česky deutsch

2.A

Úvod » Třídy » 2.A

Vážení rodiče, milé děti, vítejte na stránkách třídy 2.A

 

 

Informace ze dne 11.6.:

1/ Děti si dnes odnesly v tašce A5 černého papíru - mají za úkol na něj obkreslit tatínkovu dlaň a v pondělí přinést zpět do školy. Zároveň je třeba, aby nenápadně zjistily tatínkovu barvu očí :)).

2/ V úterý 15.6. jsme pozváni na workshop Mateřinka 21. Projdeme si zákulisí Naivního divadla a poté si děti v tamní truhlárně vyrobí svou vlastní loutku. Třída se rozdělí na Zajíčky (odchod v 8h do NDL, návrat cca v 10:30h, hodina Prv) a Lištičky (angličtina, prvouka, odchod do NDL v 10h, návrat ve 12:30h). Cenu na osobu 60,- uhradím z TF.

Přeji všem pěkný víkend

K. Štěpánová

 

 

Informace ze dne 4.6.:

1/ Děti si dnes v notýsku Motýlek nesou domů Souhlasku s jejich účastí na zářijové ŠvP a s platbou zálohy. Prosím, vyplňte a pošlete zpět do školy.

2/ V úterý 8.6. jdeme od 9h do Naivního divadla na pohádku "Boj o oheň". Po skončení představení vezmeme děti na zmrzlinu. Prosím, zatím jim to neprozraďte :).

3/ Krátký přehled důl. informací z online tř. schůzek:

 • Vstup pí ředitelky (ŠJ, vaše účast ve volbách do šk. rady, příští rok místo ŠD školní klub Husova).
 • Pochvala za spolupráci při online výuce.
 • Zhodnocení akcí (projekt TUL, ZOO, MDD) – pochvala za chování dětí na veřejnosti.
 • Chování dětí k sobě navzájem není pěkné, denně řešíme hádání, nadávky, posmívání…
 • Plánované akce: 8.6. divadlo

                                   23.6. focení

                                   návrat zpět do školy na 17.h – Nocování (karimatka, spacák)

                                   24.6. návštěva Ekoparku

                                   12. – 16.7. příměstský tábor

                                   15. – 17.9. ŠvP Pláně pod Ještědem (záloha 450,-)

 • Připomínám letošní příspěvek do nové knihovny.
 • Učivo: Čj – číst i o prázdninách, psát 2 věty, diakritika + probraná gramatika

                   Mat – zautomatizovat probrané násobilkové spoje, + a – do 100, geometrie

                   Prv – dny v týdnu, roční období, měsíce, čas (papír. hodiny, trénovat!)

                   Aj – oba učitelé děti moc chválí

 • Pomůcky – hlídat vybavení penálu, nůžky, lepidlo, pravítko

 

Přeji všem krásný slunný víkend

K. Štěpánová

 

MDD

V úterý 1.6. se vypravíme na procházku směr Lid. sady, Lesní koupaliště. Děti samy vymyslely úkoly pro spolužáky (někteří k jejich splnění potřebují drobné pomůcky - sbalí si je z domova), které budeme cestou losovat a plnit. Odchod cca v 8:15h, návrat v 11:45h. S sebou batůžek (viz. informace ze dne 27.5.). 

 

Informace ze dne 27.5.:

1/ Dnešní návštěva ZOO se moc vydařila. Náš pan průvodce byl velmi přátelský, seznámil nás s historií liberecké zahrady a vyprávěl nám o životě místních druhů. Téma ZOO nás bude provázet i celou zítřejší výukou, proto děkuji, že posíláte vybrané fotografie :).

2/ Zítra si děti odnesou D.Ú. v sešitě prvouky - není sice v rozvrhu, ale budeme potřebovat hned v pondělí.

3/ Na úterý 1.6. plánujeme vycházku s překvapením (oslava MDD). Děti budou potřebovat sportovní obuv a oblečení + batůžky (pláštěnka, svačina, pití, klíče, karta nebo čip na oběd :)).

4/ Poslední třídní schůzky letošního školního roku budou opět online, ve společné učebně Českého jazyka 3.6. 2021 od 17,30h.

K. Štěpánová

 

Obnovený provoz školy od​​​​ pondělí 17. května 2021:

1/ Školní družina bude opět ve standardním provozu (podrobnější info na hlavní str. webu).

2/ Rozvrh zůstává, odchody na obědy též. Do konce školního roku se zatím neuvažuje o obnovení odpoledního vyučování.

     Konec vyučování bude každý den  v 11: 45 h.

     Časy obědů po, stř, pá: 12,10 – 12,30

                                 út, čt:  11,50 – 12,10  

3/ K usnadnění provozu v jídelně by bylo vhodné, aby každý věděl předem číslo vybraného oběda (lísteček založený v kartě nebo penálu je ideální).

4/ Všem dětem jsem do tabulky Přispěj potem zapsala 2 hodiny za účast na čtvrtečním projektu TUL.

5/ Na týden od 24.5. plánujeme návštěvu ZOO jako odměnu za další stanoviště v třídní hře (podrobnější informace se dozvíte včas :).

Pěkný víkend všem přeje K. Štěpánová

 

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste se zahájením prezenční výuky dne 17.5. 2021, vrátili zapůjčená zařízení (iPady) pro distanční výuku. Zařízení odevzdejte svým třídním učitelům v pondělí 17.5. 2021. V dalších dnech poslouží k běžné výuce.

Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

 

V Aktualitách si přečtěte informace k návratu dětí do školy - obnovení běžného provozu od 17.5. 2021. Týká se i testování a ŠD!

 

Projekt TUL

 

 

Ostrov z říše fantazie

Poté, co jsme si při čj povídali o dobrodružství Robinsona Crusoe, se dvojice dětí "vrhly" do výtvarného ztvárnění vlastní představy ostrova. A že žáčci ze 2.a fantazii skutečně mají se hned ukázalo. Naší třídu tak brzy ozdobí originální díla, která dnes děti ještě doplnily o základní informace jako je název ostrova, kdo na něm žije, co tam roste, jaká je tamní největší zajímavost, či kam se musíme vypravit, až ho v létě budeme chtít navštívit. Podívejte se sami :).

 

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v týdnu od 21. 6. do 24. 6. 2021 od 8:00 do 15:00 v sekretariátu školy a od 15:00 do 16:30 ve školní družině a budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Nominace kandidátů:
Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 3. června 2021, a to buď elektronicky na adresu lukes.reindlova@husovaliberec.cz či písemně do kanceláře školy (viz přiložený dokument).

Způsob volby:
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Z navržených kandidátů zřad pedagogů budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zskola.cz.

Členové volební komise:
Předseda: Mgr. Libor Junek
Členové: MUDr. Petra Telekesová, Ing. Ondřej Červinka

Formuláře pro kandidaturu naleznete zde.

V Liberci dne 6. května 2021

 

 

Informace ze dne 8.5.:

1/ V pondělí 10.5. začneme opět testováním. Děti si nezapomenou přinést všechny učebnice, sešity, pomůcky... Připomínám také čtecí kartu, oba notýsky a knihu na dílnu čtení.

2/ V pondělí budeme při Vv kreslit hospodářské zvíře. Děti si mohou vybrat, koho chtějí (zvládnou) nakreslit, mohou si přinést na pomoc obrázek jako předlohu :).

3/ V úterý a ve středu bude opět geometrie - některé děti nemají v pořádku pomůcky, prosím o kontrolu (tužka, guma, pravítko, na Pč také nůžky a lepidlo).

4/ Na středeční Prv mají děti D.Ú. - opakovací stranu 56 v prac. sešitě.

5/ Ve čtvrtek 13.5. proběhne avizovaný projekt s TUL zaměřený na testování motorických kompetencí dětí (úkoly na jemnou motoriku, ale i úkoly sportovního charakteru). Prosím, nezapomeňte odeslat informovaný souhlas (viz. mail z 21.4.). Děkuji

Krásný víkend všem K. Štěpánová

 

 

 

Nová školní knihovna

Na tomto odkaze najdete tabulku se seznamem knih do knihovny. Vyberte knihu, zapište se do tabulky a poté, co ji (pokud možno novou) pořídíte, pošlete po dětech do školy. Pčedem děkujeme!

 

Informace ze dne 7.4.:

1/ Rozvrh platný od 12.4. bude stejný pro obě formy vyučování (prezenční i distanční). Pouze bez Pč a Vv při distanční výuce.

 

 

1.

2.

3.

4.

PO

OSV

ČJ

MA

Vv

ÚT

AJ

ČJ

MA

ČJ

STŘ

ČJ

MA

PRV

ČT

AJ

PRV

MA

ČJ

ČJ

ČJ

MA

AJ

 

2/ Konec vyučování bude každý den prezenční výuky v 11:45h.

Časy obědů po, stř, pá: 12,15 – 12,35

                              út, čt: 11,50 – 12,10

Vyzvedávání dětí bude možné buď po obědě do 13h nebo pak v čase 15 – 16,30h.

3/ Podrobnější informace najdete v mailu a ve zprávě pí ředitelky na webu školy.

K. Štěpánová

 

Příměstský tábor na Husovce

Všichni vnímáme jak dětem chybí kontakt se spolužáky a uvidíme, zda-li se to do konce školního roku nějak výrazněji změní.
Pokud to situace dovolí rádi bychom pro ně připravili možnost se opět setkat se svými učitelkami, vychovatelkami a především kamarády. 

Zde je leták s bližšími informacemi o připravovaném programu, pro zjištění vašeho předběžného zájmu. 

Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

Těšíme se brzy opět na viděnou.

Zdeněk Žďánský | The Golden Boy

T: +420 604 209 417          E: zdenek@bowtieprague.cz       W: www.bowtieprague.cz

 

Nám jako škole se nápad velmi líbí a rádi se zapojíme. Poskytneme dětem jim známé prostředí, budeme se podílet na tvorbě vhodného programu, zajistíme stravování a v neposlední řadě tu budeme s nimi.

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv 

Provoz nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.

 

 

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV HV MA AJ (Durn) / ČJL   ČJL    
Úterý   MA / AJ (Flo) ČJL ĆJL ČJL MA      
Středa   ČJL TV PRV ČJL      
Čtvrtek   AJ (Flo) / ČJL PRV MA / AJ (Durn) VV        
Pátek   TV ČJL MA AJ (Flo, Durn)        

 

 

 

 

Telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web: www.zskola.cz

E-mail: info@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: 731 632 396

Sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Družina: 739 334 394

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Štěpánová  (601 339 774)

Vychovatelka:  Eva Hrůzová  (608 855 316)

 

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Hlavní:                   od 1.7. 2021

 

Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

K. Štěpánová

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová