česky deutsch

6.A

Úvod » Třídy » 6.A

Třídní schůzky 14.1 - zápis

 

1. Poděkování rodičům za spolupráci se školou a vytvoření prostoru pro distanční výuku dětem. Osobně obdivuji jejich nasazení a dobrou náladu i po tak dlouhé době odloučení a neustálých změn.

2. Rekonstrukce jídelny pokračuje, termín dokončení a zahájení provozu vypadá bohužel aktuálně na 1.4.2021. Do té doby platí obědy stejným způsobem. Po dobu distanční výuky i nadále možné objednávat balíčky a vyzvedávat na „Textilce“ a v době prezenční výuky vyzvedávání ve škole.

3. Hodnocení – Pravidla stanovuje náš školní řád, přihlížíme také k doporučení MŠMT. Hodnocení za první čtvrtletí provedeno v Bakalářích a průběžně během distanční výuky je možné k nahlédnutí i konzultaci s jednotlivými učiteli

Hodnocení za první pololetí bude realizováno dle pravidel klasifikačním stupněm dle dosažených výstupů a doporučení MŠMT (to doporučuje zahrnout do hodnocení i přístup k distanční výuce, na rozdíl od jara bychom měli brát v úvahu schopnost se do výuky zapojit a vyrovnat se s novými podmínkami). Ke známkách bude opět často k dispozici i slovní komentář, který se však zobrazí jen při přístupu z počítače, ne z mobilního telefonu. 

Výpis z vysvědčení bude dle epidemiologické situace rozdán buď 28.1. 2021 osobně nebo bude tentýž den uveřejněn v Bakalářích. Případný nesouhlas s hodnocením je nutné podat písemně k rukám ředitelky školy do tří pracovních dní – tedy 2.2.2021, ta nařídí komisionální přezkoušení a určí jeho termín.

4. 29. leden jsou pololetní prázdniny na které by měly navázat hned jarní do 5.2.2021

5. Diskuse rodičů, zpětná vazba k distanční výuce. 

6. Představila se nová paní učitelka třídní, Mgr. Dagmar Stehlíková, která se na děti moc těší :).

7. Zde je odkaz na sdílenou tabulku, ze které si, prosím, vyberte knihu (nebo knihy, dle svých možností), kterou zakoupíte, a zapište se k ní. Jak jsme se dohodli na začátku roku, je to letos místo příspěvků SRPŠ a knihy budou sloužit v nově zařízené školní knihovně pro děti. Předem mockrát děkujeme!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tAjZo-cdSn90Oclz1Ig6qrKHwB_yYncT1mSJTIv_0HE/edit?usp=sharing

 

Veselé Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví, ale i štěstí, rodinné pohody a splněných přání

Vám přeje Zuzka Richtermocová, třídní učitelka

 

V přiloženém videu se můžete podívat na krátký pozdrav z posledního dne tohoto roku ve škole. 

 

Aktuální info: 

I nadále až do odvolání pokračujeme s distanční výukou, a to i v týdnu od 25.1. Vše dle dosud platných rozvrhů a pravidel. O dalších změnách Vás budu včas infomovat zde. 

 

ROZVRH PRO ON-LINE VÝUKU: 

Den/od 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
Pondělí OSV FY MA NJ ČJ
Úterý D AJ ČJ NJ
Středa AJ M ČJ  
Čtvrtek NJ M Z AJ  
Pátek ČJ NJ M D OV

 

Obědy v době distanční výuky jsou automaticky odhlášeny, pokud máte zájem o krabičky, objednejte přes systém strava.cz a k vyzvednutí jsou tentokrát opět pouze na "Textilce" v době mezi 13:00 a 14:00. 

 

UPRAVENÝ ROZVRH PRO PREZENČNÍ VÝUKU (až bude možnost opět do školy docházet): 

den/hodina 0 1 2 3 4 5 6
pondělí KAJ1 OSV FY M NJ ČJ  
úterý   D AJ ČJ NJ  
středa   AJ M ČJ PČ/ICT PČ/ICT
čtvrtek   NJ M Z AJ M  
pátek KAJ2 ČJ NJ M D OV  

Trvá nutnost nosit roušky a dbát na hygienu jejich používání. Každé dítě musí mít minimálně 2-3 ČISTÉ (=čistě vyprané nebo jednorázové) roušky na den a sáček k jejich odkládání (na čisté roušky čistý sáček a na použité jiný). Roušky je bohužel potřeba nosit i přes nos. 

Vě třídách se bude velmi intenzivně větrat, ať jsou děti raději tepleji oblečeny. 

V případě, že bude dítě z jakéhokoliv důvodu chybět, probírané učivo bude k doplnění k dispozici vždy v Google učebnách. Trvá povinnost si ho pravidelně doplňovat. 

 

Důležité a stále aktuální info z úvodních třídních schůzek 1.10.2020: 

https://docs.google.com/document/d/1GLwTxTEqcllUDyTf6863VX7Aq_ezAqyVwPnov5UtGGQ/edit?usp=sharing

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí KAJ1 OSV FY MA NJ / NJ ČJL      
Úterý   DĚJ AJ / AJ ČJL NJ / NJ PŘD   INF / PČ INF / PČ
Středa   AJ / AJ MA PŘD ČJL TV / TV TV / TV    
Čtvrtek   NJ / NJ MA ZEM AJ / AJ HV   VV VV
Pátek KAJ2 ČJL / MA NJ / NJ MA / ČJL DĚJ OV      

 

KAJ1 = skupina paní učitelky Richtermocová, KAJ2 = skupina paní učitelky Hyškové

Odpolední vyučování probíhá po domluvě učitele s žáky bez přestávky a končí v 15:10. 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se snažíme omezit pohyb žáků po škole, zůstávají tedy na většinu předmětů ve své třídě číslo 205, v dělených hodinách AJ zůstává skupina 1 (Richt) a přemístí se skupina 2 (Hyš). Na Němčinu zůstává skupina paní učitelky Benešové/Schumacher a stěhuje se skupina paní učitelky Stehlíkové (učebna 305). Informatika a  tělocvik zůstávají normálně. 

 

Přehled nadcházejících prázdnin školního roku 2020/2021

Pololetní:                     29. 1. 2021

Jarní:                           1. – 7. 2. 2021

Velikonoční:                 1. 4. 2021

Hlavní:                         od 1. 7. 2021

 

Další plánované třídní schůzky:

14.1. 2021 - on-line formou s třídní učitelkou

25.3. 2021 - formou konzultací dle potřeby (může být upraveno dle aktuálních omezení vlády)

20.5. 2021 - běžné třídní schůzky

 

Telefonní čísla a adresy

Škola:                          Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                        Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                            www.zskola.cz

Ředitelka školy:           Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                    733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                    731 632 396

Organizační zajištění chodu školy v době prezenční výuky:

  1. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
  2. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
  3. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
  4. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
  5. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
  6. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy.
  7. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
  8. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Informace a přihláška ke stravování