česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

Rozvrh třídy

 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí            OSV      TV       NJ/NJ        MA         ČJL      
Úterý     ČJL/ČJL   ČJL/ČJL        MA        ČJL         ČJL             
Středa        PRV      ČJL       NJ/NJ        HV        
Čtvrtek        MA      ČJL        PRV       ČJL                  VV    
Pátek        ČJL      MA        PČ        TV        

 

OSV=osobnostní a sociální výchova = třídnická hodina

 

17.1.2021

V úterý 19.1. vyrazíme s dětmi ježdíkovat ven. Děti si mohou donést svůj ježdík. Konec vyučování tento den bude klasicky v 11:45, žádná změna nebude ani s obědem a odpolední družinou.


 

6.1.2021

Ve čtvrtek 14.1.2021 proběhnou od 17:30 online třídní schůzky. Odkaz vložím do google classroom (viz. informace na WhatsApp skupině).

 

30.12.2020

Vážení rodiče, 

níže přikládám informace týkající se nástupu do školy v novém roce:

1.-2. třídy – výuka probíhá prezenčně. Rozvrh zůstává stejný jako před prázdninami, totéž platí u obědů a možností vyzvedávání dětí u MŠ či po obědě u školy.

Školní družina bude fungovat od 6 – 17 hod. Režim stejný jako před svátky 6:00 – 7:00 společný klub – ranní družina – vchod bočním vchodem. Od 7:00 otevřena hlavní vchod děti jsou ve třídách – nemísí se. Odpolední režim do 16:00 hod po odděleních

Od 16:00 – 17:00 služba jednoho oddělení.

Pokud by měl někdo zájem využívat školní družinu (dětský klub) po 17. hodině, informujte mě prosím prostřednictvím sms či emailu.

 

Obědy - odchody na oběd budou každé Po,St a Pá v 11:45 - možnosti vyzvedávání dětí po obědě - 12:45 u MŠ,13:00 - u školy

                                                     každé Út a Čtv - 12:15 - možnosti vyzvedávání dětí po obědě - 13:15 - MŠ, 13:30 - u školy

V případě, že Vaše děti na obědy nechodí, budu děti posílat ihned po vyučování,a to v 11:45. Pořád ale platí lístečkový systém (nutné zdůraznit samostaný odchod!). Stejné zůstavá i odhlašování obědů nejdéle do 7:45 každý den.

Vyzvedávání dětí z družiny: Protože v tomto období nebude fungovat školní koutek (pro děti, které odchází mezi 13-15 hodinou), doporučujeme děti vyzvedávat opravdu buď v časech po obědě nebo až od 15:00. Může se stát, že děti budou trávit s paní vychovatelkou čas venku a musely by se zbytečně vracet do školy dříve. Děkujeme za pochopení.

 

PŘEJI VŠEM ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU A V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ! Petra Soldánová

 

 

ROZVRH PREZENČNÍHO VYUČOVÁNÍ OD 18. 11.

  1. 2. 3. 4.
Pondělí          OSV               ČjL                  Nj/Nj                      Ma             
Úterý ČjL ČjL Ma ČjL
Středa Prv ČjL    Nj/Nj Ma
Čtvrtek Ma ČjL Prv Vv
Pátek ČjL Ma ČjL

 

 

 

                                                

Vyzvedávání dětí:

V případě, že Vaše dítě vyzvedávate po obědě z MŠ, dejte dítěti lísteček s touto informací. Vezme si na oběd školní tašku s sebou.

ČASY VYZVĚDÁVÁNÍ: 

Pondělí:       MŠ - 13:15        Škola:13:30

Úterý:          Škola 13:30  (z důvodu dělení třídy na dvě skupiny)

Středa:        MŠ - 12:45         Škola 13:00

Čtvrtek:       po odpoledním vyučování ve škole - cca 13:50

Pátek:         MŠ - 13:15          Škola: 13:30     

Děti, které jsou ze školy vyzvedávány mezi 13-15 hodinou tráví čas v družinovém koutku a je nutné jim dávat lístečky s jejich časy odchodů.

Ve čtvrtek si na informační schůzce doladíme vše, co je potřebné. Věřím, že to společně zvládneme :) Hezký den všem. Petra Soldánová

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

Sekretariát školy: 731 632 396

Email: info@husovaliberec.cz

Web: www.zskola.cz

Ředitelka školy:  Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Třídní učitelka: Mgr. Petra Soldánová

email: petra.soldanova@husovaliberec.cz, tel:733 322 749

vedoucí školní družiny: Petra Adamová, tel: 736 410 521

 

Organizace školního roku

Třídní schůzky:

1. 10. 2020 - společné

26. 11. 2020 - konzultační

14. 1. 2021 - konzultační

25. 3. 2021 - konzultační

20. 5. 2021 - společné

 

Školní prázdniny

Podzimní:             29. a 30.10. 2020

Vánoční:             23.12. 2020 – 3.1. 2021  

Pololetní:              29.1. 2021

Jarní:                    1. – 7.2. 2021

Velikonoční:         1.4. 2021

Hlavní:                   od 1.7. 2021

 

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová