česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

Vítejte na webových stránkách 5.A

Vážení rodiče a milé děti, nový školní rok je tu. Na těchto stránkách naleznete aktuální informace z 5.A.

Aktuální rozvrh hodin 5.A

  1 2 3 4 5 6
  7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:50 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35
Pondělí OSV AJ sk MA ČJ ČJ  
Úterý MA ČJ AJ VLA sk  
Středa ČJ VLA ČJ MA VV / INF INF / VV
Čtvrtek MA sk ČJ sk AJ sk PŘÍ MA  
Pátek ĆJ AJ sk MA ČJ čtení ČJ  

sk: Třída bude rozdělena do dvou skupin, každá se učí zvlášť v jiné učebně

Čtvrtletní testy a uzavírání známek na vysvědčení novinky

V tomto týdnu si napíšeme čtvrtletní testy z matematiky (10. 6.) a českého jazyka (11. 6.). Známky na vysvědčení se uzavírají již v úterý 15. 6. 2021.

Harmonogram školního roku 2020/2021 novinky

11. 6. 2021 - Čtvrtletní test z ČJ

22. 6. 2021 - Prezentace závěrečných prací

23. 6. - Celodenní výlet na Královku

24. 6. 2021 - Třídní focení (v čase dopolední výuky 8:00 - 11:00)

25. 6. 2021 - DinoPark Liberec (bude placeno z třídního fondu)

24. - 26. 6. 2021 - Volby do školské rady

28. 6. 2021 - Celodenní výlet - Bedřichov / Lanové centrum Bedřichov (bude placeno individuálně dle zvoleného okruhu: velký 230,- / střední 140,-)

30. 6. 2021 - Vydávání vysvědčení za 2. pololetí

1. 7. 2021 až 31. 8. 2021 - Letní prázdniny

 

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v týdnu od 21. 6. do 24. 6. 2021 od 8:00 do 15:00 v sekretariátu školy a od 15:00 do 16:30 ve školní družině a budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Nominace kandidátů:
Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 3. června 2021, a to buď elektronicky na adresu lukes.reindlova@husovaliberec.cz či písemně do kanceláře školy (viz přiložený dokument).

Způsob volby:
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Z navržených kandidátů zřad pedagogů budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zskola.cz.

Členové volební komise:
Předseda: Mgr. Libor Junek
Členové: MUDr. Petra Telekesová, Ing. Ondřej Červinka

Formuláře pro kandidaturu naleznete zde.

V Liberci dne 6. května 2021

 

Seznam pomůcek do 5.A

Co je potřeba donést do školy:

  • 1x krabice s kapesníky

  • 1x balík papírových utěrek

  • 1x balík papírů do kopírky

Přinést vymytý a označený stojan na učebnice a box na výtvarné potřeby.

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), pastelky, voskovky, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, černá tuš, barevné křídy, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu,
barevné papíry, modelína.

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr (doporučuji podepsat)

Potřeby na TV: tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Platby: V září bude třeba uhradit školní sešity (objednáme společně za třídu), pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 500 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu 300 Kč. Celkem se bude vybírat 1 000 Kč. Platby za rodilého mluvčího a SRPŠ budou upřesněny v září.

Kontakty, telefonní čísla a adresy

Škola:                         Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                       Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                           www.zskola.cz

Ředitelka školy:          Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                   733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                   731 632 396

Sborovna 1. stupeň:   725 088 832

Třídní učitel 5.A:        eduard.durnik@husovaliberec.cz

                                  777 005 929