česky deutsch

3.B

Úvod » Třídy » 3.B

                                                    Vážení rodiče a milé děti,

                                    vítejte na nástěnce 3. B ve školním roce 2021-2022

                                                                            

Hustý prázdniny

Milé děti,

pokud se vám líbil seminář, který u vás ve třídě vedli lektoři Dramacentra Bezejména, a máte první prázdninový den volno, tak vás srdečně zveme na prázdninový dramatický seminář. Rádi bychom na něm společně prošli dvěma moc pěknými dramátky a také bychom rádi Vaši práci nafotili do připravovaných materiálů dramacentra. Tyto materiály budou sloužit učitelům libereckých škol a fotky práce šikovných dětí se tam opravdu hodí.

Lektoři Dramacentra Bezejména

POMOZME ukrajinským dětem adaptovat se v našem městě, v naší zemi; POMOZME jim najít náhradní domov a bezpečí

Žákovský parlament při ZŠ s RVJ Liberec Husova pořádá finanční sbírku určenou přímo ukrajinským dětem, které se svými rodiči uprchly před válkou a našly zázemí v našem městě. Děti budou navštěvovat adaptační pobyty na školách zřízené Statutárním městem Liberec po celém městě. Finanční náročnost je vysoká. Děti potřebují školní pomůcky, učebnice, základní školní vybavení atd. Řada z dětí zůstane v našem městě a od září se začlení mezi naše žáky do běžných tříd. Je v našem zájmu, aby jejich zařazení proběhlo co nejpřirozeněji a společně s libereckými dětmi vytvořily přátelské klima. Situace v mnoha rodinách není vůbec jednoduchá.

POMOZME jim a nám všem zároveň.

Svůj příspěvek je možné zaslat na účet: 2701173974/2010

nebo v  hotovosti vložit do určené kasičky, která bude umístěna na sekretariátu školy a během velké přestávky ve stánku POMOCNÁ TUŽKA.

Příspěvek do sbírky je dobrovolný, částka v min. výši 50,-Kč je odměněna fotografií živé vlajky, kterou vytvořili žáci a zaměstnanci školy.

Rozvrh třídy

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí       OSV   MA  NJ           ČJL        
Úterý     ČJL   MA      ČJL PRV ČJL HV    
Středa     TV    TV  NJ ČJL PRV      
Čtvrtek     ČJL   MA  ČJL PRV   VV    
Pátek     MA   MA  ČJL NJ      

 

 

 

Informace ze dne 13. 6

Plán akcí do konce června:

14.6. - společné focení (4. vyučovací hodinu)

16.6. – sběr starého papíru

18.6. – Skřítkova stopa (jen pro přihlášené dobrovolníky)

Od 20.6. do 29.6. konec vyučování  a  oběd ve 12:00h

21. 6. – Tierpark Zittau, organizuje paní učitelka Šebestová, podrobnější informace s návratkou pošle po dětech,  https://tierpark-zittau.de/home/

22. 6.  – školní výlet na Lemberk (informace s návratkou děti obdržely)

27.6. – vybírání učebnic (čisté, vygumované, slepené) + odnést Vv boxík

27. 6. - od 17h Loučení s rodiči, Nisa park, Vratislavice n.N. (další informace v emailu z 13. 6.)

28.6. – rozdávání učebnic do 4. třídy (taška!) + Den her (možnost přinést si oblíbenou stolní hru) + úklid třídy

29.6. – plavání, odevzdat klíček od skříňky, vyhodnocení celoroční soutěže týmů

30.6. – rozdávání vysvědčení, odchod cca v 8:40h

 

Informace ze dne 6. 6.

1/ V pátek 10. 6.  -  projektový den 1. stupně "První pomoc" (1. - 5. hodina) 

2/ Děti (zájemci) obdržely návratky s informacemi ke  Skřítkově stopě (jedná se o pomoc s akcí pro prvňáčky v sobotu 18. 6. 2022 od 8,30 do cca 11,00)

3/ Plavání: ve středu 8.  a  15. 6. nutná účast na plaveckém přezkoušení. Ve středu 22. 6. plavání není (výlet), poslední setkání v bazénu se uskuteční 29. 6. - předání plaveckého vysvědčení.

 

 

Informace ze dne 2. 6.

Připomínám:

9. 6. NDL   10, 30 (odchod ze školy v 10,00, návrat v cca 11, 45), zaplatím z TF

 

Učivo 30. 5. - 3. 6.

ČJ - Vyjmenovaná slova - opak., slovesa - číslo, osoba; pozvánka  -  uč. s.92; 97;   Zajíc s.44, 45/1. sl.

Ma -  Dělení se zbytkem; Konstrukce trojúhelníku: uč. s. 95 - 97; 132;  PS s. 32/ 1 - 3; 45/1,2

Prv – Vesmír: uč. s. 66 - 69,  PS s.  60

 

 

Informace ze dne 26. 5.

 Vybíráme 200 Kč do TF

1/  Akce v červnu:

  • 1. 6. MDD – plavání (1. a 2. hodina), hry v přírodě (3. – 5.)
  • 9. 6. NDL   10, 30 (odchod ze školy v 10,00, návrat v cca 11, 45), zaplatím z TF
  • 14. 6.  focení 
  • 16. 6. - sběr papíru
  • 21. 6. -  výlet do ZOO v Žitavě (bude placeno sponzorským darem od rodičů Viktorky Jedličkové), podrobnější informace s návratkou  pošlu po dětech
  • 22. 6. -  výlet na Lemberk  (cena cca 100Kč), taktéž podrobnější informace s návratkou  pošlu po dětech
  • 27. 6. – rozloučení se třídou  od 17, 00 hodin na dětském hřišti Nisa park ve Vratislavicích, zvýhodněný vstup 90 Kč/osoba

 

2/Informace ke sběru papíru:

Papír je možné:

a) přivézt k nám ke škole jako obvykle

b) dovézt přímo do sběrného dvora FCC Liberec (Ampérova 496) a pod naším IČO: 72741554 papír odevzdat. Díky nahlášení tohoto čísla bude váha papíru zapsána k našemu účtu.

 

Učivo 23. - 27. 5.

ČJ - Vyjmenovaná slova po z,  opak. VS (B - V)  -  uč. s.93 - 95, PS 29;  Myška s. 28; Zajíc s. 38, 39, 42

Ma -  Násobení a dělení náýsobků deseti jednocif. číslem; jednotky délky: uč. s. 93 -94; 131;  PS s.30, 31; 44/5

Prv – Roční období, Slunce a planety: uč. s. 66 - 68,  PS s.  58 - 59  (Planetárium)

 

 

Informace ze dne 20. 5.

Ve čtvrtek 26. 5. se konají společné třídní schůzky od 17,00 v naší třídě.

Další info:

1/ Na pondělí 23. 5. mají mít děti připravené informace a obrázky k vybranému živočichovi.

2/ V úterý nás čeká test z prvouky podle strany 57 v PS

3/ Ve čtvrtek 26. 5. – návštěva IQ Landie (děti obdržely informace s návratkou)

4/  MDD 1. 6. – ráno plavání v bazénu, návrat do školy – svačina, poté program v přírodě (hry se spolužáky ze 4. C). Konec dle rozvrhu.

5/ Termín výjezdu do Žitavy platí původní, pravděpodobně  21. 6.

6/ Sběr papíru 16. 6.

 

Informace ze dne 12. 5.

1/ Na hlavní stránce webu se můžete seznámit s nabídkou odpoledního programu 1. června (viz zpráva na  whatsappu naší třídy).

2/ Na whatsappu si můžete prohlédnout i fotografie z úterního vydařeného programu v lese. Paní vychovatelce moc děkujeme za organizaci.

3/ Připomínám: 

18. 5. - opakovací test z českého jazyka ( vyjmenovaná slova, slovní druhy, určování podst. jmen)

19. 5. - NDL ; rozvrh tento den: ČJ, MA, PRV

4/ Na měsíc červen  plánujeme společně s p. učitelkami NJ výlet - výjezd naší třídy do Žitavy. Je potřeba, aby děti měly cestovní doklad (pas, občanský průkaz).

Učivo 9. - 13. 5.

ČJ - Vyjmenovaná slova po v,  opak. podst. jm., slovních druhů  -  uč. s.88 - 90, PS 25 - 27;  Myška s. 25

Ma -  Násobení a dělení deseti, rýsování kružítkem: uč. s. 89 - 90;  PS s.28

Prv – Živočichové - savci, ptáci: uč. s. 61 - 62,  PS s.  52 - 53

 

 

Informace ze dne 5. 5.

1/ Na pondělí 9. 5.  – deník (příběh, pohádka na vybraná VS po S a V)

Úterý 10. 5.  – pobyt v lese (viz informace s návratkou)

Ve čtvrtek  12. 5. si na čtení mohou děti přinést atlasy či encyklopedie zvířat (aktuálně savci, ptáci)

2/ Ve čtvrtek 19. 5. – NDL -  představení DODO, od 10,30 (odchod ze školy v 10,00, návrat na oběd cca 11,50), vstupenky zaplatím z TF

3/ Čekají nás opakovací testy:       9. 5.   z matematiky

                                                      18. 5.  z českého jazyka

5/  V úterý 14. 6.  – focení třídy

 

Učivo 2. - 6. 5.

ČJ - Vyjmenovaná slova po v,  opak. podst. jm.  (pády) -  uč. s.85 - 87, PS 23 - 25;  Myška s. 24

Ma -  Sčítání a odčítání stovek; přenášení a porovnávání délky úsečky, rýsování kružítkem: uč. s. 86 - 87; 129 -130;  PS s.26 - 27; 43

Prv – Živočichové - znaky; savci: uč. s. 59 - 61,  PS s. 50 - 52

 

Informace ze dne 29. 4.:

1/ V Bakalářích najdete hodnocení dětí ve čtvrtletí.

2/ Co nás čeká:

10. 5.  pobyt v lese a  sázení stromků (podrobnější informace zašlu po dětech)

26. 5. Planetárium -  (podrobnější informace zašlu po dětech)

 

Učivo 25. - 29. 4.

ČJ - Vyjmenovaná slova po s -  uč. s.82 - 84, PS 22, 23/1,2; Myška s. 20 -21

Ma -  Sčítání a odčítání stovek; přenášení úseček, rýsování kružítkem: uč. s.83 -85; 129 -130 PS s.24 – 25; 42, 43/ 1,2

Prv – Rostliny a jejich části: uč. s. 57 – 58,  PS s. 49

 

Informace ze dne 13. 4.

Ve čtvrtek 21. 4. odpadá odpolední vyučování z důvodu konání zápisu. Děti odcházejí na oběd ve 12, 10 hod. a poté jdou domů nebo do ŠD.

V pátek 22. 4. připomínám návštěvu knihovny.

Všem přeji veselé a pohodové velikonoční svátky 

Š. Irová

Učivo 11. – 13. 4.

ČJ – Procvičování VS po p; tvoření  velikonočního přání (znalost adresy!) :   uč. s.78 - 79, PS „Zajíc“ s. 33 / 1. , 2. sl.

Ma -  Sčítání s přechodem přes sto -  typu 770 + 59 :  uč. s.78 -80; PS s. 22

Prv – Velikonoce:   PS s. 47

 

Informace ze dne 7. 4.

Program v knihovně byl moc hezký. Děti byly šikovné a pracovité, všechny úkoly pečlivě plnily. Vysloužily si pochvalu nejen ode mě a paní vychovatelky, ale především je velmi chválila paní knihovnice. Za odměnu  naši třídu pozvala na akci OKnA 2022 (soutěžní přehlídku o knihovnických aktivitách), kde se zúčastníme jako modelová třída pro ukázku jedné z knihovnických aktivit. Akce se koná 22. 4. 2022 od 10, 20 do 11, 20 ( odchod ze školy v cca 9, 50, návrat kolem 12. hodiny). Už se všichni na netradiční návštěvu knihovny těšíme.

Učivo 4. - 8. 4.

ČJ - Vyjmenovaná slova po p -  uč. s.77, PS 19, 20; Myška s. 16 - 17 

Ma -  Odčítání s přechodem; kruh, kružnice: uč. s.76 - 78;128 PS s. 20 - 21; 42

Prv – Světlo a teplo, Velikonoce: uč. s. 53 - 54,  PS s. 45 - 46

 

Informace ze dne 1. 4.

7. 4. – návštěva knihovny (9,30 – 11,45)

8. 4. – kdo chce tvořit, přinese si na přestávku vyfouknutá vajíčka

Během příštího týdne mi zájemci nahlásí, jakou aktivitu na téma Velikonoce si připraví pro spolužáky na předvelikonoční období. Může se jednat o: seznámení s rodinnou oslavou Velikonoc, ukázky výzdoby,  symboly, zvyky, jednoduché tvoření, … (tento úkol je dobrovolný)

Učivo 28. 3. – 1. 4.

ČJ - Vyjmenovaná slova po p -  s.73 - 75, PS 17 - 18 

Ma -  Čísla do tisíce; kruh, kružnice: uč. s.73 - 76; PS s. 17 - 19

Prv – Půda, Světlo a teplo: uč. s. 52 - 53,  PS s. 44 - 46

 

Informace ze dne 25. 3.

1/ Ve čtvrtek 31. 3. proběhnou konzultační on-line třídní schůzky od 16, 00 hod. Zapisujte se opět do tabulky (viz odkaz na hlavní stránce). Odkaz pro přihlášení zašlu příští týden.

2/ Fotografie živé vlajky objednávejte taktéž přes odkaz na hlavní stránce webu. Příspěvek můžete zasílat na účet nebo mohou děti nosit do školy v hotovosti.

Učivo 21. -  25.3. 

ČJ - Podst. jm. - rod, číslo, pád: uč. s.69 - 72, PS 16, 17/1  

Ma -  Čísla do tisíce (odčítání typu 500 - 2, 540 - 2); hmotnost a objem; kruh, kružnice: uč. s.70 - 72; 126 - 127,   PS s. 16, 41

Prv – Voda; Vzduch: uč. s. 49 - 51,  PS s. 41 - 42

 

Informace ze dne 18. 3.

1/ Ve středu 23.3. se v naší škole koná akce na podporu Ukrajiny. Bude se jednat o společnou fotografii – živý obraz ukrajinské vlajky. Účast je dobrovolná (proberte doma s dětmi). Zájemci o fotografii jejím zakoupením (min. částka 50,-Kč) přispějí do sbírky věnované ukrajinským dětem v Liberci na realizaci jejich adaptačních pobytů.

2/ Na úterní hodinu čtení si děti mohou donést některou z knížek pro děti od Karla Čapka.

Informace ze dne 17.3.

1/ Moc děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc v Den otevřených dveří .

2/ V pondělí 21.3. mohou děti přijít v růžovém, zeleném, nebo bílém tričku a oslavit společně ve škole  první jarní den (akce školního parlamentu).

Zároveň si žáci mohou obléci 2 odlišné ponožky v tzv. Ponožkový den (vyjádříme tak podporu osobám s Downovým syndromem).

3/ Další akci (zdobení vajíček ) chystají žáci ze školního parlamentu na 8. 4. - je potřeba přichystat 2 - 3 vejdumky.

Informace ze dne 14. 3.

V pátek 18. 3. proběhne celostátní soutěž Matematický klokan 2022, naše třída se zúčastní kategorie Cvrček. 

Učivo 14. – 18. 3. 

ČJ -  Opak slovních druhů; podst. jm. - rod, číslo: uč. s.  66 - 69 , PS 13 - 15

Ma -  Čísla do tisíce: uč. s. 66 - 69   PS s. 14 - 15

Prv –  Uhlí, ropa; Voda: uč. s. 49 - 51,  PS s. 41 - 42

 

Informace ze dne 11. 3.

1/ Minulý pátek jsme měli možnost seznámit se s dalším povoláním. Nejen o své profesi, ale i o historii létání a letadlech nám přišel vyprávět tatínek Anežky Hospodářové. I jemu moc děkujeme za poutavé povídání, krásnou prezentaci a ukázku zajímavých  předmětů z leteckého oboru. (viz foto)

2/ Na dalších fotografiích se můžete podívat na práci dětí v hodinách prvouky. Všechny moc chválím za super splněný domácí úkol o horninách, spolupráci ve skupinkách a povedenou prezentaci. Rodičům moc děkuji za pomoc s přípravou. V úterý si napíšeme testík ze získaných informací, připravovat se děti mohou také podle učebnice na s. 47 – 48.

3/ V sobotu 12. 3. se budeme těšit na pomocníky na DOD.

4/ Příští týden si na čtvrtek na VV (17. 3.) každý přinese větší jehlu + bavlnku a na pátek (18. 3.) na geometrii budeme potřebovat kružítko. Prosím o jeho  zkontrolování.

Učivo 7. – 11. 3.

ČJ -  Spojky, částice, citoslovce: uč. s. 65 - 66 , PS 10- 12

Ma -  Čísla do tisíce; Rovinné útvary: uč. s. 64 – 65; 125,    PS s. 12 – 13; 40

Prv –  Horniny a nerosty: uč. s. 47 - 48,  PS s. 40

 

Informace ze dne 3. 3.

D.Ú. z prvouky na úterý 8. 3. - k zadané hornině (žula, pískovec, nebo vápenec) zjistit informace (které budou děti  schopny předat ostatním), popř. přinést horninu, obrázky, encyklopedie, atlasy ...

Zítra 4. 3. se těšíme na besedu o povolání leteckého vědce s tatínkem Anežky Hospodářové (od 9, 00)

Učivo 28. 2. – 4. 3.

ČJ -  Příslovce, předložky: uč. s. 62- 64 , PS 10

Ma -  Čísla do tisíce – sčítání, odčítání bez přechodu přes základ: uč. s. 60 - 63 ,   PS s. 10 - 11

Prv –  Minulost, současnost, budoucnost; Lidské výtvory : uč. s. 44 - 46 ,  PS s. 38, 39/1

 

Informace ze dne 25. 2.

1/ Děkuji rodičům, kteří  vyplnili dotazník - tzv. mapu školy. Těm, kteří se k vyplnění chystají (prosím do pondělí 28. 2.) připomínám, že heslo najdou v mailu ze dne 3.2.

2/ Děti si odnesly informace, které se týkají zájmu o ŠD v příštím roce, posílejte zpět vyplněné návratky.

3/ Tento týden proběhly dvě zajímavé akce – v úterý jsme strávili dopoledne s Markétinou dopravní výchovou; v pátek  jsme měli  program o povolání truhláře  s panem M. Kopeckým, kterému moc děkujeme za poutavé povídání a hezký výrobek,  zároveň děkujeme i mamince Matýska a Toníka  Gebrtových za zprostředkování této besedy.

Učivo 21. - 25. 2.

ČJ -  Číslovky, slovesa: uč. s.60 - 62 , PS 8 - 9

Ma -  Čísla do tisíce – čtení, porovnávání: uč. s. 56 - 58 ,   PS s. 8 - 9

Prv – Zájmové organizace, charita : uč. s. 43 - 44 ,  PS s. 37

Informace ze dne 11.2.


Moc děkujeme tatínkovi Johanky Fischerové za včerejší velmi zajímavé povídání o povolání lékaře. 

Děti si v týdnu odnesly domů nabídku oblečení s logem školy.

Co nás čeká po jarních prázdninách:

22.2. celé dopoledne program s tématikou dopravní výchova (1. - 4. hodina)

25.2. beseda s panem truhlářem o jeho povolání, děti se budou podílet i na výrobě dřevěné drobnosti (cca 1.- 3. hodina)

4. 3. beseda s tatínkem Anežky Hospodářové o povolání leteckého vědce
Moc děkujeme za všechny zajímavé nabídky.

Vám i  dětem přeji krásné jarní prázdniny, užijte si zimu a sníh :)

 a připojuji vzkaz ze školní jídelny:

Vážení klienti,
v poslední době se opět množí problémy s objednáváním a výdejem obědů. Pro pravidelné objednávání jídel je NUTNÉ mít uhrazenou zálohu do 20-tého předcházejícího měsíce pod správným variabilním symbolem. Děti často přicházejí s tím, že jim nelze oběd objednat.
Zároveň je nutné dodržovat pravidla pro objednávání a odhlašování obědů - objednat lze do 14.00 hodin předcházejícího PRACOVNÍHO dne (pozor svátky, prázdniny)
Odhlašovat je možné do 8.00 hod ráno
Jídlo do krabičky nutné ohlásit též do 8.00 hodin ráno
Dětem bez čipu či karty nelze oběd vydat. Je důležité, aby žák znal heslo do svého účtu pro vytištění náhradní stravenky. Snažíme se všem maximálně vyhovět za zachování plné kvality našich služeb.
Prosíme vás o součinnost a dodržování pravidel pro plynulý chod naší jídelny.

S pozdravem
Mgr. Marcel Novotný

 

 

 

Co máme za sebou:

Preventivní program „On“  21. 9.

Hlavním cílem programu bylo posílit toleranci k odlišnostem. Lekce byla vedená technikou dramatické výchovy a tak měly děti možnost podívat se na tento problém v roli, očima někoho jiného. Pod vedením zkušené lektorky M. Čechlovské se děti velmi dobře bavily a zároveň okusily zajímavé prožitky prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. 

 Vzkaz a pozvánka pí Čechlovské, která vedla program primární prevence s našimi dětmi v úterý 21. 9.

Vážení rodiče,

jelikož jsme měli tu čest, jako lektoři Dramacentra Bezejména, poznat Vaše děti na programech primární prevence v ZŠ Husova, rádi bychom je pozvali na naše pravidelné akce. Na webových stránkách http://dramacentrumbezejmena.cz/ v sekci "tábory" najdete jak archivní deníčky z táborů již uskutečněných, tak pozvánku na aktuální podzimní tábor a v brzké době pozvánky na tábory jarní i letní. Budeme potěšeni, když se stanete pravidelnými návštěvníky našeho webu a rádi se s Vašimi dětmi na našich akcích uvidíme.

S přáním klidného školního roku

Miloslava Čechlovská

Pobyt v přírodě – Pláně pod Ještědem 15. – 17. 9. 2021

Navzdory nepříznivému počasí a dalším okolnostem (lanovka mimo provoz, výpadek elektřiny) jsme si pobyt společně užili a podle zpětné vazby dětí se líbil. Většina dětí prokázala výborné turistické schopnosti při stoupání do kopců i v deštivém počasí. Velkou pochvalu si zaslouží všichni, kteří se aktivně zapojovali do všech činností a her a snažili se  pomáhat ostatním. Paní vychovatelce děkujeme za fotografie, podle nichž jste si mohli s dětmi o našem pobytu více popovídat.

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:             27. a 29. 10. 2021            

Vánoční:               23. 12. – 2. 1. 2022 (nástup do školy 3. 1. 2022)

Pololetní:             4. 2. 2022

Jarní:                    14. 2. – 20. 2.. 2022

Velikonoční:         14. 4. 2022

Hlavní:                 1. 7. -  31. 8. 2022

Třídní schůzky:

7. 10. 2021 

25.11. 2021 - konzultační

13.1. 2022 - konzultační

31.3. 2022 - konzultační

26.5. 2022

 Důležitá telefonní čísla a adresy:

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Sekretariát školy:  731 632 396 

-        Ředitelka: Mgr. Blanka  Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

         email: sarka.irova@husovaliberec.cz

         tel: 603 479 314

 

 

                                                                                          

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

POZOR OPRAVA!

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

 

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

 

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny