česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

Milí prvňáčci, vážení rodiče, vítejte na webových stránkách 1.B.
Těšíme se na Vás.

Vaše paní učitelka Jana Martinovská a paní vychovatelka Eva Hrůzová

Rozvrh třídy 1. B

  1 2 3 4 5
  7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40
Pondělí OSV ĆJ NJ/NJ TV (CLIL) MA
Úterý ĆJ ĆJ/ĆJ MA (CLIL) VV  
Středa ĆJ PRV (CLIL) ĆJ/ĆJ MA PĆ (CLIL)
Čtvrtek ĆJ/ĆJ NJ/NJ TV PRV  
Pátek ĆJ HV (CLIL) MA ĆJ  

OSV - osobnostní a sociální výchova

CLIL - výuka v českém i německém jazyce

ČJ/ČJ - výuka ve skupině po 15 žácích, vyučující Mgr. Jana Martinovská a Mgr. Miroslava Brejchová

NJ/NJ - výuka ve skupině po 15 žácích, vyučující Mgr. Dagmar Stehlíková a Mgr. Eliška Brichová

TV, PRV - CLIL, vyučující Mgr. Jana Martinovská a Mgr. Kateřina Machová

M, PČ - CLIL, vyučující Mgr. Jana Martinovská a Mgr. Meike Schumacher (rodilý mluvčí)

HV - CLIL, vyučující Mgr. Eduard Durník a Mgr. Dagmar Stehlíková

 

Září 2021 

Informace ze dne 16. 9. 2021

Od pondělí 20. 9. prosíme rodiče, aby děti již nedoprovázeli ke třídám. S dětmi se rozlučte ve vestibulu školy, v případě ranní družiny u bočních dveří do školy. Děti jsou šikovné, učí se samostatnosti.

Prosíme o včasné příchody žáčků do školy. Děti by měly být v 7:50 h již ve třídě, aby si mohly připravit pomůcky na výuku. Na první hodinu zvoní v 7:55 h. Pozdními příchody narušují výuku.
Děkujeme za pochopení.

Domácí úkoly
Zpočátku si děti budou domácí úkol označovat červeným puntíkem u daného cvičení či stránky, později se naučí úkol zapisovat do „kočičkového“ sešitu.

Elektronické přihlašování do kroužků bude probíhat od 2. 9. do 17. 9. 2021 na webových stránkách školy. Kapacita kroužků je omezena.
Kroužky začínají v týdnu od 20. 9. 2021.

Říjen 2021

14. 10. návštěva Krajské vědecké knihovny, program Seznámení s knihovnou, odchod ze školy v 8:00 h, návrat cca v 10:00 h, Pro děti a mládež | Krajská vědecká knihovna v Liberci (kvkli.cz)

 

Zajímavé odkazy pro děti a rodiče

Škola s nadhledemhttps://www.skolasnadhledem.cz/
Pracovní učebnice z nakladatelství Fraus jsou hybridní, na každé straně dole je odkaz na zábavné procvičování učiva. 

Logická olympiáda 2021 https://www.logickaolympiada.cz/
Děti můžete registrovat od 1. září do 30. září 2021. Vstup do soutěže | Logická olympiáda (logickaolympiada.cz)

Čtení pomáháO projektu Čtení pomáhá | Čtení pomáhá - charitativní projekt pro žáky základních a středních škol (ctenipomaha.cz)
Četbou můžete pomoci v rámci charity, najdete zde pro každou věkovou kategorii nabídku knih.

Celé Česko čte dětemCelé Česko čte dětem (celeceskoctedetem.cz)
Stránky na podporu čtenářství, tipy pro rodiče na výběr vhodné knihy, recenze knih a další zajímavé odkazy (celeceskoctedetem.cz).

 

Harmonogram školního roku 2021/2022

1. 9. 2021 - První školní den (zahájení v 7:55 h, konec cca v 9:35 h)

2. a 3. 9. 2021 - Konec prvního školního týdne - výuka bude končit po 3. vyučovací hodině v 10:50 h (oběd od 11:30 h)

od 6. 9. 2021 - Výuka dle rozvrhu hodin

7. 10. 2021 - Společné třídní schhůzky od 18:00 h, změna

27. - 29. 10. 2021 - Podzimní prázdniny

25. 11. 2021 - Konzultační individuální třídní schůzky

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - Vánoční prázdniny

13. 1. 2022 - Konzultační individuální třídní schhůzky

31. 1. 2022 - Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

4. 2. 2022 - Pololetní prázdniny

14. 2. - 18. 2. 2022 - Jarní prázdniny

31. 3. 2022 - Konzultační individuální třídní schhůzky

14. 4. 2022 - Velikonoční prázdniny

26. 5. 2022 - Společné třídní schhůzky

30. 6. 2022 - Vydávání vysvědčení za 2. pololetí

1. 7. - 31. 8. 2022 - Letní prázdniny

 

Informace pro začátek nového školního roku 2021/2022

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

nový školní rok je doslova přede dveřmi. Bohužel i letos nás bude s jeho začátkem provázet řada opatření až restrikcí. Vedení školy velice citlivě zvažuje každý krok, který v tomto směru podniká a bude se tak chovat i nadále. V následujících odstavcích byste měli získat všechny potřebné informace a odpovědi na případné otázky:

Začátek vyučování, vstup do školy

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 7:55 hod jako obvykle. Hlavní vchod bude otevřen v 7:30 hod a žáci vstupují rovnou do svých kmenových tříd, kde vyčkají příchodu učitele. Žáci 2. – 5. tříd mohou využít služky DKH v ranním provozu od 6:00 hodin. Do DKH a ŠD se ráno vstupuje zásadně bočním vchodem. Od druhého dne se žáci přezouvají. Šatní skříňky pro 1. - 3. třídu jsou umístěny na chodbách u kmenových tříd, 4. - 9. třídy mají své šatní skříňky v suterénu, kam vstupují z vestibulu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin a další informace budou pro jednotlivé třídy k dispozici na webu školy (nástěnky jednotlivých tříd) v pátek 27. 8. 2021.

1.9.2021 je plánovaná výuka do 9:35 hod (dvě vyučovací hodiny).
 

Vstup do prostor školy třetím osobám (zákonní zástupci atd.)

Přítomnost třetích osob není z pohledu doporučení MŠMT a MZd žádoucí, a proto prosím zvažte nutnost doprovodu až do třídy dle individuálních potřeb svého dítěte. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování nebo maximálně 180 dní po Covidu) a v budově by se měla zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná s použitím bočního vchodu a  s registrací na sekretariátu školy.

Výjimka je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Přítomnost první školní den je umožněna rodinným příslušníků splňujícím hygienické podmínky (očkování, platný negativní test, ochranná doba po prodělání onemocnění Covid). Účast dětí mladších šesti let není žádoucí.

Všichni návštěvníci školy použijí při vchodu desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy mají zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.

Testování

Vedení školy se rozhodlo využít nabídky a k testování používat neinvazivní PCR testy z krajní části nosu. Důvodem byla především možnost poskytnout žákům platné potvrzení/certifikát o negativním výsledku na Covid , které uplatní na kroužcích, sportech a jiných zájmových aktivitách. Antigenní testování tuto možnost nedává (platnost testu pouze 24 hod).

Testování bude provedeno 1. 9. a 9. 9.; žáci 1. tříd 2. 9. a 9. 9., dále dle rozhodnutí vlády.

Testy zvládnou děti za účasti pedagogů samy. Jedná se o výtěr z krajní části nosu. Není třeba se ničeho obávat.

Testování se nemusí podrobit žáci plně očkovaní nebo ti, kteří prodělali v posledních 180dnech onemocnění COVID.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni nosit ochranu nosu a úst po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole. Taktéž jsou omezováni při průběhu vyučovacích hodin tělesné výchovy a hudební výchovy.

Roušky – zakrytí nosu a úst

Zakrytí nosu a úst rouškou je závazné ve společných prostorách školy pro všechny žáky a zaměstnance. Povinnost platí pro třetí osoby ve všech prostorách školy a při všech aktivitách.

Tělesná výchova

Z důvodu menších vnitřních prostor určených k výuce tělesné výchovy budeme směřovat výuku co nejvíce do venkovních prostor, případně využívat nabídku různých alternativních možností. Výuka plavání bude realizována pro žáky 3. tříd a 4. A; 4. B dle informací třídních učitelů.

Turistický kurz pro žáky 6. tříd je stále platný.

Školní družina DKH a zájmové kroužky

Provoz a organizace školní družiny a DKH je plánován v běžném režimu od 6 do 18 hod dle směrnice ŠD. K zařazení do ŠD nebo DKH použijte přihlášku na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Otevření zájmových kroužků plánujeme jako každý rok poslední týden v září na základě přihlášky. I pro tento účel zvolila škola PCR testování.

Obědy – nabídka školní kuchyně

Z důvodu hygienických opatření zatím školní jídelna nenabízí možnost zakoupení svačin. Obědy zajišťujeme v běžném rozsahu. Odběr stravy pro cizí strávníky nebo pro žáky v první den nemoci, případně sportovců je možný pouze v jednorázových plastových miskách (není možné využívat vlastní nádoby) v době od 11:20 do 11:40 a od 14:10 do 14:30. Takto odebraný oběd je zpoplatněn přirážkou 5,-Kč za balné. Prosíme o dodržování těchto časů a o včasnou informaci tohoto požadavku vedoucímu jídelny.

Nezapomeňte na úhradu záloh stravného. Obědy na 1.9.2021 je nutné objednat individuálně vzhledem k plánovanému zkrácenému vyučování.

Hygiena

Při změně učebny během jednoho dne si žák otře své pracovní místo jednorázovou desinfekční utěrkou nebo jiným připraveným materiálem. Chrání tak především své zdraví.

V učebnách a společných prostorech je stále k dispozici desinfekce.

 

                                                                                              Blanka Lukeš Reindlová

 

 V Liberci 22.8.2021

Informace ze školní jídelny 

Vážení rodiče, 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

Prosíme rodiče žáků 1. tříd, aby první zálohu na stravné uskutečnili bez VS a do zprávy pro příjemce uvedli jméno dítěte.

Omlouváme se za komplikace.

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová, lukes.reindlova@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: info@husovaliberec.cz, mobil 731 632 396  

Třídní učitelka: Mgr. Jana Martinovská, jana.martinovska@husovaliberec.cz, mobil 723 941 167

Vychovatelka: Eva Hrůzová, eva.hruzova@husovaliberec.cz, mobil 608 855 316

Školní jídelnajidelna@husovaliberec.cz,  https://www.zskola.cz/jidelnicek, mobil 775 856 575

Sborovna 1. stupeň: mobil 725 088 832                  

Školní družina: mobil 736 410 521