česky deutsch

3.A

Úvod » Třídy » 3.A

Vážení rodiče a milé děti, 
 vítejte na nástěnce 3. A ve školním roce 2021-2022

Hustý prázdniny

Milé děti,

pokud se vám líbil seminář, který u vás ve třídě vedli lektoři Dramacentra Bezejména, a máte první prázdninový den volno, tak vás srdečně zveme na prázdninový dramatický seminář. Rádi bychom na něm společně prošli dvěma moc pěknými dramátky a také bychom rádi Vaši práci nafotili do připravovaných materiálů dramacentra. Tyto materiály budou sloužit učitelům libereckých škol a fotky práce šikovných dětí se tam opravdu hodí.

Lektoři Dramacentra Bezejména

POMOZME ukrajinským dětem adaptovat se v našem městě, v naší zemi; POMOZME jim najít náhradní domov a bezpečí

Žákovský parlament při ZŠ s RVJ Liberec Husova pořádá finanční sbírku určenou přímo ukrajinským dětem, které se svými rodiči uprchly před válkou a našly zázemí v našem městě. Děti budou navštěvovat adaptační pobyty na školách zřízené Statutárním městem Liberec po celém městě. Finanční náročnost je vysoká. Děti potřebují školní pomůcky, učebnice, základní školní vybavení atd. Řada z dětí zůstane v našem městě a od září se začlení mezi naše žáky do běžných tříd. Je v našem zájmu, aby jejich zařazení proběhlo co nejpřirozeněji a společně s libereckými dětmi vytvořily přátelské klima. Situace v mnoha rodinách není vůbec jednoduchá.

POMOZME jim a nám všem zároveň.

Svůj příspěvek je možné zaslat na účet: 2701173974/2010

nebo v  hotovosti vložit do určené kasičky, která bude umístěna na sekretariátu školy a během velké přestávky ve stánku POMOCNÁ TUŽKA.

Příspěvek do sbírky je dobrovolný, částka v min. výši 50,-Kč je odměněna fotografií živé vlajky, kterou vytvořili žáci a zaměstnanci školy.

Rozvrh třídy

 

  1 2 3 4 5 6 7 8  
  7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:50 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20  
Pondělí OSV Aj ČjL Ma Prv do 13h        
Úterý Ma ČjL Prv ČjL        
Středa ČjL Ma ČjL Aj Vv do 13h        
Čtvrtek ČjL Ma Prv ČjL   Hv      
Pátek Tv Tv Ma Aj ČjL        

 

 

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 26.5. se v naší třídě od 17h konají společné třídní schůzky. 

 

Sběr

16.6. se koná sběr starého papíru.

 

Sázení stromků - Jizerské hory

 

Vesmír

V prvouce nás v posledním měsíci zcela pohltilo téma Vesmír. Z dětí se stali experti na vylosované planety a při hodinách nás se svými objevy seznamovali. V malých skupinkách vytvořili ke svým prezentacím také plakátky, ve větších - těch celoročních pak vytvořili své vesmíry v rámci Vv. Celé téma jsme uzavřeli povedenou návštěvou Planetária v IQlandii :).

Plánované testy, písemné práce:

1/ 5.5. - prvouka - Vesmír

2/ 11.5. matematika

3/ 18.5. český jazyk

 

Informace ze dne 5.5..:

1/ Co nás čeká:

10.5. sázení stromků - děti si dnes odnesly domů návratku

19.5. NDL - pohádka "Dodo"

24.5. návštěva ZUŠ + koncert (pí Kadlas - maminka Evičky)

30.5. beseda o povolání (p. Hrdlička – tatínek Terezky)

1.6. exkurze do firmy Alfavaria (pí Chomová – maminka Olíka)

14.6. focení

2/ V Bakalářích najdete hodnocení dětí ve čtvrtletí.

3/ Děti se nově učí pracovat s kružítkem. Dnes jsme se učili rýsovat kružnice o daném poloměru. Vše je pro ně nové = prosím, pomozte jim s kontrolou techniky držení kružítka atd. Je nutné, aby trénovaly i doma!

S pozdravem K. Štěpánová

 

Informace ze dne 8.4.:

1/ V úterý 12.4. přijde s dětmi besedovat o své práci další rodič - tentokrát tatínek Terezky H. - pro nemoc zrušeno

2/ Některé děti mají stále velké problémy s násobilkou. Doporučuji i nadále denně trénovat.

3/ Dnes jsme po delší době pracovali s kružítkem. I tuto dovednost je třeba trénovat + není možné, aby děti neměly funkční kružítka. V hodinách není čas na opravy - prosím, toto nechávám zcela na vás.

4/ V úterý 19.4. si mohou chlapci přinést pomlázky a dodatečně koledovat i ve třídě. Děvčata si pro ně mohou nachystat nějaké dobrůtky, vajíčka, mašličky...

5/ Ve čtvrtek 21.4. odpadá odpolední vyučování. Ve 12:10h půjdou děti na oběd, poté mohou do ŠD nebo domů.

Příjemný víkend přeje K. Štěpánová

 

Informace ze dne 1.4.:

1/ Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili online schůzek.

2/ Co nás čeká příští týden:

v pondělí 4.4. - prvouka - test Voda

v úterý 5.4. - na prv přinést v sáčku/kelímku trochu hlíny

v pátek 8.4. - na geometrii funkční kružítko + zájemci na přestávku vyfouknutá vajíčka

V prvouce nás brzy čeká téma Vesmír. Děti si mouhou nachystat encyklopedie.

Pěkný víkend všem přeje K. Štěpánová

 

Informace ze dne 25. 3.

1/ Ve čtvrtek 31.3. proběhnou od 16, 00 h konzultační on-line třídní schůzky. Zapisujte se opět do tabulky (viz. odkaz na hlavní stránce). Odkaz pro přihlášení zašlu příští týden.

2/ Fotografie živé vlajky objednávejte taktéž přes odkaz na hlavní stránce webu. Příspěvek můžete zasílat na účet nebo mohou děti nosit do školy v hotovosti.

 

Ponožkový den\

Informace ze dne 18.3.

1/ V pondělí 21.3. mohou děti přijít "jarně" oblečené - např. v růžovém, bílém nebo zeleném tričku :). Zároveň si mohou obléci 2 odlišné ponožky - viz. Ponožkový den (podpora osob s Downovým syndromem).

2/ Na úterní hodinu čtení si děti mohou donést některou z knížek pro děti od Karla Čapka.

3/ Ve středu 23.3. se v naší škole koná akce na podporu Ukrajiny. Bude se jednat o společnou fotografii – živý obraz ukrajinské vlajky. Účast je dobrovolná (proberte doma s dětmi). Zájemci o fotografii jejím zakoupením (min. částka 50,-Kč) přispějí do sbírky věnované ukrajinským dětem v Liberci na realizaci jejich adaptačních pobytů.

4/ Ve čtvrtek děti čeká opakovací test na téma nerosty a horniny.

5/ Začněte chystat vyfouknutá vajíčka - na 8.4. chystají žáci ze školního parlamentu zdobení vajíček.

Pěkný víkend všem přeje K. Štěpánová

 

Návštěva p. Singh - 14.3.

Dnes naši třídu navštívil tatínek Pepinky - pan Singh. Dětem vyprávěl nejen o tom, co práce kuchaře obnáší, ale i o místech, kde už vařil, o oblíbených jídlech a o tom, jak se jí, žije a slaví v jeho rodné Indii. Odpovídal na spoustu zvědavých otázek třeba i na tu, jak se vlastně dostal do Čech. Ze svých dovedností dětem ukázal, jak kuchaři krájí, což vzbudilo velký obdiv. Nejvíc ale všechny potěšily palačinky, které byly prý mnohem lepší než ty české... :). Ještě jednou děkujeme za nabídku přijít nám představit své povolání.

 

 

Informace ze dne 9.3.:

1/ I nadále se pilně věnujeme povoláním. Po návštěvě pí Huškové (zooložky) k nám do třídy zavítal p. Kopecký (truhlář) a včera nás do svého ateliéru pozvala maminka Johanky - pí Janďourková (architektka). Všem moc děkujeme za zpestření výuky a připravený program. Prohlédněte si přiložené fotografie :).

2/ Další fotografie ilustrují výtvarné nadání vašich dětí - prodívejte se na jejich obrázky.

3/ Pokud by se někdo z přihlášených dětí nemohl zúčastnit sobotní akce DOD, nic se neděje - dobrovolníků je opravdu mnoho. Stačí, když pošlete lísteček.

4/ V pondělí 14.3. přijde dětem o své práci vyprávět p. Singh :).

5/ Na úterní Pč si každý přinese větší jehlu + bavlnku.

Pěkný večer přeje K. Štěpánová

 

 

Informace ze dne 28.2.:

Dnes si děti vylosovaly nerost/horninu. Do příštího týdne si mají zjistit nějaké informace, které budou schopny předat ostatním.

Zároveň si mohou přinést i atlasy mineralogie.

 

Informace ze dne 22.2.:

1/ Děkuji rodičům, kteří již vyplnili dotazník - tzv. mapu školy. Těm, kteří se k vyplnění chystají, připomínám, že heslo najdou v mailu ze dne 1.2. :).

2/ Včerejší dopoledne bylo ve znamení dopravní výchovy. Moc chválím děti, které byly po celé 4h velmi pozorné a aktivní :)).

3/ Dnes k nám přišla na besedu maminka Aličky. Děti seznámila s prací zoologa a své vyprávění doplnila o ukázky nejrůznějších přírodnin. Děkujeme!

4/ 1.3. nás čeká návštěva truhláře a 8.3. půjdeme do architekt. ateliéru.

5/ Fotografie z 21. a 22.2.:

 

 

Informace ze dne 29.1.:

1/ V pondělí 31.1. rozdáváme vysvědčení. Konec výuky dříve - již v 11,30h. Poté oběd a odchod do ŠD.

2/ V úterý 1.2. si budeme při prvouce povídat o zájmových a charitativních organizacích. Prosím, poraďte dětem, které organizace jsou/jste členem, příp. zda příspíváte nějaké charitativní organizaci a čemu se věnuje. Děkuji

3/ V matematice nás čeká procvičování času na hodinách analogových a digitálních. Někteří žáci mají papírové hodiny ve škole :).

4/ Z minulého týdne připomínám: prosbu o nabídku besedy o vašem povolání, příp. návštěvu u vás ve firmě

                                                      recitační soutěž

                                                      4.2. budou pololetní prázdniny

5/ A tady ukázka našich aktivit z tohoto týdne:

 

 

Informace ze dne 20.1.:

1/ Prosím, přečtěte si email ohledně aktuálního dění ve třídě.

2/ V pondělí 24.1. si budeme při prvouce povídat o tom, co děti zjistily o svém narození a prvních letech života (viz. DÚ ze 17.1. - list).

3/ V úterý čeká děti test z prvouky - téma: Lidské tělo.

4/ Pokud by byl někdo z rodičů ochoten přijít do školy nebo nás pozvat k sobě do zaměstnání (firmy) a povědět dětem něco o svém povolání, ozvěte se mi, prosím. Vloni třídu navštívila maminka Pavlínky a velice zajímavě vyprávěla o své práci v KNL :).

5/ 8.2. se bude konat třídní kolo recitační soutěže. Všichni žáci si připraví báseň o min. 20 verších, budou znát autora a název básně. Prosím, pomozte dětem s výběrem a vybavte je kopií textu. Vybraný žák postoupí do školního kola (9.2.), příp. pak dál do kola krajského...

6/ Vysvědčení budeme rozdávat 31.1., konec výuky po 4.vyučovací hodině. 4.2. budou pololetní prázdniny.

 

 

Informace ze dne 6.1.:

Nabízím odkazy na stránky, kde mohou děti trénovat násobilku:

https://www.umimematiku.cz/

a vyjmenovaná slova:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

 

Loučeň 21.12.:

Děkujeme Radě rodičů a vedení školy za nápad a organizaci dnešního výletu. Zámek je opravdu krásně vánočně nazdobený, dýchl na nás slavnostní atmosférou. V každé místnosti jsme si mohli prohlédnout jiný vánoční stromeček, v hudebním salonku zahrála naše děvčata na klavír, venku jsme viděli obří adventní věnec, děti si vyrobily vánoční ozdobu a nakonec se proběhly v největším tisovém bludišti. Návštěvu zámku vřele doporučuji i jako rodinný výlet :).

Ráda bych se s vámi touto zprávou pro letošní rok rozloučila - děkuji za spolupráci a přeji všem dětem i rodičům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně sil!

K. Štěpánová

 

Vánoce ve 3.a:

Dnes 20.12. jsme si užili prima den. Po chvilce práce přišlo už jen samé hraní (s vlastními donesenými hračkami a hrami nebo s pod stromečkem nalezenými kartami Prší), kreslení, vánoční čtení a hlavně "vaření". Děti pracovaly podle návodu a s kamarádem - kamarádkou si samy připravily chutnou svačinku Santovy banánky. No a když už měly ve škole nůž a prkénko, tak jsme také nezapomněli na tradici krájení jablíčka a hledání hvězdičky. Věřím, že si dnes všichni pochutnali a už se těší na zítřejsí výlet :).

 

Den stromů

Malí průvodci městem

 

Exkurze na radnici

 

Informace ze dne 22.9.:

1/ Dnes jsme se účastnili 3 - hodinového preventivního programu "ON". Foto níže. Hlavní myšlenkou celého dne byla tolerance k odlišnostem. Zde je vzkaz od vedoucí projektu pí Čechlovské:

Vážení rodiče,

jelikož jsme měli tu čest, jako lektoři Dramacentra Bezejména, poznat Vaše děti na programu primární prevence v ZŠ Husova, rádi bychom je pozvali na naše pravidelné akce. Na webových stránkách http://dramacentrumbezejmena.cz/ v sekci "tábory" najdete jak archivní deníčky z táborů již uskutečněných, tak pozvánku na aktuální podzimní tábor a v brzké době pozvánky na tábory jarní i letní. Budeme potěšeni, když se stanete pravidelnými návštěvníky našeho webu a rádi se s Vašimi dětmi na našich akcích uvidíme.

S přáním klidného školního roku

Miloslava Čechlovská

Pláně pod Ještědem 15. - 17.9. 2021

 

K tomu, abych vám přiblížila, jak jsme si školu v přírodě užili, jsem se rozhodla použít hesla vybraná dětmi při závěrečném zhodnocení jako ty nej zážitky. S pomocí slov a fotografií vám tak budou moci svoje zážitky popsat samy :).

 

Horská služba - nejede lanovka - ubytování - polední klid - fotbal - Latríny - borůvkové knedlíky - stezka odvahy - nejde proud - 12 měsíčků - vodopád - pohádkový strom - lom Basa - zdobení totemů - hra Totemy - trička

 

Ode mne jen pár poznámek:

Moc chválím děti - bez problémů a zbytečného "brblání" se dokázaly popasovat s deštivým počasím, delšími pochody i nečekanými změnami, kterých jsme si tentokrát opravdu užili :). I když si některé hodně stýskaly, ostatní je utěšovaly a pomáhaly jim smutek překonat. Spousta dětí je a bude skvělými týmovými hráči, můžete na ně být hrdí :)).

 

 

Vstup do elektronické žákovské knížky je přes Bakaláře viz. web školy (dole).

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Pololetní:             4. 2. 2022

Jarní:                    14. 2. – 20. 2.. 2022

Velikonoční:         14. 4. 2022

Hlavní:                 1. 7. -  31. 8. 2022

 

Třídní schůzky:

31.3. 2022 - konzultační

26.5. 2022

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka  Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Štěpánová, tel. 601 339 774

-        email: katerina.stepanova@husovaliberec.cz

-         Paní vychovatelka: Lenka Hrůzová, tel. 774 527 814

           -         email: lenka.hruzova@husovaliberec.cz

 

 

Všem vám přejeme úspěšný školní rok 2021/22 😊

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

nový školní rok je doslova přede dveřmi. Bohužel i letos nás bude s jeho začátkem provázet řada opatření až restrikcí. Vedení školy velice citlivě zvažuje každý krok, který v tomto směru podniká a bude se tak chovat i nadále. V následujících odstavcích byste měli získat všechny potřebné informace a odpovědi na případné otázky:

Začátek vyučování, vstup do školy

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 7:55 hod jako obvykle. Hlavní vchod bude otevřen v 7:30 hod a žáci vstupují rovnou do svých kmenových tříd, kde vyčkají příchodu učitele. Žáci 2. – 5. tříd mohou využít služky DKH v ranním provozu od 6:00 hodin. Do DKH a ŠD se ráno vstupuje zásadně bočním vchodem. Od druhého dne se žáci přezouvají. Šatní skříňky pro 1. - 3. třídu jsou umístěny na chodbách u kmenových tříd, 4. - 9. třídy mají své šatní skříňky v suterénu, kam vstupují z vestibulu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin a další informace budou pro jednotlivé třídy k dispozici na webu školy (nástěnky jednotlivých tříd) v pátek 27. 8. 2021.

1.9.2021 je plánovaná výuka do 9:35 hod (dvě vyučovací hodiny).

 

Vstup do prostor školy třetím osobám (zákonní zástupci atd.)

Přítomnost třetích osob není z pohledu doporučení MŠMT a MZd žádoucí, a proto prosím zvažte nutnost doprovodu až do třídy dle individuálních potřeb svého dítěte. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování nebo maximálně 180 dní po Covidu) a v budově by se měla zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná s použitím bočního vchodu a  s registrací na sekretariátu školy.

Výjimka je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Přítomnost první školní den je umožněna rodinným příslušníků splňujícím hygienické podmínky (očkování, platný negativní test, ochranná doba po prodělání onemocnění Covid). Účast dětí mladších šesti let není žádoucí.

Všichni návštěvníci školy použijí při vchodu desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy mají zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.

Testování

Vedení školy se rozhodlo využít nabídky a k testování používat neinvazivní PCR testy z krajní části nosu. Důvodem byla především možnost poskytnout žákům platné potvrzení/certifikát o negativním výsledku na Covid , které uplatní na kroužcích, sportech a jiných zájmových aktivitách. Antigenní testování tuto možnost nedává (platnost testu pouze 24 hod).

Testování bude provedeno 1. 9. a 6. 9.; žáci 1. tříd 2. 9. a 6. 9., dále dle rozhodnutí vlády.

Testy zvládnou děti za účasti pedagogů samy. Jedná se o výtěr z krajní části nosu. Není třeba se ničeho obávat.

Testování se nemusí podrobit žáci plně očkovaní nebo ti, kteří prodělali v posledních 180dnech onemocnění COVID.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni nosit ochranu nosu a úst po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole. Taktéž jsou omezováni při průběhu vyučovacích hodin tělesné výchovy a hudební výchovy.

Roušky – zakrytí nosu a úst

Zakrytí nosu a úst rouškou je závazné ve společných prostorách školy pro všechny žáky a zaměstnance. Povinnost platí pro třetí osoby ve všech prostorách školy a při všech aktivitách.

Tělesná výchova

Z důvodu menších vnitřních prostor určených k výuce tělesné výchovy budeme směřovat výuku co nejvíce do venkovních prostor, případně využívat nabídku různých alternativních možností. Výuka plavání bude realizována pro žáky 3. tříd a 4. A; 4. B dle informací třídních učitelů.

Turistický kurz pro žáky 6. tříd je stále platný.

Školní družina DKH a zájmové kroužky

Provoz a organizace školní družiny a DKH je plánován v běžném režimu od 6 do 18 hod dle směrnice ŠD. K zařazení do ŠD nebo DKH použijte přihlášku na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Otevření zájmových kroužků plánujeme jako každý rok poslední týden v září na základě přihlášky. I pro tento účel zvolila škola PCR testování.

Obědy – nabídka školní kuchyně

Z důvodu hygienických opatření zatím školní jídelna nenabízí možnost zakoupení svačin. Obědy zajišťujeme v běžném rozsahu. Odběr stravy pro cizí strávníky nebo pro žáky v první den nemoci, případně sportovců je možný pouze v jednorázových plastových miskách (není možné využívat vlastní nádoby) v době od 11:20 do 11:40 a od 14:10 do 14:30. Takto odebraný oběd je zpoplatněn přirážkou 5,-Kč za balné. Prosíme o dodržování těchto časů a o včasnou informaci tohoto požadavku vedoucímu jídelny.

Nezapomeňte na úhradu záloh stravného. Obědy na 1.9.2021 je nutné objednat individuálně vzhledem k plánovanému zkrácenému vyučování.

Hygiena

Při změně učebny během jednoho dne si žák otře své pracovní místo jednorázovou desinfekční utěrkou nebo jiným připraveným materiálem. Chrání tak především své zdraví.

V učebnách a společných prostorech je stále k dispozici desinfekce.

 

                                                                                              Blanka Lukeš Reindlová

 

 V Liberci 22.8.2021

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

POZOR OPRAVA!

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

 

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

 

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny

 

Minikurz SUSHI - naše ŠJ - 1.6.

Přečtěte si v Aktualitách a v případě zájmu se včas zaregistrujte!!!