česky deutsch

6.B

Úvod » Třídy » 6.B

 

ORGANIZACE - POSLEDNÍ TÝDEN ŠKOLNÍHO ROKU

18.6. - focení třídy

ve dnech 21.-24.6. - třídní výlety

ve dnech 25. - 29.6. - konec vyučování ve 12:30 hodin

28.6. - vybírání učebnic, úklid třídy

29.6. - převzetí a rozdání učebnic pro 7. třídu

30.6. - vysvědčení

A PAK HURÁÁÁÁ PRÁZDNINY...

 

 

HRUBOSKALSKO, KLOKOČKY, JIZERKY, ZOO

 • jednodenní výlety
 • cena : 600,-Kč
 • pedagogický doprovod – Pastuchová (777180261), Stehlíková (777022165), Hoisová

21.6. pondělí, Sedmihorky, Hruboskalsko – sraz 7:45 hod. před vlakovým nádražím

-  Hrubá Skála, skalák, Valdštejn (prohlídka hradu)

- vhodné oblečení, obuv a jídlo s sebou

Návrat vlakem dle počasí 15:24 nebo 17:24 hodin

 • po skončení akce samostatný odchod domů
 •  

22.6. úterý, Klokočky – sraz 7:45 hodin před vlakovým nádražím

- Klokočské a Betlémské skály, jeskyně Postojná, Rotštejn (prohlídka zříceniny hradu)

- vhodné oblečení, obuv a jídlo s sebou, baterka nebo čelovka!!!!!

Návrat vlakem v 17:24 hodin

 • po skončení akce samostatný odchod domů
 •  

23.6. středa, Hejnice, Jizerky – sraz v 7:45 hodin před vlakovým nádražím

- bazilika Hejnice, Štolpišské vodopády, Viničná do Oldřichova

- vhodné oblečení, obuv a jídlo s sebou

Návrat vlakem dle počasí v 14:24 nebo 15:24 hodin

 • po skončení akce samostatný odchod domů
 •  

24.6. čtvrtek, ZOO Liberec – sraz před ZOO v 9:00 hodin

- po ukončení prohlídky rozchod před ZOO

 

 

 

 TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, ve čtvrtek 3. června se naposledy v tomto školním roce  on line uvidíme a uslyšíme na třídních schůzkách.  On line setkání začíná v 18:00 hodin a opět přes mett 6.B český jazyk. Těším se na Vás. 

 

 

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste se zahájením prezenční výuky dne 17.5. 2021, vrátili zapůjčená zařízení (iPady) pro distanční výuku. Zařízení odevzdejte svým třídním učitelům v pondělí 17.5. 2021. V dalších dnech poslouží k běžné výuce.

Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v týdnu od 21. 6. do 24. 6. 2021 od 8:00 do 15:00 v sekretariátu školy a od 15:00 do 16:30 ve školní družině a budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Nominace kandidátů:
Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 3. června 2021, a to buď elektronicky na adresu lukes.reindlova@husovaliberec.cz či písemně do kanceláře školy (viz přiložený dokument).

Způsob volby:
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Z navržených kandidátů zřad pedagogů budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zskola.cz.

Členové volební komise:
Předseda: Mgr. Libor Junek
Členové: MUDr. Petra Telekesová, Ing. Ondřej Červinka

Formuláře pro kandidaturu naleznete zde.

V Liberci dne 6. května 2021

 

Aktuální informace

1) Od pondělí 17.5. nastupují všechny třídy na prezenční výuku.

2) Příchod žáků 2. st. do školy je umožněn v 7:30 hod.

3) Žáci se v suterénu přezují a odcházejí do učebny č. 210, kde budou v pondělí o hodinách OSV testováni. 

4) Výuka bude probíhat v učebně č. 210, půlené hodiny  v učebnách, o kterých děti obdrží info

5) Úpravy v rozvrhu -  ve  středu přibyla hodina VV
                                   -  prezenční výuka - půlí se hodiny M a ČJ. 

6) Ve dnech 20. 5. a 21. 5. bude na 2. stupni  probíhat distanční výuka z důvodu očkování pedagogů.

7) Žáci jsou povinni nosit roušku či respirátor. Prosím, aby všichni měli minimálně 2 roušky/respirátory  na den a sáček na použité roušky/respirátory.

8) Od pondělí se ruší výdajové okénko stravy pro žáky.  V dalším období nebude již možné dotované obědy dětem vydávat domů. V této souvislosti si, prosím, hlídejte přihlášení a odhlášení obědů. 
    Výjimka je udělena pouze pro žáky 2. stupně na dny 20. a 21. května 2021, kdy pro tyto žáky platí distanční výuka. I tady je nutné si včas překontrolovat stav objednávek.

9) Sledujte stránky třídy, prosím, naleznete zde případné změny.

 

 

rozvrh 6.B od 3.5. - rotační výuka 

PO - OSV, AJ, PŘ, M, Z, KNJ

ÚT - NJ, ČJ, AJ, D

ST - M/ČJ, ČJ/M, AJ, FY, PČ/INF, PČ/INF

ČT - M, NJ, ČJ, AJ, D

PÁ - NJ, ČJ, M, PŘ, OV, KNJ

konverzace z NJ - pokračuje tak, jak začala v září, děti se neprohazují

 

 

JUPÍÍÍÍ, JDEME DO ŠKOLY, UVIDÍME SE, TĚŠÍM SE NA VÁS, DĚTI....

Mohla bych pokračovat v radostném duchu, ale ponechám si také trochu radosti pro děti.. v pondělí do školy nastupují třídy B druhý stupeň. A to jsme i my 6.B.

Vážení rodiče, milé děti, pár důležitých upozornění k rotační prezenční výuce: příchod do školy je povolen v době od 7:40 - 7:50 hodin a to z důvodu zajištění protiepidemiologických opatření, není totiž možné, aby se žáci shromažďovali ve vestibulu budovy před stanoveným časem a aby se nemíchali do jiných tříd. Děti se v suterénních šatnách přezují a ihned odcházejí do testovací třídy ( třída číslo 207), po testu odcházíme do naší třídy, kde bude probíhat každodenní výuka.Testování probíhá v pondělí a čtvrtek první vyučovací hodinu. Děti se bezdůvodně  nezdržují na chodbách. Rozvrhy se příliš lišit od on line rozvrhu nebudou, ale nějaké pidi změny v něm jsou a já včas dodám informace. Během první hodiny v pondělí proběhne u tříd 6.B a 7.B aktivace karet/čipů ve školní jídelně. Z tohoto důvodu musí být každý vybaven funkční kartou nebo finanční hotovostí k pořízení nového media. Taktéž je třeba zkontrolovat na svém účtu na strava.cz dostatek prostředků k objednávání obědů. Všem žákům prezenční výuky byl oběd objednán s výjimkou těch, kteří nemají uhrazené zálohy. Objednávku je možné zrušit či změnit výběr jídla. Pro žáky s neuhrazenou zálohou včas je možné zakoupit oběd v pondělí ráno v hotovosti. Žák by měl znát přístupové údaje ke svému účtu strava – tzn. své heslo. Další informace dodám okamžitě, jakmile je dostanu. Pro nepřítomné žáky se distanční výuka neorganizuje.  Ani nevíte, jak se těším na změnu a na děti. A DĚTI, NEZAPOMEŇTE NA ROUŠKY, DOBROU NÁLADU A ZDRAVÝ ROZUM! Jarka Pastuchová

 

 

UPOZORNĚNÍ

Doufáme, že se blíží termín, kdy se i děti 2. stupně zapojí rotačně do výuky ve škole. Upozorňuji proto, že je potřeba mít včas zaplacené zálohy na obědy ve školní jídelně ( min. 3 pracovní dny předem a doporučuji 300 Kč). 

 

 

INFORMACE z třídních schůzek 15.4.

1. informace k hodnocení žáků za 3. čtvrtletí, upozornění na dobrovolné úkoly z Fy, Ma, pozor na odesílání prací k hodnocení, občas děti posílají prázdná okna!, 

2. volby do ŠKOLSKÉ RADY - bližší info budou upřesněna

3. velká chvála na kvalitu obědů v nové jídelně - rodiče i děti jsou spokojeni

4. almanach - můj rok s covidem - na webu školy k přečtení, možnost objednat tištěnou podobu

5. o prázdninách bude probíhat rekonstrukce areálu dětských prolézaček vedle hřiště, financováno z prostředků školy

6. prosím, nezapomeňte na knihu do školní knihovny

7. projekt PRACUJ S POTEM - děti obdrželi info

8. Milí rodiče, zdravím Vás a vydržme! Pohodové dny. Jarka Pastuchová

 

UPOZORNĚNÍ: 

Děti, ve středu je pedagogická rada, uzavírá se hodnocení za čtvrtletí 2. pololetí. Upozorňuji všechny, že pokud nemáte splněná zadání, testy atd..., hrozí vám hodnocení N!!!! 

 

 

ON-LINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY - čtvrtek 15.dubna 2021, 18:00hodin, uslyšíme se jako minule přes třídu 6.B český jazyk (Vaše děti Vás jistě ochotně připojí). Děkuji a těším se ..Jarka Pastuchová 

 

ROK S COVIDEM - ŠKOLNÍ ALMANACH

Vážení rodiče, na stránkách školy naleznete školní almanach ROK S COVIDEM. Autory jsou žáci 1.-9.ročníků, tedy i Vaše děti, absolventi i rodiče. V případě zájmu o vytištěnou kopii, můžete vyplnit on-line formulář a výtisk za 60,-Kč je Váš. K vyzvednutí bude s příchodem dětí do školy. Přeji příjemné čtení, které je nápaditou, vtipnou, pravdivou a někdy hodně smutnou prací našich dětí. 

 

VÁŽENÍ A MILÍ RODIČE, PŘEJI VÁM, VAŠIM DĚTEM A ZBYTKU RODINY POHODOVÉ VELIKONOCE                         

                                                                                                                                                                                                       Jarka Pastuchová

UPOZORNĚNÍ

15.4. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY, bližší informace upřesním. 

 

Bakaláři

V souvislosti s přechodem na novou verzi Bakalářů, došlo k jejich plánovanému výpadku. Tuto informaci jsme předali v aktualitách na hlavní stánce našeho webu. Během tohoto výpadku ovšem došlo k  nějaké chybě na serveru a je třeba v Bakalářích ZNOVU načíst školu - není nutné aplikaci v telefonu mazat a znovu instalovat. Po znovunačtení naší školy aplikace vyžaduje opět heslo (některé telefony si heslo pamatují, některé bohužel ne). Kod má někde uložená hesla, vloží bez problémů heslo a aplikace funguje dál.

Ti, kteří si nepamatují nebo nemají někde uložené heslo, mohou využít nově funkci "Zapomenuté heslo". Ta je k dispozici jen přes počítač - není tedy přímo v aplikaci v telefonu. Na webu školy úplně dole najdete odkaz na Bakaláře. Tam pak kliknete na "Zapomenuté heslo", vyplníte email, který byl zároveň použit na informace z jídelny - tedy jeden z emailů na rodiče, který máme od vás k dispozici. Na tento email vám pak přijde odkaz, pomocí něhož si vytvoříte vlastní nové heslo. To musí obsahovat minimálně jedno písmeno a jedno číslo a musí mít alespoň 8 znamů. Pak už se přihlásíte pomocí uživatelského jména, které najdete v aplikaci (to si stále pamatuje, nebo je uveden i při zadávání nového hesla nad tím heslem), a pomocí vašeho nastaveného hesla. Toto heslo pak použijete i pro aplikaci v telefonu. Tyto změny hesla jde udělat jak pro rodičovský tak pro dětský přístup. Zcela nám tedy odpadá potřeba generování hesla ze strany školy.

Paní učitelka Plosová nabídla dětem svou pomoc v hodině pracovních činností...

 

Podpora žáků - nabídka doučování

Od 8.3.2021 nabízíme doučování žákům, kteří něčemu nerozumí či si potřebují učivo upevnit. Děti se budou na doučování hlásit prostřednictvím Google učeben k tomuto účelu vytvořených. Všechny informace obdrží děti na třídnické hodině v pondělí 8.3. a do svých e-mailů dostanou pozvánku. Dále se pak budou domlouvat s jednotlivými vyučujícími.

 

 

Prosba k rodičům


Vážení rodiče,  pokud jste tak ještě neučinili, prosím,  pošlete na email jidelna@husovaliberec přihlášku ke stravování ( není nutné nic platit, jen poslat přihlášku) a to i v případě, že si nejste jisti, zda budou Vaše děti školní jídelnu využívat. Jde o to, že počet přihlášek je rozhodný k financování, což je pro školu v tuto chvíli naprosto klíčové.                                                                                                                                                                                                                                                                            Děkuji Jarka Pastuchová

V současné době si děti  mohou obědy vyzvedávat prostřednictvím výdejního okénka. Obědy se objednávají prostřednictvím www.strava.cz a je třeba mít zaplacenou zálohu.

Nabízíme také možnost odebírat obědy i cizím strávníkům. Také v tomto případě je potřeba mít vyplněnou přihlášku ke stravování a zaplacenou zálohu, cena oběda pro cizí strávníky je  90,- Kč.

 

 

Provoz nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.

 

 

 

ROZVRH TŘÍDY 6.B OD 8. ÚNORA 2021

PONDĚLÍ - OSV,   AJ,   PŘ,   M,   Z

ÚTERÝ -     NJ,     ČJ,   AJ,    D,   PČ

STŘEDA -   M,      ČJ,   AJ,    FY

ČTVRTEK - ČJ,     NJ,  M,     AJ,  D

PÁTEK -      NJ,     ČJ,  M,     PŘ, OV   Vážení rodiče, milé děti, přeji Vám pohodové jarní prázdniny. Jarka Pastuchová

 

 

Konzultace k hodnocení prvního pololetí

Milí žáci 3. – 9. ročníků,

v souladu s veškerými opatřeními si vám dovolujeme nabídnout osobní konzultaci s předáním výpisu vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/21 ve čtvrtek 28. ledna 2021.

K individuální konzultaci za osobní účasti je nutné si rezervovat čas (tento odkaz), který je nutné dodržet. Místo konzultace je kmenová třída, kde na vás bude čekat třídní učitelka / učitel.

Žáka prvního stupně může doprovodit jedna dospělá osoba.

Po celou dobu je nutné dodržovat všechna nařízení, zejména apelujeme na zákaz shromažďování v budově či v okolí areálu, zakrytí nosu a úst rouškou nebo respirátorem a desinfekci rukou při příchodu do budovy. Nutné je dodržení časového termínu.

Hodnocení za 1. pololetí bude též zpřístupněno v elektronické žákovské knížce 28. ledna 2021 od 10:00 hod.

Vzhledem k tomu, že na pololetní prázdniny navazují přímo i jarní prázdniny, přeji vám hodně sněhu, zimních radovánek a pevné zdraví. Užijte si volné dny.

Těším se na vás všechny, až se vrátíte do školy.

Blanka Lukeš Reindlová

 

 •  

 • Vážení rodiče, velká prosba k Vám. Z mnoha důvodů bych byla ráda, kdybych s Vaším svolením, mohla namátkově děti požádat o připojení kamery v on line hodinách. Poslední dobou jsem mnoho z nich nachytala, že nepracují, nevědí, co děláme a neplní úkoly, které v hodině kontrolujeme. Potřebovala bych od Vás, prosím, zpětnou vazbu  - povolení. Pokud někdo nesouhlasí nebo dítě nemá kameru, prosím kontaktujte mne mailem. Děkuji moc 

 • Zde je odkaz na sdílenou tabulku, ze které si, prosím, vyberte knihu (nebo knihy), kterou zakoupíte, a zapište se k ní. Jak jsme se dohodli na začátku roku, je to letos místo příspěvků SRPŠ a knihy budou sloužit v nově zařízené školní knihovně pro děti. Předem mockrát děkujeme! ODKAZ:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tAjZo-cdSn90Oclz1Ig6qrKHwB_yYncT1mSJTIv_0HE/edit?usp=sharing

 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY ! K připojení rodičů na on line třídní schůzky dojde 14.1. v 18:00 hodin přes profil žáka v doméně Husova Liberec. Přihlaste se , prosím, prostřednictvím učebny ČESKÝ JAZYK 6.B ve čtvrtek v danou hodinu Požádejte své děti o pomoc. Děkuji Jarka Pastuchová

 • Vážení rodiče, milé děti, přeji Vám pohodový nový rok a víru v návrat k normálnímu životu bez nemoci..                                                                                                          Jarka Pastuchová

 • UPOZORNĚNÍ ! 14.1.2021 proběhnou třídní schůzky v on - line režimu s třídním učitelem od 18:00 - 18:30 hodin. Spojení upřesním. 

 • pondělí 4.1. - OSV ODPADÁ! Výuka začíná v 9,00 hod (Aj).

 •  Výuka od 4.1.  -  probíhá opět pouze distančně!

 • ROZVRH OD 4.1.
 • 6B PONDĚLÍ   

  OSV

  AJ

  M

  Z

   

   

 • 6B ÚTERÝ   

  NJ

  ČJ

  AJ

  D

   

   

   

 • 6B STŘEDA

  M

  ČJ

  AJ

  FY

   

   

   

 • 6B ČTVRTEK

  ČJ

  NJ

  M

  AJ

  D

   

   

 • 6B PÁTEK       

  NJ

  ČJ

  M

  OV

   

   

 • Obědy od 4.1.  pro děti 3.- 9.tříd byly automaticky odhlášeny. V případě, že žák bude mít zájem o odběr balíčku, je nutné si oběd v systému přihlásit!!!!!

 • Gastron nabízí možnost odběru obědů v zatavených balíčcích ve výdejních místech:

  6. třída – textilní průmyslovka  13 - 14 hod

 • 18.12. - pátek

 • online výuka stejně jako ve škole 1. - 3. hodina, pak volno
 • slíbená besídka se odkládá - někdy po Novém roce
 • 21. a 22. 12. - covidové volno

 • 11.12. - sdělení ředitelky školy:

 • Hodnocení za první čtvrtletí a další průběžné hodnocení naleznou rodiče v elektronické žákovské knížce / 1.+2.třída v notýsku. Dotazy pro podrobnější informace je třeba směřovat na příslušného učitele předmětu. První kontakt je nejlépe učinit emailem, kde domluvíte další způsob komunikace. Toto řešení nahrazuje klasické třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda bude možné konzultační schůzky učinit v měsíci  lednu, doporučujeme využít této možnosti a učitele kontaktovat. Hodnocení za první pololetí bude vycházet z nastavených kritérií, se kterými byly seznámeny děti hned na počátku školního roku a zvolený způsob zohledňuje distanční výuku.
 • Informace k výuce od 4.1.2021. Pokud nevstoupí v platnost jiné nařízení, bude výuka probíhat dle stejného rozvrhu, jako doposud. Provoz školy ŠD/DKH od 6:00 do 18:00 hod. Při střídavém režimu žáků 2.stupně zahajují výuku třídy 6.B; 7.B; 8.B. třídy, na třídy 6.A; 7.A; 8.A se bude vztahovat distanční výuka.

 • pondělí 7.12. - OSV - v učebně 309 (přírodopis); prosím omluvenky! (nebo na email)

 • Při prezenčním vyučování - obědy = krabička. Nezapomeňte roušky.
 • Ředitelské volno 21.-22.12. se vyhlašovat nebude. 1.- 5. + 9. třídy se učí dle běžného rozvrhu; 6.-8.třídy A – distančně; B prezenčně

 • Úterý 22.12.2020 výuka prezenční i online na 2. stupni 3 hodiny; od 11 hod. vánoční besídky ve třídě (konec vyučování upřesním).

Změna od 30.11.   - druhý stupeň by se měl vrátit do školy. Prozatím střídavě - pro 6.B bude týden od 30.11. stále on-line; prezenčně od 7.12. (bližší informace postupně doplním).

6B PONDĚLÍ 

OSV

AJ

M

Z

6B úterý

NJ

ČJ

AJ

D

6B STŘEDA

M

ČJ

AJ

FY

Z

VOHR

6B  ČTVRTEK

ČJ

NJ

M

AJ

D

6B PÁTEK

NJ

ČJ

M

OV

obědy pro 6.B v týdnu od 30.11.

 • k vyzvednutí na sekretariátě od 10,00 do 14,00
 • prosím, využívejte tuto slžbu jen v nutných případech - děkuji
 • (další týden - při prezenční výuce - bude zase vše jinak)

 

25.11.2020

Změna obědů pro 5. a 6. třídu

Vážení rodiče, milí žáci,

velice se omlouvám za komplikace a možná trochu počáteční zmatky. Vzhledem k jasným pokynům MŠMT a MZd ČR o dodržování hygienických protiepidemiologických opatřeních v oblasti stravování žáků není možné uspokojit při výdeji obědů všechny žáky v našich náhradních smluvních výdejnách. Pro žáky 5. a 6. ročníků byla předjednána možnost výdeje na SPŠSE, ale po příchodu jejich studentů do školy k dnešnímu dni byl příslib odvolán. Po dohodě s GASTRONEM budou proto žákům 5. tříd a 6.tříd obědy do školy dovezeny v zatavených krabičkách. Děti si jídlo odnesou domů, kde si ho mohou ohřát. V našich silách bohužel není konzumaci v prostorách školy zajistit. K tomuto účelu prosím vybavte děti speciální igelitovou taškou (bohužel někdy zatavené krabičky úplně netěsní).

Placení obědů – zálohy zůstávají, dle stejného způsobu můžete volit i jídlo. Jen prosím, dítě by mělo jasně vědět, co k obědu má. Z naší strany již nebude možné kontrolovat objednávkový systém.

Všechny obědy budou od pondělí 30.11.2020 automaticky objednány třídám 5.A; 5.B a 6.A. V případě, že oběd nechcete, je třeba jej odhlásit.

Obědy pro 6.B je nutné přihlásit na tento týden samostatně. Odběr krabičky bude taktéž ve škole.

Děti 5.tříd, které budou zůstávat v klubu do 15.hod si samozřejmě oběd snědí ve škole (ohřeje vychovatelka).

 

Nesmírně se omlouvám za komplikace a neustálé změny, ale věřte nám, že se snažíme dělat, co můžeme. Děkuji moc za pochopení.

Blanka Lukeš Reindlová

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

 

Informace k uzavření školy a distanční výuce

 

 1. Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.
 2. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím google classroom a google meet. Je nutné aktivovat účty (u mladších dětí prosíme o pomoc rodiče). V rámci gmail účtu žáka je aplikace učebna (najdete vpravo nahoře – 9 kostiček). Při otevření učebny na žáka čekají dlaždice s názvy jednotlivých předmětů. Je potřeba přijmout pozvání a zapsat se do každého z nich. V rámci každého předmětu bude vygenerován odkaz na online hodinu prostřednictvím google meet. Stačí se v daný čas připojit k videohovoru.
 3. Rozsah online výuky probíhá cca v 30 min blocích:

1.třídy  9:00 ; 10:00

2.třídy  9:00; 10:00; 11:00

3.třídy  9:00; 10:00; 11:00

4. třídy 9:00; 10:00; 11:00; 12:00

5.třídy  9:00; 10:00; 11:00; 12:00

Bližší informace o rozvrhu na nástěnkách tříd

 

6.-9. ročník dle rozvrhu na nástěnkách tříd poskytne TU

 

 1. V případě, že žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník a poskytne žákovi individuální pomoc.
 2. Vzhledem k povinnosti účasti na distančním vzdělávání prosíme o důsledné omlouvání žáků dle školního řádu a informací z třídních schůzek.

                                                                                                                                                                                      13.10. Blanka Lukeš Reindlová

 

Vážení a milí rodiče, milí žáci,

již začátek školního roku nebyl úplně v běžném režimu. Denně upravujeme chod školy tak, abychom vyhověli povinným  opatřením, ale zároveň našim dětem umožnili trochu „dýchat“.

Po zavedení povinnosti nošení roušek pro žáky druhého stupně i během výuky jsme se rozhodli učinit následující opatření a změny:

 1. Do odvolání je zrušena 7. a 8 vyučovací hodina. Výuka končí nejpozději  ve 13:45 hod.
 2. Vyučovací hodina je zkrácena na 40min. s prodloužením přestávky na 20 min. ( velká přestávka zůstává v rozsahu 30 min).
 3. Pro žáky 2.stupně je nařízen za příznivého počasí pobyt venku každou přestávku. Žáci jsou poučeni o dodržování rozestupů a neshlukování se. Důvodem je možnost sundání roušky a pobyt na čerstvém vzduchu.
 4. Žáci 1.stupně plní minimálně jednu vyučovací hodinu denně mimo třídu v důvodu volnějšího pohybu.
 5. Třídní schůzky plánované na 1.10.2020 se uskuteční v termínu on-line prostřednictvím Google Meet. Informace předají třídní učitelé včetně stanovení času.
 6. Prosím rodiče, kteří ještě nevyplnili dotazník týkající se informací pro KHS z důvodu trasování a dotazník k připravenosti na povinné vzdělávání na dálku, aby tak učinili co nejdříve (nevíme dne ani hodiny). Zároveň se omlouvám za spojení otázek v jeden dotazník a dostatečné nepoučení ohledně způsobu zpracování dat. Této chyby jsem si vědoma, činili jsme však tak s dobrým úmyslem ve snaze rychle shromáždit potřebné informace.

Rozpis vyučovacích hodin:

 1. 7:55 – 8:35
 2. 8:55 – 9:35
 3. 10:05 – 10:45
 4. 11:05 – 11:45
 5. 12:05 – 12:45
 6. 13:05 – 13:45

Vážení rodiče,

snažíme se maximálně s rozumem přistupovat ke všem opatřením a k organizaci školy. Kromě pandemie nás výrazně sužuje i přestavba kuchyně. Znamená to jednak výrazné omezení pohybu v areálu školy ( dodržení BOZ stavby, zákaz vjezdu do areálu, zákaz vstupu chodců) a organizaci přechodu žáků na obědy do externích výdejen. Zejména na SPŠ textilní moc prosím o pochopení a toleranci časových posunů.

Na nošení roušek existuje řada pohledů, názorů i odborných výzkumů. Ať už prosím na tuto věc máme každý svůj názor, veďme děti k tomu, aby pravidla ve škole dodržovaly. Zejména u mladších dětí prosím dohlédněte na to, aby každý den byly vybaveny minimálně dvěma čistými rouškami v sáčku + dalším sáčkem na odkládání roušky během výuky. Denně řešíme již při příchodu do školy, že žák rouškou vybaven není.

Nedodržování nastavených pravidel má za následek silný multiplikační efekt při trasování. Může se pak stát, že školu budeme nuceni z personálních důvodů uzavřít. To považuji za úplně poslední a nejhorší, pro mě zcela nepřijatelné řešení.

Moc prosím, buďme ohleduplní vůči všem. Věřte, že se nám to vrátí.

Přeji všem pohodový víkend a další podzimní dny.

V Liberci dne 18.9.2020                                                Blanka Lukeš Reindlová

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Informace a přihláška ke stravování

Požadavky na sešity

Seznam požadovaných sešitů naleznete zde.

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí KNJ1 OSV Aj / Aj Přd Ma Zem      
Úterý   Nj / Nj ČjL Aj / Aj Děj Hv   Vv Vv
Středa   ČjL2 / Ma1 ČjL1 /Ma2 Aj / Aj Fy Tv / Tv Tv / Tv    
Čtvrtek   ČjL Nj / Nj Ma Aj / Aj Děj   Inf / Pč Inf /  Pč
Pátek KNJ2 Nj / Nj ČjL Ma Přd Ov      

Odpolední vyučování bude probíhat bez přestávky a v obou dnech bude končit v 15:10 hodin. 

 

 

Vážení rodiče, milé děti, pojďme v úterý vykročit správnou nohou a nastartovat tak společně nový školní rok. Těším se na spolupráci s rodiči a pohodové dny s dětmi ve škole ...                                                                    Jarka Pastuchová ( třídní učitelka )

 

 

 

Vážení rodiče,

ráda bych se s Vámi na pár týdnů rozloučila. Nakonec zítra i přes nepříznivou zdravotní situaci v Čechách nastupuji na plánovanou operaci kyčelního kloubu do Mladé Boleslavi. Po dobu mé nepřítomnosti mne jako třídní zastoupí paní učitelka Kučerová, češtinu bude vyučovat paní zástupkyně paní Kutrová a dějepis a občanku pan Jan Koros. Výtvarná výchova bude po obnovení normální výuky prezenčně zrušena a děti budou ode mne dostávat zadání na google classroom. Výkresy budou odevzdávat paní učitelce Kučerové, která bude mít kontrolu, kdo maloval a kdo ne. Upřesnění ohledně třídních hodin dostanete v okamžiku, kdy bude jasné, že se obnovuje prezenční školní docházka.  

S dětmi jsem se rozloučila. Není to pro mne lehké, ale kyčel vydala povel vyměnit a já bych byla ráda plně funkční a pohyblivá třídní 6.B.Budu na Vás myslet, na děti víc. Snaha vrátit se co nejdříve mne bude doprovázet na každém kroku. Mějte se pohodově a prosím poučte za mne děti, jak se mají bezpečně a vhodně chovat během podzimních prázdnin, dnes jsem na poučení při třídnické zapomněla. Moooc děkuji a držím palce vše .

                                                                                                                                                                                                                                                               S díky Jarka Pastuchová 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti, zůstávame doma, ale výuka na dálku bude fungovat podle již zmíněných pravidel. Jsem v duchu s dětmi i s Vámi.... Klidné dny všem Jarka Pastuchová

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, 

 6.B čeká příští týden výuka na dálku formou online hodin. Hodiny jsou povinné, pokud se žák hodiny nezúčastní, je potřeba ho řádně omluvit. Půlené hodiny ČJ,MA nebudou půlené, jazyky budou fungovat v běžném režimu. Odpadají hodiny VV, TV, PČ, HV. Učitelé mohou zadat náhradní práci do Google Classroom.

Obědy pro děti šestých ročníků jsou zajištěny, pokud na ně nebudou chodit, je potřeba individuálně obědy zrušit.  

Přeji nám všem pevné nervy, zdraví a šťastný konec.. Společně to dáme.. Pohodové víkendové dny Jarka Pastuchová

 

ROZVRH , VÝUKA NA DÁLKU 12.10. - 16.10.

PONDĚLÍ

6B

OSV

AJ

M

Z

 

ÚTERÝ

6B

NJ

ČJ

AJ

D

 

STŘEDA

6B

M

ČJ

AJ

FY

 

ČTVRTEK

6B

ČJ

NJ

M

AJ

D

 

PÁTEK

6B

NJ

ČJ

M

OV


PROSÍM O DOPLACENÍ UČEBNIC Z NJ A AJ - 19.10. PŘI TŘÍDNICKÉ HODINĚ.  MOC DĚKUJI. 

VYÚČTOVÁNÍ ZA TURISTICKÝ KURZ

Děti, které absolvovaly celý kurz, dostanou vyplacenu 1,- Kč. Dvě děti, které odjely předčasně,  budou vyplaceny v pondělé 19.10. Všechny účty jsou k nahlédnutí u mne. 
 

Občanská výchova

V rámci občanské výchovy probíráme čas. Aby děti prokázaly své kreativní schopnosti, byly rozděleny po dvou a vylosovaly si měsíc v roce. K požadavkům dostaly tablety. Ne všichni ale stihli svou práci na tabletu. Proto požadavky zadávám i sem, aby si mohly děti dohledat : k danému měsíci dohledat pranostiky, státní svátky, významné dny, zajímavosti, lidské činnosti pro daný měsíc, obrázky.. V pátek budou ve dvojicích pracovat a tvořit plakát. Děkuji za pomoc....

 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K TŘÍDNÍM SCHŮZKÁM

Vážení rodiče, moc moc děkuji za milé vzkazy a pozdravy, budu se těšit na osobní setkání. 

Konverzace NJ bude v pondělí 5.10. od 7:55 hodin pro danou půlku dětí a zbytek přijde na druhou vyučovací hodinu. Děkuji za připomínku, vůbec jsem si tuto komplikaci neuvědomila. 

Učebnice AJ bude dětem rozdány po podzimních prázdninách. 

Upozornění o potřebě revize přihlášení informatiky na classroomu předám panu učiteli. 

Zdravím Vás, přeji klidný večer a pohodové následující dny...Jarka Pastuchová

 

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1.ŘÍJNA V 18:00 hodin

Vážení rodiče, zvu Vás na první třídní schůzky on line v rámci předmětu ČESKÝ JAZYK 6.B přes účty Vašich dětí. Těším se Jarka Pastuchová

 

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu přestavby jídelny a kuchyně dochází k penetraci suterenních prostor. Po chodbách je cítit silný zápach, proto ve třídách dbáme na důkladné větrání. Prosím proto rodiče o dobře obléknuté děti a informuji o možnosti  strávit nějakou vyučovací hodinu mimo školu - v přírodě. Děkuji za pochopení 

 

ROZVRH 6.B

Od úterý 29.9. probíhá výuka plně dle standardního rozvhu výuky dětí 6.B. 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

proběhnou 1.10. on line formou na platformě Google Meet. Začátek bude v 18:00 hodin, instrukce včas obdržíte. 

 

ČTVRTEK 24.9.

rozvrh : ČJ, NJ, MA, AJ, D

Děti, které z důvodu nemoci nejely na turisťák a dnes byly ve škole, obdržely zpět 2000,- Kč. 

 

STŘEDA 23.9.

rozvrh : ČJ, MA, AJ, FY, TV, TV

 

ÚTERÝ 22.9.

vyučování dle rozvrhu, odpadá Hv a VV, konec výuky po 4. vyučovací hodině, oběd 

 

TURISTICKÝ KURZ

je za námi. Děti byly prima, chodivé, nefrflavé, hravé a já za ně děkuji. Myslím, že si rozumíme a vnímáme se. Užili jsme si spoustu legrace a vtipné hlášky dětí létaly kolem velmi často. Doufám, že se děti doma rozpovídaly a jejich zážitky byly převážně příjemné a nožičky již přestaly bolet....Snad jen bych ráda uvedla na pravou míru jejich dva výroky : navštívili jsme děčínskou ZOO a ne čínskou a loďky plují po řece do Hřenska a ne do Řecka. Moc jsme se nasmáli. A teď zpět do reality. Vyúčtování proběhne po zaplacení faktury na autobus, nejedoucím budou vráceny peníze po příchodu do školy. 

 

ZMĚNY VE ŠKOLE

Pondělní a úterní rozvrh bude upraven. Sledujte, prosím, nástěnku třídy s aktuálním upřesněním. V pondělí odpadá ranní konverzace v NJ, na žádné předměty se děti nedělí a zůstávají ve své třídě. 

PONDĚLNÍ ROZVRH : 1.hod. - OSV, 2.hod. - Aj, 3.hod. - Př, 4.hod. - Ma, 5.hod. - Ze, oběd

Vyučovací hodiny jsou zkráceny na 40 minut a přestávky prodlouženy, úterní odpolední vyučování odpadá a výuka končí po šesté vyučovací hodině, rozvrh se dětí dozvědí v pondělí. 

1.10. proběhnou první třídní schůzky - on line formou. Raději bych se s Vámi viděla osobně, ale s ohledem na bezpečnost je tato varianta lepší. Děkujeme za pochopení. 

I nadále vybíráme papíry na kopírování, papírové ručníky, kapesníky a zbytek peněz za pracovní sešity a učebnice..

Držme palce k brzkému návratu do normálu. Zdravím Vás a přeji klidnou mysl i dny. Třídní učitelka Jarka Pastuchová

 

 

VÁŽENÍ RODIČE

Vaše děti byly panem učitelem Junkem  i mnou řádně a opakovaně poučeny o vhodném bezpečném a společenském chování, o dodržování pravidel kurzů a o chování dětí vůči sobě během celého turistického kurzu.Děti byly upozorněny, že při porušení pravidel budou z kurzu vyloučeny. Velmi Vás prosím o poučení i z Vaší strany. Děkuji moc a těším se na pohodový kurz. Jarka Pastuchová

PROSÍM ALESPOŇ JEDNU ROUŠKU S SEBOU !!!!!

UPOZORNĚNÍ

Od dnešního (pátek) odpoledne nebudu na pc, proto Vás prosím, abyste mě s jakoukoliv otázkou či sdělením kontaktovali přes můj mobil - 777180261. Děkuji Pastuchová

 

 

ROUŠKY VE ŠKOLE

Od zítřka 10.září se dle pokynů MZ zavádějí roušky do vnitřních prostor, tedy i do škol. Prosím rodiče vybavit děti dvěma rouškami v igelitovém pytlíku.

 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace  se škola snaží omezit pohyb žáků po škole. Děti po většinu vyučování zůstávají ve své kmenové třídě, pouze na půlené hodiny přecházejí do jiné třídy. Informatika a tělocvik je zachován. 

 

PROSBA K RODIČŮM

Pokud jste se kdokoliv přestěhoval, pošlete, prosím, pozměněné adresy , př. telef. čísla. Děkuji

 

 

Upřesňující informace ke stravování

Děti odcházejí na oběd s doprovodným učitelem. Ve dnech, kdy nemají odpolední vyučování, odcházejí děti po obědě domů samy. Ve dnech, kdy na oběd navazuje odpolední vyučování, odvádí děti z oběda do školy opět doprovodný učitel. Děti, které ve dnech s odpoledkou nechodí na oběd, zůstávají buď v  určené třídě s dozorem nebo opouštějí areál školy. Pro opuštění školy v tyto dny je potřeba mít podepsaný souhlas v žákovském zápisníku. Prosím o pochopení ze strany dětí i rodičů, situace je lehce hektická, ale funkční a musíme si navyknout na časy příchodů a odchodů. 

 

 

Turistický kurz ČESKÉ ŠVÝCARSKO - UPOZORNĚNÍ

Dne 2.září proběhla schůzka dětí k turistickému kurzu​​​. Děti obdržely již PODRUHÉ pokyny a závaznou přihlášku ke kurzu. Raději upozorňuji, že je nutné toto potvrzení se všemi náležitými podpisy rodičů odevzdat v den odjezdu před autobusem do rukou učitele. 

MOJE RADA - na kurzu jsem byla několikrát, koná se v nádherném prostředí a program je opravdu prima. JEN NOCI BÝVAJÍ VELMI CHLADNÉ, proto doporučuji nebo spíše je nutností, aby děti přibalily ke svým věcem i SPACÁK. Dále  je vhodné, aby na výlety měl každý svůj baťůžek, jelikož je potřeba mít v něm dostatek pití, svačinu a pláštěnku, popřípadě tričko na převlečení. Baťůžek do dvojice z mé zkušenosti nepojme vše a navíc se cestou děti zbytečně dohadují, kdo ho ponese. Přeji pevné nervy. 

Více o kurzu se dozvíte ZDE.

 

Organizace 1. školního týdne

1. září - konec 9:35 hod. 

2.-4. září - vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování, první dvě hodiny s třídním učitelem

PROSÍM NEZAPOMEŇTE AKTIVOVAT KARTY NA OBĚD -  DO PONDĚLÍ NA SPŠ textilní - 8:00 - 12:00 HOD.

ELEKTRONICKÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ BUDE PROBÍHAT V TERMÍNU 2.9. - 14.9. 2020

 

PŘEDPOKLÁDANÉ AKCE 

22.1. 2021 - KNIHOVNA - Po stopách starořeckých hrdinů

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Turistický kurz - 2000,-Kč

Pracovní sešity Čj - 100,-Kč

                          M - 150,-Kč

                          Pč - 30,-Kč

Pomůcky Vv - 100,-Kč

Učebnice Aj - pravděpodobná cena 550,-Kč (upřesňující informaci k ceně dodám)

Učebnice Nj - 420,-Kč

 

Pomůcky a potřeby do 6. třídy:

1 balík papírů do kopírky

1 balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky

1 balík papírových ručníků

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

1.10. 2020 - běžné třídní schůzky

26.11. 2020 - konzultační schůzky

14.1. 2021 - konzultační schůzky

25.3. 2021 - konzultační schůzky

20.5. 2021 - běžné třídní schůzky

 

PRÁZDNINY

PODZIMNÍ - 29. a 30.10. 2020

VÁNOČNÍ - 23.12. - 3.1. 2021

POLOLETNÍ - 29.1. 2021

JARNÍ - 1. - 5.2. 2021

VELIKONOČNÍ - 1.4. 2021

HLAVNÍ - 1.7. - 31.8. 2021

 

Telefonní čísla a adresy

Škola:                          Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                        Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                            www.zskola.cz

Ředitelka školy:           Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                    733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                    731 632 396

Sborovna 1. stupeň:    725 088 832

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová