česky deutsch

6.A

Úvod » Třídy » 6.A

 

Pokračujeme on-line

 

Jak asi víte, škola zůstává i nadále uzavřena a v případě druhého stupně to bohužel nevypadá s návratem do škol nijak růžově :(. 

Výuka bude probíhat i nadále dle nastavených pravidel, pro druhý stupeň se nic nemění, i rozvrh hodin zůstává stejný. Chtěla bych jménem všech vyučujících v 6.A děti moc pochválit. Tím, že mají on-line vyzkoušený už z minulého školního roku, probíhá vše hladce. Na Meet hodinách děti fungují perfektně, a výuka tak má opravdu smysl. Zároveň děkuji Vám, rodičům, že děti v případě potřeby včas omlouváte, a přispíváte tak k bezproblémovému průběhu. 

Pokud by se dalo něco ještě trošku vylepšit, je to plnění prací v učebnách Google. Stává se, že děti odevzdávají úlohy pozdě nebo si je po sobě vůbec nepřečtou a odesílají nedokončenou práci, která v některých případech nesplňuje zadaná kritéria. Není to kvůli odbtížnosti úloh, ale nepozornosti, kdy například zapomenou přiložit obrázek a podobně. Chápu, že je to úplně jiný způsob práce a pokud jsme s nimi ve třídě, můžeme je na nedostatky upozornit ještě před odevzdáním. Není to výtka, jen námět, na čem pracovat. Budu o tom s dětmi mluvit na třídnické hodině. Zároveň mám pro ně malé překvapení a rozptýlení pro čas blížících se Vánoc :).

Stále platí, že v případě, kdy žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník a poskytne žákovi individuální pomoc.

Neváhejte mě (Vy i děti) kontaktovat i v případě jakýchkoliv jiných obtíží, dotazů a námětů. 

Vyučovací hodina stále trvá 45 minut - 30 minut probíhá formou Meetu a zbytek je doplněn menšími úkoly či dopsáním zápisků/slovíček, které lze dodělat kdykoliv v Google Classroomech. 

Ještě jednou děkuji za spolupráci a podporu a těším se na shledání s dětmi i s Vámi, až to podmínky dovolí. Do té doby přeji hlavě hodně zdraví, pozitivního myšlení (a negativních výsledků). 

S přáním hezkého dne

Zuzka Richtermocová, třídní učitelka

 

ROZVRH PRO ON-LINE VÝUKU: 

DEN / OD:     8     9   10   11   12

PONDĚLÍ

OSV

FY

MA

NJ

ČJ

ÚTERÝ

D

AJ

ČJ

NJ

STŘEDA

AJ

M ČJ

ČTVRTEK

NJ

M

Z

AJ

PÁTEK

ČJ

NJ

M

D

OV

 

Na závěr přikládám slova paní ředitelky: 

Vážení a milí rodiče,

    patřila jsem mezi velké optimisty, kteří věřili, že se alespoň ti mladší vrátí v pondělí do školy. Bohužel se tak nestane a z mého pohledu nelze spoléhat na to, že tomu tak bude za týden či v krátké době.  Odloučení žáků od prezenční výuky může být bezbolestné na krátké období. Opakování scénáře z jara během krátké doby spojené s letními prázdninami však ničí systém vzdělávání i námi doposud přijímaný a realizovaný posun tvorby všech kompetencí a osobnostních hodnot mladého člověka. Práce učitele s žáky na dálku je velice náročná, ale daleko složitější je to pro vás, rodiče a celé rodiny. Je mi naprosto jasné, co v řadě rodin prožíváte, jak musíte přizpůsobovat vlastní práci chodu ve vašich domácnostech a do toho všeho pomáhat dětem s distančním vzděláváním. Každá rodina má své, každé vyhovuje něco jiného, proto není reálné brát v úvahy všechny eventuality, které Vy musíte řešit. Za to se omlouvám a zároveň bych Vám všem chtěla moc poděkovat za to, jaké zázemí pro vzdělávání svých dětí vytváříte, jak jim pomáháte, suplujete učitele a zároveň řešíte své starosti pracovní i osobní.

    Pro příští dny jsme pro žáky 2. stupně nepřipravovali žádné změny. Hodiny online budou probíhat dle daného rozvrhu v 30 min blocích s případným zadáním krátkých úloh, které by neměly vyžadovat Vaši aktivní pomoc. Může se však stát, že někdo zadání či výkladu nebude zcela rozumět. Prosím tak o pochopení, a pokud je to ve vašich možnostech, pomozte nám i svému dítěte nebo kontaktujte učitele emailem.

Online výuka na 1. stupni dozná výrazných změn. K posílení efektivity jsme se rozhodli třídu rozdělit do skupin tak, aby daný učitel komunikoval s nižším počtem žáků, mohl lépe reagovat na jejich potřeby, dotazy a měl aktivnější zpětnou vazbu. U malých dětí je práce s 30ti dětmi online velice náročná.  Je nám naprosto jasné, že ve většině případů jste právě vy, rodiče, dětem za zády a aktivně učiteli pomáháte. 

 Začátky hodin se posunou na 8:30 a z důvodu rozvrhových opatření budou začínat vždy v …:30. Podrobné informace Vám podá prostřednictvím nástěnek Váš třídní učitel. Opět půjde o 30 min. bloky v dopoledních hodinách.  Odpoledne od 14:00 se mohou děti dobrovolně připojit na aktivity s paní vychovatelkou, která bude mít připravené nějaké zábavné tvoření, popřípadě je možné ji oslovit s problémy ve výuce z dopolední hodiny.

Doufám, že změny přinesou efektivnější možnosti vzdělávání.

Mým velkým přáním je však co nejrychlejší návrat dětí zpět do lavic nebo alespoň do školy ☺

Přeji Vám všem pevné zdraví a pohodu ve Vašich domovech. 

S díky a úctou k Vám všem

Blanka Lukeš Reindlová

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

Poznámka k objednávání obědů online: 

Pokud objednáváte dětem obědy, mají vždy automaticky navolenou variantu 1. Pokud chtějí něco jiného, je třeba to změnit a POTVRDIT zeleným tlačítkem "odeslat". Prý se stává, že mají objednané něco jiného, než čekali, ale nevím, jestli se to týká konkrétně i našeho ročníku. 

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí KAJ1 OSV FY MA NJ / NJ ČJL      
Úterý   DĚJ AJ / AJ ČJL NJ / NJ PŘD   INF / PČ INF / PČ
Středa   AJ / AJ MA PŘD ČJL TV / TV TV / TV    
Čtvrtek   NJ / NJ MA ZEM AJ / AJ HV   VV VV
Pátek KAJ2 ČJL / MA NJ / NJ MA / ČJL DĚJ OV      

 

KAJ1 = skupina paní učitelky Richtermocová, KAJ2 = skupina paní učitelky Hyškové

Odpolední vyučování probíhá po domluvě učitele s žáky bez přestávky a končí v 15:10. 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se snažíme omezit pohyb žáků po škole, zůstávají tedy na většinu předmětů ve své třídě číslo 205, v dělených hodinách AJ zůstává skupina 1 (Richt) a přemístí se skupina 2 (Hyš). Na Němčinu zůstává skupina paní učitelky Benešové/Schumacher a stěhuje se skupina paní učitelky Stehlíkové (učebna 305). Informatika a  tělocvik zůstávají normálně. 

 

Přehled prázdnin školního roku 2020/2021

Podzimní:                    26. - 30. 10. 2020

Vánoční:                      23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  

Pololetní:                     29. 1. 2021

Jarní:                           1. – 7. 2. 2021

Velikonoční:                 1. 4. 2021

Hlavní:                         od 1. 7. 2021

 

Další plánované třídní schůzky (formou konzultací dle potřeby):

26.11. 2020 

14.1. 2021 

25.3. 2021 

20.5. 2021 - běžné třídní schůzky

 

Telefonní čísla a adresy

Škola:                          Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                        Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                            www.zskola.cz

Ředitelka školy:           Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                    733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                    731 632 396

Informace a přihláška ke stravování

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 16. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 17. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 18. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 19. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová