česky deutsch

2.B

Úvod » Třídy » 2.B

                                         Vážení rodiče a milé děti,

                                       vítejte na stránkách třídy 2. B

 

Informace ze dne 11. 6.

V pátek 18. 6. navštívíme workshop Mateřinka 21. Projdeme si zákulisí Naivního divadla a poté si děti v divadelní truhlárně vyrobí vlastní loutku. Třída bude rozdělena na Včeličky (odchod v 8,00 do NDL, návrat cca 10,30 ) a Sovičky ( odchod do NDL v 10,00 a návrat v cca 12, 30 a poté oběd), obě skupiny budou mít hodinu matematiky - CLIL a  prvouky). Cenu 60 Kč uhradím z TF.

 

Společně na zmrzlině

Informace ze dne 2. 6.

Připomínám:

a) 8. 6. - divadelní představení 9,00 - 10,00, cestou zpět do školy zmrzlinová odměna (návrat do školy kolem 11. hodiny)

b) Pokud  děti chybí při  pondělním testování ve třídě, musí se nechat otestovat po návratu do školy v kanceláři (vstup bočním vchodem).

c) Vybíráme 400 Kč (viz email)

 

MDD 1. 6.

Počasí nám vyšlo, děti natěšené na pohyb a dopoledne strávené v přírodě = oslava i s malými dárečky se vydařila.

Informace ze dne 27. 5.

1. 6.  – oslava MDD, vhodné oblečení a obutí na pobyt venku, batůžek (svačina, pití, pláštěnka, karta, klíče, rouška)

8. 6. -  divadelní představení Boj o oheň (9, 00  – 9, 45), odchod ze školy v 8, 30. Cestou zpět do školy (v případě příznivého počasí) překvapení jako odměna za další stanoviště v celotřídní hře.

24. 6. -  focení třídy

24. 6. -  nocování ve škole

 

Čtvrteční návštěvu ZOO jsme si užili. Počasí nám vyšlo a tak jsme mohli obdivovat zvířátka ve venkovních výbězích. 

Informace ze dne 21. 5.

Ve čtvrtek 27. 5. se budou od 17,30h konat online schůzky SRPŠ. Sejdeme se ve společné učebně Český jazyk 2. B

Informace ze dne 13. 5.

Obnovený provoz školy od​​​​ pondělí 17. května 2021:

1/ Školní družina bude opět ve standardním provozu (podrobnější info: email a hlavní str. webu).

2/ Rozvrh zůstává, odchody na obědy též. Do konce  školního roku se zatím neuvažuje o obnovení odpoledního vyučování.

                   1.              2.                  3.           4. 
pondělí     OSV           NJ                ČJ         MA (CLIL)        
úterý          ČJ             PČ (CLIL)    PRV      MA        
středa       NJ              ČJ                MA        ČJ        
čtvrtek      ČJ               MA              PRV      ČJ        
pátek        MA(CLIL)    ČJ               NJ         VV (CLIL)        

Konec vyučování bude každý den  v 11: 45 h.

Časy obědů po, stř, pá: 12,10 – 12,35

                                 út, čt: 11,50 – 12,10  

3/ K usnadnění provozu v jídelně by bylo vhodné, aby každý věděl předem číslo vybraného oběda (lísteček založený v kartě je ideální).

4/ Dohlédněte, aby měly děti  17. 5. všechny učebnice, sešity  a pomůcky (včetně kartiček, pravítka, lepidla, nůžek). V pondělí budeme kontrolovat čtecí kartu,  v  úterý zkontroluji  deník (zápis se zjištěnými zajímavostmi o vybraném savci či ptáku, popř. popsané znaky těchto skupin). Čítanku a prvouku stačí přinést v úterý.

5/ Ve středu 19.5. na 4. hodinu ČJ budou děti potřebovat vlastní knihu.

6/ Na  čtvrtek 20. 5. máme naplánovanou návštěvu ZOO jako odměnu za další stanoviště v třídní hře (podrobnější informace email).

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste se zahájením prezenční výuky dne 17.5. 2021, vrátili zapůjčená zařízení (iPady) pro distanční výuku. Zařízení odevzdejte svým třídním učitelům v pondělí 17.5. 2021. V dalších dnech poslouží k běžné výuce.

Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v týdnu od 21. 6. do 24. 6. 2021 od 8:00 do 15:00 v sekretariátu školy a od 15:00 do 16:30 ve školní družině a budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Nominace kandidátů:
Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 3. června 2021, a to buď elektronicky na adresu lukes.reindlova@husovaliberec.cz či písemně do kanceláře školy (viz přiložený dokument).

Způsob volby:
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Z navržených kandidátů zřad pedagogů budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zskola.cz.

Členové volební komise:
Předseda: Mgr. Libor Junek
Členové: MUDr. Petra Telekesová, Ing. Ondřej Červinka

Formuláře pro kandidaturu naleznete zde.

V Liberci dne 6. května 2021

 

Informace ze dne 16. 4. 

Připomínám:

1/ V pondělí nezapomeňte lístečky s časy odchodů ze školy a výběrem obědů na týden.

2/ Zaplacené obědy

2/ Zkontrolujte potřebné pomůcky:

 • Na pondělí: notýsky „Motýlek, Kočička“, čtecí karty, tabulky + funkční fixy, pera (vybavený penál), krabička (kostka, kasička, lepidlo, párátka, lístečky, Sovíky, Včelíky), karty na ČJ, s čísly, pracovní sešity a  sešity na ČJ, MA, pomůcky na NJ, popř. přezůvky.
 • Na úterý: pracovní sešit na prvouku, deník

3/ Ve středu 21. 4. proběhne slíbená filmová párty (část 3. a 4. hodina).

4/ Rozvrh, časy obědů (viz níže)

V pondělí se těšíme na viděnou.

Š. Irová

 

Informace ze dne 7. 4.:

1/ Rozvrh platný od 12.4. (19. 4.)

                   1.              2.                  3.           4. 
pondělí     OSV           NJ                ČJ         MA (CLIL)        
úterý          ČJ             PČ (CLIL)    PRV      MA        
středa       NJ              ČJ                MA        ČJ        
čtvrtek      ČJ               MA              PRV      ČJ        
pátek        MA(CLIL)    ČJ               NJ         VV (CLIL)        

2/ Konec vyučování bude každý den prezenční výuky v 11:45h.

     Časy obědů po, stř, pá: 12,15 – 12,35

                                 út, čt: 11,50 – 12,10

Vyzvedávání dětí bude možné buď po obědě do 13h nebo pak v čase 15 – 16,30h.

3/ Podrobnější informace najdete v mailu a ve zprávě pí ředitelky na webu školy.

4/ 15. 4. se budou od 17,30h konat online schůzky SRPŠ. Sejdeme se ve společné učebně Český jazyk 2. B.

Příměstský tábor na Husovce

Všichni vnímáme jak dětem chybí kontakt se spolužáky a uvidíme, zda-li se to do konce školního roku nějak výrazněji změní.
Pokud to situace dovolí rádi bychom pro ně připravili možnost se opět setkat se svými učitelkami, vychovatelkami a především kamarády. 

Zde je leták s bližšími informacemi o připravovaném programu, pro zjištění vašeho předběžného zájmu. 

Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

Těšíme se brzy opět na viděnou.

Zdeněk Žďánský | The Golden Boy

T: +420 604 209 417          E: zdenek@bowtieprague.cz       W: www.bowtieprague.cz

 

Nám jako škole se nápad velmi líbí a rádi se zapojíme. Poskytneme dětem jim známé prostředí, budeme se podílet na tvorbě vhodného programu, zajistíme stravování a v neposlední řadě tu budeme s nimi.

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv 

Informace ze dne  7. 3.

Školní jídelna

Prosím všechny rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby vyplnili  a poslali na e-mail jidelna@husovaliberec.cz  přihlášku ke stravování dítěte i v případě, že ještě nevíte, zda Vaše dítě bude obědy odebírat.

V současné době si děti  mohou obědy vyzvedávat prostřednictvím výdejního okénka. Obědy se objednávají prostřednictvím www.strava.cz a je třeba mít zaplacenou zálohu.

Nabízíme také možnost odebírat obědy i cizím strávníkům. Také v tomto případě je potřeba mít vyplněnou přihlášku ke stravování a zaplacenou zálohu, cena oběda pro cizí strávníky je  90,- Kč.

Informace ze dne 23.2.:

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN  prosíme o vybavení dětí certifikovanými chirurgickými rouškami nikoli látkovými. Povinnost zakrytí nosu a úst těmito ochrannými pomůckami platí od čtvrtka 25.2.2021. Velice děkujeme všem, že nám pomáháte realizovat naši činnost v těchto nelehkých podmínkách. Budeme se snažit pomoci vám zajistit tyto ochranné pomůcky.

Blanka Lukeš Reindlová

Provoz nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.

 

 

Informace ze dne 27. 1.

Do deníku mají děti za úkol vymýšlet věty o zážitcích z prázdnin.

Na 9. 2. na hodinu PČ budeme potřebovat letáky s potravinami.

Přeji krásné prázdniny a všem  hlavně hodně zdraví.

Informace ze dne 21. 1.

Na pondělí 25. 1.  – do deníku téma: Ježdíkový výlet (kdo se nezúčastnil, píše o vlastních zážitcích)

                    Na 8. 2. do deníku téma: Zážitky z jarních prázdnin

28. 1.   -   předávání pololetního vysvědčení 4. vyučovací hodinu

29. 1. –  pololetní prázdniny

1. – 7. 2. -  jarní prázdniny

Učivo 25. – 28. 1.

ČJ:  Tvrdé souhlásky – slabiky; pravopis po tvrdých souhl.

     PS :  44 – 46, 49

     Učebnice: 60; do sešitu 60/ 12

     Písanka s. 38

MA:  Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku; geom. - opakování

        s. 75 - 77

       s. 88

PRV:   Lidské tělo – Nemoc a úraz; U lékaře

          PS  s. 33 - 34

          Učebnice s. 32- 33 

 

Ježdíkový výlet jsme si v úterý užili.

Informace ze dne 14.1.

    Úterý 19. 1.„Ježdíkový výlet“

    Středa 20. 1.  Dílny čtení s encyklopedií o lidském těle

 

Učivo 18. – 22. 1.

ČJ:  Dělení souhlásek, tvrdé souhlásky - slabiky

     PS :  41 – 43

     Učebnice: 58 – 59 , do sešitu 58/ 3,4; 59/ 6,9

     Písanka s. 37

MA:  Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku; úsečka

        s. 73 – 75

       s. 87

PRV:   Lidské tělo – smysly

          PS  s. 32

          Učebnice s. 31  

 

Informace ze dne 8. 1.

1/ Stále vybíráme 200 Kč na učebnici NJ (moc děkuji všem, kteří zaplatili).

2/ Nyní potřebují děti vlastní knihu na středu.

3/ Děti si  mohou přinést -  encyklopedii o lidském těle na prvouku; na přestávky mohou děti mít  vhodnou hračku nebo hru.

4/ Vybavte i děti, které nechodí do ŠD náhradním oblečením na ven. V průběhu dopolední  výuky chodíme na hřiště.

5/ Na pondělí nezapomeňte čtecí kartu a deník (zimní sporty)

 

6/ Připomínám nynější rozvrh

    1.     2.     3.    4.

po

OSV

NJ

ČJ

MA

út

MA

ČJ

PRV

st

NJ

ČJ

MA

ČJ

čt

ČJ

MA

PRV

ČJ

MA

ČJ

NJ

VV

 

 

 

Učivo 11. – 15. 1.

MA : Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

          s. 69 – 72

ČJ :  Dělení souhlásek, souhlásky tvrdé, psaní slov a vět

        učebnice (ústně, folie) s. 55 – 57, do sešitu 55/ 7, ; 56/ 10, 12 (3věty); 57 /5

        PS s. 40

        Písanka s. 36

PRV : Lidské tělo

           učebnice s. 29 -  30

           PS s. 29 - 30

 

A ještě vánoční vzpomínka

Informace ze dne 6. 1.

Ve čtvrtek 14. 1. 2021 proběhnou od 17:30 online třídní schůzky. Na třídní schůzky se připojíte přes účty dětí - učebna Český jazyk 2. B (Meet Google).

Informace ze dne 30.12.

 

Vážení rodiče, 

níže přikládám informace týkající se nástupu do školy v novém roce:

1.-2. třídy – výuka probíhá prezenčně. Rozvrh zůstává stejný jako před prázdninami.  Možnosti vyzvedávání dětí  po obědě a z ŠD - viz email.

Školní družina bude fungovat od 6 – 17 hod. Režim stejný jako před svátky 6:00 – 7:00 společný klub – ranní družina – vchod bočním vchodem. Od 7:00 - otevřen hlavní vchod, děti jsou ve třídách – nemísí se. Odpolední režim do 16:00 hod. po odděleních.

Od 16:00 – 17:00 služba jednoho oddělení.

Pokud by měl někdo zájem využívat školní družinu (dětský klub) po 17. hodině, informujte mě prosím prostřednictvím sms či emailu.

PŘEJI VŠEM ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU A V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ!

 

Šárka Irová

 

 

 

 

Připomínám časy  vyzvedávání dětí (viz email 26. 11.)

PO   a) u SPŠT 12, 45 – 13,00 (výuka prodloužena do 12, 10; odchod ze školy ZŠ Husova na oběd ve   12, 15)

        b)  u ZŠ Husova  cca 13, 15

       c)  ze ŠD od 15,00

ÚT, ST, PÁ a) u SPŠT cca 12,00 - 12,15 (odchod ze školy ZŠ Husova na oběd v 11,30)

                    b)  u ZŠ Husova  cca 12,30

                    c)  ze ŠD od 15,00

ČT  a) u SPŠT cca 12, 15 – 12, 30 (odchod ze školy ZŠ Husova na oběd ve 11, 45)

      b)  u ZŠ Husova  cca 12,45

      c)  ze ŠD od 15,00

Prosím posílejte přehledně vyplněné lístečky k uvedeným časům.

                                                                                                                                                                               Nový rozvrh online hodin (platí od 2. 11.)

 

 

       1

   2

    3

            

Přihlašujte se, prosím,
o 5 minut dříve.

    8:30 h     

9:30 h 

10:30 h

11:30 h

Pondělí

         NJ

    ČJ

   MA

      PRV

Úterý

        ČJ

   MA

  PRV

      ČJ

Středa 

        ČJ

   MA

   NJ

     ČJ

Čtvrtek 

        ČJ

   MA

  PRV

     ČJ

Pátek 

       ČJ

   NJ

   MA

     ČJ

 

                              

 

Počátky hodin  od pondělí 2. 11. :  8, 30 (1. h.),  9, 30 (2. h.); 10, 30 (3. h.); 11, 30 (4. h.);  tzn. 4 X 30 min. dle rozvrhu výše

 

 

 

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV ČJ / NJ TV MA   ČJ    
Úterý   NJ / ČJ MA PRV ČJ      
Středa   NJ / MA ČJ TV ČJ        
Čtvrtek   ČJ / ČJ ČJ PRV MA / NJ        
Pátek   MA ČJ NJ / NJ VV HV      

                                                                                                         

 

                                                                                                                 

                            

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

 

Telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web: www.zskola.cz

E-mail: info@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: 731 632 396

Sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Družina: 739 334 394

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová  (603 479 314)

Vychovatelka:  Kateřina Matrasová  (721 950 156)

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:             29. a 30.10. 2020

Vánoční:             23.12. 2020 – 3.1. 2021  

Pololetní:              29.1. 2021

Jarní:                    1. – 7.2. 2021

Velikonoční:         1.4. 2021

Hlavní:        od 1.7. 2021

Třídní schůzky a konzultační dny

1. 10. 2020      od 17:00 h společné v naší třídě
26. 11. 2020    konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností
14. 1. 2021      konzultační den                                                                      
25. 3. 2021      konzultační den
20. 5. 2021      od 17:00 h společné schůzky

 

                                                Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                Š. Irová