česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

Vítejte na webových stránkách 5.A

Vážení rodiče a milé děti, nový školní rok je tu. Na těchto stránkách naleznete aktuální informace z 5.A.

Rozvrh hodin online výuky třídy 5.A platný od 4. 1. 2021

  1 2 3 4 5
  8:00 – 8:30 9:00 – 9:30 10:00 – 10:30 11:00 – 11:30 12:00 – 12:30
Pondělí OSV PŘÍ MA ČJ AJ
Úterý MA x ČJ VLA AJ  
Středa ČJ VLA ČJ MA x  
Čtvrtek MA x ČJ AJ ČJ x  
Pátek ČJ MA x AJ ČJ x  

ČJ x a MA x: výuka bude probíhat po skupinách. ZAJÍČKY povede Hanka Tonevová a LIŠTIČKY povede Denisa Könnyüová.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Vážení rodiče,

v tomto školním roce děti čeká vytvoření závěrečné práce. Tématem je místo v České republice (město, vesnice, pohoří apod.). Doporučuji vybrat si místo, které děti navštívily a dobře ho znají. V rámci práce nás děti s vybraným místem seznámí, podrobně zpracují jeho historii i zajímavá místa, naplánují výlety pro svého kamaráda, kamarádku, rodinu, vytvoří kalkulaci k vybraným výletům a napíší zvací dopis kamarádovi nebo kamarádce a to v českémm i anglickém jazyce. Celou práci doplní i o vlastní fotografie k vybranému tématu.

Závěrečná práce má dvě roviny. Hlavní je tvorba "papírové verze", která obsahuje všechny zmíněné oblasti. Kromě toho však budou žáci tvořit i zkrácenou prezentaci o zvoleném místě v programu PowerPoint (seznámí se s ním v rámci výuky INF).

Děti by o vytvoření záverečné práce měly vědět. Mluvili jsme o tom na začátku školního roku. Ukazoval jsem jim dvě práce z minulých let, aby věděly, co je asi čeká.

Aktuální úkoly: Do konce ledna 2021 napsat ÚVOD a zpracovat kapitolu ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Pro zajímavost se můžete v galerii níže pod textem podívat na ukázkové závěrečné práce z minulých let a v druhém dokumentu jsou podrobné informace a pokyny k psaní závěrečné práce.

Hodnocení žáků

Hodnocení za první čtvrtletí najdete v elektronické žákovské knížce (Bakaláři). Dotazy pro podrobnější informace, prosím, směřujte přímo na mě či jednotlivé vyučující daných předmětů, nejlépe prostřednictvím emailu či telefonu. Toto řešení nahrazuje klasické třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda bude možné konzultační schůzky učinit v měsící lednu, doporučuji využít této možnosti, ale samozřejmě pouze v případě, že ke mně máte nějaké konkrétní dotazy - konzultace není povinná.

Hodnocení za první pololetí bude vycházet hlavně z toho, jak se děti zapojují do výuky (aktivita, snaha a soustředěnost v hodinách), jaké dosahují výsledky v jednotlivých předmětech ve škole i doma (vzhledem k distanční výuce budou součástí hodnocení i výsledky domácí práce - online testy a plnění zadávaných úkolů) a jak plní své školní povinnosti (připravenost na hodiny - pomůcky, domácí úkoly apod.).

Informace k výuce od ledna 2021

Vzhledem k aktuální situaci a nařízení Vlády ČR bude výuka od 4. ledna 2021 probíhat opět distančně v online režimu dle aktualizovaného rozvrhu hodin. Dětem jsem před Vánocemi říkal, ať si odnesou všechny své pracovní sešity domů, tak snad je někdo nenechal ve škole. Pokud bude potřeba, umístím na Google classroom naskenované pracovní sešity, které bude možné doma vytisknout.

Obědy pro děti byly automaticky odhlášeny. Gastron nabízí možnost odběru obědu v zatavených balíčcích ve výdejních místech (pro žáky 5.A – jídelna textilní průmyslovky v čase od 13:00 do 14:00). V případě, že budete mít o odběr obědového balíčku zájem, je nutné si oběd v systému přihlásit.

Harmonogram školního roku 2020/2021

29. 1. 2021 - Pololetní prázdniny

1. až 7. 2. 2021 - Jarní prázdniny

25. 3. 2021 - Konzultační třídní schůzky

1. 4. 2021 - Velikonoční prázdniny

20. 5. 2021 - Třídní schůzky

30. 6. 2021 - Vydávání vysvědčení za 2. pololetí

1. 7. 2021 až 31. 8. 2021 - Letní prázdniny

 

Seznam pomůcek do 5.A

Co je potřeba donést do školy:

  • 1x krabice s kapesníky

  • 1x balík papírových utěrek

  • 1x balík papírů do kopírky

Přinést vymytý a označený stojan na učebnice a box na výtvarné potřeby.

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), pastelky, voskovky, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, černá tuš, barevné křídy, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu,
barevné papíry, modelína.

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr (doporučuji podepsat)

Potřeby na TV: tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Platby: V září bude třeba uhradit školní sešity (objednáme společně za třídu), pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 500 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu 300 Kč. Celkem se bude vybírat 1 000 Kč. Platby za rodilého mluvčího a SRPŠ budou upřesněny v září.

Kontakty, telefonní čísla a adresy

Škola:                         Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                       Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                           www.zskola.cz

Ředitelka školy:          Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                   733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                   731 632 396

Sborovna 1. stupeň:   725 088 832

Třídní učitel 5.A:        eduard.durnik@husovaliberec.cz

                                  777 005 929

Původní rozvrh hodin třídy 5.A ze začátku školního roku

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:50 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV PŘÍ sk MA TV AJ sk INF 1.sk    
Úterý   MA bil ČJ VLA AJ sk ČJ sk INF 2.sk    
Středa   ČJ MA ČJ TV VV bil MA sk    
Čtvrtek   ČJ ČJ AJ sk HV VLA bil INF 3.sk    
Pátek   ĆJ sk AJ sk VV MA bil      

sk: Třída bude rozdělena do dvou skupin, každá se učí zvlášť v jiné učebně

bil: Hodina bude vedena v bilingvním režimu s využitím anglického jazyka

INF: výuka informatiky bude probíhat ve třech skupinách (žáci budou zařazeni do jedné ze skupin)

Rozvrh hodin třídy 5.A platný od 30. 11. 2021

  1 2 3 4 5 6
  7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:50 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35
Pondělí OSV PŘÍ MA ČJ AJ  
Úterý MA x bil ČJ VLA AJ  
Středa ČJ VLA ČJ MA x VV bil VV
Čtvrtek MA x ČJ AJ ČJ x MA  
Pátek ČJ MA x AJ ČJ x ČJ  

ČJ x a MA x: výuku povede Hanka Tonevová

bil: Hodina bude vedena v bilingvním režimu s využitím anglického jazyka

Obědy v krabičkách: Děti, které nejdou do ŠD si oběd po vyučování berou v krabičce s sebou domů. Děti, které půjdou po vyučování do ŠD si s sebou do školy vezmou i příbor a oběd si dají v rámci ŠD (viz informace od paní ředitelky níže). Bylo by dobré, aby si děti zapamatovaly co mají objednáno za oběd (my se do objednávacího systému nemůžeme podívat, abychom zjistili variantu oběda pro jednotlivé děti). Můžete to napříkld dětem raději napsat, aby věděly, jaké jídlo si mají vzít. Děkujeme pochopení a za spolupráci.

Školní družina: ranní družina funguje od 7:00 v naší třídě, stejně jako odpolední družina, která bude v provozu od konce vyučování do 15:00.