česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

Milí prvňáčci, vážení rodiče, vítejte na webových stránkách 1.B.
 

Prázdniny

Milé děti,

pokud se vám líbil seminář, který u vás ve třídě vedli lektoři Dramacentra Bezejména, a máte první prázdninový den volno, tak vás srdečně zveme na prázdninový dramatický seminář. Rádi bychom na něm společně prošli dvěma moc pěknými dramátky a také bychom rádi Vaši práci nafotili do připravovaných materiálů dramacentra. Tyto materiály budou sloužit učitelům libereckých škol a fotky práce šikovných dětí se tam opravdu hodí.

Lektoři Dramacentra Bezejména

Hustý prázdniny

Květen 2022

23. 5. Naivní divadlo, představení Dodo, odchod ze školy 10:00 h, návrat kolem 12:00 h, vstupné 70 Kč uhradím z třídního fondu, Dodo | Naivní divadlo (naivnidivadlo.cz)

25. 5. Tierpark Zittau, https://tierpark-zittau.de/home/

26. 5. společné třídní schůzky od 17:00 h v naší 1. B

27. 5. iQLANDIA planetárium, program Vesmír pro nejmenší (9 - 11 h), po 8:00 h odchod ze školy, návrat na oběd cca 11:45 h, iQLANDIA | iQPARK | iQPLANETÁRIUM | iQFABLAB | Liberec | iQLANDIA

31. 5. Fyzikální jarmark na TUL, 9:30 - 11:00 h

 

Červen 2022

1. 6. Den dětí

2. 6. Festival dětského čtenářství, Listování: Kvak a Žbluňk (scénické čtení), kino Varšava ( 9:00 - 10:00 h), vstupné 10 Kč uhradím z fondu

8. 6. "Pasování na čtenáře", Muzeum Liberec, čas upřesním (od 8:30 h nebo od 10:00 h)

14. 6. fotografování tříd

16. 6. sběr papíru, papír je možné:
                            a) přivézt k nám ke škole jako obvykle
                            b) dovézt přímo do sběrného dvora FCC LBC a pod naším IČO: 72741554 papír odevzdat.
                            Díky nahlášení tohoto čísla bude váha papíru zapsána k našemu účtu.

 

Plán učiva 

  Plán na týden: 23. 5. - 27. 5. 2022

  Téma

  Český jazyk - Pracovní sešit 2. díl - str. 68 - 70
                          Písanka 2. díl - str. 10, 12, 13
                          Hrajeme si ve škole i doma 

   Naše ZOO - práce na projektu
   Psaní perem, psací b, k, pozor na sklon písmen (podložka na psaní)
   Český jazyk 1. třída (skolakov.eu) - procvičování                                                    

  Matematika - Pracovní sešit 2. díl - str. 48 - 49
                         Počítání se skřítky 

   Sčítání s přechodem přes 10, slovní úlohy, rozklad čísel, dopočítávání 
   Matematika 1. třída (skolakov.eu) - procvičování

  Prvouka - Pracovní sešit - str. 60, 62

   Kolik je hodin, celé hodiny, procvičování - roční období, měsíce, dny v týdnu

  Domácí úkoly - zápis v kočičkovém sešitě o
                            

   Dílny čtení - každou středu nosit rozečtenou KNIHU z domova

   Cvičební úbor na TV venku + obuv
   Čtecí karty
- zápis pravidelného hlasitého čtení 5x týdně
   Prosím doplnit, kdo nemá: nůžky, lepidlo (tyčinka), smazatelný fix, nutné.  

 

Rozvrh třídy 1. B

  1 2 3 4 5
  7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40
Pondělí OSV ĆJ NJ/NJ TV (CLIL) MA
Úterý ĆJ ĆJ/ĆJ MA (CLIL) VV  
Středa ĆJ PRV (CLIL) ĆJ/ĆJ MA PĆ (CLIL)
Čtvrtek ĆJ/ĆJ NJ/NJ TV PRV  
Pátek ĆJ HV (CLIL) MA ĆJ  

OSV - osobnostní a sociální výchova
CLIL - výuka v českém i německém jazyce
ČJ/ČJ - výuka ve skupině po 15 žácích, vyučující Mgr. Jana Martinovská a Mgr. Miroslava Brejchová
NJ/NJ - výuka ve skupině po 15 žácích, vyučující Mgr. Dagmar Stehlíková a Mgr. Eliška Brichová
TV, PRV - CLIL, vyučující Mgr. Jana Martinovská a Mgr. Kateřina Machová
M, PČ - CLIL, vyučující Mgr. Jana Martinovská a Mgr. Meike Schumacher (rodilý mluvčí)
HV - CLIL, vyučující Mgr. Eduard Durník a Mgr. Dagmar Stehlíková

 

POMOZME ukrajinským dětem adaptovat se v našem městě, v naší zemi; POMOZME jim najít náhradní domov a bezpečí

Žákovský parlament při ZŠ s RVJ Liberec Husova pořádá finanční sbírku určenou přímo ukrajinským dětem, které se svými rodiči uprchly před válkou a našly zázemí v našem městě. Děti budou navštěvovat adaptační pobyty na školách zřízené Statutárním městem Liberec po celém městě. Finanční náročnost je vysoká. Děti potřebují školní pomůcky, učebnice, základní školní vybavení atd. Řada z dětí zůstane v našem městě a od září se začlení mezi naše žáky do běžných tříd. Je v našem zájmu, aby jejich zařazení proběhlo co nejpřirozeněji a společně s libereckými dětmi vytvořily přátelské klima. Situace v mnoha rodinách není vůbec jednoduchá.

POMOZME jim a nám všem zároveň.

Svůj příspěvek je možné zaslat na účet: 2701173974/2010

nebo v  hotovosti vložit do určené kasičky, která bude umístěna na sekretariátu školy a během velké přestávky ve stánku POMOCNÁ TUŽKA.

Příspěvek do sbírky je dobrovolný, částka v min. výši 50,-Kč je odměněna fotografií živé vlajky, kterou vytvořili žáci a zaměstnanci školy.

Zajímavé odkazy pro děti a rodiče

Český jazyk pro 1. tříduČeský jazyk 1. třída (skolakov.eu)

Matematika pro 1. tříduMatematika 1. třída (skolakov.eu)

Rozhlas pro dětiPro děti • mujRozhlas

Škola s nadhledemhttps://www.skolasnadhledem.cz/
Pracovní učebnice z nakladatelství Fraus jsou hybridní, na každé straně dole je odkaz na zábavné procvičování učiva. 

Logická olympiáda 2021 https://www.logickaolympiada.cz/

Čtení pomáháO projektu Čtení pomáhá | Čtení pomáhá - charitativní projekt pro žáky základních a středních škol (ctenipomaha.cz)
Četbou můžete pomoci v rámci charity, najdete zde pro každou věkovou kategorii nabídku knih.

Celé Česko čte dětemCelé Česko čte dětem (celeceskoctedetem.cz)
Stránky na podporu čtenářství, tipy pro rodiče na výběr vhodné knihy, recenze knih a další zajímavé odkazy (celeceskoctedetem.cz).

Dramacentrum Bezejménahttp://dramacentrumbezejmena.cz/

 

Harmonogram školního roku 2021/2022

26. 5. 2022 - Společné třídní schhůzky

30. 6. 2022 - Vydávání vysvědčení za 2. pololetí

1. 7. - 31. 8. 2022 - Letní prázdniny
 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová, lukes.reindlova@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: info@husovaliberec.cz, mobil 731 632 396  

Třídní učitelka: Mgr. Jana Martinovská, jana.martinovska@husovaliberec.cz, mobil 723 941 167

Asistent pedagoga: Pavlína Houdová, pavlina.houdova@husovaliberec.cz

Vychovatelka: Eva Hrůzová, eva.hruzova@husovaliberec.cz, mobil 608 855 316

Školní jídelnajidelna@husovaliberec.cz,  https://www.zskola.cz/jidelnicek, mobil 775 856 575

Sborovna 1. stupeň: mobil 725 088 832                  

Školní družina: mobil 736 410 521