česky deutsch

2.A

Úvod » Třídy » 2.A

Rozvrh třídy

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV Tv ČjL Aj/Aj Ma      
Úterý   ČjL ČjL Ma Prv        
Středa   ČjL Aj/Aj Tv Vv Hv      
Čtvrtek   Ma ČjL ČjL        
Pátek   Ma Prv Aj/Aj ČjL ČjL      

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, VÍTÁM VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Informace ze dne 20. 9.

1/ Dnes jsme si připomínali důležité informace k odjezdu a pobytu v Bedřichově: do batůžku na cestu přibalte pláštěnku, roušku, svačinu a pití v lahvičce, kterou lze doplňovat. 
Zkontrolujte odhlášené obědy na 22. - 23. 9. V pátek na oběd se budeme vracet. S sebou dejte dětem označené léky (dávkování pečlivě popište), nepromokavé oblečení a obuv, boty nutně i náhradní. Ráno před odjezdem vybereme Prohlášení o bezinfekčnosti a kartičku pojištěnce. 

2/ Zítra 21. 9. v aule školy nás čeká program "On" z oblasti primární prevence rizikového chování založený na metodách tvořivé dramatiky. Pohodlné oblečení na "válení" bude nutné.

Informace ze dne 3. 9.

V pondělí 6. 9. máme TV a za příznivého počasí budeme chodit na školní hřiště, k přehradě .... Proto děti vybavte i sportovním oblečením a obutím na ven.

V pondělí během 1. vyučovací hodiny opět proběhne PCR testování. Pokud budete potřebovat od školy certifikát o negatvním výsledku, spojte se telefonicky s paní sekretářkou a nebo mi napište E-mail. 

AKCE NA ZÁŘÍ:
21. 9. od 8:00 do 10:50 "Program primární prevence rizikového chování " - akce proběhne v aule školy

22. 9. - 24. 9. - "Loučení s létem" v Bedřichově, vybíráme 1100 Kč, bližší informace ještě dodáme.

První školní týden jsme úspěšně zvládli! 
Přeji klidný a odpočinkový víkend :-)

 

Organizace 1. školního týdne:

1.9. - 2 vyučovací hodiny (7:55 - 9:35) poté možnost školní družiny. V případě zájmu o družinu nezapomeňte přihlásit Vašemu dítku oběd!

2.9. - 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem (konec vyučování - 11:45), děti si přinesou:
1) penál, "Prázdninový deník", pohled z prázdnin
2) obalené učebnice, pracovní sešity obalit a přinést do konce týdne
3) vyplněný a průhledným obalem obalený notýsek
4) klíč od šatní skříňky
5) aktivní kartu pro vstup do školy
6) aktivní kartu - čip do jídelny

3.9. - výuka již dle rozvrhu

Šatní skříňky mají děti nadále u třídy, tudíž po vstupu do školy chodí přímo, tento systém zůstává stejný jako v loňském roce. Školní družina je v provozu denně od 6:00-18:00, vyzvedávání dětí po obědě se doporučuje do 13:00 nebo poté až od 15:00. V případě vyzvedávání dětí mezi 13-15 hod. lze využít školní dětský koutek.

Testování:
1. 9. testování PCR testy během první hodiny (případný pozitivní výsledek se dozvíme do večera testovacího dne – v tom případě budete kontaktováni telefonicky, potvrzení o negativním testu k dispozici od dalšího dne ve škole)
6. 9. testování PCR testy

Odpolední kroužky:
Elektronické přihlašování do kroužků bude probíhat od 2. 9. do 17. 9. 2021 na webových stránkách školy. Kapacita kroužků je omezena (rozhoduje čas přihlášení). Kroužky začínají v týdnu od 20. 9. 2021.
 

Všem přeji úspěšný start do nového školního roku a těším se na Vaši spolupráci.

Pavlína Veselková, třídní učitelka

 

Informace ŠD:

Vážení rodiče, 

1.9. předám dětem přihlášku do ŠD, zápisní lístek a výčet činností provozovaných družinou. Prosím, o vyplnění a rychlé zaslání zpět po dětech. Pokud si nebude jisti přesnými odchody dětí ze ŠD, tak později doplníme do zápisního lístku. Koutek bude v provozu od 13 do 15 hod (připomínám, že děti musí mít napsané, že odchází samostatně na určitý čas). Platba za družinu se letos navýšila na 200,- Kč za měsíc. Úhrada je možná za celý školní rok 2000,- Kč, nebo ve dvou splátkách 800,- Kč a 1200,- Kč na účet školy č. 5470722/0800. 
https://www.zskola.cz/druzina

V případě jakéhokoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat. 

S pozdravem Lucie Jírů

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Sekretariát školy: 731 632 396

Email: info@husovaliberec.cz

Web: www.zskola.cz

Ředitelka školy:  Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Veselková

Email: pavlina.veselkova@husovaliberec.cz, tel: 728 692 303

Paní vychovatelka: Lucie Jírů

Email: lucie.jiru@husovaliberec.cz

Vedoucí školní družiny: Petra Adamová

Email: petra.adamova@husovaliberec.cz

 

Organizace školního roku:

Školní prázdniny:

Podzimní:             27. a 29. 10. 2021            

Vánoční:               23. 12. – 2. 1. 2022 (nástup do školy 3. 1. 2022)

Pololetní:             4. 2. 2022

Jarní:                    14. 2. – 20. 2. 2022

Velikonoční:         14. 4. 2022

Hlavní:                 1. 7. - 31. 8. 2022

Třídní schůzky:

7.10. 2021 - společné od 18:00

25. 11. 2021 - konzultační

13. 1. 2022 - konzultační

31. 3. 2022 - konzultační

26. 5. 2022

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

nový školní rok je doslova přede dveřmi. Bohužel i letos nás bude s jeho začátkem provázet řada opatření až restrikcí. Vedení školy velice citlivě zvažuje každý krok, který v tomto směru podniká a bude se tak chovat i nadále. V následujících odstavcích byste měli získat všechny potřebné informace a odpovědi na případné otázky:

Začátek vyučování, vstup do školy

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 7:55 hod jako obvykle. Hlavní vchod bude otevřen v 7:30 hod a žáci vstupují rovnou do svých kmenových tříd, kde vyčkají příchodu učitele. Žáci 2. – 5. tříd mohou využít služky DKH v ranním provozu od 6:00 hodin. Do DKH a ŠD se ráno vstupuje zásadně bočním vchodem. Od druhého dne se žáci přezouvají. Šatní skříňky pro 1. - 3. třídu jsou umístěny na chodbách u kmenových tříd, 4. - 9. třídy mají své šatní skříňky v suterénu, kam vstupují z vestibulu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin a další informace budou pro jednotlivé třídy k dispozici na webu školy (nástěnky jednotlivých tříd) v pátek  27. 8. 2021.

1.9.2021 je plánovaná výuka do 9:35 hod. ( dvě vyučovací hodiny).

 

Vstup do prostor školy třetím osobám (zákonní zástupci atd.)

Přítomnost třetích osob není z pohledu doporučení MŠMT a MZd žádoucí, a proto prosím zvažte nutnost doprovodu až do třídy dle individuálních potřeb svého dítěte. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování nebo 180 dní po Covidu) a v budově by se měla zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná s použitím bočního vchodu a  s registrací na sekretariátu školy.

Výjimka je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Přítomnost první školní den je umožněna rodinným příslušníků splňujícím hygienické podmínky (očkování, platný negativní test, ochranná doba po prodělání onemocnění Covid). Účast dětí mladších šesti let není žádoucí.

Všichni návštěvníci školy použijí při vchodu desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy mají zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.

Testování

Vedení školy se rozhodlo využít nabídky a k testování používat neinvazivní PCR testy z krajní části nosu. Důvodem byla především možnost poskytnout žákům platné potvrzení/certifikát o negativním výsledku na Covid , které uplatní na kroužcích, sportech a jiných zájmových aktivitách. Antigenní testování tuto možnost nedává (platnost testu pouze 24 hod).

Testování bude provedeno 1. 9. a 9. 9.; žáci 1. tříd 2. 9. a 9. 9., dále dle rozhodnutí vlády.

Testy zvládnou děti za účasti pedagogů samy. Jedná se o výtěr z krajní části nosu. Není třeba se ničeho obávat.

Testování se nemusí podrobit žáci plně očkovaní nebo ti, kteří prodělali v posledních 180dnech onemocnění COVID.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni nosit ochranu nosu a úst po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole. Taktéž jsou omezováni při průběhu vyučovacích hodin tělesné výchovy a hudební výchovy.

Roušky – zakrytí nosu a úst

Zakrytí nosu a úst rouškou je závazné ve společných prostorách školy pro všechny žáky a zaměstnance. Povinnost platí pro třetí osoby ve všech prostorách školy a při všech aktivitách.

Tělesná výchova

Z důvodu menších vnitřních prostor určených k výuce tělesné výchovy budeme směřovat výuku co nejvíce do venkovních prostor, případně využívat nabídku různých alternativních možností. Výuka plavání bude realizována  pro žáky 3. tříd a 4. A; 4. B dle informací třídních učitelů.

Turistický kurz pro žáky 6. tříd je stále platný.

Školní družina DKH a zájmové kroužky

Provoz a organizace školní družiny a DKH je plánován v běžném režimu od 6 do 18 hod dle směrnice ŠD. K zařazení do ŠD nebo DKH použijte přihlášku na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Otevření zájmových kroužků plánujeme jako každý rok poslední týden v září na základě přihlášky. I pro tento účel zvolila škola PCR testování.

Obědy – nabídka školní kuchyně

Z důvodu hygienických opatření zatím školní jídelna nenabízí možnost zakoupení svačin. Obědy zajišťujeme v běžném rozsahu. Odebrání stravy pro cizí strávníky nebo pro žáky první den  nemoci, případně sportovců je možný pouze v jednorázových plastových miskách (není možné využívat vlastní nádoby) v době od 11:20 do 11:40 a  od 14:10  do 14:30. Takto odebraný oběd je zpoplatněn přirážkou 5,-Kč za balné. Prosíme o dodržování těchto časů a o včasnou informaci tohoto požadavku vedoucímu jídelny.

Nezapomeňte na úhradu záloh stravného. Obědy na 1.9.2021 je nutné objednat individuálně vzhledem k plánovanému zkrácenému vyučování.

Hygiena

Při změně učebny během jednoho dne si žák otře své pracovní místo jednorázovou desinfekční utěrkou nebo jiným připraveným materiálem. Chrání tak především své zdraví.

V učebnách a společných prostorech je stále k dispozici desinfekce.

 

                                                                                         Blanka Lukeš Reindlová

 

 V Liberci 22.8.2021

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

 

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

 

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny