česky deutsch

6.A

Úvod » Třídy » 6.A

Provoz nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.

 

 

Aktuální info nové: 

Informace ze dne 10.4.

Ve čtvrtek 15.4. se od 18:00 konají třídní schůzky. Setkání proběhne online, pozvánku zašlu na Váš email.

Informace ze dne 28.3.

Dne 15.4. se budou konat třídní schůzky. Čas a další potřebné informace upřesním později.

Informace ze dne 6.3.

Školní jídelna

Prosím všechny rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby vyplnili  a poslali na e-mail jidelna@husovaliberec.cz  přihlášku ke stravování dítěte i v případě, že ještě nevíte, zda Vaše dítě bude obědy odebírat.

V současné době si děti  mohou obědy vyzvedávat prostřednictvím výdejního okénka. Obědy se objednávají prostřednictvím www.strava.cz a je třeba mít zaplacenou zálohu.

Nabízíme také možnost odebírat obědy i cizím strávníkům. Také v tomto případě je potřeba mít vyplněnou přihlášku ke stravování a zaplacenou zálohu, cena oběda pro cizí strávníky je  90,- Kč.

 

Bakaláři

V souvislosti s přechodem na novou verzi Bakalářů, došlo k jejich plánovanému výpadku. Tuto informaci jsme předali v aktualitách na hlavní stánce našeho webu. Během tohoto výpadku ovšem došlo k  nějaké chybě na serveru a je třeba v Bakalářích ZNOVU načíst školu - není nutné aplikaci v telefonu mazat a znovu instalovat. Po znovunačtení naší školy aplikace vyžaduje opět heslo (některé telefony si heslo pamatují, některé bohužel ne). Kod má někde uložená hesla, vloží bez problémů heslo a aplikace funguje dál.

Ti, kteří si nepamatují nebo nemají někde uložené heslo, mohou využít nově funkci "Zapomenuté heslo". Ta je k dispozici jen přes počítač - není tedy přímo v aplikaci v telefonu. Na webu školy úplně dole najdete odkaz na Bakaláře. Tam pak kliknete na "Zapomenuté heslo", vyplníte email, který byl zároveň použit na informace z jídelny - tedy jeden z emailů na rodiče, který máme od vás k dispozici. Na tento email vám pak přijde odkaz, pomocí něhož si vytvoříte vlastní nové heslo. To musí obsahovat minimálně jedno písmeno a jedno číslo a musí mít alespoň 8 znamů. Pak už se přihlásíte pomocí uživatelského jména, které najdete v aplikaci (to si stále pamatuje, nebo je uveden i při zadávání nového hesla nad tím heslem), a pomocí vašeho nastaveného hesla. Toto heslo pak použijete i pro aplikaci v telefonu. Tyto změny hesla jde udělat jak pro rodičovský tak pro dětský přístup. Zcela nám tedy odpadá potřeba generování hesla ze strany školy.

V případě jakýchkoliv potíží mě kontaktujte.

 

Podpora žáků - nabídka doučování

Od 8.3.2021 nabízíme doučování žákům, kteří něčemu nerozumí či si potřebují učivo upevnit. Děti se budou na doučování hlásit prostřednictvím Google učeben k tomuto účelu vytvořených. Všechny informace obdrží děti na třídnické hodině v pondělí 8.3. a do svých e-mailů dostanou pozvánku. Dále se pak budou domlouvat s jednotlivými vyučujícími.

 

 

Informace ze dne 22.2.2021

V pátek 26.2.2021 je zrušena online výuka z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Děti budou tento den v jednotlivých hodinách pracovat samostatně dle zadané práce v Classroomu.

 

 

Pozor, po jarních prázdninách nastanou drobné změny v rozvrzích (jak on-line, tak v případě prezenční výuky). Důvodem je především můj odchod a nutnost přeskládání úvazků některých učitelů (jedna hodina PČ přibyla). Po prázdninách bohužel s největší pravděpodobností pokračujeme on-line. Další info najdete jako vždy zde. 

 

ROZVRH PRO ON-LINE VÝUKU AKTUALIZOVANÝ

Den/od 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
Pondělí OSV FY D NJ ČJ
Úterý AJ ČJ NJ MA
Středa M D ČJ
Čtvrtek NJ M Z AJ  
Pátek ČJ NJ M AJ OV

 

Obědy v době distanční výuky jsou automaticky odhlášeny, pokud máte zájem o krabičky, objednejte přes systém strava.cz a k vyzvednutí jsou tentokrát opět pouze na "Textilce" v době mezi 13:00 a 14:00. 

 

UPRAVENÝ ROZVRH PRO PREZENČNÍ VÝUKU (bude aktualizován,až bude možnost opět do školy docházet): 

den/hodina 0 1 2 3 4 5 6
pondělí KAJ1 OSV FY M NJ ČJ  
úterý   D AJ ČJ NJ  
středa   AJ M ČJ PČ/ICT PČ/ICT
čtvrtek   NJ M Z AJ M  
pátek KAJ2 ČJ NJ M D OV  

Trvá nutnost nosit roušky a dbát na hygienu jejich používání. Každé dítě musí mít minimálně 2-3 ČISTÉ (=čistě vyprané nebo jednorázové) roušky na den a sáček k jejich odkládání (na čisté roušky čistý sáček a na použité jiný). Roušky je bohužel potřeba nosit i přes nos. 

Vě třídách se bude velmi intenzivně větrat, ať jsou děti raději tepleji oblečeny. 

V případě, že bude dítě z jakéhokoliv důvodu chybět, probírané učivo bude k doplnění k dispozici vždy v Google učebnách. Trvá povinnost si ho pravidelně doplňovat. 

 

Třídní schůzky 14.1 - zápis

 

1. Poděkování rodičům za spolupráci se školou a vytvoření prostoru pro distanční výuku dětem. Osobně obdivuji jejich nasazení a dobrou náladu i po tak dlouhé době odloučení a neustálých změn.

2. Rekonstrukce jídelny pokračuje, termín dokončení a zahájení provozu vypadá bohužel aktuálně na 1.4.2021. Do té doby platí obědy stejným způsobem. Po dobu distanční výuky i nadále možné objednávat balíčky a vyzvedávat na „Textilce“ a v době prezenční výuky vyzvedávání ve škole.

3. Hodnocení – Pravidla stanovuje náš školní řád, přihlížíme také k doporučení MŠMT. Hodnocení za první čtvrtletí provedeno v Bakalářích a průběžně během distanční výuky je možné k nahlédnutí i konzultaci s jednotlivými učiteli

Hodnocení za první pololetí bude realizováno dle pravidel klasifikačním stupněm dle dosažených výstupů a doporučení MŠMT (to doporučuje zahrnout do hodnocení i přístup k distanční výuce, na rozdíl od jara bychom měli brát v úvahu schopnost se do výuky zapojit a vyrovnat se s novými podmínkami). Ke známkách bude opět často k dispozici i slovní komentář, který se však zobrazí jen při přístupu z počítače, ne z mobilního telefonu. 

Výpis z vysvědčení bude dle epidemiologické situace rozdán buď 28.1. 2021 osobně nebo bude tentýž den uveřejněn v Bakalářích. Případný nesouhlas s hodnocením je nutné podat písemně k rukám ředitelky školy do tří pracovních dní – tedy 2.2.2021, ta nařídí komisionální přezkoušení a určí jeho termín.

4. 29. leden jsou pololetní prázdniny na které by měly navázat hned jarní do 5.2.2021

5. Diskuse rodičů, zpětná vazba k distanční výuce. 

6. Představila se nová paní učitelka třídní, Mgr. Dagmar Stehlíková, která se na děti moc těší :).

7. Zde je odkaz na sdílenou tabulku, ze které si, prosím, vyberte knihu (nebo knihy, dle svých možností), kterou zakoupíte, a zapište se k ní. Jak jsme se dohodli na začátku roku, je to letos místo příspěvků SRPŠ a knihy budou sloužit v nově zařízené školní knihovně pro děti. Předem mockrát děkujeme!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tAjZo-cdSn90Oclz1Ig6qrKHwB_yYncT1mSJTIv_0HE/edit?usp=sharing

 

Veselé Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví, ale i štěstí, rodinné pohody a splněných přání

Vám přeje Zuzka Richtermocová, třídní učitelka

 

V přiloženém videu se můžete podívat na krátký pozdrav z posledního dne tohoto roku ve škole. 

 

Důležité a stále aktuální info z úvodních třídních schůzek 1.10.2020: 

https://docs.google.com/document/d/1GLwTxTEqcllUDyTf6863VX7Aq_ezAqyVwPnov5UtGGQ/edit?usp=sharing

Rozvrh třídy (II. pololetí)

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí KAJ1 OSV FY DĚJ NJ / NJ ČJL      
Úterý   AJ/AJ ČJL NJ / NJ MA   VV VV
Středa   MA DĚJ ČJL TV / TV TV / TV    
Čtvrtek   NJ / NJ MA ZEM AJ / AJ HV   PČ/ICT PČ/ICT
Pátek KAJ2 NJ / NJ ČJL MA  OV      

 

KAJ1 = skupina paní učitelky Richtermocová, KAJ2 = skupina paní učitelky Hyškové

Odpolední vyučování probíhá po domluvě učitele s žáky bez přestávky a končí v 15:10. 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se snažíme omezit pohyb žáků po škole, zůstávají tedy na většinu předmětů ve své třídě číslo 205, v dělených hodinách AJ zůstává skupina 1 (Richt) a přemístí se skupina 2 (Hyš). Na Němčinu zůstává skupina paní učitelky Benešové/Schumacher a stěhuje se skupina paní učitelky Stehlíkové (učebna 305). Informatika a  tělocvik zůstávají normálně. 

 

Přehled nadcházejících prázdnin školního roku 2020/2021

Pololetní:                     29. 1. 2021

Jarní:                           1. – 7. 2. 2021

Velikonoční:                 1. 4. 2021

Hlavní:                         od 1. 7. 2021

 

Další plánované třídní schůzky:

25.3. 2021 - formou konzultací dle potřeby (může být upraveno dle aktuálních omezení vlády)

20.5. 2021 - běžné třídní schůzky

 

Telefonní čísla a adresy

Škola:                          Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                        Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                            www.zskola.cz

Ředitelka školy:           Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                    733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                    731 632 396

Organizační zajištění chodu školy v době prezenční výuky:

  1. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
  2. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
  3. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
  4. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
  5. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
  6. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy.
  7. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
  8. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová