česky deutsch

2.A

Úvod » Třídy » 2.A

Hustý prázdniny

Milé děti,

pokud se vám líbil seminář, který u vás ve třídě vedli lektoři Dramacentra Bezejména, a máte první prázdninový den volno, tak vás srdečně zveme na prázdninový dramatický seminář. Rádi bychom na něm společně prošli dvěma moc pěknými dramátky a také bychom rádi Vaši práci nafotili do připravovaných materiálů dramacentra. Tyto materiály budou sloužit učitelům libereckých škol a fotky práce šikovných dětí se tam opravdu hodí.

Lektoři Dramacentra Bezejména

POMOZME ukrajinským dětem adaptovat se v našem městě, v naší zemi; POMOZME jim najít náhradní domov a bezpečí

Žákovský parlament při ZŠ s RVJ Liberec Husova pořádá finanční sbírku určenou přímo ukrajinským dětem, které se svými rodiči uprchly před válkou a našly zázemí v našem městě. Děti budou navštěvovat adaptační pobyty na školách zřízené Statutárním městem Liberec po celém městě. Finanční náročnost je vysoká. Děti potřebují školní pomůcky, učebnice, základní školní vybavení atd. Řada z dětí zůstane v našem městě a od září se začlení mezi naše žáky do běžných tříd. Je v našem zájmu, aby jejich zařazení proběhlo co nejpřirozeněji a společně s libereckými dětmi vytvořily přátelské klima. Situace v mnoha rodinách není vůbec jednoduchá.

POMOZME jim a nám všem zároveň.

Svůj příspěvek je možné zaslat na účet: 2701173974/2010

nebo v  hotovosti vložit do určené kasičky, která bude umístěna na sekretariátu školy a během velké přestávky ve stánku POMOCNÁ TUŽKA.

Příspěvek do sbírky je dobrovolný, částka v min. výši 50,-Kč je odměněna fotografií živé vlajky, kterou vytvořili žáci a zaměstnanci školy.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí zřizovatele provádí základní školy v našem městě průzkum spokojenosti a klimatu mezi svými žáky, zákonnými zástupci a zaměstnanci formou tzv. mapy školy prostřednictvím společnosti SCIO. Ani naše škola není výjimkou.

Výsledky neslouží jen zřizovateli, ale především je pro svou práci využívá vedení školy. Vážíme si Vaší zpětné vazby, která je pro nás inspirací a nosným pilířem pro vytváření strategií a nové vize do budoucna. Zvláště v této době je pro nás Váš názor zásadní. Čekají nás úpravy školního vzdělávacího programu, a to jak obsahové, tak i metodické a formativní.  Při jeho tvorbě bychom rádi ocenili pohled vás jako zákonných zástupců.

V následujícím týdnu obdržíte od svých třídních učitelů odkaz s žádostí o vyplnění anonymního dotazníku. Věnujte prosím pár minut Vašeho volného času k vyplnění online dotazníku mapy školy do konce února.

Srdečný dík předem,

Blanka Lukeš Reindlová

Rozvrh třídy

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV Tv ČjL Aj/Aj Ma      
Úterý   ČjL ČjL Ma Prv        
Středa   ČjL Aj/Aj Tv Vv Hv      
Čtvrtek   Ma ČjL ČjL        
Pátek   Ma Prv Aj/Aj ČjL ČjL      

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, VÍTÁM VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Děkuji moc za milé dárečky a všem přeji krásné a pohodové prázdniny!

Plán do konce školního roku

27.6. – rozdávání učebnic do 3. třídy (taška!) + přinést oblíbenou knihu + uklid třídy, vše si odnést domů - výkresy VV

28.6. – sportovní hry na hřišti + den her (možnost přinést si oblíbenou stolní hru)

29.6. – třídní besídka (možnost připravit si vystoupení) + procházka - okolí školy

30.6. – rozdávání vysvědčení, odchod cca v 8:40h, prosím nezapomenout odhlásit obědy u dětí, které nepůjdou na oběd, obědy se vydávají od 10:30 do 12:00 hodin

Vysvědčení dětí, které nebudou 30. 6. ve škole, si můžete vyzvednout na sekretariátu školy. Vysvědčení nelze dát dětem před 30. 6.
Úřední hodiny sekretariátu:
1. 7.         8 - 15 hodin
4. 7.         8 - 12 hodin
7. a 8. 7.  8 - 12 hodin
ostatní dny o prázdninách 8 - 12 h (pro jistotu si předem zavolejte)

Důležitá telefonní čísla a adresy:

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Sekretariát školy: 731 632 396

Email: info@husovaliberec.cz

Web: www.zskola.cz

Ředitelka školy:  Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Veselková

Email: pavlina.veselkova@husovaliberec.cz, tel: 728 692 303

Paní vychovatelka: Lucie Jírů

Email: lucie.jiru@husovaliberec.cz

Vedoucí školní družiny: Petra Adamová

Email: petra.adamova@husovaliberec.cz

 

Organizace školního roku:

Školní prázdniny:

Podzimní:             27. a 29. 10. 2021            

Vánoční:               23. 12. – 2. 1. 2022 (nástup do školy 3. 1. 2022)

Pololetní:             4. 2. 2022

Jarní:                    14. 2. – 20. 2. 2022

Velikonoční:         14. 4. 2022

Hlavní:                 1. 7. - 31. 8. 2022

Třídní schůzky:

7.10. 2021 - společné od 18:00

25. 11. 2021 - konzultační

13. 1. 2022 - konzultační

31. 3. 2022 - konzultační

26. 5. 2022