česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

Informace a přihláška ke stravování

Vážení rodiče, milé děti,

děkuji Vám za květiny a dárečky. Děkuji za Vaši spolupráci a podporu v tomto školním roce a především v době koronavirové krize. Přeji Vám všem krásné a pohodové léto a prázdniny. Užijte si je. Těším se na setkání v září 5. třídě.

 

Pomůcky a potřeby do 5. třídy

1x balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky

1x balík papírových utěrek skládaných

1x balík papírů do kopírky

100 ks eurosložek

 

Vybavení penálu a další pomůcky: tužka č. 1, 2 a 3, 2x pero nebo náhradní náplň, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko, podložka do geometrického sešitu (A4)

 

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, anilinové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, černý permanentní fix velikosti M, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu

 

Potřeby na TV: úbor (tričko, krátké kalhoty, tepláky, mikina, ponožky) – vše v látkovém pytli či uzavíratelné textilní tašce, podepsané či jinak označené + pevná obuv určená do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven

V září bude potřeba uhradit potřeby na VV a PČ (200 Kč).

 

Akce posledního týdne

Pondělí 22. 6. - odcházíme v 8:15 na výlet na Libereckou výšinu. Bude-li otevřeno, je možné, aby si děti koupily nanuka. Návrat cca ve 12:15. S sebou: svačinu, pití, roušku.

Úterý 23. 6. - uspořádáme den her. Děti si mohou přinést oblíbenou deskovou hru, zahrají si ji ve třídě. Dále uklidíme ve třídě. Děti si domů odnesou boxy, šanony. Ukončení 12:15.

Středa 24. 6. - výlet na Ještěd. Sraz před školou v 8:00. Následně odchod na tramvaj. Návrat ke škole cca ve 12:30. S sebou: 2x jízdenku na tramvaj nebo platnou a nabitou opuscard, dále svačinu, pití, roušku.

Čtvrtek 25. 6. - trampolíny - Trampolínové Centrum Orionka. Sejdeme se v 8:15 na hřišti školy. V 9:15 pojedeme autobusem č. 19 směr Harcov Střelnice. Návrat ve 12:30 na hřiště školy. S sebou: 2x jízdenku na autobus nebo platnou a nabitou opuscard, dále svačinu, pití, roušku. Je nutné, aby děti měly sportovní oblečení nejlépe bez zipů a holky sepnuté vlasy do culíku. Vstupné uhradím z TF.

Vysvědčení si v pátek 26. 6. mohou přijít do své třídy vyzvednout všechny děti. Je třeba, aby měly ROUŠKY. Vysvědčení budeme rozdávat od 7:55 do 9:30. Potom odcházejí děti domů.

Výletů se mohou zúčastnit i děti, které zůstaly doma. Pokud se budou účastnit, prosím vyplněné čestné prohlášení (na webu školy).

Učebnice ze čtvrté třídy budou děti odevzdávat až v září nového školního roku.

Nezapomeňte poslat po dětech, či na můj email přihlášku ke stravování na příští školní rok.

Z organizačních důvodů dojde v týdnu od 22. 6. do 26. 6. ke spojování odpoledních skupin družiny.

Přeji všem krásný zbytek týdne a následující víkend. Anna Jassová

 

30. 5. 2020

Dobrý den,

máme za sebou první týden po návratu do školy. Děti moc chválíme za jejich přístup, snahu a aktivitu. Jsou opravdu úžasné.

V pondělí 1. 6. je MDD. Děti si mohou do školy přinést deskovou hru. Dále prosím, aby děti měly sportovní oblečení. Půjdeme buď na vycházku do přírody nebo na hřiště školy. Dětem bude stačit batoh se svačinou, pitím a rouškou.

 

Krásný a pohodový víkend přeje A. Jassová a K. Hoisová

 

Dopravní hřiště a průkaz cyklisty

Od 1. 6. 2020 je otevřeno dopravní hřiště pro veřejnost v době PO až Pá od 9:00 – 14:00, ve čtvrtek do 17:00.

Pokud by žáci měli zájem o získání průkazu cyklisty, tak se mohou ve výše uvedených časech zastavit s rodiči po předchozí telefonické domluvě. Hromadná výuka pro ZŠ na dopravním hřišti do konce školního roku 2019/2020 nebude možná.

Kontakt na dopravní hřiště (pan Svoboda - Městská Policie): Mobil: 733 628 158 Email: lektor.ddh@mp.liberec.cz

 

 

Červen u nás ve škole – dopis rodičům a žákům

 

Milí žáci, vážení rodiče,

jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. My dospělí máme možnost z toho něco vytěžit, nějak se poučit, najít na tom něco dobrého, využít získané zkušenosti pro osobní posun. Pro děti na tom nic dobrého není, ale přesto se většina dětí výrazně během této doby posunula, vyspěla, získala nové sociální, pracovní i komunikační kompetence. Nejen to, že si osvojily některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkaly, ale též uplatnily principy vůle, pracovitosti a spolehlivosti. Často k tomu potřebovaly někoho, kdo je povzbudil, pochválil a náležitě motivoval. Učitel tuto roli mohl sehrát jen velmi omezeně. Zde výrazně pomohl rodič. Právem Vám, rodiče i milí žáci, náleží  patří velký dík a obdiv.  Přesto se  našlo pár jedinců, kteří si udělali velké prázdniny, stranou šel zcela řád, návyky i odpovědnost a důvěra.

             Od 25. 5. 2020 se do školy vrátilo 256 dětí, což činí 81% žáků 1.stupně. Škola je plná. Snažíme se rozumně dodržovat základní hygienické i organizační nařízení určená MŠMT a MZd. Zvládáme to, a to i díky Vaší pomoci, důslednosti a pochopení. V tomto směru si jen dovolím moc požádat rodiče, aby opravdu své děti odpoledne vyzvedávali do 15:30, kdy provoz školy končí. Není zatím v našich silách zajištění odpoledního provozu v delším čase. Upřednostnili jsme zařazení dětí do skupin dle tříd, což nám zatím kapacitně nedovoluje zajistit delší provozní dobu, abychom splnili podmínky neslučování skupin.

Postupně, jak to situace bude dovolovat, i my budeme rozvolňovat opatření, kterými jsme limitováni. 

Vysoké procento dobrovolného návratu do školy má dvě možná vysvětlení : 1. Dětem chyběly děti a do školy a do kolektivu se těšily; 2. Distanční vzdělávání bylo již vzhledem k délce a náročnosti doma již neudržitelné. Oba důvody sehrály jistě svůj díl.

 

Pro 1. stupeň byla tedy zrušena distanční výuka a zadávání práce. Děti ze školy si domů úkoly nenosí. Žáci, kteří dosud do školy nechodí, mají možnost se v průběhu června připojit. Pokud budete mít  zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Místa ve skupinách určitě jsou. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny kolektivů žáků ze třídy.

Vysvědčení dětem bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitel. 

29. - 30. 6. 2020 je z důvodu započetí stavebních prací vyhlášeno plánované ředitelské volno.

V týdnu 29. 6. – 3. 7. 2020 bude pro zájemce organizován školní příměstský tábor s programem. Informace naleznete na stránkách školní družiny.

Při zajištění účasti žáků 1. stupně ve škole není možné z kapacitních a prostorových důvodů zajistit prezenční výuku a standardní chod školy pro 2. stupeň. S přihlédnutím k datu (8. 6. 2020) se kolektiv pedagogů školy rozhodl organizovat pro děti třídní setkání, a to 2x v týdnu dle informací třídního učitele. Setkání bude mít socializační naukový charakter a bude se odehrávat většinou mimo areál školy. Účast je dobrovolná a rodiče žáka budou moci přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím návratky vydané třídním učitelem. Součástí návratky musí být 1x vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

8. června 2020 tak skončí distanční výuka prostřednictvím Google Classroom a onlinová výuka v dopoledních hodinách a žáci si budou moci do 15. 6. 2020 vypracovat úkoly, které doposud za období distanční výuky neodevzdali. Vzhledem k délce období (poměr prezenční výuky 1 měsíc a distančního vzdělávání 3,5 měsíce) bude přístup k distančnímu vzdělávání zohledněn v hodnocení druhého pololetí.

Vysvědčení bude vydáno dětem 2. stupně (mimo 9. tříd) v pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 11:00 hodin v budově školy. 

 

Všechny potřebné konkrétní informace pro jednotlivé třídy poskytne třídní učitel.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, dětem i rodičům, za velice významnou pomoc při zvládání tohoto nelehkého období. Bez vás by to prostě nešlo. Vážíme si velice Vaší tolerance, pomoci a empatického přístupu.

Přeji všem krásné, ničím nerušené léto !!!!

 

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv všech pedagogů

V Liberci dne 29.5.2020

                             

 

 

Pro lepší organizaci jsme pro vás vytvořili jednotnou platformu pro zadávání domácí práce žáků.

Na tomto odkazu naleznete složku třídy svého žáka. V té se budou v následujících týdnech nacházet vždy aktuální informace a zadání pro domácí práce.

 

 

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19)

 

Vítejte na nástěnce třídy 4.B

školní rok 2019 / 2020 

 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv ČjL Ma Nj ČjL      
Úterý ČjL Ma Vla ČjL Nj Tv      
Středa Pří Ma Vv ČjL Hv        
Čtvrtek Ma ČjL Vv Nj   Tv      
Pátek ČjL Nj Pří Ma          

Čtvrteční tělesná výchova bude začínat ve 12:40 a bude končit ve 13:25.

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás v novém školním roce. Těším se na Vás a přeji Vám úspěšný a pohodový školní rok.

Mgr. Anna Jassová

Email: anna.jassova@husovaliberec.cz

Telefon: 732 338 274

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned SMS třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - první dvě hodiny třídnické, dále dle dvě hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu

5. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - dle rozvrhu

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny