česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

Milí prvňáčci, vážení rodiče, vítejte na webových stránkách 1.B.
Těšíme se na Vás.

Vaše paní učitelka Jana Martinovská a paní vychovatelka Eva Hrůzová

Rozvrh třídy 1. B

  1 2 3 4 5
  7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40
Pondělí OSV ĆJ NJ/NJ TV (CLIL) MA
Úterý ĆJ ĆJ/ĆJ MA (CLIL) VV  
Středa ĆJ PRV (CLIL) ĆJ/ĆJ MA PĆ (CLIL)
Čtvrtek ĆJ/ĆJ NJ/NJ TV PRV  
Pátek ĆJ HV (CLIL) MA ĆJ  

OSV - osobnostní a sociální výchova

CLIL - výuka v českém i německém jazyce

ČJ/ČJ - výuka ve skupině po 15 žácích, vyučující Mgr. Jana Martinovská a Mgr. Miroslava Brejchová

NJ/NJ - výuka ve skupině po 15 žácích, vyučující Mgr. Dagmar Stehlíková a Mgr. Eliška Brichová

TV, PRV - CLIL, vyučující Mgr. Jana Martinovská a Mgr. Kateřina Machová

M, PČ - CLIL, vyučující Mgr. Jana Martinovská a Mgr. Meike Schumacher (rodilý mluvčí)

HV - CLIL, vyučující Mgr. Eduard Durník a Mgr. Dagmar Stehlíková

 

Plán učiva 

 Plán na týden: 29. 11. - 3. 12. 2021

  Téma

 Český jazyk - PS Učíme se číst a psát 1 - str. 38 - 40
                         Uvolňovací cviky - str. 17
                         Písmenkový deník - písmeno L        
                         Hrajeme si ve škole i doma - do str. 27

   Psaní a čtení slov, vět, písmeno L
   Správné držení tužky (ořezaná, nejlépe trojhranná), správné sezení
   Pracovní list písmeno L, čtecí tabulky č.3, 4, 5 - trénovat čtení
   Pozice hlásky                                                         

 Matematika -  Pracovní sešit (PS) - str. 38 - 40
                         Počítání se skřítky - do str. 22      

   Odčítání, zápis odčítání, slovní úlohy
   

 Prvouka - Pracovní sešit - str. 21
                  

   Plody, ovoce, zelenina
   sv. Mikuláš - tradice
   Pravidla naší třídy - průběžně budeme společně tvořit

 Domácí úkoly

   3. 12. Adventní kalendář, splnit úkoly za 4. a 5. prosinec
             Společně s dětmi si můžete přečíst obrázkové čtení z čertovské školy.
   2. 12. Příprava na čertovskou školu
+ zopakovat si básničky, písemný úkol není,
   1. 12. Matematika, PS str. 40/4
   30. 11. Český jazyk, PS str. 38 - tabulka nahoře, čtení slov
   29. 11. Písmenkový deník, kreslit, psát, lepit slova, která začínají na hlásku L

 

Prosinec 2021

3. 12. Čertovská škola - projektový den s nadílkou, uvítáme masky čertíků a čertic

Listopad 2021

30. 11. Moc děkujeme dětem a vám rodičům, kteří se zúčastnili Světového dne štědrosti a dobrých skutků. Naše třída darovala několik tašek hraček, knih, her a plyšáčků.

29. a 30. 11. HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE ADRA - SVĚTOVÝ DEN ŠTĚDROSTI A DOBRÝCH SKUTKŮ
V těchto dnech mohou děti do školy přinést hračky, plyšáky, hry, knihy, které již nepotřebují. Výtěžek z prodeje bude věnován humanitární organizaci ADRA. Cílem akce je učit dobrovolnictví a pomoci tak utvářet lepší svět.
Děkujeme za vaši štědrost.

PRODEJ KNIH
Žákovský parlament bude pořádat prodej použitých knih z vašich domácích knihoven. Děti mohou do konce listopadu přinést knihy, které chtějí prodat. 
Do knih je nutné vložit lísteček, kde bude napsáno JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, TŘÍDA, CENA, za kterou bude kniha nabízena. Peníze za prodané knihy budou dětem vyplaceny.

FOTOGRAFIE
Sady si můžete vyzvednout v prodejně Fujiprint Kubát (V Úvoze 43/3, ulice propojující Husovku a 5. květen pod nemocnicí). Otevřeno je od 7:30 do 17:00 h, v sobotu od 9:00 do 12:00 h.

DŮLEŽITÉ!!!
Vážení rodiče a přátelé školy, vzhledem k zvýšenému počtu stížností a podnětů Vás žádám o dodržování opatření vstupu do školy. Hlavní vstup je určen výhradně žákům na vstupní aktivovanou kartu. Pro rodiče a ostatní veřejnost platí povinnost užívat boční vchod s registrací na sekretariátu. Důvodem je zajištění bezpečnosti žáků a jejich osobních věcí v budově školy. Bez Vaši spolupráce nejsme schopni bezpečnost a ochranu majetku zajistit.

Děkuji za pochopení – ředitelka školy

 

Zajímavé odkazy pro děti a rodiče

Rozhlas pro dětiPro děti • mujRozhlas

Škola s nadhledemhttps://www.skolasnadhledem.cz/
Pracovní učebnice z nakladatelství Fraus jsou hybridní, na každé straně dole je odkaz na zábavné procvičování učiva. 

Logická olympiáda 2021 https://www.logickaolympiada.cz/, soutěž již spuštěna

Čtení pomáháO projektu Čtení pomáhá | Čtení pomáhá - charitativní projekt pro žáky základních a středních škol (ctenipomaha.cz)
Četbou můžete pomoci v rámci charity, najdete zde pro každou věkovou kategorii nabídku knih.

Celé Česko čte dětemCelé Česko čte dětem (celeceskoctedetem.cz)
Stránky na podporu čtenářství, tipy pro rodiče na výběr vhodné knihy, recenze knih a další zajímavé odkazy (celeceskoctedetem.cz).

Dramacentrum Bezejménahttp://dramacentrumbezejmena.cz/

 

Harmonogram školního roku 2021/2022

7. 10. 2021 - Společné třídní schhůzky od 18:00 h

27. - 29. 10. 2021 - Podzimní prázdniny

25. 11. 2021 - Konzultační individuální třídní schůzky

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - Vánoční prázdniny

13. 1. 2022 - Konzultační individuální třídní schhůzky

31. 1. 2022 - Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

4. 2. 2022 - Pololetní prázdniny

14. 2. - 18. 2. 2022 - Jarní prázdniny

31. 3. 2022 - Konzultační individuální třídní schhůzky

14. 4. 2022 - Velikonoční prázdniny

26. 5. 2022 - Společné třídní schhůzky

30. 6. 2022 - Vydávání vysvědčení za 2. pololetí

1. 7. - 31. 8. 2022 - Letní prázdniny

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová, lukes.reindlova@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: info@husovaliberec.cz, mobil 731 632 396  

Třídní učitelka: Mgr. Jana Martinovská, jana.martinovska@husovaliberec.cz, mobil 723 941 167

Vychovatelka: Eva Hrůzová, eva.hruzova@husovaliberec.cz, mobil 608 855 316

Školní jídelnajidelna@husovaliberec.cz,  https://www.zskola.cz/jidelnicek, mobil 775 856 575

Sborovna 1. stupeň: mobil 725 088 832                  

Školní družina: mobil 736 410 521

 

Informace pro začátek nového školního roku 2021/2022

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

nový školní rok je doslova přede dveřmi. Bohužel i letos nás bude s jeho začátkem provázet řada opatření až restrikcí. Vedení školy velice citlivě zvažuje každý krok, který v tomto směru podniká a bude se tak chovat i nadále. V následujících odstavcích byste měli získat všechny potřebné informace a odpovědi na případné otázky:

Začátek vyučování, vstup do školy

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 7:55 hod jako obvykle. Hlavní vchod bude otevřen v 7:30 hod a žáci vstupují rovnou do svých kmenových tříd, kde vyčkají příchodu učitele. Žáci 2. – 5. tříd mohou využít služky DKH v ranním provozu od 6:00 hodin. Do DKH a ŠD se ráno vstupuje zásadně bočním vchodem. Od druhého dne se žáci přezouvají. Šatní skříňky pro 1. - 3. třídu jsou umístěny na chodbách u kmenových tříd, 4. - 9. třídy mají své šatní skříňky v suterénu, kam vstupují z vestibulu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin a další informace budou pro jednotlivé třídy k dispozici na webu školy (nástěnky jednotlivých tříd) v pátek 27. 8. 2021.

1.9.2021 je plánovaná výuka do 9:35 hod (dvě vyučovací hodiny).
 

Vstup do prostor školy třetím osobám (zákonní zástupci atd.)

Přítomnost třetích osob není z pohledu doporučení MŠMT a MZd žádoucí, a proto prosím zvažte nutnost doprovodu až do třídy dle individuálních potřeb svého dítěte. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování nebo maximálně 180 dní po Covidu) a v budově by se měla zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná s použitím bočního vchodu a  s registrací na sekretariátu školy.

Výjimka je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Přítomnost první školní den je umožněna rodinným příslušníků splňujícím hygienické podmínky (očkování, platný negativní test, ochranná doba po prodělání onemocnění Covid). Účast dětí mladších šesti let není žádoucí.

Všichni návštěvníci školy použijí při vchodu desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy mají zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.

Testování

Vedení školy se rozhodlo využít nabídky a k testování používat neinvazivní PCR testy z krajní části nosu. Důvodem byla především možnost poskytnout žákům platné potvrzení/certifikát o negativním výsledku na Covid , které uplatní na kroužcích, sportech a jiných zájmových aktivitách. Antigenní testování tuto možnost nedává (platnost testu pouze 24 hod).

Testování bude provedeno 1. 9. a 9. 9.; žáci 1. tříd 2. 9. a 9. 9., dále dle rozhodnutí vlády.

Testy zvládnou děti za účasti pedagogů samy. Jedná se o výtěr z krajní části nosu. Není třeba se ničeho obávat.

Testování se nemusí podrobit žáci plně očkovaní nebo ti, kteří prodělali v posledních 180dnech onemocnění COVID.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni nosit ochranu nosu a úst po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole. Taktéž jsou omezováni při průběhu vyučovacích hodin tělesné výchovy a hudební výchovy.

Roušky – zakrytí nosu a úst

Zakrytí nosu a úst rouškou je závazné ve společných prostorách školy pro všechny žáky a zaměstnance. Povinnost platí pro třetí osoby ve všech prostorách školy a při všech aktivitách.

Tělesná výchova

Z důvodu menších vnitřních prostor určených k výuce tělesné výchovy budeme směřovat výuku co nejvíce do venkovních prostor, případně využívat nabídku různých alternativních možností. Výuka plavání bude realizována pro žáky 3. tříd a 4. A; 4. B dle informací třídních učitelů.

Turistický kurz pro žáky 6. tříd je stále platný.

Školní družina DKH a zájmové kroužky

Provoz a organizace školní družiny a DKH je plánován v běžném režimu od 6 do 18 hod dle směrnice ŠD. K zařazení do ŠD nebo DKH použijte přihlášku na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Otevření zájmových kroužků plánujeme jako každý rok poslední týden v září na základě přihlášky. I pro tento účel zvolila škola PCR testování.

Obědy – nabídka školní kuchyně

Z důvodu hygienických opatření zatím školní jídelna nenabízí možnost zakoupení svačin. Obědy zajišťujeme v běžném rozsahu. Odběr stravy pro cizí strávníky nebo pro žáky v první den nemoci, případně sportovců je možný pouze v jednorázových plastových miskách (není možné využívat vlastní nádoby) v době od 11:20 do 11:40 a od 14:10 do 14:30. Takto odebraný oběd je zpoplatněn přirážkou 5,-Kč za balné. Prosíme o dodržování těchto časů a o včasnou informaci tohoto požadavku vedoucímu jídelny.

Nezapomeňte na úhradu záloh stravného. Obědy na 1.9.2021 je nutné objednat individuálně vzhledem k plánovanému zkrácenému vyučování.

Hygiena

Při změně učebny během jednoho dne si žák otře své pracovní místo jednorázovou desinfekční utěrkou nebo jiným připraveným materiálem. Chrání tak především své zdraví.

V učebnách a společných prostorech je stále k dispozici desinfekce.

 

                                                                                              Blanka Lukeš Reindlová

 

 V Liberci 22.8.2021

Informace ze školní jídelny 

Vážení rodiče, 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

Prosíme rodiče žáků 1. tříd, aby první zálohu na stravné uskutečnili bez VS a do zprávy pro příjemce uvedli jméno dítěte.

Omlouváme se za komplikace.

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny