česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

Vážení rodiče a milé děti,

vítejte na webových stránkách třídy 4.B

třídní učitelka:          Jana Pánková                                                                    paní vychovatelka:          Pavlína Houdová

e-mail:                       jana.pankova@husovaliberec.cz                                       e-mail:                              pavlina.houdova@husovaliberec.cz

telefon:                     721 081 054, příp. sborovna 1. stupně: 725 088 832         telefon:                            774 944 433

 

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v týdnu od 21. 6. do 24. 6. 2021 od 8:00 do 15:00 v sekretariátu školy a od 15:00 do 16:30 ve školní družině a budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Nominace kandidátů:
Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 3. června 2021, a to buď elektronicky na adresu lukes.reindlova@husovaliberec.cz či písemně do kanceláře školy (viz přiložený dokument).

Způsob volby:
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Z navržených kandidátů zřad pedagogů budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zskola.cz.

Členové volební komise:
Předseda: Mgr. Libor Junek
Členové: MUDr. Petra Telekesová, Ing. Ondřej Červinka

Formuláře pro kandidaturu naleznete zde.

V Liberci dne 6. května 2021

 

Rozvrh hodin platný od 17. 4. 2021

 
1
2
3
4
5
6
                        OBĚD  
 
7:55 – 8:40
8:50 – 9:35
10:05 – 10:45
11:00 – 11:45
11:55 – 12:40
12:50 – 13:35
   
Pondělí
OSV
ČJL
MA
VLA
NJ/NJ
 
   12:35 – 12:55 
Úterý
MA
ČJL
ČJL
NJ/NJ
VV
VV
   13:30 – 13:50 
Středa
PŘÍ
NJ/NJ
ČJL
MA
ČJL
 
  12:30 – 12:50
Čtvrtek
MA
NJ/NJ
ČJL
ČJL
 
 
  12:00 – 12:20
Pátek
ČJL
PŘÍ
ČJL
MA
 
  12:50 – 13:10
 

Novinky

Informace ze dne 4. 6. 2021

Po dohodě s dětmi budeme v příštím týdnu psát shrnující testy následovně:

 • pondělí 7. 6. - MA (pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení; zaokrouhlování; převody jednotek; zlomky + výpočet části z celku; slovní úlohy)
 • středa 9. 6. - ČJL (vyjmenovaná slova; slovní druhy - zejména podstatná jména + slovesa a jejich mluvnické kategorie; věta jednoduchá a souvětí, větné vzorce; shoda přísudku s podmětem)

Vše v testu bude z PS, UČ či pracovních listů, které jsme společně prošli.

 

Informace ze dne 31. 5. 2021

V úterý 1. 6. 2021 strávíme část dne v přírodě směrem na Libereckou výšinu. Děti budou potřebovat oblečení vhodné do přírody, svačinku, pití a psací potřeby.

Ve středu 2. 6. 2021 navštívíme divadelní představení Lišák Renard. Ze školy budeme odcházet po 2. vyučovací hodině, návrat přibližně ve 12.15. V tento den budou děti potřebovat pouze PŘÍ, NJ a ČJL - čtení.

V úterý 8. 6. 2021 navštívíme divadelní představení Boj o oheň. Ze školy budeme odcházet v průběhu 1. vyučovací hodiny, návrat přibližně v 10.30. V tento den budou děti potřebovat pouze MA, NJ a proběhne také VV.

V pátek 18. 6. 2021 navštívíme Dětské dopravní hřiště, kde si děti budou mít možnost udělat zkoušky na průkaz cyklisty. Ze školy budeme odcházet po 2. vyučovací hodině, návrat přibližně ve 12.30. V tento den budou děti potřebovat ČJL, PŘÍ, vhodné oblečení a vlastní cyklistickou přilbu (kdo má).

Ve středu 23. 6. 2021 proběhne třídní focení.

Další akce budou upřesněny.

 

Informace ze dne 19. 5. 2021

Ve středu 2. 6. 2021 proběhnou od 17:30 online třídní schůzky. Na třídní schůzky se připojíte přes účty dětí - učebna OSV 4. B.

 

Informace ze dne 12. 5. 2021

V týdnu od 17. 5. 2021 nás bude čekat několik hodin geometrie. Prosím, aby si děti přinesly kružítko, pravítko s ryskou, pravítko dlouhé a ostrouhanou tužku.

Vzhledem k úpravě rozvrhu z důvodu návratu k prezenční výuce v celé škole dojde od 17. 5. 2021 k přesunu čtvrteční 5. hodiny PČ na 5. hodinu v pátek.

 

Informace ze dne 8. 4. 2021

Ve čtvrtek 15. 4. 2021 proběhnou online třídní schůzky od 18:00 h. Na třídní schůzky se připojíte přes účty dětí - učebna OSV 4. B.

Naše třída se sejde ve škole k prezenční výuce 19. 4. 2021. Výuka bude do odvolání probíhat rotačně (týden ve škole - týden online). Nový rozvrh hodin platný od 12. 4. 2021 naleznete výše.

Podrobné informace k obnovení prezenční výuky naleznete v dopise paní ředitelky zde či na Whatsapp. Prosím, napište mi zprávu, pokud:

 • potřebujete, aby Vaše dítě docházelo na prezenční výuku do školy dříve než v 7:00 (vstup do školy je pro žáky 4.B běžně možný od 7:00 do 7:45).
 • Vaše dítě nedávno prodělalo COVID a můžete doložit potvrzení s datem první zprávy o pozitivním testu.
 • nepřijímáte režimové podmínky vydané MŠMT a MZd a Vaše dítě se bude dále vzdělávat individuálně bez osobní přítomnosti ve škole.

Společně s dětmi si můžete prohlédnout instruktážní leták a videonávod k testování dostupný zde.

Předem mnohokrát děkuji za Vaši spolupráci.

 

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

najdete na: https://www.zskola.cz/aktuality/id:31044 . Žáci 1. stupně s výukou němčiny se k prezenční výuce dostaví v sudých týdnech (od 19. 4. 2021), v lichých týdnech je čeká distanční výuka. Rozvrh hodin najdete výše - je stejný pro online i prezenční výuku, při prezenční výuce jsou navíc zařazeny předměty VV a PČ.

 

Informace ke stravování

Pro zajištění stravování v době prezenční výuky (předpoklad od 12. 4. 2021) je nutné mít uhrazené zálohy na duben nejpozději do 7. 4. 2021. V případě nulového konta nebude možné dětem oběd poskytnout.

 

Informace ze dne 26. 3. 2021

Ve čtvrtek 1. 4. 2021 budou VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY, pátek 2. 4. 2021 a pondělí 5. 4. 2021 jsou státní svátky - výuka v těchto dnech probíhat nebude. Na online výuce se sejdeme opět v úterý 6. 4. 2021.

Ve čtvrtek 15.4. 2021 proběhnou ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY, přesný čas či případné změny budou ještě upřesněny.

Doučování u paní učitelky Tonevové proběhne tento týden z dúvodu návštěvy lékaře ve středu od 13.00.

 

Informace ze dne 8. 3. 2021

 
Vážení a milí rodiče,
 
ještě jednou Vás prosíme o vyplnění přihlášky ke stravování (viz webová nástěnka třídy výše a zprávy na Whatsappu) a to i v případě, že obědy možná odebírat nebudete. Pokud jste již přihlášku odeslali a i přesto jste našli Vaše jméno na seznamu, moc se omlouváme a prosíme o opětovné zaslání na emailovou adresu jídelny (mohlo se stát, že v tom množství přihláška někam zapadla).

Prosíme všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze (výše na webové stránce). Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.

V současné době si děti  mohou obědy vyzvedávat prostřednictvím výdejního okénka. Obědy se objednávají prostřednictvím www.strava.cz a je třeba mít zaplacenou zálohu.

Nabízíme také možnost odebírat obědy i cizím strávníkům. Také v tomto případě je potřeba mít vyplněnou přihlášku ke stravování a zaplacenou zálohu, cena oběda pro cizí strávníky je  90,- Kč.

 

MOŽNOST DOUČOVÁNÍ

V úterý od 12:00 mají děti možnost se přihlásit na doučování z matematiky a českého jazyka (p. učitelka Hana Tonevová) - viz nově vzniklá učebna.

 

PŘÍSTUP DO BAKALÁŘŮ

Pokud máte obtíže s přístupem k elektronické žákovské knížce z mobilní aplikace, je nutné provést následující změnu: změnit školu v aplikaci Bakaláři (nastavit znovu naši školu). V případě ztráty hesla lze provést obnovu na webu zskola.bakalari.cz

V případě, že se vám přístup do Bakalářů přesto nepodaří, napište mail na jana.pankova@husovaliberec.cz.

 

Příměstský tábor na Husovce

Všichni vnímáme jak dětem chybí kontakt se spolužáky a uvidíme, zda-li se to do konce školního roku nějak výrazněji změní.
Pokud to situace dovolí rádi bychom pro ně připravili možnost se opět setkat se svými učitelkami, vychovatelkami a především kamarády. 

Zde je leták s bližšími informacemi o připravovaném programu, pro zjištění vašeho předběžného zájmu. 

Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

Těšíme se brzy opět na viděnou.

Zdeněk Žďánský | The Golden Boy

T: +420 604 209 417          E: zdenek@bowtieprague.cz       W: www.bowtieprague.cz

 

Nám jako škole se nápad velmi líbí a rádi se zapojíme. Poskytneme dětem jim známé prostředí, budeme se podílet na tvorbě vhodného programu, zajistíme stravování a v neposlední řadě tu budeme s nimi.

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv 

 

Informace ze dne 27. 2. 2021

Z důvodu přechodu k distanční výuce i u prvních a druhých ročníků dojde od 1. 3. 2021 k drobné úpravě rozvrhu - viz výše (přehození zvýrazněných předmětů).

Dělené hodiny se vrací k normálnímu režimu, paní vychovatelka Pavlínka Houdová již bude k dispozici.

Od 1. 3. 2021 je také možné objednat obědy z nové školní jídelny. Oběd individuálně přihlásíte v systému strava na základě přihlašovacích údajů, které jste obdrželi na vaše emaily (nutné mít zaplaceno, jinak Vás systém nepustí - připsání platby trvá 2-3 pracovní dny). Vyzvednutí možné skrz výdejní okénko z hřiště školy mezi 12.00 - 14.00. Není třeba mít aktivovanou kartu či čip, pouze nahlásíte jméno žáka a třídu. Bližší info zde výše, zde a na Whatsappu. 

 

Informace ze dne 22. 2. 2021

V pátek 26.2. je online výuka zrušena. Důvodem je další vzdělávání PP. Žáci dostanou na tento den samostatnou práci.

Po dobu nepřítomnosti paní vychovatelky v našich hodinách dojde k úpravě začátku dělených hodin ČJL a MA (viz výše) dle skupin.

 

Informace ze dne 12. 2. 2021

Od příštího týdne nás čekají změny v rozvrhu:

čtvrtek: 1. hodina - dělená matematika

pátek: přírodověda se přesouvá na 2. hodinu, máme tedy ČJL - PŘÍ - ČJL - MA (všechny hodiny jsou společné)

Dělené hodiny máme s paní vychovatelkou Pavlínkou Houdovou.

 

Informace ze dne 24. 1. 2021

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 nabízíme osobní konzultaci s předáním výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021. K individuální konzultaci za osobní účasti je nutné si rezervovat čas (tento odkaz), který je nutné dodržet. Místo konzultace je kmenová třída - 4.B. Žáka 1. stupně může doprovodit jedna dospělá osoba. Po celou dobu je nutné dodržovat veškerá nařízení (zákaz shromažďování, zakrytí nosu a úst rouškou nebo respirátorem a desinfekce rukou při vstupu do školy). Společná synchronní on-line výuka v tento den probíhat nebude.

Hodnocení za 1. pololetí bude též zpřístupněno v elektronické žákovské knížce 28. ledna 2021 od 10:00 h.

 

28. 1. předání vysvědčení za 1. pololetí, konzultace k vyhodnocení 1. pololetí

29. 1. pololetní prázdniny

1. 2. - 5. 2. jarní prázdniny

 

Informace ze dne 14.1.2021 

Na začátku školního roku se rodiče v rámci SRPŠ domluvili, že letos nebudeme vybírat 500,- Kč příspěvek do SRPŠ. Místo toho bude nabídka knih, které bude možné koupit do nové školní knihovny. Pro zobrazení tabulky s knihami, kam se zapíšete (jméno dítěte a třídu), klikněte zde.

Knihu pak koupíte a pošlete po dítěti do školy. Děkujeme za vaše přispění do nově vznikající knihovny s aktuální nabídkou knih ke čtení.

 

Informace ze dne  11.1. 2021

V pondělí 11. 1. 2021 se sejdeme na první online hodinu v 8.00 (OSV) v Google Classroom kurzu OSV (společná hodina).

 

Informace ze dne 6. 1. 2021

Ve čtvrtek 14. 1. 2021 proběhnou od 18:00 online třídní schůzky. Na třídní schůzky se připojíte přes účty dětí - nová učebna 4.B - OSV. Odkaz na Meet bude připojen.

 

Informace ze dne 3. 1. 2021

V pondělí 4. 1. 2021 se sejdeme na první online hodinu v 8.00 (OSV) v Google Classroom kurzu ČJL (společná hodina).

 

Informace ze dne 29. 12. 2020

Vzhledem k aktuální situaci a nařízení Vlády ČR bude výuka od 4. ledna 2021 probíhat opět distančně v online režimu dle aktualizovaného rozvrhu hodin. 

Obědy pro děti byly automaticky odhlášeny. Gastron nabízí možnost odběru obědu v zatavených balíčcích ve výdejních místech (pro žáky 4. tříd – jídelna textilní průmyslovky v čase od 13:00 do 14:00). V případě, že budete mít o odběr obědového balíčku zájem, je nutné si oběd v systému přihlásit.

Tablety pro distanční výuku si můžete opět zapůjčit na sekretariátu školy v pondělí 4. 1. 2021 v 8:00 h.

 

Informace ze dne 16. 12. 2020

Na základě nařízení vlády se DĚTSKÝ KLUB ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 NEOTEVŘE.

Pátek 18. 12. 2020:

 • 1. a 2. vyučovací hodina probíhá podle rozvrhu (ČJ, ČJ) - projektovou formou na téma Vánoce.
 • 3. a 4. vyučovací hodina - vánoční besídka (děti si mohou donést cukroví na ochutnávku a hrneček + čaj), úklid třídy.

 

Informace ze dne 11. 12. 2020

Vážení rodiče,

do středy 16. 12. 2020 by děti měly donést zabalený a označený "tajný dáreček" pro vylosovaného spolužáka (uschovám a na besídku nachystám). Dále pak děti mohou dle libosti obdarovat i další kamarády. 

Pokud nedojde k nějaké změně, měla by se vánoční besídka konat v úterý 22. 12. 2020

Na čtvrtek 17. 12. 2020 budou děti potřebovat 1 či více šišek.

Hodnocení

Hodnocení za první čtvrtletí najdete v elektronické žákovské knížce (Bakaláři). Dotazy pro podrobnější informace, prosím, směřujte přímo na mě či jednotlivé vyučující, nejlépe prostřednictvím emailu. Toto řešení nahrazuje klasické třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda bude možné konzultační schůzky učinit v měsící lednu, doporučuji využít této možnosti, ale samozřejmě pouze v případě, že ke mně máte nějaké dotazy - není povinné.

Hodnocení za první pololetí bude vycházet hlavně z toho, jak se děti zapojují do výuky ve škole (v případě distanční výuky doma) a jak plní školní povinnosti (domácí úkoly, nošení pomůcek, apod.) 

Klidné adventní dny a pevné zdraví všem přeje Jana Pánková a paní vychovatelka Pavlína Houdová.

 

Informace ze dne 4. 12. 2020

Dětský klub - od pondělí 7. 12. 2020 se otevírá ranní provoz dětského klubu v čase od 6:00 do 7:00 h. Vchod bočním vchodem do prostoru ranní družiny. Od 7:00 h hlavní vchod - děti mohou přicházet do tříd. 
Odpolední provoz školní družiny je do 15:00 h ve svých třídách bez spojení. Od 15:00 do 16:30 h možné spojení dětí v rámci ročníku. Dětský klub bude od pondělí 7. 12. 2020 v provozu od 16:30 do 18:00 h.
Provoz dětského klubu se týká dětí, které jsou do něj přihlášeny.

Ve čtvrtek 10. 12. 2020 budou děti psát větší test z vlastivědy Praha.

V pátek 11. 12. 2020 budou děti psát větší test z přírodovědy – živočichové.

Mnohokrát děkujeme za všechny drobnosti zaslané do mikulášské nadílky – myslím, že letos byla obzvláště bohatá. V pondělí na děti budou čekat ještě mandarinky.

V úterý 22. 12. 2020 budeme mít třídní vánoční besídku – bližší informace ohledně tohoto dne pošlu později. Stejně jako v předchozích letech si rozdáme „tajné dárky“ – každý si už vylosoval jméno jednoho spolužáka, pro kterého nachystá dáreček (v hodnotě do 100 Kč) a do 16. 12. 2020 ho zabalený a označený jménem obdarovaného donese do školy (uschovám a na besídku nachystám). Dále pak děti mohou dle libosti obdarovat i další kamarády. 

Budeme moc rádi, pokud nám pomůžete zajistit pro naši třídu vánoční stromeček – některé děti už se nabízely, že si to vezmou na starost, avšak budu ráda za potvrzení přímo od Vás. :)

Prosím, sledujte také aktuální informace ve Whatsappové skupině (Vánoce).

Klidné adventní dny a pevné zdraví všem přeje Jana Pánková a paní vychovatelka Pavlína Houdová

 

Informace ze dne 22. 11.

Vážení rodiče a milé děti,
30. listopadu nastupujeme do školy. Sejdeme se v naší třídě. Začátek vyučování je v 7:55 h. 

Družina v provozu 7:00 h – 16:30 h.
Ranní družina bude od 7:00 h v kmenových třídách = naše třída 4.B. Vstup hlavním vchodem k šatní skříňce v suterénu školy. Odpolední družina je opět v naší třídě, zabrání se tím míchání dětí.
Prosíme, vybavte děti 2 rouškami a 2 sáčky na odložení roušky. Prosím, poučte děti a vysvětlete, jak s rouškou zacházet. Děti musí mít bezpodmínečně roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Obědy budou opět na SPŠ textilní.

Rozvrhy budou upřesněny a zaslány. V rozvrhu nebude zařazena hudební a tělesná výchova. Kvůli častějšímu větrání ve třídách vybavte děti raději teplejším oblečením.

Učivo pro nemocné žáky či žáky v karanténě bude v úložišti v Google Classroom stejným způsoběm, jako nyní.

Hezký zbytek víkendu a pevné zdraví všem přeje Jana Pánková

 

Informace ze dne 14. 11. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

od středy 18. 11. 2020 nás opět čekají změny v distanční výuce.

 1. Začátky bloků jsou vždy v celou hodinu, tedy v 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00. Rozsah online výuky probíhá v 30 min blocích + 15 minut samostatná práce (DÚ, zápis do sešitu, dodělání cvičení, atd.). Kdo potřebuje, zůstane na online hodině déle a dovysvětlíme/znovu projdeme látku (individuální konzultace).
 2. Nový rozvrh - viz výše. POZOR: Rozvrh a změny jsou platné od STŘEDY 18. 11. 2020

V pondělí 16. 11. začínáme normálně v 8:30 a dle rozvrhu z minulého týdne. Budeme tedy mít ČJL, PŘÍ, MA a dělenou ČJL.

V úterý 17. 11. se z důvodu státního svátku neučíme.

V pondělí, ve středu a v pátek i nadále probíhá hodina tvoření s paní vychovatelkou (14.00).

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mě, prosím, kontaktujte.

Moc Vám všem děkuji za spolupráci a přeji krásný zbytek víkendu.

Jana Pánková

 

Obědy pro žáky od 18. 11. 2020

Žáci plnící distanční výuku mohou od 18. 11. 2020 využít školní stavování. Obědy budou dětem připraveny v zatavených krabičkách, které si odnesou domů. K objednání využijete objednávací systém www.strava.cz. Pokud máte o tuto službu zájem je nutné oběd objednat (nečiní se tak automaticky). Uzávěrka objednávek na 18. 11. 2020 je v pondělí 16. 11. 2020 do 13:00 hod. Cena oběda zůstává díky vstřícnosti firmy GASTRON stejná. Během výdeje jídla Vás žádáme o dodržování hygienických pravidel - roušky, rozestupy.

Čas výdeje:

3.- 6. třída SPŠtextilní       13:00 – 14:00 hod

 

PRIMA úča - výuková videa

Děti mohou využít možnost zaregistrovat se na webu Prima úča: www.primauca.cz. K registraci použijte školní emailovou adresu a po registraci mě kontaktujte, abych Vám mohla zpřístupnit materiály. Na webu poté najdete výuková videa pro 4. třídu. Součástí výukových videí jsou i diktáty. Děti mohou doma trénovat :-)

V případě jakýchkoliv problémů mě, prosím, kontaktujte.

 

Informace ze dne 30. 10. 2020

Vážení a milí rodiče,

v následujícím týdnu nás při online výuce čekají tyto změny:

 1. první vyučovací hodina začíná v 8.30, další hodiny pak vždy v půl - vyučovací blok trvá 30 minut + poté následuje 15 minut samostatné práce (DÚ), během kterých zůstává vyučující k dispozici pro další dotazy / znovuvysvětlení látky
 2. došlo k drobné úpravě rozvrhu hodin (viz výše)
 3. dle možností se budeme snažit hodiny dělit na 2 poloviny (stejné jako v NJ: tygříci a lvíčci) - v pondělí pojedeme beze změn, vysvětlíme si způsob přihlašování a dále pak zaneseme půlení také do rozvrhu. Obsah hodin bude stejný, druhou polovinu bude mít paní vychovatelka Pavlína Houdová.

Absenci je stále nutné omlouvat. Prosím, hlaste také případné technické problémy (připojení, nefunkční mikrofon atd.).

Během výuky by děti neměly používat telefon (pokud to není zařízení, na kterém sledují online hodinu či není řečeno jinak), hrát hry na PC apod. Bohužel, je to jedna z věcí, které přes monitor nedokážeme zjistit. Abychom tomu alespoň trochu předešli, chtěla bych Vás poprosit o spolupráci a požádat, zda by bylo možné telefony dětí před 1. hodinou odložit u Vás (pokud jste s dětmi doma), kde si je pak o přestávce, v případě potřeby či po skončení výuky zase vyzvednou.

Předem mockrát děkuji a přeji Vám i Vašim dětem hezký víkend!

 

Informace ze dne 13. 10. 2020

Informace k uzavření školy a distanční výuce

 1. Potvrzení o uzavření školy k poskytnutí OČR na děti do 10tilet nebude škola vydávat. K poskytnutí ošetřovného postačí čestné prohlášení žadatele.
 2. Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.
 3. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím google classroom a google meet. Je nutné aktivovat účty (u mladších dětí prosíme o pomoc rodiče). V rámci gmail účtu žáka je aplikace učebna (najdete vpravo nahoře – 9 kostiček). Při otevření učebny na žáka čekají dlaždice s názvy jednotlivých předmětů. Je potřeba přijmout pozvání a zapsat se do každého z nich. V rámci každého předmětu bude vygenerován odkaz na online hodinu prostřednictvím google meet. Stačí se v daný čas připojit k videohovoru.
 4. Rozsah online výuky: probíhá cca v 30 min blocích (viz rozvrh výše) - 4.třídy:  9:00; 10:00; 11:00; 12:00 (tznm. 4 vyučovací bloky denně)
 5. V případě, že žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník a poskytne žákovi individuální pomoc. Pro třídu 4.B: paní vychovatelka Pavlína Houdová - tel.č.: 774 944 433.
 6. Vzhledem k povinnosti účasti na distančním vzdělávání prosíme o důsledné omlouvání žáků dle školního řádu a informací z třídních schůzek.

 

Informace ze dne 9. 10. 2020

Vážení rodiče,

Od pondělí 12.10. bude jako úložiště pro nemocné a z jiného důvodu chybějící děti sloužit úložiště Google Classroom. Vše potřebné k přístupu do těchto učeben najdete na WhatsAppu, ale manuál pro přihlášení je i zde v souborech na vrchní straně nástěnky. Prosím, zkuste přes víkend zprovoznit školní emaily dětí a přihlásit se do online učeben.

Omezeny jsou další zájmové kroužky a to sportovní (sportovky, florbal). Vybíráme 500,- Kč na rodilého mluvčího.

26. – 30.10. 2020 budou z rozhodnutí MŠMT volné dny a podzimní prázdniny. Školní družina a DKH v provozu 7:00 – 16:00 hod. dle zájmu (písemná přihláška bude rozdána dětem během příštího týdne).

Děkuji za Vaši spolupráci.

 

Informace ze dne 2. 10. 2020

Vážení a milí rodiče, moc Vám děkuji za účast na včerejších online třídních schůzkách. Informace ze schůzek dám dohromady a zašlu.

Pokud nenastane změna, čeká nás v pondělí 5. 10. 2020 návštěva Naivního divadla (představení Boj o oheň). Odcházet budeme po 1. vyučovací hodině, návrat plánujeme na 10.45/11.00. Děti budou v pondělí potřebovat pomůcky na ČJ - mluvnici (místo čtení), NJ a HV. Vstupné bude uhrazeno z TF.

Od pondělí 5. 10. 2020 budou děti opět používat šatní skříňky v suterénu. Do školy vstoupí klasicky přes vestibul do suterénu k šatnám, do třídy půjdou již přezutí a převlečení. Škola zůstává otevřená od 7:25 tak, aby byl zajištěn plynulejší příchod žáků.

Pozor, změna ohledně kroužků: Od 5. 10. měly být odpolední kroužky na naší škole zrušené kvůli hygienickým opatřením, nakonec však některé z nich fungovat budou. Více naleznete zde

 • fungují: Věda, Tvoříme pro radost, Čtenářský klub, Lego, Keramika, Ukulele bang, Sportovní hry - mladší děti, starší děti, Florbal 3 - 4. třídy, 1. třídy.
 • do odvolání nefungují: Zpěv, Kytara, Flétna, Florbal - starší děti.

Dnes jsem dětem dala k vyplnění Souhlas s účastí na OSV (Osobnostní a sociální výchova, pondělí 7:55 - 8:40) - vyplněné zašlete v pondělí po dětech. Od pondělí budeme také vybírat 500 Kč na rodilého mluvčího.

Přikládám slíbený kontakt na paní vychovatelku: Pavlína Houdová - 774 944 433.

Děkuji za Vaši spolupráci a přeji hezký víkend!

 

Informace ze dne 24.+25. 9. 2020

Od 29. 9. 2020 se vrací délka vyučovacích hodin a přestávek do původního stavu. I nadále platí, že děti během výuky roušky mít nasazené nemusí (nosí je pouze během pohybu ve školní budově = příchod, odchod, cesta na WC, ...).

 
V příštím týdnu zahájíme psaní pravidelných prověrek (dále nebudou hlášeny, dětem však den předem vždy připomenu):
 • ČJL - diktát - 1. vyučovací hodina každou středu
 • MAT - 5-10minutovka - 1. vyučovací hodina každý čtvrtek - tentokrát na násobilku
 

Dne 1. 10. 2020 od 18:00 proběhnou ONLINE třídní schůzky. Vzhledem k získaným zkušenostem dochází ke změně - přihlašování bude zajištěno přes odkaz, který dostanete začátkem příštího týdne.

Prosím o podpis formuláře Souhlas se zpracováním údajů žáka (děti dostaly, někteří již odevzdali) - ideálně do pátku 25. 9. 2020.

Rovněž prosím o kontrolu osobních údajů v Bakalařích (zejména telefonní čísla a emaily). Pokud budete mít jakoukoliv změnu, pošlete mi po dětech na lístečku, nebo napište do žákovského zápisníku, emailem či SMS. Vzhledem k současné situaci je potřeba, aby Vaše telefonní čísla byla v Bakalářích správně.

Moc Vám děkuji za spolupráci.

 

Informace ze dne 19. 9. 2020

Vážení rodiče,

prosím, pečlivě prostudujte informace k aktuálnímu režimu ve škole zde na webové nástěnce třídy nahoře.

Z důvodu mé absence budu ve výuce v pondělí 21. 9. 2020 (a možná v úterý) i nadále zastoupena kolegy. Pondělní rozvrh hodin se nemění - děti dále pokračují ve výuce, na NJ jsou obě skupiny spojeny. Nejpozději ve středu se snad už ve škole potkáme.

Ve volných chvílích, prosím, procvičujte vyjmenovaná slova, malou násobilku a rýsování rovnoběžek pomocí 2 pravítek.

 

Zajímavé odkazy

Stránky na podporu čtenářství a výběr knih pro děti: https://www.ctenipomaha.cz/https://celeceskoctedetem.cz/

Interaktivní dopravní výchovahttps://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova

 

Informace ze dne 16. 9. 2020

Vážení a milí rodiče,

moc Vás prosím o vyplnění dotazníku ohledně Vašich možností při případné online výuce. Dotazník najdete na hlavní stránce školy, zde úplně nahoře či na adrese:

https://www.zskola.cz/aktuality/id:30076

Zároveň připojuji informaci, že exkurze do Oblastní galerie musela být na poslední chvíli zrušena a naše třída tak dnes zůstala na VV ve škole.

Návštěva dopravního hřiště v úterý dopadla skvěle a všichni se již těšíme na příště (předpokládám, že tak proběhne 11.11.). Na konci návštěv budou děti skládat teoretickou a praktickou zkoušku /testík a jízdy/ pro získání řidičského průkazu na kolo - teorii zatím zvládáme, ale někteří ještě potřebují dopilovat jízdu na kole s jednou rukou na řídítkách a druhou volně (tak, aby mohli bezpečně dávat znamení o změně směru). Páni policisté Vás proto prosí, abyste dětem s tréninkem pomohli - ať už na zmíněném dopravním hřišti, které je veřejnosti otevřeno každý čtvrtek 14.00 - 17.00, či kdekoliv jinde.

Z důvodu mé absence budu ve čtvrtek 17. 9. a v pátek 18. 9. 2020 ve výuce nahrazena některými z kolegů, avšak rozvrh zůstává beze změn.

Připomínám, že na hodinách čtení pár dětem stále ještě chybí knížka Karlík a továrna na čokoládu - prosím, pohledat či jinak zajistit.

Za veškerou spolupráci mnohokrát děkuji.

 

Informace ze dne 11. 9. 2020

Vážení rodiče,

v příštím týdnu budou v rámci rekonstrukce jídelny probíhat ve škole poměrně hlučné práce, a proto se budeme snažit s dětmi chodit v rámci výuky také ven/mimo školu. Prosím, vybavte Vaše děti pohodlným oblečením a vhodnou obuví. Pondělí ještě proběhne klasicky ve škole a o následujících dnech Vás budu informovat prostřednictvím naší nástěnky. Obědy, družina i vyzvedávání dětí budou probíhat ve standartním režimu.

V úterý 15. 9. nás čeká návštěva Dopravního hřiště. Budeme společně odcházet po 2. vyučovací hodině a do školy se vrátíme ve 12.40. Do školy tedy děti na úterý potřebují M, ČJ a  cyklistickou přilbu (pokud vlastní).

Ve středu 16. 9. navštívíme v rámci hodiny VV Oblastní galerii Liberec. Vstupné 20,- Kč uhradím z TF.

Připomínám, že každé pondělí a čtvrtek je potřeba mít s sebou na hodiny čtení knížku Karlík a továrna na čokoládu a prosím všechny, kteří ji ještě nenašli, ať ji přes víkend pohledají. Knížku si děti mohou nechávat ve škole.

Stále ještě vybíráme podepsaný Chod školy, 1000,- Kč (pracovní sešity, potřeby a pomůcky do VV a PČ, TF) a papírové kapesníčky, papírové utěrky, balík papírů A4 a 100 ks eurosložek.

Přeji Vám i Vašim dětem hezký víkend!

 

Informace ze dne 9. 9. 2020

Důležité upozornění!

Podle nařízení MZ budou děti od zítřejšího dne (10. 9. 2020) nosit ve společných prostorách školy roušky.
Vybavte prosím své dítě 2 rouškami a igelitovým sáčkem.
Děkuji za spolupráci. 

 

 

Informace ze dne 5. 9. 2020

Vážení rodiče, mockrát děkuji za Vaši spolupráci a veškerou vstřícnost během prvního týdne školy.

Veškeré příchody a odchody dětí ještě ladíme, avšak snad už jsme na dobré cestě. Z důvodu urychlení a usnadnění přesunů se mohou děti do konce září přezouvat před třídou (skříňky jsou však také k dispozici). Moc nám pomůže, pokud nedružinové děti vybavíte lístečkem, zda po vyučování odchází domů samostatně, či je před školou čeká doprovod. Lísteček stačí jeden s platností po zbytek školního roku.

 

Děti již dostaly všechny učebnice pro 4.třídu, pracovní sešity i sešity na psaní. Pokud ve výjimečných případech na někoho nějaká učebnice nevyzbyla, budeme se snažit ji dodat tento týden (stále ještě čekáme na některé učebnice od loňských čtvrťáků). Vše řádně obalte.

Prosím, kdo tak ještě neučinil, posílejte po dětech:

 • 1000,- Kč (pracovní sešity, potřeby a pomůcky do VV a PČ, TF)
 • papírové kapesníčky, papírové utěrky, balík papírů A4 a 100 ks eurosložek
 • učebnice ze 3. třídy
 • podepsaný Chod školy
 • zápisový lístek do školní družiny, pokud o ni máte zájem
 • případné změny telefonních čísel, e-mailových adres či bydliště

Rovněž zkontrolujte, že v žákovském zápisníku mají děti vyplněnou str. 14 - Údaje o žákovi a Vámi podepsané poučení o bezpečnosti (v části Sdělení).

 

Každé pondělí ráno i nadále začínáme hodinou OSV v 7.55.

V pondělí a ve čtvrtek nás bude v rámci ČJL pravidelně čekat hodina čtení, kde budeme mimo jiné pokračovat s knížkou Karlík a továrna na čokoládu - prosím, přinést do školy spolu s další vlastní věkově vhodnou knihou (ne encyklopedii či komiks). Obě knížky si děti mohou nechávat ve škole v lavici či v poličce.

Do hodin M bude pravidelně každou středu zařazena hodina geometrie, na kterou děti potřebují ořezanou tužku č. 2 (či obdobnou, ne měkkou tužku), trojúhelník s ryskou a dlouhé pravítko (časem také kružítko).

 

V úterý 15. 9. nás čeká návštěva Dopravního hřiště, kam by si děti měly vzít cyklistickou přilbu, pokud vlastní. Bližší info připíšu příští týden.

Pro zájemce přikládám také odkaz na Logickou olympiádu pořádanou Mensou ČR - registrace probíhá do 30. září 2020 a základní kolo je on-line z domova. Přihlásit se můžete na adrese https://www.logickaolympiada.cz/.

 

Všem Vám přeji krásný a odpočinkový víkend!

 

Organizace školního týdne 1. - 4. 9. 2020

1. 9. (úterý): zahájení školního roku v naší nové třídě (učebna 110), konec výuky po 2. vyučovací hodině (v 9:35 h)

                     Prosím, 1.9. vybavte děti lístečkem s informací, zda budou či nebudou docházet na školní obědy.

                     Žáci přinesou domů k podpisu Chod školy (informace k organizačnímu zajištění šk. roku 2020 – 2021) – vyberu ve středu.

2. 9. (středa): výuka dle rozvrhu od 3. vyučovací hodiny, konec výuky v 13:35 h

3. 9. (čtvrtek): výuka dle rozvrhu, konec výuky ve 12:40 h

4. 9. (pátek): výuka dle rozvrhu, konec výuky v 11:45 h

 

Elektronické přihlašování do kroužků bude probíhat v termínu 2. 9. - 14. 9. 2020.

 

Pomůcky a potřeby na středu 2. 9. 2020: klíč od šatny, karta pro vstup do školy (zůstává aktivní), penál, svačina a pití, přezůvky

                                                                      učebnice ze 3. třídy

                                                                      podpsaný Chod školy

                                                                      Prázdninový deník, popř. pohlednice a fotografie z prázdnin

                                                                      pomůcky na VV, PČ, TV a ostatní školní potřeby dle seznamu, který děti dostaly

                                                                      od p. uč. Soldánové v červnu (kopii přikládám níže)

 

Od čtvrtka by děti měly nosit vyplněný a průhledným obalem opatřený žákovský notýsek, do konce týdne obalte také sešity a učebnice – zamezíte tak jejich poškozování v průběhu roku.

Za spolupráci Vám mnohokrát děkuji.

 

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2020/21. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

Informace a přihláška ke stravování

 

Pomůcky a potřeby do 4. třídy:


1x balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky
1x balík papírových ručníků
1x balík papírů do kopírky
100 ks eurosložek

Vybavení penálu a další pomůcky: úkolníček, tužka č. 1, 2 a 3, 2x pero nebo náhradní náplň, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko, podložka do geometrického sešitu (A4)
Pomůcky na VV a PČ: box + vodové barvy, anilinové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, černý permanentní fix velikosti M, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu
Potřeby na TV: úbor (tričko, krátké kalhoty, tepláky, mikina, ponožky) – vše v látkovém pytli či uzavíratelné textilní tašce, podepsané či jinak označené + pevná obuv určená do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven
V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PŘÍ a VL (cca 600 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu (200 Kč). Celkem budeme vybírat 1000 Kč.

 

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:                    29. a 30. 10. 2020

Vánoční:                      23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  

Pololetní:                     29. 1. 2021

Jarní:                           1. – 7. 2. 2021

Velikonoční:                 1. 4. 2021

Hlavní:                         od 1. 7. 2021

 

Třídní schůzky a konzultační dny

1. 10. 2020      od 17:00 h

26. 11. 2020    konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností

14. 1. 2021      konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností

25. 3. 2021      konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností

20. 5. 2021      od 17:00 h

 

Telefonní čísla a adresy

Škola:                          Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                        Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                            www.zskola.cz

Ředitelka školy:           Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                    733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                    731 632 396

Rozvrh hodin

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí
 

OSV

ČJL

MA

ČJL / ČJL
čtení
NJ / NJ
HV
 
 
Úterý

 

MA / MA

ČJL

NJ / NJ

TV

 

 

 

Středa
 

ČJL

NJ / NJ /NJ

PŘÍ / PŘÍ

MA / MA
geometrie
VV / VV
VV
 
 
Čtvrtek
 

MA

NJ / NJ

VLA

TV
ČJL
čtení
 
 
 
Pátek
 

ČJL

ČJL
sloh
PŘÍ
MA / MA
 
 
 
 

 

Rozvrh hodin od 30. 11. 2020

                      1 2 3 4 5 6    OBĚD 
    7:55 – 8:40     8:50 – 9:35   10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35                          
Pondělí

OSV

ČJL

MA

ČJL čtení

NJ / NJ

 

 

13:00-13:15

Úterý

MA

ČJL

ČJL

NJ / NJ

VV

VV

 dřívější odchod 
na oběd

13:15-13:30

Středa

ČJL

NJ / NJ

PŘÍ

MA

 

 

 

12:15-12:30

Čtvrtek

MA

NJ / NJ

VLA

ČJL čtení 

 

 

13:15-13:30

Pátek

ČJL

ČJL sloh

PŘÍ

MA

 

 

 

12:00-12:15
 

 

Provoz nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.