česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

Milé děti,

pokud se vám líbil seminář, který u vás ve třídě vedli lektoři Dramacentra Bezejména, a máte první prázdninový den volno, tak vás srdečně zveme na prázdninový dramatický seminář. Rádi bychom na něm společně prošli dvěma moc pěknými dramátky a také bychom rádi Vaši práci nafotili do připravovaných materiálů dramacentra. Tyto materiály budou sloužit učitelům libereckých škol a fotky práce šikovných dětí se tam opravdu hodí.

Lektoři Dramacentra Bezejména

POMOZME ukrajinským dětem adaptovat se v našem městě, v naší zemi; POMOZME jim najít náhradní domov a bezpečí

Žákovský parlament při ZŠ s RVJ Liberec Husova pořádá finanční sbírku určenou přímo ukrajinským dětem, které se svými rodiči uprchly před válkou a našly zázemí v našem městě. Děti budou navštěvovat adaptační pobyty na školách zřízené Statutárním městem Liberec po celém městě. Finanční náročnost je vysoká. Děti potřebují školní pomůcky, učebnice, základní školní vybavení atd. Řada z dětí zůstane v našem městě a od září se začlení mezi naše žáky do běžných tříd. Je v našem zájmu, aby jejich zařazení proběhlo co nejpřirozeněji a společně s libereckými dětmi vytvořily přátelské klima. Situace v mnoha rodinách není vůbec jednoduchá.

POMOZME jim a nám všem zároveň.

Svůj příspěvek je možné zaslat na účet: 2701173974/2010

nebo v  hotovosti vložit do určené kasičky, která bude umístěna na sekretariátu školy a během velké přestávky ve stánku POMOCNÁ TUŽKA.

Příspěvek do sbírky je dobrovolný, částka v min. výši 50,-Kč je odměněna fotografií živé vlajky, kterou vytvořili žáci a zaměstnanci školy.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí zřizovatele provádí základní školy v našem městě průzkum spokojenosti a klimatu mezi svými žáky, zákonnými zástupci a zaměstnanci formou tzv. mapy školy prostřednictvím společnosti SCIO. Ani naše škola není výjimkou.

Výsledky neslouží jen zřizovateli, ale především je pro svou práci využívá vedení školy. Vážíme si Vaší zpětné vazby, která je pro nás inspirací a nosným pilířem pro vytváření strategií a nové vize do budoucna. Zvláště v této době je pro nás Váš názor zásadní. Čekají nás úpravy školního vzdělávacího programu, a to jak obsahové, tak i metodické a formativní.  Při jeho tvorbě bychom rádi ocenili pohled vás jako zákonných zástupců.

V následujícím týdnu obdržíte od svých třídních učitelů odkaz s žádostí o vyplnění anonymního dotazníku. Věnujte prosím pár minut Vašeho volného času k vyplnění online dotazníku mapy školy do konce února.

Srdečný dík předem,

Blanka Lukeš Reindlová

Rozvrh třídy

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV ČJL AJ VL VV VV    
Úterý   MA AJ ČJL MA PČ 1/ PČ 2 TV    
Středa   ČJL AJ MA TV INF 1 INF 2    
Čtvrtek   ČJL MA AJ ČJL   VL    
Pátek   ČJL MA HV ČJL      

 

Vážení rodiče, milé děti, vítejte na nástěnce 5. A!

 

Ve čtvrtek 30. 6. končí výuka po první vyučovací hodině. Je třeba mít vyklizené skříňky a odevzdat klíčky. Od

 září budou mít děti skříňky jiné. 

OBĚDY 30. 6. se budou vydávat pouze v době od 10:30 do 12:00. Prosím o nahlášení případných zájemců.

 

V pátek 17. 6. 2022 nás čeká prezentace závěrečných prací (den předem - nácvik).

 

ZÍTRA SE FOTOGRAFUJEME!

 

V úterý 14. 6. si napíšeme prověrku z češtiny (slovní druhy, předpony s-, z-, vz-, předpony ob-, o-, v-, psaní skupin bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně, skloňování podst. jmen,  příd. jmen tvrdých, měkkých, přivlastňovacích, druhy zájmen, číslovek, časování sloves, slovesný způsob, skloňování osobních zájmen, stavba věty - podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný, několikanásobný, rozvitý, přísudek slovesný, několikanásobný, rozvitý, shoda přísudku s podmětem.

V pátek 10. 6. 2022 nás čeká projektový den na téma "První pomoc". S sebou do školy: psací potřeby, svačinu, pití.

 

POZOR, POZOR! Ve třídě máme opět neštovice.

Ve čtvrtek 9. 6. si napíšeme prověrku z matematiky (písemné násobení trojciferným činitelem, dělení dvojciferným dělitelem, aritmetický průměr, sčítání a odčítání zlomků, výpočet zlomku z celku, porovnání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000...., převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, obsahu, času a slovní úloha.

 

Úkoly pro marody (do pátku 3. 6.):

M -  U (zelená) - do s. 21 - jen výběr, PS s. 18/1, 2 

ČJ - U - s. 127- 128 jen výběr, PS s. 28/1, 2

PŘ - U - s. 52, 53, 54

VL - U - s. 38 - 40, PS s. 22 - 24

 

Úkoly pro marody (do pátku 27. 5.):

M -  U (zelená) - do s. 21 - jen výběr, PS s. 6 - 9, 11, 12/1, 2, 6, 13/1,2,3, s. 17 

ČJ - U - s. 122 - 126- jen výběr, PS s. 22/5, s. 25, 26, 27

PŘ - U - s. 52, 53 

VL - U - s. 33 - 38, PS s. 20, 21

 

Ve čtvrtek 26. 5. od 17:00 se koná třídní schůzka - v učebně č. 102.

 

AKCE V ČERVNU:

1. června - Den dětí - výprava do přírody (Lidových sadů), informatika platí

V pátek 3. června - Festival čtenářství  - V. Dvořák - Písečníci (knihovna) (vstupné 10,- uhrazeno z TF)

V pátek 10. 6. projektový den - PRVNÍ POMOC

V úterý 14. 6. se budeme fotografovat.

Ve čtvrtek 16. 6. - sběr papíru  -   Papír je také možno dovézt přímo do sběrného dvora FCC Liberec (Ampérova 496)  pod naším IČO: 72741554.  

V pátek 17. 6. prezentace závěrečných prací v aule školy

V úterý  21. 6. školní výlet na Lemberk

 

AKCE V KVĚTNU:

18. - 20. 5. - škola v přírodě - Harrachov

V úterý 31. 5. -  vlastivědná výprava do Prahy

 

 

Úkoly pro marody (do pátku 13. 5.):

M -  U (zelená) - s. 9, 10, 12 - jen výběr 

ČJ - U - s. 120 - 121- jen výběr, PS s. 22/3, s. 23/3, 4, 5, a 24/1, 2, 3, 25/1, 2

PŘ - U - s. 50, 51, PS - 30, 31 

VL - U - s. 31, 32, PS s. 19 

 

 

Úkoly pro marody (do pátku 6. 5.):

 

M -  U (zelená) - s. 6 a 8 jen výběr,  PS - s. 4 + 5/1 

ČJ - U - s. 114 - 117- jen výběr, PS S. 21, 22/1, 2, a 23/1, 2

PŘ - U - s. 48 - 50, + prezentace v učebně 

VL - U - do s. 31, PS s. 18 + prezentace a videa v učebně 

 

Ve středu si napíšeme opakování z geometrie: vzájemná poloha přímek, osa úsečky, kružnice, kruh + trojúhelníky, čtverec, obdélník a jejich obvod a obsah

 

 

Úkoly pro marody (do pátku 29. 4.):

M -  U geometrie - do s. 38,  PS - 14/3, 4,  s. 24, 25, 26/1, 2, 3, s. 27

ČJ - U - s.107 - 110, 112 - 113, PS S. 17 - 18, 19/1, 2

PŘ - U - s. 41 - 44, + prezentace v učebně 

VL - U - do s. 29, PS jen s.15, 17 + prezentace a videa v učebně 

 

EXKURZE:

V úterý 26. 4. v 9:00 nás čeká exkurze do dřevozpracující firmy ve Vesci. Odchod od školy v 8:00, návrat ve 12:00 - 12:30. S sebou 2 jízdenky na autobus, nějaký podsedák, svačinu.

 

Ve čtvrtek 21. 4. výuka končí v 11:40 kvůli zápisu do 1. tříd.

 

 

Úkoly pro marody (do středy 13. 4.):

M -  U geometrie - do s. 36

ČJ - U - s.105 - 106

PŘ - U - s. 40, + prezentace a videa v učebně 

VL - U - do s. 21 - 23 + prezentace a videa v učebně 

 

Úkoly pro marody (do pátku 8. 4.):

M -  U geometrie - str. 29, 32 - 33, PS - 14/3, 4,  s. 15, 16/1, 2,  17/1, 2, 3,  24/1

ČJ - U - s. 101 - 105 (jen do skloňování zájmen on, ona, ono) PS s. 13/1 dole, 16/1, 18/ 2

PŘ - U - s. 40 + prezentace a videa v učebně 

VL - U - do s. 21 - 23 + prezentace a videa v učebně 

 

AKCE V DUBNU:

V úterý 12.4. nás čeká promítání a beseda o Madagaskaru v Coloseu. Začátek akce v 11:45 (ze školy odcházíme po 3. vyuč. hodině, předpokládaný konec ve 13:00, poté návrat ke škole. Vstupné 80,- uhradím z TF. 

 

Úkoly pro marody (do pátku 1. 4.):

M -  U geometrie - str. 23 - 27

ČJ - U - s. 97 - 99 - jen výběr, PS s. 13/1,2

PŘ - U - s. 38, 39 + prezentace v učebně (stále mírný podnebný pás)

VL - U - do s. 18 + prezentace a videa v učebně 

 

Milí rodiče, vybíráme 500,- na rodilého mluvčího.

 

Milí rodiče,

ve čtvrtek 31. 3. proběhnou konzultační on-line třídní schůzky od 16.00 hod. Zapisujte se opět do tabulky (viz odkaz na hlavní stránce). Odkaz pro přihlášení zašlu.

 

Zájemci o fotografie živé vlajky mohou objednávat taktéž přes odkaz na hlavní stránce webu. Příspěvek je možno zasílat na účet, nebo mohou děti nosit do školy v hotovosti.

 

Doučování:

Kdo si chce vylepšit skóre, může dorazit na doučování v úterý ve 14:00.

 

Úkoly pro marody (do pátku 25. 3.):

M -  U geometrie - str. 18 - 20, PS - do s. 11 + 13, 14/1,2,5

ČJ - U - s. 93 - 96 - jen výběr, PS s. 8 + 9/3, 4, 5 + 10/1

PŘ - U - s. 38, 39 + prezentace v učebně

VL - U - do s. 15

 

Úkoly pro marody (do pátku 18. 3.):

M -  U geometrie - str. 14, 15 a 17

ČJ - U - s. 85 - 91 - jen výběr

PŘ - U - s. 36, 37 + prezentace a videa v učebně

VL - U - do s. 14, PS s. 8 + prezentace a videa v učebně 

 

Úkoly pro marody (do pátku 11. 3.):

M -  U geometrie - str. 11 - 13- jen výběr, PS - G - s. 7, 8

ČJ - U - do s. 83 jen výběr,  PS 2. díl (modrý) - do s. 7/3, 4

PŘ - U - do s. 35 + prezentace a videa v učebně - POZOR - V pondělí 14. 3. 5. hodinu bude PŘ + testík z tropického pásu.

VL - U (Novodobé české dějiny) - do s. 11, PS (zelený) s. 7 + prezentace a videa v učebně 

 

 

Úkoly pro marody (do pátku 4. 3.):

M -  U 2. díl (zelená) - do str. 6 - jen výběr, PS 2. díl (zelený) - do s. 3/3

ČJ - U - do s. 80 jen výběr,  PS 2. díl (modrý) - do s. 6

PŘ - U - do s. 35 + prezentace a videa v učebně

VL - U (Novodobé české dějiny) - do s. 8, PS (zelený) s. 6 + prezentace a videa v učebně 

 

AKCE V BŘEZNU:

Ve středu 9. 3. od 9:00  Žabí zámek (ND). Odcházíme v 8:30, vstupné uhradím z TF.

V pátek 11. 3. od 10:30  O hodině navíc aneb Potlach v hustníku (ND). Odcházíme v 10:00, vstupné uhradím z TF.

 

PŘIPOMÍNÁM PONDĚLNÍ TESTÍK Z VLASTIVĚDY (doba pohusitská a první Habsburkové)!

 

AKCE V ÚNORU:

V úterý 22. 2.  (1.- 4. vyuč. hodinu) Markétina dopravní výchova (výukový program o bezpečnosti v silničním provozu)

 

Úkoly pro marody (do pátku 11. 2.):

M -  U do str. 57 - jen výběr, PS -  s. 38/1, s. 40 - 42, 43/1, 2

ČJ - U -   s. 68 - 74 jen výběr, PS 1. díl do s. 41, PS 2. díl - 2/2

PŘ - U - do s. 33, PS do s 20 + prezentace a videa v učebně

VL - U- do s. 54, PS s. 25 - 27 + prezentace a videa v učebně (21.2. bude testík) 

 

Milí rodiče,

jsme v karanténě zatím do středy. V úterý a ve středu 1. - 2. 2. se budeme učit online.

 

ROZVRH - ONLINE

  8:00 - 8:30 9:00 - 9:30 10:00 - 10:30 11:00 - 11:30
PONDĚLÍ OSV ČJ AJ VLA
ÚTERÝ MA  AJ ČJ MA
STŘEDA ČJ AJ MA VLA
ČTVRTEK ČJ MA AJ ČJ
PÁTEK ČJ MA  

 

 

Milí rodiče,

stále ještě vybíráme 500,- na SRPŠ  a 570,- na učebnice AJ.

 

Milí rodiče,

pokud by někdo z Vás byl ochoten přijít do školy nebo nás pozvat k sobě do zaměstnání (firmy) a povědět dětem něco o svém povolání, ozvěte se mi, prosím. Děkuji.

 

Recitační soutěž:

Příští týden se bude konat třídní kolo recitační soutěže. Všichni žáci si připraví báseň o min. 20 verších, budou znát autora a název básně. Prosím, pomozte dětem s výběrem a vybavte je kopií textu. Vybraný žák postoupí do školního kola (9.2.), příp. pak dál do kola krajského.

Pololetní vysvědčení budeme rozdávat 31.1., konec výuky během 4.vyučovací hodiny (odchod na oběd v 11:15).                                        4.2. budou pololetní prázdniny.

 

Úkoly pro marody (do pátku 28. 1.) :

M -  U do str. 48-49, PS -  33/3 dělíme už jen zkráceným způsobem, 38/1

ČJ - U -   s. 63-66 jen výběr, PS s. 35, 36, 38/4-7

PŘ - U - do s.33, PS  do s. 20 + prezentace a videa v učebně

VL - U- do s. 46, PS do s. 24 + prezentace a videa v učebně

 

V úterý 24. 1. odpadá hodina TV.

   

Úkoly pro marody (do pátku 21. 1.) :

M -  opakování učiva

ČJ - opakování učiva

PŘ - U - do s. 32, PS do s. 19   + prezentace a videa v učebně

VL - U- do s. 45, PS do s. 23 + prezentace a videa v učebně

POZOR, POZOR!

Blíží se pololetní vysvědčení. V týdnu si napíšeme pololetní prověrky z matematiky a češtiny. Ve škole budeme procvičovat, ale je třeba trénovat i doma.

M – písemné sčítání a odčítání, písemné násobení, písemné dělení jednociferným dělitelem, příklady s více početními operacemi, zlomky, římské číslice, slovní úlohy

ČJ -  slovní druhy, podstatná jména (rod, číslo, pád, vzory), věta jednoduchá, souvětí (vzorce), souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene (př. nejistý x nejjistější), souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony (př. raný x ranní x raní, vítězství, francouzský, francouzští, lidstvo, ....), předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-, bez-, roz-, skupiny bě, bje, pě, vě, vje, mě, mně, předložky x předpony (bezchybný x bez chyby), vyjmenovaná slova, slovesa (osoba, číslo, čas)

PŘ, VL – Můžeme ještě vylepšit skóre. V týdnu si vyberu pracovní sešity, desky s vyšperkovanými  zápisky a materiály. Další testíky už budou náležet do druhého pololetí.

 

Úkoly pro marody (do pátku 14. 1.) :

M -  U do str. 47 - jen výběr, PS -  s. 29, 30/1,2,3, s. 31/1,3, s.32/1,2,3, s. 33/1, 34/1,3, 35/1 + trénujeme nyní hlavně zkrácený zápis - s. 31/2 - dělíme pomocí zkráceného zápisu, 36/1

ČJ - U -   s. 59-61, 63-66 jen výběr, PS s. 33, 34, 37

PŘ - U - s. 25-28, 31, PS  s 14, 15, 18 /7,8, + prezentace a videa v učebně

VL - U- do s. 44, PS do s. 13 + prezentace a videa v učebně

 

POZOR, POZOR!

Ve třídě se vyskytly vši. Prohlédněte, prosím, dětem hlavy. 

 

POZOR, POZOR!

Vždy ve čtvrtek se sejdeme ve třídě už v 7:30 kvůli testování.

 

Milí rodiče,

středeční výlet se vyvedl, počasí nám přálo. Myslím, že jsme si ho všichni pěkně užili i přes nějakou tu nevolnost. Besídka s nadílkou taky byla prima. Děkuji Vám za milé vánoční dárky, udělaly mi velkou radost.  Také moc děkuji i jménem dětí Veselovským za krásný stromeček, Vilímovým, Dlouhým a Murdychovým za parádní adventní věnce a všem za pomoc s dárečky pro kamarády a také za štědrou mikulášskou nadílku. Kdo z dětí se nemohl zúčastnit našich předvánočních radovánek, nebude smutnit, a vynahradí si to po prázdninách. :)

Milí rodiče,

přeji Vám všem krásné a pohodové svátky a do nového roku spoustu radosti, úspěchů a hlavně pevné zdraví a dětem hezké sluníčkové prázdniny.

  Se srdečným pozdravem Hana Tonevová

 

 

VÝLET NA LOUČEŇ

Sraz v 7:35 ve škole, odjezd v 7:45

Program - adventní prohlídka zámku "Příběh vánočního stromečku", dle počasí návštěva labyrintů

S sebou: teplé oblečení a obuv, svačina, pití, kapesné dle uvážení, kinedryl (pokud je potřeba), pohotovostní pytlík do autobusu - všichni

Předpokládaný návrat: 12:00 - 13:00 (upřesníme telefonicky z autobusu), poté oběd, rozchod domů, družinoví do družiny

 

Úkoly pro marody (do pátku 17. 12.) :

M - trénujeme dělení se zbytkem a písemné dělení dvojciferným dělitelem - přesné instrukce dodám v pondělí

ČJ - vyjmenovaná slova (umíme perfektně vyjmenovat), U - 45 - 50 (jen výběr) + slovní druhy - 52, 53/4, 58, PS - 25/1, 26/3

VL - 33-40, PS - 17 + videa a prezentace v učebně

PŘ - 23-25, PS - do 14

 

AKCE V PROSINCI:

V pondělí 20. 12. bude den plný her ve třídě (děti si s sebou přinesou deskové hry či karty) a od 10:30 Vánoce s Kulišákem v Naivním divadle. Vstupné 60,- uhradím z TF. Odcházíme v 10:00. Po návratu z divadla výuka končí (11:45 - 12:00).

V úterý 21. 12. budeme mít vánoční besídku s nadílkou a spoustou her i vánočním turnajem ve vybíjené.  Děti si vylosovaly jednoho spolužáka ze třídy, kterému pořídí dárek. Dohodli jsme se, že nebude dražší než 200,-. Dárečky svým nejbližším kamarádům mohou dát také. S sebou si děti přinesou také cukroví a hrneček. Výuka končí v 11:45. 

Ve středu 22. 12. nás čeká výlet na Loučeň. Podrobnější informace dodám později.

 

Milí rodiče,
na středu 22. 12. škola plánuje výlet na adventní Loučeň. Pojedeme autobusy po ročnících. Jízdné i
vstupné bude uhrazeno ze SRPŠ. Děti mají u sebe návratky. Dejte prosím obratem vědět, zda se vaše dítě výletu zúčastní.

 

Úkoly pro marody (do pátku 10. 12.) :

M - U - do s. 40 (jen výběr), PS - 22/1,2, 26/1,2 27/1,2 

ČJ - 45 - 52 (jen výběr) + 42, PS - 22-24

VL - 33-36, PS - 16

PŘ - 23-25, PS - do 14/1, 2

 

V pondělí 6. 12. se sejdeme ve škole jako obvykle.

 

Tak jsme opět v karanténě, zatím jen do konce týdne. Online výuka začíná už dnes v 10:00 - ČJ a v 11:00 - M.

 

ROZVRH - ONLINE

  8:00 - 8:30 9:00 - 9:30 10:00 - 10:30 11:00 - 11:30
PONDĚLÍ OSV ČJ AJ VLA
ÚTERÝ MA  AJ ČJ MA
STŘEDA ČJ AJ MA VLA
ČTVRTEK ČJ MA AJ ČJ
PÁTEK ČJ MA  

 

 

 

Milí rodiče,

stále vybíráme 500,- na SRPŠ  a 570,- na učebnice AJ.

 

Úkoly pro marody (do pátku 26. 11.) :

M -  U do str. 29, PS -  s. 15/1, 3, 4 a 16/1, 2 a 17/3

ČJ - U -   s. 31, PS s. 18, 19 

PŘ - U - do s. 20, PS  s 10/5, 6 a 11/7, 8 + prezentace 1 a 2 v učebně

VL - U- do s. 30, PS do s. 13 + videa v učebně

 

Připomínám vánoční fotografování 22. 11.

 

Milí rodiče,

během příštího týdne si děti přinesou vymytou krabici od mléka. Vyrobíme si tradiční mikulášskou nadílkovou krabičku. Tímto také zároveň prosím o příspěvek do nadílky nějakými sladkostmi či drobnostmi - vše prosím 31x. Můžete posílat po dětech. Chtěla bych také požádat, máte-li možnost, o vánoční stromeček do třídy a adventní věnec. Dejte mi prosím vědět. Děkuji.

 

Ve čtvrtletí nás nově čekají  třídní schůzky  ve složení žák, rodič, učitel, které nahradí původní konzultační 25.11. Tabulku s termíny k přihlášení na tyto tripartitní schůzky pošlu emailem.

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT a MZd  ve dnech 22.11.2021 a 29.11.2021 proběhne povinné testování  na covid 19. Testování se nemusí podrobit žáci plně očkování; ti, kteří se prokáži potvrzením o negativním testu ze zdravotnického zařízení a žáci, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19. Testovat se bude antigenními testy - SEJOY. Je možné použít i  vlastní test.

Blanka Lukeš Reindlová

 

Milí rodiče,

stále vybíráme 500,- na SRPŠ  a 570,- na učebnice AJ.

 

Úkoly pro marody (do pátku 19. 11.) :

M -  U do str. 27, PS -  s. 13 a 14/1, 2

ČJ - U -   s. 35, 36 PS s. 19/3, Pravopisné pětiminutovky 6/ první a druhý sloupec

PŘ - U - do s. 17, PS do s 10/3 + prezentace v učebně

VL - U- do s. 27, PS s. 11 + videa v učebně

 

Milí rodiče,

některé z dětí jsou velmi nachlazené. Neposílejte je prosím do školy. 

 

 

V pondělí 15. 11. nás čeká projektový den na téma Václav Havel. Do školy s sebou jen vlastivědu a domácí úkol (pravopisné pětiminutovky - s. 6/ dva sloupce).

 

Dodatek k mikulášské nadílce do Krompachu:

Milí rodiče, vzhledem k reakci na tuto školní aktivitu ještě doplňuji, že se jedná výhradně o iniciativu dětí, na které se dohodly v žákovském parlamentu.

 

Úkoly pro marody (do pátku 12. 11.) :

M -  U do str. 23, PS - do s. 12

ČJ - U -   s. 32 - 34 PS s. 19/1, 2

PŘ - U - do s. 17

VL - U- do s. 22

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Instrukce k vypracování závěrečné práce a dva příklady hotových prací najdete výše v galerii. Někdo ještě nedoplnil, o čem bude jeho závěrečná práce. Nyní už je potřeba pracovat na úvodu. Odevzdáváme během listopadu. Čím dříve, tím lépe.

 

 

Úkoly pro marody (do pátku 5. 11.) :

M -  U do str. 21, PS - do s. 11

ČJ - U -  do s. 30/2, PS do s. 16/1, 2, 3 a s. 17

PŘ - U - do s. 14, PS s. 7 a 8 

VL - U- do s. 20, PS s. 9 + videa v učebně VL

 

Doučování

Každé úterý a čtvrtek vždy od 14.00 (bezplatně a do odvolání) budeme mít doučovací hodinu matematiky a českého jazyka. Doufám, že účast bude hojná. Stále máme co doplňovat a procvičovat.

 

Matematická olympiáda

Právě probíhá školní kolo matematické olympiády. Účast je dobrovolná. V odkaze najdete instrukce (leták) a zadání práce. Vypracované úkoly (první trojici úloh) je možné odevzdat do 12. 11. 2021. 

Matematická olympiáda - Školní kolo (kategorie Z5) - V tomto vstupním kole soutěže, organizovaném na školách, řeší žáci ve svém volném čase (doma) šest úloh uveřejněných na adrese http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/71-rocnik-21-22 .

 

Knižní veletrh - v období adventu proběhne ve škole tradiční knižní veletrh. Děti mohou nosit z domova své vlastní knihy k prodeji, kdy v každé knize bude založený pruh papíru s požadovanou cenou za knihu, jménem a třídou. Peníze za prodané knihy budou poté dětem předány.

 

Příspěvek do mikulášské nadílky dětem z dětského domova v Krompachu - Naše škola podporuje dětský domov v Krompachu a letos by ráda přispěla na mikulášskou nadílku nějakou dobrotou. S Vaším dovolením koupíme z TF společně s 5. B sladkosti - celkem 38 kusů (obě třídy dohromady). Děti se shodly na gumových medvídcích.  Pokud by chtěl někdo příspět vlastní cestou, samozřejmě může - dejte mi případně vědět.

 

Školní časopis - před Vánocemi dojde k vydání speciálního covidového čísla školního časopisu za 60 Kč. Pokud o něj budete mít zájem, předejte prosím info po dětech (kvůli počtu výtisků).

 

 

Milí rodiče,

vybíráme 500,- na SRPŠ  a 570,- na učebnice AJ.

 

AKCE V LISTOPADU:

V úterý 2. 11. v 10.00 - 13.00 preventivní program Bezpečnost na internetu (V klub). Odcházíme v 9.40.

V pátek 5. 11. v 11.00 - 12.00 Festival knihy - Mechové pohádky - výtvarná dílna ke knize, kterou si děti odnesou domů. Vstupné 10,- uhradím z TF.

Ve čtvrtek 11. 11. v 9.00 Hvězdný posel (ND). Odcházíme v 8.30. Vstupné 60,- uhradím z TF.

V pondělí 15. 11.  projektový den na téma Václav Havel

V pondělí 22. 11. 2021 proběhne vánoční fotografování (pro zájemce)

 

Vážení rodiče a přátelé školy, vzhledem k zvýšenému počtu stížností a podnětů Vás žádám o dodržování opatření vstupu do školy. Hlavní vstup je určen výhradně žákům na vstupní aktivovanou kartu. Pro rodiče a ostatní veřejnost platí povinnost užívat boční vchod s registrací na sekretariátu. Důvodem je zajištění bezpečnosti žáků a jejich osobních věcí v budově školy. Bez Vaši spolupráce nejsme schopni bezpečnost a ochranu majetku zajistit.

Děkuji za pochopení – ředitelka školy

 

Úkoly pro marody (do úterý 26. 10.) :

M -  U do str. 20/1, PS - do s. 9/3 a str. 10/1, 2

ČJ - U -  s. 21/1 a), b), PS s. 13/1, 2

PŘ - U - s. 11 - 12, prezentace v učebně PŘ

VL - U- do s. 17, PS do s. 8/3 + videa v učebně VL

 

V pondělí 25. 10. hurá do školy a na úterý 26. 10. si připravíme halloweenský kostým nebo alespoň nějakou pěknou rekvizitku. Těším se na vás!  :)

 

Milí rodiče,

karanténa pokračuje do 22. 10.

 

Milí rodiče,

jsme v karanténě zatím až do čtvrtka. Zítra všichni musíme na PCR test, máme hromadnou žádanku od KHS. Pokud bychom byli všichni negativní, půdeme do školy už v pátek. Do té doby nás čeká distanční výuka. Začínáme v úterý v 8.00. Dětem přijde pozvání na vyučovací předměty. Obědy v krabičkách si můžete vyzvednout okénkem ze hřiště, ale je to potřeba předem nahlásit  vedoucímu jídelny. Zapomenuté pomůcky můžu připravit na stolek u bočního vchodu. Dejte vědět.

 

ROZVRH - ONLINE

  8:00 - 8:30 9:00 - 9:30 10:00 - 10:30 11:00 - 11:30
PONDĚLÍ OSV ČJ AJ VLA
ÚTERÝ MA  AJ ČJ MA
STŘEDA ČJ AJ MA VLA
ČTVRTEK ČJ MA AJ ČJ
PÁTEK ČJ MA  

 

Úkoly pro marody (do pátku 8. 10.) :

M - Geometrie - učebnice do str. 8, PS - G do str. 5

ČJ - U - do s. 19, PS do s. 12/6 + a)

PŘ - U - s. 6 - 8, PS do s. 6

VL - U- do s. 14, PS do s. 6

(Úkoly můžeme doplnit i v průběhu příštího týdne.)

 

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 7. října od 18 hodin.

 

AKCE V ŘÍJNU:

V úterý 5. října 2. hodinu preventivní program Kyberšikana

 

Úkoly pro marody (do pátku 1. 10.) :

M - Geometrie - učebnice do str. 6 - jen výběr, připomínáme si základní pojmy, PS - G do str. 2/3

      Trénujeme konstrukci rovnoběžek a kolmic.

ČJ - U - do s. 18, PS do s. 10

PŘ - U - s. 6 - 8, PS do s. 5

VL - U- s. 12

 

Mimočítanková četba:

Budeme číst Lovce mamutů, těch se nám sešlo nejvíce. Podívejte se, prosím, zda ještě nějakou knihu někde neobjevíte. Zatím nemáme úplně pro každého

 

Úkoly pro marody (do pátku 24. 9.) :

M - učebnice do str.14 - jen výběr, PS do str. 7 

      V příštím týdnu bude převážně geometrie - budeme potřebovat tužku č. 3, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko.

ČJ - U - do s. 13 - 15, PS 7,8 + slohové cvičení U str.12, PS s. 6

PŘ - U - s. 6 - 8, PS do s. 3

VL - U- s. 10, PS s. 3, 4

 

Úkoly pro marody (do pátku 17. 9.):

M - učebnice do str.8 - jen výběr (trénujeme pamětné a písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování, sudá a lichá čísla, přednost matematických operací), PS str. 2, 3

ČJ - U - do s. 8, PS do s. 4

PŘ - U - s. 4 a 5, PS s. 2/1, 3, 4, 5

VL - U- s. 4 - 6

 

 

 

Milí rodiče,

vím, že to často není jednoduché, ale prosím, neposílejte nemocné děti do školy. Děkuji. 

 

Ve středu 15. 9. budou obě skupiny na informatiku spojené 5. hodinu. Konec výuky bude ve 12.35.

Úterní výuka byla posunuta, budeme vždy končit ve 13.25.  

 

Úkoly pro marody:

M - učebnice do str.4, PS str. 1, str. 2/1, 2, 3

ČJ - U - do s. 5, PS s. 2

PŘ - U - s. 3, PS s. 2/1, 2

VL - U- s. 1, PS s. 2 

Další potřebné pracovní listy děti dostanou ve škole

 

 

Milí rodiče, 

budete-li nutně potřebovat potvrzení o negativním PCR testu, kontaktujte mě nebo paní sekretářku, prosím. 

                                           H. Tonevová

 

AKCE V ZÁŘÍ:

Ve středu 22.  9. od 11.00 do 13.35 nás čeká preventivní program Tobiáš Lolness - aula. Program je hrazen ze SRPŠ.

 

Doplňující informace k výuce ve skupinách:

Informatika:

INF= 1. skupina má INF 5. hodinu, poté končí výuku

INF= 2. skupina jde po 4. hodině na oběd a po polední pauze má 6. hodinu INF

V pololetí dojde k výměně skupin.

 

Pracovní činnosti:

= 1. skupina má klasické PČ

2 = 2. skupina má LEGO

V pololetí dojde k výměně skupin.

(1. sk. = vyučující AJ Mgr. Kutrová, 2. sk. = vyučující AJ Mgr. Hyšková)

 

 

Organizace začátku školního roku:

1.9. - 2 vyučovací hodiny (7:55 - 9:35, možné objednat oběd - výdej po 11.30)

2.9. - 4 vyučovací hodiny (konec vyučování v 11:45)

3.9. - výuka dle rozvrhu

 

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny: 27.10. - 29.10.

Vánoční prázdniny: 23.12. - 2.1. 2022

Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022

Jarní prázdniny: 14.2. - 20.2. 2022

Velikonoční prázdniny: 14.4. 2022

Hlavní prázdniny: 1.7.- 31.8. 2022

 

Třídní schůzky:

7.10. 2021 

25.11. 2021 Konzultace

13.1. 2021 Konzultace

31.3. 2022 Konzultace

26.5. 2022

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Hana Tonevová,  hana.tonevova@husovaliberec.cz, tel. 724 380 444

-        Školní jídelna: 775 856 575 nebo 731 632 396 

 

 

Všem přeji úspěšný nový školní rok a těším se na spolupráci.

 

                                                                              Se srdečným pozdravem  Hana Tonevová 

 

Pro jistotu přikládám červnový seznam pomůcek i s domácím úkolem.   :)

 

Pomůcky a potřeby do 5. třídy

papírové kapesníky  

papírové utěrky

1x balík papírů do kopírky

 

Pomůcky na VV: vymytý box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progressa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko 30 cm

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

V září bude potřeba uhradit 1200 Kč do třídního fondu (pracovní sešity, sešity, pomůcky na VV a PČ, kulturní akce, odměny).

 

Domácí úkoly na prázdniny:

1. Číst pěkné knížky potichu i nahlas a v září se s nimi třídě pochlubit.

2. Prázdninový deník – zapisovat během prázdnin, v září přinést do školy.

3. Sledovat všechny své prázdninové toulky i na mapách.

 

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

nový školní rok je doslova přede dveřmi. Bohužel i letos nás bude s jeho začátkem provázet řada opatření až restrikcí. Vedení školy velice citlivě zvažuje každý krok, který v tomto směru podniká a bude se tak chovat i nadále. V následujících odstavcích byste měli získat všechny potřebné informace a odpovědi na případné otázky:

Začátek vyučování, vstup do školy

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 7:55 hod jako obvykle. Hlavní vchod bude otevřen v 7:30 hod a žáci vstupují rovnou do svých kmenových tříd, kde vyčkají příchodu učitele. Žáci 2. – 5. tříd mohou využít služky DKH v ranním provozu od 6:00 hodin. Do DKH a ŠD se ráno vstupuje zásadně bočním vchodem. Od druhého dne se žáci přezouvají. Šatní skříňky pro 1. - 3. třídu jsou umístěny na chodbách u kmenových tříd, 4. - 9. třídy mají své šatní skříňky v suterénu, kam vstupují z vestibulu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin a další informace budou pro jednotlivé třídy k dispozici na webu školy (nástěnky jednotlivých tříd) v pátek 27. 8. 2021.

1.9.2021 je plánovaná výuka do 9:35 hod (dvě vyučovací hodiny).

 

Vstup do prostor školy třetím osobám (zákonní zástupci atd.)

Přítomnost třetích osob není z pohledu doporučení MŠMT a MZd žádoucí, a proto prosím zvažte nutnost doprovodu až do třídy dle individuálních potřeb svého dítěte. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování nebo maximálně 180 dní po Covidu) a v budově by se měla zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná s použitím bočního vchodu a  s registrací na sekretariátu školy.

Výjimka je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Přítomnost první školní den je umožněna rodinným příslušníků splňujícím hygienické podmínky (očkování, platný negativní test, ochranná doba po prodělání onemocnění Covid). Účast dětí mladších šesti let není žádoucí.

Všichni návštěvníci školy použijí při vchodu desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy mají zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.

Testování

Vedení školy se rozhodlo využít nabídky a k testování používat neinvazivní PCR testy z krajní části nosu. Důvodem byla především možnost poskytnout žákům platné potvrzení/certifikát o negativním výsledku na Covid , které uplatní na kroužcích, sportech a jiných zájmových aktivitách. Antigenní testování tuto možnost nedává (platnost testu pouze 24 hod).

Testování bude provedeno 1. 9. a 9. 9.; žáci 1. tříd 2. 9. a 9. 9., dále dle rozhodnutí vlády.

Testy zvládnou děti za účasti pedagogů samy. Jedná se o výtěr z krajní části nosu. Není třeba se ničeho obávat.

Testování se nemusí podrobit žáci plně očkovaní nebo ti, kteří prodělali v posledních 180dnech onemocnění COVID.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni nosit ochranu nosu a úst po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole. Taktéž jsou omezováni při průběhu vyučovacích hodin tělesné výchovy a hudební výchovy.

Roušky – zakrytí nosu a úst

Zakrytí nosu a úst rouškou je závazné ve společných prostorách školy pro všechny žáky a zaměstnance. Povinnost platí pro třetí osoby ve všech prostorách školy a při všech aktivitách.

Tělesná výchova

Z důvodu menších vnitřních prostor určených k výuce tělesné výchovy budeme směřovat výuku co nejvíce do venkovních prostor, případně využívat nabídku různých alternativních možností. Výuka plavání bude realizována pro žáky 3. tříd a 4. A; 4. B dle informací třídních učitelů.

Turistický kurz pro žáky 6. tříd je stále platný.

Školní družina DKH a zájmové kroužky

Provoz a organizace školní družiny a DKH je plánován v běžném režimu od 6 do 18 hod dle směrnice ŠD. K zařazení do ŠD nebo DKH použijte přihlášku na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Otevření zájmových kroužků plánujeme jako každý rok poslední týden v září na základě přihlášky. I pro tento účel zvolila škola PCR testování.

Obědy – nabídka školní kuchyně

Z důvodu hygienických opatření zatím školní jídelna nenabízí možnost zakoupení svačin. Obědy zajišťujeme v běžném rozsahu. Odběr stravy pro cizí strávníky nebo pro žáky v první den nemoci, případně sportovců je možný pouze v jednorázových plastových miskách (není možné využívat vlastní nádoby) v době od 11:20 do 11:40 a od 14:10 do 14:30. Takto odebraný oběd je zpoplatněn přirážkou 5,-Kč za balné. Prosíme o dodržování těchto časů a o včasnou informaci tohoto požadavku vedoucímu jídelny.

Nezapomeňte na úhradu záloh stravného. Obědy na 1.9.2021 je nutné objednat individuálně vzhledem k plánovanému zkrácenému vyučování.

Hygiena

Při změně učebny během jednoho dne si žák otře své pracovní místo jednorázovou desinfekční utěrkou nebo jiným připraveným materiálem. Chrání tak především své zdraví.

V učebnách a společných prostorech je stále k dispozici desinfekce.

 

                                                                                              Blanka Lukeš Reindlová

 

 V Liberci 22.8.2021

 

 

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

 

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

 

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny