česky deutsch

6.B

Úvod » Třídy » 6.B

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

 

Informace k uzavření školy a distanční výuce

 

 1. Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.
 2. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím google classroom a google meet. Je nutné aktivovat účty (u mladších dětí prosíme o pomoc rodiče). V rámci gmail účtu žáka je aplikace učebna (najdete vpravo nahoře – 9 kostiček). Při otevření učebny na žáka čekají dlaždice s názvy jednotlivých předmětů. Je potřeba přijmout pozvání a zapsat se do každého z nich. V rámci každého předmětu bude vygenerován odkaz na online hodinu prostřednictvím google meet. Stačí se v daný čas připojit k videohovoru.
 3. Rozsah online výuky probíhá cca v 30 min blocích:

1.třídy  9:00 ; 10:00

2.třídy  9:00; 10:00; 11:00

3.třídy  9:00; 10:00; 11:00

4. třídy 9:00; 10:00; 11:00; 12:00

5.třídy  9:00; 10:00; 11:00; 12:00

Bližší informace o rozvrhu na nástěnkách tříd

 

6.-9. ročník dle rozvrhu na nástěnkách tříd poskytne TU

 

 1. V případě, že žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník a poskytne žákovi individuální pomoc.
 2. Vzhledem k povinnosti účasti na distančním vzdělávání prosíme o důsledné omlouvání žáků dle školního řádu a informací z třídních schůzek.

                                                                                                                                                                                      13.10. Blanka Lukeš Reindlová

 

Vážení a milí rodiče, milí žáci,

již začátek školního roku nebyl úplně v běžném režimu. Denně upravujeme chod školy tak, abychom vyhověli povinným  opatřením, ale zároveň našim dětem umožnili trochu „dýchat“.

Po zavedení povinnosti nošení roušek pro žáky druhého stupně i během výuky jsme se rozhodli učinit následující opatření a změny:

 1. Do odvolání je zrušena 7. a 8 vyučovací hodina. Výuka končí nejpozději  ve 13:45 hod.
 2. Vyučovací hodina je zkrácena na 40min. s prodloužením přestávky na 20 min. ( velká přestávka zůstává v rozsahu 30 min).
 3. Pro žáky 2.stupně je nařízen za příznivého počasí pobyt venku každou přestávku. Žáci jsou poučeni o dodržování rozestupů a neshlukování se. Důvodem je možnost sundání roušky a pobyt na čerstvém vzduchu.
 4. Žáci 1.stupně plní minimálně jednu vyučovací hodinu denně mimo třídu v důvodu volnějšího pohybu.
 5. Třídní schůzky plánované na 1.10.2020 se uskuteční v termínu on-line prostřednictvím Google Meet. Informace předají třídní učitelé včetně stanovení času.
 6. Prosím rodiče, kteří ještě nevyplnili dotazník týkající se informací pro KHS z důvodu trasování a dotazník k připravenosti na povinné vzdělávání na dálku, aby tak učinili co nejdříve (nevíme dne ani hodiny). Zároveň se omlouvám za spojení otázek v jeden dotazník a dostatečné nepoučení ohledně způsobu zpracování dat. Této chyby jsem si vědoma, činili jsme však tak s dobrým úmyslem ve snaze rychle shromáždit potřebné informace.

Rozpis vyučovacích hodin:

 1. 7:55 – 8:35
 2. 8:55 – 9:35
 3. 10:05 – 10:45
 4. 11:05 – 11:45
 5. 12:05 – 12:45
 6. 13:05 – 13:45

Vážení rodiče,

snažíme se maximálně s rozumem přistupovat ke všem opatřením a k organizaci školy. Kromě pandemie nás výrazně sužuje i přestavba kuchyně. Znamená to jednak výrazné omezení pohybu v areálu školy ( dodržení BOZ stavby, zákaz vjezdu do areálu, zákaz vstupu chodců) a organizaci přechodu žáků na obědy do externích výdejen. Zejména na SPŠ textilní moc prosím o pochopení a toleranci časových posunů.

Na nošení roušek existuje řada pohledů, názorů i odborných výzkumů. Ať už prosím na tuto věc máme každý svůj názor, veďme děti k tomu, aby pravidla ve škole dodržovaly. Zejména u mladších dětí prosím dohlédněte na to, aby každý den byly vybaveny minimálně dvěma čistými rouškami v sáčku + dalším sáčkem na odkládání roušky během výuky. Denně řešíme již při příchodu do školy, že žák rouškou vybaven není.

Nedodržování nastavených pravidel má za následek silný multiplikační efekt při trasování. Může se pak stát, že školu budeme nuceni z personálních důvodů uzavřít. To považuji za úplně poslední a nejhorší, pro mě zcela nepřijatelné řešení.

Moc prosím, buďme ohleduplní vůči všem. Věřte, že se nám to vrátí.

Přeji všem pohodový víkend a další podzimní dny.

V Liberci dne 18.9.2020                                                Blanka Lukeš Reindlová

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Informace a přihláška ke stravování

Požadavky na sešity

Seznam požadovaných sešitů naleznete zde.

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí KNJ1 OSV Aj / Aj Přd Ma Zem      
Úterý   Nj / Nj ČjL Aj / Aj Děj Hv   Vv Vv
Středa   ČjL2 / Ma1 ČjL1 /Ma2 Aj / Aj Fy Tv / Tv Tv / Tv    
Čtvrtek   ČjL Nj / Nj Ma Aj / Aj Děj   Inf / Pč Inf /  Pč
Pátek KNJ2 Nj / Nj ČjL Ma Přd Ov      

Odpolední vyučování bude probíhat bez přestávky a v obou dnech bude končit v 15:10 hodin. 

 

 

Vážení rodiče, milé děti, pojďme v úterý vykročit správnou nohou a nastartovat tak společně nový školní rok. Těším se na spolupráci s rodiči a pohodové dny s dětmi ve škole ...                                                                    Jarka Pastuchová ( třídní učitelka )

 

 

 

Vážení rodiče,

ráda bych se s Vámi na pár týdnů rozloučila. Nakonec zítra i přes nepříznivou zdravotní situaci v Čechách nastupuji na plánovanou operaci kyčelního kloubu do Mladé Boleslavi. Po dobu mé nepřítomnosti mne jako třídní zastoupí paní učitelka Kučerová, češtinu bude vyučovat paní zástupkyně paní Kutrová a dějepis a občanku pan Jan Koros. Výtvarná výchova bude po obnovení normální výuky prezenčně zrušena a děti budou ode mne dostávat zadání na google classroom. Výkresy budou odevzdávat paní učitelce Kučerové, která bude mít kontrolu, kdo maloval a kdo ne. Upřesnění ohledně třídních hodin dostanete v okamžiku, kdy bude jasné, že se obnovuje prezenční školní docházka.  

S dětmi jsem se rozloučila. Není to pro mne lehké, ale kyčel vydala povel vyměnit a já bych byla ráda plně funkční a pohyblivá třídní 6.B.Budu na Vás myslet, na děti víc. Snaha vrátit se co nejdříve mne bude doprovázet na každém kroku. Mějte se pohodově a prosím poučte za mne děti, jak se mají bezpečně a vhodně chovat během podzimních prázdnin, dnes jsem na poučení při třídnické zapomněla. Moooc děkuji a držím palce vše .

                                                                                                                                                                                                                                                               S díky Jarka Pastuchová 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti, zůstávame doma, ale výuka na dálku bude fungovat podle již zmíněných pravidel. Jsem v duchu s dětmi i s Vámi.... Klidné dny všem Jarka Pastuchová

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, 

 6.B čeká příští týden výuka na dálku formou online hodin. Hodiny jsou povinné, pokud se žák hodiny nezúčastní, je potřeba ho řádně omluvit. Půlené hodiny ČJ,MA nebudou půlené, jazyky budou fungovat v běžném režimu. Odpadají hodiny VV, TV, PČ, HV. Učitelé mohou zadat náhradní práci do Google Classroom.

Obědy pro děti šestých ročníků jsou zajištěny, pokud na ně nebudou chodit, je potřeba individuálně obědy zrušit.  

Přeji nám všem pevné nervy, zdraví a šťastný konec.. Společně to dáme.. Pohodové víkendové dny Jarka Pastuchová

 

ROZVRH , VÝUKA NA DÁLKU 12.10. - 16.10.

PONDĚLÍ

6B

OSV

AJ

M

Z

 

ÚTERÝ

6B

NJ

ČJ

AJ

D

 

STŘEDA

6B

M

ČJ

AJ

FY

 

ČTVRTEK

6B

ČJ

NJ

M

AJ

D

 

PÁTEK

6B

NJ

ČJ

M

OV


PROSÍM O DOPLACENÍ UČEBNIC Z NJ A AJ - 19.10. PŘI TŘÍDNICKÉ HODINĚ.  MOC DĚKUJI. 

VYÚČTOVÁNÍ ZA TURISTICKÝ KURZ

Děti, které absolvovaly celý kurz, dostanou vyplacenu 1,- Kč. Dvě děti, které odjely předčasně,  budou vyplaceny v pondělé 19.10. Všechny účty jsou k nahlédnutí u mne. 
 

Občanská výchova

V rámci občanské výchovy probíráme čas. Aby děti prokázaly své kreativní schopnosti, byly rozděleny po dvou a vylosovaly si měsíc v roce. K požadavkům dostaly tablety. Ne všichni ale stihli svou práci na tabletu. Proto požadavky zadávám i sem, aby si mohly děti dohledat : k danému měsíci dohledat pranostiky, státní svátky, významné dny, zajímavosti, lidské činnosti pro daný měsíc, obrázky.. V pátek budou ve dvojicích pracovat a tvořit plakát. Děkuji za pomoc....

 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K TŘÍDNÍM SCHŮZKÁM

Vážení rodiče, moc moc děkuji za milé vzkazy a pozdravy, budu se těšit na osobní setkání. 

Konverzace NJ bude v pondělí 5.10. od 7:55 hodin pro danou půlku dětí a zbytek přijde na druhou vyučovací hodinu. Děkuji za připomínku, vůbec jsem si tuto komplikaci neuvědomila. 

Učebnice AJ bude dětem rozdány po podzimních prázdninách. 

Upozornění o potřebě revize přihlášení informatiky na classroomu předám panu učiteli. 

Zdravím Vás, přeji klidný večer a pohodové následující dny...Jarka Pastuchová

 

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1.ŘÍJNA V 18:00 hodin

Vážení rodiče, zvu Vás na první třídní schůzky on line v rámci předmětu ČESKÝ JAZYK 6.B přes účty Vašich dětí. Těším se Jarka Pastuchová

 

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu přestavby jídelny a kuchyně dochází k penetraci suterenních prostor. Po chodbách je cítit silný zápach, proto ve třídách dbáme na důkladné větrání. Prosím proto rodiče o dobře obléknuté děti a informuji o možnosti  strávit nějakou vyučovací hodinu mimo školu - v přírodě. Děkuji za pochopení 

 

ROZVRH 6.B

Od úterý 29.9. probíhá výuka plně dle standardního rozvhu výuky dětí 6.B. 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

proběhnou 1.10. on line formou na platformě Google Meet. Začátek bude v 18:00 hodin, instrukce včas obdržíte. 

 

ČTVRTEK 24.9.

rozvrh : ČJ, NJ, MA, AJ, D

Děti, které z důvodu nemoci nejely na turisťák a dnes byly ve škole, obdržely zpět 2000,- Kč. 

 

STŘEDA 23.9.

rozvrh : ČJ, MA, AJ, FY, TV, TV

 

ÚTERÝ 22.9.

vyučování dle rozvrhu, odpadá Hv a VV, konec výuky po 4. vyučovací hodině, oběd 

 

TURISTICKÝ KURZ

je za námi. Děti byly prima, chodivé, nefrflavé, hravé a já za ně děkuji. Myslím, že si rozumíme a vnímáme se. Užili jsme si spoustu legrace a vtipné hlášky dětí létaly kolem velmi často. Doufám, že se děti doma rozpovídaly a jejich zážitky byly převážně příjemné a nožičky již přestaly bolet....Snad jen bych ráda uvedla na pravou míru jejich dva výroky : navštívili jsme děčínskou ZOO a ne čínskou a loďky plují po řece do Hřenska a ne do Řecka. Moc jsme se nasmáli. A teď zpět do reality. Vyúčtování proběhne po zaplacení faktury na autobus, nejedoucím budou vráceny peníze po příchodu do školy. 

 

ZMĚNY VE ŠKOLE

Pondělní a úterní rozvrh bude upraven. Sledujte, prosím, nástěnku třídy s aktuálním upřesněním. V pondělí odpadá ranní konverzace v NJ, na žádné předměty se děti nedělí a zůstávají ve své třídě. 

PONDĚLNÍ ROZVRH : 1.hod. - OSV, 2.hod. - Aj, 3.hod. - Př, 4.hod. - Ma, 5.hod. - Ze, oběd

Vyučovací hodiny jsou zkráceny na 40 minut a přestávky prodlouženy, úterní odpolední vyučování odpadá a výuka končí po šesté vyučovací hodině, rozvrh se dětí dozvědí v pondělí. 

1.10. proběhnou první třídní schůzky - on line formou. Raději bych se s Vámi viděla osobně, ale s ohledem na bezpečnost je tato varianta lepší. Děkujeme za pochopení. 

I nadále vybíráme papíry na kopírování, papírové ručníky, kapesníky a zbytek peněz za pracovní sešity a učebnice..

Držme palce k brzkému návratu do normálu. Zdravím Vás a přeji klidnou mysl i dny. Třídní učitelka Jarka Pastuchová

 

 

VÁŽENÍ RODIČE

Vaše děti byly panem učitelem Junkem  i mnou řádně a opakovaně poučeny o vhodném bezpečném a společenském chování, o dodržování pravidel kurzů a o chování dětí vůči sobě během celého turistického kurzu.Děti byly upozorněny, že při porušení pravidel budou z kurzu vyloučeny. Velmi Vás prosím o poučení i z Vaší strany. Děkuji moc a těším se na pohodový kurz. Jarka Pastuchová

PROSÍM ALESPOŇ JEDNU ROUŠKU S SEBOU !!!!!

UPOZORNĚNÍ

Od dnešního (pátek) odpoledne nebudu na pc, proto Vás prosím, abyste mě s jakoukoliv otázkou či sdělením kontaktovali přes můj mobil - 777180261. Děkuji Pastuchová

 

 

ROUŠKY VE ŠKOLE

Od zítřka 10.září se dle pokynů MZ zavádějí roušky do vnitřních prostor, tedy i do škol. Prosím rodiče vybavit děti dvěma rouškami v igelitovém pytlíku.

 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace  se škola snaží omezit pohyb žáků po škole. Děti po většinu vyučování zůstávají ve své kmenové třídě, pouze na půlené hodiny přecházejí do jiné třídy. Informatika a tělocvik je zachován. 

 

PROSBA K RODIČŮM

Pokud jste se kdokoliv přestěhoval, pošlete, prosím, pozměněné adresy , př. telef. čísla. Děkuji

 

 

Upřesňující informace ke stravování

Děti odcházejí na oběd s doprovodným učitelem. Ve dnech, kdy nemají odpolední vyučování, odcházejí děti po obědě domů samy. Ve dnech, kdy na oběd navazuje odpolední vyučování, odvádí děti z oběda do školy opět doprovodný učitel. Děti, které ve dnech s odpoledkou nechodí na oběd, zůstávají buď v  určené třídě s dozorem nebo opouštějí areál školy. Pro opuštění školy v tyto dny je potřeba mít podepsaný souhlas v žákovském zápisníku. Prosím o pochopení ze strany dětí i rodičů, situace je lehce hektická, ale funkční a musíme si navyknout na časy příchodů a odchodů. 

 

 

Turistický kurz ČESKÉ ŠVÝCARSKO - UPOZORNĚNÍ

Dne 2.září proběhla schůzka dětí k turistickému kurzu​​​. Děti obdržely již PODRUHÉ pokyny a závaznou přihlášku ke kurzu. Raději upozorňuji, že je nutné toto potvrzení se všemi náležitými podpisy rodičů odevzdat v den odjezdu před autobusem do rukou učitele. 

MOJE RADA - na kurzu jsem byla několikrát, koná se v nádherném prostředí a program je opravdu prima. JEN NOCI BÝVAJÍ VELMI CHLADNÉ, proto doporučuji nebo spíše je nutností, aby děti přibalily ke svým věcem i SPACÁK. Dále  je vhodné, aby na výlety měl každý svůj baťůžek, jelikož je potřeba mít v něm dostatek pití, svačinu a pláštěnku, popřípadě tričko na převlečení. Baťůžek do dvojice z mé zkušenosti nepojme vše a navíc se cestou děti zbytečně dohadují, kdo ho ponese. Přeji pevné nervy. 

Více o kurzu se dozvíte ZDE.

 

Organizace 1. školního týdne

1. září - konec 9:35 hod. 

2.-4. září - vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování, první dvě hodiny s třídním učitelem

PROSÍM NEZAPOMEŇTE AKTIVOVAT KARTY NA OBĚD -  DO PONDĚLÍ NA SPŠ textilní - 8:00 - 12:00 HOD.

ELEKTRONICKÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ BUDE PROBÍHAT V TERMÍNU 2.9. - 14.9. 2020

 

PŘEDPOKLÁDANÉ AKCE 

22.1. 2021 - KNIHOVNA - Po stopách starořeckých hrdinů

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Turistický kurz - 2000,-Kč

Pracovní sešity Čj - 100,-Kč

                          M - 150,-Kč

                          Pč - 30,-Kč

Pomůcky Vv - 100,-Kč

Učebnice Aj - pravděpodobná cena 550,-Kč (upřesňující informaci k ceně dodám)

Učebnice Nj - 420,-Kč

 

Pomůcky a potřeby do 6. třídy:

1 balík papírů do kopírky

1 balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky

1 balík papírových ručníků

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

1.10. 2020 - běžné třídní schůzky

26.11. 2020 - konzultační schůzky

14.1. 2021 - konzultační schůzky

25.3. 2021 - konzultační schůzky

20.5. 2021 - běžné třídní schůzky

 

PRÁZDNINY

PODZIMNÍ - 29. a 30.10. 2020

VÁNOČNÍ - 23.12. - 3.1. 2021

POLOLETNÍ - 29.1. 2021

JARNÍ - 1. - 5.2. 2021

VELIKONOČNÍ - 1.4. 2021

HLAVNÍ - 1.7. - 31.8. 2021

 

Telefonní čísla a adresy

Škola:                          Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                        Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                            www.zskola.cz

Ředitelka školy:           Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                    733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                    731 632 396

Sborovna 1. stupeň:    725 088 832

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová