česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

 

Pro lepší organizaci jsme pro vás vytvořili jednotnou platformu pro zadávání domácí práce žáků.

Na tomto odkazu naleznete složku třídy svého žáka. V té se budou v následujících týdnech nacházet vždy aktuální informace a zadání pro domácí práce.

 

 

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 1.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČJL MA ČJL1 ČJL2      
Úterý TV NJ PRV ČJL MDS        
Středa ČJL MA ČJL PRV VV        
Čtvrtek MA NJ HV ČJL2 ČJL1        
Pátek TV ČJL ČJL MA          

                             OSV - Osobnostní a sociální výchova

                             ČJL1, ČJL2  - děti budou rozděleny do dvou skupin

                             MDS  -  Metoda dobrého startu (pro přihlášené děti na třídních schůzkách v květnu,  2 skupiny,

                                                                po obědě od 12:15 - 13:00)

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítejte na nástěnce třídy 1.B

 

Mgr. Šárka Irová

sarka.irova@husovaliberec.cz

tel. :  603 47 93 14

paní vychovatelka:  Kateřina Matrasová  721 950 156

30. 1.  - PÍSMENKOVÁ KNIHA  A VYSVĚDČENÍ

·         "Čertí škola" se  vydařila. Děti byly statečné  a Mikuláši a jeho družině přednesly naučené básničky, Lucinka a Terezka B. krásně zazpívaly. I když jsme měli na seznamu hříšníků několik jmen, nakonec nám všechny děti ve třídě zůstaly a po celé dopoledne pracovaly v náhodně vylosovaných skupinkách na čertovských úkolech. Děkuji všem za výborné nápady, čím děti potěšit v nadílce, měly opravdu radost. Některé drobnosti dostanou při dalších příležitostech - např. při vánoční besídce.

·         Několik fotografií z návštěvy galerie 18. 11.

Ve čtvrtek nám počasí vyšlo a vycházka se vyvedla. Děti  tak měly možnost vstřebávat učivo z prvouky  přímo v přírodě.

Jablíčkový den

 

Telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web: www.zskola.cz

E-mail: info@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: 731 632 396

Sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Jídelna: 485 102 945; sj.husova44@seznam.cz

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová (603479314)

 

 Třídní schůzky:      9. 1. 2020 – konzultační forma od 16:00 do 18:00

                                  2. 4. 2020 – konzultační forma od 16:00 do 18:00

                                  21. 5. 2020 – společné od 17 do 18:30