česky deutsch

3.B

Úvod » Třídy » 3.B

                                                    Vážení rodiče a milé děti,

                                    vítejte na nástěnce 3. B ve školním roce 2021-2022

                                                                            

Rozvrh třídy

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí       OSV   MA  NJ           ČJL        
Úterý     ČJL   MA      ČJL PRV ČJL HV    
Středa     TV    TV  NJ ČJL PRV      
Čtvrtek     ČJL   MA  ČJL PRV   VV    
Pátek     MA   MA  ČJL NJ      

 

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Informace ze dne 26. 11.

1) Děkuji za příspěvky do nadílky a všechny dárky do humanitárních sbírek. Děti jsou opravdu solidární. 
2) Nezapomeňte na dárek pod stromeček pro naše děti.
3) V pátek 3. 12.  budeme mít „Mikulášskou školu“, děti mohou přijít v maskách.
4) Na pondělí 29. 11. – deník :  Pohádka s vyjmenovanými slovy po B (viz "Myška" s. 6, bez rýmů)
5) V PS „Zajíc“ mohou děti procvičovat VS na s. 18.
6) Čtvrtletní hodnocení NJ naleznete v Bakalářích.

Předpokládané učivo na celý příští týden(29. 11. - 3. 12)
ČJ- uč. 40 - 42 (vyjm. slova po L)
    PS  29 -31
    "Myška" s. 8 (slova příbuzná)
    "Zajíc" 18 - 20 (procvičování VS po B)

MA  uč. 37 - 39 (násobilka 7, seznámení s násobky 8)
        116 (jednotky délky)
    PS  25 - 26
        43
PRV uč. 25, 26 měříme čas, objem
    PS  22 - 23

Informace ze dne 19.11.:

 

1/ Děkuji za příspěvky do mikulášské nadílky pro děti do dětského domova (bonbony Haribo)

2/ Děti stále mohou nosit knihy na  školní adventní veletrh knih (datum konání upřesníme).

3/ Co nás čeká:

22. 11.  a 29. 11. první hodinu testování na COVID (viz info vedení školy na úvodní  stránce)

Připomínám: 22. 11. vánoční focení

25. 11. na VV děti potřebují  vymytou  krabici od mléka/džusu s odstřiženým vrškem na mikulášskou nadílku

25. 11. konzultační třídní schůzky

Mikulášská škola (datum upřesním) - děti mohou přijít v masce Mikuláše, anděla či čerta, nezapomeňte na příspěvek do nadílky (29x drobnost do mikulášské krabičky)

22. 12. vánoční besídka (připomínám dárek pod stromeček)

Děkujeme tatínkovi Maxíka za nabídku vánočního stromečku a  těšíme se :)

 

Učivo 15. – 19. 11.

ČJ  - Vyjmenovaná a příbuzná slova po B

         uč. s. 34 - 37,  PS s. 24 - 27

MA – Násobilka 6; úsečka

         uč. s.34 – 36; 115,  PS s. 24, 31/1, 6;

PRV – Vlastnosti látek

        uč. s. 21 - 23,  PS s. 19, 20/ 1, 2, 3, 4

Informace ze dne 28. 10.

1/ Důležité upozornění:

Vážení rodiče a přátelé školy, vzhledem k zvýšenému počtu stížností a podnětů Vás žádám o dodržování opatření vstupu do školy. Hlavní vstup je určen výhradně žákům na vstupní aktivovanou kartu. Pro rodiče a ostatní veřejnost platí povinnost užívat boční vchod s registrací na sekretariátu. Důvodem je zajištění bezpečnosti žáků a jejich osobních věcí v budově školy. Bez Vaší spolupráce nejsme schopni bezpečnost a ochranu majetku zajistit.

Děkuji za pochopení – ředitelka školy

 

2/ Akce Žákovského parlamentu:

Knižní veletrh ve škole - v období adventu proběhne ve škole tradiční knižní veletrh. Děti mohou nosit z domova své vlastní knihy k prodeji (v každé knize bude založený lístek s cenou za knihu, jménem a třídou). Peníze za prodané knihy budou poté dětem předány.

Příspěvek do mikulášské nadílky pro dětský domov. S dětmi jsem se  domluvila na 1 – 2 balíčcích bonbonů Haribo (100g) – potřebujeme za třídu 40 kusů.  

3/ Dále prosím:

 • dodání knihy do knihovny místo příspěvku SRPŠ za loňský rok (v pondělí zapíšu do „Kočičky“, kdo nedodal).
 • Příspěvek SRPŠ na tento šk. rok nejdéle do 15. 11. (taktéž zapíšu do „Kočičky“, kdo nedodal).

4/ Na pondělí: deník (Podzimní výlet – vycházka o prázdninách)

   Ve čtvrtek 4. 11.  od 10, 00 hod. program v rámci Veletrhu dětské knihy v galerii (cenu 10 Kč zaplatím z TF).  Předpokládaný návrat do školy cca ve 12, 00 na oběd, poté odpolední výuka (prvouka místo VV).

Informace ze dne 22. 10.

Učivo 18. - 22. 10.

MA - uč. s.25 - 28,  PS s. 18 - 19, 39
ČJ  - uč. s. 24 - 26,  PS s. 17 - 20
PRV - uč. s. 13 - 14,  PS s. 11- 12/3,4

Informace ze dne 14. 10.

Ve středu 20. 10. nás čeká opakovací test z prvouky podle s. 11 v pracovním sešitě.

Na čtvrtek 21. 10. potřebují děti vlastní rozečtenou knihu na Dílny čtení.

Ve čtvrtek 4. 11. od 10, 00 hod. máme objednaný v rámci Veletrhu dětské knihy v galerii program o strachu a knize Neboj, neboj! (M. Rezková, L. Urbánek)

Učivo 11. - 15. 10.

MA - uč. s.21 - 24,  PS s. 15 - 17, 38 + zkoušíme rýsovat kružítkem
ČJ  - uč. s. 21- 24,  PS s. 14 - 16
PRV - uč. s. 12,  PS s. 9 – 10/ 1a),b)

 

Informace ze dne 8. 10.

1/ V pondělí 11. 10. – deník: Můj pokojíček (popis)

     Ve čtvrtek 14. 10.  – na VV 2 čerstvé listy

     V pátek  15. 10. – funkční kružítko

2/ Vybíráme příspěvek SRPŠ 500 Kč.

3/ Posílejte návratky na vánoční focení.

4/ V úterý 26. 10. chystáme podzimní výlet na Ještěd (pouze v případě příznivého počasí).

Učivo:

4. - 8. 10.

MA - uč. s.19 - 20 PS s. 12 - 14

ČJ  - uč. s. 16 - 17, 20 PS s. 10 - 13

PRV - uč. s. 8, 9  PS s. 7/ cv. 1,2

 

Informace ze dne 1. 10.

Připomínám: třídní schůzky 7. 10. od 18, 00 hodin.

                    preventivní programy 4. a 7. 10.

                    prohlídka radnice  7. 10.

Ve čtvrtek 7. 10. (pokud bude příznivé počasí) půjdeme před exkurzí na radnici na vycházku do centra města - odchod ze školy v cca 9, 50 h. 

Učivo:

27. 9. - 1. 10.

MA - uč. s.16-18, 111,  PS s. 10 - 11; 38/ 1,2 ( 4, 9)

ČJ  - uč. s. 13-15, 12 PS s. 7- 9, 10/1,2,3

PRV - uč. s. 6-7, 10,  PS s. 6, 8

Informace ze dne 29. 9.

1. 10. sběr papíru (možno odevzdat na školním dvoře nebo přímo do sběrny, kde sdělíte IČO školy: 72741554), děti  nahlásí -  odevzdají lísteček s počtem kilogramů tř. učitelce.

Na pátek 1. 10. na PČ děti potřebují starou ponožku.

Informace ze dne 23. 9.

Akce, které nás čekají:

4. a 7.10.  preventivní programy k bezpečnému pohybu na internetu (rizika internetu, neznámí lidé online, závislost, placené hry, fenomén Youtubering,...)

7. 10.  prohlídka liberecké radnice od 11,00 (cca 45 – 60 minut)

7.10. od 18h společné třídní schůzky 

Učivo: (opakujeme probranou látku)

20. –  24. 9.

MA - uč. s. 12-15,  PS s. 7- 9; 36

ČJ  - uč. s. 10-11, 12 PS s. 5-6

PRV - uč. s. 4- 5 PS s. 4- 5

MA – sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20, do 100; opakujeme násobení a dělení do 5 – procvičujte i doma, některým dětem to stále nejde; dále se zaměřujeme na čtení, zápis a řešení slovních úloh; geometrie: tvary a tělesa

ČJ – psaní (opis, diktáty), psaní u,ú,ů, tvrdé a měkké souhlásky

PRV – doprava  a chování v silničním provozu, dopravní značky a důležitá tel čísla

NJ -  opakování čísel a barev, časování sloves v j. č., činnosti se slovesem spielen (2. lekce)

Prohlížejte sešity a známky s dětmi společně.  Do deníku mohou děti zapisovat své zápisky  každý týden dobrovolně, cca 1x - 2x za měsíc zadáme povinně téma.  Pokračujte v pravidelném čtení alespoň 5x týdně, většina dětí čte velmi pěkně - plynule a se správnou intonací - chválím.  V říjnu (včas upozorním) budeme potřebovat vlastní rozečtenou knihu a budeme  pokračovat ve čtenářských dílnách.  

 

Co máme za sebou:

Preventivní program „On“  21. 9.

Hlavním cílem programu bylo posílit toleranci k odlišnostem. Lekce byla vedená technikou dramatické výchovy a tak měly děti možnost podívat se na tento problém v roli, očima někoho jiného. Pod vedením zkušené lektorky M. Čechlovské se děti velmi dobře bavily a zároveň okusily zajímavé prožitky prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. 

 Vzkaz a pozvánka pí Čechlovské, která vedla program primární prevence s našimi dětmi v úterý 21. 9.

Vážení rodiče,

jelikož jsme měli tu čest, jako lektoři Dramacentra Bezejména, poznat Vaše děti na programech primární prevence v ZŠ Husova, rádi bychom je pozvali na naše pravidelné akce. Na webových stránkách http://dramacentrumbezejmena.cz/ v sekci "tábory" najdete jak archivní deníčky z táborů již uskutečněných, tak pozvánku na aktuální podzimní tábor a v brzké době pozvánky na tábory jarní i letní. Budeme potěšeni, když se stanete pravidelnými návštěvníky našeho webu a rádi se s Vašimi dětmi na našich akcích uvidíme.

S přáním klidného školního roku

Miloslava Čechlovská

Pobyt v přírodě – Pláně pod Ještědem 15. – 17. 9. 2021

Navzdory nepříznivému počasí a dalším okolnostem (lanovka mimo provoz, výpadek elektřiny) jsme si pobyt společně užili a podle zpětné vazby dětí se líbil. Většina dětí prokázala výborné turistické schopnosti při stoupání do kopců i v deštivém počasí. Velkou pochvalu si zaslouží všichni, kteří se aktivně zapojovali do všech činností a her a snažili se  pomáhat ostatním. Paní vychovatelce děkujeme za fotografie, podle nichž jste si mohli s dětmi o našem pobytu více popovídat.

Informace ze dne 20.9.:


Bohužel zítra odpadá návštěva knihovny (nemoc lektorky), máme ČJ, MA, ĆJ a pak následuje preventivní program. Děti mají mít pohodlné - sportovní oblečení.

 

Informace ze dne 13. 9.

1) Zítra 14. 9.  půjdeme v rámci Prv na vycházku v okolí školy. Zaměříme se na dopravní situaci, dopravní značky, zajímavé budovy a doplníme si plánek okolí školy.


2) Dnes jsme si připomínali důležité informace k odjezdu a pobytu na Pláních: do batůžku na cestu přibalte kromě seznamu věcí i roušku a pláštěnku, pití v lahvičce, kterou lze doplňovat. Připomínám ještě 60Kč na lanovku a jízdenky MHD. 
   Zkontrolujte odhlášené obědy na 15. - 16. 9. S sebou dejte dětem označené léky (dávkování pečlivě popište), nepromokavé oblečení a obuv, boty nutně náhradní. Ráno před odjezdem vybereme Prohlášení o bezinfekčnosti a kartičku pojištěnce. 

 

3) Příští týden v úterý 21. 9. nás čekají dvě akce: čtenářská lekce v knihovně (8,30 - 10,00, odchod ze školy v 8, 00) a preventivní program "On" ve škole (11,00 - 13,30). Před návštěvou knihovny se musíme otestovat, proto prosím, aby byly všechny děti ve třídě v 7,40, kdy začneme testovat. Děkuji za pochopení.

 

Informace ze dne 9. 9. :

1/ Děkuji za zasílané platby a souhlasy s hodinami OSV, plaveckým výcvikem, výjezdem na Pláně. Zároveň bych vaším jménem ráda poděkovala rodičům Bětušky Gardiánové a Péti Galaty a dědečkovi Luca Mihaloviče za nabídku odvozu zavazadel. Moc nám tím pomohou :).

2/ Moc prosím, doplňte ještě dětem do pomůcek mazací (stíratelnou) tabulku na psaní a fixy (někteří mají zachovalou tabulku z předchozích let, pokud je poškrábaná, pořiďte prosím novou)

    a  některým dětem chybí průsvitná folie do učebnice (doplňte prosím nejlépe 2x)

3/ Dnes si děti odnesly Potvrzení o bezinfekčnosti, prosím, nechte si zatím u sebe, odevzdáte až ve středu ráno s datem 15.9.

4/ Na dny 15. a 16. 9. jsme dětem hromadně odhlásili obědy, prosím raději zkontrolujte. V pátek 17. 9. půjdeme na oběd ve škole.

5/ Pokud se dítě neúčastní plavání z důvodu nachlazení, napište nejlépe den předem lísteček (ve středu ráno kontaktujte paní učitelku Hlinčíkovou). Děti, které nejdou do bazénu, můžete přivést do školy až na třetí hodinu nebo budou umístěné ve 3. A.

 

Informace ze dne 3. 9. :

1/ Posíláme návratku na plavání

2/ Připomínáme termín výjezdu na Pláně p. J. 15. - 17.9. 2021. Podrobnější informace pošleme po dětech příští týden.

3/ Prosba: potřebujeme ochotné rodiče s velkými auty, kteří by odvezli na Pláně a zpět dětem zavazadla. Prosím, kontaktujte mě. Děkuji

Informace ze dne 1.9.:

1/ Došlo ke změně termínu prvních tř. schůzek na 7.10. od 18, 00h.

2/ Dnes proběhlo PCR testování, výsledky by měly být během odpoledne, večera. Pokud bude někdo pozitivní, budu vás kontaktovat a domluvíme se na společném postupu. Další PCR testy jsou 6. 9.

3/ Děti si dnes odnášejí domů:

 • Informace ze ŠKH (šk. klub) – pročtěte, vyplňte, podepište a pošlete zpět do školy

Dále pí vychovatelka moc prosí o pokračování v lístečkové metodě s odchody dětí – pokud dítko odchází samostatně, nezapomeňte zapsat odchází sám/sama.

 • Informace TU:

Žákovský zápisník: prosím vyplnit první a poslední stranu, podepsat seznámení s poučením dětí o bezpečnosti, dále je v zápisniku vlepený QR kód k řešení v případě pozit. testu (Certifikát vystavíme na požádání), hesla do elektronické žákovské knížky (uložte doma!) a souhlas s OSV (podepište a pošlete zpět do školy).

Rozvrh: můžete se seznámit s dělenými hodinami a hodinami CLIL. Zkratky vyučujících: Ste - pí uč. Štěpánová, Mach - pí uč. Machová, Ves- pí uč. Veselková, Hli - pí uč Hlinčíková, Šeb - pí uč Šebestová, Schu - pí uč Schumacher

 • Celková částka, kterou budu v září vybírat, je 1.800 Kč. V této částce je zahrnut doplatek 450Kč na Švp a 500Kč na RM.
 • Kroužky: přihlašujte děti elektronicky v sekci Kroužky do 17.9. Začíná se 20.9.
 • Zítra si děti přinesou do školy  pomůcky (viz. níže). Nezapomeňte na Prázdninový deník a pohlednice J.

 

Informace ze dne 26. 8. 2021

Vážení rodiče,

zdravíme vás na začátku nového školního roku a posíláme několik důležitých informací

Šárka Irová a Kateřina Matrasová

 

1/ Příchod dětí do školy 1. 9. a testování – řiďte se informacemi pí ředitelky (viz. níže). Vybavte děti lístečkem s odchodem domů. Konec výuky v 9,35h. Pokud dítě zůstane ve školním klubu (ŠK Husova), nezapomeňte objednat oběd. ŠK Husova nahrazuje ŠD a je zřízen pro žáky 3. – 5. tříd v rámci projektu. Cena 200,- měsíčně.

2/ 2.9. konec výuky v 11,45h. Děti si přinesou obalené učebnice a pomůcky a ostatní potřeby dle seznamu. Nenosí úbor na Tv - po celý rok v hodinách Tv plaveme.

             Budeme potřebovat:

 • penál
 • aktovku na  pracovní sešity (prosím obalit a přinést zpět do školy)
 • klíč od šatní skříňky
 • kartu nebo čip
 • svačinu a pití
 • přezůvky
 • Prázdninový deník a pohlednice z prázdnin

3/ od 3. 9. se učíme dle rozvrhu

4/ Plavání:

            3.B bude chodit na plavání ve středu (pravděpodobně již 8. 9. s pí uč. Hlinčíkovou (721081065)  

Děti, které budou odcházet od školy s pedagogickým doprovodem, musí být ve škole nejdéle v 7,20h – odloží si zde aktovku a v 7,30h odchází od školy jen s batůžkem (plavky, ručník, svačina, pití, delší vlasy: čepice, fén, gumička, skřipec). Také můžete dopravit děti přímo k bazénu, kde je potřeba s nimi počkat do příchodu učitele. Přesně v 7,45 h děti jdou do šatny. Kurz probíhá v době 8,00 – 8,45 h poté děti odchází opět do šaten, kde bychom ocenili vaši pomoc při sušení vlasů. Kdo byste mohl přijít, prosím, informujte paní vychovatelku, která bude paní učitelce také pomáhat a děti doprovázet zpět do školy.

5/ od 3. třídy je na naší škole zavedena  elektronická žákovská knížka, ke které obdržíte přístupová hesla. Doporučuji prohlížet známky společně s dětmi pravidelně 1x týdně.                          Děti budou mít Žákovský zápisník (částku 20,- uhradím z TF), který bude obsahovat Omluvný list, popř. důležité informace k podpisu. Budeme pokračovat ve vedení „Kočičkového sešitu“, jehož obsah bude odlišný od předchozích ročníků. Budeme zaznamenávat konkrétní kázeňské přestupky, zapomínání a pochvaly. Děti nebudou dostávat razítka na týden.

6/ Informujte nás o příp. změnách v osobních údajích – především v  tel. číslech, emailech, adresách.

7/ V průběhu září budeme vybírat příspěvek 1.300,- + 500,- na RM. Z toho je nejdůležitější doplatek na školu v přírodě 450,- Kč;  pošlete, prosím, do 10.9. 2021. Děkujeme

 

 

 

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:             27. a 29. 10. 2021            

Vánoční:               23. 12. – 2. 1. 2022 (nástup do školy 3. 1. 2022)

Pololetní:             4. 2. 2022

Jarní:                    14. 2. – 20. 2.. 2022

Velikonoční:         14. 4. 2022

Hlavní:                 1. 7. -  31. 8. 2022

Třídní schůzky:

7. 10. 2021 

25.11. 2021 - konzultační

13.1. 2022 - konzultační

31.3. 2022 - konzultační

26.5. 2022

 

 Důležitá telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Sekretariát školy:  731 632 396 

-        Ředitelka: Mgr. Blanka  Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

         email: sarka.irova@husovaliberec.cz

         tel: 603 479 314

 

 

                                                                                          

Informace ze dne 22. 8.

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

nový školní rok je doslova přede dveřmi. Bohužel i letos nás bude s jeho začátkem provázet řada opatření až restrikcí. Vedení školy velice citlivě zvažuje každý krok, který v tomto směru podniká a bude se tak chovat i nadále. V následujících odstavcích byste měli získat všechny potřebné informace a odpovědi na případné otázky:

Začátek vyučování, vstup do školy

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 7:55 hod jako obvykle. Hlavní vchod bude otevřen v 7:30 hod a žáci vstupují rovnou do svých kmenových tříd, kde vyčkají příchodu učitele. Žáci 2. – 5. tříd mohou využít služky DKH v ranním provozu od 6:00 hodin. Do DKH a ŠD se ráno vstupuje zásadně bočním vchodem. Od druhého dne se žáci přezouvají. Šatní skříňky pro 1. - 3. třídu jsou umístěny na chodbách u kmenových tříd, 4. - 9. třídy mají své šatní skříňky v suterénu, kam vstupují z vestibulu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin a další informace budou pro jednotlivé třídy k dispozici na webu školy (nástěnky jednotlivých tříd) v pátek 27. 8. 2021.

1.9.2021 je plánovaná výuka do 9:35 hod (dvě vyučovací hodiny).

 

Vstup do prostor školy třetím osobám (zákonní zástupci atd.)

Přítomnost třetích osob není z pohledu doporučení MŠMT a MZd žádoucí, a proto prosím zvažte nutnost doprovodu až do třídy dle individuálních potřeb svého dítěte. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování nebo maximálně 180 dní po Covidu) a v budově by se měla zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná s použitím bočního vchodu a  s registrací na sekretariátu školy.

Výjimka je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Přítomnost první školní den je umožněna rodinným příslušníků splňujícím hygienické podmínky (očkování, platný negativní test, ochranná doba po prodělání onemocnění Covid). Účast dětí mladších šesti let není žádoucí.

Všichni návštěvníci školy použijí při vchodu desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy mají zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.

Testování

Vedení školy se rozhodlo využít nabídky a k testování používat neinvazivní PCR testy z krajní části nosu. Důvodem byla především možnost poskytnout žákům platné potvrzení/certifikát o negativním výsledku na Covid , které uplatní na kroužcích, sportech a jiných zájmových aktivitách. Antigenní testování tuto možnost nedává (platnost testu pouze 24 hod).

Testování bude provedeno 1. 9. a 6. 9.; žáci 1. tříd 2. 9. a 6. 9., dále dle rozhodnutí vlády.

Testy zvládnou děti za účasti pedagogů samy. Jedná se o výtěr z krajní části nosu. Není třeba se ničeho obávat.

Testování se nemusí podrobit žáci plně očkovaní nebo ti, kteří prodělali v posledních 180dnech onemocnění COVID.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni nosit ochranu nosu a úst po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole. Taktéž jsou omezováni při průběhu vyučovacích hodin tělesné výchovy a hudební výchovy.

Roušky – zakrytí nosu a úst

Zakrytí nosu a úst rouškou je závazné ve společných prostorách školy pro všechny žáky a zaměstnance. Povinnost platí pro třetí osoby ve všech prostorách školy a při všech aktivitách.

Tělesná výchova

Z důvodu menších vnitřních prostor určených k výuce tělesné výchovy budeme směřovat výuku co nejvíce do venkovních prostor, případně využívat nabídku různých alternativních možností. Výuka plavání bude realizována pro žáky 3. tříd a 4. A; 4. B dle informací třídních učitelů.

Turistický kurz pro žáky 6. tříd je stále platný.

Školní družina DKH a zájmové kroužky

Provoz a organizace školní družiny a DKH je plánován v běžném režimu od 6 do 18 hod dle směrnice ŠD. K zařazení do ŠD nebo DKH použijte přihlášku na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Otevření zájmových kroužků plánujeme jako každý rok poslední týden v září na základě přihlášky. I pro tento účel zvolila škola PCR testování.

Obědy – nabídka školní kuchyně

Z důvodu hygienických opatření zatím školní jídelna nenabízí možnost zakoupení svačin. Obědy zajišťujeme v běžném rozsahu. Odběr stravy pro cizí strávníky nebo pro žáky v první den nemoci, případně sportovců je možný pouze v jednorázových plastových miskách (není možné využívat vlastní nádoby) v době od 11:20 do 11:40 a od 14:10 do 14:30. Takto odebraný oběd je zpoplatněn přirážkou 5,-Kč za balné. Prosíme o dodržování těchto časů a o včasnou informaci tohoto požadavku vedoucímu jídelny.

Nezapomeňte na úhradu záloh stravného. Obědy na 1.9.2021 je nutné objednat individuálně vzhledem k plánovanému zkrácenému vyučování.

Hygiena

Při změně učebny během jednoho dne si žák otře své pracovní místo jednorázovou desinfekční utěrkou nebo jiným připraveným materiálem. Chrání tak především své zdraví.

V učebnách a společných prostorech je stále k dispozici desinfekce.

 

                                                                                              Blanka Lukeš Reindlová

 

 V Liberci 22.8.2021

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

POZOR OPRAVA!

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

 

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

 

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny