česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

Informace a přihláška ke stravování

Předpokládaný program třídy 5.B v posledním týdnu školy

Pondělí 22. 6. - procházka k přehradě a přilehlého lesoparku, hry v přírodě

Úterý 23. 6. - prezentace závěrečných prací (není nutný powerpoint, lze pouze ústně) + během dne proběhne také focení

Středa 24. 6. - příprava učebnic k odevzdání + návštěva Technického muzea Liberec (vstupné bude uhrazeno z TF) – děti, které nechodí na oběd, mohou po ukončení programu samostatně odcházet domů (nutný lísteček se souhlasem rodičů)

Čtvrtek 25. 6. - odevzdání učebnic pro 5. třídu, předání učebnic pro 6. třídu, závěrečný úklid třídy + dle počasí procházka do okolí nebo den her (děti si mohou přinést oblíbenou deskovou hru)

Pátek 26. 6. - rozloučení a předání vysvědčení - začátek v 8.00 (vstup hlavním vchodem s rouškou → do třídy 5.B), předpokládané ukončení v 9.00 – 9.30 (samostatný odchod domů)

 

Posledního týdne se mohou zúčastnit také děti, které dosud zůstaly doma. Pokud se tak rozhodnou, měly by s sebou přinést vyplněné čestné prohlášení, které najdete na webu školy.

Děti si v týdnu odnesou i veškeré sešity, boxy, šanony a výkresy z VV (doporučuji přinést složku formátu A3) a kdo nemá, dovyklidí skříňku.

Do pátku 26.6. je také potřeba dodat přihlášku ke stravování na příští školní rok (poslat po dětech či zaslat na můj email).

V pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. je na naší škole vyhlášeno ředitelské volno.

 

Přijímací zkoušky - zápisový lístek

Vážení rodiče,
přijímací zkoušky mají vaše děti za sebou. Kromě jejich úspěšného zdolání potřebujete pro přijetí ke studiu na střední škole také ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Pokud jste rozhodnuti naši školu opustit, vyzvedněte si prosím zápisový lístek v sekretariátu školy u paní sekretářky P. Urbánkové. Na podání zápisového lístku máte 5 pracovních dní od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Budete –li mít nějaké nejasnosti či dotazy, kontaktujte mě na telefonním čísle 604 899 800.

S přáním krásného dne,

Marta Hyšková, výchovná poradkyně

 

Milí žáci, vážení rodiče,

jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. My dospělí máme možnost z toho něco vytěžit, nějak se poučit, najít na tom něco dobrého, využít získané zkušenosti pro osobní posun. Pro děti na tom nic dobrého není, ale přesto se většina dětí výrazně během této doby posunula, vyspěla, získala nové sociální, pracovní i komunikační kompetence. Nejen to, že si osvojily některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkaly, ale též uplatnily principy vůle, pracovitosti a spolehlivosti. Často k tomu potřebovaly někoho, kdo je povzbudil, pochválil a náležitě motivoval. Učitel tuto roli mohl sehrát jen velmi omezeně. Zde výrazně pomohl rodič. Právem Vám, rodiče i milí žáci, náleží  patří velký dík a obdiv.  Přesto se  našlo pár jedinců, kteří si udělali velké prázdniny, stranou šel zcela řád, návyky i odpovědnost a důvěra.

             Od 25. 5. 2020 se do školy vrátilo 256 dětí, což činí 81% žáků 1.stupně. Škola je plná. Snažíme se rozumně dodržovat základní hygienické i organizační nařízení určená MŠMT a MZd. Zvládáme to, a to i díky Vaší pomoci, důslednosti a pochopení. V tomto směru si jen dovolím moc požádat rodiče, aby opravdu své děti odpoledne vyzvedávali do 15:30, kdy provoz školy končí. Není zatím v našich silách zajištění odpoledního provozu v delším čase. Upřednostnili jsme zařazení dětí do skupin dle tříd, což nám zatím kapacitně nedovoluje zajistit delší provozní dobu, abychom splnili podmínky neslučování skupin.

Postupně, jak to situace bude dovolovat, i my budeme rozvolňovat opatření, kterými jsme limitováni. 

Vysoké procento dobrovolného návratu do školy má dvě možná vysvětlení : 1. Dětem chyběly děti a do školy a do kolektivu se těšily; 2. Distanční vzdělávání bylo již vzhledem k délce a náročnosti doma již neudržitelné. Oba důvody sehrály jistě svůj díl.

 

Pro 1. stupeň byla tedy zrušena distanční výuka a zadávání práce. Děti ze školy si domů úkoly nenosí. Žáci, kteří dosud do školy nechodí, mají možnost se v průběhu června připojit. Pokud budete mít  zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Místa ve skupinách určitě jsou. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny kolektivů žáků ze třídy.

Vysvědčení dětem bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitel. 

29. - 30. 6. 2020 je z důvodu započetí stavebních prací vyhlášeno plánované ředitelské volno.

V týdnu 29. 6. – 3. 7. 2020 bude pro zájemce organizován školní příměstský tábor s programem. Informace naleznete na stránkách školní družiny.

Při zajištění účasti žáků 1. stupně ve škole není možné z kapacitních a prostorových důvodů zajistit prezenční výuku a standardní chod školy pro 2. stupeň. S přihlédnutím k datu (8. 6. 2020) se kolektiv pedagogů školy rozhodl organizovat pro děti třídní setkání, a to 2x v týdnu dle informací třídního učitele. Setkání bude mít socializační naukový charakter a bude se odehrávat většinou mimo areál školy. Účast je dobrovolná a rodiče žáka budou moci přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím návratky vydané třídním učitelem. Součástí návratky musí být 1x vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

8. června 2020 tak skončí distanční výuka prostřednictvím Google Classroom a onlinová výuka v dopoledních hodinách a žáci si budou moci do 15. 6. 2020 vypracovat úkoly, které doposud za období distanční výuky neodevzdali. Vzhledem k délce období (poměr prezenční výuky 1 měsíc a distančního vzdělávání 3,5 měsíce) bude přístup k distančnímu vzdělávání zohledněn v hodnocení druhého pololetí.

Vysvědčení bude vydáno dětem 2. stupně (mimo 9. tříd) v pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 11:00 hodin v budově školy. 

 

Všechny potřebné konkrétní informace pro jednotlivé třídy poskytne třídní učitel.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, dětem i rodičům, za velice významnou pomoc při zvládání tohoto nelehkého období. Bez vás by to prostě nešlo. Vážíme si velice Vaší tolerance, pomoci a empatického přístupu.

Přeji všem krásné, ničím nerušené léto !!!!

 

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv všech pedagogů

V Liberci dne 29.5.2020

 

 

Domácí výuka - materiály a zadání k dispozici zde:

 

Pro lepší organizaci jsme pro vás vytvořili jednotnou platformu pro zadávání domácí práce žáků.

Na tomto odkazu naleznete složku třídy svého žáka. V té se budou v následujících týdnech nacházet vždy aktuální informace a zadání pro domácí práce.

 

 

Závěrečná práce

Nadále pokračujeme ve vytváření závěrečných prací, ale vzhledem k situaci se nám trochu změní způsob a forma odevzdání. Budu ráda, pokud bude mít odevzdaná ZP i nadále původně domluvenou strukturu (tznm. úvod, hlavní část, kalkulaci, dopis v ČJ a NJ, básničku a fotografie), avšak nově:

 • závěrečná práce může mít libovolnou formu (v PC, ale klidně i ručně psaná na papíře)
 • nebude prezentace (není nutný powerpoint; samozřejmě komu se povede něco vytvořit, ráda se podívám).

ZP je tedy aktuálně víceméně na schopnostech a možnostech žáků. Věřím, že se toho děti chopí jako příležitosti ukázat nám v čem jsou dobré, co je baví a zajímá a co se vlastně všechno naučily na 1. stupni ZŠ. Kreativitě se meze nekladou. :)

S odevzdáváním ZP počítám a bude jí věnován dostatek času s mou dopomocí a konzultacemi, ale nespěchejme nyní, prosím, na vypracovávání a nechejme děti ještě chvíli zvyknout si na novou situaci s domácí výukou. ZP pak můžeme do jednoho z těchto týdnů zařadit tak, aby to nikoho již více nezatěžovalo.

Mockrát děkuji a přeji heký den.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Učivo v týdnu 23. – 27. 3. 2020:

V souborech pod tímto textem najdete také týdenní plán a jeho doporučené rozvržení do dnů, kterým se děti mohou (ale nemusí) řídit. Dle tohoto plánu se budu snažit vést děti také na Google Classroom.

Kopie pracovních listů či jiných materiálů jsou Vám k dispozici také u mě na stole ve třídě 5.B.

Řiďte se tím, že:

 • červeně zvýrazněné úkoly jsou základní
 • zeleně zvýrazněné úkoly jsou rozšiřující,

ale pracujte samozřejmě dle Vašich aktuálních rodinných a zdravotních možností. Pokud mohu být s čímkoliv nápomocná, neváhejte mě Vy či Vaše děti kontaktovat.

 

 1. Žákům 1.- 5. třídy doporučuji sledovat televizní vysílání ČT2 UčíTelka dle příslušného ročníku (denně).
 2. Týdenní zadání domácích úkolů - cíle:

Čtenářská dílna

 • Pokračovat ve čtení vlastní knihy

Doporučuji tedy:

 • vyhradit si denně čas na čtení, 
 • nezapomínat číst také nahlas (např. přečíst pohádku mladšímu sourozenci či úryvek knížky rodičům)
 • zapřemýšlet si a vyplnit pracovní listy: Mapa, Poklad - dostupné zde v souborech (kdo nemá k dipozici tiskárnu, soubor si prohlédne v pc a vypracuje na volný papír)
 • rozšiřující úkoly dostupné na Google Classroom

 

ČJL - zopakovat a procvičit si:

 • Slovesný způsob - Podmiňovací způsob + opakování mix (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Sloh - Vyprávění: Volba povolání 

Doporučuji tedy:

 • vyplnit pracovní list - Podmiňovací způsob (co vyjadřuje a jak se tvoří + cvičení; podmiňovací způsob minulý - stačí vědět, že existuje a rozpoznat ho v textu) - dostupné zde v souborech
 • pro cv. 5 z pracovního listu si také zopakovat pravidla pro psaní i/y - shoda přísudku s podmětem
 • zopakovat si slovesné způsoby online pod odkazem:
 
a zahrát si hry dostupné na:
 
 
 
 • sloh - Vyprávění: Volba povolání - v učebnici si pročíst str. 100/1, 2 - stačí ústně, 4 - dobrovolně;                                                            učebnice str. 100/3, příp. Pracovní sešit str. 15 (je to to samé) → do 3. 4. 2020, možno vypracovat i na počítači (Word)

 

M - zopakovat a procvičit si:

 • Aritmetický průměr (opakování učiva 4. ročníku)
 • Písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení
 • Geometrie - Obsah a obvod

Doporučuji tedy:

 • vyplnit pracovní list - Aritmetický průměr - dostupné zde v souborech
 • pustit si videa Matýskova matematika - Aritmetický průměr - odkazy v pracovním listě/týdenním plánu/Google Classroom
 • v PS doplnit str. 19
 • vypracovat projekt - Průměrná teplota v místě mého bydliště - zjistit průměrnou ranní teplotu od pondělí do pátku; v libovolnou předem určenou hodinu (např. v 8.00) - zapsat do tabulky, vypočítat
 • geometrie - Obsah a obvod - vyplnit pracovní list - dostupné na disku a Google Classroom

 

Informace týkající se organizace a výuky ve třídě 5.B:

Pracovní sešity a učebnice si můžete vyzvednout od úterý do pátku vždy mezi 7.00 – 10.00. Do budovy vstupujte zadním vchodem (od tělocvičny) vybaveni rouškou. Zadávané a doporučené úkoly z učebnic a pracovních sešitů však budu vždy také scanovat - nechávám tedy na Vašem zvážení.

Potvrzení na ošetřovné bude zasíláno elektronicky těm, kteří uvedli email v dotazníku.

Vám i Vašim dětem budu k okamžité dispozici ve všední dny vždy mezi 9.00 – 11.00 telefonicky na tel. čísle 721 081 054 (od úterý 17. 3. 2020) nebo emailem. Jinak budu odpovídat na emaily od pondělí do pátku v době 8.00 – 16.00.

Na nástěnky také připojím tipy na zpestření času tráveného doma.

Pod následujícími odkazy naleznete zajímavé webové stránky, z nichž můžete čerpat při domácím procvičování učiva:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://skolakov.eu/

 

Učivo v týdnu 17. – 20. 3. 2020:

červeně zvýrazněné úkoly jsou hlavní

zeleně zvýrazněné úkoly jsou doplňující, dobrovolné

 

 1. Žákům 1.- 5. třídy doporučuji sledovat televizní vysílání ČT2 UčíTelka dle příslušného ročníku (denně).
 2. Týdenní zadání domácích úkolů - cíle:

Čtenářská dílna

 • Pokračovat ve čtení vlastní knihy

Doporučuji tedy:

 • vyhradit si denně čas na čtení, 
 • nezapomínat číst také nahlas (např. přečíst pohádku mladšímu sourozenci či úryvek knížky rodičům)
 • zapřemýšlet si a vyplnit pracovní listy: Abeceda, Srdce - dostupné zde v souborech (kdo nemá k dipozici tiskárnu, soubor si prohlédne v pc a vypracuje na volný papír)
 • zkusit splnit libovolné úkoly z čtenářské výzvy (doplním)

 

ČJL - zopakovat a provičit si:

 • Slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)
 • Mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas)
 • Shoda přísudku s podmětem

Doporučuji tedy:

 • zopakovat si, co je slovesný způsob + co konkrétní způsoby vyjadřují (najdete v UČ na str. 87, případně v sešitu gramatiky)
 • v UČ na str. 97/1 si připomenout podmiňovací způsob, prohlédnout si tabulku tvarů, dbát na spisovné tvary pomocného slovesa být (! NE by jsme > bychom; NE by jste > byste; NE by jsi se líbil/a > by ses líbil/a; NE by jsi si vzal/a  > by sis vzal/a)
 • zapřemýšlet si, co byste doplnili do následující věty: "Kdybych si mohl/a cokoliv přát, ... " - vymyslete alespoň 3 přání
 • zkusit si doplnit věty v UČ na str. 97/3 - ideálně písemně
 • zopakovat si mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas)
 • zopakovat si pravidla pro psaní i/y - shoda přísudku s podmětem
 • v PS doplnit str. 13 a 14

 

M - zopakovat a provičit si:

 • Převody jednotek (hmotnost, čas, délka, objem, obsah)
 • Písemné násobení a dělení, sčítání a odčítání

Doporučuji tedy:

 • v PS doplnit str. 18
 • vyplnit pracovní list + kvíz + převody jednotek - dostupné zde v souborech
 • procvičit převody jednotek pomocí cvičení dostupných pod odkazem:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid

(lze zkontrolovat online - okamžitá zpětná vazba - není potřeba zasílat e-mailem)

 • vyzkoušet si hru dostupnou pod odkazem:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5378

 

Vše, co zvládnou děti splnit, mi prosím zašlete ke kontrole (ve formě scanu či fotografií) v 1 kompletu (1 email) do pátku 14.00, samozřejmě s přihlédnutím k aktuálním možnostem (zdravotní stav, rodinná situace).

P. uč. Janečková připojuje info, že odpoledne (út 13.45, další dny obdobně) běží na ČT2 zajímavý program Lucemburkové - doporučuje se koukat :)

P. uč. Tonevová také doporučuje se zítra (út) dívat na ČT2 - od 12.00 Afrika, Savana, od 13.01 Lidstvo (o tom, jak lidé usilují o pokrok), od 14.11 Příběh života (o zvířecích námluvách) a od 15.02 Zdravější krajina (o tom, jak lidé dokážou hospodařit a zároveň chránit životní prostředí).

 

P. uč. Machová a Stehlíková připojují úkoly do NJ:

 • Napiš pozvánku na svou narozeninovou párty. Inspirace: Kursbuch s. 33
  • Důležité údaje: koho zveš, kdy máš narozeniny, kdy a kde se párty koná, dotaz, zda pozvaný dorazí, kontakt, rozloučení, …
  • Tato práce se bude vybírat až po skončení karantény ve škole.
  • Vytvoření papírové pozvánky – formát A5 + doplnění obrázky dle fantazie…
 • Kursbuch s. 36/10. Přečtení článku + vyhotovení úkolů k textu.
 • Arbeitsbuch s. 51/8. Doplnění správných slovíček do textu + přepsání textu do procvičovacího sešitu či na papír.
 • pracovní list - dostupný zde v souborech (poznámka: v pracovních listech na s. 3 a 4 – Jänner = Januar)

 

EDIT:

V tuto chvíli se snažím zprovoznit Google Classroom, kam přidávám nejenom veškeré materiály, ale také další zajímavé odkazy a miniúkoly. Dětem během dne přijdou e-maily, prostřednictvím kterých se mohou do kurzů přihlásit. Na zmíněné platformě lze také komentovat a psát případné dotazy k zadané práci (pro děti asi rychlejší, než napsat e-mail). Splněné úkoly zde rovnou mohou odevzdávat, zobrazí se jim rovněž hodnocení a zpětná vazba. Co odevzdáte na Google Classroom, nemusíte již samozřejmě zasílat do e-mailu. Mějte prosím pochopení pro případné technické problémy - tato "vymoženost" je pro mě nová, nicméně věřím, že nám všem usnadní práci :)

Kdo Google Classroom používat nechce, nemusíte - hlavní úkoly budou vždy i zde na nástěnkách.

 

V průběhu týdne budu doplňovat další informace.

Přeji Vám pokud možno klidný týden a děkuji za Vaši spolupráci.

 

Jana Lipanská

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Vítejte na nástěnce třídy 5.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČjL ČjL Ma Nj        
Úterý Vla Ma ČjL Nj   Vv      
Středa ČjL Nj ČjL Tv Ma Hv      
Čtvrtek ČjL Nj Ma ČjL

Inf 1 / VV2

Inf 2 / VV1      
Pátek Ma Vla Tv Pří        

 

 

Vážení rodiče,

na základě vydaných pokynů a doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, Bezpečnostní rady státu, Krajské hygienické stanice a Krajské epidemiologické komise se obracím na zákonné zástupce našich žáků s výzvou, aby nejezdili do oblastí s komunitním i lokálním výskytem onemocnění COVID-19 a zvážili i ostatní zahraniční cesty.

Pokud přesto do zahraničí vyjedete, doporučujeme po návratu v případě podezření na riziko nákazy telefonicky kontaktovat hygienickou stanici, případně svého obvodního lékaře a koordinovat s nimi další postup.

Karanténu může nařídit KHS nebo ošetřující lékař. Škola však doporučuje, pokud navštívíte rizikovou oblast (především severní Italii a postižené oblasti Francie, Švýcarska, Rakouska) z preventivních důvodů dítě do školy po dobu 14 dnů neposílat a kontaktovat školu. Zajistíme zadání práce pro žáka prostřednictvím internetu na doma.

 Vzhledem k dynamicky se vyvíjející situace v Evropě, je třeba počítat s tím, že případná nařízená karanténní opatření by mohla být velice rozsáhlá a mohla by výrazně ovlivnit některé profese zajišťující záchranný systém, jako jsou lékaři Krajské liberecké nemocnice apod.

Děkuji všem za rozumný ohleduplný přístup k sobě i ostatním

Blanka Lukeš Reindlová

Doporučujeme také sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz  

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html  

Kontakty na krajské hygienické stanicehttp://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html   

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

 

 

 

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou o součinnost v návaznosti na prevenci a opatření proti šíření onemocnění koronavirem COVID 19.

Na doporučení KHS, lékařů i Bezpečností rady státu bychom Vás chtěli požádat o informaci do jakých zemí popř. oblastí se chystáte vycestovat během jarních prázdnin.

Tyto údaje chceme shromáždit před jarními prázdninami k případnému rychlému jednání a možnostem rozhodovat a konat. Informaci se jménem a zemí pobytu, prosím, sdělte prostřednictvím svých dětí nebo emailem třídní učitelce/učiteli do pátku 6.3. 2020.

Velice děkuji za pochopení a pomoc.

S pozdravem,

Blanka Lukeš Reindlová.

 

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19)

Aktuální informace

 

9. 3. - 13. 3. 2020

JARNÍ PRÁZDNINY

 

Co nás čeká po prázdninách:

V pátek 6. 3. si děti odnesly domů všechny učebnice a pracovní sešity, aby se případně mohly učit doma, pokud se situace bude vyvíjet nepříznivě. Probírané učivo bude rovněž zprostředkováváno zde - na nástěnce třídy nebo e-mailem.

Prosím, sledujte nadále informace na školním webu.

 

Vlastivědná exkurze do Prahy 26. 3. 2020

Z důvodu aktuální situace pro jistotu rušíme plánovanou exkurzi 5. tříd do Prahy.

Předběžně doufáme, že bude možné výlet přesunout na náhradní termín koncem května či začátkem června.

 

Škola v přírodě

Mockrát děkuji p. Sobotové a dalším rodičům, kteří pro nás plánují a zařizují školu v přírodě. Níže připojuji info, které bylo rozesláno i na společný email:

 

"Dobrý den přeji všem :-),

tak nakonec nepojedou děti do kempu Moskito - tam budou děti ubytované v 6.třídě na turisťáku..., nepojedou ani na Šámalku, byl tak trochu problém s ubytováním (je nás prý moc :-) ) a přeci jenom je pravda, že všechny děti okolí zná.... taaakže na doporučení paní Kavkové pojedou do nádherného prostředí Černous do penzionu Zámecký Dvůr https://www.zamecky-dvur-cernousy.cz/.

Termín školy v přírodě máme rezervovaný na 15.6.-17.6.2020, děti pojedou vlakem - tady prosím maminky s velkými auty (co vím paní Novotná, paní Šťástková) odvezete dětem kufry? Prosííííím :-)...

Program zatím ladím - budu se snažit zařídit mantrailing - čmuchací psy, nějakého lesníka/myslivce (tam se to přímo nabízí), možná koně - tady bude asi trošku rozhodovat cena, při cestě zpět ve středu budeme obědvat již mimo penzion a to ve Frýdlantu, pak bude následovat prohlídka zámku...

V tuto chvíli Vás poprosím, posílejte paní učitelce částku 1400,- korun, která zatím zahrnuje ubytování s jídlem 5x denně a středeční oběd v restauraci. Částka se ještě navýší o cestovné vlakem, vstup na prohlídku zámku Frýdlant, poplatek za program - myslivec, koně...?, pejsky zaplatím já. Pokusím se vše zajistit co nejdříve a dám vědět :-).

V této částce (1400,-korun) je opět rozpočítáno ubytování a strava pro paní učitelku a paní vychovatelku, je to tak každý rok, protože nám nikdo nedá slevu z ubytování dvou dospělých, když se zdržíme na dvě noci... a paní učitelkám to neproplatí ani škola, to jsem již zjišťovala v minulosti.

Jsem na mailu i telefonu, pokud byste měl kdokoliv jakýkoliv dotaz...

Přeji krásný den,

Gábina S."

 

 

 

Stalo se

 

2. 3. - 6. 3. 2020

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - slovesa - oznamovací způsob (čas přítomný, budoucí, minulý), rozkazovací způsob + shoda přísudku s podmětem

SLOH - dopis + příprava dopisu kamarádovi (ZP)

MATEMATIKA - jednotky obsahu + opakování všech jednotek

GEOMETRIE - obvod + obsah geometrických útvarů, jednotky obsahu

 

24. 2. - 28. 2. 2020

Čeká nás:

pondělí 24. 2. 2020 - shrnující opakovací test z češtiny - skloňování přídavných jmen

úterý 25. 2. 2020 - možnost napsat si opravný test z matematiky - písemné dělení dvojciferným dělitelem

středa 26. 2. 2020 - čtenářská dílna s vlastní knížkou

středa 26. 2. 2020 - desetiminutovka z matematiky - jednotky

čtvrtek 27. 2. 2020 - diktát z češtiny

 

V úterý 25. 2. 2020 si mohou děti přinést podklady pro zpracování další části závěrečné práce - kalkulace. Kdo bude mít zájem, měl by si podrobněji rozmyslet plán výletu a zkusit vyzjistit cenu jízdenek, ubytování, vstupného, jídla atd. 

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací a jejich skloňování; slovesa (osoba, číslo, tvar určitý a neurčitý, slovesný způsob - oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)

SLOH - dopis + příprava dopisu kamarádovi pro závěrečnou práci

MATEMATIKA - jednotky délky, času, hmotnosti, objemu

GEOMETRIE - obvod + obsah geometrických útvarů, jednotky obsahu

 

17. 2. - 21. 2. 2020

Čeká nás:

Ve středu 19. 2. 2020 budeme mít čtenářskou dílnu s vlastní knížkou.

V pátek 21. 2. 2020 budeme psát prověrku z PŘÍRODOVĚDY - VESMÍR (učeb. str. 23 - 33, prac. sešit str. 14 - 20 a pracovní listy - vesmír, vesmír a vědci, Slunce, Sluneční soustava, hvězdy a souhvězdí, Země, Měsíc, dobývání vesmíru člověkem).

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací a jejich skloňování

MATEMATIKA - písemné dělení dvojciferným dělitelem; jednotky délky; jednotky času

GEOMETRIE - obvod + obsah geometrických útvarů

 

Rekonstrukce školní jídelny květen - prosinec 2020

Vážení rodiče,

v letošním roce by měla být realizována plánovaná rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, která by měla být zahájená v květnu a potrvá do prosince 2020.

Škola pro žáky 1. stupně zajistila náhradní stavování ve výdejně SPŠT (Jablonecká ulice), kam je dovede pedagogický dozor (včetně cesty zpět do školy).

Žáci obdrželi papírek Průzkum zájmu ohledně využití služeb náhradní jídelny. Prosím, do středy 19. 2. 2020 vyplňte dotazník s předběžným zájmem, kde zakroužkujete jednu z možností:

 • mám zájem v plném rozsahu
 • mám zájem září - prosinec
 • nemám zájem

Za zpětnou vazbu předem děkujeme.

 

UČIVO K DOPLNĚNÍ 3. - 7. 2. 2020

ČESKÝ JAZYK - přídavná jména - (tvrdá, měkká, přivlastňovací) a jejich skloňování - pracovní sešit 2. díl str. 2, 3, 4, 5

MATEMATIKA - písemné dělení dvojciferným dělitelem - přikládám příklady, z nichž je možné vybírat k procvičování (od jednodušších ke složitějším), podívat se můžete také na výuková videa (včetně slovních úloh) pod odkazem:

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-42/

GEOMETRIE - obvody geometrických obrazců (čtvercová síť, součet/vzorec) - pracovní sešit 2. díl str. 45, 46 + učebnice str. 124, 125,126, 127 dle potřeby

 

 

Informace ze dne 24. 1. 2020

Čeká nás:

V úterý 28. 1. 2020 proběhne v hodině matematiky třídní kolo soutěže Pythagoriáda.

POZOR! ZMĚNA - z důvodu vysokého počtu nemocných se soutěž Husovka má talent pro tuto chvíli ruší. 

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 nás tedy čeká následující:

1.- 3. vyučovací hodinu - běžná výuka

4.- 5. vyučovací hodinu - předání vysvědčení

Vyučování bude ukončeno ve 12.40, následuje odchod na oběd.

V pátek 31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny.

pondělí 3. 2. 2020 navštívíme v 9.00 divadelní představení Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy v Naivním divadle Liberec. Odcházet budeme v 8.30, návrat po 10.30 - na hodinu matematiky a němčiny.

Třídní kolo recitační soutěže u nás proto nakonec proběhne v úterý 4. 2. 2020 - všichni žáci si připraví báseň o délce nejméně 6 slok (každá minimálně 4 verše). Vybraný žák nás poté bude reprezentovat na školním kole recitační soutěže, které proběhne ve středu 5. 2. 2020.

Do středy 5. 2. 2020 také zasílejte emailem další část závěrečné práce (Zajímavá místa) - minulý týden jsme si vysvětlovali, jakým způsobem psát a ukazovali povedený vzor - všichni by tedy měli mít veškeré informace.

 

Dále Vás informuji o možnosti zakoupit si "školní oblečení". Nabídku najdete pod odkazem https://www.kraloveskoly.cz/husova/ . Pozor, e-shop se uzavírá 10. 2. 2020.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - přídavná jména - (tvrdá, měkká, přivlastňovací) a jejich skloňování

MATEMATIKA - písemné dělení dvojciferným dělitelem

Ve středu 29. 1. 2020 si na tuto látku napíšeme desetiminutovku.

GEOMETRIE - osová souměrnost

 

Informace ze dne 19. 1. 2020

Čeká nás:

pondělí 20. 1. 2020 navštívíme v 9.00 divadelní představení Hvězdný posel v Naivním divadle Liberec. Odcházet budeme v 8.30, návrat po 10.30 - na hodinu matematiky a němčiny. Vstupné 60,- Kč bude uhrazeno z třídního fondu.

V pondělí 3. 2. 2020 u nás proběhne třídní kolo recitační soutěže - všichni žáci si proto připraví báseň o délce nejméně 6 slok (každá minimálně 4 verše). Vybraný žák nás poté bude reprezentovat na školním kole recitační soutěže, které proběhne ve středu 5. 2. 2020.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - oprava čtvrtletní písemné práce, opakování učiva - podstatná jména

MATEMATIKA - oprava čtvrtletní písemné práce, písemné dělení dvojciferným dělitelem

GEOMETRIE - osová souměrnost

 

Informace ze dne 13. 1. 2020

Na základě domluvy s žáky plánujeme psát:

POLOLETNÍ PÍSEMNOU PRÁCI Z ČJ ve čtvrtek 16. 1. 2020 (s-, se-, z-, ze-, vz-; bě/bje, pě, vě/vjě, mě/mně; vyjmenovaná slova, podstatná jména + kontrolní diktát).

POLOLETNÍ PÍSEMNOU PRÁCI Z M v pátek 17. 1. 2020 (římské číslice; písemné a pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení - násobení trojcifernými čísly, dělení jednocifernými se zbytkem i bez; slovní úlohy).

Ve všech předmětech proto tento týden opakujeme.

 

Informace ze dne 5. 1. 2020

Vážení a milí rodiče,

doufám, že jste si spolu s dětmi užili klidné a pohodové vánoční svátky a také hezky oslavili příchod nového roku, do kterého Vám všem přeji mnoho štěstí, radosti a pevného zdraví :)

 

Dále připojuji informace k prvnímu lednovému týdnu, kdy nás ve škole bude čekat zejména následující:

V pondělí 6. 1. 2020 budeme mít z důvodu školení vyučujících NJ 5. vyučovací hodinu místo němčiny matematiku. Učebnici a sešity do NJ tedy děti v pondělí nebudou potřebovat.

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se uskuteční konzultační třídní schůzky. Pro přihlášení k vybraným pedagogům a na konkrétní termíny použijte následující odkaz: http://www.zskola.cz/aktuality/id:27531

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK –  opakování (psaní s-, z-, vz-; psaní skupin bě/bje, vě/vjě, pě, mě/mně; dělení slov na konci řádku; stavba slova; vyjmenovaná slova) + kapitola slovní druhy - podstatná jména

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 budeme psát diktát.

MATEMATIKA – opakování písemného násobení dvoj- a trojciferným činitelem; písemné dělení beze zbytku i se zbytkem + začneme písemné dělení dvojciferným činitelem

Ve středu 8. 1. 2020 budeme psát desetiminutovku (písemné násobení trojciferným činitelem, písemné dělení).

Připomínám možnost získat známku za domácí přípravu - vypracování příkladů z kopie (pro 1 známku je nutné vypracovat 1 sloupeček = 4 příklady na písemné násobení trojciferným činitelem + 2 příklady na písemné dělení). Kopie budu vybírat v pondělí a úterý, tznm. 6. a 7. 1. 2020 (ti, kteří kopii ztratili/z důvodu absence nedostali, si ji mohou v pondělí znovu vyžádat). Vypracování je dobrovolné a slouží hlavně jako příprava na testy a blížící se pololetní práci či jako oprava malých desetiminutovek.

Prosím všechny žáky, aby počínaje 6. 1. 2020 již nosili 2. díl pracovního sešitu do matematiky.

GEOMETRIE – konstrukce čtverce a obdélníku

 

Přeji hezký zbytek dne!

 

Informace ze dne 16. 12. 2019

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK – opakování - psaní s-, z-, vz-; psaní skupin bě/bje, vě/vjě, pě, mě/mně; dělení slov na konci řádku; stavba slova; vyjmenovaná slova; podstatná jména

MATEMATIKA – opakování malé násobilky, písemného sčítání a písemného násobení dvojciferným činitelem; násobení trojciferným činitelem; písemné dělení

Ve středu 18.12.2019 si napíšeme desetiminutovku - stále na násobení dvoj- a trojciferným činitelem.

GEOMETRIE – konstrukce čtverce a obdélníku

 

POZOR! Aby děti nepřišly o další hodinu přírodopisu, budou ji mít po dohodě s paní učitelkou Tonevovou v úterý 17.12.2019 místo VV. Výtvarky jsme si užili ve svíčkárně a navíc si hodinu můžeme vynahradit také na páteční besídce.

 

Ve středu 18.12.2019 budeme mít čtenářskou dílnu s vlastní knížkou.

Do středy 18.12.2019 by děti měly donést vánoční dárky ("tajného Jěžíška" + mohou obdarovat také někoho dalšího, pokud si přejí).

Na čtvrtek 19.12.2019 byl přesunut knižní veletrh - stále je tedy možné přinést přinést knihy k prodeji - dovnitř vždy vložte papírek se jménem dítěte, třídou a cenou.

pátek 20.12.2019 proběhne v naší třídě vánoční besidka. Děti si mohou donést cukroví a hrneček + čaj, pustíme si koledy, vánoční pohádku, rozdáme si dárečky a uděláme si vánoční pohodu :) . Vyučování bude probíhat od 7.55 do 12.10, pak mohou odejít na oběd a domů.

 

Za celou naši třídu ještě jednou mockrát děkuji za adventní věnec a vánoční stromeček!

 

 

Informace ze dne 7. 12. 2019

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK – psaní skupin bě/bje, vě/vjě, pě, mě/mně

Vzhledem k výsledkům testu na předpony s-, se-, z-, ze- budeme ještě chvíli procvičovat také tuto problematiku. Prosím o dohlédnutí na domácí přípravu.

Ve čtvrtek 12.12. budeme psát diktát.

MATEMATIKA – opakování malé násobilky, písemného sčítání a písemného násobení dvojciferným činitelem (učivo 2., 3. a 4. třídy - prosím, kdo nezvládá, procvičujte); násobení trojciferným činitelem

Ve středu přijdeme o hodinu matematiky z důvodu návštěvy svíčkárny - desetiminutovku si proto napíšeme v pátek 13.12.

GEOMETRIE – konstrukce trojúhelníku; čtverec

 

POZOR, v tomto týdnu výjimečně dojde k VÝMĚNĚ HODIN - úterní hodina VV (10.12.) se přesune na pátek (13.12.) místo PŘÍ a naopak.

 

V pátek 20.12.2019 proběhne v naší třídě vánoční besidka - děti si v pondělí 9. 12. 2019 vylosují tzv. tajného Ježíška (každý koupí dárek spolužákovi/spolužačce, kterého si vylosoval) a k tomu samozřejmě mohou obdarovat také další.

 

Ve středu 11.12.2019 nás čeká již zmiňovaná návštěva svíčkárny RODAS. Děti budou tvořit několik výrobků, které si budou moci odnést domů. Program ve svíčkárně bude probíhat od 11.00 do 13.00 - ve škole se tedy budeme učit pouze 1., 2. a část 3. vyučovací hodiny (s sebou tedy vlastní knihu na dílnu čtení + sešit do literatury; NJ; na ČJ - mluvnici zajistím pracovní listy). Ve svíčkárně je možné zakoupit i různé další výrobky, můžete tedy dětem dát také drobné kapesné.

V 10:26 budeme odjíždět autobusem č. 29 ze zastávky Husova ke svíčkárně (Kunratická sídliště), v 13:23 pojedeme zpět ke škole. Prosím, zajistěte dětem dva dětské lístky na bus MHD (na cestu tam a zpět).

 

Ve středu 11.12.2019 nás rovněž čekají vánoční dílničky pro prvňáčky. Sraz zúčastněných je v 16.45. Zváni jsou děti i rodiče :)

 

Ve čtvrtek 12.12.2019 proběhne knižní veletrh - zájemci ještě stále mohou nosit knížky. Do knihy vždy vložte papírek se jménem dítěte, třídou a cenou.

 

Jak již jistě víte, ve škole se vyskytla žloutenka. V této spojitosti Vás žádáme o informaci, ke kterému pediatrovi děti chodí a zda byly v minulosti očkovány proti žloutence typu A - info, prosím, pošlete po dítěti v pondělí do školy. Děkujeme za výrazné usnadnění preventivních opatření.

 

Za celou naši třídu ještě jednou mockrát děkuji za adventní věnec, vánoční výzdobu a dárečky do mikulášské nadílky.

 

Přeji Vám krásný a pohodový víkend!

 

 

Informace ze dne 1. 12. 2019

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK – předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- a předložky s, se, z, ze; předpony ob-, o-, v-; předložky v, ve; psaní skupin bě/bje, vě/vjě, pě

V pondělí 2. 12. si na předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- napíšeme krátký test (místo diktátu z 28. 11. 2019).

SLOH – pozvánka

MATEMATIKA – římské číslice; pamětné násobení; písemé násobení dvoj- a trojciferným činitelem

Ve středu 4. 12. si na písemné násobení napíšeme opakovací desetiminutovku.

GEOMETRIE – konstrukce trojúhelníku; čtverec

PŘÍRODOVĚDA – V pátek 6. 12. si napíšeme odloženou prověrku z přírodovědy - Neživá příroda - váha 3 ( učebnice str. 9 - 22, PS str. 6 - 13) - podmínky života na Zemi (voda, vzduch, světlo, teplo, půda, horniny - druhy, využití, nerosty, nerudy + rudy - kovy - druhy, využití, energetické suroviny, těžba - naleziště elektrická energie - elektrárny, vodiče)

 

 

Giving Tuesday - Den dobrých skutků - úterý 3. 12. 2019

V úterý 3. 12. 2019 proběhne na naší škole ve spolupráci s humanitární organizací ADRA Giving Tuesday - Den dobrých skutků. Vaše dítě může přinést hračku, stolní hru nebo knížku, kterou už nepotřebuje a darovat ji charitativním obchůdkům ADRA. Výtěžek z prodeje bude věnován na programy pro seniory. Více informací naleznete na www.adraliberec.cz nebo na tel. 737441159.

 

Připomínám, že ve čtvrtek 5. prosince nás přijde navštívit Mikuláš. Pokud máte možnost a chuť se podílet na mikulášské nadílce, pošlete po dětech drobnosti v počtu všech žáků (tedy 30 ks). Mockrát děkuji všem, kteří již přinesli.

Rovněž připomínám blížící se konec termínu pro odevzdání úvodu závěrečné práce (6. 12. 2019). Své texty mohou děti zaslat na můj email. Kdo bude vyžadovat důkladnější kontrolu, text mi donese také vytištěný/napsaný (tak, aby do něj bylo možno vepisovat).

 

Přeji Vám i Vašim dětem hezkou 1. adventní neděli!

 

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se konají třídní schůzky:

 • od 16.00 konzultační
 • od 17.00 kolektivní (ve třídě 5.B).

Těším se na Vás!

 

Info - vlastivěda

Za dlouhodobě chybějící paní učitelku Evu Jarošovou vyučuje vlastivědu v naší třídě paní učitelka Jarmila Janečková.

 

Informace ze dne 22. 11. 2019

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK – předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze a předložky s, se, z, ze

Ve čtvrtek 28.11. si na zmíněné učivo napíšeme diktát.

SLOH – vzkaz

MATEMATIKA – římské číslice

Ve středu 27. 11. si na zmíněné učivo napíšeme opakovací desetiminutovku.

GEOMETRIE – konstrukce trojúhelníku

PŘÍRODOVĚDA – energetické suroviny, energie

V pátek 29. 11. si napíšeme prověrku z přírodovědy - neživá příroda (váha 3). učebnice str. 9-22, praovní sešit str. 6-13.

VLASTIVĚDA – poslední Přemyslovci

 

Připomínám blížící se konec termínu pro odevzdání úvodu závěrečné práce. Své texty mohou děti zaslat na můj email. Kdo bude vyžadovat důkladnější kontrolu, text mi donese také vytištěný/napsaný (tak, aby do něj bylo možno vepisovat).

 

 

Mikuláš - čtvrtek 5. 12. 2019

Ve čtvrtek 5. prosince nás přijde navštívit Mikuláš.
Pokud máte možnost a chuť se podílet na mikulášské nadílce, pošlete po dětech drobnosti v počtu všech žáků (tedy 30 ks).
Mockrát děkuji!

 

Návštěva svíčkárny Rodas - středa 11. 12. 2019

ve středu 11. 12. 2019 navštívíme s naší třídou svíčkárnu Rodas a vyrobíme si vánoční drobnosti.
Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

 

Vánoční dílničky - středa 11. 12. 2019

Třída 5.B uspořádá pro první třídu Vánoční dílničky. Akce se bude konat 11. 12. 2019 od 17.00 do cca 18.30 v učebnách 5.B a 1.B ZŠ Husova. Sraz bude v 16.45 hodin. Účast rodičů vítána.

Dětem byly rozdány návratky - prosím všechny, kteří se akce plánují zúčastnit, aby ji vyplněnou přinesli do školy.

 

 

Zároveň připomínám, že stále vybíráme příspěvek SRPŠ (500,- Kč) a příspěvek na bilingvní výuku (500,- Kč). Všem, kteří již zaplatili, moc děkuji a ostatní bych chtěla poprosit, aby tak učinili co možná nejdříve.

 

Přeji Vám i Vašim dětem hezký den!

 

 

Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás pozdravila jako nová třídní učitelka 5.B – mé jméno je Jana Lipanská a můžete mě kontaktovat na emailové adrese jana.lipanska@husovaliberec.cz.

Velmi se těším se na naši spolupráci a připojuji pár aktualit:

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK – přídavná jména odvozená příponou -ský/-ští, -cký/-čtí (a výjimky)

V úterý 12. 11. si na zmíněné učivo napíšeme opakovací test.

SLOH – popis předmětu, vzkaz

MATEMATIKA – čísla větší než milion: písemné a pamětné sčítání a odčítání

Ve středu 13. 11. si na zmíněné učivo napíšeme opakovací desetiminutovku.

GEOMETRIE – konstrukce trojúhelníku

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

 

Sněhulák z 5. B na vánoční strom na náměstí

S naší třídou jsme v minulém týdnu vytvořili sněhuláka, který ozdobí vánoční stromeček před radnicí.

 

Projektový den – 30 let svobody – čtvrtek 14. 11. 2019

Ve čtvrtek nás v 5. B čeká projektový den k příležitosti státního svátku 17. 11. – Dne boje za svobodu a demokracii.

Výuka proto bude končit v 11:45, což si v pondělí zapíšeme do žákovského zápisníku. Prosím, podepište dětem.

 

Návštěva Naivního divadla – pátek 15. 11. 2019

V pátek 15. listopadu půjdeme se třídou do Naivního divadla na představení Tajemný hrad v Karpatech. Ze školy budeme odcházet v 8:30, návrat do školy je plánován po 10:30. Výuka bude končit v 11:45.

Vstupné na představení bude hrazeno z třídního fondu.

 

Zároveň připomínám, že stále vybíráme příspěvek SRPŠ (500,- Kč) a příspěvek na bilingvní výuku (500,- Kč). Všem, kteří již zaplatili, moc děkuji a ostatní bych chtěla poprosit, aby tak učinili co možná nejdříve.

 

Přeji Vám i Vašim dětem hezký začátek týdne!

 

 

K vytvoření závěrečné práce naleznete informace výše. Do konce října prosím vybrat téma a nahlásit paní učitelce třídní. 

 

V pondělí 7. 10. 2019 je pro děti připraven projektový den v německém Herrnhutu, kde budou děti pracovat v malých smíšených skupinách či dvojicích. Dále je bude také čekat prohlídka nové školy a města.

Sraz je na nádraží v 7:40.

Příjezd je v 14:55 zpět na nádraží (rozchod na místě).

Cena: 100,- (zahrnuje dopravu vlakem a autobusem)

Akce je dobrovolná. V případě neúčasti se žák učí ve třídě 5. A.

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

Pomůcky a potřeby do 5. třídy

papírové kapesníky  

papírové utěrky

1x balík papírů do kopírky

 

Pomůcky na VV: vymytý box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progressa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko 30 cm

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 400 Kč), potřeby na Vv a PČ (200 Kč) a třídní fond (200 Kč). 
Celkem budu vybírat 800 Kč.

 

Kroužky

Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy. Přihlašování je možné od 2. 9. od 8:00. Přihlásit se můžete do 16. 9. Kroužky začínají 30. 9.

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

 • ihned emailem třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti

 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce

 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - první dvě hodiny třídnické, dále dvě hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - 7:55 - 13:35 - dle rozvrhu

5. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu, pouze se spojuje hodina INF (5. hodina)

6. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28. 11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny

 

Vážení rodiče,

v letošním školním roce zažíváme mnoho změn. Bohužel, některé věci nelze předvídat a plánovat a přináší je život nečekaně. Chtěla bych Vás informovat o změně, kterou jsem byla z organizačních důvodů nucena učinit. Paní učitelka Pěničková převezme žáky třídy 2.C. Vaše děti převezme nová paní učitelka Jana  Lipanská. Určitě si společně najdete hezký vztah. Vzhledem k jejímu jazykovému zaměření (němčina) bude významným pomocníkem v CLILových aktivách především v matematice a výtvarné výchově. Změny nečiním s radostí, ale věřte mi, že vzhledem k nutnosti zajistit bezproblémový vzdělávací proces celé školy, nemám jinou možnost.

Děkuji za pochopení

Blanka Lukeš Reindlová

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

Červen u nás ve škole – dopis rodičům a žákům

 

Milí žáci, vážení rodiče,

jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. My dospělí máme možnost z toho něco vytěžit, nějak se poučit, najít na tom něco dobrého, využít získané zkušenosti pro osobní posun. Pro děti na tom nic dobrého není, ale přesto se většina dětí výrazně během této doby posunula, vyspěla, získala nové sociální, pracovní i komunikační kompetence. Nejen to, že si osvojily některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkaly, ale též uplatnily principy vůle, pracovitosti a spolehlivosti. Často k tomu potřebovaly někoho, kdo je povzbudil, pochválil a náležitě motivoval. Učitel tuto roli mohl sehrát jen velmi omezeně. Zde výrazně pomohl rodič. Právem Vám, rodiče i milí žáci, náleží  patří velký dík a obdiv.  Přesto se  našlo pár jedinců, kteří si udělali velké prázdniny, stranou šel zcela řád, návyky i odpovědnost a důvěra.

             Od 25. 5. 2020 se do školy vrátilo 256 dětí, což činí 81% žáků 1.stupně. Škola je plná. Snažíme se rozumně dodržovat základní hygienické i organizační nařízení určená MŠMT a MZd. Zvládáme to, a to i díky Vaší pomoci, důslednosti a pochopení. V tomto směru si jen dovolím moc požádat rodiče, aby opravdu své děti odpoledne vyzvedávali do 15:30, kdy provoz školy končí. Není zatím v našich silách zajištění odpoledního provozu v delším čase. Upřednostnili jsme zařazení dětí do skupin dle tříd, což nám zatím kapacitně nedovoluje zajistit delší provozní dobu, abychom splnili podmínky neslučování skupin.

Postupně, jak to situace bude dovolovat, i my budeme rozvolňovat opatření, kterými jsme limitováni. 

Vysoké procento dobrovolného návratu do školy má dvě možná vysvětlení : 1. Dětem chyběly děti a do školy a do kolektivu se těšily; 2. Distanční vzdělávání bylo již vzhledem k délce a náročnosti doma již neudržitelné. Oba důvody sehrály jistě svůj díl.

 

Pro 1. stupeň byla tedy zrušena distanční výuka a zadávání práce. Děti ze školy si domů úkoly nenosí. Žáci, kteří dosud do školy nechodí, mají možnost se v průběhu června připojit. Pokud budete mít  zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Místa ve skupinách určitě jsou. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny kolektivů žáků ze třídy.

Vysvědčení dětem bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitel. 

29. - 30. 6. 2020 je z důvodu započetí stavebních prací vyhlášeno plánované ředitelské volno.

V týdnu 29. 6. – 3. 7. 2020 bude pro zájemce organizován školní příměstský tábor s programem. Informace naleznete na stránkách školní družiny.

Při zajištění účasti žáků 1. stupně ve škole není možné z kapacitních a prostorových důvodů zajistit prezenční výuku a standardní chod školy pro 2. stupeň. S přihlédnutím k datu (8. 6. 2020) se kolektiv pedagogů školy rozhodl organizovat pro děti třídní setkání, a to 2x v týdnu dle informací třídního učitele. Setkání bude mít socializační naukový charakter a bude se odehrávat většinou mimo areál školy. Účast je dobrovolná a rodiče žáka budou moci přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím návratky vydané třídním učitelem. Součástí návratky musí být 1x vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

8. června 2020 tak skončí distanční výuka prostřednictvím Google Classroom a onlinová výuka v dopoledních hodinách a žáci si budou moci do 15. 6. 2020 vypracovat úkoly, které doposud za období distanční výuky neodevzdali. Vzhledem k délce období (poměr prezenční výuky 1 měsíc a distančního vzdělávání 3,5 měsíce) bude přístup k distančnímu vzdělávání zohledněn v hodnocení druhého pololetí.

Vysvědčení bude vydáno dětem 2. stupně (mimo 9. tříd) v pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 11:00 hodin v budově školy. 

 

Všechny potřebné konkrétní informace pro jednotlivé třídy poskytne třídní učitel.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, dětem i rodičům, za velice významnou pomoc při zvládání tohoto nelehkého období. Bez vás by to prostě nešlo. Vážíme si velice Vaší tolerance, pomoci a empatického přístupu.

Přeji všem krásné, ničím nerušené léto !!!!

 

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv všech pedagogů

V Liberci dne 29.5.2020

                             

Milí žáci, vážení rodiče,

jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. My dospělí máme možnost z toho něco vytěžit, nějak se poučit, najít na tom něco dobrého, využít získané zkušenosti pro osobní posun. Pro děti na tom nic dobrého není, ale přesto se většina dětí výrazně během této doby posunula, vyspěla, získala nové sociální, pracovní i komunikační kompetence. Nejen to, že si osvojily některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkaly, ale též uplatnily principy vůle, pracovitosti a spolehlivosti. Často k tomu potřebovaly někoho, kdo je povzbudil, pochválil a náležitě motivoval. Učitel tuto roli mohl sehrát jen velmi omezeně. Zde výrazně pomohl rodič. Právem Vám, rodiče i milí žáci, náleží  patří velký dík a obdiv.  Přesto se  našlo pár jedinců, kteří si udělali velké prázdniny, stranou šel zcela řád, návyky i odpovědnost a důvěra.

             Od 25. 5. 2020 se do školy vrátilo 256 dětí, což činí 81% žáků 1.stupně. Škola je plná. Snažíme se rozumně dodržovat základní hygienické i organizační nařízení určená MŠMT a MZd. Zvládáme to, a to i díky Vaší pomoci, důslednosti a pochopení. V tomto směru si jen dovolím moc požádat rodiče, aby opravdu své děti odpoledne vyzvedávali do 15:30, kdy provoz školy končí. Není zatím v našich silách zajištění odpoledního provozu v delším čase. Upřednostnili jsme zařazení dětí do skupin dle tříd, což nám zatím kapacitně nedovoluje zajistit delší provozní dobu, abychom splnili podmínky neslučování skupin.

Postupně, jak to situace bude dovolovat, i my budeme rozvolňovat opatření, kterými jsme limitováni. 

Vysoké procento dobrovolného návratu do školy má dvě možná vysvětlení : 1. Dětem chyběly děti a do školy a do kolektivu se těšily; 2. Distanční vzdělávání bylo již vzhledem k délce a náročnosti doma již neudržitelné. Oba důvody sehrály jistě svůj díl.

 

Pro 1. stupeň byla tedy zrušena distanční výuka a zadávání práce. Děti ze školy si domů úkoly nenosí. Žáci, kteří dosud do školy nechodí, mají možnost se v průběhu června připojit. Pokud budete mít  zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Místa ve skupinách určitě jsou. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny kolektivů žáků ze třídy.

Vysvědčení dětem bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitel. 

29. - 30. 6. 2020 je z důvodu započetí stavebních prací vyhlášeno plánované ředitelské volno.

V týdnu 29. 6. – 3. 7. 2020 bude pro zájemce organizován školní příměstský tábor s programem. Informace naleznete na stránkách školní družiny.

Při zajištění účasti žáků 1. stupně ve škole není možné z kapacitních a prostorových důvodů zajistit prezenční výuku a standardní chod školy pro 2. stupeň. S přihlédnutím k datu (8. 6. 2020) se kolektiv pedagogů školy rozhodl organizovat pro děti třídní setkání, a to 2x v týdnu dle informací třídního učitele. Setkání bude mít socializační naukový charakter a bude se odehrávat většinou mimo areál školy. Účast je dobrovolná a rodiče žáka budou moci přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím návratky vydané třídním učitelem. Součástí návratky musí být 1x vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

8. června 2020 tak skončí distanční výuka prostřednictvím Google Classroom a onlinová výuka v dopoledních hodinách a žáci si budou moci do 15. 6. 2020 vypracovat úkoly, které doposud za období distanční výuky neodevzdali. Vzhledem k délce období (poměr prezenční výuky 1 měsíc a distančního vzdělávání 3,5 měsíce) bude přístup k distančnímu vzdělávání zohledněn v hodnocení druhého pololetí.

Vysvědčení bude vydáno dětem 2. stupně (mimo 9. tříd) v pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 11:00 hodin v budově školy. 

 

Všechny potřebné konkrétní informace pro jednotlivé třídy poskytne třídní učitel.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, dětem i rodičům, za velice významnou pomoc při zvládání tohoto nelehkého období. Bez vás by to prostě nešlo. Vážíme si velice Vaší tolerance, pomoci a empatického přístupu.

Přeji všem krásné, ničím nerušené léto !!!!

 

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv všech pedagogů

V Liberci dne 29.5.2020