česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

Informace a přihláška ke stravování

Červen u nás ve škole – dopis rodičům a žákům

 

Milí žáci, vážení rodiče,

jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. My dospělí máme možnost z toho něco vytěžit, nějak se poučit, najít na tom něco dobrého, využít získané zkušenosti pro osobní posun. Pro děti na tom nic dobrého není, ale přesto se většina dětí výrazně během této doby posunula, vyspěla, získala nové sociální, pracovní i komunikační kompetence. Nejen to, že si osvojily některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkaly, ale též uplatnily principy vůle, pracovitosti a spolehlivosti. Často k tomu potřebovaly někoho, kdo je povzbudil, pochválil a náležitě motivoval. Učitel tuto roli mohl sehrát jen velmi omezeně. Zde výrazně pomohl rodič. Právem Vám, rodiče i milí žáci, náleží  patří velký dík a obdiv.  Přesto se  našlo pár jedinců, kteří si udělali velké prázdniny, stranou šel zcela řád, návyky i odpovědnost a důvěra.

             Od 25. 5. 2020 se do školy vrátilo 256 dětí, což činí 81% žáků 1.stupně. Škola je plná. Snažíme se rozumně dodržovat základní hygienické i organizační nařízení určená MŠMT a MZd. Zvládáme to, a to i díky Vaší pomoci, důslednosti a pochopení. V tomto směru si jen dovolím moc požádat rodiče, aby opravdu své děti odpoledne vyzvedávali do 15:30, kdy provoz školy končí. Není zatím v našich silách zajištění odpoledního provozu v delším čase. Upřednostnili jsme zařazení dětí do skupin dle tříd, což nám zatím kapacitně nedovoluje zajistit delší provozní dobu, abychom splnili podmínky neslučování skupin.

Postupně, jak to situace bude dovolovat, i my budeme rozvolňovat opatření, kterými jsme limitováni. 

Vysoké procento dobrovolného návratu do školy má dvě možná vysvětlení : 1. Dětem chyběly děti a do školy a do kolektivu se těšily; 2. Distanční vzdělávání bylo již vzhledem k délce a náročnosti doma již neudržitelné. Oba důvody sehrály jistě svůj díl.

 

Pro 1. stupeň byla tedy zrušena distanční výuka a zadávání práce. Děti ze školy si domů úkoly nenosí. Žáci, kteří dosud do školy nechodí, mají možnost se v průběhu června připojit. Pokud budete mít  zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Místa ve skupinách určitě jsou. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny kolektivů žáků ze třídy.

Vysvědčení dětem bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitel. 

29. - 30. 6. 2020 je z důvodu započetí stavebních prací vyhlášeno plánované ředitelské volno.

V týdnu 29. 6. – 3. 7. 2020 bude pro zájemce organizován školní příměstský tábor s programem. Informace naleznete na stránkách školní družiny.

Při zajištění účasti žáků 1. stupně ve škole není možné z kapacitních a prostorových důvodů zajistit prezenční výuku a standardní chod školy pro 2. stupeň. S přihlédnutím k datu (8. 6. 2020) se kolektiv pedagogů školy rozhodl organizovat pro děti třídní setkání, a to 2x v týdnu dle informací třídního učitele. Setkání bude mít socializační naukový charakter a bude se odehrávat většinou mimo areál školy. Účast je dobrovolná a rodiče žáka budou moci přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím návratky vydané třídním učitelem. Součástí návratky musí být 1x vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

8. června 2020 tak skončí distanční výuka prostřednictvím Google Classroom a onlinová výuka v dopoledních hodinách a žáci si budou moci do 15. 6. 2020 vypracovat úkoly, které doposud za období distanční výuky neodevzdali. Vzhledem k délce období (poměr prezenční výuky 1 měsíc a distančního vzdělávání 3,5 měsíce) bude přístup k distančnímu vzdělávání zohledněn v hodnocení druhého pololetí.

Vysvědčení bude vydáno dětem 2. stupně (mimo 9. tříd) v pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 11:00 hodin v budově školy. 

 

Všechny potřebné konkrétní informace pro jednotlivé třídy poskytne třídní učitel.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, dětem i rodičům, za velice významnou pomoc při zvládání tohoto nelehkého období. Bez vás by to prostě nešlo. Vážíme si velice Vaší tolerance, pomoci a empatického přístupu.

Přeji všem krásné, ničím nerušené léto !!!!

 

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv všech pedagogů

V Liberci dne 29.5.2020

                             

 

 

Pro lepší organizaci jsme pro vás vytvořili jednotnou platformu pro zadávání domácí práce žáků.

Na tomto odkazu naleznete složku třídy svého žáka. V té se budou v následujících týdnech nacházet vždy aktuální informace a zadání pro domácí práce.

 

 

Informace k poslednímu červnovému týdnu:

Milí rodiče, 

budete-li pro děti chtít obědy, je potřeba už teď vyplnit přihlášku (je na nástěnce) a poslat ji mně na e-mail nebo ji mohou děti přinést vytištěnou do školy - prosím v příštím týdnu co nejdříve.  Děti, které chodí na obědy,  si také mohou s sebou přinést opus kartu, která jim bude na textilce aktivována. Obědy v příštím školním roce budou časově náročné, proto si termíny vyučovacích hodin v ZUŠ raději rezervujte nejdříve od 14.00.

V pondělí 22. června a v úterý vybereme učebnice. Prosím děti, aby je daly do pořádku. 

Také je potřeba vyklidit skříňky, mohou zůstat odemčené. Klíčky si děti ponechávají, odevzdávají jen ti, kteří odcházejí na gymnázium.

V úterý 23. června se budeme fotografovat - s rouškami i bez. Prosím i děti, které jsou ještě doma, zda by alespoň v úterý přišly. Nejlepší by bylo, kdyby přišly už v pondělí, samozřejmě s prohlášením o svém zdravotním stavu, abychom se ještě trošku užili. Snad jsem na nic nezapomněla. Nadále budu průběžně informovat.

Sešity, které děti budou potřebovat v 6. třídě najdete brzy na naší hlavní stránce - (Požadavky na sešity).

Vysvědčení - sejdeme se v pátek 26. 6. všichni už v 8.00 - s rouškami, rozdáme si vysvědčení a rozejdeme se mezi 9.00 - 9.30.

 

 

STRAVOVÁNÍ

Milí rodiče, pokud vaše dítě bude chodit v příštím školním roce na obědy, je potřeba co nejdříve, nejpozději do konce školního roku vyplnit přihlášku a poslat mi ji na email nebo ji poslat rovnou po dítěti.  Děkuji.

 

 

Přijímací zkoušky - zápisový lístek

Vážení rodiče,
přijímací zkoušky mají vaše děti za sebou. Kromě jejich úspěšného zdolání potřebujete pro přijetí ke studiu na střední škole také ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Pokud jste rozhodnuti naši školu opustit, vyzvedněte si prosím zápisový lístek v sekretariátu školy u paní sekretářky P. Urbánkové. Na podání zápisového lístku máte 5 pracovních dní od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Budete –li mít nějaké nejasnosti či dotazy, kontaktujte mě na telefonním čísle 604 899 800.

S přáním krásného dne,

Marta Hyšková, výchovná poradkyně

 

 

Milí rodiče, 

zítra, nejpozději pozítří děti odevzdávají závěrečné práce. Jen připomínám, že na titulní stránce by mělo také být jméno autora, třída a škola. Někteří na to zapomínají. 

 

Druhý jazyk:

Vzhledem k tomu, že o francouzštinu měly zájem jen čtyři děti, není možné sestavit skupinu. Všichni se budou v příštím školním roce učit němčinu. 

 

 

 

Milí rodiče,

pondělní Den dětí oslavíme v přírodě, půjdeme do lesa. Děti budou mít oblečení do přírody a batůžek se svačinou a pitím a nějaký podsedák. 

 

Milí rodiče a děti,

máme za sebou už třetí týden naší náročné domácí práce. Všem Vám moc děkuji za Vaši spolupráci, které si velice cením a vážím si jí. Vím moc dobře, že to není jednoduché. Posílám všem velikánskou pochvalu za odvedenou práci, píli a aktivitu. Myslím, že si teď zasloužíte chvilku odpočinku, a proto v tomto týdnu žádné úkoly nebudou, prostě si dáme pauzu. Užijte si krásně přípravu na Velikonoce, relaxujte, něco hezkého vytvořte a hlavně si užívejte pěkného počasí, které nás teď čeká. Načerpanou energii využijeme zase až po svátcích.

Přeji vám všem krásné Velikonoce plné radosti a pohody a hlavně pevné zdraví!

                             Hana Tonevová

Milí rodiče,

najdete-li chvilku, mrkněte, prosím, na dotazník ohledně zpětné vazby na naší hlavní stránce. Děkuji.

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Nově výuku sledujte na Google Disk - viz odkaz výše.

 

 

 

VÝUKA V 5. A:

 

Úkoly na týden od 23. 3. do 27. 3.:

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE:

Nadále pokračujeme ve vytváření závěrečných prací, papírová forma je čistě na schopnostech a možnostech dětí (může být i psáno ručně, vlastní obrázky apod.), tvořivosti se meze nekladou. Závěrečné prezentace jsou zrušeny.

 

Kontrola češtiny ze str. 13 a 14:

Chválím za vypracování, chyb bylo až na výjimku málo. Uvedu zde správné řešení a vy si můžete práce sami zkontrolovat. Kdyby něco nebylo jasné, bez obav volejte a vysvětlíme si.

str. 13/1 (u obrázku upíra): vyschlý (mladý) stařec

pozor na čas u sloves - dotkne se, trhne, řízne, skočí, chytí, stáhne se, zmizí jsou v čase budoucím

 

pouze slyší, nevidí, je - jsou v čase přítomném
 
str. 13/2  - My bychom se na vás nezlobili.
 
14/2 - řešení  na st. 3 na konci PS - u rozkazovacího způsobu neurčujeme čas
 
14/3 - pozorujeme čápy (pány), obuvi (kosti), nad vrcholy (hrady), penězi (stroji), z Bratislavy (ženy), do Chrudimi (kosti),                 obilí (není VS), drzý (mladý), chvíli (není VS), pytlích (strojích)
a) Nebuď drzý! Oznam to také sousedovi. - není čas budoucí - u rozkazovacího způsobu čas neurčujeme
  slovesa v přítomném čase - pozorujeme, loví, krouží, líbí se
  slovesa v budoucím čase - bude se chodit, přijdu, budou se stěhovat
 
14/7 - Pozor na spisovnou mluvu + ne by jsme, ale bychom,  ne by jsem, ale bych
 
Kontrola matematiky str. 12 a 13:
 
Chválím za vypracování, chyby byly hlavně z nepozornosti, a někomu se nepovedla úloha s dávkováním léků. Kdy Luboš dobere všechny tablety? Bude to šestý den, tedy sobota ve 22.00. 
Nejtěžší cvičení č. 8:     6 565(30), 27 021(21), 88 149(1), 62 598(31)
 
 

1. Matematika - Zopakujeme jednotky objemu, různé početní operace, zaokrouhlování na str. 14 a 15.

2. Český jazyk - Podíváme se na zájmena. Jsou to slova, která buď zastupují podstatná nebo přídavná jména, nebo na ně ukazují. Jsou to slova ohebná - skloňují se. Svými tvary mohou vyjádřit osobu, číslo a pád. Tohle už víme. Co je nové - že zájmena rozdělujeme na 7 skupin. Není to nic těžkého. Pěkný přehled máme na straně 102 v učebnici. Mrkněte na to. Můžeme procvičovat už na str. 101. V PS vypracujeme zatím str. 16. Také se budeme věnovat slohu - vyprávění. Tentokrát to bude o volbě povolání. Tak to bude zajímavé. Potřebné info najdeme v učebnici na str. 100. V PS vypracujeme str. 15. Můžeme použít osnovu z učebnice - 100/3, ale můžete si samozřejmě vytvořit vlastní.

 

Odpoledka v pondělí 23. 3.:

 
Doporučuji se dívat na ČT 2 od 12.00 Život ve vzduchu: Přeplněná obloha, od 13.02 Byla jednou jedna kráva, od 13,57 Lucemburkové.
 

Otázky z vlastivědy:

1. Kdo byl jediný Lucemburk po smrti Václava IV.?
2. Co přinesĺo násilné svržení konšelů na Novém Městě Pražském?
3. Co podnikl papežský nuncius Fernando proti Husitům?
4. Kdo se stal vůdcem Táboritů?
Bonus: V jakém roce prohlásili Zikmundovu korunovaci za neplatnou?
 
Otázky na plusíky:
 
1. Jakým způsobem loví terejové sardinky, které se před nimi schovávají do větší hloubky?
2. Co dělají krávy, když je hospodář na začátku jara vypustí na pastvinu?
3. Jak se nazývají jednotlivé části žaludku krávy?
 
Odpoledka ve středu 25. 3.:
 
Doporučuji se dívat od 13.56 na Expedici co Arktidy a od 15.17 Divočina bez hranic - Nationalpark Thayatal (o národním parku v Rakousku.
 
 
Odpoledka v úterý 24. 3.
 
Doporučuji od 12.00 Afrika - Kongo (o životě v pralese), od 13.46 Vltava - staronová cesta, od 14.15 Příběh života - Rodičovství (o výchově mláďat), od 15.05 Království divočiny - lemčík zlatý (dokonalý architekt v říši ptáků).

Další informace o vzdělávání v době uzavření školy pro týden 16.3. - 22.3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v první řadě bych Vám chtěla velice poděkovat za spolupráci a pro nás významnou pomoc, kterou jste nám poskytli vyplněním našeho on-line dotazníku. Byli jsme velice překvapeni vysokým počtem odpovědí již v ranních hodinách. Moc si Vaší součinnosti v těchto těžkých chvílích vážím.

Závěry z porady pedagogických pracovníků:

 1. Potvrzení Žádosti o ošetřovné…Vám zašleme elektronicky na email během pondělí a úterý. (Pokud jste o něj požádali v online dotazníku) Osobně vydávány na sekretariátu nebudou.

V případě změny Vašeho požadavku nás můžete kontaktovat emailem – info@husovaliberec.cz

 1. Učebnice či pracovní sešity, které zůstaly ve škole, je možné ve velmi naléhavých případech vyzvednou během tohoto týdne pouze mezi 7 až 10 hodinou. V takovém případě prosím využijte zadní vchod u tělocvičny a použijte ochrannou roušku!!! ( Bez roušky nebude možné objekt navštívit). Žádám žáky vyšších tříd, kteří tak budou chtít učinit, aby se nesrocovali a přišli do školy jednotlivě. Vpuštění do budovy zajistí pan školník. Učebnice a pracovní sešity doporučuji vyzvednout pouze žákům, kteří se budou učit sami, nemají přístup k internetu. Potřebné listy, které budou požadovány k vypracování, budou vždy ofoceny a k dispozici na webových stránkách školy – nástěnky třídy nebo bude uveden odkaz.
 1. Žákům 1.stupně se doporučuje sledovat pořad ČTv – UčíTelka a dále jim budou zadány úkoly prostřednictvím nástěnek tříd.
  Žáci druhého stupně budou směřováni na využívání google classroom a pokyny zatím najdete na nástěnkách tříd.
 1. Úkoly a samostatná práce pro žáky budou vytvářeny vždy tak, aby žák byl schopen zadání plnit samostatně bez pomoci rodičů. V případě, že zadání nerozumí, potřebuje něco vysvětlit či jinak pomoci, má možnost oslovit učitele telefonicky mezi 9-11 hod, kdy všichni učitelé jsou žákům k dispozici k přímé komunikaci.
 2. Učitele můžete kontaktovat i během pracovního dne 8 – 16 hod., a to též telefonicky či emailem. V tomto čase Vám však vždy nemusí bezprostředně pomoci s úkoly, neboť může být zaneprázdněn jinou činností a podklady k práci nemusí mít u sebe. V obou případech buďte prosím trpěliví, pokud bude telefon obsazený či např. spadnou webové stránky.  Telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách v sekci Naše škola/zaměstnanci nebo Kontakty.
 3. Vypracovávání úkolů a prací nebude klasifikováno, učitel se vždy bude snažit podat dětem zpětnou vazbu, jak se jim dařilo, a vést ho k práci s chybou. V současné situaci v žadném případě nejde o zavalení dětí úkoly a požadavky. Jde o to neztratit s dětmi vazbu, udržet je v režimu učení a vzdělávání se. Všichni učitelé školy toto chápou a budou tak k dětem přistupovat. Není třeba za každou cenu honit čas a termín.
 4. Vypracovaná cvičení a práce můžete zasílat jednotlivým učitelům na email nebo ofocené prostřednictvím telefonu či WhatsAppu. O podrobnostech Vás bude informovat každý učitel.
  Naše pozornost bude věnována především procvičování českého jazyka, matematiky, cizích jazyků. Naukové předměty budou realizovány především formou tematických úkolů s delším časovým horizontem.
Jsme si vědomi Vaší velice náročné situace v rodinách. Bohužel celá věc je pro nás stejně nová jako pro Vás. Prosíme Vás proto o trpělivost a pochopení při hledání optimálních způsobů a cest. Zkušenosti z prvního týdne vyhodnotíme a v pondělí 23.3. 2020 se budeme snažit nastavit další postup.
 
Všem Vám děkujeme za trpělivost Blanka Lukeš Reindlová
 
 
 

VÝUKA V 5. A:

Milí rodiče,

protože polovina třídy před prázdninami marodila, zůstaly nám ve třídě pracovní sešity a učebnice, které budeme potřebovat. Můžete si je vyzvednout od úterý do pátku vždy od 7.00 do 10.00. Vstup je pouze zadním vchodem (ze dvora) a musíte být vybaveni rouškou!!! Věci mají děti na svých lavicích ve třídě. Vím, že pro někoho to může být vážný problém, proto potřebné stránky ofotím.

Potvrzení na ošetřovné bude zasíláno elektronicky těm, kteří uvedli e-mail v dotazníku.

Vám i Vašim dětem budu k dispozici ve všední dny od 9.00 do 11.00 telefonicky na čísle 724 380 444 (od úterý 17. 3.) nebo e-mailem. Jinak budu odpovídat na e-maily od 8.00 do 16.00. 

Na nástěnku také připojím tipy na zpestření času tráveného doma.

 

 

Úkoly na týden od 16. 3. do 20. 3.:

 
1. Sledujeme dopolední televizní program na ČT 2 - UčíTelka. Zajímat nás bude hlavně učivo pro 5. ročník, ale neuškodí nám opakování, takže se také můžeme dívat na výuku pro nižší ročníky.
 
2. Matematika - procvičíme jednotky času, písemné sčítání, odčítání, dělení i pamětné sčítání a odčítání. Doplníme celou stranu 11 a 13 v PS, kdo je pilný nebo je mu dlouhá chvíle, může si průběžně doplňovat chybějící z předchozích stran. Slovní úlohy budou bez zápisu.
 
3. Český jazyk - procvičíme slovesa - slovesný způsob a další - takže vypracujeme v PS str. 13 a 14, případně doplníme, co nám chybí z předchozích stran. 
 
4. Čtení - pokračujeme ve čtení rozečtené knížky. Kdo ještě nezačal, urychleně si najde prima knížku a bude pilně číst, potichu, ale i  nahlas.
Ke konci týdne zadám otázky. 
 
 
Vypracované úkoly mi, prosím pokud můžete, zašlete ke kontrole (fotografie či scan), v kompletu (1 e-mail) do pátku do 14.00, samozřejmě s přihlédnutím k aktuálním možnostem (zdravotní stav, rodinná situace). Práci neznámkuji, jen je potřeba opravit případné chyby.
Pokud si děti nebudete vědět rady s vypracováním některého úkolu, volejte na číslo 724 380 444 denně od 9.00 do 11.00!!!  Můžete také volat paní asistentce Hoisové na číslo 778 757 682 (možnost WhatsApp nebo Messenger) a rovněž jí posílat hotové práce na e-mail. Jsme tu pro vás.:)
 
Odpoledka v úterý 17. 3.:
Doporučuji se také dívat na ČT 2 od 12.00 - Afrika, Savana, od 13.01 Lidstvo (o tom, jak lidé usilují o pokrok), od 14.11 Příběh života (o zvířecích námluvách) a od 15.02 Zdravější krajina (lidé dokážou hospodařit a zároveň chránit životní prostředí)a další zajímavé dokumenty a připojuji info od p. uč. Janečkové - dokument Lucemburkové od 13.45..
 
Otázky + úkol z vlastivědy od paní učitelky Janečkové:
1. Jaká byl panovník Jan Lucemburský?
2. Co prohlásil ve svém posledním boji?
3. Proč se jmenuje koruna Karla IV. svatováclavská?
Odpovědi na tyto otázky píšeme do sešitu nebo na papír. Odevzdáme je až to půjde. PS dokončíme do str. 11. 
Paní učitelku Janečkovou můžete kontaktovat na tel.č. 606 029 142 nebo na e-mailu. 
Otázky a úkoly z vlastivědy má také na starosti Sebík, který je bude dávat ostatním na skupinu. Sebi, děkujeme!

 

Odpoledka ve středu 18. 3.:

Doporučuji se dívat na ČT 2 od 13.03 Lví boje o život a území, od 13.49 Lucemburkové, od 15.05 Muzeum stavebnice Merkur, od 15.15 Štíty království českého (o tom, jak se žilo ve středověkých městech, vesnicích...).

 

Otázky na plusíky z úterní odpoledky, ale můžete odpovědi zjistit i jinak - jako obvykle: Své odpovědi mi volejte na číslo 724 380 444 vždy od 9.00 do 11.00.

1. Jak se jmenuje strom, který roste v savanách, dožívá se vysokého věku (až 2000 let), v období sucha opadává a ve svém mohutném kmeni uchovává velké množství vody?

2. Který velký mořský pták hnízdící na Galapágách má svého životního partnera na celý život?

3. Jak naši zemědělci při svém hospodaření na polích pomáhají volně žijícím živočichům (hmyzu, zajícům, koroptvím.....), aby nevyhynuli?

 

Odpoledka ve čtvrtek 19. 3.:

Doporučuji se dívat na ČT 2 od 12.00 na Tajemství lidského těla (jak fungujeme), od 13.05 Neobyčejná mláďata - Australští bojovníci,, od 13.49 Lucemburkové.

 

Otázky na plusík ze středeční odpoledky:

1. Proč lvi vyženou ze smečky mladé dospívající samce?

2. Kterému slavnému českému vynálezci posloužila k objevu stavebnice Merkur a co bylo tím objevem?

 
Otázky + úkol z vlastivědy od paní učitelky Janečkové:
 
1. Kde byl korunován Karel IV. ?
2. Kde jsou uloženy římské klenoty?
3. Jak se jmenuje hrad u česko-německých hranic, který nechal postavit Karel IV
 
Odpoledka v pátek 20. 3.:
 
Doporučuji se dívat na ČT 2 od 12.52 Rande s Fyzikou: Gravitace a lety do vesmíru, od 13.35 Lucemburkové, od 15.41 Počesku - Kutná Hora.
 
 

Otázky na plusík ze čtvrteční odpoledky:

1. Který australský savec se vyznačuje velkou agresivitou i ke svému vlastnímu druhu?

2. Který australský plaz vyskytující se ve sladkých i slaných vodách je nebezpečný i pro člověka?

 
Otázky z vlastivědy:
 
1. Jak vychovával Karel IV. svého syna Václava IV. ?
2. Jak se jmenuje brána v Praze, kde jsou umístěny sošky Václava IV. a Karla IV.?
3. Koho svrhli z kamenného mostu do Vltavy a kde je pochován?
    Bonusová otázka: Kdo je lazebnice?

Otázky z vlastivědy:

 1. Kdo vládl po odstoupení Václava IV.?                                                                                                                                                     2. S kým Zikmund bojoval?                                                                                                                                                                         3. Co to bylo trojpapežství?

Angličtina:    

Vzkaz od paní učitelky Richtermocové:

Děti, podívejte se na svůj školní e-mail (husovaliberec.cz), máte tam e-mail s pozvánkou do kurzu Google classroom. Stačí kliknout na tlačítko v e-mailu a jakmile se tam dostanete, bude s vámi komunikat paní učitelka touto cestou. Pravidelně si kontrolujte školní e-mail.

 

Průběžně budu doplňovat další informace.

 

Přeji Vám pokud možno poklidný týden, pevné zdraví a děkuji za Vaši spolupráci.

                  S pozdravem Hana Tonevová

 
Doporučuji procvičovat na:
 
 
 
 

Doporučuji se dívat na ČT 2 o 

 

Vážení rodiče,

na základě vydaných pokynů a doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, Bezpečnostní rady státu, Krajské hygienické stanice a Krajské epidemiologické komise se obracím na zákonné zástupce našich žáků s výzvou, aby nejezdili do oblastí s komunitním i lokálním výskytem onemocnění COVID-19 a zvážili i ostatní zahraniční cesty.

Pokud přesto do zahraničí vyjedete, doporučujeme po návratu v případě podezření na riziko nákazy telefonicky kontaktovat hygienickou stanici, případně svého obvodního lékaře a koordinovat s nimi další postup.

Karanténu může nařídit KHS nebo ošetřující lékař. Škola však doporučuje, pokud navštívíte rizikovou oblast (především severní Italii a postižené oblasti Francie, Švýcarska, Rakouska) z preventivních důvodů dítě do školy po dobu 14 dnů neposílat a kontaktovat školu. Zajistíme zadání práce pro žáka prostřednictvím internetu na doma.

 Vzhledem k dynamicky se vyvíjející situace v Evropě, je třeba počítat s tím, že případná nařízená karanténní opatření by mohla být velice rozsáhlá a mohla by výrazně ovlivnit některé profese zajišťující záchranný systém, jako jsou lékaři Krajské liberecké nemocnice apod.

Děkuji všem za rozumný ohleduplný přístup k sobě i ostatním

Blanka Lukeš Reindlová

Doporučujeme také sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz  

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html  

Kontakty na krajské hygienické stanicehttp://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html   

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

 

 

 

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19)

 

Vítejte na nástěnce třídy 5.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČJL MA HV VV      
Úterý AJ MA ČJL ČJL ČJL VV      
Středa ČJ MA TV AJ INF INF INF    
Čtvrtek ČJL VL MA ČJL AJ      
Pátek VL AJ MA TV    ČJL        

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

Vážení rodiče, milé děti, vítejte na nástěnce 5. A.

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28. 11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Hana Tonevová,  hana.tonevova@husovaliberec.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

 

Všem přeji úspěšný nový školní rok a těším se na spolupráci.

 

                                                                                                Hana Tonevová 

 

Pomůcky a potřeby do 5. třídy

papírové kapesníky  

papírové utěrky

1x balík papírů do kopírky

 

Pomůcky na VV: vymytý box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progressa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko 30 cm

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli