česky deutsch

2.B

Úvod » Třídy » 2.B

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

Informace k aktuálnímu režimu ve škole

Vážení a milí rodiče, milí žáci,

již začátek školního roku nebyl úplně v běžném režimu. Denně upravujeme chod školy tak, abychom vyhověli povinným  opatřením, ale zároveň našim dětem umožnili trochu „dýchat“.

Po zavedení povinnosti nošení roušek pro žáky druhého stupně i během výuky jsme se rozhodli učinit následující opatření a změny:

 1. Do odvolání je zrušena 7. a 8 vyučovací hodina. Výuka končí nejpozději  ve 13:45 hod.
 2. Vyučovací hodina je zkrácena na 40min. s prodloužením přestávky na 20 min. ( velká přestávka zůstává v rozsahu 30 min).
 3. Pro žáky 2.stupně je nařízen za příznivého počasí pobyt venku každou přestávku. Žáci jsou poučeni o dodržování rozestupů a neshlukování se. Důvodem je možnost sundání roušky a pobyt na čerstvém vzduchu.
 4. Žáci 1.stupně plní minimálně jednu vyučovací hodinu denně mimo třídu v důvodu volnějšího pohybu.
 5. Třídní schůzky plánované na 1.10.2020 se uskuteční v termínu on-line prostřednictvím Google Meet. Informace předají třídní učitelé včetně stanovení času.
 6. Prosím rodiče, kteří ještě nevyplnili dotazník týkající se informací pro KHS z důvodu trasování a dotazník k připravenosti na povinné vzdělávání na dálku, aby tak učinili co nejdříve (nevíme dne ani hodiny). Zároveň se omlouvám za spojení otázek v jeden dotazník a dostatečné nepoučení ohledně způsobu zpracování dat. Této chyby jsem si vědoma, činili jsme však tak s dobrým úmyslem ve snaze rychle shromáždit potřebné informace.

Rozpis vyučovacích hodin:

 1. 7:55 – 8:35
 2. 8:55 – 9:35
 3. 10:05 – 10:45
 4. 11:05 – 11:45
 5. 12:05 – 12:45
 6. 13:05 – 13:45

Vážení rodiče,

snažíme se maximálně s rozumem přistupovat ke všem opatřením a k organizaci školy. Kromě pandemie nás výrazně sužuje i přestavba kuchyně. Znamená to jednak výrazné omezení pohybu v areálu školy ( dodržení BOZ stavby, zákaz vjezdu do areálu, zákaz vstupu chodců) a organizaci přechodu žáků na obědy do externích výdejen. Zejména na SPŠ textilní moc prosím o pochopení a toleranci časových posunů.

Na nošení roušek existuje řada pohledů, názorů i odborných výzkumů. Ať už prosím na tuto věc máme každý svůj názor, veďme děti k tomu, aby pravidla ve škole dodržovaly. Zejména u mladších dětí prosím dohlédněte na to, aby každý den byly vybaveny minimálně dvěma čistými rouškami v sáčku + dalším sáčkem na odkládání roušky během výuky. Denně řešíme již při příchodu do školy, že žák rouškou vybaven není.

Nedodržování nastavených pravidel má za následek silný multiplikační efekt při trasování. Může se pak stát, že školu budeme nuceni z personálních důvodů uzavřít. To považuji za úplně poslední a nejhorší, pro mě zcela nepřijatelné řešení.

Moc prosím, buďme ohleduplní vůči všem. Věřte, že se nám to vrátí.

Přeji všem pohodový víkend a další podzimní dny.

V Liberci dne 18.9.2020                                                Blanka Lukeš Reindlová

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Informace a přihláška ke stravování

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV ČJ / NJ TV MA   ČJ    
Úterý   NJ / ČJ MA PRV ČJ      
Středa   NJ / MA ČJ TV ČJ        
Čtvrtek   ČJ / ČJ ČJ PRV MA / NJ        
Pátek   MA ČJ NJ / NJ VV HV      

                                                                                                         

 

                                                                                                                 

                                         Vážení rodiče a milé děti,

                                       vítejte na stránkách třídy 2. B

 

Informace ze dne 13. 10.

Informace k uzavření školy a distanční výuce

 1. Potvrzení o uzavření školy k poskytnutí OČR na děti do 10tilet nebude škola vydávat. K poskytnutí ošetřovného postačí čestné prohlášení žadatele.
   
 2. Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.
   
 3. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím google classroom a google meet. Je nutné aktivovat účty (u mladších dětí prosíme o pomoc rodiče). V rámci gmail účtu žáka je aplikace učebna (najdete vpravo nahoře – 9 kostiček). Při otevření učebny na žáka čekají dlaždice s názvy jednotlivých předmětů. Je potřeba přijmout pozvání a zapsat se do každého z nich. V rámci každého předmětu bude vygenerován odkaz na online hodinu prostřednictvím google meet. Stačí se v daný čas připojit k videohovoru.
   
 4. Rozsah online výuky: probíhá cca v 30 min blocích (viz zaslaný rozvrh ) - 2.třídy:  9:00; 10:00; 11:00 (tzn. 3 vyučovací bloky denně)
   
 5. V případě, že žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník a poskytne žákovi individuální pomoc. Pro třídu 2. B: paní vychovatelka Kateřina Matrasová.
   
 6. Vzhledem k povinnosti účasti na distančním vzdělávání prosíme o důsledné omlouvání žáků dle školního řádu a informací z třídních schůzek.

Informace ze dne 9. 10.

Na pondělí 12. 10.  – nezapomeňte : čtecí karta, kniha, deník, opravené a podepsané sešity

Na úterý 20. 10. (v případě nepříznivého počasí na pátek 23. 10.) chystáme  „BATŮŽKOVÝ DEN“ (jako odměnu za dosažení 1. stanoviště v celotřídní hře). Děti přijdou do školy pouze s batůžkem vybavené na pobyt venku. Místo vyučování ve třídě nás bude čekat dopolední program v přírodě.

Informace ze dne 5. 10.

V úterý 6.10. se od 10h vypravíme do Lid. sadů na Anifilm - Čapkovské pohádky.

Děkuji, že posíláte 500 Kč.

Prosím podepište souhlas s účastí dítěte na OSV a pošlete zpět do školy (děti mají vloženo v "Kočičce").

Do deníku na příští týden: 2 věty z na téma NAŠE VLAST (učivo v prvouce)

Informace ze dne 2.10.

1/ Děkuji za hojnou účast na on-line TS. Pokud jste se někdo nestihl přihlásit, napište, pošlu info emailem.

2/ Upřesněná informace ke kroužkům – viz hlavní web stránka. Kroužky nadále fungují mimo ZPĚV, KYTARA, FLÉTNA.

3/ Vzhledem k otevření Klášterní ulice jsme rychlejší s obědem, vyzvedávejte děti u SPŠT cca o 10 minut dříve. Děkuji.

4/ Na pondělí 5. 10.: čtecí karta, vlastní kniha, deník

Téma do deníku: Můj domov (Kde bydlím? Jaký je můj dům? Okolí domu.) – alespoň dvě věty

Na TV – oblečení na ven

Informace ze dne 25. 9.

Dne 1. 10. 2020 od 17:00 proběhnou ONLINE třídní schůzky. Vzhledem k získaným zkušenostem dochází ke změně - přihlašování bude zajištěno přes odkaz, který dostanete začátkem příštího týdne.

Děti dostávají v pátek  sešity z M a ČJ, prohlédněte, společně opravte a prosím podepište je.

Úterý 29. 9.  :

1/ Vybíráme  Deníky, ve kterých budou zapsané 1-2 věty o víkendu.

2/ V  prvouce prozkoušíme znalost adresy bydliště.

3/ Na PČ budou děti potřebovat šišku (nejlépe smrkovou) a drobné přírodniny (mech, suchá tráva, větvičky, …) na výrobu šiškového skřítka.

Všem přeji krásný prodloužený víkend.

Informace ze dne 21. 9.

Je  opraven termín divadelního představení. Do divadla jdeme ve čtvrtek 24. 9.

Informace ze dne 18. 9.

V pondělí opět odevzdáváme čtecí kartu vloženou v "Kočičce", na Dílnu čtení děti opět potřebují vlastní rozečtenou knihu.

Ve čtvrtek 24. 9.  navštívíme NDL (představení Čarovná rybí kostička). Odchod ze školy v 8, 30; návrat v cca 10, 30. Vstupenku zaplatím z TF.

Prosím, vyplňte "Souhlas se zpracováním osobních údajů" - děti mají vloženo v notýsku Motýlek.

Některé děti stále nemají mazací tabulku a fixy, prosím doplňte.

Informace ze dne 11. 9.

Každé pondělí děti potřebují vlastní knihu na Dílnu čtení a  odevzdávají čtecí kartu.

V úterý 15. 9.  od 10, 00 nás čeká  program v galerii. Cena 20 Kč, zaplatím z TF.

Několik drobných poznámek:

1/ Prosím: do notýsku opět narýsujte  sloupečky na známky.

2/ Děti by měly mít čistý sáček na každou roušku.

3/ Moc děkuji za včasné omluvenky (super jsou SMS), pokud dítě do školy nepřijde. Děkuji, že děti neposíláte do školy nachlazené.

4/ Učíme se zapisovat D. Ú. do  úkolníčku, kontrolujte ho společně s dětmi, pomozte mi a také doma vysvětlujte zápis do kolonek (ze dne, na den, předmět, …)

5/ Příští týden budeme potřebovat sešit A4 s pevnými deskami (= deník). Většina dětí již přinesla.

Informace ze dne 9. 9.

S platností od 10.9. je nařízeno nosit ve všech vnitřních prostorech opět roušky.

Prosím vybavte své děti každé ráno dvěma čistými rouškami a igelitovým pytlíkem.

Informace ze dne 4. 9.

Děkujeme  moc za všechny  přinesené pomůcky.

Od příštího týdne můžete po dětech posílat 1000Kč, některé děti už peníze předaly (děkuji, mají zapsáno v Kočičce).

Pondělí 7. 9. :

 1/ Na třídnickou hodinu budou děti potřebovat svoji fotografii (může být i z prázdnin) – rozměry 7x7 cm, prosím zastřihněte.

2/ Proběhne kontrola Čtecí karty.

3/ Nezapomeňte na hodinu ČJ potřebujeme vlastní rozečtenou knihu..

4/ Některé děti nemají stále podepsaný notýsek (s. 25) !!!!

 

Informace ze dne 2.9.:

1/ Dnes si děti odnesly pracovní sešity, učebnice, notýsek na známky  + sešit  Kočička  (na informace a zprávy o chování).

2/ Prosím, vyplňte údaje žáka v notýsku, obalte a na str. 25 podepište poučení o bezpečnosti.

3/ Všechny sešity obalte a vraťte dětem do tašky – už se z nich učíme! Zítra děti dostanou učebnici Prvouka – taktéž obalte a pošlete zpět do školy (popř. pošlete obal A4). Během dalšího týdne dostanou děti ještě učebnice ČJ a čítanku, nakl. Nová škola (rozměry těchto učebnic jsou jako silnější Početníček – můžete pořídit obaly a poslat po dětech, obalíme ve škole)

4/ Čtecí kartu a sešit Kočička budou děti opět odevzdávat každé pondělí ráno. Kočičku a notýsek nosí děti v aktovce každý den.                                                                                        

5/ Každé pondělí je první hodinu OSV – třídnická hodina.

6/ Pomůcky (viz. seznam) mají děti nosit od 2.9. do konce týdne.

7/ Vyzvedávání dětí po obědě budeme řešit operativně – tento týden vše vyzkoušíme. V příp. potřeby volejte pí vychovatelku nebo TU. Bylo by dobré (mnozí mají), aby měly všechny děti přívěsek na klíče a kartu na zavěšení na krk (šňůrku, kapsičku). 

8/ Přibyly také termíny tř. schůzek (viz. Organizace šk. roku níže)

9/ Dnes jsme si  ukazovali folii A5, kterou budeme potřebovat na vkládání do učebnic a na psaní tužkou, dále některým dětem chyběl úkolníček (musí být každý den v aktovce)

10/ Zítra děti ještě nemají NJ, nepůlíme se.

11/ Nezapomeňte! V  pátek  přinést  knihu přečtenou o prázdninách.

Informace ze dne 28 . 8.

Zdravíme všechny rodiče i děti v posledních  prázdninových dnech a těšíme se na setkání v novém školním roce

Š. Irová a K. Matrasová

Několik důležitých informací nejen k začátku školního roku:

Vyučování v prvním týdnu:

1. 9. (úterý): 7:55 – 9:35 (dvě vyučovací hodiny) - zahájení školního roku, do třídy bez přezůvek

Pošlete papírek s informací, zda dítě odchází samo (vyzvednete si ho) nebo zůstává v ŠD a jde na oběd.

Od 2. 9.  (středa):   dle rozvrhu (v rozvrhu došlo k malým přesunům hodin – viz výše), děti se přezouvají u své skříňky

Pomůcky a potřeby na středu 2. 9.

1)        penál

2)       aktovku na učebnice a  pracovní sešity (obalit prosím do konce týdne)

3)       klíč od šatny

4)       kartu ke vstupu do školy (zůstává aktivní z 1.tř.)

5)       svačinu a pití

6)       přezůvky

7)       cvičební úbor

8)       Prázdninový deník

 

Nabídku kroužků najdete od 2. 9. na webu školy. Přihlášky možné do 14. 9.

 

Po dětech pošlete informace o změnách osobních údajů (tel. čísla atd.)

 

Pomůcky na VV, Pč, Tv … a ostatní školní potřeby mohou děti nosit od středy 2. 9. 2020. Seznam děti obdržely poslední školní den (s vysvědčením), zároveň byl zaslán na společný email.

 

Ve středu si s  dětmi budeme ještě intenzivně připomínat prázdniny, budeme potřebovat Prázdninový deník a popř. pohlednice a fotografie z prázdnin.

Žáci přinesou domů k podpisu Chod školy (informace k organizačnímu zajištění šk. roku 2020 – 2021), možná obdrží  již 1. 9.

 

Pomůcky a potřeby na čtvrtek 3. 9.

Vyplněný a průhledným obalem opatřený notýsek

Podepsaný Chod školy

Pomůcky a potřeby na pátek 4. 9.

V pátek se děti pochlubí přečtenou knihou. Každý týden budeme nadále pokračovat v Dílnách čtení. Hned následující pondělí 7. 9. proběhne první Dílna čtení (nutné přinést do školy vlastní knihu).

Budeme pokračovat se záznamy do Čtecí karty, opět alespoň 5x za týden.

Případně budu upřesňovat další informace.

 

 

Telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web: www.zskola.cz

E-mail: info@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: 731 632 396

Sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Družina: 739 334 394

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová  (603 479 314)

Vychovatelka:  Kateřina Matrasová  (721 950 156)

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:             29. a 30.10. 2020

Vánoční:             23.12. 2020 – 3.1. 2021  

Pololetní:              29.1. 2021

Jarní:                    1. – 7.2. 2021

Velikonoční:         1.4. 2021

Hlavní:        od 1.7. 2021

Třídní schůzky a konzultační dny

1. 10. 2020      od 17:00 h společné v naší třídě
26. 11. 2020    konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností
14. 1. 2021      konzultační den                                                                      
25. 3. 2021      konzultační den
20. 5. 2021      od 17:00 h společné schůzky

 

                                                Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                Š. Irová

 

 

        

 

 

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová