česky deutsch

4.A

Úvod » Třídy » 4.A

Vítejte na nástěnce třídy 4.A

Vážení rodiče, milé děti, vítám Vás na webu naší třídy.

Mgr. Eduard Durník

e-mail: eduard.durnik@husovaliberec.cz

Novinky

Zítra rozdáme dětem vysvědčení 26. 6. 2020 novinka

V pátek 26. 6. 2020 dostanou žáci svá vysvědčení. Nebudeme se scházet na hřišti jako obvykle, ale žáci mohou přijít hlavním vchodem a půjdou rovnou do svých tříd. Předávání vysvědčení zahájíme v 7:55 a konec je naplánován na 9:30. Rozdáme si také třídní forky.

Přeji všem dětem i rodičům krásné a klidné léto. A v září se budu těšit na shledanou.

 

Přihláška ke stravování v příštím školním roce do 26. 6. 2020

Vážení rodiče, pokud uvažujete o tom, že vaše dítě bude využívat školní obědy (jídelna na textilce) je nutné vyplnit přihlášku ke stravování. Přihlášku děti dostaly vytisknutou ve škole. Přihláška je níže na této straně ke stažení v elektronické podobě. Naleznete zde také informace k obědům od paní ředitelky.

Přihlášku je třeba vyplnit, podepsat a poslat po dětech zpět do školy nebo poslat naskenovanou elektronicky na mail eduard.durnik@husovaliberec.cz. Prosím o odevzdání nejpozději do pátku 26. 6. 2020 (předávání vysvědčení).

Informace a přihláška ke stravování

Program posledního školního týdne 22. - 26. 6. 2020

 • 22. 6.: V pondělí ve škole uspořádáme Den her. Děti si mohou přinést stolní hry. Od pondělí 22. 6. 2020 již bude školní družina fungovat ve standardním režimu a může dojít ke spojování skupin odpolední družiny.
 • 23. 6.: V úterý navštívíme FunPark u muzea - Dopoledne půjdeme do nového libereckého zábavního centra u muzea. Vstup budeme hradit z třídního fondu.
 • 24. 6.: Ve středu proběhne focení 4.A. Vybereme učebnice ze 4. ročníku a budeme uklízet naši třídu. Do středy je také nutné vyklidit šatní skříňky!
 • 25. 6.: Ve čtvrtek půjdeme na dopravní hřiště (10:00-12:00). Děti si tam budou moci plnit testovací jízdy na průkaz cyklisty. Zpět do školy se vrátíme v 12:15.
 • 26. 6.: V pátek budeme rozdávat vysvědčení ze 4. třídy. Konec výuky bude v 9:30.

V pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. je na naší škole vyhlášeno ředitelské volno.

Prosím o vyklizení šatních skříněk nejpozději do středy 24. 6. 2020

 

Focení 4.A ve středu 24. 6. 2020

Ve středu 24. 6. mezi 8:00 - 10:00 se naše třída bude fotit (foto Kubát). Žáci, kteří do školy nechodí, mohou na focení dorazit. Je však nutné, aby s sebou přinesli prohlášení o bezinfekčnosti (v příloze mailu k znovuotevření školy).

 

Dopravní výchova

Děti mohou využít k procvičování pravidel silničního provozu Internetové stránky www.bezpecnecesty.cz. Jsou tam otázky, keré se objevují i v testu z pravidel, v kterém děti musí uspět pro získání průkazu cyklisty.

 

Kahoot kvízy na dopravní výchovu

Nový kahoot kvíz na dopravní značky děti procvičí ve znalosti dopravních značek, které musí znát k získání průkazu cyklisty.

PIN: 01875076

Děti mohou vyzkoušet i dva ukázkové Kahoot testy s cvičnými otázkami na získání průkazu cyklisty.

Kvízy budou aktivní do čtvrtka 25. 6. 2020.

 

Dopravní hřiště a průkaz cyklisty 25. 6. 2020

Ve čtvrtek 25. 6. půjdeme na dopravní hřiště. Odcházet ze školy budeme v 9:30. Na hřišti si zajezdíme a zájemci o průkaz cyklisty budou moci zajet i zkušební jízdu. Testy z pravidel silničního provozu budeme plnit přímo ve škole před návštěvou dopravního hřiště. Návrat z dopravního hřiště do školy je plánován na 12:15.

Na disku 4.A jsou ve složce DOPRAVNÍ VÝCHOVA umístěna výuková videa, interaktivní aplikace na procvičování přednosti v jízdě na křižovatkách a další výukové materiály k dopravní výchově.

Kde jsme v učivu ve 4.A

Následující tabulka ukazuje, kde jsme právě v učebnicích (UČ) a pracovních sešitech (PS).

ke dni: 19. 6.

strana UČ

strana PS

téma
ČJ 104

40

Shoda podmětu s přísudkem, podmět a přísudek, věta jednoduchá a souvětí, větný vzorec souvětí. Slovesa (osoba, číslo, čas). Vzory rodu mužského, ženského a středního. Podstatná jména (rod, číslo, pád a vzor).
MA

 

G: 138

31

G: 48

Závěrečné opakování, záporná čísla, aritmetický průměr. Převody jednotek, písemné násobení dvouciferným číslem.

Geo: osová souměrnost, obsah čtverce a obdélníka, rovnoběžníky.

AJ 38 31 Phrase: There is/ There are. Questions. My home (furniture and rooms).
VLA 29 19 Povrch, vodstvo, podnebí a počasí.
PŘÍ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipy a zajímavé odkazy

LEGO výzva pro děti od pana vychovatele z družiny

Pod následujícími odkazy naleznete zajímavé webové stránky, z nichž děti mohou čerpat při dalším domácím procvičování učiva:

Český jazyk

Matematika

Angličtina

Vlastivěda


Přírodověda

Přírodověda - odkazy na videa od paní učitelky přírodovědy:

 

Finanční gramotnost - soutěž pro děti o zajímavé ceny

Projekt Abeceda peněz je na tento rok pozastavena, avšak organizátoři připravili nový projekt pro děti: ZABAVTE SE! Děti v něm mohou vyhrát řadu zajímavých cen. Bližší informace o soutěži naleznete na webu České spořitelny.

 

Nová platforma s databází domácí práce žáků školy

Pro lepší organizaci jsme pro vás vytvořili jednotnou platformu pro zadávání domácí práce žáků. Na tomto odkazu naleznete složku třídy svého žáka. V té se budou v následujících týdnech nacházet vždy aktuální informace a zadání pro domácí práce.

 

Stalo se

NÁVŠTĚVA ZOO NA DEN DĚTÍ - 1. 6. 2020

V pondělí 1. června půjdeme s 4.A na MDD do ZOO Liberec. Od školy budeme odcházet kolem 8:30-45 a návrat do školy je naplánován na 12:15 (na konec dopolední výuky). Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

S sebou: pohodlné oblečení, svačina a pití na celé dopoledne, kapesné dle uvážení (max 100 Kč).

Během pobytu venku nelze zcela trvat na tom, aby si děti po celou dobu důsledně zakrývaly obličej rouškou. Roušky důsledně používáme při aktivitách uvnitř školy (v situacích, kdy děti mezi sebou nemají potřebný rozestup). Máte-li k „rozvolnění“ používání roušek venku výhrady, napište mi, prosím. Přizpůsobíme se.

Děkuji, přeji pěkný víkend E. Durník a J. Flossmannová

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ A PRŮKAZ CYKLISTY

Od 1. 6. 2020 je otevřeno dopravní hřiště pro veřejnost v době PO až Pá od 9:00 – 14:00, ve čtvrtek do 17:00.

Pokud by žáci měli zájem o získání průkazu cyklisty, tak se mohou ve výše uvedených časech zastavit s rodiči po předchozí telefonické domluvě.

Na disku 4.A jsou ve složce DOPRAVNÍ VÝCHOVA umístěna výuková videa, interaktivní aplikace na trénink přednosti v jízdě na křižovatkách a další výukové materiály k dopravní výchově.

Kontakt na dopravní hřiště (pan Svoboda - Městská Policie): Mobil: 733 628 158 Email: lektor.ddh@mp.liberec.cz

 

ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY OD 25. 5. 2020

Od pondělí 25. května 2020 se žáci 4.A po desetitýdenní pauze opět vrátí do školních lavic. Žáci budou rozděleni do dvou skupin. Dopolední skupina 4.A I. bude mít svou třídu v učebně 107 v 1. patře. Odpolední skupina 4.A II. bude mít svou učebnu 403 ve 4. patře (učebna AJ a školní družinna). Naši kmenovou třídu 4.A k dispozici mít nebudeme.

PRACOVNÍ SKUPINY, UČEBNY A TELEFONNÍ KONTAKTY NA VYUČUJÍCÍ

4.A I. - Dopolední skupina bez oběda vyučující: Eduard Durník - 777 005 929

4.A II. - Celodenní skupina s obědem vyučující: Jana Flossmannová - 608 238 780 (dopoledne) a Jan Pastuch - 608 528 537 (oběd a odpoledne)VÝUKOVÝ PROGRAM - ČASOVÉ ROZVRŽENÍ DOPOLEDNÍHO PROGRAMU

1. hodina 8:15 - 9:05,  2. hodina 9:15 - 10:00,  3. hodina 10:30 - 11:15,  4. hodina 11:25 - 12:10

 

INFORMACE O PROBÍRANÉM UČIVU PRO ŽÁKY, KTEŘÍ ZŮSTANOU PO 25. 5. DOMA

Pro jednodušší orientaci v tom, co jsme ve škole udělali, začneme opět využívat tabulku z webu 4.A, která za běžné situace sloužila nemocným žákům. K dispozici však bude i Google disk 4.A na umisťování materiálů a naskenovaných učebnic a pracovních listů.

Naivní divadlo dětem - záznam představení online

24. 3. 2020

Naivní divadlo si pro děti připravilo možnost zhlédnout některá představení pro děti online.

Video kanál Naivního divadla s archivem záznamů z představení naleznete zde.

 

Platba - třídní fond na 2. pololetí 500 Kč

Třídní fond je téměř vyčerpán. Na 2. pololetí školního roku budeme vybírat 500 Kč.

 

Projekt: Abeceda peněz s Českou spořitelnou 2. pololetí

Projekt je kvůli uzavřeným školám a nelehké situaci v tuto chvíli pozastaven.

V 2. pololetí se nám se 4.A podařilo zapojit do projektu Abeceda peněz, kterou pořádá Česká spořitelna. Tento projekt je zaměřen na rozvíjení finanční gramotnosti hravou formou u dětí. Ve třídě si tak založíme firmu, která bude vyrábět jednoduché produkty, které následně dáme do prodeje na stánku v pobočce České spořitelny. Naše firma bude nakládat s počátečním peněžním vkladem, který si půjčíme od České spořitelny. Z peněz zaplatíme materiál na výrobky, které následně budeme prodávat. Z vydělaných peněz splatíme dluh (počáteční vklad) České spořitelně a zbylé vydělané peníze můžeme použít dle dohody a přání našich dětí.

Součástí projektu je i návštěva a prohlídka hlavní liberecké pobočky České spořitelny, která se uskuteční v pátek 21. 2. 2020. Ze školy půjdeme během první hodiny (budeme odcházet v 8:00) a návrat do školy je plánován na 11:45. Běžné učivo v pátek tedy nebude potřeba. S sebou svačinu, pití a reprezentativní oblečení.

Více o projektu Abeceda peněz naleznete zde.

 

Naivní divadlo 11. 2. 2020

V úterý 11. 2. 2020 půjdeme do Naivního divadla na pohádu Princ Bajaja. Od školy budeme odcházet v 8:30, představení začíná v 9:00. Návrat do školy je plánován na 10:30.

Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

Úprava konce výuky u skupin v 2. pololetí - každé úterý

Od tohoto týdne se mění konec vyučování u skupin na celé 2. pololetí. Ti, co doposud končili po 5. vyučovací hodině v 12:45, budou mít od úterý 4. 2. 2020 nejprve hodinu volna (obědová přestávka a poté počkají s družinou) a pak mají ještě 6. hodinu ČJ. Výuka pro ně tedy bude končit nově o hodinu později ve 13:35.

Druhá skupina již nebude končit po 6. hodině, ale po 5. hodině ve 12:45. Poté půjdou děti na oběd a domů či do ŠD.

Děkuji za pochopení.


 

Den her a vysvědčení 30. 1. 2020

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 uspořádáme ve třídě den her. Děti během 5. vyučovací hodiny dostanou svá vysvědčení za 1. pololetí. Výuka bude končit ve 12:40.

V pátek 31. 1. 2020 mají děti pololetní prázdniny.

 

Dopravní hřiště pondělí 23. 1. 2020

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 půjdeme na dopravní hřiště na třetí lekci dopravní výchovy. Program vždy začíná v 8:15 a končí v 10:00. Abychom stihli dorazit na dopracvní hřiště včas, budeme muset od školy odcházet nejpozději v 7:40. Sraz v šatnách školy již v 7:35! Pokud chcete, můžete své děti dovézt přímo k dopravnímu hřišti, kam my od školy dorazíme kolem 8:10. Návrat do školy je naplánován na 10:20.

S sebou si děti vezmou: přezůvky a svačinu. Učení a pomůcky od 4. hodiny (Vv, Čj a Vla).

 

Uzavírání známek za 1. pololetí 24. 1. 2020

1. pololetí pomalu končí. Známky musí být uzavvřeny do pátka 24. 1. 2020.

 

Svíčkárna Rodas pondělí 9. 12. 2019

V pondělí pojedeme do svíčkárny Rodas. Děti budou tvořit několik výrobků, které si budou moci odnést domů. Cena programu je 75 Kč za žáka. Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

Pondělní program:

Ve škole se budeme učit 1. a 2. hodinu (s sebou učení na ČJ), poté v 9:46 pojedeme busem 29 ze zastávky Husova ke svíčkárně (Kunratická sídliště). Program ve svíčkárně bude od 10:30 do 12:30. Ve svíčkárně je i možnost zakoupit různé další výrobky. Doporučuji, aby si děti vzaly kapesné (max 300 Kč). Ve 12:53 pojedeme busem zpět ke škole.

Prosím, zda byste dětem připravili dva dětské lístky na bus MHD (na cestu tam a zpět).

Plakát k projektu: Kraje České republiky 23. 1. 2020

Děti musí odevzdat hotový plakát ke svému kraji nejpozději do čtvrtka 23. 1. 2020.

 

Prezentace - Projekt: Kraje České republiky 27. - 30. 1. 2020 (nový termín)

V hodinách vlastivědy jsme se začali zabývat jednotlivými kraji ČR. Žáci dostali ve skupinách za úkol zjistit o daném kraji podstatné a zajímavé informace, vytvořit plakát daného kraje ve formátu A3 a připravit prezentaci pro ostatní žáky (lze využít i powerpointovou prezentaci kraje - není povinné).

Co by měla prezentace obsahovat: Velikost kraje, počet obyvatel, jméno hejtmana, nejznámější města, známé firmy či výrobky a tradiční potraviny, přírodní památky (hory, řeky), kulturní a historické památky (hrady a zámky). Vlastní tipy na výlety či zajímavosti.

 

Recitace básně 27. - 30. 1. 2020

Děti dostaly za úkol vybrat si a naučit se báseň z čítanky či z jiné knihy. Recitace proběhnou ve třídě v posledním týdnu 1. pololetí (27.-30. ledna 2020). Nejlepší recitátor či recitátorka bude naši třídu reprezentovat ve školním kole.

Pololetní test z matematiky a vlastivědy 16. 1. 2020

Konec prvního pololetí se blíží. Ve čtvrtek 16. 1. si napíšeme test z matematiky (písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, řešení slovních úloh, převody jednotek) a vlastivědy (opakování kapitol Česká republika a kraje ČR).

 

Pololetní test z angličtiny 20. - 24. 1. 2020

V týdnu od 20. do 24. ledna si napíšeme pololetní test z angličtiny. Bude zaměřen na učivo z unitu 1 (slovíčka: adjectives, sports and clubs, gramatika: slovesa to be, součástí bude i poslech, čtení  a psaní).

 

Test z přírodovědy 8. 1. 2020

Ve středu 8. 1. 2020 si napíšeme test z přírodovědy - kapitola ekosystém les.

 

Test z vyjmenovaných slov 9. 1. 2020

Ve čtvrtek si napíšeme test z českého jazyka na vyjmenovaná slova (B, F, L, M, P, S, V, Z).

 

Individuální konzultace v lednu 9. 1. 2020

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se na škole budou konat konzultační třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že první lednový týden budu z důvodu narození potomka na otcovské dovolené, nebudu vám v tomto termínu k dispozici. Pokud máte jakékoliv otázky nebo pokud se mnou potřebujete cokoliv řešit, napište mi, prosím, email.

Děkuji za pochopení.

Eduard Durník

 

Matematika: Násobilka 13. 12. 2019

Tento týden jsme se v hodinách MA zaměřili na trénink písemného dělení. Řada žáků to zvládá bez větších obtíží, ale někteří s tím stále mají velké problémy. Nejčastěji mají problém s násobilkovými řadami a nepozorností v hodinách. Je nutné, aby si žáci násobilkové řady upevnili. V příštím týdnu budeme ve třídě psát desetiminutovku na písemné násobení a dělení.

Děkuji za spolupráci.

 

Exkurze do galerie: Vánoční tabule 16. 12. 2019

V pondělí 16. 12. 2019 půjdeme do galerie na vánoční tvořivý program. Učit se budeme od 1. do 4. hodiny (učení na tyto hodiny s sebou). Poté půjdeme na oběd (11:30) a poté do galerie. Program v galerii začíná ve 12:15 a končí v 13:45. Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

Po exkurzi se vrátíme zpět do školy. V případě, že potřebujete, aby děti odcházely z galerie rovnou domů či na odpolední kroužek, je třeba napsat papírek o samostatném odchodu dětí z galerie.

 

Mikulášská škola čtvrtek 4. 12. 2019

Ve čtvrtek nás během 1. - 2. vyučovací hodiny ve třídě navštíví Mikuláš s čerty a anděli. Děti se mohou těšit na balíčky plné dobrot. Chci moc poděkovat všem, kteří donesli dobroty pro děti do mikulášské nadílky.

Vánoční stromeček ve 4.A od 2. 12. 2019

Moc děkujeme paní Koťátkové za zařízení vánočního stomečku pro naši třídu. Velké díky i za zapůjčení vánočních ozdob.

 

Mikulášská nadílka nejpozději do 3. 12. 2019

Prosinec se blíží a s ním i nadílka od Mikuláše, čerta a anděla. Moc prosím o spolupráci s přípravou nadílky pro děti ze 4.A. Budeme moc rádi, když nakoupíte nějakou dobrotu v počtu 31 kusů, abychom mohli připravit balíčky pro naše děti.

Pokud chcete podpořit i iniciativu naší školy, můžete nakoupit nějaké dobroty i pro děti z dětského domova v Liberci.

Předem moc děkuji.

 

List čtenáře odevzdat do 30. 11. 2019

Děti vyplní list čtenáře za přečtenou knížku z 1. čtvrtletí. Vyplnění listu čtenáře se bude hodnotit známkou do ČJ.

 

Čtvrtletní test z českého jazyka 20. 11. 2019

Ve středu budeme psát čtvrtletní test z českého jazyka (co se v testu objeví: synonyma, antonyma, stavba slova - kořen, předpony a přípony, pravopis i/y, vyjmenovaná slova, slovní druhy).

 

Čtvrtletní test z matematiky 21. 11. 2019

Ve čtvrtek budeme psát čtvrtletní test z matematiky (co se v testu objeví: početní operace, řešení slovních úloh, zaokrouhlování, převody jednotek, pojmy z geometrie).

 

Dopravní hřiště pondělí 18. 11. 2019

V pondělí 18. 11. 2019 půjdeme na dopravní hřiště na druhou lekci dopravní výchovy. Program vždy začíná v 8:15 a končí v 10:00. Abychom stihli dorazit na dopracvní hřiště včas, budeme muset od školy odcházet nejpozději v 7:45. Sraz v šatnách školy již v 7:40! Pokud chcete, můžete své děti dovézt přímo k dopravnímu hřišti, kam my od školy dorazíme kolem 8:10. Návrat do školy je naplánován na 10:15.

S sebou si děti vezmou: přezůvky a svačinu. Učení a pomůcky na 3.-6. hodinu (Pří, AJ, Ma a Vv).

Další návštěva dopravního hřiště: čtvrtek 23. 1. 2020

 

Test z přírodovědy pondělí 18. 11. 2019

V pondělí budeme psát test z přírodověda (téma: rostliny UČ str. 14-17)

 

Sněhulák ze 4.A na vánoční strom na náměstí 8. 11. 2019

Se třídou jsme vytvořili sněhuláka, který ozdobí vánoční stromeček před radnicí.

Čtvrtletní test z AJ středa 13. 11. 2019

Ve středu si napíšeme čtvrtletní test z AJ s váhou 3. Test se skládá z částí listening (poslech), vocabulary (slovíčka), grammar (gramatika), reading (čtení a odpovídání na otázky) a writing (psaní vět).

V testu se může objevit:

months of the year, classroom objects, colours, numbers, countries and nationalities, forms of verb to be (I am, you are, he is...), phrase: there is/are a psaní vět o sobě.

 

Poplatek za SRPŠ 500 Kč

Vybíráme poplatek 500,- za žáka v rámci SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy). Peníze budou použity na vybudování a vybavení nové školní knihovny.

 

Sběr papíru 6. listopadu 2019

Ve středu 6. 11. 2019 proběhne na škole sběr starého papíru. Autům bude tento den umožněn vjezd na hřiště.

 

Státní svátek a podzimní prázdniny 28. - 30. 10. 2019

V příštím týdnu budeme mít tři dny volna. V pondělí 28. 10. je státní svátek a v úterý a ve středu 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Ve škole se sejdeme ve čtvrtek 31. 10.

 

Plánované přerušení dodávek proudu 31. 10. 2019

Upozorňujeme vás, že dne 31. 10. dojde k plánovanému přerušení dodávek elektrického proudu. Mimo provoz bude školní jídelna, vybavte prosím děti větší svačinou a teplým oblečením.

Vyučování ve čtvrtek začne až v 8:50 (2. vyučovací hodina), ranní družina bude fungovat jako obvykle i v čase 1. vyučovací hodiny. Z provozních důvodů bude vyučování ukončeno po 5. vyučovací hodině ve 12:40. Poslední vyučovací hodina (vlastivěda) odpadá.

 

Halloween na naší škole 1. 11. 2019

V pátek po podzimních prázdninách se děti zúčastní halloweenského projektového dne, který bude veden v angličtině a bude probíhat celé dopoledne. Děti budou rozděleny do několika týmů, v kterých budou plnit různé čarodějné úkoly (čarodějný tanec, halloweenské tvoření, pečení čarodějných pokrmů a mnoho dalšího).

Moc děkujeme za první dýně, které děti donesly. Dýně budeme potřebovat na dlabání strašidelných obličejů. Dále prosíme, pokud máte doma roličky od toaletního papíru, budou se nám hodit na halloweenské tvoření.

Předem prosím, dýně i roličky je třeba donést do školy nejpozději do pátku 25. 10.

Děkujeme za spolupráci.

 

Podzimní tvoření ve 4.A

18. října 2019

Dopravní hřiště

V pondělí 30. 9. 2019 jsme byli poprvé na dopravním hřišti, kde žáci procházejí výukou dopravní výchovy. Celkem nás během tohoto školního roku čeká 5 lekcí na dopravním hřišti, které vedou lektoři městské policie. Na konci školního roku mohou žáci získat průkaz cyklisty. Musí úspěšně splnit písemný test z 20 otázek (dopravní značky, křižovatky, povinná výbava cyklisty). a předvést bezchybnou jízdu na kole dle pravidel silničního provozu. 

Další lekce: pondělí 18. 11. 2019

Program vždy začíná v 8:15 a končí v 10:00. Abychom stihli dorazit na dopracvní hřiště včas, budeme muset od školy odcházet nejpozději v 7:45. Sraz v šatnách školy již v 7:40! Pokud chcete, můžete své děti dovézt přímo k dopravnímu hřišti, kam my od školy přijdeme kolem 8:05.

S sebou si děti vezmou: přezůvky a svačinu. Učení a pomůcky na 3.-6. hodinu (Pří, AJ, Ma a Vv).

Škola v přírodě - Rudolfov

23. - 25. září 2019

 

Obecné informace

Absence a omlouvání žáků z výuky

Při nemoci:

 • informaci o nepřítomnosti zaslat neprodleně e-mailem či SMS třídnímu učiteli (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy)
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku (omluvný list), v den nástupu do školy odevzdat třídnímu učiteli k omluvení absence
 • omluvenku je nutné psát i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře...)

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky na více jak 3 dny:

 • je nutné vyplnit žádost o uvolnění žáka (ke stažení v dokumentech školy) a odevzdat ji třídnímu učiteli
 • žádost posuzuje ředitelka školy, rozhodnutí o uvolnění si žáci vyzvednou v sekretariátu školy (je připraveno obvykle do týdne od podání žádosti)

 

Třídní schůzky ve školním roce 2019-2020

3. 10. 2019 - společné třídní schůzky 17:00 - 18:30

28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00 (po objednání na stanovený termín)

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00 (po objednání na stanovený termín)

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00 (po objednání na stanovený termín)

21. 5. 2020 - společné třídní shůzky 17:00 - 18:30

 

Rozvrh hodin ve školním roce 2019/2020

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČJ *S* Pří Aj *S* Ma      
Úterý ČJ *S* Aj *S* Ma *B* Tv Čj *S1* Čj *S2*      
Středa Pří *B* ČJ Hv Aj *S* Ma *B*        
Čtvrtek ČJ Ma Tv Vv *B* ČJ L *S* Vla      
Pátek ČJ Aj *S* Vv Ma G *S*          

Označení hodin:

*B* = bilingvní výuka - hodina, v které se využívá český i anglický jazyk (ve výuce jsou dva učitelé).

*S* = hodina je realizována po skupinách (třída je rozdělena na dvě skupiny - 15/16 žáků, každá skupina je v jiné třídě s jiným vyučujícím, probírá se však stejné učivo - vyučující si skupiny vyměňují každý mesíc).

úterý ČJ s označením *S1* / *S2* = třída je rozdělena na dvě skupiny z nichž 1. skupina bude mít ČJ od 11:55 do 12:40 (5. vyučovací hodinu) a 2. skupina v tu chvíli má obědovou přestávku a výuku ČJ až od 12:50 do 13:35 (6. hodina). V pololetí se skupiny otočí.

 

 

Seznam pomůcek do 4. třídy

Co je potřeba donést do školy:

 • 1x krabice s kapesníky

 • 1x balík papírových utěrek

 • 1x balík papírů do kopírky

Přinést vymytý a označený stojan na učebnice a box na výtvarné potřeby.

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu,
barevné papíry.

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr (doporučuji podepsat)

Potřeby na TV: tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Úkoly přes prázdniny: přečíst alespoň 2 knihy, zapsat do deníku, aktivně vyzkoušet znalosti vlastivědy při putování ČR a cizí jazyk v zahraničí

Platby: V září bude třeba uhradit sešity (objednáme společně za třídu), pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 500 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu 300 Kč a příspěvek na bilingvní vyučování 500 Kč na celý školní rok.