česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

Vážení rodiče a milé děti,

vítejte na webových stránkách třídy 4.B

třídní učitelka:             Jana Pánková

e-mail:                         jana.pankova@husovaliberec.cz

telefon:                        721 081 054, případně mě zastihnete ve sborovně 1. stupně: 725 088 832

Rozvrh hodin

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí
 

OSV

ČJL

MA

ČJL / ČJL
čtení
NJ / NJ
HV
 
 
Úterý

 

MA / MA

ČJL

NJ / NJ

TV

 

 

 

Středa
 

ČJL

NJ / NJ /NJ

PŘÍ / PŘÍ

MA / MA
geometrie
VV / VV
VV
 
 
Čtvrtek
 

MA

NJ / NJ

VLA

TV
ČJL
čtení
 
 
 
Pátek
 

ČJL

ČJL
sloh
PŘÍ
MA / MA
 
 
 
 

 

Rozvrh online hodin

změny se připravují (k dispozici 30. 10. 2020 v odpoledních hodinách)

 

Kde jsme v učivu

týden 5. - 9. 10. 2020

 datum: 5. - 9. 10.   UČ    PS   UČIVO
 Český jazyk
 do str.20 
 do str.16
 Stavba slova - předpona, kořen, přípona + předložky a předpony
 Předložky od, nad, pod, před a předpony od-, nad-, pod-, před-
 Předložka bez a předpony bez-, roz-, vz-
 Český jazky - sloh      Popis pracovního postupu - recept
 Český jazyk - čtení      Karlík a továrna na čokoládu - kap. 24 + 25
 Matematika  str.27-33*   do str.12  Čísla do 10 000 - čtení (i NJ), zápis, porovnávání, +, -
 Matematika - geometrie 
 str.112*
 do str.34
 Úsečka, délka úsečky
 Jednotky délky
 Přírodověda  str.14-15  do str. 5  Rostliny
 Vlastivěda
 str. 8
 do str. 3
 Kraje
 příprava na test - Život v demokratickém státě (test v týdnu12.-16. 10.)
 příští týden přinést i oranžovou UČ a PS (pro 5. ročník)

* dle potřeby

další info najdete na Google Classroom

V případě potřeby mě kontaktujte emailem.

Informace k aktuálnímu režimu ve škole

 

Vážení a milí rodiče,

patřila jsem mezi velké optimisty, kteří věřili, že se alespoň ti mladší vrátí v pondělí do školy. Bohužel se tak nestane a z mého pohledu nelze spoléhat na to, že tomu tak bude za týden či v krátké době.  Odloučení žáků od prezenční výuky může být bezbolestné na krátké období. Opakování scénáře z jara během krátké doby spojené s letními prázdninami však ničí systém vzdělávání i námi doposud přijímaný a realizovaný posun tvorby všech kompetencí a osobnostních hodnot mladého člověka. Práce učitele s žáky na dálku je velice náročná, ale daleko složitější je to pro vás, rodiče a celé rodiny. Je mi naprosto jasné, co v řadě rodin prožíváte, jak musíte přizpůsobovat vlastní práci chodu ve vašich domácnostech a do toho všeho pomáhat dětem s distančním vzděláváním. Každá rodina má své, každé vyhovuje něco jiného, proto není reálné brát v úvahy všechny eventuality, které Vy musíte řešit. Za to se omlouvám a zároveň bych Vám všem chtěla moc poděkovat za to, jaké zázemí pro vzdělávání svých dětí vytváříte, jak jim pomáháte, suplujete učitele a zároveň řešíte své starosti pracovní i osobní.

Pro příští dny jsme pro žáky 2. stupně nepřipravovali žádné změny. Hodiny online budou probíhat dle daného rozvrhu v 30 min blocích s případným zadáním krátkých úloh, které by neměly vyžadovat Vaši aktivní pomoc. Může se však stát, že někdo zadání či výkladu nebude zcela rozumět. Prosím tak o pochopení, a pokud je to ve vašich možnostech, pomozte nám i svému dítěte nebo kontaktujte učitele emailem.

Online výuka na 1. stupni dozná výrazných změn. K posílení efektivity jsme se rozhodli třídu rozdělit do skupin tak, aby daný učitel komunikoval s nižším počtem žáků, mohl lépe reagovat na jejich potřeby, dotazy a měl aktivnější zpětnou vazbu. U malých dětí je práce s 30ti dětmi online velice náročná.  Je nám naprosto jasné, že ve většině případů jste právě vy, rodiče, dětem za zády a aktivně učiteli pomáháte.

Začátky hodin se posunou na 8:30 a z důvodu rozvrhových opatření budou začínat vždy v …:30. Podrobné informace Vám podá prostřednictvím nástěnek Váš třídní učitel. Opět půjde o 30 min. bloky v dopoledních hodinách.  Odpoledne od 14:00 se mohou děti dobrovolně připojit na aktivity s paní vychovatelkou, která bude mít připravené nějaké zábavné tvoření, popřípadě je možné ji oslovit s problémy ve výuce z dopolední hodiny.

Doufám, že změny přinesou efektivnější možnosti vzdělávání.

Mým velkým přáním je však co nejrychlejší návrat dětí zpět do lavic nebo alespoň do školy :)

Přeji Vám všem pevné zdraví a pohodu ve Vašich domovech.

S díky a úctou k Vám všem

Blanka Lukeš Reindlová

 

Novinky

Informace ze dne 13. 10. 2020

Informace k uzavření školy a distanční výuce

 1. Potvrzení o uzavření školy k poskytnutí OČR na děti do 10tilet nebude škola vydávat. K poskytnutí ošetřovného postačí čestné prohlášení žadatele.
 2. Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.
 3. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím google classroom a google meet. Je nutné aktivovat účty (u mladších dětí prosíme o pomoc rodiče). V rámci gmail účtu žáka je aplikace učebna (najdete vpravo nahoře – 9 kostiček). Při otevření učebny na žáka čekají dlaždice s názvy jednotlivých předmětů. Je potřeba přijmout pozvání a zapsat se do každého z nich. V rámci každého předmětu bude vygenerován odkaz na online hodinu prostřednictvím google meet. Stačí se v daný čas připojit k videohovoru.
 4. Rozsah online výuky: probíhá cca v 30 min blocích (viz rozvrh výše) - 4.třídy:  9:00; 10:00; 11:00; 12:00 (tznm. 4 vyučovací bloky denně)
 5. V případě, že žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník a poskytne žákovi individuální pomoc. Pro třídu 4.B: paní vychovatelka Pavlína Houdová - tel.č.: 774 944 433.
 6. Vzhledem k povinnosti účasti na distančním vzdělávání prosíme o důsledné omlouvání žáků dle školního řádu a informací z třídních schůzek.

 

Informace ze dne 9. 10. 2020

Vážení rodiče,

Od pondělí 12.10. bude jako úložiště pro nemocné a z jiného důvodu chybějící děti sloužit úložiště Google Classroom. Vše potřebné k přístupu do těchto učeben najdete na WhatsAppu, ale manuál pro přihlášení je i zde v souborech na vrchní straně nástěnky. Prosím, zkuste přes víkend zprovoznit školní emaily dětí a přihlásit se do online učeben.

Omezeny jsou další zájmové kroužky a to sportovní (sportovky, florbal). Vybíráme 500,- Kč na rodilého mluvčího.

26. – 30.10. 2020 budou z rozhodnutí MŠMT volné dny a podzimní prázdniny. Školní družina a DKH v provozu 7:00 – 16:00 hod. dle zájmu (písemná přihláška bude rozdána dětem během příštího týdne).

Děkuji za Vaši spolupráci.

 

Informace ze dne 2. 10. 2020

Vážení a milí rodiče, moc Vám děkuji za účast na včerejších online třídních schůzkách. Informace ze schůzek dám dohromady a zašlu.

Pokud nenastane změna, čeká nás v pondělí 5. 10. 2020 návštěva Naivního divadla (představení Boj o oheň). Odcházet budeme po 1. vyučovací hodině, návrat plánujeme na 10.45/11.00. Děti budou v pondělí potřebovat pomůcky na ČJ - mluvnici (místo čtení), NJ a HV. Vstupné bude uhrazeno z TF.

Od pondělí 5. 10. 2020 budou děti opět používat šatní skříňky v suterénu. Do školy vstoupí klasicky přes vestibul do suterénu k šatnám, do třídy půjdou již přezutí a převlečení. Škola zůstává otevřená od 7:25 tak, aby byl zajištěn plynulejší příchod žáků.

Pozor, změna ohledně kroužků: Od 5. 10. měly být odpolední kroužky na naší škole zrušené kvůli hygienickým opatřením, nakonec však některé z nich fungovat budou. Více naleznete zde

 • fungují: Věda, Tvoříme pro radost, Čtenářský klub, Lego, Keramika, Ukulele bang, Sportovní hry - mladší děti, starší děti, Florbal 3 - 4. třídy, 1. třídy.
 • do odvolání nefungují: Zpěv, Kytara, Flétna, Florbal - starší děti.

Dnes jsem dětem dala k vyplnění Souhlas s účastí na OSV (Osobnostní a sociální výchova, pondělí 7:55 - 8:40) - vyplněné zašlete v pondělí po dětech. Od pondělí budeme také vybírat 500 Kč na rodilého mluvčího.

Přikládám slíbený kontakt na paní vychovatelku: Pavlína Houdová - 774 944 433.

Děkuji za Vaši spolupráci a přeji hezký víkend!

 

Informace ze dne 24.+25. 9. 2020

Od 29. 9. 2020 se vrací délka vyučovacích hodin a přestávek do původního stavu. I nadále platí, že děti během výuky roušky mít nasazené nemusí (nosí je pouze během pohybu ve školní budově = příchod, odchod, cesta na WC, ...).

 
V příštím týdnu zahájíme psaní pravidelných prověrek (dále nebudou hlášeny, dětem však den předem vždy připomenu):
 • ČJL - diktát - 1. vyučovací hodina každou středu
 • MAT - 5-10minutovka - 1. vyučovací hodina každý čtvrtek - tentokrát na násobilku
 

Dne 1. 10. 2020 od 18:00 proběhnou ONLINE třídní schůzky. Vzhledem k získaným zkušenostem dochází ke změně - přihlašování bude zajištěno přes odkaz, který dostanete začátkem příštího týdne.

Prosím o podpis formuláře Souhlas se zpracováním údajů žáka (děti dostaly, někteří již odevzdali) - ideálně do pátku 25. 9. 2020.

Rovněž prosím o kontrolu osobních údajů v Bakalařích (zejména telefonní čísla a emaily). Pokud budete mít jakoukoliv změnu, pošlete mi po dětech na lístečku, nebo napište do žákovského zápisníku, emailem či SMS. Vzhledem k současné situaci je potřeba, aby Vaše telefonní čísla byla v Bakalářích správně.

Moc Vám děkuji za spolupráci.

 

Informace ze dne 19. 9. 2020

Vážení rodiče,

prosím, pečlivě prostudujte informace k aktuálnímu režimu ve škole zde na webové nástěnce třídy nahoře.

Z důvodu mé absence budu ve výuce v pondělí 21. 9. 2020 (a možná v úterý) i nadále zastoupena kolegy. Pondělní rozvrh hodin se nemění - děti dále pokračují ve výuce, na NJ jsou obě skupiny spojeny. Nejpozději ve středu se snad už ve škole potkáme.

Ve volných chvílích, prosím, procvičujte vyjmenovaná slova, malou násobilku a rýsování rovnoběžek pomocí 2 pravítek.

 

Zajímavé odkazy

Stránky na podporu čtenářství a výběr knih pro děti: https://www.ctenipomaha.cz/https://celeceskoctedetem.cz/

Interaktivní dopravní výchovahttps://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova

 

Informace ze dne 16. 9. 2020

Vážení a milí rodiče,

moc Vás prosím o vyplnění dotazníku ohledně Vašich možností při případné online výuce. Dotazník najdete na hlavní stránce školy, zde úplně nahoře či na adrese:

https://www.zskola.cz/aktuality/id:30076

Zároveň připojuji informaci, že exkurze do Oblastní galerie musela být na poslední chvíli zrušena a naše třída tak dnes zůstala na VV ve škole.

Návštěva dopravního hřiště v úterý dopadla skvěle a všichni se již těšíme na příště (předpokládám, že tak proběhne 11.11.). Na konci návštěv budou děti skládat teoretickou a praktickou zkoušku /testík a jízdy/ pro získání řidičského průkazu na kolo - teorii zatím zvládáme, ale někteří ještě potřebují dopilovat jízdu na kole s jednou rukou na řídítkách a druhou volně (tak, aby mohli bezpečně dávat znamení o změně směru). Páni policisté Vás proto prosí, abyste dětem s tréninkem pomohli - ať už na zmíněném dopravním hřišti, které je veřejnosti otevřeno každý čtvrtek 14.00 - 17.00, či kdekoliv jinde.

Z důvodu mé absence budu ve čtvrtek 17. 9. a v pátek 18. 9. 2020 ve výuce nahrazena některými z kolegů, avšak rozvrh zůstává beze změn.

Připomínám, že na hodinách čtení pár dětem stále ještě chybí knížka Karlík a továrna na čokoládu - prosím, pohledat či jinak zajistit.

Za veškerou spolupráci mnohokrát děkuji.

 

Informace ze dne 11. 9. 2020

Vážení rodiče,

v příštím týdnu budou v rámci rekonstrukce jídelny probíhat ve škole poměrně hlučné práce, a proto se budeme snažit s dětmi chodit v rámci výuky také ven/mimo školu. Prosím, vybavte Vaše děti pohodlným oblečením a vhodnou obuví. Pondělí ještě proběhne klasicky ve škole a o následujících dnech Vás budu informovat prostřednictvím naší nástěnky. Obědy, družina i vyzvedávání dětí budou probíhat ve standartním režimu.

V úterý 15. 9. nás čeká návštěva Dopravního hřiště. Budeme společně odcházet po 2. vyučovací hodině a do školy se vrátíme ve 12.40. Do školy tedy děti na úterý potřebují M, ČJ a  cyklistickou přilbu (pokud vlastní).

Ve středu 16. 9. navštívíme v rámci hodiny VV Oblastní galerii Liberec. Vstupné 20,- Kč uhradím z TF.

Připomínám, že každé pondělí a čtvrtek je potřeba mít s sebou na hodiny čtení knížku Karlík a továrna na čokoládu a prosím všechny, kteří ji ještě nenašli, ať ji přes víkend pohledají. Knížku si děti mohou nechávat ve škole.

Stále ještě vybíráme podepsaný Chod školy, 1000,- Kč (pracovní sešity, potřeby a pomůcky do VV a PČ, TF) a papírové kapesníčky, papírové utěrky, balík papírů A4 a 100 ks eurosložek.

Přeji Vám i Vašim dětem hezký víkend!

 

Informace ze dne 9. 9. 2020

Důležité upozornění!

Podle nařízení MZ budou děti od zítřejšího dne (10. 9. 2020) nosit ve společných prostorách školy roušky.
Vybavte prosím své dítě 2 rouškami a igelitovým sáčkem.
Děkuji za spolupráci. 

 

 

Informace ze dne 5. 9. 2020

Vážení rodiče, mockrát děkuji za Vaši spolupráci a veškerou vstřícnost během prvního týdne školy.

Veškeré příchody a odchody dětí ještě ladíme, avšak snad už jsme na dobré cestě. Z důvodu urychlení a usnadnění přesunů se mohou děti do konce září přezouvat před třídou (skříňky jsou však také k dispozici). Moc nám pomůže, pokud nedružinové děti vybavíte lístečkem, zda po vyučování odchází domů samostatně, či je před školou čeká doprovod. Lísteček stačí jeden s platností po zbytek školního roku.

 

Děti již dostaly všechny učebnice pro 4.třídu, pracovní sešity i sešity na psaní. Pokud ve výjimečných případech na někoho nějaká učebnice nevyzbyla, budeme se snažit ji dodat tento týden (stále ještě čekáme na některé učebnice od loňských čtvrťáků). Vše řádně obalte.

Prosím, kdo tak ještě neučinil, posílejte po dětech:

 • 1000,- Kč (pracovní sešity, potřeby a pomůcky do VV a PČ, TF)
 • papírové kapesníčky, papírové utěrky, balík papírů A4 a 100 ks eurosložek
 • učebnice ze 3. třídy
 • podepsaný Chod školy
 • zápisový lístek do školní družiny, pokud o ni máte zájem
 • případné změny telefonních čísel, e-mailových adres či bydliště

Rovněž zkontrolujte, že v žákovském zápisníku mají děti vyplněnou str. 14 - Údaje o žákovi a Vámi podepsané poučení o bezpečnosti (v části Sdělení).

 

Každé pondělí ráno i nadále začínáme hodinou OSV v 7.55.

V pondělí a ve čtvrtek nás bude v rámci ČJL pravidelně čekat hodina čtení, kde budeme mimo jiné pokračovat s knížkou Karlík a továrna na čokoládu - prosím, přinést do školy spolu s další vlastní věkově vhodnou knihou (ne encyklopedii či komiks). Obě knížky si děti mohou nechávat ve škole v lavici či v poličce.

Do hodin M bude pravidelně každou středu zařazena hodina geometrie, na kterou děti potřebují ořezanou tužku č. 2 (či obdobnou, ne měkkou tužku), trojúhelník s ryskou a dlouhé pravítko (časem také kružítko).

 

V úterý 15. 9. nás čeká návštěva Dopravního hřiště, kam by si děti měly vzít cyklistickou přilbu, pokud vlastní. Bližší info připíšu příští týden.

Pro zájemce přikládám také odkaz na Logickou olympiádu pořádanou Mensou ČR - registrace probíhá do 30. září 2020 a základní kolo je on-line z domova. Přihlásit se můžete na adrese https://www.logickaolympiada.cz/.

 

Všem Vám přeji krásný a odpočinkový víkend!

 

Organizace školního týdne 1. - 4. 9. 2020

1. 9. (úterý): zahájení školního roku v naší nové třídě (učebna 110), konec výuky po 2. vyučovací hodině (v 9:35 h)

                     Prosím, 1.9. vybavte děti lístečkem s informací, zda budou či nebudou docházet na školní obědy.

                     Žáci přinesou domů k podpisu Chod školy (informace k organizačnímu zajištění šk. roku 2020 – 2021) – vyberu ve středu.

2. 9. (středa): výuka dle rozvrhu od 3. vyučovací hodiny, konec výuky v 13:35 h

3. 9. (čtvrtek): výuka dle rozvrhu, konec výuky ve 12:40 h

4. 9. (pátek): výuka dle rozvrhu, konec výuky v 11:45 h

 

Elektronické přihlašování do kroužků bude probíhat v termínu 2. 9. - 14. 9. 2020.

 

Pomůcky a potřeby na středu 2. 9. 2020: klíč od šatny, karta pro vstup do školy (zůstává aktivní), penál, svačina a pití, přezůvky

                                                                      učebnice ze 3. třídy

                                                                      podpsaný Chod školy

                                                                      Prázdninový deník, popř. pohlednice a fotografie z prázdnin

                                                                      pomůcky na VV, PČ, TV a ostatní školní potřeby dle seznamu, který děti dostaly

                                                                      od p. uč. Soldánové v červnu (kopii přikládám níže)

 

Od čtvrtka by děti měly nosit vyplněný a průhledným obalem opatřený žákovský notýsek, do konce týdne obalte také sešity a učebnice – zamezíte tak jejich poškozování v průběhu roku.

Za spolupráci Vám mnohokrát děkuji.

 

Vážení rodiče a milé děti,

prázdniny se chýlí ke konci a nás již brzy čeká nový školní rok. Všem přeji, ať je úspěšný, klidný a hlavně pohodový. :)

Těším se na Vás!

 

Vaše nová paní učitelka

Jana Pánková

 

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2020/21. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

Informace a přihláška ke stravování

 

Pomůcky a potřeby do 4. třídy:


1x balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky
1x balík papírových ručníků
1x balík papírů do kopírky
100 ks eurosložek

Vybavení penálu a další pomůcky: úkolníček, tužka č. 1, 2 a 3, 2x pero nebo náhradní náplň, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko, podložka do geometrického sešitu (A4)
Pomůcky na VV a PČ: box + vodové barvy, anilinové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, černý permanentní fix velikosti M, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu
Potřeby na TV: úbor (tričko, krátké kalhoty, tepláky, mikina, ponožky) – vše v látkovém pytli či uzavíratelné textilní tašce, podepsané či jinak označené + pevná obuv určená do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven
V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PŘÍ a VL (cca 600 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu (200 Kč). Celkem budeme vybírat 1000 Kč.

 

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:                    29. a 30. 10. 2020

Vánoční:                      23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  

Pololetní:                     29. 1. 2021

Jarní:                           1. – 7. 2. 2021

Velikonoční:                 1. 4. 2021

Hlavní:                         od 1. 7. 2021

 

Třídní schůzky a konzultační dny

1. 10. 2020      od 17:00 h

26. 11. 2020    konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností

14. 1. 2021      konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností

25. 3. 2021      konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností

20. 5. 2021      od 17:00 h

 

Telefonní čísla a adresy

Škola:                          Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                        Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                            www.zskola.cz

Ředitelka školy:           Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                    733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                    731 632 396