česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

Vážení rodiče, milé děti,

vítáme Vás na webové nástěnce třídy 5.B

 

Doufáme, že jste si užili krásné léto.

Těšíme se na Vás ve škole a přejeme Vám šťastný vstup do nového školního roku 2021/2022!

Vaše třídní učitelka Jana Pánková a pan vychovatel Jakub Hrůza :)

 

Rozvrh hodin

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV Nj1/Nj2 PŘÍ ČJL MA      
Úterý   TV ČJL MA ČJL VLA      
Středa   MA* ČJL ČJL Nj1/Nj2 HV TV*    
Čtvrtek   MA ČJL Nj1/Nj2 VLA* INF1 - TYGŘÍCI INF2 - LVÍČCI    
Pátek   Nj1/Nj2 MA ČJL 1/PČ2 VV* VV    
 
*CLIL
PŘÍ - Mgr. Hana Tonevová
NJ- Mgr. Renata Šebestová
NJ2 - Mgr. Kateřina Machová
INF1, INF2 - Mgr. Jan Konfršt
TV - Bc. Jakub Hrůza
PČ - Jan Pastuch
 
Informatika:
INF= TYGŘÍCI mají INF 5. hodinu, poté končí výuku
INF= LVÍČCI jdou po 4. hodině na oběd, poté mají 6. hodinu INF
- v pololetí dojde k výměně skupin
 
Pracovní činnosti:
= TYGŘÍCI mají klasické PČ
2 = LVÍČCI mají LEGO
- v pololetí dojde k výměně skupin
 

Informace

Informace ze dne 18. 9. 2021

Shrnutí probraného učiva:

 • ČJL - UČ do str. 12 (cv. 20, 21, 22 doporučuji také písemně do sešitu), PS do str. 6
 • MA - UČ do str. 9 (cv. 1, 2, 3/str. 8 + cv. 4/ str. 9 doporučuji také písemně do sešitu), PS do cv. 5/str. 4
 • geometrie - UČ do str. 3, PS do str. 1 + základy geometrie: video 1 a video 2            
 • VLA - kmen Keltů - příslušné strany v učebnici a PS + doporučuji zhlédnout video 4 a video 5 z cyklu Dějiny udatného českého národa

 

Škola v přírodě:

V pondělí 20. 9. 2021 se setkáme v 8.00 na parkovišti pod sportovní halou Technické univerzity v Liberci na Harcově (bus zastávka Univerzitní koleje, možné parkování) - GPS: 50.7685361N, 15.0875322E.

Ráno u autobusu bude potřeba:

 • odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti (vyplněné k datu 20. 9. 2021)
 • odevzdat kartičku pojištěnce či její kopii
 • zmínit informaci, zda si dítě bere mobilní telefon

Není nutné zařizovat dětem testování - v pondělí před odjezdem se otestujeme antigenním testem poskytnutým školou.

Na školu v přírodě máme ve škole zabaleno:

 • ČJL - pracovní sešit, školní sešit, Pravopisníček, učebnici do dvojice
 • MA - pracovní sešit, školní sešit, oranžové Testíky, učebnici do dvojice
 • VLA - (oranžový) pracovní sešit, školní sešit, učebnici do dvojice

Prosím všechny, kteří některé z výše zmíněných pomůcek (kromě učebnic) mají doma, aby si je sami zabalili a na školu v přírodě dovezli. Rovněž si každý sám přiveze knížku, penál s psacími potřebami, pastelky+fixy, nůžky a lepidlo. Je vítané přibalit také menší společenskou hru pro volné chvíle. Při balení zkontrolujte, že mají děti také dostatek teplého oblečení a nepromokavou obuv + bundu/pláštěnku.

Předem Vám mockrát děkuji za spolupráci a přeji pěkný víkend!

 

Informace ze dne 10. 9. 2021

Všem nemocným a nachlazeným přejeme brzké uzdravení. Níže najdete souhrn učiva, které jsme za tento týden zvládli:

ČJL

 • I. Český jazyk (UČ str. 4-5, PS str. 2) - řeč, jazyk, cizí jazyky, nářečí, spisovná a nespisovná čeština, hovorové výrazy
 • II. Opakování učiva z nižších ročníků (UČ str. 6/cv. 2, 4 a str. 8/cv. 10, 11 - jinak dle potřeby, PS str. 3, 4) - zejména psaní velkých a malých písmen; vyjmenovaná slova; slova souřadná, nadřazená a podřazená; určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen; větné vzorce
 • sloh: Vyprávění z prázdnin
 • čtenářské dílny: vlastní kniha (NE encyklopedie či komix - je potřeba souvislý děj) - možné nechávat ve škole

MA

 • Opakování učiva z nižších ročníků (UČ str. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dle potřeby, PS str. 1, 2, 3) - orientace na číselné ose; rozvinutý zápis čísla; sudá a lichá čísla; porovnávání; zaokrouhlování; sčítání a odčítání

VLA

 • 1. Lidé a čas (UČ str. 3, PS str. 2) - měření času dříve a dnes; časová osa; určení století; základní rozdělení dějin
 • 2. Za dávných časů - PRAVĚK (UČ str. 4, 5, 6, 7, PS str. 3) - doba kamenná, bronzová a železná + jejich charakteristika; znát rozdíly mezi starší a mladší dobou kamennou
 • doporučuji videa 1-3 z cyklu Dějiny udatného českého národa

V Žákovském zápisníku prosím vyplňte první a poslední stranu + podepište seznámení s poučením dětí o bezpečnosti a souhlas s OSV (většina již má). Mnohokrát děkuji všem, kteří již uhradili doplatek na školu v přírodě (2 500 Kč - do 15. 9.) a TF (1 200 Kč - možné i později).

Připomínám možnost zúčastnit se Logické olympiády.

 

Organizace 1. týdne (1. - 3. 9. 2021)

Žáci 5. ročníku vstupují hlavním vchodem a pokračují přes šatny v suterénu do své třídy (učebna 110).

 • středa 1. září - 2 vyučovací hodiny (7:55 - 9:35), možné objednat oběd (výdej po 11:30)
 • čtvrtek 2. září - 4 vyučovací hodiny (7:55 - 11:45) - s sebou: box na VV a ostatní pomůcky, prázdninový deník, pohlednice apod.; oblíbené fotografie z léta můžete zaslat na můj email - promítneme si je
 • pátek 3. září - výuka dle rozvrhu (+ zbytek povídání o prázdninách)

Ve čtvrtek dostanou děti PS a sešity. Prosím, společně s učebnicemi je ideálně do pondělí 6. 9. obalte.

Testování proběhne ve dnech 1. a 6. září (PCR). Testovat se nemusí děti, které:

 • prodělaly v uplynulých 180 dnech onemocnění Covid-19
 • jsou min. 14 dní po dokončeném očkování
 • si zajistí testování na odběrovém místě (NE doma)

Pokud se žáka některá z těchto variant týká a nebude chtít být testován, musí mít u sebe papír s potvrzením této skutečnosti či info v telefonu v aplikaci Tečka.

Pokud žák dorazí až 2. září, bude se testovat na sekretariátu školy pomocí antigenního testu.

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2021/22. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu. Více zde.

V případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba: Zuzana Kounková).

Organizace školního roku 2021/2022

Období školního vyučování

1. pololetí: středa 1. září 2021 – pondělí 31. ledna 2022

2. pololetí: úterý 1. února – čtvrtek 30. června 2022

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny:            27. – 29. 10. 2021            

Vánoční prázdniny:              23. 12. – 2. 1. 2022 (nástup do školy 3. 1. 2022)

Pololetní prázdniny:             4. 2. 2022

Jarní prázdniny:                   14. 2. – 20. 2. 2022

Velikonoční prázdniny:         14. 4. 2022

Hlavní prázdniny:                 1. 7. -  31. 8. 2022

 

Třídní schůzky a konultační hodiny

7. 10. 2021 (možná změna termínu)

25. 11. 2021 - konzultace

13. 1. 2022 - konzultace

31. 3. 2022 - konzultace

26. 5. 2022

 

Kontakty

Adresa:                                 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Kontakty (e-mail, telefon):    škola - zde

                                             zaměstnani - zde

Ředitelka:                             Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Třídní učitelka:                     Jana Pánková, tel. 721 081 054, email: jana.pankova@husovaliberec.cz

Pan vychovatel:                   Jakub Hrůza, tel. 608 712 624, email: jakub.hruza@husovaliberec.cz

 

Úvodní dopis k začátku školního roku 2021/2022

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

nový školní rok je doslova přede dveřmi. Bohužel i letos nás bude s jeho začátkem provázet řada opatření až restrikcí. Vedení školy velice citlivě zvažuje každý krok, který v tomto směru podniká a bude se tak chovat i nadále. V následujících odstavcích byste měli získat všechny potřebné informace a odpovědi na případné otázky:

Začátek vyučování, vstup do školy

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 7:55 hod jako obvykle. Hlavní vchod bude otevřen v 7:30 hod a žáci vstupují rovnou do svých kmenových tříd, kde vyčkají příchodu učitele. Žáci 2. – 5. tříd mohou využít služky DKH v ranním provozu od 6:00 hodin. Do DKH a ŠD se ráno vstupuje zásadně bočním vchodem. Od druhého dne se žáci přezouvají. Šatní skříňky pro 1. - 3. třídu jsou umístěny na chodbách u kmenových tříd, 4. - 9. třídy mají své šatní skříňky v suterénu, kam vstupují z vestibulu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin a další informace budou pro jednotlivé třídy k dispozici na webu školy (nástěnky jednotlivých tříd) v pátek 27. 8. 2021.

1.9.2021 je plánovaná výuka do 9:35 hod (dvě vyučovací hodiny).

 

Vstup do prostor školy třetím osobám (zákonní zástupci atd.)

Přítomnost třetích osob není z pohledu doporučení MŠMT a MZd žádoucí, a proto prosím zvažte nutnost doprovodu až do třídy dle individuálních potřeb svého dítěte. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování nebo maximálně 180 dní po Covidu) a v budově by se měla zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná s použitím bočního vchodu a  s registrací na sekretariátu školy.

Výjimka je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Přítomnost první školní den je umožněna rodinným příslušníků splňujícím hygienické podmínky (očkování, platný negativní test, ochranná doba po prodělání onemocnění Covid). Účast dětí mladších šesti let není žádoucí.

Všichni návštěvníci školy použijí při vchodu desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy mají zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.

Testování

Vedení školy se rozhodlo využít nabídky a k testování používat neinvazivní PCR testy z krajní části nosu. Důvodem byla především možnost poskytnout žákům platné potvrzení/certifikát o negativním výsledku na Covid , které uplatní na kroužcích, sportech a jiných zájmových aktivitách. Antigenní testování tuto možnost nedává (platnost testu pouze 24 hod).

Testování bude provedeno 1. 9. a 9. 9.; žáci 1. tříd 2. 9. a 9. 9., dále dle rozhodnutí vlády.

Testy zvládnou děti za účasti pedagogů samy. Jedná se o výtěr z krajní části nosu. Není třeba se ničeho obávat.

Testování se nemusí podrobit žáci plně očkovaní nebo ti, kteří prodělali v posledních 180dnech onemocnění COVID.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni nosit ochranu nosu a úst po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole. Taktéž jsou omezováni při průběhu vyučovacích hodin tělesné výchovy a hudební výchovy.

Roušky – zakrytí nosu a úst

Zakrytí nosu a úst rouškou je závazné ve společných prostorách školy pro všechny žáky a zaměstnance. Povinnost platí pro třetí osoby ve všech prostorách školy a při všech aktivitách.

Tělesná výchova

Z důvodu menších vnitřních prostor určených k výuce tělesné výchovy budeme směřovat výuku co nejvíce do venkovních prostor, případně využívat nabídku různých alternativních možností. Výuka plavání bude realizována pro žáky 3. tříd a 4. A; 4. B dle informací třídních učitelů.

Turistický kurz pro žáky 6. tříd je stále platný.

Školní družina DKH a zájmové kroužky

Provoz a organizace školní družiny a DKH je plánován v běžném režimu od 6 do 18 hod dle směrnice ŠD. K zařazení do ŠD nebo DKH použijte přihlášku na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Otevření zájmových kroužků plánujeme jako každý rok poslední týden v září na základě přihlášky. I pro tento účel zvolila škola PCR testování.

Obědy – nabídka školní kuchyně

Z důvodu hygienických opatření zatím školní jídelna nenabízí možnost zakoupení svačin. Obědy zajišťujeme v běžném rozsahu. Odběr stravy pro cizí strávníky nebo pro žáky v první den nemoci, případně sportovců je možný pouze v jednorázových plastových miskách (není možné využívat vlastní nádoby) v době od 11:20 do 11:40 a od 14:10 do 14:30. Takto odebraný oběd je zpoplatněn přirážkou 5,-Kč za balné. Prosíme o dodržování těchto časů a o včasnou informaci tohoto požadavku vedoucímu jídelny.

Nezapomeňte na úhradu záloh stravného. Obědy na 1.9.2021 je nutné objednat individuálně vzhledem k plánovanému zkrácenému vyučování.

Hygiena

Při změně učebny během jednoho dne si žák otře své pracovní místo jednorázovou desinfekční utěrkou nebo jiným připraveným materiálem. Chrání tak především své zdraví.

V učebnách a společných prostorech je stále k dispozici desinfekce.

 

                                                                                              Blanka Lukeš Reindlová

 

 V Liberci 22.8.2021

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

 

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

 

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny