česky deutsch

6.A

Úvod » Třídy » 6.A

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste se zahájením prezenční výuky dne 17.5. 2021, vrátili zapůjčená zařízení (iPady) pro distanční výuku. Zařízení odevzdejte svým třídním učitelům v pondělí 17.5. 2021. V dalších dnech poslouží k běžné výuce.

Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v týdnu od 21. 6. do 24. 6. 2021 od 8:00 do 15:00 v sekretariátu školy a od 15:00 do 16:30 ve školní družině a budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Nominace kandidátů:
Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 3. června 2021, a to buď elektronicky na adresu lukes.reindlova@husovaliberec.cz či písemně do kanceláře školy (viz přiložený dokument).

Způsob volby:
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Z navržených kandidátů zřad pedagogů budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zskola.cz.

Členové volební komise:
Předseda: Mgr. Libor Junek
Členové: MUDr. Petra Telekesová, Ing. Ondřej Červinka

Formuláře pro kandidaturu naleznete zde.

V Liberci dne 6. května 2021

 

Aktuální info nové: 

ORGANIZACE - POSLEDNÍ TÝDEN ŠKOLNÍHO ROKU

18.6. - focení třídy

ve dnech 21.-24.6. - třídní výlety

ve dnech 25. - 29.6. - konec vyučování ve 12:30 hodin

28.6. - vybírání učebnic, úklid třídy

29.6. - převzetí a rozdání učebnic pro 7. třídu

30.6. - vysvědčení a hurááá na prázdniny:)

 

Informace k výletům na konci školního roku:

HRUBOSKALSKO, KLOKOČKY, JIZERKY, ZOO

 • jednodenní výlety
 • cena : 600,-Kč
 • pedagogický doprovod – Pastuchová , Stehlíková, Hoisová

21.6. pondělí, Sedmihorky, Hruboskalsko – sraz 7:45 hod. před vlakovým nádražím

-  Hrubá Skála, skalák, Valdštejn (prohlídka hradu)

- vhodné oblečení a obuv, jídlo a pití s sebou na celý den

Návrat vlakem dle počasí 15:24 nebo 17:24 hodin

 

22.6. úterý, Klokočky – sraz 7:45 hodin před vlakovým nádražím

- Klokočské a Betlémské skály, jeskyně Postojná, Rotštejn (prohlídka zříceniny hradu)

- vhodné oblečení a obuv, jídlo a pití s sebou na celý den, baterka nebo čelovka!!!!!

Návrat vlakem v 17:24 hodin

 

23.6. středa, Hejnice, Jizerky – sraz v 7:45 hodin před vlakovým nádražím

- bazilika Hejnice, Štolpišské vodopády, Viničná do Oldřichova

- vhodné oblečení, obuv a jídlo s sebou

Návrat vlakem dle počasí v 14:24 nebo 15:24 hodin

 

24.6. čtvrtek, ZOO Liberec – sraz před ZOO v 9:00 hodin

- po ukončení prohlídky rozchod před ZOO

 

 

Informace ze dne 21.5.

Dne 27.5. v 18:00 h se konají poslední třídní schůzky v tomto roce - opět online formou. Informace k připojení zašlu na Vaše emaily.

Aktuální informace ze dne 13.5.

1) Od pondělí 17.5. nastupují všechny třídy na prezenční výuku.

2) Příchod žáků 2. st. do školy je umožněn v 7:30 hod.

3) Žáci se v suterénu přezují a odcházejí do učebny č. 205, kde budou v pondělí o hodinách OSV testováni. 

4) Výuka bude probíhat v učebně č. 205, půlené hodiny  v učebnách, o kterých děti obdrží info.

5) Úpravy v rozvrhu -  ve  středu přibyla hodina VV (5. vyuč. hodinu)
                                   -  prezenční výuka - půlí se hodiny M a ČJ. 

6) Ve dnech 20. 5. a 21. 5. bude na 2. stupni  probíhat distanční výuka z důvodu očkování pedagogů.

7) Žáci jsou povinni nosit roušku či respirátor. Prosím, aby všichni měli minimálně 2 roušky/respirátory  na den a sáček na použité roušky/respirátory.

8) Od pondělí se ruší výdajové okénko stravy pro žáky.  V dalším období nebude již možné dotované obědy dětem vydávat domů. V této souvislosti si, prosím, hlídejte přihlášení a odhlášení obědů. 
    Výjimka je udělena pouze pro žáky 2. stupně na dny 20. a 21. května 2021, kdy pro tyto žáky platí distanční výuka. I tady je nutné si včas překontrolovat stav objednávek.

9) Sledujte stránky třídy, prosím, naleznete zde případné změny.

 

Informace k nástupu 10.5.

 1. Příchod do školy od 7:40. V šatně se přezujete (nezapomeňte klíčky od šatny:) a dorazíte do třídy č. 210 (třída paní uč. Pastuchové). Zde v uč. 210 proběhne testování. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.

Je možné si přinést vlastní test. V tomto případě je nutné mít s sebou napsané či vytištěné označení testu – resp. přesný údaj, na kterém řádku tabulky z ministerstva se test nachází (testů je opravdu velké množství, není v našich silách zjistit, jaký test si děti přinesou).

Zde odkaz na schválené testy: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Po absolvování testu a zjištění negativního výsledku se přemístíme do třídy 205, kde se budete učit. Třída 210 je třídou k testování, na půlené hodiny a na velké přestávky, aby se mohlo v 205 vyvětrat.

2. S sebou do školy:

 • věci na výuku dle rozvrhu
 • klíče od šatny
 • 2 chirurgické roušky nebo 2 nanoroušky nebo 2 respirátory (nesmí být látková rouška)
 • sáček na odkládání použité roušky
 • kartu, kterou používáte na vstup do školy - souvisí s obědy. V pondělí během 1. vyučovací hodiny nebo o velké přestávce proběhne aktivace karet nebo čipů ve školní jídelně - je nutné mít s sebou kartu nebo hotovost na čip (120,- Kč). Na čipu lze mít obědy i vstup.

3. Obědy – jak jsem již informovala, zálohu je třeba mít zaplacenou dostatečně dopředu. Na systému „strava“ se platba projeví až za 3 dny.

Všem žákům, kteří mají zaplacené zálohy a účastní se prezenční výuky, byl objednán oběd č.1. Objednávku je možné změnit či zrušit vždy do 14h předešlého dne (na pondělí do pátku 14h). Žáci s neuhrazenou zálohou si budou moci zakoupit oběd v pondělí 10.5. ráno, platba v hotovosti. 

4. Každý žák by měl znát heslo ke svému účtu na strava.cz. Přihlašovací jméno mají všichni stejné ve tvaru jméno.příjmení.

6. Pro nepřítomné žáky se distanční výuka neorganizuje. V případě nepřítomnosti žáka je nutné se s vyučujícím domluvit na doplnění látky, nebo jakým způsobem bude práce nahrazena.

7. Zde je aktuální rozvrh.

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

PO

OSV

FY

D

NJ

ČJ

K AJ 1

 

ÚT

AJ

ČJ

NJ

MA

 

 

ST

M

D

ČJ

 

 

 

ĆT

NJ

M

Z

AJ

/INF

PČ/INF

Při online pouze 1xPČ

ČJ/M

NJ

M/ČJ

AJ

OV

KAJ 2

 

 

KAJ 1 - skupina paní učitelky Holden       KAJ 2 - skupina paní učitelky Hyškové

Změny v rozvrhu jsou červeně. Další změna - PČ jsou přesunuty na čtvrtek. Tento rozvrh je platný pro prezenční i distanční výuku. Při prezenční výuce budou půlené hodiny ČJ a M (v pátek), PČ a INF (ve čtvrtek). Při online výuce se hodiny nepůlí.

 

Informace ze dne 30.4.

Jak jsem již informovala v mailu, prezenční výuka pro "Áčka", tedy i naši 6.A začíná v týdnu od 10.5. - 14.5.

Příští týden 3.5. - 7.5. pro nás stále platí výuka v online režimu.

Další a upřesňující informace k nástupu dětí do školy vložím začátkem příštího týdne.

Moc se na vás těším:)))

Informace ze dne 10.4.

Ve čtvrtek 15.4. se od 18:00 konají třídní schůzky. Setkání proběhne online, pozvánku zašlu na Váš email.

Informace ze dne 28.3.

Dne 15.4. se budou konat třídní schůzky. Čas a další potřebné informace upřesním později.

Informace ze dne 6.3.

Školní jídelna

Prosím všechny rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby vyplnili  a poslali na e-mail jidelna@husovaliberec.cz  přihlášku ke stravování dítěte i v případě, že ještě nevíte, zda Vaše dítě bude obědy odebírat.

V současné době si děti  mohou obědy vyzvedávat prostřednictvím výdejního okénka. Obědy se objednávají prostřednictvím www.strava.cz a je třeba mít zaplacenou zálohu.

Nabízíme také možnost odebírat obědy i cizím strávníkům. Také v tomto případě je potřeba mít vyplněnou přihlášku ke stravování a zaplacenou zálohu, cena oběda pro cizí strávníky je  90,- Kč.

 

Bakaláři

V souvislosti s přechodem na novou verzi Bakalářů, došlo k jejich plánovanému výpadku. Tuto informaci jsme předali v aktualitách na hlavní stánce našeho webu. Během tohoto výpadku ovšem došlo k  nějaké chybě na serveru a je třeba v Bakalářích ZNOVU načíst školu - není nutné aplikaci v telefonu mazat a znovu instalovat. Po znovunačtení naší školy aplikace vyžaduje opět heslo (některé telefony si heslo pamatují, některé bohužel ne). Kod má někde uložená hesla, vloží bez problémů heslo a aplikace funguje dál.

Ti, kteří si nepamatují nebo nemají někde uložené heslo, mohou využít nově funkci "Zapomenuté heslo". Ta je k dispozici jen přes počítač - není tedy přímo v aplikaci v telefonu. Na webu školy úplně dole najdete odkaz na Bakaláře. Tam pak kliknete na "Zapomenuté heslo", vyplníte email, který byl zároveň použit na informace z jídelny - tedy jeden z emailů na rodiče, který máme od vás k dispozici. Na tento email vám pak přijde odkaz, pomocí něhož si vytvoříte vlastní nové heslo. To musí obsahovat minimálně jedno písmeno a jedno číslo a musí mít alespoň 8 znamů. Pak už se přihlásíte pomocí uživatelského jména, které najdete v aplikaci (to si stále pamatuje, nebo je uveden i při zadávání nového hesla nad tím heslem), a pomocí vašeho nastaveného hesla. Toto heslo pak použijete i pro aplikaci v telefonu. Tyto změny hesla jde udělat jak pro rodičovský tak pro dětský přístup. Zcela nám tedy odpadá potřeba generování hesla ze strany školy.

V případě jakýchkoliv potíží mě kontaktujte.

 

Podpora žáků - nabídka doučování

Od 8.3.2021 nabízíme doučování žákům, kteří něčemu nerozumí či si potřebují učivo upevnit. Děti se budou na doučování hlásit prostřednictvím Google učeben k tomuto účelu vytvořených. Všechny informace obdrží děti na třídnické hodině v pondělí 8.3. a do svých e-mailů dostanou pozvánku. Dále se pak budou domlouvat s jednotlivými vyučujícími.

 

 

Informace ze dne 22.2.2021

V pátek 26.2.2021 je zrušena online výuka z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Děti budou tento den v jednotlivých hodinách pracovat samostatně dle zadané práce v Classroomu.

 

 

Pozor, po jarních prázdninách nastanou drobné změny v rozvrzích (jak on-line, tak v případě prezenční výuky). Důvodem je především můj odchod a nutnost přeskládání úvazků některých učitelů (jedna hodina PČ přibyla). Po prázdninách bohužel s největší pravděpodobností pokračujeme on-line. Další info najdete jako vždy zde. 

 

ROZVRH PRO ON-LINE VÝUKU AKTUALIZOVANÝ

Den/od 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
Pondělí OSV FY D NJ ČJ
Úterý AJ ČJ NJ MA
Středa M D ČJ
Čtvrtek NJ M Z AJ  
Pátek ČJ NJ M AJ OV

 

Obědy v době distanční výuky jsou automaticky odhlášeny, pokud máte zájem o krabičky, objednejte přes systém strava.cz a k vyzvednutí jsou tentokrát opět pouze na "Textilce" v době mezi 13:00 a 14:00. 

 

UPRAVENÝ ROZVRH PRO PREZENČNÍ VÝUKU (bude aktualizován,až bude možnost opět do školy docházet): 

den/hodina 0 1 2 3 4 5 6
pondělí KAJ1 OSV FY M NJ ČJ  
úterý   D AJ ČJ NJ  
středa   AJ M ČJ PČ/ICT PČ/ICT
čtvrtek   NJ M Z AJ M  
pátek KAJ2 ČJ NJ M D OV  

Trvá nutnost nosit roušky a dbát na hygienu jejich používání. Každé dítě musí mít minimálně 2-3 ČISTÉ (=čistě vyprané nebo jednorázové) roušky na den a sáček k jejich odkládání (na čisté roušky čistý sáček a na použité jiný). Roušky je bohužel potřeba nosit i přes nos. 

Vě třídách se bude velmi intenzivně větrat, ať jsou děti raději tepleji oblečeny. 

V případě, že bude dítě z jakéhokoliv důvodu chybět, probírané učivo bude k doplnění k dispozici vždy v Google učebnách. Trvá povinnost si ho pravidelně doplňovat. 

 

Provoz nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.

 

 

Třídní schůzky 14.1 - zápis

 

1. Poděkování rodičům za spolupráci se školou a vytvoření prostoru pro distanční výuku dětem. Osobně obdivuji jejich nasazení a dobrou náladu i po tak dlouhé době odloučení a neustálých změn.

2. Rekonstrukce jídelny pokračuje, termín dokončení a zahájení provozu vypadá bohužel aktuálně na 1.4.2021. Do té doby platí obědy stejným způsobem. Po dobu distanční výuky i nadále možné objednávat balíčky a vyzvedávat na „Textilce“ a v době prezenční výuky vyzvedávání ve škole.

3. Hodnocení – Pravidla stanovuje náš školní řád, přihlížíme také k doporučení MŠMT. Hodnocení za první čtvrtletí provedeno v Bakalářích a průběžně během distanční výuky je možné k nahlédnutí i konzultaci s jednotlivými učiteli

Hodnocení za první pololetí bude realizováno dle pravidel klasifikačním stupněm dle dosažených výstupů a doporučení MŠMT (to doporučuje zahrnout do hodnocení i přístup k distanční výuce, na rozdíl od jara bychom měli brát v úvahu schopnost se do výuky zapojit a vyrovnat se s novými podmínkami). Ke známkách bude opět často k dispozici i slovní komentář, který se však zobrazí jen při přístupu z počítače, ne z mobilního telefonu. 

Výpis z vysvědčení bude dle epidemiologické situace rozdán buď 28.1. 2021 osobně nebo bude tentýž den uveřejněn v Bakalářích. Případný nesouhlas s hodnocením je nutné podat písemně k rukám ředitelky školy do tří pracovních dní – tedy 2.2.2021, ta nařídí komisionální přezkoušení a určí jeho termín.

4. 29. leden jsou pololetní prázdniny na které by měly navázat hned jarní do 5.2.2021

5. Diskuse rodičů, zpětná vazba k distanční výuce. 

6. Představila se nová paní učitelka třídní, Mgr. Dagmar Stehlíková, která se na děti moc těší :).

7. Zde je odkaz na sdílenou tabulku, ze které si, prosím, vyberte knihu (nebo knihy, dle svých možností), kterou zakoupíte, a zapište se k ní. Jak jsme se dohodli na začátku roku, je to letos místo příspěvků SRPŠ a knihy budou sloužit v nově zařízené školní knihovně pro děti. Předem mockrát děkujeme!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tAjZo-cdSn90Oclz1Ig6qrKHwB_yYncT1mSJTIv_0HE/edit?usp=sharing

 

Veselé Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví, ale i štěstí, rodinné pohody a splněných přání

Vám přeje Zuzka Richtermocová, třídní učitelka

 

V přiloženém videu se můžete podívat na krátký pozdrav z posledního dne tohoto roku ve škole. 

 

Důležité a stále aktuální info z úvodních třídních schůzek 1.10.2020: 

https://docs.google.com/document/d/1GLwTxTEqcllUDyTf6863VX7Aq_ezAqyVwPnov5UtGGQ/edit?usp=sharing

Rozvrh třídy (II. pololetí)

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí KAJ1 OSV FY DĚJ NJ / NJ ČJL      
Úterý   AJ/AJ ČJL NJ / NJ MA   VV VV
Středa   MA DĚJ ČJL TV / TV TV / TV    
Čtvrtek   NJ / NJ MA ZEM AJ / AJ HV   PČ/ICT PČ/ICT
Pátek KAJ2 NJ / NJ ČJL MA  OV      

 

KAJ1 = skupina paní učitelky Richtermocová, KAJ2 = skupina paní učitelky Hyškové

Odpolední vyučování probíhá po domluvě učitele s žáky bez přestávky a končí v 15:10. 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se snažíme omezit pohyb žáků po škole, zůstávají tedy na většinu předmětů ve své třídě číslo 205, v dělených hodinách AJ zůstává skupina 1 (Richt) a přemístí se skupina 2 (Hyš). Na Němčinu zůstává skupina paní učitelky Benešové/Schumacher a stěhuje se skupina paní učitelky Stehlíkové (učebna 305). Informatika a  tělocvik zůstávají normálně. 

 

Přehled nadcházejících prázdnin školního roku 2020/2021

Pololetní:                     29. 1. 2021

Jarní:                           1. – 7. 2. 2021

Velikonoční:                 1. 4. 2021

Hlavní:                         od 1. 7. 2021

 

Další plánované třídní schůzky:

25.3. 2021 - formou konzultací dle potřeby (může být upraveno dle aktuálních omezení vlády)

20.5. 2021 - běžné třídní schůzky

 

Telefonní čísla a adresy

Škola:                          Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                        Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                            www.zskola.cz

Ředitelka školy:           Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                    733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                    731 632 396

Organizační zajištění chodu školy v době prezenční výuky:

 1. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 2. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 3. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 4. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 5. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 6. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy.
 7. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 8. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová