česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

Vážení rodiče, milé děti,

vítáme Vás na webové nástěnce třídy 5.B

 

Rozvrh hodin

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV Nj1/Nj2 PŘÍ ČJL MA      
Úterý   TV ČJL MA ČJL VLA      
Středa   MA* ČJL ČJL Nj1/Nj2 HV TV*    
Čtvrtek   MA ČJL Nj1/Nj2 VLA* INF1 - TYGŘÍCI INF2 - LVÍČCI    
Pátek   Nj1/Nj2 MA ČJL 1/PČ2 VV* VV    
 
Informatika:                                                                                                                Pracovní činnosti:
INF= TYGŘÍCI mají INF 5. hodinu, poté končí výuku                                               PČ= TYGŘÍCI mají klasické PČ
INF= LVÍČCI jdou po 4. hodině na oběd, poté mají 6. hodinu INF                            PČ2 = LVÍČCI mají LEGO
- v pololetí dojde k výměně skupin                                                                              - v pololetí dojde k výměně skupin
 
*CLIL
PŘÍ - Mgr. Hana Tonevová
NJ- Mgr. Renata Šebestová
NJ2 - Mgr. Kateřina Machová
INF1, INF2 - Mgr. Jan Konfršt
2 - Jan Pastuch
TV - Bc. Jakub Hrůza
 

Informace

Milé děti,

pokud se vám líbil seminář, který u vás ve třídě vedli lektoři Dramacentra Bezejména, a máte první prázdninový den volno, tak vás srdečně zveme na prázdninový dramatický seminář. Rádi bychom na něm společně prošli dvěma moc pěknými dramátky a také bychom rádi Vaši práci nafotili do připravovaných materiálů dramacentra. Tyto materiály budou sloužit učitelům libereckých škol a fotky práce šikovných dětí se tam opravdu hodí.

Lektoři Dramacentra Bezejména

ČERVEN

Ve středu 1. 6. 2022 strávíme část dopoledne v OGL - Lázně (2. - 4. VH).

Na čtvrtek 2. 6. 2022 si mají děti z NJ skupiny p. uč. Šebestové donést různé druhy oblečení.

V pátek 3. 6. 2022 nás čeká návštěva KVKLI (11.00 - 12.00) - Festival čtenářství: Václav Dvořák 

V pátek 10. 6. 2022 nás čeká projektový den na téma "První pomoc". Děti mají 5 vyučovacích hodin (do 12.40), poté odcházejí na oběd. S sebou do školy: psací potřeby, svačina, pití.

V úterý 14. 6. 2022 nás čeká společné focení tříd - předpoklad: 5.VH.

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 bude sběr papíru. Papír je možné:

a) přivézt k nám ke škole jako obvykle

b) dovézt přímo do sběrného dvora FCC Liberec (Ampérova 496) a pod naším IČO: 72741554 papír odevzdat. Díky nahlášení tohoto čísla bude váha papíru zapsána k našemu účtu.

V pátek 17. 6. 2022 nás čeká prezentace závěrečných prací (den předem - nácvik).

 

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VE DNECH OD 20. – 29. 6. 2022

Konec vyučování a odchody na oběd: 12:15

V pondělí 20. 6. 2022 nás čeká projektový den na téma 2. sv. válka. S sebou do školy: učebnice a PS vlastivědy, psací potřeby, svačina+pití.

V úterý 21. 6. 2022 pojedeme na výlet do Žitavy, kde nás čeká Stadtroute s úkoly. Odjezd autobusem v 8.00 od školy, příjezd mezi 12.30 - 13.00 ke škole (oběd ve školní jídelně neodhlašujte). S sebou: platný cestovní doklad, oblečení a obuv dle počasí, svačina+pití, příp. drobné kapesné (v eurech).

Z úterý na středu se mohou děti zúřastnit nocování ve škole. S sebou: kartáček na zuby+pasta, pyžamo, spacák a karimatka, další dle potřeby. Večeře bude zajištěna. Prosíme ochotné rodiče, aby nám připravili něco dobrého k snídani (buchta, koláč apod.). Druhý den bude odpočinkový - ve středu dopoledne si zajdeme na procházku či podobně (s sebou drobné kapesné).

Účastníci nocování si do školy přinesou věci na přespání během pondělí či v úterý ráno před odjezdem do Žitavy. Po příjezdu z Žitavy mohou děti zůstat na společný odpolední program nebo se odpojit a znovu do školy dorazit na 18.00 (či jinak dle předchozí domluvy).

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 plánujeme výlet na Bedřichov a návštěvu lanového centra. Sraz v 8.10 na MHD zastávce Fügnerova (stanoviště linky 18), příchod do školy 12.45 - 13.15, poté oběd. S sebou 300,- Kč (vstupné velký okruh) + dobrovolné kapesné, pití a svačinu do batůžku, pevnou obuv. Jízdenky MHD budou zaplaceny z TF.

V pátek 24. 6. 2022 je možné se zúčastnit návštěvy divadelních představení v rámci projektu PASCH-Schule v Žitavě. Odchod od školy 12.00, příjezd na vlakové nádraží v 17.55, poté odchod samostatně. Akce je zdarma.

 

Ve čtvrtek 30. 6. 2022 dostanou děti svá VYSVĚDČENÍ - ukončení výuky přibližne v 9.00. V případě, že si děti nebudou moci vysvědčení vyzvednout v tento den, je možné jej vyzvednout na sekretariátu školy během letních prázdnin v čase stanovených úředních hodin (1. 7. od 8:00 do 15:00, od 4. 7. od 8:00 do 12:00 mimo státní svátky). Pokud děti nejdou na oběd a odchází ihned po vysvědčení, je potřeba přinést lísteček o odchodu (jinak zůstávají v družině až do obvyklého odchodu ve čtvrtek).

Po vysvědčení nechají děti otevřené vyklizené šatní skříňky a klíček umístí do zámku - v září jim bude přidělená skříňka nová.

 

UPOZORNĚNÍ: Ve třídě se vyskytly neštovice.

 

KVĚTEN

Ve čtvrtek 26. 5. se od 17:00 budou konat hromadné třídní schůzky (učebna 110 - třída 5.B).

V úterý 31. 5. nás čeká vlastivědná výprava do Prahy (prosím, odhlašte dětem oběd).

 • sraz: 7.40 na školním hřišti
 • telefony pouze na focení, příp. zpráva rodičům před příjezdem

 

INFO PRO ŽÁKY PŘIJATÉ NA GYMNÁZIUM:

Vážení rodiče, pokud vaše dítě úspěšně vykonalo přijímací zkoušky na víceleté gymnázium, bylo ke studiu přijato a chcete naši školu opustit, musíte odevzdat na vybrané gymnázium ZÁPISOVÝ LÍSTEK.
Na vyplnění a odevzdání zápisového lístku na gymnázium máte 10 pracovních dní.

Zápisový lístek si můžete vy, nebo vaše dítě vyzvednout od pondělí 2. 5. u Mgr. Marty Hyškové (2. patro).

Pokud se vaše dítě dostalo na obě gymnázia, před odevzdáním zápisového lístku zvažte všechna pro a proti, protože po odevzdání nelze vzít zápisový lístek zpět (je nepřenosný). Výjimkou je následné přijetí na odvolání.
V případě nejasností mě prosím neváhejte kontaktovat.


Mgr. Marta Hyšková (tel. číslo – 604 899 800)

 

DUBEN

11. 4. 2022

Mnohokrát děkujeme mamince Davida, díky které jsme v pátek 1. 4. 2022 měli možnost navštívit TUL - Katedru sklářských strojů a robotiky. Původně to vypadalo, že místo prohlídky si napíšeme druhé kolo soutěže Klokan, ale byl to jen vyvedený apríl. :) Po jeho odhalení jsme se rozdělili do skupinek a věnovali se programu, který nás velmi bavil.

V úterý 12. 4. 2022 nás čeká promítání a beseda o Madagaskaru v Coloseu. Začátek akce v 11:45 (ze školy odcházíme po 3. vyuč. hodině, předpokládaný konec ve 13:00, poté návrat ke škole). Vstupné 80,- uhradím z TF.

Ve čtvrtek 14. 4. 2022 jsou velikonoční prázdniny, s dětmi se ve škole sejdeme zase až v úterý 19. 4. 2022.

Ve středu 20. 4. 2022 navštívíme knihovnu - program Prašina. Odchod v 8.00 od školy, příchod v 10.30.

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 navštívíme knihovnu ještě jednou - OKnA: Příroda potřebuje i tebe. Odchod v 11.00 od školy, příchod ve 12.40 a poté konec výuky (týká se všech dětí, INF odpadá).

V pátek 29. 4. 2022 jsme se zúčastnili preventivního programu "Jsi online".

 

BŘEZEN

25. 3. 2022

Mnohokrát děkujeme mamince Jendy, díky které jsme tento čtvrtek měli možnost navštívit TUL a poslechnout si nejen vyprávění o jejím zaměstnání, ale také o práci několika jejích kolegů - vědců. Kromě toho pro nás připravili spoustu zábavných pokusů - děti Vám určitě rády povypráví. :)

Prosím, zkontrolujte společně s dětmi pomůcky na geometrii - často chybí trojúhelníky s ryskou, pravítka, kružítka i ostrouhané tužky. V PS mají děti označeno, co je třeba dodělat (po nemoci, chybějící DÚ atd.). Pokud děti doteď nenašly druhý díl PS z matematiky či vlastivědy, prosím, objednejte jim nové (zatím pracují na kopiích, ale ztrácí v nich přehled ony i já).

Do konce března je k odevzdání další část závěrečné práce - dopis kamarádovi. Společně jsme si ho (na papír) připravovali v hodinách slohu. Děti mají možnost průběžných konzultací - je dobré, když to před přepsáním do počítače využijí.

Ve čtvrtek 31. 3. proběhnou konzultační on-line třídní schůzky od 16.00 hod. Zapisujte se opět do tabulky (viz odkaz na hlavní stránce). Odkaz pro přihlášení zašlu příští týden.

Fotografie živé vlajky objednávejte taktéž přes odkaz na hlavní stránce webu. Příspěvek můžete zasílat na účet nebo mohou děti nosit do školy v hotovosti.

 

18. 3. 2022

Moc děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc v Den otevřených dveří. :)

V pondělí 21.3. mohou děti přijít v růžovém, zeleném, nebo bílém tričku a oslavit společně ve škole  první jarní den (akce školního parlamentu). Zároveň si žáci mohou obléci 2 odlišné ponožky v tzv. Ponožkový den (vyjádříme tak podporu osobám s Downovým syndromem).

Ve středu 23.3. se v naší škole koná akce na podporu Ukrajiny. Bude se jednat o společnou fotografii – živý obraz ukrajinské vlajky. Účast je dobrovolná (proberte doma s dětmi). Zájemci o fotografii jejím zakoupením (min. částka 50,-Kč) přispějí do sbírky věnované ukrajinským dětem v Liberci na realizaci jejich adaptačních pobytů.

Další akci (zdobení vajíček) chystají žáci ze školního parlamentu na 8. 4. - je potřeba přichystat 2 - 3 vejdumky.

 

ÚNOR

Od 1. 2. 2022 budeme pokračovat s druhým dílem pracovního sešitu ČJL.

 

4. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

8. 2. TŘÍDNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE - Proběhne v rámci hodiny ČJ. Každé z dětí si připraví básničku o 20 až 25 verších, kterou se naučí nazpaměť. Pomozte prosím dětem s výběrem a vybavte je kopií textu. Děti budou znát jméno autora a název básně. Vítěz třídního kola postoupí do školního kola, které se koná  9. 2. 2022.

14. 2. - 20. 2. JARNÍ PRÁZDNINY

 

Kontakt na paní učitelku Zimovou: denisa.zimova@husovaliberec.cz, tel. 737 187 861

 

LEDEN

Čtvrtek 13.1. 2022 - online třídní schůzka/konzultace - viz odkaz

Vzhledem k tomu, že poslední konzultace proběhly nedávno (1. polovina prosince), nemáme mnoho nového k řešení. Lednové konzutace jsou určeny pro ty, kteří mají nějaké konkrétní dotazy či otázky, případně na konzultace v prosinci neměli možnost dorazit. Objednání je na konkrétní čas - vyberete v tabulce. Přihlášení bude možno přes své vlastní e-mailové účty, nikoli přes školní e-maily žáků.

Děti, které stále zapomínají, ztrácejí, nemohou najít své roušky, zaplatí za roušku, kterou dostanou ve škole, 10 Kč.

Vysvědčení budeme rozdávat 31. 1. 2022 během 4. vyučovací hodiny (11.15 odchod na oběd, 11.30 odchod domů/do družiny). V pátek 4.2. se nejde do školy, jsou pololetní prázdniny.

Do konce ledna je k odevzdání (elektronicky přes email) druhá část závěrečné práce - Zajímavá místa.

PROSINEC

Začátkem prosince nás čekají tripartitní třídní schůzky (tabulka s AKTUALIZOVANÝMI termíny zde), které nahrazují konzultace 25. 11. 2021.

3. 12. 2021 - Mikulášská škola - děti mohou přijít v maskách (příspěvek do nadílky v počtu 31 ks posílejte do 2. 12.)

V pátek 10. 12. odpadá 6. vyučovací hodina (VV) - konec výuky bude ve 12.40.

20 - 22.12. se neučíme, budeme dny trávit společensko-sportovně-kulturně. Tzn.:
 • pondělí 20. 12.
  • program ve třídě (děti si mohou přinést deskové hry, budeme mít tvoření, cukroví, v případě příznivého počasí vycházka do okolí)
  • ukončení výuky v 11.45, odchod na oběd okolo 12.00 (zůstaneme ještě chvíli ve třídě a zkusíme se tak vyhnout možné frontě)
 • útery 21. 12.
  • vánoční turnaj ve vybíjené
  • třídní besídka s nadílkou (děti si mohou přinést cukroví a hrneček + čaj)
  • Tajný Ježíšek - děti si vytalosovaly jednoho spolužáka ze třídy, kterému pořídí drobný dárek, dárečky svým nejbližším kamarádům mohou dát také
  • ukončení výuky v 11.45, odchod na oběd okolo 12.00 (zůstaneme ještě chvíli ve třídě a zkusíme se tak vyhnout možné frontě)
 • středa 22. 12.
  • naše třída společně s 5.A vyrazí na adventní prohlídku zámku Loučeň, kde nás čeká speciální prohlídka - Příběh vánočního stromečku a také návštěva labyrintária
  • sraz ve škole v 7.30 (odjezd 7.45) - ve škole v šatně
  • předpokládaný příjezd 12.00 - 13.00 (při odjezdu z Loučně napíšu zprávu na Whatsapp), poté odchod oběd
  • s sebou: vhodné oblečení a obuv, pláštěnka, batoh, pití, svačina a rozumné kapesné (+ kinedryl, pokud děti potřebují)
Školní klub a družina v těchto dnech budou provozovány v běžném režimu.

Pokud již teď víte, že se Vaše dítě těchto třech dní výuky účastnit nebude, dejte mi, prosím vědět.

Mnohokrát děkujeme rodině Cíly za vánoční stromeček a rodině Ríši za adventní věnec. :)

 

AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMETU:

Děti stále mohou nosit knihy na školní adventní veletrh knih, který se bude konat v úterý 14. 12. 2021. Kniha by měla být označena dlouhým proužkem papíru (aby nevypadl) se jménem, třídou a požadovanou cenou.

 

LISTOPAD

5. 11. 2021 - změna původního programu ze strany knihovny - nově: v 11.00 návštěva Krajské vědecké knihovny

 • Daniela Fischerová: Tetovaná teta a mnoho dalšího - autorské čtení a povídání nad knížkami
 • odchod ze školy v 10.45, příchod do školy okolo 12.15; vstupné bude uhrazeno z TF

3. 11. - 5. 11. 2021 - FESTIVAL DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ 2021 v Liberci: https://www.veletrhdetskeknihy.cz/

11. 11. 2021 NAIVNÍ DIVADLO - představení HVĚZDNÝ POSEL

 • inscenace o životě slavného vědce, matematika, astronoma, filosofa a fyzika Galilea Galileiho je inspirována stejnojmennou knihou uznávaného autora a ilustrátora originálních dětských knih, Petra Síse
 • odchod ze školy v 8.30, příchod do školy na 4.VH; vstupné 60Kč/žák bude uhrazeno z TF

22. 11. 2021 - Vánoční fotografování (pro zájemce)

30.11. 2021 - sbírka hraček pro nadaci Adra

 

AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU:

Knižní veletrh - v obdodí adventu proběhne ve škole tradiční knižní veletrh. Děti mohou nosit z domova své vlastní knihy k prodeji, kdy v každé knize bude založený lístek s cenou za knihu, jménem a třídou. Peníze za prodané knihy budou poté dětem předány.

Příspěvek do mikulášské nadílky dětem z dětského domova v Krompachu - Naše škola podporuje dětský domov v Krompachu a letos by ráda přispěla na mikulášskou nadílku nějakou dobrotou. S Vaším dovolením koupíme z TF společně s 5.A sladkosti - gumové medvídky a za třídu je předáme do sbírky. Pokud by chtěl někdo příspět vlastní cestou, samozřejmě může - dejte mi případně vědět.

Školní časopis - před Vánocemi dojde k vydání speciálního covidového čísla školního časopisu za 60 Kč. Pokud o něj budete mít zájem, předejte prosím info po dětech (kvůli počtu výtisků).

 

ŘÍJEN

1. 10. 2021 - sběr papíru - papír můžete dávat k zadnímu vchodu školy (vstup přes školní hřiště), napište prosím dítěti lísteček se jménem a počtem donesených kg

6. 10. 2021 - Prevence e-duha: Kyberšikana (2. vyučující hodina)

12. 10. 2021 - prezenční TŘÍDNÍ SCHŮZKY

22. 10. 2021 - Prevence V-klub: Bezpečnost na sociálních sítích (2., 3., 4. a část 5. vyučovací hodiny)

Podzimní prázdniny –  středa 27. října a pátek 29. října 2021 (od středy do neděle je volno).

 

ZÁŘÍ

Ve středu 29. 9. 2021 se naše třída zúčastnila preventivního programu s názvem Tobiáš Lolness.

 

Informace ze dne 18. 9. 2021

Shrnutí probraného učiva:

 • ČJL - UČ do str. 12 (cv. 20, 21, 22 doporučuji také písemně do sešitu), PS do str. 6
 • MA - UČ do str. 9 (cv. 1, 2, 3/str. 8 + cv. 4/ str. 9 doporučuji také písemně do sešitu), PS do cv. 5/str. 4
 • geometrie - UČ do str. 3, PS do str. 1 + základy geometrie: video 1 a video 2            
 • VLA - kmen Keltů - příslušné strany v učebnici a PS + doporučuji zhlédnout video 4 a video 5 z cyklu Dějiny udatného českého národa

 

Škola v přírodě:

V pondělí 20. 9. 2021 se setkáme v 8.00 na parkovišti pod sportovní halou Technické univerzity v Liberci na Harcově (bus zastávka Univerzitní koleje, možné parkování) - GPS: 50.7685361N, 15.0875322E.

Ráno u autobusu bude potřeba:

 • odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti (vyplněné k datu 20. 9. 2021)
 • odevzdat kartičku pojištěnce či její kopii
 • zmínit informaci, zda si dítě bere mobilní telefon

Není nutné zařizovat dětem testování - v pondělí před odjezdem se otestujeme antigenním testem poskytnutým školou.

Na školu v přírodě máme ve škole zabaleno:

 • ČJL - pracovní sešit, školní sešit, Pravopisníček, učebnici do dvojice
 • MA - pracovní sešit, školní sešit, oranžové Testíky, učebnici do dvojice
 • VLA - (oranžový) pracovní sešit, školní sešit, učebnici do dvojice

Prosím všechny, kteří některé z výše zmíněných pomůcek (kromě učebnic) mají doma, aby si je sami zabalili a na školu v přírodě dovezli. Rovněž si každý sám přiveze knížku, penál s psacími potřebami, pastelky+fixy, nůžky a lepidlo. Je vítané přibalit také menší společenskou hru pro volné chvíle. Při balení zkontrolujte, že mají děti také dostatek teplého oblečení a nepromokavou obuv + bundu/pláštěnku.

Předem Vám mockrát děkuji za spolupráci a přeji pěkný víkend!

 

Informace ze dne 10. 9. 2021

Všem nemocným a nachlazeným přejeme brzké uzdravení. Níže najdete souhrn učiva, které jsme za tento týden zvládli:

ČJL

 • I. Český jazyk (UČ str. 4-5, PS str. 2) - řeč, jazyk, cizí jazyky, nářečí, spisovná a nespisovná čeština, hovorové výrazy
 • II. Opakování učiva z nižších ročníků (UČ str. 6/cv. 2, 4 a str. 8/cv. 10, 11 - jinak dle potřeby, PS str. 3, 4) - zejména psaní velkých a malých písmen; vyjmenovaná slova; slova souřadná, nadřazená a podřazená; určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen; větné vzorce
 • sloh: Vyprávění z prázdnin
 • čtenářské dílny: vlastní kniha (NE encyklopedie či komix - je potřeba souvislý děj) - možné nechávat ve škole

MA

 • Opakování učiva z nižších ročníků (UČ str. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dle potřeby, PS str. 1, 2, 3) - orientace na číselné ose; rozvinutý zápis čísla; sudá a lichá čísla; porovnávání; zaokrouhlování; sčítání a odčítání

VLA

 • 1. Lidé a čas (UČ str. 3, PS str. 2) - měření času dříve a dnes; časová osa; určení století; základní rozdělení dějin
 • 2. Za dávných časů - PRAVĚK (UČ str. 4, 5, 6, 7, PS str. 3) - doba kamenná, bronzová a železná + jejich charakteristika; znát rozdíly mezi starší a mladší dobou kamennou
 • doporučuji videa 1-3 z cyklu Dějiny udatného českého národa

V Žákovském zápisníku prosím vyplňte první a poslední stranu + podepište seznámení s poučením dětí o bezpečnosti a souhlas s OSV (většina již má). Mnohokrát děkuji všem, kteří již uhradili doplatek na školu v přírodě (2 500 Kč - do 15. 9.) a TF (1 200 Kč - možné i později).

Připomínám možnost zúčastnit se Logické olympiády.

 

Organizace 1. týdne (1. - 3. 9. 2021)

Žáci 5. ročníku vstupují hlavním vchodem a pokračují přes šatny v suterénu do své třídy (učebna 110).

 • středa 1. září - 2 vyučovací hodiny (7:55 - 9:35), možné objednat oběd (výdej po 11:30)
 • čtvrtek 2. září - 4 vyučovací hodiny (7:55 - 11:45) - s sebou: box na VV a ostatní pomůcky, prázdninový deník, pohlednice apod.; oblíbené fotografie z léta můžete zaslat na můj email - promítneme si je
 • pátek 3. září - výuka dle rozvrhu (+ zbytek povídání o prázdninách)

Ve čtvrtek dostanou děti PS a sešity. Prosím, společně s učebnicemi je ideálně do pondělí 6. 9. obalte.

Testování proběhne ve dnech 1. a 6. září (PCR). Testovat se nemusí děti, které:

 • prodělaly v uplynulých 180 dnech onemocnění Covid-19
 • jsou min. 14 dní po dokončeném očkování
 • si zajistí testování na odběrovém místě (NE doma)

Pokud se žáka některá z těchto variant týká a nebude chtít být testován, musí mít u sebe papír s potvrzením této skutečnosti či info v telefonu v aplikaci Tečka.

Pokud žák dorazí až 2. září, bude se testovat na sekretariátu školy pomocí antigenního testu.

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2021/22. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu. Více zde.

V případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba: Zuzana Kounková).

Organizace školního roku 2021/2022

Období školního vyučování

1. pololetí: středa 1. září 2021 – pondělí 31. ledna 2022

2. pololetí: úterý 1. února – čtvrtek 30. června 2022

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny:            27. – 29. 10. 2021            

Vánoční prázdniny:              23. 12. – 2. 1. 2022 (nástup do školy 3. 1. 2022)

Pololetní prázdniny:             4. 2. 2022

Jarní prázdniny:                   14. 2. – 20. 2. 2022

Velikonoční prázdniny:         14. 4. 2022

Hlavní prázdniny:                 1. 7. -  31. 8. 2022

 

Třídní schůzky a konultační hodiny

7. 10. 2021 (možná změna termínu)

25. 11. 2021 - konzultace

13. 1. 2022 - konzultace

31. 3. 2022 - konzultace

26. 5. 2022

 

Kontakty

Adresa:                                 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Kontakty (e-mail, telefon):    škola - zde

                                             zaměstnani - zde

Ředitelka:                             Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Třídní učitelka:                     Jana Pánková, tel. 721 081 054, email: jana.pankova@husovaliberec.cz

Pan vychovatel:                   Jakub Hrůza, tel. 608 712 624, email: jakub.hruza@husovaliberec.cz

 

Úvodní dopis k začátku školního roku 2021/2022

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

nový školní rok je doslova přede dveřmi. Bohužel i letos nás bude s jeho začátkem provázet řada opatření až restrikcí. Vedení školy velice citlivě zvažuje každý krok, který v tomto směru podniká a bude se tak chovat i nadále. V následujících odstavcích byste měli získat všechny potřebné informace a odpovědi na případné otázky:

Začátek vyučování, vstup do školy

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 7:55 hod jako obvykle. Hlavní vchod bude otevřen v 7:30 hod a žáci vstupují rovnou do svých kmenových tříd, kde vyčkají příchodu učitele. Žáci 2. – 5. tříd mohou využít služky DKH v ranním provozu od 6:00 hodin. Do DKH a ŠD se ráno vstupuje zásadně bočním vchodem. Od druhého dne se žáci přezouvají. Šatní skříňky pro 1. - 3. třídu jsou umístěny na chodbách u kmenových tříd, 4. - 9. třídy mají své šatní skříňky v suterénu, kam vstupují z vestibulu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin a další informace budou pro jednotlivé třídy k dispozici na webu školy (nástěnky jednotlivých tříd) v pátek 27. 8. 2021.

1.9.2021 je plánovaná výuka do 9:35 hod (dvě vyučovací hodiny).

 

Vstup do prostor školy třetím osobám (zákonní zástupci atd.)

Přítomnost třetích osob není z pohledu doporučení MŠMT a MZd žádoucí, a proto prosím zvažte nutnost doprovodu až do třídy dle individuálních potřeb svého dítěte. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování nebo maximálně 180 dní po Covidu) a v budově by se měla zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná s použitím bočního vchodu a  s registrací na sekretariátu školy.

Výjimka je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Přítomnost první školní den je umožněna rodinným příslušníků splňujícím hygienické podmínky (očkování, platný negativní test, ochranná doba po prodělání onemocnění Covid). Účast dětí mladších šesti let není žádoucí.

Všichni návštěvníci školy použijí při vchodu desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy mají zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.

Testování

Vedení školy se rozhodlo využít nabídky a k testování používat neinvazivní PCR testy z krajní části nosu. Důvodem byla především možnost poskytnout žákům platné potvrzení/certifikát o negativním výsledku na Covid , které uplatní na kroužcích, sportech a jiných zájmových aktivitách. Antigenní testování tuto možnost nedává (platnost testu pouze 24 hod).

Testování bude provedeno 1. 9. a 9. 9.; žáci 1. tříd 2. 9. a 9. 9., dále dle rozhodnutí vlády.

Testy zvládnou děti za účasti pedagogů samy. Jedná se o výtěr z krajní části nosu. Není třeba se ničeho obávat.

Testování se nemusí podrobit žáci plně očkovaní nebo ti, kteří prodělali v posledních 180dnech onemocnění COVID.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni nosit ochranu nosu a úst po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole. Taktéž jsou omezováni při průběhu vyučovacích hodin tělesné výchovy a hudební výchovy.

Roušky – zakrytí nosu a úst

Zakrytí nosu a úst rouškou je závazné ve společných prostorách školy pro všechny žáky a zaměstnance. Povinnost platí pro třetí osoby ve všech prostorách školy a při všech aktivitách.

Tělesná výchova

Z důvodu menších vnitřních prostor určených k výuce tělesné výchovy budeme směřovat výuku co nejvíce do venkovních prostor, případně využívat nabídku různých alternativních možností. Výuka plavání bude realizována pro žáky 3. tříd a 4. A; 4. B dle informací třídních učitelů.

Turistický kurz pro žáky 6. tříd je stále platný.

Školní družina DKH a zájmové kroužky

Provoz a organizace školní družiny a DKH je plánován v běžném režimu od 6 do 18 hod dle směrnice ŠD. K zařazení do ŠD nebo DKH použijte přihlášku na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Otevření zájmových kroužků plánujeme jako každý rok poslední týden v září na základě přihlášky. I pro tento účel zvolila škola PCR testování.

Obědy – nabídka školní kuchyně

Z důvodu hygienických opatření zatím školní jídelna nenabízí možnost zakoupení svačin. Obědy zajišťujeme v běžném rozsahu. Odběr stravy pro cizí strávníky nebo pro žáky v první den nemoci, případně sportovců je možný pouze v jednorázových plastových miskách (není možné využívat vlastní nádoby) v době od 11:20 do 11:40 a od 14:10 do 14:30. Takto odebraný oběd je zpoplatněn přirážkou 5,-Kč za balné. Prosíme o dodržování těchto časů a o včasnou informaci tohoto požadavku vedoucímu jídelny.

Nezapomeňte na úhradu záloh stravného. Obědy na 1.9.2021 je nutné objednat individuálně vzhledem k plánovanému zkrácenému vyučování.

Hygiena

Při změně učebny během jednoho dne si žák otře své pracovní místo jednorázovou desinfekční utěrkou nebo jiným připraveným materiálem. Chrání tak především své zdraví.

V učebnách a společných prostorech je stále k dispozici desinfekce.

 

                                                                                              Blanka Lukeš Reindlová

 

 V Liberci 22.8.2021

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

 

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

 

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny