česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

Informace k aktuálnímu režimu ve škole

Vážení a milí rodiče, milí žáci,

již začátek školního roku nebyl úplně v běžném režimu. Denně upravujeme chod školy tak, abychom vyhověli povinným  opatřením, ale zároveň našim dětem umožnili trochu „dýchat“.

Po zavedení povinnosti nošení roušek pro žáky druhého stupně i během výuky jsme se rozhodli učinit následující opatření a změny:

 1. Do odvolání je zrušena 7. a 8 vyučovací hodina. Výuka končí nejpozději  ve 13:45 hod.
 2. Vyučovací hodina je zkrácena na 40min. s prodloužením přestávky na 20 min. ( velká přestávka zůstává v rozsahu 30 min).
 3. Pro žáky 2.stupně je nařízen za příznivého počasí pobyt venku každou přestávku. Žáci jsou poučeni o dodržování rozestupů a neshlukování se. Důvodem je možnost sundání roušky a pobyt na čerstvém vzduchu.
 4. Žáci 1.stupně plní minimálně jednu vyučovací hodinu denně mimo třídu v důvodu volnějšího pohybu.
 5. Třídní schůzky plánované na 1.10.2020 se uskuteční v termínu on-line prostřednictvím Google Meet. Informace předají třídní učitelé včetně stanovení času.
 6. Prosím rodiče, kteří ještě nevyplnili dotazník týkající se informací pro KHS z důvodu trasování a dotazník k připravenosti na povinné vzdělávání na dálku, aby tak učinili co nejdříve (nevíme dne ani hodiny). Zároveň se omlouvám za spojení otázek v jeden dotazník a dostatečné nepoučení ohledně způsobu zpracování dat. Této chyby jsem si vědoma, činili jsme však tak s dobrým úmyslem ve snaze rychle shromáždit potřebné informace.

Rozpis vyučovacích hodin:

 1. 7:55 – 8:35
 2. 8:55 – 9:35
 3. 10:05 – 10:45
 4. 11:05 – 11:45
 5. 12:05 – 12:45
 6. 13:05 – 13:45

Vážení rodiče,

snažíme se maximálně s rozumem přistupovat ke všem opatřením a k organizaci školy. Kromě pandemie nás výrazně sužuje i přestavba kuchyně. Znamená to jednak výrazné omezení pohybu v areálu školy ( dodržení BOZ stavby, zákaz vjezdu do areálu, zákaz vstupu chodců) a organizaci přechodu žáků na obědy do externích výdejen. Zejména na SPŠ textilní moc prosím o pochopení a toleranci časových posunů.

Na nošení roušek existuje řada pohledů, názorů i odborných výzkumů. Ať už prosím na tuto věc máme každý svůj názor, veďme děti k tomu, aby pravidla ve škole dodržovaly. Zejména u mladších dětí prosím dohlédněte na to, aby každý den byly vybaveny minimálně dvěma čistými rouškami v sáčku + dalším sáčkem na odkládání roušky během výuky. Denně řešíme již při příchodu do školy, že žák rouškou vybaven není.

Nedodržování nastavených pravidel má za následek silný multiplikační efekt při trasování. Může se pak stát, že školu budeme nuceni z personálních důvodů uzavřít. To považuji za úplně poslední a nejhorší, pro mě zcela nepřijatelné řešení.

Moc prosím, buďme ohleduplní vůči všem. Věřte, že se nám to vrátí.

Přeji všem pohodový víkend a další podzimní dny.

V Liberci dne 18.9.2020                                                Blanka Lukeš Reindlová

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2020/21. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

Informace a přihláška ke stravování

 

Závěrečná práce

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   Osv Vla Ma ČjL Inf    
Úterý   Nj/ČjL Nj/Ma Ma Vla Inf      
Středa   ČjL Pří ČjL Nj/ČjL Nj/Ma Inf    
Čtvrtek   Ma ČjL Tv Nj ČjL Vv    
Pátek   Nj Hv Tv ČjL Ma Vv    

   - na hodiny INFORMATIKY budou děti rozděleny do tří skupin

 

Milé děti, milí rodiče,

vítám Vás v novém školním roce. Přeji Vám klidný a pohodový školní rok. Těším se na Vás.

Vaše paní učitelka Anna Jassová

 

 

 

Závěrečná práce

Vážení rodiče,

v tomto školním roce děti čeká vytvoření závěrečné práce. Tématem je místo v České republice. Doporučuji vybrat si místo, které děti navštívily a dobře ho znají. V rámci práce nás děti s vybraným místem seznámí, naplánují výlety pro svého kamaráda, kamarádku, rodinu, vytvoří kalkulaci k vybraným výletům, napíší zvací dopis kamarádovi, kamarádce, … Celou práci doplní o vlastní fotografie k vybranému tématu.

Podrobné informace k vytvoření závěrečné práce a ukázky dvou závěrečných prací najdete výše na nástěnce třídy. Informace dám také dětem a pošlu Vám je emailem.

Děti jsem o vytvoření záverečné práce již informovala a také jsem jim dvě práce ukázala.

O všech úkolech, které nás v rámci závěrečné práce čekají, Vás budu informovat prostřednictvím nástěnky třídy.

Aktuálním úkolem pro děti je vybrat si téma a do konce října mi ho nahlásit. Některé děti už nahlásily.

Pokud byste cokoliv potřebovali vysvětlit či měli jakýkoliv problém, prosím, kontaktujte mě. Ráda Vám vysvětlím a pomůžu.

 

23. 10. 2020

26. – 30.10. 2020 - podzimní prázdniny

Přeji Vám, milé děti, krásné a pohodové podzimní prázdniny. Užijte si je, odpočiňte si a načerpejte novou energii.

Práce a úkoly z online hodin jsou v jednotlivých předmětech na classroomu. Prosím děti, které se neúčastnily některé hodiny, aby si úkoly dodělaly. Pokud je potřeba cokoliv zkontrolovat, prosím, pošlete mi na WhatsApp nebo na email.

Moc Vám všem děkuji za spolupráci.

Krásné a pohodové prázdniny. Anna Jassová

 

19. 10. 2020

Vážení rodiče, děti moc chválím za přístup k online výuce. Opravdu pracují a snaží se. Bezva a ještě jednou velká pochvala.

V pondělí 19. 10. budou mít děti pouze online hodinu NJ. Na hodnu ČJ a MA mají zadanou v Classroomu práci. Online hodiny ČJ a MA v pondělí tedy nebudou. Zadané úkoly si spolu zkontrolujeme na online výuce v úterý.

Děkuji Vam za spolupráci a přeji krásný a klidný nadcházející týden. Anna Jassová

 

13. 10. 2020

Informace k uzavření školy a distanční výuce

Vážení rodiče, od středy 14. 10. přecházíme na distanční výuku. Níže najdete důležité informace k distanční výuce.

 1. Potvrzení o uzavření školy k poskytnutí OČR na děti do 10tilet nebude škola vydávat . K poskytnutí ošetřovného postačí čestné prohlášení žadatele.
 2. Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.
 3. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím google classroom a google meet. V rámci každého předmětu jsem vygenerovala odkaz na online hodinu prostřednictvím google meet. Stačí se v daný čas připojit k videohovoru. Dětem jsem dnes ukázala.
 4. Rozsah online výuky probíhá cca v 30 min blocích. Začátky bloků jsou vždy v celou hodinu, tedy v 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00.
 5. Rozvrh:

   

  9:00 

  10:00

  11:00 

  12:00

  PONDĚLÍ

  Čj

  Nj

  Ma

  Ma

  ÚTERÝ

  Vla

  Čj

  Čj

  Ma

  STŘEDA

  Čj

  Nj

  Ma

  ČTVRTEK

  Čj

  Čj

  Nj

  Ma

  PÁTEK

  Vla

  Ma

  Ma

  Čj

 6. V případě, že žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník a poskytne žákovi individuální pomoc.

 7. Vzhledem k povinnosti účasti na distančním vzdělávání prosíme o důsledné omlouvání žáků dle školního řádu a informací z třídních schůzek.

Moc Vám děkuji za Vaši spolupráci. Anna Jassová

 

12. 10. 2020

Vážení rodiče, moc Vám děkuji za spolupráci. Všichni děti mají aktivovaný školní email a jsou přihlášení v internetovém prostředí Google Classroom na jednotlivé předměty. Super!

Od středy 14. 10. nejspíše přecházíme na distanční výuku. Prosím, pokud byste potřebovali půjčit tablet, aby se děti výuky mohly zúčastnit, kontaktujte mě během zítřka - úterý 13. 10. Připomínám, že distanční výuka je tentokrát povinná. Pokud se žák nemůže distanční výuky zúčastnit, je potřeba, abyste ho omluvili.

 

TEST: PRAVĚK A KELTOVÉ - nový vlastivědný kahoot kvíz do 18. 10. 2020

V novém kahoot kvízu děti vyzkouší své znalosti z období pravěku a Keltů (doporučuji dětem projít kapitoly v UČ, PS a také jsem ve třídě doporučil i podívat se na seriál Dějiny udatného národa českého na webu České televize). Prosím, aby děti při přihlášení uvedly své příjmení a jméno. Tento online kvíz bude známkován. Kvíz děti musí napsat nejpozději do neděle 18.10. 2020. Game PIN:  0877930

Přeji klidný zbytek týdne. Anna Jassová

 

10. 10. 2020

Vážení rodiče, včera jsem Vám psala email ohledně aktivace školních emailových účtů dětí. Zjistila jsem, že děti si své účty aktivovaly již na hodinách informatiky s panem učitelem Konfrštem a mají tedy školní emaily aktivní. Omlouvám se za zmatky. Prosím, pokud někdo na informatice nebyl, email si aktivujte.
 
Na emailech v příchozí poště, čeká na děti pozvánka do jednotlivých předmětů v rámci internetového prostředí Google Classroom. Je nutné žádosti přijmout, aby se děti staly účastníky tohoto prostředí. Některé děti již žádosti přijaly.
 
 
Přístup do učebny pro zjištění úkolů je běžně následující:

1. Děti se přihlásí na svůj školní email.

2. V pravém horním rohu rozkliknou ikonku sestávající z 9 mini čtverečků.

3. Kliknou na ikonu Učebna.

4. Zvolí variantu „Přihlásit se jako student“.

5. Otevřete si daný předmět (např. ČJ 5B) a dají POVOLIT.

6. Na horní části vyberete nápis „Práce v kurzu“. Zde bude od pondělí 12.10. 2020 vždy k dispozici učivo na aktulání týden.


To samé ve složkách dalších předmětů (pozvánky do kurzu zašlou vyučující daných předmětů).

 

V pondělí na třídnické hodině dětem práci v internetovém prostředí Google Classroom ukážu.

 

Omezeny jsou další zájmové kroužky a to sportovní (sportovky, florbal).

 

26. – 30.10. 2020 budou z rozhodnutí MŠMT volné dny a podzimní prázdniny. Školní družina a DKH v provozu 7:00 – 16:00 hod. dle zájmu (písemná přihláška bude rozdána dětem během příštího týdne).

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene - učebnice str. 22 - 24, pracovní sešit str. 17. Dále prosím procvičujte s dětmi pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných, skloňování podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.

MATEMATIKA - jednotky času a hmotnosti - učebnice str. 16 - 18, pracovní sešit str. 9 a 10, písemné násobení jednocifeným a dvouciferným činitelem, písemné dělení jednociferným dělitelem.

PŘÍRODOVĚDA - živá příroda - živočichové

Moc Vám děkuji za spolupráci a přeji krásný víkend. Anna Jassová

 

 

6. 10. 2020

V pátek 9. 10. odpadá dětem výtvarná výchova. Konec výuky ve 12:40. Děti mají zapsané v žákovském zápisníku. Prosím, podepište. Moc děkuji.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene - učebnice str. 22 - 24

MATEMATIKA - jednotky času a hmotnosti - učebnice str. 16 - 18, pracovní sešit str. 9 a 10.

Přeji všem krásný zbytek týdne. Anna Jassová

 

2. 10. 2020

Vážení rodiče, moc Vám děkuji za účast na online třídních schůzkách. Informace ze schůzek jsem Vám poslala emailem. Pokud někdo informace nedostal, prosím, napište mi a já Vám je pošlu. Moc Vám děkuji za spolupráci.

Prosím, sledujte průběžně webové nástěnky třídy - budu aktualizovat dvakrát týdně (úterý a pátek).

Od pondělí 5. 10. se děti budou přezouvat. Prosím tedy, aby děti již nechodily v botách do třídy, ale využívaly šatní skříňky. Škola zůstává otevřená od 7:25.

Pozor změna ohledně kroužků: od pondělí 5. 10. se budou konat pouze kroužky: Věda, Tvoříme pro radost, Čtenářský klub, Lego, Keramika, Ukulele bang, Sportovní hry - mladší děti, starší děti, Florbal 3 - 4. třídy, 1. třídy. 

Kroužky: Zpěv, Kytara, Flétna, Florbal - starší děti se nebudou konat do odvolání.

Vybírám 500 Kč na rodilého mluvčího. Prosím, posílejte po dětech.

Dnes jsem dětem dala k vyplnění Souhlas s účastí na OSV (Osobnostní a sociální výchova, pondělí 7:55 - 8:40). Prosím, vyplňte a pošlete zpět po dětech.

 

Plánované akce:

5. 10. - návštěva Naivního divadla, představení "Boj o oheň", vstupné 60 Kč uhradím z TF, odchod ze školy v 8:30, návrat do školy cca v 10:30. Děti musí mít po celou dobu v divadle roušku.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - shoda přísudku s podmětem, stavba slova - předpona, kořen, přípona, koncovka, odvozování slov předponami a příponami - základové slovo, slova odvozená, slovotvorný základ, změny při odvozování slov

MATEMATIKA - písemné násobení jednociferným a dvouciferným činitelem, písemné dělení jednociferným dělitelem, jednotky délky

GEOMETRIE- osa úsečky, střed úsečky

PŘÍRODOVĚDA - živá příroda - živočichové

Přeji všem krásný, slunečný a pohodový víkend. Anna Jassová

 
 

9. 9. 2020

S platností od 10. 9. se  zavádí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách. Týká se i školy. Děti budou vstupovat do budovy se zakrytými ústy a nosem. Roušku mohou odložit pouze na čas vyučování. Každý žák bude vybaven dvěma rouškami a sáčkem na odkládání. Používání roušek je povinné i v prostorách jídelen (mimo dobu konzumace vlastního jídla). Ve škole se roušky používají ve všech společných prostorách, dále i ve třídě v době přestávky (mimo konzumaci svačin a pití). V případě potřeby je možné si jednorázovou roušku zakoupit v sekretariátu – cena 20,-. Kč.

Děkuji Vám za spolupráci. Anna Jassová

      

Organizace školního roku:

Třídní schůzky:

1. 10. 2020 - společné

26. 11. 2020 - konzultační

14. 1. 2021 - konzultační

25. 3. 2021 - konzultační

20. 5. 2021 - společné

 

Školní prázdniny:

Podzimní:             29. a 30. 10. 2020

Vánoční:               23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  

Pololetní:             29. 1. 2021

Jarní:                   1. – 7. 2. 2021

Velikonoční:        1. 4. 2021

Hlavní:                 1. 7. - 31. 8. 2021

 

Telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web: www.zskola.cz

E-mail: info@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: 731 632 396

Sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Družina: 739 334 394

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová   

Třídní učitelka: Mgr. Anna Jassová 

Email: anna.jassova@husovaliberec.cz

Telefon: 732 338 274      

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová