česky deutsch

6.B

Úvod » Třídy » 6.B

Informace a přihláška ke stravování

Modernizace kuchyně a jídelny – stravování žáků během rekonstrukce

Od konce června bude realizována na naší škole zásadní modernizace kuchyně a jídelny. Předpokládaná délka je cca 7 měsíců – tedy do konce ledna 2021.

Po dobu rekonstrukce bude zajištěno stravování žáků mimo areál školy.

7.-9. třídy budou docházet na ZŠ 5.květen, dodavatel obědů Gastron (změna oproti původnímu předpokladu; stravování na TUL by znamenalo podstatně vyšší cenu oběda)

K výdeji obědů budou od září děti potřebovat OPUS kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit na sekretariátu u nás ve škole a to během prázdnin po telefonické dohodě nebo pak ve dnech 27.8.- 1.9.2020. Cena čipu je 60,-Kč.

Od září bude možná volba jídla ze tří možností. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v přihlášce ke stravování.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1.9.2020 do 31.1.2021. Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 14 hod. předchozího pracovního dne na www.strava.cz

 nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů.

Jídlo s sebou je možné odnést pouze první den nemoci dítěte z určené výdejny.

Aktivace OPUS karet a čipů společně s úhradou první zálohy na měsíc září a přidělení přihlašovacích údajů proběhne osobně na ZŠ 5. květen od 24.8. – 31.8.2020 od 8:00 – 12:30 hod.

Vzhledem k poměrně náročné administraci převodu státní dotace na stravování je skutečně nezbytné podat přihlášku ke stravování do konce školního roku prostřednictvím svých třídních učitelů. Pozdější přihlášky nebudou přijímány a dítě by nezískalo možnost stravování.

Přihlášky po termínu naše škola nemůže registrovat a bude je přijímat výhradně vydavatel obědů tedy jidelna@zs5kveten.cz

Forma úhrady stravného bankovním převodem: Číslo účtu: 5448672/0800

Variabilní symbol: bude přidělen na základě přihlášky při osobní návštěvě v srpnu

Konstantní symbol : 308

Specifický symbol : 3

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucí provozu nejlépe písemnou formou

Splatnost stravného je vždy do 20. dne předchozího měsíce

Tel: 734234104; e-mail: jidelna@zs5kveten.cz;

https://www.zs5kveten.cz/index.php/general/skolni-jidelna

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7. – 8 tř. 29.- Kč / 1 oběd – měsíční platba 580,- Kč

9 třída 31.- Kč / 1 oběd – měsíční platba 620,- Kč

 

Informace k poslednímu týdnu školního roku

 • Pondělí 22.6. - nic se neděje
 • Úterý 23.6. - nic se neděje
 • Středa 24.6. - focení třídy = účast pokud možno nutná :-)

Sejdeme se v 9:00 na hřišti. Fotit se budeme v rouškách (na památku na tuto neobvyklou dobu) a bez roušek. Foto uhradím z třídního fondu. (velká fotka bez roušek 35,-, malá fotka s rouškami 15,- = celkem 50,- na žáka)

 • Čtvrtek 25.6.
 1. sraz v 9:00 na hřišti
 2. vracení učebnic ze 6. třídy a rozdávání nových
 3. prezentace zbylých projektů z OV (ti, kterých se to týká, vědí)
 4. vyklizení boxů na chodbě
 5. vyzvednutí potřeb na VV v naší třídě

Konec se těžko odhaduje, bude záležet na rychlosti při odevzdávání a rozdávání učebnic. Je třeba mít slepeno, vygumováno, sundané obaly apod. :-)

Odhaduji, že bychom cca 11:30 měli mít hotovo. Rozchod tedy bude v časovém rozmezí 11:00 - 12:00. Pokud bychom byli výrazně rychlejší, tak se můžeme projít do města na zmrzlinu. :-)

 • Pátek 26.6. - rozdávání vysvědčení - ZMĚNA

Sejdeme se rovnou ve třídě (bez přezouvání) v 8:00 - tedy v 8:00 už začínáme, přijít dřív!!! Není třeba se scházet na hřišti a není to posunuté na později než 1. stupeň. Pokud tedy někdo má sourozence na 1. stupni, mohou odcházet společně. Konec 9:00 - 9:30 (poté, co se s dětmi před prázdninami rozloučí i paní ředitelka)

 

 • Pondělí a úterý 29. a 30. 6. ředitelské volno – bylo ohlášeno již na začátku školního roku, souvisí s přestavbou kuchyně a jídelny.

 

Informace k období do konce června

 • Poslední online hodiny proběhnou příští týden (1. – 5. 6.), poté je výuka online zrušena, stejně tak i zadávání úkolů přes učebnu je k 8.6 zrušeno. Poslední úkoly tedy děti dostanou na příští týden.
 • Ke splnění povinností za 2. pololetí je třeba mít splněno minimálně 75 % povinných úkolů z každého předmětu. Ten, komu úkoly chybí, má čas je do 15.6. v klidu dodělat.

S dětmi, které mají něco dodělávat, budu řešit individuálně, popř. je upozorní i učitel daného předmětu.

 • V týdnech od 8. 6. a od 15. 6. bude možné využít nabídku společných akcí – jako třída. Přesný obsah těchto setkání doladíme s dětmi v pondělí, ale předběžný návrh najdete níže. Akce budou vždy 2 za týden, na dopoledne 9 – 12 hod. Účast na akcích je dobrovolná, věřím ale, že se děti na spolužáky těší a že se nás sejde co nejvíce.
 • Poslední týden (22. 6. - 26. 6.) - odevzdávání učebnic, naše třída konkrétně ve čtvrtek 25. 6. od 9:00. Sraz na hřišti, poté půjdeme společně do školy. NEPŘEZOUVÁME SE.

                        Ve čtvrtek 25.6. – děti vrátí staré učebnice ze 6. třídy a zároveň dostanou nové učebnice na 7. třídu + ODNÉST VŠECHNY VĚCI ZE SKŘÍNKY A Z BOXU!!!!

Nezapomeňte na všechny potřebné klíčky (skříňka, box) a nějaké tašky, do kterých se vám věci vejdou. Nezapomeňte na výtvarné potřeby - nutno také vyklidit, odnést domů.

 • Vysvědčení 26. 6. od 10:00 – sraz na hřišti – přesné místo ještě upřesním dětem na Whatsapp skupinu.
 • Pondělí a úterý 29. a 30. 6. ředitelské volno – bylo ohlášeno již na začátku školního roku, souvisí s přestavbou kuchyně a jídelny.

 

Třídní akce v týdnu od 8.6.

úterý 9. 6. sraz v Lidových sadech – akce venku v lese – děti si připraví pro sebe navzájem hry + popř. možnost opékání buřtů/chleba/jablek/…. čehokoliv, co má kdo rád, všichni si přinesou vlastní jídlo (pokud chtějí opékat, domluvíme se dle zájmu), konec ve 12 hodin, rozchod v Lidových sadech

středa 10. 6. Fun park Liberec (9 – 11), sraz v 8:45 na místě: Masarykova ulice, areál Golf Centra Liberec, po akci dojdeme ke škole, kde si případně děti budou moci vyzvednout první část svých věcí – ze skříněk v šatnách, z boxu ne, do horních pater školy vůbec nepůjdeme. Konce cca ve 12 hodin, rozchod u školy

cena cca 50 Kč (možná i méně, záleží na počtu dětí)

(ceník: do 15 dětí cena 500,- do 20 dětí cena 750,- do 30 dětí cena 1000,-)

 

Třídní akce v týdnu od 15.6.

pondělí 15. 6. trampolíny – sraz na zastávce autobusu u školy směr Harcov (na stejné straně jako je škola) v 9:00, trampolíny pod vedením instruktora 1,5 – 2 hodiny (cca 40 min. jedna skupina a poté výměna a 40 minut druhá, v mezičase využití tělocvičny), zpět pěšky nebo busem dle počasí konec 12 - 13

cena 100,- na žáka + dvě jízdenky

 

úterý 16. 6. – setkání u přehrady, sraz na hřišti u školy, opět si připravíme společně nějaké hry, na závěr vyrazíme na zmrzlinu do města – konec ve 12 hod. rozchod buďto u přehrady nebo ve městě (dle situace)

Červen u nás ve škole – dopis rodičům a žákům

 

Milí žáci, vážení rodiče,

jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. My dospělí máme možnost z toho něco vytěžit, nějak se poučit, najít na tom něco dobrého, využít získané zkušenosti pro osobní posun. Pro děti na tom nic dobrého není, ale přesto se většina dětí výrazně během této doby posunula, vyspěla, získala nové sociální, pracovní i komunikační kompetence. Nejen to, že si osvojily některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkaly, ale též uplatnily principy vůle, pracovitosti a spolehlivosti. Často k tomu potřebovaly někoho, kdo je povzbudil, pochválil a náležitě motivoval. Učitel tuto roli mohl sehrát jen velmi omezeně. Zde výrazně pomohl rodič. Právem Vám, rodiče i milí žáci, náleží  patří velký dík a obdiv.  Přesto se  našlo pár jedinců, kteří si udělali velké prázdniny, stranou šel zcela řád, návyky i odpovědnost a důvěra.

             Od 25. 5. 2020 se do školy vrátilo 256 dětí, což činí 81% žáků 1.stupně. Škola je plná. Snažíme se rozumně dodržovat základní hygienické i organizační nařízení určená MŠMT a MZd. Zvládáme to, a to i díky Vaší pomoci, důslednosti a pochopení. V tomto směru si jen dovolím moc požádat rodiče, aby opravdu své děti odpoledne vyzvedávali do 15:30, kdy provoz školy končí. Není zatím v našich silách zajištění odpoledního provozu v delším čase. Upřednostnili jsme zařazení dětí do skupin dle tříd, což nám zatím kapacitně nedovoluje zajistit delší provozní dobu, abychom splnili podmínky neslučování skupin.

Postupně, jak to situace bude dovolovat, i my budeme rozvolňovat opatření, kterými jsme limitováni. 

Vysoké procento dobrovolného návratu do školy má dvě možná vysvětlení : 1. Dětem chyběly děti a do školy a do kolektivu se těšily; 2. Distanční vzdělávání bylo již vzhledem k délce a náročnosti doma již neudržitelné. Oba důvody sehrály jistě svůj díl.

 

Pro 1. stupeň byla tedy zrušena distanční výuka a zadávání práce. Děti ze školy si domů úkoly nenosí. Žáci, kteří dosud do školy nechodí, mají možnost se v průběhu června připojit. Pokud budete mít  zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Místa ve skupinách určitě jsou. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny kolektivů žáků ze třídy.

Vysvědčení dětem bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitel. 

29. - 30. 6. 2020 je z důvodu započetí stavebních prací vyhlášeno plánované ředitelské volno.

V týdnu 29. 6. – 3. 7. 2020 bude pro zájemce organizován školní příměstský tábor s programem. Informace naleznete na stránkách školní družiny.

Při zajištění účasti žáků 1. stupně ve škole není možné z kapacitních a prostorových důvodů zajistit prezenční výuku a standardní chod školy pro 2. stupeň. S přihlédnutím k datu (8. 6. 2020) se kolektiv pedagogů školy rozhodl organizovat pro děti třídní setkání, a to 2x v týdnu dle informací třídního učitele. Setkání bude mít socializační naukový charakter a bude se odehrávat většinou mimo areál školy. Účast je dobrovolná a rodiče žáka budou moci přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím návratky vydané třídním učitelem. Součástí návratky musí být 1x vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

8. června 2020 tak skončí distanční výuka prostřednictvím Google Classroom a onlinová výuka v dopoledních hodinách a žáci si budou moci do 15. 6. 2020 vypracovat úkoly, které doposud za období distanční výuky neodevzdali. Vzhledem k délce období (poměr prezenční výuky 1 měsíc a distančního vzdělávání 3,5 měsíce) bude přístup k distančnímu vzdělávání zohledněn v hodnocení druhého pololetí.

Vysvědčení bude vydáno dětem 2. stupně (mimo 9. tříd) v pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 11:00 hodin v budově školy. 

 

Všechny potřebné konkrétní informace pro jednotlivé třídy poskytne třídní učitel.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, dětem i rodičům, za velice významnou pomoc při zvládání tohoto nelehkého období. Bez vás by to prostě nešlo. Vážíme si velice Vaší tolerance, pomoci a empatického přístupu.

Přeji všem krásné, ničím nerušené léto !!!!

 

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv všech pedagogů

V Liberci dne 29.5.2020

                             

Informace ze dne 30. 3. 2020

 

Rozvrh online spojení se třídou 6B

  9:00 - 9:30 10:00 - 10:30 poznámky
Pondělí NJ (Šeb/Div) (Kuč)  
Úterý Z (Hol) M (Čer)  
Středa F (Plo) xxx  
Čtvrtek Ov nebo TH (Šeb) Aj (Hold/Konf)  
Pátek ČJ (Nov) D (Pas)  

Milá třído,

tento týden, přesněji ve středu 1. dubna, zahájíme online spojení se všemi třídami druhého stupně. Zde najdete váš "nový rozvrh". Snažte se v dané časy být připojeni na základě emailu, který vám od vašeho učitele přijde.

Pokud se někomu z nějakého důvodu připojení nepodaří, nic se neděje. Zkusí to příště a před tím mi ještě napíše nebo zavolá, abychom odstranili případné technické problémy. Většina z vás si to již vyzkoušela částečně s paní učitelkou Novotnou minulý týden.

Věřím, že společně to dokážeme.

V úterý (tedy o den dříve) si společně zkusíme první testovací spojení celé třídy. Buďte tedy na 10:00 připraveni u svých počítačů, telefonů, tabletů. Budu se na vás těšit.

Informace ze dne 23. 3. 2020

Milá třído,

moc vás chválím za skvělou práci v minulém týdnu. Někteří z vás ještě nejsou zapsaní ve všech kurzech, udělejte to prosím.

Vzkaz od paní učitelky Novotné (ČJ): je momentálně bohužel bez internetu (výpadek od provozovatele), takže čeština na "učebně" zatím není.

Průběžně budu přidávat další info. Nyní jedu na poradu do školy, pak se zase ozvu s aktuálními informacemi.

Hezký den

Informace ze dne 17. 3. 2020

Milí šesťáci,

během dneška se začal aktivovat nový výukový "systém", pomocí kterého budete v následujícíh dnech pracovat. Je to google učebna, ke které se dostanete přes svůj školní email. Ten zadáte do googlu, tedy přesněji do vyhledávače napíšete: google - většinou se vám přímo nabídne google.cz takže stačí zmáčknout tlačítko enter. Nebo se dostanete na stránku, která vám bude nabízet právě odkaz na google.cz Pak se vpravo nahoře přihlásíte - kliknout na PŘIHLÁSIT a vyplnit svůj školní mail a heslo. V příchozí poště byste měli najít minimálně jeden email od některého z učitelů. Je úplně jedno od koho, někde to může být tak, že vám třeba ten email přide od učitele druhé skupiny (v jazycích). Ten email otevřete a postupujete dle instrukcí - zapíšete se do kurzu. U prvního kurzu projdete odklikáváním, např. to, že zvolíte, že jste student, ne učitel apod. Je to snadné, v případě jakýchkolv problémů se ozvěte. Zvládneme to společně. Myslete na to, že rodiče mají dost své práce. 

V "učebně"  se vám postupně budou objevovat další kurzy (barevné rámečky s názvy předmětů), do kterých je třeba se ZAPSAT. 

"Učebnu" prosím nyní každé ráno pravidelně otevřete a zkontrolujte zadané úkoly - dostanete se do ní opět přihlášením do googlu - tam jsou pak vpravo takové kostičky, na které když kliknete, tak se vám rozjede nabídka aplikací a mezi nimi i zelenožlutá ikona "učebna". Na tu kliknout a jste tam. :-)

Úkoly budeme stručně zadávat i do Bakalářů, ale to je spíše pro kontrolu pro rodiče, aby měli představu o tom, že máte co dělat. Ne že to budou dělat za vás. :-))

Vy sledujte 100% hlavně učebnu. Každý nový úkol by vám měl přijít jako upozornění na mail. Některé úkoly mají jasný termín splnění - prosím dodržujte. Některé úkoly budou skupinové, domluvte se včas na způsobu spolupráce. 

 

 

Kdybyste měli jakýkolv problém, pište, volejte.

 

Informace ze dne 16. 3. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

sledujte průběžně informace zde a v Bakalářích.

Informace k jednotlivým předmětům (pokud není uvedeno nic, sledujte domácí úkoly v Bakalářích, kde se budou postupně objevovat nová zadání z jednotlivých předmětů):

ČJ - Jak jsem strávil/a jarní prázdniny
            - slohový útvar vypravování, rozsah 100-120 slov, použít min. 2 přímé řeči
            - termín - 20.3.2020
            - způsob odevzdání bude upřesněn.

M  - zadání práce zde: https://www.matika.in/cs/#6

         Vyplňte prosím v učivu pro 6.ročník pyramidy a trojúhelníky.
 

NJ - pro obě skupiny - opakování slovíček, využití Quizletu - odkazy připravíme

AJ -

Fy - zadání práce najdete na tomto odkaze: https://fyzikakp.webnode.cz/

Z -

D -

Ov - brzy doplním

-

 

V případě potřeby jsem vám plně k dispozici - zejména dětem, pokud by narazily na nějaký problém při plnění domácí práce.

Děti klidně mohou využít můj telefon: 603  228 718.

Bylo by dobré, aby si děti vyzkoušely, zda jim funguje přihlášení na školní mail, který si zakládaly na hodinách informatiky. Je ve tvaru jméno.příjmení zavináč husovaliberec.cz V průběhu týdne začneme zprovozňovat google classroom, kde pak budou pro každého žáka druhého stupně všechny úkoly na jednom místě a budou moci případně konzultovat s učiteli či spolužáky online.

Pokud by někdo potřeboval vyzvednout zapomenutý pracovní sešit apod. tak může dle instrukcí - viz výše (časově omezeno, s rouškou, jen opravdu nutné věci, vše budeme zároveň scanovat, takže kdo nemá zrovna učebnici doma, určitě zvládne i bez ní, pokud má k dispozici PC nebo telefon či tablet.)

Krajská či jiná kola nejrůznějších soutěží se zatím nekonají - u nás ve třídě se týká asi matematiky a možná přírodopisu.

 

Nechceme vás zavalit nějakým přehnaným množstvím práce, ale prázdniny to nejsou :-)

Přeji všem pokud možno klidné dny

R. Šebestová

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19)

Vítejte na nástěnce třídy 6.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh online spojení se třídou 6B

  9:00 - 9:30 10:00 - 10:30 poznámky
Pondělí NJ (Šeb/Div) (Kuč)  
Úterý Z (Hol) M (Čer)  
Středa F (Plo) xxx  
Čtvrtek Ov nebo TH (Šeb) Aj (Hold/Konf)  
Pátek ČJ (Nov) D (Pas)  

 

 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV M D Z ČJ KNJ/-      
Úterý M AJ NJ INF/PČ INF/PČ   VV VV  
Středa M NJ ČJ AJ TV TV      
Čtvrtek M ČJ D AJ NJ   OV  
Pátek HV AJ ČJ F -/KNJ      

                             Úterní odpolední vyučování VV poběží jako dvouhodina bez přestávky, konec tedy v 15:10.

 

Kontaktní údaje - třídní učitelka:

e-mail: renata.sebestova@husovaliberec.cz

telefon: 603 228 718

 

 

 

Milí šesťáci!!!

Vítám vás v novém školním roce a doufám, že jste načerpali přes prázdniny spoustu energie. Moc se na vás těším.

Vítám také vaše rodiče a doufám, že nás čeká rok plný skvělé spolupráce.

Vaše nová třídní učiteka

R.Šebestová

 

 

 

Informace ze dne 4. 3. 2020

V pátek si děti vezmou domů všechno učení z boxu (preventivní opatření pro případ karantény - aby se měly doma s čeho učit).

 

Informace na týden 2. 3. - 6. 3. 2020

V ponděí 2. 3. projektový den v partnerské škole v Herrnhutu. Sraz na nádraží - dle info z návratky. Návrat v cca 15:00 na nádraží a samostatný rozchod. Obědy jsou automaticky odhlášené.

V úterý děti dostanou objednané školní mikiny, trička, .....

 

 

Info k projektovému dnu:

Název akce: Projekt s partnerskou školou v Herrnhutu

Datum: 2. 3. 2020

Třída: 6.B

Pedagogický dozor: Šebestová, Divišková

Místo: Gymnázum Herrnhut (Německo)

Telefonický kontakt: 603 228 718 (Šeb)

Sraz: 7:40 na vlakovém nádraží (odjezdová hala), v 8:02 odjezd vlakem do Žitavy a následně autobusem do Herrnhutu

Příjezd: ve 14:55 na vlakové nádraží

 Cena: 100,- (zahrnuje dopravu vlakem a autobusem a hromadné pojištění u pojišťovny Alianz)

Program akce (časové rozvržení):

 1. odjezd z Liberce v 8:02
 2. projekt se žáky z Herrnhutu – práce v malých smíšených skupinách či dvojicích, prohlídka nové školy a města
 3. odjezd zpět do Liberce 13:40 z Herrnhutu autobusem, 14:18 ze Žitavy vlakem, návrat vlakem na nádraží v Liberci ve 14:55 – rozchod na místě

 S sebou: platný cestovní doklad (pas, občanský průkaz), blok a psací potřeby, vhodné oblečení i na pobyt venku, jídlo a pití na celý den

 

 


Informace na týden 17. 2. - 21.2. 2020

V pondělí 17. 2. odpadá konverzace. Konec 12:40.

V úterý 18. 2. změna rozvrhu: 1. - 3. hodina - program Majáku - "Čas změn" - zaměřeno na dospívání, jedinečnost každého z nás a změny, kterými si všichni v období dospívání procházejí a které patří k životu (Cenu za program uhradím z třídního fondu)

Ve středu 19. 2. odpadá TV (kluci i holky) - konec 11:45.

 

Informace ze dne 6. 2. 2020

V pátek 7. 2. a v pondělí 10. 2. odpadá konverzace NJ, oba dva dny tedy konec výuky pro celou třídu ve 12:40.

V pondělí 10.2. navíc začíná výuka až v 8:50. Příchod do školy dříve, aby děti stihly být v 8:50 již ve třídě na hodině.

 

Veliká gratulace!

Majda a Štěpán byli velmi úspěšní v okresním kole olympidády v německém jazyce a obsadili první dvě místa (Majda byla první, Štěpa hned v závěsu druhý). Děkujeme za skvělou reprezentaci naší třídy a celé školy.

 

Informace ze dne 29. 1. 2020

V pondělí 3.2. odpadá třídnická hodina. Začátek výuky v 8:50. Příchod do školy dříve, aby děti stihly být v 8:50 již ve třídě na hodině.

Vzhledem k vysokému počtu nemocných dětí je naše třída ode dneška spojená se třídou 6.A. Zítra pojedou tedy podle rozvrhu 6.A. Konec ve čtvrtek platí ve 12:40.

Pokud si chcete vyzvednout vysvědčení, bude mezi 13:00 a 15:00 připraveno k vyzvednutí u paní sekretářky. Klidně si děti vysvědčení ale mohou vyzvednout až v pondělí nebo až dorazí po nemoci do školy. To je na vás. :-)

Přeji všem hezké pololetní prázdniny a marodům, ať se co nejdříve uzdraví.

Připomínám možnost objednávky školních mikin apod. Nestihla jsem dětem předat informaci osobně (jsem s vlastními dětmi na OČR). Více najdete níže.

 

Informace ze dne 27. 1. 2020

Pozor změna!!!  Vzhledem k velkému počtu nemocných dětí se Talentmánie i diskotéka ruší.

Ve čtvrtek 30.1. konec vyučování ve 12:40. Výuka 1. - 4. hodinu dle rozvrhu, 5. hodina vysvědčení.

Pátek 31. 1. pololetné prázdniny

 

Možnost objednání školních mikin / triček / batohů /.. Časově omezeno, e-shop přestane být po 10.2. funkční, objednávky tedy jen do tohoto data.

Zavítejte na speciální eshop vytvořený pro ZŠ Husova, kde máte časově omezenou možnost zakoupit si školní oblečení, a to až do 10. února. Další objednávky po tomto termínu již nebudou možné, tak nepromarněte svou šanci a objednejte si svůj kousek ze speciální školní kolekce ještě dnes!

www.kraloveskoly.cz/husova

 

Informace ze dne 17. 1. 2020

V pondělí 20. 1. koncert - "písničky Beatles" - v aule školy (cena 40,- Kč uhradím z TF)

Ráda bych pochválila všechny, kdo se účastnili školního kola olympiády v němčině. Někteří postoupili i v konkurenci sedmáků do ústní části. Gratulujeme Majdě a Štěpánovi, kteří postoupili dokonce do okresního kola. To se koná 5. 2. 2020 v DDM Větrník. Držíme palce, ať se jim daří i v konkurenci žáků z jiných škol.

 

 

Informace k prvnímu lednovému týdnu

V pondělí 6. 1. 2020 odpadá konverzace NJ. Celá třída tedy končí ve 12:40. Prosím zapsat a podepsat. Děkuji za spolupráci.

Ve čtvrtek 9. 1. konzultační třídní schůzky (16 - 18 hod.) Možnost objednání na volný termín k jednotlivým vyučujícím bude opět na úvodní stránce - aktuality nebo kliknutím zde.

 

 

Informace ze dne 2. 12. 2019

V pátek 6. 12. jedeme do Jablonce nad Nisou na vánoční tvoření. Cestu uhradím z třídního fondu. Akce jako taková je zdarma, doporučuji ale kapesné pro případ, že by si děti chtěly zakoupit nějaké "dárečky".

Odchod ze školy v 9:45 - první a druhá hodina normálně dle rozvrhu. Návrat kolem 13:30 na oběd

 

Informace ze dne 21. 11. 2019

Milé děti, milí rodiče,

před chvílí jsem se dozvěděla, že naše třída, resp. náš sněhulák vyhrál cenu primátora. :-))))))))

Jako odměnu získají děti nějakou cenu (nemám tušení, co to bude). Tu je třeba vyzvednout tuto neděli na náměstí u rozsvěcení stromečku v 16:15. Vyvolají si nás na pódium.

Vzhedem k tomu, že já se tam osobně nemohu dostavit, potřebuji zajistit, že si alespoň jedno dítě cenu půjde vyzvednout. Samozřejmě by bylo super, kdyby se dětí sešlo víc.

Zítra nejsem ve škole - jsem v Praze na školení. Proto bych potřebovala, abyste mi dali vědět, kdo na akci dorazí. Pošlete prosím přes WhatsApp nebo SMS. Předem děkuji za spolupráci. Pokud tam dorazí i rodiče, moc bych uvítala nějaké fotky z předávání ceny, ať se můžeme podělit s těmi, kdo tam nebudou. :-)))

 

Veliká gratulace a poděkování skupince holek, které si vzaly výrobu sněhuláka na starosti. Náš lyžař zabodoval !!! 

Foto zde

 

 

Další informace

1) třídní schůzky - konzultace 28. 11. 2019 16:00 - 18:00

Příští týden ve čtvrtek 28. 11. se konají konzultační třídní schůzky - přihlašování na konzultace zde.

bohužel v tento den nebudu přítomna. Nabízím konzultace v náhradním termínu středa 27.11. Pokud vám středa nebude vyhovovat, tak se domluvíme na jiném termínu, pokud byste se mnou potřebovali mluvit.

Těm, se kterými bych potřebovala mluvit já, napíšu zprávu.

 

2) Vánoce

Ráda bych s dětmi "prožila" adventní čas i ve škole opravdu s nádechem adventu. Našel by se někdo, kdo by nám do třídy vyrobil adventní věnec? Napište na skupinu, budeme rádi, když si během třídnických hodin či společných hodin OV budeme moci zapálit symbolicky svíčku.

V posledním týdnu děláme vždy vánoční besídku, na které by neměl chybět stromeček. Najde se někdo, kdo nám stromeček zajistí? V minulé třídě jsme měli tatínka, který nám "zapůjčil" jeho stromeček, který jsme mu poctivě zalévali. On si ho pak v pátek odpoledne vyzvedl a odvezl si ho domů na Vánoce.

Dárečky - děti si vylosují spolužáka, pro kterého připraví dárek. Není třeba to přehánět s drahými dárky, ideálně něco vlastní výroby či jiná maličkost, která "kamaráda" potěší.

Vánoční besídka - v pondělí na třídnické hodině budeme trochu řešit vánoční besídku - děti si připraví program, občerstvení, atd.

 

3) Opět se vyskytly ve třídě vši!!! Prosím o skutečně pečlivou kontrolu hlav všech dětí a případně důkladné "zničení" vší. Doporučen výrobek Diffusil H.

Děkuji za spolupráci. Bez vaší pomoci a opravdu kontroly všech hlav se vší nezbavíme!!!

 

 

 

Informace ze dne 1. 11. 2019

V pondělí 4.11. měl proběhnout projektový den v Německu. Děti dostávaly informace s návratkou minulý týden.

Gymnázium Herrnhut muselo bohužel termín z provozních důvodů zrušit. Nový termín domluvíme a včas dětem zase rozdám aktuální návratky. Cena zůstane stejná, jen se změní termín.

V pondělí 4. 11. tedy výuka normálně dle ozvrhu.

 

Co nás čeká:

5. 11. Etiketa - interaktivní program pro naši třídu (50,- Kč na žáka zaplatím z TF) - proběhne hned první hodinu v aule, matematika tedy v úterý ráno nebude

14. - 15. 11. projektové dny k výročí Sametové revoluce 1989 (celá škola) - ve čtvrtek 14. 11. odpadá odpolední vyučování (konec ve 12:40), v pátek konec ve 12:40

11. 11. a 15. 11. odpadá konverzace NJ, konec vždy ve 12:40

28. 11. konzultační třídní chůzky, bude možné se objednat na čas k jednotlivým učitelům 

začátek prosince - vánoční dílničky v Jablonci nad Nisou - termín upřesním - vstup na akci je zdarma, ale je možné si na místě zakoupit nějaké věci, popř. materiál na tvorbu, takže doporučuji nějaké kapesné

 

Informace ze dne 21. 10. 2019

 

Upozorňujeme vás, že dne 31. 10. dojde k plánovanému přerušení dodávek elektrického proudu. Mimo provoz bude školní jídelna, vybavte prosím děti větší svačinou.

Z tohoto důvodu odpadá odpolední vyučování, dopolední výuka od 2. hodiny - tedy v 8:50. Konec vyučování ve 12:40.

 

Informace ze dne 15. 10. 2019

Dnes děti dostaly přeplatky z turistického kurzu.

 

 

Informace ze dne 11. 10. 2019

 

V pondělí 14. 10. odpadá 1. hodina. Začátek vyučování v 8:50, příchod do školy dříve, aby již během přestávky děti byly ve třídě na 2. hodinu. 

Vracení peněz za turistický kurz proběhne pravděpodobně v úterý během odpoledního vyučování (VV) - musím ještě dorozměnit peníze, abych mohla vracet přesné částky. Letos je to vyúčtování poněkud komplikovanější než v minulých letech. Děkuji za pochopení.

 

Informace ze dne 10. 10. 2019

V pátek 11. 10 odpadá konverzace NJ.

Informace ze dne 4. 10. 2019

Děkuji všem rodičům, kteří dorazili na třídní schůzky, za jejich účast. 

Doplňující informace - v průběhu příštího týdne budu mít hotové vyúčtvání turisťáku a budu dětem vracet příslušné částky.

 

Informace ze dne 2. 10. 2019

 

Připomínám konání třídních schůzek ve čtvrtek 3. 10. od 17 hodin u nás ve třídě - učebna č. 304 (vedle auly). Těším se na viděnou.

 

Ve čtvrtek dopoledne (3. -5. hodina)  jdeme do knihovny na divadelní představení v NJ, které si připravili žáci gymnázia F.X. Šaldy. Odpolední vyučování proběhne beze změn.

 

V pátek 4. 10. odpadá konverzace, konec 12:40. Prosím podpis v žákovském zápisníku.

 

Informace ze dne 27. 9. 2019

V úterý 1. 10. odpadá odpolední vyučování (VV), konec výuky ve 12:40. Prosím podpis v žákovském zápisníku.

 

Mám potvrzený další výskyt vší. Prosím o důslednou kontrolu!!!

 

 

Informace ze dne 23. 9. 2019

Důležitá informace - během víkendu se v naší třídě vyskytly vši. Prosím o důslednou kontrolu hlav. Děkuji

 

Informace ze dne 3. 9. 2019

Dnes děti dostaly důležitý papír k turisťáku. Neztratit a podepsaný odevzdat v den odjezdu!!!

Zítra během hodiny TV proběhne informační schůzka pro žáky obou šestých tříd k turisťáku. 

 

 

Informace ze dne 30. 8. 2019

1) aktualizován seznam předpokládaných výdajů

2) První společné třídní schůzky se konají 3. 10. 

Přeji hezký víkend a těším se s dětmi na viděnou v pondělí.

Informace na týden 2. - 6. září

pondělí 2. 9. 2019: vyučování 1. a 2. hodinu s třídní učitelkou - konec 9:35

úterý 3. 9. 2019: vyučování 1. a 2. hodina s třídní učitelkou, poté dle rozvrhu, konec 12:40

středa až pátek: dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Od pondělí 9. 9. komplet dle rozvrhu.

Předpokládané výdaje ve školním roce 2019/2020 

Začátek školního roku 

 • turistický kurz cca 1900,- (platit do středy 11. 9. 2019) - pokud možno přesnou částku - děkuji!
 • VV - čtvrtky a jiný materiál na VV 100,- (co se nevyčerpá, zůstane v třídním fondu)
 • ČJ pracovní sešity  90,- 
 • M pracovní sešity  150,-
 • žákovský zápisník - 15,-
 • třídní fond - 245,- (použijeme na divadla, vzdělávací akce, Maják a jiné školní akce)
 • učebnice a pracovní sešit NJ  400,- (vybírat budou vyučující NJ nebo možno uhradit na třídních schůzkách)
 • celkem tedy budu vybírat  600,- (VV, ČJ, M, zápisník a TF) - bude možné uhradit na třídních schůzkách (3. 10.) + popř. 400 učebnice NJ 
 • balík papírů A4
 • papírové utěrky - nejlépe skládané, zejména na VV
 • kapesníky (v boxu nebo balíčkové) - děti mají kdykoliv k dispozici u nás ve třídě

      

       Další výdaje v průběhu roku

 • školní výlet - červen 2019

 

Organizace školního roku 2019/2020

 

Schůzky SRPŠ:

3. října - prezenční od 17 hodin ve třídě 304 - bude možné uhradit veškeré platby (viz výše)

28. listopadu - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

9. ledna - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

2. dubna - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

21. května - prezenční od 17 hodin ve třídě 304

 

Prázdniny a státní svátky

Podzimní prázdniny: 29. - 30. října 2019

Vánoční prázdniny: 21.prosince - 5.ledna

Pololetní prázdniny: 31. ledna 2020

Jarní prázdniny: 9. - 15. března 2020

Velikonoční prázdniny: 9. dubna

Konec školního roku: 30. 6. 2019 (do školy naposledy 26. 6. 2020)

Ředitelské volno: 29. 6. - 30. 6. 2020 

Hlavní prázdniny: 29. června - 1. září

 

Státní svátky (pouze dny, které spadají v průběhu školního roku na pracovní dny):

pondělí 28. 10. Den české státnosti

pátek 1. 5. Svátek práce

pátek 8. 5. Den vítězství

 

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy!

Omlouvání žáků

Při nemoci:

 • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, vden nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty

 

Škola:                                    Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@husovaliberec.cz

Telefon ředitelna:                  731 632 396

Telefon kancelář:                  731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Telefon sborovna 1. st.:          725 088 832

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Lukeš Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Renata Šebestová 

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu