly okolnosti, díky kterým by nebylo možné zájezd realizovat (například by byly stále zavřené hranice), poté bychom museli zájezd zrušit z naší strany a vraceli bychom klientům všechny peníze v plné výši. Toto rozhodnutí bychom ale udělali opravdu až blíže k termínu odjezdu zájezdu.

Co se týče placení záloh - pokud se rozhodnete vyčkat, jak se situace vyvine, myslím, že je správné, aby rodiče nadále platili zálohy dle předpisu ve smlouvě. I kdybychom se v červnu nakonec domluvili na tom, že budeme zájezdy rušit, tak se rodičům peníze vrátí (buď v plné výši pokud budeme zájezd rušit z naší strany, nebo se jim vrátí částka ponížená o ten stornopoplatek ve výši 1000 Kč - v případě, že budeme rušit po vzájemné domluvě, že rodiče své děti v září nebudou chtít poslat).

 

 

 

Videokonference -  třída 7.A

 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí  

ZEM

HOL

ANJ

HY/HOLD

           
Úterý  

KUČ

NJ/FJ

DIV/ŠKV

           
Středa  

DĚJ

PAS

             
Čtvrtek  

ČJ

HY

FYZ

PLO

           
Pátek  

MAT

HOL

OV

NOV

           

                             1. blok  9:00-9:30

                             2. blok 10:00-10:30

Kontakt na třídní učitelku: e-mail: ivana.holasova@husovaliberec.cz, 723 777 726 - po dobu uzavření školy
Organizace školního roku

Podzimní prázdniny - 29. + 30.10.2019

Vánoční prázdniny - 21.12.2019 - 3.1.2020

Pololetní prázdniny - 31.1.2020

Jarní prázdniny - 9.3.2020 - 15.3.2020

Velikonoční prázdniny - 9.4.2020

Ředitelské volno - 29.+ 30.6.2020

Hlavní prázdniny - 1.7.2020 - 31.8.2020

 

Třídní schůzky

3.10.2019        17:00 - 18:30  - společné - učebna 303

28.11.2019      16:00 - 18:00 - konzultační

9.1.2020          16:00 - 18:00 - konzultační     

2.4.2020          16:00 - 18:00 - konzultační   

21.5.2020        17:00 - 18:30  - společné - učebna 303

 


 

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned e-mail třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

Zdravotní způsobilost od lékaře !!!

Je třeba pro výjezdy do ciziny a lyžařský kurz! Je platná jeden rok - nemusíte ji tedy speciállně pořizovat pro potřeby kurzu - využít můžete již vystavenou způsobilost na tábor nebo soustředění.


Vstup do budovy:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy (50 Kč).

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu