česky deutsch

3.C

Úvod » Třídy » 3.C

Provoz nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.

 

 

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

Vážení rodiče a milé děti,
vítejte na nástěnce třídy 3. C

třídní učitelka:          Mgr. Anežka Hlinčíková                                                                          vychovatelka:          Kateřina Fanta

email:                        anezka.hlincikova@husovaliberec.cz                                                     email:                        katerina.fanta@husovaliberec.cz   

telefon:                     721 081 065

 

Rozvrh hodin od 4. 1. 2021

 

1

2

3

      4        

Přihlašujte se, prosím vždy
o 5 minut dříve.

    8:00 h     

9:00 h 

10:00 h

11:00 h

Pondělí

OSV

ČJL

MA

PRV

Úterý

ČJL

NJ/NJ

ČJL

MA

Středa 

ČJL

ČJL

MA

PRV

Čtvrtek

PRV

MA

NJ/NJ

ČJL

Pátek 

MA

ČJL

ČJL

NJ/NJ

 
 
 

Informace 

Informace ze dne 22. 2. 2021

V pátek 26.2. je online výuka zrušena. Důvodem je další vzdělávání PP.

 

Informace ze dne 24. 1. 2021

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 nabízíme osobní konzultaci s předáním výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021. K individuální konzultaci za osobní účasti je nutné si rezervovat čas (tento odkaz), který je nutné dodržet. Místo konzultace je kmenová třída - 3.C. Žáka 1. stupně může doprovodit jedna dospělá osoba. Po celou dobu je nutné dodržovat veškerá nařízení (zákaz shromažďování, zakrytí nosu a úst rouškou nebo respirátorem a desinfekce rukou při vstupu do školy). Společná synchronní on-line výuka v tento den probíhat nebude.

Hodnocení za 1. pololetí bude též zpřístupněno v elektronické žákovské knížce 28. ledna 2021 od 10:00 h.

 

28. 1. předání vysvědčení za 1. pololetí, konzultace k vyhodnocení 1. pololetí

29. 1. pololetní prázdniny

1. 2. - 5. 2. jarní prázdniny

 

Informace ze dne 6. 1. 2021

Ve čtvrtek 14. 1. 2021 proběhnou od 17:30 online třídní schůzky. Na třídní schůzky se připojíte přes účty dětí - nová učebna 3.C - OSV. Odkaz na Meet bude připojen.

 

Informace ze dne 29. 12. 2020

Vzhledem k aktuální situaci a nařízení Vlády ČR bude výuka od 4. ledna 2021 probíhat opět distančně v online režimu dle aktualizovaného rozvrhu hodin. 

Obědy pro děti byly automaticky odhlášeny. Gastron nabízí možnost odběru obědu v zatavených balíčcích ve výdejních místech (pro žáky 3. tříd – jídelna textilní průmyslovky v čase od 13:00 do 14:00). V případě, že budete mít o odběr obědového balíčku zájem, je nutné si oběd v systému přihlásit.

Tablety pro distanční výuku si můžete opět zapůjčit na sekretariátu školy v pondělí 4. 1. 2021 v 8:00 h. 

 

Informace ze dne 16. 12. 2020

Na základě nařízení vlády se ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 Dětský klub neotevře.

Zítra si děti domů odnesou všechny učebnice a pracovní sešity.

V pátek 18. 12. proběhne v naší třídě vánoční besídka.

 • 1. a 2. vyučovací hodina budou mít děti ČJL a PČ.
 • 3. a 4. vyučovací hodina - vánoční besídka.
 • 5. vyučovací hodina - úklid třídy.

 

Informace ze dne 11. 12. 2020

Tento týden si každý vylosoval jméno jednoho spolužáka, pro kterého nachystá "tajný dáreček" (v hodnotě do 100 Kč). Prosím, ať jej do 16. 12. 2020 zabalený a označený jménem obdarovaného donesou do školy (uschovám a na besídku nachystám). Dále pak děti mohou dle libosti obdarovat i další kamarády. 

Když nedojde k nějaké změně, tak by se vánoční besídka měla konat v úterý 22. 12. 2020

Hodnocení

Hodnocení za první čtvrtletí najdete v elektronické žákovské knížce. Dotazy pro podrobnější informace, prosím, směřujte přímo na mě, nejlépe prostřednictvím emailu. Toto řešení nahrazuje klasické třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda bude možné konzultační schůzky učinit v měsící lednu, doporučuji využít této možnosti, ale samozřejmě pouze v případě, že ke mně máte nějaké dotazy - není povinné.

Hodnocení za první pololetí bude vycházet hlavně z toho, jak se děti zapojují do výuky ve škole (v případě distanční výuky doma) a jak plní školní povinnosti (domácí úkoly, nošení pomůcek, apod.) 

Klidné adventní dny a pevné zdraví všem přeje Anežka Hlinčíková a paní vychovatelka Kateřina Fanta

 

Informace ze dne 4. 12. 2020

Dětský klub - od pondělí 7. 12. 2020 se otevírá ranní provoz dětského klubu v čase od 6:00 do 7:00 h. Vchod bočním vchodem do prostoru ranní družiny. Od 7:00 h hlavní vchod - děti mohou přicházet do tříd. 
Odpolední provoz školní družiny je do 15:00 h ve svých třídách bez spojení. Od 15:00 do 16:30 h možné spojení dětí v rámci ročníku. Dětský klub bude od pondělí 7. 12. 2020 v provozu od 16:30 do 18:00 h.
Provoz dětského klubu se týká dětí, které jsou do něj přihlášeny. 

Klidné adventní dny a pevné zdraví všem přejí Anežka Hlinčíková a Kateřina Fanta

 

Informace ze dne 20. 11.

Vážení rodiče a milé děti,
30. listopadu nastupujeme do školy. Sejdeme se v naší třídě a začátek vyučování je v 7:55 h. 

Družina v provozu 7:00 h – 16:30 h.
Ranní družina bude od 7:00 h v kmenových třídách, naše třída - 3. C. Vstup hlavním vchodem k šatní skříňce u třídy. Odpolední družina je opět v naší třídě, zabrání se tím míchání dětí.
Děti vybavte prosím 2 rouškami a sáčkem na odložení roušky. Prosím, poučte děti a vysvětlete, jak s rouškou zacházet. Děti musí mít bezpodmínečně roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Obědy budou opět na SPŠ textilní.

Rozvrhy ještě upřesníme a pošleme. V rozvrhu nebude zařazena hudební a tělesná výchova. Kvůli častějšímu větrání ve třídách vybavte děti raději teplejším oblečením.

Učivo pro nemocné žáky či žáky v karanténě bude v úložišti v Učebně ve složce ČJ, M, PRV jako máme nyní.

Hezký víkend a pevné zdraví všem přeje Anežka Hlinčíková a Kateřina Fanta

 

Informace ze dne 16. 11. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

od středy 18. 11. 2020 nás opět čekají změny v distanční výuce.

 1. Začátky bloků jsou vždy v celou hodinu, tedy v 8:00, 9:00, 10:00 a 11:00. Rozsah online výuky probíhá v 30 min blocích + 15 minut samostatná práce (DÚ, dodělání cvičení, atd.). Kdo potřebuje, zůstane na online hodině déle a dovysvětlíme/znovu projdeme látku (individuální konzultace).
 2. Nový rozvrh (viz výše)

V úterý 17. 11. se z důvodu státního svátku neučíme.

 

Obědy pro žáky od 18. 11. 2020

Žáci plnící distanční výuku mohou od 18. 11. 2020 využít školní stavování. Obědy budou dětem připraveny v zatavených krabičkách, které si odnesou domů. K objednání využijete objednávací systém www.strava.cz. Pokud máte o tuto službu zájem je nutné oběd objednat (nečiní se tak automaticky). Uzávěrka objednávek na 18. 11. 2020 je v pondělí 16. 11. 2020 do 13:00 hod. Cena oběda zůstává díky vstřícnosti firmy GASTRON stejná. Během výdeje jídla Vás žádáme o dodržování hygienických pravidel - roušky, rozestupy.

Čas výdeje:

3.- 6. třída SPŠtextilní       13:00 – 14:00 hod

 

PRIMA úča - výuková videa

Děti mohou využít možnost zaregistrovat se na webu Prima úča: www.primauca.cz. K registraci použijte školní emailovou adresu a po registraci mě kontaktujte, abych Vám mohla zpřístupnit materiály. Na webu poté najdete výuková videa pro 3. třídu. Součástí výukových videí jsou i diktáty. Děti mohou doma trénovat. :)

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mě, prosím, kontaktujte.

Moc Vám všem děkuji za spolupráci a přeji krásné odpoledne

 

Informace ze dne 30. 10. 2020

Vážení a milí rodiče,

v následujícím týdnu nás při online výuce čekají tyto změny:

 1. první vyučovací hodina začíná v 8.30, další hodiny pak vždy v půl - vyučovací blok trvá 30 minut + poté následuje 15 minut samostatné práce (DÚ), během kterých zůstává vyučující k dispozici pro další dotazy / znovuvysvětlení látky
 2. došlo k drobné úpravě rozvrhu hodin (viz výše)
 3. dle možností se budeme snažit hodiny dělit na 2 poloviny (stejné jako v NJ) - v pondělí pojedeme beze změn, vysvětlíme si způsob přihlašování a dále pak zaneseme půlení také do rozvrhu. Obsah hodin bude stejný, druhou polovinu bude mít paní vychovatelka Kateřina Fanta.

Absenci je stále nutné omlouvat. Prosím, hlaste také případné technické problémy (připojení, nefunkční mikrofon atd.).

Během výuky by děti neměly používat telefon (pokud to není zařízení, na kterém sledují online hodinu či není řečeno jinak), hrát hry na PC apod. Bohužel, je to jedna z věcí, které přes monitor nedokážeme zjistit. Abychom tomu alespoň trochu předešli, chtěla bych Vás poprosit o spolupráci a požádat, zda by bylo možné telefony dětí před 1. hodinou odložit u Vás (pokud jste s dětmi doma), kde si je pak o přestávce, v případě potřeby či po skončení výuky zase vyzvednou.

Předem mockrát děkuji a přeji Vám i Vašim dětem hezký víkend!

 

Informace ze dne 13. 10.

Informace k uzavření školy a distanční výuce

 1. Potvrzení o uzavření školy k poskytnutí OČR na děti do 10tilet nebude škola vydávat. K poskytnutí ošetřovného postačí čestné prohlášení žadatele.
   
 2. Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.
   
 3. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím google classroom a google meet. Je nutné aktivovat účty (u mladších dětí prosíme o pomoc rodiče). V rámci gmail účtu žáka je aplikace učebna (najdete vpravo nahoře – 9 kostiček). Při otevření učebny na žáka čekají dlaždice s názvy jednotlivých předmětů. Je potřeba přijmout pozvání a zapsat se do každého z nich. V rámci každého předmětu bude vygenerován odkaz na online hodinu prostřednictvím google meet. Stačí se v daný čas připojit k videohovoru.
   
 4. Rozsah online výuky: probíhá cca v 30 min blocích (viz rozvrh výše) - 3.třídy:  9:00; 10:00; 11:00 (tznm. 3 vyučovací bloky denně)
   
 5. V případě, že žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník a poskytne žákovi individuální pomoc. Pro třídu 3.C: paní vychovatelka Kateřina Fanta - tel.č.: 774 314 021.
   
 6. Vzhledem k povinnosti účasti na distančním vzdělávání prosíme o důsledné omlouvání žáků dle školního řádu a informací z třídních schůzek.

   

Informace ze dne 9. 10. 

Od pondělí 12.10. bude jako úložiště pro nemocné a z jiného důvodu chybějící děti sloužit úložiště Google Classroom. Vše potřebné k přístupu do těchto učeben najdete na emailu. Prosím, zkuste přes víkend zprovoznit školní emaily dětí a přihlásit se do online učeben.

Omezeny jsou další zájmové kroužky a to sportovní (sportovky, florbal). Vybíráme 500,- Kč na rodilého mluvčího.

26. – 30.10. 2020 budou z rozhodnutí MŠMT volné dny a podzimní prázdniny. Školní družina a DKH v provozu 7:00 – 16:00 hod. dle zájmu (písemná přihláška bude rozdána dětem během příštího týdne).

Děkuji za Vaši spolupráci.

 

Informace ze dne 8. 10. 

Dnes si děti nalepily do Žákovského zápisníku emailové adresy s heslem. Podrobnější informace jsem poslala emailem

 

Informace ze dne 7. 10. 

Začátkem týdne jsem dětem dala k vyplnění Souhlas s účastí na OSV (Osobnostní a sociální výchova, pondělí 7:55 - 8:40) - vyplněné zašlete po dětech nejpozději do pátku (9. 10.) 

- prosím, aby si děti na páteční vyrábění (9. 10.) přinesly kaštan

PRV - v pondělí 12. 10. budou děti psát opakovací test z těchto témat: Naše vlast (Uč. str. 8, 9), Praha (Uč. str. 10) a Orientace v krajině (Uč. str. 12). 

 

Informace ze dne 2. 10. 

Organizace výuky od příštího týdne a dále každý týden:

Úterý           ČJL – diktát - 1. vyučovací hodina
                     M – geometrie – 4. vyučovací hodina (prosím, ať mají děti ořezanou tužku č. 2,  trojúhelník)

Středa          ČJL – Dílna čtení – 6. vyučovací hodina (prosím, ať si každý přinese knihu, kterou zrovna čte).

 

Informace ze dne 24. 9. 

Dne 1. 10. 2020 od 17:00 proběhnou ONLINE třídní schůzky. Vzhledem k získaným zkušenostem dochází ke změně - přihlašování bude zajištěno přes odkaz, který dostanete začátkem příštího týdne.

Rovněž prosím o kontrolu osobních údajů v Bakalařích (zejména telefonní čísla a emaily). Pokud budete mít jakoukoliv změnu, pošlete mi po dětech na lístečku, nebo napište do žákovského zápisníku, emailem či SMS. Vzhledem k současné situaci je potřeba, aby Vaše telefonní čísla byla v Bakalářích správně.

Moc Vám děkuji za spolupráci.

 

Informace ze dne 18. 9. 

Děti dnes domů dostaly dokument - Souhlas se zpracováním osobních údajů ke zřízení školního žákovského účtu. Prosím o vyplnění a zaslání obratem zpět do školy (pondělí). Děkujeme za spolupráci.

V úterý budou mít děti geometrii. Prosím, aby s sebou měly pravítko a ořezanou tužku č.2

 

 

Informace ze dne 14. 9.

Vzhledem k tomu, že v tomto týdnu budou probíhat ve škole poměrně hlučné práce, budeme se snažit s dětmi chodit v rámci výuky také ven/mimo školu. Navštívíme s dětmi radnici a galerii. 

15. 9. exkurze na radnici: v úterý se sejdeme ve škole normálně na 1. vyuč. hodinu, od 9:00 h se zúčastníme komentované prohlídky radnice, poté podnikneme procházku městem, zaměříme se na historické památky, děti si do školy vezmou batoh, roušku, svačinu, pití, psací potřeby, do školy se vrátíme cca na 11:30 h.

17. 9. Oblastní galerie - Lázně: ve čtvrtek půjdeme do galerie na program Příběh linky, vstupné 20 Kč uhradím z třídního fondu, do školy se vrátíme do 12:40 h, děti si do školy vezmou batoh, roušku, svačinu, pití, pokud někdo nepůjde prosím, ozvěte se. 

Pro přístup do elektronické ŽK: na webu školy dole najdete odkaz Bakaláři, zadáte přihlašovací jméno a heslo (na lístečku), rozkliknete Klasifikaci - zápis průběžné klasifikace. Na třídních schůzkách vám rozdám hesla pro vstup z pohledu rodiče.

 

Informace ze dne 9. 9. 2020

Důležité upozornění!

Podle nařízení MZD budou děti od zítřejšího dne (10. 9. 2020) nosit ve společných prostorách školy roušky.
Vybavte prosím své dítě 2 rouškami a igelitovým sáčkem.
Děkuji za spolupráci. 

Dále si dnes děti nalepily do Žákovského zápisníku přístupová hesla do elektronických žákovských knížek, kam budou nadále dostávat známky.  

Organizace školního týdne 1. - 4. 9. 2020

úterý 1. 9. - konec výuky po 2. vyučovací hodině (9:35 h), děti, které nejdou do družiny, odchází ihned domů samostatně (lísteček o samostatném odchodu) či s doprovodem rodičů 

středa 2. 9. - konec výuky ve 11:45 h, výuka podle rozvrhu od 3. vyučovací hodiny

čtvrtek 3. 9. - konec výuky v 12:40 h

pátek 4. 9. - konec výuky ve 12:40 h

Elektronické přihlašování do kroužků bude probíhat v termínu 2. 9. - 14. 9. 2020.

Pomůcky a potřeby na středu 2. 9. 2020: klíč od šatny, karta pro vstup do školy, penál, svačina, pití, přezůvky,

                                                                      učebnice ze 2. třídy - český jazyk, prvouka,

                                                                      Prázdninový deník, Čtenářská prázdninová výzva

INFORMACE K PLAVECKÉMU VÝCVIKU – 1. POLOLETÍ

4. září (pátek) nám začíná plavecký výcvik. Dojde k malé změně v rozvrhu – páteční první hodina M se přesouvá na úterní 3. hodinu místo TV.

Odchod ze školy do bazénu: 7:30 h ze šatny nebo mohou děti čekat u bazénu v 7:45, prosím ne později, v této době je bazén uzavřen pro veřejnost. Do příchodu pedagogického pracovníka je nutný dozor rodiče!

Návrat do školy: kolem 9:40 h na velkou přestávku.

S sebou: batoh na záda, plavky, ručník, plavecká čepice (nutné pro dívky s delšími vlasy), vysoušeč vlasů, hřeben, pantofle (nemusí být).

Po celou dobu plaveckého výcviku žáci dodržují pokyny trenérů plavání. Porušování pravidel chování během výcviku je posuzováno jako nedodržování školního řádu.

V závěrečné části plavání je dětem umožněn vstup na klouzačku, tobogan, vířivku či Kneippův chodník.

Dětem zítra dám ještě lísteček. Prosím o jeho vyplnění a zaslání v pátek po dětech. 
Děkuji za Vaši spolupráci. 

Dnes 1. 9. děti dostaly informace o chodu školy, prosím, podepiště a pošlete po dětech obratem do školy, děkujeme.

Případné změny telefonních čísel, e-mailu či bydliště mi prosím nahlaste.

 

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:                    29. a 30. 10. 2020

Vánoční:                      23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  

Pololetní:                     29. 1. 2021

Jarní:                           1. – 7. 2. 2021

Velikonoční:                 1. 4. 2021

Hlavní:                         od 1. 7. 2021

 

Telefonní čísla a adresy

Škola:                          Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                        Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                            www.zskola.cz

Ředitelka školy:           Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                    733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                    731 632 396

Sborovna 1. stupeň:    725 088 832

Třídní učitelka:             Mgr. Anežka Hlinčíková (anezka.hlincikova@husovaliberec.cz)

Vychovatelka:              Kateřina Fanta (katerina.fanta@husovaliberec.cz)

 

Informace a přihláška ke stravování

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2020/21. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00