česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

Informace a přihláška ke stravování

 

Závěrečná práce

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   Osv Vla Ma ČjL Inf    
Úterý   Nj/ČjL Nj/Ma Ma Vla Inf      
Středa   ČjL Pří ČjL Nj/ČjL Nj/Ma Inf    
Čtvrtek   Ma ČjL Tv Nj ČjL Vv    
Pátek   Nj Hv Tv ČjL Ma Vv    

   - na hodiny INFORMATIKY budou děti rozděleny do tří skupin

 

Milé děti, milí rodiče,

vítám Vás v novém školním roce. Přeji Vám klidný a pohodový školní rok. Těším se na Vás.

Vaše paní učitelka Anna Jassová

 

 

Vážení a milí rodiče, milé děti,

přeji Vám krásné, pohodové a klidné Vánoce.

V novém roce hodně zdraví, štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Anna Jassová

 

5. 1. 2020

Online třídní schůzky

Ve čtvrtek 14. 1. 2021 se uskuteční společné online třídní schůzky od 18:00. Odkaz pro přihlášení jsem Vám poslala emailem. Pokud jste email nedostali, prosím, kontaktujte mě.

Děkuji Vám za spolupráci.Opatrujte se. Anna Jassová

 

29. 12. 2020

Informace k distanční výuce od 4. 1. 2021

Vážení a milí rodiče,

od 4. 1. nás opět čeká distanční výuka. Níže naleznete informace a rozvrh.

1. Začátky vyučovacích bloků jsou vždy v celou hodinu, tedy v 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00. Rozsah online výuky probíhá v 30 min blocích + 15 minut samostatná práce (DÚ, zápis do sešitu, dodělání cvičení, atd.).

2. Rozvrh:

 

8:00 - 8:30

9:00 - 9:30

10:00 - 10:30 

11:00 - 11:30

12:00 - 12:30

PONDĚLÍ

OSV

Vla

Ma - pejsci

Ma - sovičky

Ma

Čj

ÚTERÝ

Nj

Čj

Ma - pejsci

Ma - sovičky

Vla

 

STŘEDA

Čj - pejsci

Čj - sovičky

Pří

Čj

Ma

Nj

ČTVRTEK

Ma

Čj

Čj - pejsci

Čj - sovičky

Nj

 

PÁTEK

Nj

Čj

Ma

Čj - pejsci

Čj - sovičky

 

 

V pondělí 4. 1. nebude první online hodina OSV. Děti budou tedy vyjímečně začínat v 9:00 vlastivědou. Ostatní online hodiny dle rozvrhu.

 

Obědy

Obědy pro děti jsou automaticky odhlášeny.

Gastron nabízí možnost odběru obědu v zatavených balíčcích, a to na Střední průmyslové škole textilní od 13:00 do 14:00. V případě, že budete mít zájem o odběr balíčku, je nutné si oběd v systému přihlásit!

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě, prosím, kontaktujte.

Děkuji Vám za Vaši spolupráci. Přeji krásný a šťastný nový rok, hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Anna Jassová

 

16. 12. 2020

Na základě nařízení vlády je DĚTSKÝ KLUB ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 UZAVŘEN.

Pátek 18. 12. - 1. - 3. vyučovací hodina dle rozvrhu (Nj, Čj, Ma), 4. - 5. vyučovací hodina - vánoční besídka.

V pátek si děti odnesou domů všechny učebnice a pracovní sešity. Dále dětem rozdám 2. díl pracovního sešitu z českého jazyka a z matematiky. Prosím, neztratit.

Přeji krásný a pohodový zbytek týdne. Opatrujte se. Anna Jassová

 

10. 12. 2020

Hodnocení

Vážení rodiče,

hodnocení za první čtvrtletí a další průběžné hodnocení naleznete v elektronické žákovské knížce. Dotazy pro podrobnější informace, prosím, směřujte na příslušného učitele předmětu. První kontakt je nejlépe učinit emailem, kde si domluvíte další způsob komunikace. Toto řešení nahrazuje klasické třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda bude možné konzultační schůzky učinit v měsící lednu, doporučujeme využít této možnosti a učitele kontaktovat. Hodnocení za první pololetí bude vycházet z nastavených kritérií, se kterými byly seznámeny děti hned na počátku školního roku a zvolený způsob zohledňuje distanční výuku.

 

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Pokud nevstoupí v platnost jiné nařízení, bude výuka probíhat dle stejného rozvrhu jako doposud. Provoz školy ŠD/DKH od 6:00 do 18:00 hod. 

Moc Vám všem děkuji za Vaši spolupráci. Opatrujte se. Anna Jassová

 

9. 12. 2020

Čtvrtletní písemné práce

Ve pondělí 14. 12. čtvrtletní písemná práce z VLASTIVĚDY - pravěk, Keltové, stěhování národů, Sámova říše, Velkomoravská říše a pověsti z našich dějin.

Ve středu 16. 12. čtvrtletní písemná práce z ČESKÉHO JAZYKA - pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných, skloňování podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, přídavná jména odvozená příponou -ský, zdvojené souhlásky, pravopis skupin bě/bje, vě/vje, pě, souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene a kořene a přípony.

Stále ještě vybírám peníze za rodilého mluvčího na tento rok - 500 Kč. Kdo má zaplaceno, má zapsáno v žákovském zápisníku. Děkuji.

V úterý 22. 12. budeme mít třídní vánoční besídku. Stejně jako v předchozích letech si rozdáme „tajné dárky“ – každý si už vylosoval jméno jednoho spolužáka, pro kterého nachystá dáreček (v hodnotě do 100 Kč) a do 17. 12. 2020 ho zabalený a označený jménem obdarovaného donese do školy (uschovám a na besídku nachystám). Dále pak děti mohou dle libosti obdarovat i další kamarády. 

Přeji Vám krásný zbytek týdne. Anna Jassová

 

3. 12. 2020

Dětský klub

Od pondělí 7. 12. 2020 se otevírá ranní provoz dětského klubu v čase od 6:00 do 7:00. Vchod bočním vchodem do prostoru ranní družiny. Od 7:00 otevřen hlavní vchod - děti mohou přicházet do tříd.

Odpolední provoz - školní družina do 15:00 ve svých třídách bez spojení. Od 15:00 do 16:30 možné spojení dětí v rámci ročníku. Dětský klub od pondělí 7. 12. 2020 v provozu od 16:30 do 18:00.

Provoz dětského klubu se týká dětí, které jsou do něj přihlášeny. 

 

Čtvrtletní písemné práce

Ve čtvrtek 10. 12. čtvrtletní písemná práce z MATEMATIKY - pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, pamětné dělení se zbytkem, zaokrouhlování, slovní úlohy, rozvinutý zápis čísel, počítání se závorkami.

Ve středu 16. 12. čtvrtletní písemná práce z ČESKÉHO JAZYKA - pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných, skloňování podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, přídavná jména odvozená příponou -ský, zdvojené souhlásky, pravopis skupin bě/bje, vě/vje, pě, souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene a kořene a přípony.

Přeji Vám krásný zbytek týdne. Opatrujte se. Anna Jassová

 

29. 11. 2020

Obědy v krabičkách: Děti, které nejdou do ŠD si oběd po vyučování berou v krabičce s sebou domů. Děti, které půjdou po vyučování do ŠD si s sebou do školy vezmou i příbor a oběd si dají v rámci ŠD (viz informace od paní ředitelky níže). Bylo by dobré, aby si děti zapamatovaly co mají objednáno za oběd (my se do objednávacího systému nemůžeme podívat, abychom zjistili variantu oběda pro jednotlivé děti). Můžete to napříkld dětem raději napsat, aby věděly, jaké jídlo si mají vzít. Děkujeme pochopení a za spolupráci.

 

24. 11. 2020

Rozvrh hodin od pondělí 30. 11.

 

1.

7:55 - 8:40

2.

8:50 - 9:35

3.

10:05 - 10:50

4.

11:00 - 11:45

5.

11:55 - 12:40

6.

12:45 - 13:35

PONDĚLÍ

OSV

Vla

Ma

Čj

 

ÚTERÝ

Nj

Ma

Čj

Ma - geometrie

Vla  

STŘEDA

Čj

Pří

Čj - čtení

Ma Nj  

ČTVRTEK

Ma

Čj

Čj

Nj

Vv Vv

PÁTEK

Nj

Čj

Ma

Čj

Čj - čtení  
 
 
 

25. 11. 2020

Změna obědů pro 5. a 6. třídu

Vážení rodiče, milí žáci,

velice se omlouvám za komplikace a možná trochu počáteční zmatky. Vzhledem k jasným pokynům MŠMT a MZd ČR o dodržování hygienických protiepidemiologických opatřeních v oblasti stravování žáků není možné uspokojit při výdeji obědů všechny žáky v našich náhradních smluvních výdejnách. Pro žáky 5. a 6. ročníků byla předjednána možnost výdeje na SPŠSE, ale po příchodu jejich studentů do školy k dnešnímu dni byl příslib odvolán. Po dohodě s GASTRONEM budou proto žákům 5. tříd a 6.tříd obědy do školy dovezeny v zatavených krabičkách. Děti si jídlo odnesou domů, kde si ho mohou ohřát. V našich silách bohužel není konzumaci v prostorách školy zajistit. K tomuto účelu prosím vybavte děti speciální igelitovou taškou (bohužel někdy zatavené krabičky úplně netěsní).

Placení obědů – zálohy zůstávají, dle stejného způsobu můžete volit i jídlo. Jen prosím, dítě by mělo jasně vědět, co k obědu má. Z naší strany již nebude možné kontrolovat objednávkový systém.

Všechny obědy budou od pondělí 30.11.2020 automaticky objednány třídám 5.A; 5.B a 6.A. V případě, že oběd nechcete, je třeba jej odhlásit.

Obědy pro 6.B je nutné přihlásit na tento týden samostatně. Odběr krabičky bude taktéž ve škole.

Děti 5.tříd, které budou zůstávat v klubu do 15.hod si samozřejmě oběd snědí ve škole (ohřeje vychovatelka).

 

Nesmírně se omlouvám za komplikace a neustálé změny, ale věřte nám, že se snažíme dělat, co můžeme. Děkuji moc za pochopení.

Blanka Lukeš Reindlová

 

31. 10. 2020

PRIMA úča - výuková videa

Děti, které se již zaregistrovaly na webu Prima úča, by měly mít zpřístupněna výuková videa pro 5. třídu. Momentálně je pro nás aktuální "Stavba slova a pravopis". Součástí výukových videí jsou i diktáty. Děti mohou doma trénovat :-)

V případě jakýchkoliv problémů mě, prosím, kontaktujte.

Poprosím, kdo ještě není na webu zaregistrovaný, aby mně po registraci kontaktoval a já mohla zpřístupnit materiály i Vám. Připomínám, že registraci žáka je nutno provést pod školní emailovou adresou.

Děkuji Vám za spolupráci. Opatrujte se. Anna Jassová

 

Závěrečná práce

Vážení rodiče,

v tomto školním roce děti čeká vytvoření závěrečné práce. Tématem je místo v České republice. Doporučuji vybrat si místo, které děti navštívily a dobře ho znají. V rámci práce nás děti s vybraným místem seznámí, naplánují výlety pro svého kamaráda, kamarádku, rodinu, vytvoří kalkulaci k vybraným výletům, napíší zvací dopis kamarádovi, kamarádce, … Celou práci doplní o vlastní fotografie k vybranému tématu.

Podrobné informace k vytvoření závěrečné práce a ukázky dvou závěrečných prací najdete výše na nástěnce třídy. Informace dám také dětem a pošlu Vám je emailem.

Děti jsem o vytvoření záverečné práce již informovala a také jsem jim dvě práce ukázala.

O všech úkolech, které nás v rámci závěrečné práce čekají, Vás budu informovat prostřednictvím nástěnky třídy.

Aktuálním úkolem pro děti je vybrat si téma a do konce října mi ho nahlásit. Některé děti už nahlásily.

Pokud byste cokoliv potřebovali vysvětlit či měli jakýkoliv problém, prosím, kontaktujte mě. Ráda Vám vysvětlím a pomůžu.

      

Organizace školního roku:

Třídní schůzky:

1. 10. 2020 - společné

26. 11. 2020 - konzultační

14. 1. 2021 - konzultační

25. 3. 2021 - konzultační

20. 5. 2021 - společné

 

Školní prázdniny:

Podzimní:             29. a 30. 10. 2020

Vánoční:               23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  

Pololetní:             29. 1. 2021

Jarní:                   1. – 7. 2. 2021

Velikonoční:        1. 4. 2021

Hlavní:                 1. 7. - 31. 8. 2021

 

Telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web: www.zskola.cz

E-mail: info@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: 731 632 396

Sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Družina: 739 334 394

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová   

Třídní učitelka: Mgr. Anna Jassová 

Email: anna.jassova@husovaliberec.cz

Telefon: 732 338 274      

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová