česky deutsch

2.B

Úvod » Třídy » 2.B

 

 

Pro lepší organizaci jsme pro vás vytvořili jednotnou platformu pro zadávání domácí práce žáků.

Na tomto odkazu naleznete složku třídy svého žáka. V té se budou v následujících týdnech nacházet vždy aktuální informace a zadání pro domácí práce.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Moc bych Vám všem chtěla poděkovat za nasazení, aktivitu a spolupráci ve výuce angličtiny na dálku, dětem za skvěle vypracované úkoly, rodičům za pomoc a „náhradní paní učitelku“. Během tohoto období jste společně udělali spoustu práce, osobně mám pocit, že jsme rozhodně nezaháleli a jsme relativně dobře připraveni do dalšího ročníku.

Výuka angličtiny jako samostatného předmětu do konce června již nebude (nemohu docházet do jednotlivých skupin, povedu jen jednu skupinu jiného ročníku po celou dobu). Do konce školního roku se budu snažit poskytovat vyučujícímu odkazy na písničky a videa, která budou sloužit zejména k odreagování během vyučování. Budou to písničky, které děti znají (nechci zatěžovat metodikou k písničkám neangličtináře). Také to budou odkazy na videa v souladu s tématy z prvouky. Jako první téma to budou hospodářská zvířata, ty jste už probírali s dětmi doma před měsícem. Tyto odkazy najdou rodiče dětí v domácím vzdělávání v mé složce na sdíleném disku jako doposud. Mějte prosím trpělivost, odkazy dodám během následujícího týdne, ale v zásadě jen vyzobu své předchozí odkazy z domácího vzdělávání. Pokud byste se doma nudili, můžete projet znovu mé přípravy, ale tuto situaci nepředpokládám…

Ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za perfektní spolupráci, vím, že to pro Vás nebylo snadné a ráda bych Vám popřála hodně sil a pohody v následujících týdnech. Ve škole jsem k zastižení každý den, tak kdybyste ode mne něco potřebovali, neváhejte se na mne obrátit

Jana Flossmannová

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 2.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČjL Hv Ma   ČjL      
Úterý ČjL Ma ČjL Aj   ČjL      
Středa Aj ČjL Ma Prv        
Čtvrtek Tv Tv ČjL Vv          
Pátek Aj Ma ČjL Prv          

 

 

Vážení rodiče a milé děti, vítám vás na nástěnce třídy 2. B.

 

Akce naší třídy

27. 3. Noc s Andersenem, akce na podporu čtenářství s přespáním ve škole -  ZRUŠENO, bude v jiném termínu

 

Stránky na podporu dětského čtenářství - tipy na výběr knih pro děti

Výběr knih ze současné české literatury pro děti, https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
Čtení pomáhá, http://www.ctenipomaha.cz/
Celé Česko čte dětem, https://celeceskoctedetem.cz/
Rosteme s knihou, http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/aktuality/

 

Informace k výuce

Čtenářské dílny: každé úterý si děti do školy budou nosit knihu, kterou si čtou doma. Nesmí to být encyklopedie nebo obrázková kniha.  

Geometrie bude pravidelně každý pátek, potřebujeme trojúhelník s ryskou a ořezanou tužku č. 2.

Psaní: kontrolujte, prosím, správný úchop psacích potřeba a sezení.

Prosím rodiče o pravidelné podepisování hodnocení v notýsku (+ poučení), informací v "kočičkovém" sešitě a domácích úkolů. Každé pondělí vybírám ke kontrole zápisy ve čtecí kartě - je třeba stále s dětmi často a pravidelně číst, používáme učebnice ČJ a PRV, kde je nutné číst  s porozuměním.

Omlouvání dětí zapisujte, prosím, do notýsku.

Pozor na pozdní příchody! Některé děti chodí po zvonění (7:55 h) a narušují tím začátek výuky celé třídy. Děti by měly být ve škole v 7:50 h připravené na výuku.

 

Vánoce ve třídě, 20. 12. 2019

"Ryba na talíři", Galerie-Lázně 17. 12. 2019

Andělská škola, 5. 12. 2019

Projektový den k výročí 17. listopadu 1989

Galerie - Lázně, výstava a výtvarná dílna, 24. 10. 2019

Autorské čtení v knihkupectví Luxor, 17. 10. 2019

V knihkupectví Luxor jsme se seznámili s knihou Ukradený poklad z nakladatelství Albatros. Knihu napsal Pavel Valach a ilustroval Tomáš Chlud. Pavel Valach nám přečetl úryvek ze své knihy a vyprávěl o tom, jak kniha vzniká. Výtvarník Tomáš Chlud s dětmi kreslil piráty a zaujal je svým vyprávěním o životě pirátů. Oba pánové na závěr vybrali kresby dětí a odměnili je kreslenými obrázky pirátů od Tomáše Chluda. Děti chválíme za pěkné chování a krásné obrázky, které nakreslily v průběhu workshopu. 

Návštěva kasáren, 23. 9. 2019

Děkujeme paní Slukové za zprostředkování návštěvy libereckých kasáren. Kasárnami nás provázel kaplan Petr Šabaka. Vyprávěl nám o práci vojáků u chemického vojska. Děti si pod jeho vedením vyzkoušely některé vlastnosti, které má mít správný voják. Na závěr jsme navštívili Muzeum chemického vojska. Moc děkujeme za vstřícnost a ochotu pana Šabaky. Děti byly moc šikovné při plnění úkolů, chválíme je také za pěkné chování  v kasárnách.

Po stopách Ještídka, Pláně p. J. 10. - 12. 9. 2019

Na Pláních jsme si to s dětmi užili. Během pobytu jsme stihli opravdu hodně zážitků: jízda lanovkou na Ještěd, návštěva Nového pralesa, válení sudů po sjezdovce, pozorování života v lese s lupou, hry na hřišti, sběr hub, stavění domečků, večerní procházka se stezkou odvahy. Přijel za námi pan Sluka se svým psem Sorbonem a Hanka Böhme s belgickým ovčákem. Paní Böhme cvičí tuto rasu psů, která pak v africkém Kongu pomáhá v boji proti pytlákům a pašerákům slonoviny, želvoviny či šupin luskounů.Také nás na Pláních navštívil člen Horské služby Ještěd, který nám vyprávěl o práci členů HS a názorně ukázal poskytnutí první pomoci. Děti si mohly prohlédnout vybavení auta HS. Děkujeme za zprostředkování návštěvy panu Žižkovi. Na Pláních nám všem chutnalo, výborně zde vaří a podle dětí to je nejlepší restaurace na světě. :)) Děkujeme panu Ištokovi za odvoz zavazadel a panu Astlovi za jejich přivezení. Chválíme děti za pěkné chování, znalosti a dovednosti při plnění úkolů se skřítkem Ještídkem. Na památku si děti ve škole ozdobily trička.                                      Jana Martinovská a Lucie Jírů

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail: info@zskola.cz

Telefon ředitelna: telefonní číslo: 733 518 277

Kancelář: telefonní číslo: 731 632 396

Jídelna: 485 102 945

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

Třídní učitelka: Mgr. Jana Martinovská (jana.martinovska@husovaliberec.cz)

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny                          29. 10. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny                            23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny                           31. 1. 2020

Jarní prázdniny                                  9. 3. – 13. 3. 2020

Velikonoční prázdniny                       9. 4. 2020

Hlavní prázdniny                               1. 7. – 31. 8. 2020

Ředitelské volno: 29. – 30. 6. 2020

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 – společné, 17 – 18:30 h  

28. 11. 2019 – konzultační, 16 – 18 h

9. 1. 2020 – konzultační, 16 – 18 h

2. 4. 2020 – konzultační, 16 – 18 h

21. 5. 2020 – společné, 17 – 18:30 h                                                                                                                                                                                                                                        

Předpokládané výdaje ve druhé třídě:

             pracovní sešity a školní sešity          600 Kč

      třídní fond                                         200 Kč

      pomůcky na Vv + Pč                         200 Kč

      pobyt na Pláních 10. - 12. 9.            800 Kč 

      příspěvek na bilingvní vyučování     500 Kč na celý školní rok

 

Nahlaste, prosím, případné změny telefonních čísel, bydliště …

 

Všem přeji úspěšný start do nového školního roku a těším se na Vaši spolupráci.

                                                                                Jana Martinovská, třídní učitelka