česky deutsch

2.A

Úvod » Třídy » 2.A

Hustý prázdniny

Milé děti,

pokud se vám líbil seminář, který u vás ve třídě vedli lektoři Dramacentra Bezejména, a máte první prázdninový den volno, tak vás srdečně zveme na prázdninový dramatický seminář. Rádi bychom na něm společně prošli dvěma moc pěknými dramátky a také bychom rádi Vaši práci nafotili do připravovaných materiálů dramacentra. Tyto materiály budou sloužit učitelům libereckých škol a fotky práce šikovných dětí se tam opravdu hodí.

Lektoři Dramacentra Bezejména

POMOZME ukrajinským dětem adaptovat se v našem městě, v naší zemi; POMOZME jim najít náhradní domov a bezpečí

Žákovský parlament při ZŠ s RVJ Liberec Husova pořádá finanční sbírku určenou přímo ukrajinským dětem, které se svými rodiči uprchly před válkou a našly zázemí v našem městě. Děti budou navštěvovat adaptační pobyty na školách zřízené Statutárním městem Liberec po celém městě. Finanční náročnost je vysoká. Děti potřebují školní pomůcky, učebnice, základní školní vybavení atd. Řada z dětí zůstane v našem městě a od září se začlení mezi naše žáky do běžných tříd. Je v našem zájmu, aby jejich zařazení proběhlo co nejpřirozeněji a společně s libereckými dětmi vytvořily přátelské klima. Situace v mnoha rodinách není vůbec jednoduchá.

POMOZME jim a nám všem zároveň.

Svůj příspěvek je možné zaslat na účet: 2701173974/2010

nebo v  hotovosti vložit do určené kasičky, která bude umístěna na sekretariátu školy a během velké přestávky ve stánku POMOCNÁ TUŽKA.

Příspěvek do sbírky je dobrovolný, částka v min. výši 50,-Kč je odměněna fotografií živé vlajky, kterou vytvořili žáci a zaměstnanci školy.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí zřizovatele provádí základní školy v našem městě průzkum spokojenosti a klimatu mezi svými žáky, zákonnými zástupci a zaměstnanci formou tzv. mapy školy prostřednictvím společnosti SCIO. Ani naše škola není výjimkou.

Výsledky neslouží jen zřizovateli, ale především je pro svou práci využívá vedení školy. Vážíme si Vaší zpětné vazby, která je pro nás inspirací a nosným pilířem pro vytváření strategií a nové vize do budoucna. Zvláště v této době je pro nás Váš názor zásadní. Čekají nás úpravy školního vzdělávacího programu, a to jak obsahové, tak i metodické a formativní.  Při jeho tvorbě bychom rádi ocenili pohled vás jako zákonných zástupců.

V následujícím týdnu obdržíte od svých třídních učitelů odkaz s žádostí o vyplnění anonymního dotazníku. Věnujte prosím pár minut Vašeho volného času k vyplnění online dotazníku mapy školy do konce února.

Srdečný dík předem,

Blanka Lukeš Reindlová

Rozvrh třídy

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV Tv ČjL Aj/Aj Ma      
Úterý   ČjL ČjL Ma Prv        
Středa   ČjL Aj/Aj Tv Vv Hv      
Čtvrtek   Ma ČjL ČjL        
Pátek   Ma Prv Aj/Aj ČjL ČjL      

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, VÍTÁM VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Informace ze dne 23. 5.

26. 5. společné třídní schůzky od 17:00 h v naší třídě 2.A

1. 6. Den dětí
2. 6. Festival dětského čtenářství, Listování: Kvak a Žbluňk (scénické čtení), kino Varšava ( 9:00 - 10:00 h), vstupné 10 Kč uhradím z fondu
14. 6 - fotografování tříd
16. 6. sběr papíru, papír je možné:
                            a) přivézt k nám ke škole jako obvykle
                            b) dovézt přímo do sběrného dvora FCC LBC a pod naším IČO: 72741554 papír odevzdat.
                            Díky nahlášení tohoto čísla bude váha papíru zapsána k našemu účtu.
Návštěvu ZOO a výlet ještě upřesním.

Na VV budou děti potřebovat roličku od kuchyňských utěrek.

Informace ze dne 16. 5.

17. 5. - beseda s policií ČR
19. 5. - návštěva ND - "DODO" 

 

Informace ze dne10. 5.

Ve čtvrtek 12. 5. na PČ budou děti potřebovat 3 velké knoflíky, jehlu, nit a nůžky.

V pátek 13. 5. jdeme do muzea na film "Klok, Kloček a pes Dingo" v rámci festivalu animovaných filmů. https://www.anifilm.cz/cs/program/13-05-22/?nav1=1&nav2=1&nav3=1&nav4=1&nav5=1&nav6=1&
Odcházíme v 9:15 a do školy se vrátíme cca v 10:45.

Informace ze dne 5. 5.

PRV - V pátek 6. 5. nebo v pondělí 9. 5. si děti přinesou 4 - 5 semen hrachu, kousek vaty a misku (např. od pomazánkového másla).
M - Na pondělí 9. 5. si děti přinesou prázdný obal - plato na 10 vajíček - vyvození násobilky.
ČJ - Každou středu děti píší diktát a poté odnáší domů. Děti mají za úkol provést opravu diktátu a dát rodičům k podpisu. 

KVĚTEN:
17. 5. - beseda s policií ČR
19. 5. - Naivní divadlo - "DODO" - vstup 70 Kč vyberu z třídního fondu, ze školy odcházíme v 10:00 a vracíme se cca v 11:45
26. 5. - Společné třídní schůzky
Konec května - návštěva ZOO

ČERVEN:
14. 6. - focení

Důležitá telefonní čísla a adresy:

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Sekretariát školy: 731 632 396

Email: info@husovaliberec.cz

Web: www.zskola.cz

Ředitelka školy:  Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Veselková

Email: pavlina.veselkova@husovaliberec.cz, tel: 728 692 303

Paní vychovatelka: Lucie Jírů

Email: lucie.jiru@husovaliberec.cz

Vedoucí školní družiny: Petra Adamová

Email: petra.adamova@husovaliberec.cz

 

Organizace školního roku:

Školní prázdniny:

Podzimní:             27. a 29. 10. 2021            

Vánoční:               23. 12. – 2. 1. 2022 (nástup do školy 3. 1. 2022)

Pololetní:             4. 2. 2022

Jarní:                    14. 2. – 20. 2. 2022

Velikonoční:         14. 4. 2022

Hlavní:                 1. 7. - 31. 8. 2022

Třídní schůzky:

7.10. 2021 - společné od 18:00

25. 11. 2021 - konzultační

13. 1. 2022 - konzultační

31. 3. 2022 - konzultační

26. 5. 2022