česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

Vítejte na webových stránkách 5.A

Vážení rodiče a milé děti, nový školní rok je tu. Na těchto stránkách naleznete aktuální informace z 5.A.

Online třídní schůzky 15. 4. 2021  novinka

Ve čtvrtek od 18:00 proběhnou online třídní schůzky.

Otevření školy od 12. 4. 2021  novinka

Od příštího týdne se opět s žáky sejdeme ve škole. Výuka bude do odvolání probíhat rotačně (týden ve škole - týden online). Z organizačních důvodů opět došlo k změnám v našem rozvrhu hodin. Nový rozvrh hodin platný od 12. 4. 2021 naleznete níže.

Vstup do školy je pro žáky 5.A možný od 7:00 do 7:45.

Odpolední školní klub (ŠD) by měl být našim žákům k dispozici minimálně do 16:30.

Podrobné informace o návratu žáků do naší školy a organizaci provozu školy naleznete v dopise paní ředitelky zde.

Rozvrh hodin třídy 5.A platný od 12. 4. 2021 novinka

  1 2 3 4 5 6
  7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:50 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35
Pondělí OSV AJ MA ČJ ČJ  
Úterý MA sk ČJ sk AJ VLA sk  
Středa ČJ VLA ČJ MA Ton VV Ton / ICT 1.sk VV Ton / ICT 2.sk
Čtvrtek MA sk ČJ sk AJ PŘÍ sk MA  
Pátek ČJ AJ MA ČJ Ton ČJ  

ČJ sk a MA sk: výuka bude probíhat po skupinách (lišky a zajíci)

ČJ Ton, MA Ton nebo VV Ton: výuku povede Hanka Tonevová (hana.tonevova@husovaliberec.cz)

bil: Hodina bude vedena v bilingvním režimu s využitím anglického jazyka

Při online výuce se učíme podle tohoto rozvrhu bez výuky VV a

 

HODNOCENÍ ONLINE VÝUKY V BAKALÁŘÍCH

Výstupy z online výuky (testy, kvízy, aktivita...) se hodnotí známkami. V případě, že naleznete místo hodnocení N, znamená to, že žák zadanou práci neudělal a není tedy ze zadaného úkolu hodnocen. Lze úkol splnit v náhradním termínu nebo bude žák ohodnocen formou dodatečného přezkoušení z dané látky po návratu do školy.

Pokud máte obtíže s přístupem k elektronické žákovské knížce je nutné provést následující změnu: je třeba změnit školu v aplikaci Bakaláři (nastavit znovu naši školu). V případě ztráty hesla lze provést obnovu na webu zskola.bakalari.cz

V případě, že se vám přístup do Bakalářů přesto nepodaří, napište mail na eduard.durnik@husovaliberec.cz.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Vážení rodiče,

v tomto školním roce děti čeká vytvoření závěrečné práce. Tématem je místo v České republice (město, vesnice, pohoří apod.). Doporučuji vybrat si místo, které děti navštívily a dobře ho znají. V rámci práce nás děti s vybraným místem seznámí, podrobně zpracují jeho historii i zajímavá místa, naplánují výlety pro svého kamaráda, kamarádku, rodinu, vytvoří kalkulaci k vybraným výletům a napíší zvací dopis kamarádovi nebo kamarádce a to v českémm i anglickém jazyce. Celou práci doplní i o vlastní fotografie k vybranému tématu.

Závěrečná práce má dvě roviny. Hlavní je tvorba "papírové verze", která obsahuje všechny zmíněné oblasti. Kromě toho však budou žáci tvořit i zkrácenou prezentaci o zvoleném místě v programu PowerPoint (seznámí se s ním v rámci výuky INF).

Děti by o vytvoření záverečné práce měly vědět. Mluvili jsme o tom na začátku školního roku. Ukazoval jsem jim dvě práce z minulých let, aby věděly, co je asi čeká.

Aktuální úkoly: Do konce března: Napsat dopis v češtině, v kterém pozveš kamaráda na návštěvu vámi zvoleného místa. V dopisu by mělo být vše potřebné (kam pojedete, na kolik dní, kde se sejdete a v kolik hodin, co tam budete dělat, která místa navštívíte, kde budete bydlet a také co si s sebou vzít a kolik peněz bude potřebovat...).

Proběhlé úkoly:

Do konce února 2021: Vymyslet několikadenní pobyt s programem (výlety po památkách a zajímavých místech) pro zvolený počet osob a vytvořit další kapitolu do závěrečné práce - KALKULACE.

Do konce ledna 2021 napsat ÚVOD a zpracovat kapitolu ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Pro zajímavost se můžete v galerii níže pod textem podívat na ukázkové závěrečné práce z minulých let a v druhém dokumentu jsou podrobné informace a pokyny k psaní závěrečné práce.

Harmonogram školního roku 2020/2021

15. 4. 2021 - Online třídní schůzky novinka

30. 6. 2021 - Vydávání vysvědčení za 2. pololetí

1. 7. 2021 až 31. 8. 2021 - Letní prázdniny

 

Seznam pomůcek do 5.A

Co je potřeba donést do školy:

  • 1x krabice s kapesníky

  • 1x balík papírových utěrek

  • 1x balík papírů do kopírky

Přinést vymytý a označený stojan na učebnice a box na výtvarné potřeby.

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), pastelky, voskovky, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, černá tuš, barevné křídy, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu,
barevné papíry, modelína.

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr (doporučuji podepsat)

Potřeby na TV: tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Platby: V září bude třeba uhradit školní sešity (objednáme společně za třídu), pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 500 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu 300 Kč. Celkem se bude vybírat 1 000 Kč. Platby za rodilého mluvčího a SRPŠ budou upřesněny v září.

Kontakty, telefonní čísla a adresy

Škola:                         Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                       Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                           www.zskola.cz

Ředitelka školy:          Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                   733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                   731 632 396

Sborovna 1. stupeň:   725 088 832

Třídní učitel 5.A:        eduard.durnik@husovaliberec.cz

                                  777 005 929

Původní rozvrh hodin třídy 5.A ze začátku školního roku

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:50 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV PŘÍ sk MA TV AJ sk INF 1.sk    
Úterý   MA bil ČJ VLA AJ sk ČJ sk INF 2.sk    
Středa   ČJ MA ČJ TV VV bil MA sk    
Čtvrtek   ČJ ČJ AJ sk HV VLA bil INF 3.sk    
Pátek   ĆJ sk AJ sk VV MA bil      

sk: Třída bude rozdělena do dvou skupin, každá se učí zvlášť v jiné učebně

bil: Hodina bude vedena v bilingvním režimu s využitím anglického jazyka

INF: výuka informatiky bude probíhat ve třech skupinách (žáci budou zařazeni do jedné ze skupin)