česky deutsch

6.A

Úvod » Třídy » 6.A

Informace a přihláška ke stravování

Červen u nás ve škole – dopis rodičům a žákům

 

Milí žáci, vážení rodiče,

jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. My dospělí máme možnost z toho něco vytěžit, nějak se poučit, najít na tom něco dobrého, využít získané zkušenosti pro osobní posun. Pro děti na tom nic dobrého není, ale přesto se většina dětí výrazně během této doby posunula, vyspěla, získala nové sociální, pracovní i komunikační kompetence. Nejen to, že si osvojily některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkaly, ale též uplatnily principy vůle, pracovitosti a spolehlivosti. Často k tomu potřebovaly někoho, kdo je povzbudil, pochválil a náležitě motivoval. Učitel tuto roli mohl sehrát jen velmi omezeně. Zde výrazně pomohl rodič. Právem Vám, rodiče i milí žáci, náleží  patří velký dík a obdiv.  Přesto se  našlo pár jedinců, kteří si udělali velké prázdniny, stranou šel zcela řád, návyky i odpovědnost a důvěra.

             Od 25. 5. 2020 se do školy vrátilo 256 dětí, což činí 81% žáků 1.stupně. Škola je plná. Snažíme se rozumně dodržovat základní hygienické i organizační nařízení určená MŠMT a MZd. Zvládáme to, a to i díky Vaší pomoci, důslednosti a pochopení. V tomto směru si jen dovolím moc požádat rodiče, aby opravdu své děti odpoledne vyzvedávali do 15:30, kdy provoz školy končí. Není zatím v našich silách zajištění odpoledního provozu v delším čase. Upřednostnili jsme zařazení dětí do skupin dle tříd, což nám zatím kapacitně nedovoluje zajistit delší provozní dobu, abychom splnili podmínky neslučování skupin.

Postupně, jak to situace bude dovolovat, i my budeme rozvolňovat opatření, kterými jsme limitováni. 

Vysoké procento dobrovolného návratu do školy má dvě možná vysvětlení : 1. Dětem chyběly děti a do školy a do kolektivu se těšily; 2. Distanční vzdělávání bylo již vzhledem k délce a náročnosti doma již neudržitelné. Oba důvody sehrály jistě svůj díl.

 

Pro 1. stupeň byla tedy zrušena distanční výuka a zadávání práce. Děti ze školy si domů úkoly nenosí. Žáci, kteří dosud do školy nechodí, mají možnost se v průběhu června připojit. Pokud budete mít  zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Místa ve skupinách určitě jsou. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny kolektivů žáků ze třídy.

Vysvědčení dětem bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitel. 

29. - 30. 6. 2020 je z důvodu započetí stavebních prací vyhlášeno plánované ředitelské volno.

V týdnu 29. 6. – 3. 7. 2020 bude pro zájemce organizován školní příměstský tábor s programem. Informace naleznete na stránkách školní družiny.

Při zajištění účasti žáků 1. stupně ve škole není možné z kapacitních a prostorových důvodů zajistit prezenční výuku a standardní chod školy pro 2. stupeň. S přihlédnutím k datu (8. 6. 2020) se kolektiv pedagogů školy rozhodl organizovat pro děti třídní setkání, a to 2x v týdnu dle informací třídního učitele. Setkání bude mít socializační naukový charakter a bude se odehrávat většinou mimo areál školy. Účast je dobrovolná a rodiče žáka budou moci přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím návratky vydané třídním učitelem. Součástí návratky musí být 1x vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

8. června 2020 tak skončí distanční výuka prostřednictvím Google Classroom a onlinová výuka v dopoledních hodinách a žáci si budou moci do 15. 6. 2020 vypracovat úkoly, které doposud za období distanční výuky neodevzdali. Vzhledem k délce období (poměr prezenční výuky 1 měsíc a distančního vzdělávání 3,5 měsíce) bude přístup k distančnímu vzdělávání zohledněn v hodnocení druhého pololetí

 

Všechny potřebné konkrétní informace pro jednotlivé třídy poskytne třídní učitel.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, dětem i rodičům, za velice významnou pomoc při zvládání tohoto nelehkého období. Bez vás by to prostě nešlo. Vážíme si velice Vaší tolerance, pomoci a empatického přístupu.

Přeji všem krásné, ničím nerušené léto !!!!

 

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv všech pedagogů

V Liberci dne 29.5.2020

 


 Informace k závěru školního roku a stravování 2020/2021

 

 Vážení a milí rodiče, 

Přihláška je v galerii

Stravování ve školním roce 2020/2021
    Přihlášku je nutné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli do konce června 2020.
    Pokud ještě nevíte, zda Vaše dítě bude chodit na obědy, vyplňte  přihlášku i tak a odevzdejte. Dodatečně to již nepůjde. 
    Vyplněnou přihlášku můžete poslat po dětech ve čtvrtek 25.6. nebo v pátek 26.6. nebo mi ji pošlete  mailem.
    V případě, že Vaše dítě nebude chodit na obědy, napište mi to, prosím, do mailu. Děkuji. Odevzdání a rozdání učebnic 
     - čtvrtek 25.6. v 9:00 hod. sraz na hřišti školy 
     - vstup do školy pouze s rouškou
     - učebnice prosím zkontrolovat (vygumovat, slepit)
     - děti mají u sebe tyto učebnice: M - aritmetika, M - geometrie, Fyzika, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis, Český jazyk, Čítanka 
     - děti dostanou učebnice pro 7. ročník
     - vyklizení boxů
    - vyklizení skříněk (většina již má hotovo)
    - odnešení boxů na VV  
        

 

 Rozdání vysvědčení
    - pátek 26.6. se sejdeme ve třídě před 1. vyučovací hodinou, začátek v 7:55 hod.
    - předpokládaný konec 9:00 - 9:30 hod.
    - vstup do školy pouze s rouškou

 

 Sešity na školní rok 2020/2021
    V průběhu prázdnin najdete na stránkách školy tabulku s požadavky na sešity pro příští školní rok, aby si je děti mohly v klidu a včas zakoupit v srpnových slevách.

  Tak snad jsem na něco nezapomněla :o).
  Přeji krásný den.
  S pozdravem

 Hana Červinková 
 

 Modernizace kuchyně a jídelny – stravování žáků během rekonstrukce

Od konce června bude realizována na naší škole zásadní modernizace kuchyně a jídelny. Předpokládaná délka je cca 7 měsíců – tedy do konce ledna 2021.

Po dobu rekonstrukce bude zajištěno stravování žáků mimo areál školy.

7.-9. třídy budou docházet na ZŠ 5.květen, dodavatel obědů Gastron (změna oproti původnímu předpokladu; stravování na TUL by znamenalo podstatně vyšší cenu oběda)

K výdeji obědů budou od září děti potřebovat OPUS kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit na sekretariátu u nás ve škole a to během prázdnin po telefonické dohodě nebo pak ve dnech 27.8.- 1.9.2020. Cena čipu je 60,-Kč.

Od září bude možná volba jídla ze tří možností. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v přihlášce ke stravování.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1.9.2020 do 31.1.2021. Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 14 hod. předchozího pracovního dne na www.strava.cz

 nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů.

Jídlo s sebou je možné odnést pouze první den nemoci dítěte z určené výdejny.

Aktivace OPUS karet a čipů společně s úhradou první zálohy na měsíc září a přidělení přihlašovacích údajů proběhne osobně na ZŠ 5. květen od 24.8. – 31.8.2020 od 8:00 – 12:30 hod.

Vzhledem k poměrně náročné administraci převodu státní dotace na stravování je skutečně nezbytné podat přihlášku ke stravování do konce školního roku prostřednictvím svých třídních učitelů. Pozdější přihlášky nebudou přijímány a dítě by nezískalo možnost stravování.

Přihlášky po termínu naše škola nemůže registrovat a bude je přijímat výhradně vydavatel obědů tedy jidelna@zs5kveten.cz

Forma úhrady stravného bankovním převodem: Číslo účtu: 5448672/0800

Variabilní symbol: bude přidělen na základě přihlášky při osobní návštěvě v srpnu

Konstantní symbol : 308

Specifický symbol : 3

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucí provozu nejlépe písemnou formou

Splatnost stravného je vždy do 20. dne předchozího měsíce

Tel: 734234104; e-mail: jidelna@zs5kveten.cz;

https://www.zs5kveten.cz/index.php/general/skolni-jidelna

 Ceny stravného pro žáky základní školy:

7. – 8 tř. 29.- Kč / 1 oběd – měsíční platba 580,- Kč

9 třída 31.- Kč / 1 oběd – měsíční platba 620,- Kč

 

 

Informace k období do konce června

 • Poslední online hodiny proběhnou tento týden (1. – 5. 6.), poté je výuka online zrušena, stejně tak i zadávání úkolů přes učebnu je k 8.6 zrušeno. Poslední úkoly tedy děti dostanou na tento týden.
 • Ke splnění povinností za 2. pololetí je třeba mít splněno minimálně 75 % povinných úkolů z každého předmětu. Ten, komu úkoly chybí, má čas je do 15.6. v klidu dodělat.
 • V týdnech od 8. 6. a od 15. 6. bude možné využít nabídku společných akcí – jako třída.  Akce budou vždy 2 za týden, na dopoledne 9 – 12 hod. Účast na akcích je dobrovolná. 
 • Na akce dostaly děti návratku a to jak na skupině na Whatsappu, tak do mejlu. Vyplněnou prosím zpět poslat na můj email.
 • Stručně: 9.6. výlet směr Výšina a Česká chalupa
 • 11.6. Fun Park u muzea
 • 16.6. ZOO, sraz 9:00 u školy, cena vstupu je na návratce. Rozchod možny 11:30 u Zoo nebo 12:00 u školy.
 • 18.6. trampolíny. Sraz 9:00 na hřišti školy, s sebou 100Kč na vstup, 2 jízdenky na bus. Konec cca 12:00 na hřišti školy.
 • podrobnosti jsou na návratce.
 • Poslední týden (22. 6. - 26. 6.) - odevzdávání učebnic, naše třída konkrétně ve čtvrtek 25. 6. od 9:00. Sraz na hřišti, poté půjdeme společně do školy. NEPŘEZOUVÁME SE.

                        Ve čtvrtek 25.6. – děti vrátí staré učebnice ze 6. třídy a zároveň dostanou nové učebnice na 7. třídu + ODNÉST VŠECHNY VĚCI ZE SKŘÍNKY A Z BOXU!!!!

Nezapomeňte na všechny potřebné klíčky (skříňka, box) a nějaké tašky, do kterých se vám věci vejdou. Nezapomeňte na výtvarné potřeby - nutno také vyklidit, odnést domů.

 • Vysvědčení 26. 6. od 8:00– sraz na hřišti – přesné místo ještě upřesním dětem na Whatsapp skupinu.
 • Pondělí a úterý 29. a 30. 6. ředitelské volno – bylo ohlášeno již na začátku školního roku, souvisí s přestavbou kuchyně a jídelny.
 •  

                             

Vážení rodiče,

na základě vydaných pokynů a doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, Bezpečnostní rady státu, Krajské hygienické stanice a Krajské epidemiologické komise se obracím na zákonné zástupce našich žáků s výzvou, aby nejezdili do oblastí s komunitním i lokálním výskytem onemocnění COVID-19 a zvážili i ostatní zahraniční cesty.

Pokud přesto do zahraničí vyjedete, doporučujeme po návratu v případě podezření na riziko nákazy telefonicky kontaktovat hygienickou stanici, případně svého obvodního lékaře a koordinovat s nimi další postup.

Karanténu může nařídit KHS nebo ošetřující lékař. Škola však doporučuje, pokud navštívíte rizikovou oblast (především severní Italii a postižené oblasti Francie, Švýcarska, Rakouska) z preventivních důvodů dítě do školy po dobu 14 dnů neposílat a kontaktovat školu. Zajistíme zadání práce pro žáka prostřednictvím internetu na doma.

 Vzhledem k dynamicky se vyvíjející situace v Evropě, je třeba počítat s tím, že případná nařízená karanténní opatření by mohla být velice rozsáhlá a mohla by výrazně ovlivnit některé profese zajišťující záchranný systém, jako jsou lékaři Krajské liberecké nemocnice apod.

Děkuji všem za rozumný ohleduplný přístup k sobě i ostatním

Blanka Lukeš Reindlová

Doporučujeme také sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz  

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html  

Kontakty na krajské hygienické stanicehttp://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html   

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

 

 

 

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou o součinnost v návaznosti na prevenci a opatření proti šíření onemocnění koronavirem COVID 19.

Na doporučení KHS, lékařů i Bezpečností rady státu bychom Vás chtěli požádat o informaci do jakých zemí popř. oblastí se chystáte vycestovat během jarních prázdnin.

Tyto údaje chceme shromáždit před jarními prázdninami k případnému rychlému jednání a možnostem rozhodovat a konat. Informaci se jménem a zemí pobytu, prosím, sdělte prostřednictvím svých dětí nebo emailem třídní učitelce/učiteli do pátku 6.3. 2020.

Velice děkuji za pochopení a pomoc.

S pozdravem,

Blanka Lukeš Reindlová.

 

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19)

 

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 6.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí  

Čj

Nov

             
Úterý  

Děj

Pas

Fyzika

Plo

           
Středa  

Čj/OV

Nov

Aj

Kut/Hold

           
Čtvrtek  

Zem

Hol

Nj/Fj

Steh/Škv

           
Pátek  

Kuč

Ma

Čer

           

 

Info ze dne 6.4.

Hezké ráno všem😊 Možná už se Vám ta dobrá zpráva donesla: od školy si tento týden všichni na chvíli trošku odpočineme!😉
Máme před Velikonocemi, které letos proběhnou trochu neobvykle, tak věřím, že Vám trocha odpočinku přijde vhod - upečte si doma dobrý mazanec či jidášky, nazdobte vajíčka, naučte se plést pomlázku a užijte si jarních dnů s rodinou😊

Videokonference jsou tento týden zrušené, začneme až v úterý 14.4.

 

Zdravím mé šesťáky a rodiče,

tento týden, přesněji ve středu 1. dubna, zahájíme online spojení se všemi třídami druhého stupně. Zde najdete váš "nový rozvrh". Snažte se v dané časy být připojeni na základě emailu, který vám od vašeho učitele přijde. Hodiny jsou od 9:00-9:30 a od 10:00-10:30 .

Pokud se někomu z nějakého důvodu připojení nepodaří, nic se neděje. Zkusí to příště a před tím mi ještě napíše nebo zavolá, abychom odstranili případné technické problémy. Většina z vás si to již vyzkoušela částečně s paní učitelkou Novotnou minulý týden.

Těšíme se na vás.

 

 

Pč/Info...lichý/ sudý týden

Odpolední vyučování ve čtvrtek začíná 13:30 a končí 15:05 h

Vážení rodiče, milí žáci, 

vítám Vás po jarních prázdninách na stránkách třídy. Nastala situace, s kterou jen málokdo počítal a je třeba se s ní popasovat. Období bude náročné pro všechny, ale zejména pro rodiče. Jsem velmi ráda, že naše škola se k dané situaci postavila velice rozumným a co nejméně stresu vyvolávajícím způsobem. Všichni vyučující se pokusí domácí výuku nepřenášet na rodiče, ale zadávat takovou práci, aby ji zvládali žáci sami a v rámci možností je i bavila. Půjde zejména o procvičování dosavadních znalostí, pokusíme se děti nezahlcovat pracovními listy atd. V daném období nebudeme hodnotit výstupy známkami, ale budeme spíše poradci a tutoři dětem. 

Každý den budeme k dispozici pro rodiče od 8 do 16 h na emailu či telefonu a v době od 9 do 11 h  zejména pro žáky (tel. kontakty jsou na stránkách školy), kontakt na mne je 723250059

 

Výuka bude probíhat prostřednictvím Google classroom, kam se žáci přihlásí svým školním emailem, prosím zkontrolujte si je, zda jste nezapomněli hesla...

 

Děkuji všem dětem i rodičům, že jsme se společně dostali na Google classroom. Pro všechny je to nové, i já s tím trochu bojuji, tak prosím o pochopení. Věřím, že spolu vše zvádneme a nebudeme se stresovat. To by nám v této době moc nepomohlo. 

Pokud můžete, užívejte jarního sluníčka, vitamín D posiluje. Sedněte si alespoň na balkon či zahradu a pracujte z venku. Volejte babičkám a dědečkům. Buďte i mezi sebou alespoň takto v kontaktu.

Moc vás všechny zdravím a přeji hlavně zdraví celým rodinám. 

 

 

 

Milí žáci a rodiče,

prosím sledujte pravidelně stránky třídy, zítra se dozvíte více. Pro dnes: matematiku jsem zadala přes skupinu šestˇáci na WhatsAppu, Aničce to přeposlala Rozárka. Moc děkuji.

Úkol z čj na tento týden:
Jak jsem strávil/a jarní prázdniny
 - slohový útvar vypravování, rozsah 100-120 slov, použít min. 2 přímé řeči
 - termín - 20.3.2020
 - způsob odevzdání bude upřesněn.Úkol z čj na tento týden:

 

 

 

 

Žáci byli poučeni o chování během vánočních prázdnin - manipulace s otevřeným ohněm, chování při zimních sportech, nebezpečí zábavné pyrotechniky. Vzhledem ke zvýšenému výskytu žloutenky v Libereckém kraji byli žáci poučení o potřebě zvýšené hygieny a správném mytí rukou.

 

Vítám vás v novém školním roce

Mé jméno je Hana Červinková a jsem nová třídní učitelka 6A.

Kontakt na mne:  hana.cervinkova@husovaliberec.cz

 

Předpokládané výdaje

Pracovní činnosti: 30,-Kč

Pracovní sešity z ČJ...85 Kč

Pracovní sešity z matematiky.....150 Kč

Zápisník. 15 Kč

Potřeby na VV.....100 Kč

Turistický kurz    1900 Kč

Balík papírů

 

 

 

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30
28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00
9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00
2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00
21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30
 

 Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku
28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu
21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny
31. 1. 2020 - pololetní prázdniny
9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny
9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny
29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno
1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny
 
 
 
 
 

 

Omlouvání žáků

 Při nemoci:
ihned e-mail  třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
Po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
Omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!
Pro uvolnění během vyučování:
písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)
Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):
vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce