česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

 

 

Pro lepší organizaci jsme pro vás vytvořili jednotnou platformu pro zadávání domácí práce žáků.

Na tomto odkazu naleznete složku třídy svého žáka. V té se budou v následujících týdnech nacházet vždy aktuální informace a zadání pro domácí práce.

 

 

Další informace o vzdělávání v době uzavření školy pro týden 16.3. - 22.3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v první řadě bych Vám chtěla velice poděkovat za spolupráci a pro nás významnou pomoc, kterou jste nám poskytli vyplněním našeho on-line dotazníku. Byli jsme velice překvapeni vysokým počtem odpovědí již v ranních hodinách. Moc si Vaší součinnosti v těchto těžkých chvílích vážím.

Závěry z porady pedagogických pracovníků:

 1. Potvrzení Žádosti o ošetřovné…Vám zašleme elektronicky na email během pondělí a úterý. (Pokud jste o něj požádali v online dotazníku) Osobně vydávány na sekretariátu nebudou.

V případě změny Vašeho požadavku nás můžete kontaktovat emailem – info@husovaliberec.cz

 1. Učebnice či pracovní sešity, které zůstaly ve škole, je možné ve velmi naléhavých případech vyzvednou během tohoto týdne pouze mezi 7 až 10 hodinou. V takovém případě prosím využijte zadní vchod u tělocvičny a použijte ochrannou roušku!!! ( Bez roušky nebude možné objekt navštívit). Žádám žáky vyšších tříd, kteří tak budou chtít učinit, aby se nesrocovali a přišli do školy jednotlivě. Vpuštění do budovy zajistí pan školník. Učebnice a pracovní sešity doporučuji vyzvednout pouze žákům, kteří se budou učit sami, nemají přístup k internetu. Potřebné listy, které budou požadovány k vypracování, budou vždy ofoceny a k dispozici na webových stránkách školy – nástěnky třídy nebo bude uveden odkaz.
 1. Žákům 1.stupně se doporučuje sledovat pořad ČTv – UčíTelka a dále jim budou zadány úkoly prostřednictvím nástěnek tříd.
  Žáci druhého stupně budou směřováni na využívání google classroom a pokyny zatím najdete na nástěnkách tříd.
 1. Úkoly a samostatná práce pro žáky budou vytvářeny vždy tak, aby žák byl schopen zadání plnit samostatně bez pomoci rodičů. V případě, že zadání nerozumí, potřebuje něco vysvětlit či jinak pomoci, má možnost oslovit učitele telefonicky mezi 9-11 hod, kdy všichni učitelé jsou žákům k dispozici k přímé komunikaci.
 2. Učitele můžete kontaktovat i během pracovního dne 8 – 16 hod., a to též telefonicky či emailem. V tomto čase Vám však vždy nemusí bezprostředně pomoci s úkoly, neboť může být zaneprázdněn jinou činností a podklady k práci nemusí mít u sebe. V obou případech buďte prosím trpěliví, pokud bude telefon obsazený či např. spadnou webové stránky.  Telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách v sekci Naše škola/zaměstnanci nebo Kontakty.
 3. Vypracovávání úkolů a prací nebude klasifikováno, učitel se vždy bude snažit podat dětem zpětnou vazbu, jak se jim dařilo, a vést ho k práci s chybou. V současné situaci v žadném případě nejde o zavalení dětí úkoly a požadavky. Jde o to neztratit s dětmi vazbu, udržet je v režimu učení a vzdělávání se. Všichni učitelé školy toto chápou a budou tak k dětem přistupovat. Není třeba za každou cenu honit čas a termín.
 4. Vypracovaná cvičení a práce můžete zasílat jednotlivým učitelům na email nebo ofocené prostřednictvím telefonu či WhatsAppu. O podrobnostech Vás bude informovat každý učitel.
  Naše pozornost bude věnována především procvičování českého jazyka, matematiky, cizích jazyků. Naukové předměty budou realizovány především formou tematických úkolů s delším časovým horizontem.
Jsme si vědomi Vaší velice náročné situace v rodinách. Bohužel celá věc je pro nás stejně nová jako pro Vás. Prosíme Vás proto o trpělivost a pochopení při hledání optimálních způsobů a cest. Zkušenosti z prvního týdne vyhodnotíme a v pondělí 23.3. 2020 se budeme snažit nastavit další postup.
 
Všem Vám děkujeme za trpělivost Blanka Lukeš Reindlová
 
 
 

19. 3. 2020

Videa matematika

Ahoj děti,

mám pro Vás poslední dvě videa na tento týden. Je to řešení pracovního sešitu z matematiky, str. 8 (odkaz: https://youtu.be/tPurFWMeo9A ) a str. 9 (https://youtu.be/CYM8zoR8_z0 ). Můžete použít jako kontrolu nebo můžete klidně pracovat se mnou .-) Záleží pouze na Vás.

Pokud budete mít jakýkoliv problém, klidně se mi kdykoliv ozvěte. Můžete přes WhatsApp, telefon, Messenger, email. Budu ráda, když se mi ozvete i jen tak. Třeba mi napíšete nebo zavoláte, jak se máte, co děláte, jak jste si užili jarní prázdniny atd.

Dále Vám, milé děti, přikládám seznam aplikací na tablety, díky kterým můžete procvičovat jednotlivé předměty a také něco pro zábavu. Aplikace lze stáhnout z Obchodu Play. Seznam najdete dole v Galerii u ostatních obrázků.

Snad se brzy uvidíme. Mám Vás moc ráda. Vaše paní učitelka A. Jassová

 

Videa

Vážení rodiče, milé děti,

přidávám odkaz na dvě videa, která jsem pro Vás natočila. První video se týká skloňování podstatných jmen rodu ženského (odkaz: https://youtu.be/wqMMMEM2WUk ). Pro Vás, děti, je to připomenutí vzorů rodu ženského a jak k jednotlivým vzorům přiřazujeme podstatná jména.

Ve druhém videu (odkaz: https://youtu.be/v0X5vx2JQio ) jsou vyřešeny i s vysvětlením úkoly z pracovního sešitu str. 13 - 14 z českého jazyka.

Matematiku dodám během zítřka. Musím večer natočit :-) Snad Vám to, milé děti a rodiče, alespoň trochu pomůže a usnadní práci.

Pokud by Vám odkazy nešly spustit přímo z nástěnky, zkopírujte, prosím, do internetového vyhledavače.

Dále bych Vás všechny, rodiče i děti, chtěla poprosit, pokud by Vás napsadlo cokoliv, co by Vám práci mohlo zjednodušit a ulehčit, napište mi. Budu ráda za jakékoliv Vaše podněty, návrhy, názory i připomínky.

Ještě poslední věc, a to úkoly z němčiny. Přidala jsem pod text k ostatním obrázkům pracovních listů a sešitů úkoly z němčiny. Jsou to dva obrázky. jeden je pracovní list, druhý obrázek jsou pokyny.

Ještě jednou Vám všem moc moc moc děkuji za Vaši spolupráci.

Přeji Vám všem pokud možno klidný čas. Anna Jassová

 

Informace ohledně domácí výuky pro týden 16. 3. - 20. 3. 2020

Vážení a milí rodiče,

vzhledem k aktuální situaci vám zasílám informace týkající se domácí výuky, která bude probíhat po dobu uzavření školy. Na každý týden budou stanoveny úkoly, které by žáci měli splnit a pokud možno poslat elektronicky mailem či foto na what´s up ke kontrole na konci týdne. Úkoly by však měli žáci být schopni plnit samostatně. Nechceme vás, rodiče, zatěžovat dalšími starostmi a povinnostmi v této složité době.

Pracovní sešity a učebnice si můžete vyzvednout od úterý do pátku vždy mezi 7.00 – 10.00. Do budovy vstupujte zadním vchodem (od tělocvičny) vybaveni rouškou. Zadávané a doporučené úkoly z učebnic a pracovních sešitů však budu vždy také scanovat - nechávám tedy na Vašem zvážení.

Potvrzení na ošetřovné bude zasíláno elektronicky těm, kteří uvedli email v dotazníku.

Vám i Vašim dětem budu k dispozici online od pondělí do pátku vždy mezi 9.00 – 11.00 (v případě potřeby konzultace můžeme stanovit individuálně i jiný čas). Využít můžeme aplikaci What´s up, Messenger či na zavolejte na můj telefon 732 338 274. Podpora prostřednictvím e-mailu kdykoliv.

 

Žákům 1.- 5. třídy doporučuji sledovat televizní vysílání ČT2 UčíTelka dle příslušného ročníku (denně).

A nyní úkoly na tento týden:

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

 • pokračovat ve čtení vlastní knihy
 • do čtenářského deníku vytvořit vyprávění podle obrázkové osnovy na základě kapitoly knihy nebo přečteného úryvku (nakreslit minimálně šest obrázků  a ke každému obrázku napsat dvě věty)

ČESkÝ JAZYK

 • Skloňování podstatných jmen rodu ženského - opakování

Doporučuji:

 • zopakovat si vzory podstatných jmen rodu ženského a jejich skloňování - učebnice str. 50, přípradně sešit GRAMATIKA, také natočím a dodám video s výkladem
 • pracovní list, přiloženo i řešení
 • pracovní sešit str. 13/cv. 2, 3, 4, str. 14/cv. 6, 7, 8, 9 - řešení jednotlivých cvičení dodám

MATEMATIKA

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem

Doporučuji:

 • pustit si video na youtube - Matýskova matematika - písemná násobení dvojciferným činitelem - odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw (pouštím dětem i ve škole, postup je pěkně vysvětlen) nebo se podívat na postup v učebnice str. 73
 • pracovní list, přiloženo i řešení
 • pracovní sešit fialový str. 8 a 9 - výsledky opět dodám
 • než budou děti dělat pracovní sešit doporučuji udělat nejdřívě pracovní list - děti mají udělanou tabulku a naučí se tak psát jednotky pod jednotky, desítky pod desítky atd.

 

Tipy na zpestření času a zajímavé odkazy:

Pod následujícími odkazy naleznete zajímavé webové stránky, z nichž děti mohou čerpat při dalším domácím procvičování učiva:

Český jazyk:

Matematika:

Vlastivěda

Přírodověda

 

Ještě jednou připomínám, pokud budete cokoliv potřebovat vy nebo děti, určitě se na mně kdykoliv obraťte.

Přeji Vám pokud možno klidný týden a moc Vám všem děkuji za spolupráci. Anna Jassová

Vážení rodiče,

na základě vydaných pokynů a doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, Bezpečnostní rady státu, Krajské hygienické stanice a Krajské epidemiologické komise se obracím na zákonné zástupce našich žáků s výzvou, aby nejezdili do oblastí s komunitním i lokálním výskytem onemocnění COVID-19 a zvážili i ostatní zahraniční cesty.

Pokud přesto do zahraničí vyjedete, doporučujeme po návratu v případě podezření na riziko nákazy telefonicky kontaktovat hygienickou stanici, případně svého obvodního lékaře a koordinovat s nimi další postup.

Karanténu může nařídit KHS nebo ošetřující lékař. Škola však doporučuje, pokud navštívíte rizikovou oblast (především severní Italii a postižené oblasti Francie, Švýcarska, Rakouska) z preventivních důvodů dítě do školy po dobu 14 dnů neposílat a kontaktovat školu. Zajistíme zadání práce pro žáka prostřednictvím internetu na doma.

 Vzhledem k dynamicky se vyvíjející situace v Evropě, je třeba počítat s tím, že případná nařízená karanténní opatření by mohla být velice rozsáhlá a mohla by výrazně ovlivnit některé profese zajišťující záchranný systém, jako jsou lékaři Krajské liberecké nemocnice apod.

Děkuji všem za rozumný ohleduplný přístup k sobě i ostatním

Blanka Lukeš Reindlová

Doporučujeme také sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz  

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html  

Kontakty na krajské hygienické stanicehttp://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html   

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

 

 

 

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou o součinnost v návaznosti na prevenci a opatření proti šíření onemocnění koronavirem COVID 19.

Na doporučení KHS, lékařů i Bezpečností rady státu bychom Vás chtěli požádat o informaci do jakých zemí popř. oblastí se chystáte vycestovat během jarních prázdnin.

Tyto údaje chceme shromáždit před jarními prázdninami k případnému rychlému jednání a možnostem rozhodovat a konat. Informaci se jménem a zemí pobytu, prosím, sdělte prostřednictvím svých dětí nebo emailem třídní učitelce/učiteli do pátku 6.3. 2020.

Velice děkuji za pochopení a pomoc.

S pozdravem,

Blanka Lukeš Reindlová.

 

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19)

 

Vítejte na nástěnce třídy 4.B

školní rok 2019 / 2020 

 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv ČjL Ma Nj ČjL      
Úterý ČjL Ma Vla ČjL Nj Tv      
Středa Pří Ma Vv ČjL Hv        
Čtvrtek Ma ČjL Vv Nj   Tv      
Pátek ČjL Nj Pří Ma          

Čtvrteční tělesná výchova bude začínat ve 12:40 a bude končit ve 13:25.

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás v novém školním roce. Těším se na Vás a přeji Vám úspěšný a pohodový školní rok.

Mgr. Anna Jassová

Email: anna.jassova@husovaliberec.cz

Telefon: 732 338 274

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

 • ihned SMS třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - první dvě hodiny třídnické, dále dle dvě hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu

5. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - dle rozvrhu

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny