česky deutsch

3.A

Úvod » Třídy » 3.A

28. května 2020 

Dobrý den, 

děti pracují s velkou chutí. Stíháme téměř neskutečné. Dokázaly jsme 100% naplnit plán. Dokončily jsme 3 strany v PS_ČJ do strany 31 včetně. Pilně opakujeme všechny řady VS i slova příbuzná. Z MT opakujeme násobení a dělení, zatím to občas drhne, ale zlepšujeme se. V PS jsme dokončily strany 30  a 31. Z geometrie jsme vypracovaly stranu 39 v PS. V prvouce jsme začaly kapitolu Živočichové. Vyvodily jsme si jejich společné znaky a doplnily s. 51 pracovního sešitu. 

V pátek budeme opakovat a dokončíme aktivity z oblasti osobnostního rozvoje, které pravidelně zařazuji každý den. 
V pondělí je MDD. Půjdeme na výlet, nebo strávíme zábavné dopoledne ve škole. Udělejte si také pauzu a společně to jak se náleží oslavte. Přeji vám pevné zdraví a pohodu do dalších dní. Pozdrav posílá paní učitelka Mirka Brejchová

 

 

24. května 2020


Dobrý den, vítám vás po delší době na nástěnce třídy. 
Budu vás touto cestou pravidelně nejméně jedenkrát týdne informovat o dění ve 3. A. Na nástěnku budu dávat také aktualizované informace o probraném učivu pro děti, které zůstávají pracovat doma. 
V následujích týdnech se zaměříme na to, aby se nám podařilo probrat z učiva 3. ročníku vše podstatné. Předpokládám, že bychom mohli průměrně týdně vypracovat 3 strany v pracovních sešitech z ČJ i MT, z učiva prvouky zjistím, co bude aktuální a dám zprávu. 

 

Předpoklad probraného učiva na týden od 25. 5.2020 


ČJL - PS_ s_ 29, 30, 31. Učebnice_ s_93, 94, 95, 96.
MT - PS_s_30, 31. Učebnice _s_92, 93, 94. K tomu jednu ze stran z geometrie vzadu, musím zjistit, kde žáci s paní učitelkou pracovali naposled.Poté napíšu aktuální informace.
Prv - obdobně. Musím zjistit, kde žáci s paní učitelkou pracovali naposled. Napíšu aktuální informace.
Jde o přepoklad, v pátek napíšu, co se reálně podařilo. Budete-li potřebovat, kontaktujte mě emailem. 
Zdraví a hodně sil přeje paní učitelka Mirka Brejchová 

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

Moc bych Vám všem chtěla poděkovat za nasazení, aktivitu a spolupráci ve výuce angličtiny na dálku, dětem za skvěle vypracované úkoly, rodičům za pomoc a „náhradní paní učitelku“. Během tohoto období jste společně udělali spoustu práce, osobně mám pocit, že jsme rozhodně nezaháleli a jsme relativně dobře připraveni do dalšího ročníku.

Výuka angličtiny jako samostatného předmětu do konce června již nebude (nemohu docházet do jednotlivých skupin, povedu jen jednu skupinu jiného ročníku po celou dobu). Do konce školního roku se budu snažit poskytovat vyučujícímu odkazy na písničky a videa, která budou sloužit zejména k odreagování během vyučování. Budou to písničky, které děti znají (nechci zatěžovat metodikou k písničkám neangličtináře). Tyto odkazy najdou rodiče dětí v domácím vzdělávání v mé složce na sdíleném disku jako doposud. Mějte prosím trpělivost, odkazy dodám během následujícího týdne. Pokud byste se doma nudili, můžete projet znovu mé přípravy, ale tuto situaci nepředpokládám…

Ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za perfektní spolupráci, vím, že to pro Vás nebylo snadné a ráda bych Vám popřála hodně sil a pohody v následujících týdnech. Ve škole jsem k zastižení každý den, tak kdybyste ode mne něco potřebovali, neváhejte se na mne obrátit

Jana Flossmannová

Důležité údaje:

 • Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
 • Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 • E-mail: info@zskola.cz
 • Telefon ředitelna: telefonní číslo: 733 518 277
 • Kancelář: telefonní číslo: 731 632 396
 • Jídelna: 485 102 945
 • Družina: 739 334 394
 • Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 • Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                   
 • Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Brejchová, tel.: 605 324 426, email:miroslava.brejchova@husovaliberec.cz

Prázdniny

 • Hlavní prázdniny                               1. 7. – 31. 8. 2020
 • Ředitelské volno:                               29. – 30. 6. 2020

 

 

Pro lepší organizaci jsme pro vás vytvořili jednotnou platformu pro zadávání domácí práce žáků.

Na tomto odkazu naleznete složku třídy svého žáka. V té se budou v následujících týdnech nacházet vždy aktuální informace a zadání pro domácí práce.

 

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 3.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV AJ ČjL ČjL Prv ČjL      
Úterý Ma ČjL Aj Vv        
Středa Ma Aj Ma ČjL Prv        
Čtvrtek Pla vání Ma Prv   ČjL      
Pátek Hv ČjL Ma ČjL          

 

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00