česky deutsch

1.A

Úvod » Třídy » 1.A

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV ČjL Aj/Aj Ma/Ma   ČjL    
Úterý   Ma Tv Prv/Prv ČjL ČjL      
Středa   ČjL/ČjL ČjL/ČjL Aj/Aj Ma        
Čtvrtek   Ma/Ma ČjL ČjL Tv      
Pátek   Prv/Prv ČjL/ČjL Hv Vv/Vv        

OSV = osobnostní a sociální výchova
Aj 1 - Mgr. Jana Flossmannová, Aj 2 - Mgr. Petra Soldánová

 

 

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI, VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY 1.A

 

Informace ze dne 15. 1. 2021

V pondělí 18. 1. budou děti na Čj potřebovat druhý díl učebnice "Už čteme a píšeme sami" a v úterý 19. 1. na PRV hygienické potřeby na ukázku (zubní kartáček, pastu, mýdlo, sprchový gel .....)
Čtvrtek 21. 1. - letáky s obrázky potravin

Informace ze dne ze dne 6. 1. 2021

Ve čtvrtek 14. 1. 2021 proběhnou od 17:30 online třídní schůzky. Odkaz vložím do google classroom.

Děti na příští týden budou potřebovat fialovou Písanku II - Písmena a číslice (Alter), Písanku 1 (Fraus) a učebnici Už čteme a píšeme sami 1 - 2. díl

 

Informace ze dne 30.12.2020

Vážení rodiče, 

níže přikládám informace týkající se nástupu do školy v novém roce:

1.-2. třídy – výuka probíhá prezenčně. Rozvrh zůstává stejný jako před prázdninami, totéž platí u obědů a možností vyzvedávání dětí u MŠ či po obědě u školy.

Školní družina bude fungovat od 6 – 17 hod. Režim stejný jako před svátky 6:00 – 7:00 společný klub – ranní družina – vchod bočním vchodem. Od 7:00 otevřena hlavní vchod děti jsou ve třídách – nemísí se. Odpolední režim do 16:00 hod po odděleních

Od 16:00 – 17:00 služba jednoho oddělení.

Pokud by měl někdo zájem využívat školní družinu (dětský klub) po 17. hodině, informujte mě prosím prostřednictvím sms či emailu.

PŘEJI VŠEM ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU A V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ! 

 

 

16. 12. 2020
Na základě nařízení vlády se DĚTSKÝ KLUB ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 NEOTEVŘE.

Informace ze dne 15. 12.

Vzhledem k prodloužení prázdnin (již od 21. 12.) se "Vánoční besídka" uskuteční již v pátek 18. 12.
Děti si na tento den přinesou pro své vylosované spolužáky drobný dárek  a též si děti mohou pro sebe přinést malou krabičku cukroví. 

PROSÍM, STÁLE JEŠTĚ NEMÁM PRO VŠECHNY DĚTI KNIŽNÍ DÁRKY! Ve čtvrtek 17. 12. bych je ráda měla připravené na páteční vánoční besídku (jinak budou děti smutné).

Děkuji.

Informace ze dne 11. 12.

Pokud máte nějaké dotazy k prospěchu či chování Vašeho dítěte, obracejte se na mě telefonicky či  prostřednictvím emailu. Tímto  řešením můžeme nahradit konzultační třídní schůzky, které  zřejmě vzhledem k situaci nebude možné uskutečnit ani v lednu. Hodnocení za první pololetí bude vycházet hlavně z toho, jak se děti zapojují do výuky ve škole (v případě distanční výuky doma) a jak plní školní povinnosti (domácí úkoly, nošení pomůcek, apod.)

Pokud nevstoupí v platnost jiné nařízení, bude výuka od 4. 1. 2021 probíhat dle stejného rozvrhu jako doposud. Provoz školy ŠD/DKH od 6:00 do 18:00 hod.
Knihu pod stromeček, pošlete co nejdříve - též drobný dáreček pro vylosované děti, děkuji.

RODILÝ MLUVČÍ
Stále ještě vybírám peníze za rodilého mluvčího na tento rok - 500 Kč. Kdo má zaplaceno, má zapsáno v "Kočičkovém sešitě". Děkuji.

Informace ze dne 9. 12.

Včera si děti vylosovaly jméno spolužáka, pro kterého zajistí dáreček na "vánoční besídku" dne 22. 12. (jméno mají v kočičkovém sešitě). Dále připomínám, že do 17. 12. od Vás přijímám zabalené a označené knižní dárky pro Vaše dítě (viz informace z 26. 11.), děkuji.

Ve třídě již máme krásný vánoční stromek a další adventní věnec na stůl, děkujeme paní Minaříkové a paní Nohýnkové.

Informace ze dne 4. 12. 

Dětský klub - od pondělí 7. 12. 2020 se otevírá ranní provoz dětského klubu v čase od 6:00 do 7:00 h. Vchod bočním vchodem do prostoru ranní družiny. Od 7:00 h hlavní vchod - děti mohou přicházet do tříd. 
Odpolední provoz školní družiny je do 15:00 h ve svých třídách bez spojení. Od 15:00 do 16:30 h možné spojení dětí v rámci ročníku. Dětský klub bude od pondělí 7. 12. 2020 v provozu od 16:30 do 18:00 h.
Provoz dětského klubu se týká dětí, které jsou do něj přihlášeny. 

Čertí škola 
Milí rodiče,
moc děkuji za bohatou mikulášskou nadílku. Některé příspěvky ještě využiji do vánoční nadílky.
Děti si dnešní "čertí školy" náležitě užily. Před Mikulášem, čerty a anděly měly velký respekt. Děti poctivě plnily úkoly a s velkým nadšením si vybalovaly své "čertí krabice". Také je čekalo překvapení - chaloupka.

Přeji hezký víkend.

Informace ze dne 26. 11. 

MIKULÁŠ
 4. 12. -  Čertí škola, děti mohou ten den přijít v kostýmu čertíka. Děkuji za příspěvky do "čertí krabice".

BESÍDKA VE TŘÍDĚ
22.12. si s dětmi uděláme ve třídě třídní besídku. Bližší informace ohledně tohoto dne pošlu později. Prozatím Vás poprosím o zakoupení dárku pro Vaše dítě pod školní stromeček, a to v podobě knížky s velkými písmeny vhodné pro genetickou metodu čtení (můžete využít vyhledávače google).
Touto metodu se s dětmi učíme číst ( po hláskách). Kniha by neměla být moc drahá, stačí max do 200 Kč. Můžete mi ji předat zabalenou a PODEPSANOU buď osobně či nechat na sekretariátu školy, či poslat přímo po Vašem dítěti (do 17. 12.). Během prosince si s dětmi ještě vylosujeme tajného ježíška, kdy si děti vylosují kamaráda, kterému dají dárek dle svého uvážení.

Pokud by měl někdo v rámci sponzorského daru možnost dodat do třídy v prvním prosincovém týdnu menší vánoční stromek či adventní kalendář, budu moc ráda. (Prosím ke stromečku o zapůjčení stojanu, přivítám slaměné ozdoby. Děkuji.)
Moc děkujeme paní Prouskové za adventní věnce.

 RODILÝ MLUVČÍ
Stále ještě vybírám peníze za rodilého mluvčího na tento rok - 500 Kč. Kdo má zaplaceno, má zapsáno v "Kočičkovém sešitě". Děkuji.

 

Informace ze dne 20. 11. 

Milí rodiče,

od příštího týdne dochází ke změně ohledně ranní družiny (viz. e-mail) a děti mohou do školy přicházet již od sedmi hodin a to přímo do třídy.
Začátek vyučování bude klasicky od 7:55 a poprosím všechny o dodržování včasných příchodů do školy.
Děti moc chválím za ukázku fotek z rodinného alba. Udělali jsme si z nich výstavu a děti je dokázaly hezky popsat.
V pondělí si děti přinesou domů notýsek s hodnocením za první čtvrtletí. Prosím o váš podpis a též podepisování čtecích tabulek v "rybičkovém sešitě" (potvrzení, že si doma četly).
Na pracovní činnost ve čtvrtek 26. 11. si děti přinesou vymytou krabici od trvanlivého mléka nebo jiného nápoje. Vytvoříme si "Čertí krabici" na mikulášskou nadílku. 
I když  mám sladkosti ještě z prvního školního dne, přesto přivítám, pokud budete mít možnost obstarat i jiné maličkosti, drobné předměty pro děti v počtu 29 ks. Moc prosím o dodání do 1. 12.
Přeji všem krásný víkend.

Pavlína Veselková

Doplňující informace k nástupu do škol od 18.11.

Obědy - odchody na oběd budou každé Po, St a Pá ve 12:15 - možnosti vyzvedávání dětí po obědě - 13:15 - MŠ, 13:30 - u školy

                                                     každé Út a Čtv - 11:45 - možnosti vyzvedávání dětí po obědě - 12:45 u MŠ, 13:00 - u školy

V případě, že Vaše děti na obědy nechodí, budu děti posílat ihned po vyučování, a to v 11:45. Pořád ale platí lístečkový systém (nutné zdůraznit samostaný odchod!). Stejné zůstavá i odhlašování obědů nejdéle do 7:45 každý den.

Družina: od 6:30 - ranní družina - používá se opět boční vchod, jako to bylo před nouzovým stavem.

Vyzvedávání dětí z družiny: Protože v tomto období nebude fungovat školní koutek (pro děti, které odchází mezi 13-15 hodinou), doporučujeme děti vyzvedávat opravdu buď v časech po obědě nebo až od 15:00. Může se stát, že děti budou trávit s paní vychovatelkou čas venku a musely by se zbytečně vracet do školy dříve. Děkujeme za pochopení.

Učivo: Pro děti nemocné či v karanténě nadále funguje úložiště úkolů v učebně na společné vyučování, aktuálně tam najdete učení na tento týden ve složce - UČIVO ČJ, M, PRV 16. - 20.11.2020

 

ROZVRH PREZENČNÍHO VYUČOVÁNÍ OD 18. 11.

  1. 2. 3. 4.
Pondělí OSV ČjL Aj/Aj Ma/Ma
Úterý M ČjL Prv/Prv ČjL
Středa ČjL/ČjL ČjL/ČjL Aj/Aj Ma
Čtvrtek Ma/Ma ČjL ČjL
Pátek Prv/Prv ČjL ČjL Vv

 

Informace ze dne 13. 11.

Vážení rodiče,

v pondělí 16.11. proběhne ještě online výuka, jak jsme doposud zvyklí.

Ve středu 18.11. dochází k opětovnému nástupu do školy. Ke konci víkendu vložím na naše stránky nový rozvrh, ve kterém dojde k menším změnám.

Vyučování vždy začne v 8:00, každý den bude mít 4 vyučovací hodiny - tzn. že konec vyučování bude každý den v 11:45. Poté bude následovat oběd v MŠ Kláštěrní, jak bylo zvykem.
V rámci vyučování budou probíhat  opět hodiny cízího jazyka i zapojování angličtiny do hodin v rámci CLILU (pomocí rodilých mluvčí).

Družina bude v provozu denně od 6:30 - 16:30 hod.

Vyučování budou děti trávit v naší třídě, na přestávky budou chodit v rámci větrání do jiné. Pokud bude dovolovat počasí, budeme jednu hodinu denně trávit venku.

Prosím bezpodmínečně děti vybavit do školy dvěma rouškami + sáčkem, protože společný čas budeme v rouškách trávit opravdu všichni.

Další informace Vám případně pošlu e-mailem po víkendu.

Mějte krásný víkend a moc Vás zdravím. Pavlína Veselková
 

Informace ze dne 30. 10.

Vážení a milí rodiče,

od středy 4. 11. nás při online výuce čekají tyto změny:

 • první vyučovací hodina začíná v 8.30, další hodiny pak vždy v půl - vyučovací blok trvá 30 minut + poté následuje 15 minut samostatné práce (DÚ), během kterých zůstává vyučující k dispozici pro další dotazy / znovuvysvětlení látky
 • došlo k drobné úpravě rozvrhu hodin (viz níže)
 • dle možností se budeme snažit hodiny dělit na 3 skupiny - v pondělí 2. 11. a v úterý 3. 11. pojedeme beze změn, o způsobu přihlašování jednotlivých skupin Vás budu ještě informovat

Úkoly a náměty z AJ jsou nadále v našem Google Classroom.

Absenci je stále nutné omlouvat. Prosím, hlaste také případné technické problémy (připojení, nefunkční mikrofon atd.).

Předem mockrát děkuji a přeji Vám i Vašim dětem hezký víkend!
 

ROZVRH ONLINE HODIN 2. 11. - 3. 11. 2020
Pondělí  - 9:00 - Český jazyk       10:00 - Matematika
Úterý     - 9:00 - Český jazyk        10:00 - Matematika

 

ROZVRH ONLINE HODIN OD 4. 11. 2020

  8:30 - 9:00 9:30 - 10:00 10:30 - 11:00
Pondělí ČJ - Ves 1. ČJ - Ves
2. ČJ - Bre
3. M - Jí
1. M - Ton
2. M - Jí
3. ČJ - Ves
Úterý ČJ - Ves 1. ČJ - Ves
2. ČJ - Bre
3. M - Jí
1. M - Ton
2. M - Jí
3. ČJ - Ves
Středa ČJ - Ves 1. ČJ - Ves
2. ČJ - Bre
3. M - Jí
1. M - Ton
2. M - Jí
3. ČJ - Ves
Čtvrtek ČJ - Ves 1. ČJ - Ves
2. ČJ - Bre
3. M - Jí
1. M - Ton
2. M - Jí
3. ČJ - Ves
Pátek ČJ/PRV - Ves 1. ČJ - Ves
2. ČJ - Bre
3. M - Jí
1. M - Ton
2. M - Jí
3. ČJ - Ves

Ves - Mgr. Pavlína Veselková
Bre - Mgr. Miroslava Brejchová
Ton - Mgr. Hana Tonevová
Jí -    Lucie Jírů


Informace ze dne 13. 10.
Informace k uzavření školy a distanční výuce

Potvrzení o uzavření školy k poskytnutí OČR na děti do 10tilet nebude škola vydávat. K poskytnutí ošetřovného postačí čestné prohlášení žadatele.
 
Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.
 
Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím google classroom a google meet. Je nutné aktivovat účty (u mladších dětí prosíme o pomoc rodiče). V rámci gmail účtu žáka je aplikace učebna (najdete vpravo nahoře – 9 kostiček). Při otevření učebny na žáka čekají dlaždice s názvy jednotlivých předmětů. Je potřeba přijmout pozvání a zapsat se do každého z nich. V rámci každého předmětu bude vygenerován odkaz na online hodinu prostřednictvím google meet. Stačí se v daný čas připojit k videohovoru.
 
Rozsah online výuky: probíhá cca v 30 min blocích (viz rozvrh výše) - 1.třídy:  9:00; 10:00 (tzn. 2 vyučovací bloky denně)
 
V případě, že žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník a poskytne žákovi individuální pomoc. Pro třídu 1. A: paní vychovatelka Lucie Jírů
 
Vzhledem k povinnosti účasti na distančním vzdělávání prosíme o důsledné omlouvání žáků dle školního řádu a informací z třídních schůzek.

 

Informace ze dne 9.10.

GOOGLE CLASSROOM: Od příštího týdne bude jako úložiště pro nemocné a z jiného důvodu chybějící děti sloužit úložiště Google classroom. Vše potřebné k přístupu do těchto učeben jsem Vám posílala emailem. 

PROSBA - V poslední době se začíná stávat, že děti nenosí školní pomůcky - chybí jim učebnice, nemají klíčky od šatny, převlečení na tělocvik apod. Prosím o důkladnou  kontrolu věcí Vašich dětí. To samé platí s jejich penály - ořezané tužky, nůžky a jiné s tím související věci.
Od pondělí děti mají zákaz nosit do školy kartičky s Pokémony. Neustále dochází k hádkám, nedorozumění a často řešíme, že se jim ztrácí nebo jim je někdo bere.
Děkuji za spolupráci.

SPORTOVNÍ KROUŽKY- Sportovní kroužky se na následujících 14 dní ve škole ruší.

Přeji hezký a odpočinkový víkend. Pavlína Veselková

Informace ze dne 8. 10.

Vážení rodiče,
emailové adresy dětí a univerzální heslo (bez mezery) dnes dodám, budou ho mít v notýsku.

Informace ze dne 6. 10.

Vážení rodiče,
včera si děti přinesly v "kočičkovém" sešitě "Souhlas s účastí na nepovinném předmětu OSV". Prosím o vyplnění a následném doručení zpět do školy (ještě nemám od sedmi dětí).
Ve středu 7. 10. budou děti potřebovat na matematiku (fialovou) písanku "PÍSMENA a ČÍSLICE" (některé děti ji mají ve škole).
Ve čtvrtek 8. 10. si děti přinesou na Pč kaštany (cca 5) a v pátek vylisované listy.
Tělesná výchova je pro 1. stupeň zatím bez omezení, takže můžeme chodit do tělocvičny i ven.
 

OBĚDY A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLY ČI MŠ

Počet obědů se automaticky nahlašuje podle počtu dětí ve třídě. Pokud dojde k absenci Vašeho dítěte, nahlašte ji, prosím, pomocí sms třídní učitelce, a to nejpozdejí do 7:45 hod ráno, aby oběd zbytečně nepropadl.

Vyzvedávání dětí:

V případě, že Vaše dítě vyzvedávate po obědě z MŠ, dejte dítěti lísteček s touto informací. Vezme si na oběd školní tašku s sebou.

ČASY VYZVEDÁVÁNÍ: 

Pondělí:        po odpoledním vyučování ve škole - cca 13:50

Úterý:           Škola 13:30  (z důvodu dělení třídy na dvě skupiny)

Středa:         MŠ - 13:15        Škola 13:30

Čtvrtek:        MŠ - 13:15        Škola: 13:30 

Pátek:           MŠ - 12:45        Škola: 13:00    

Děti, které jsou ze školy vyzvedávány mezi 13-15 hodinou tráví čas v družinovém koutku a je nutné jim dávat lístečky s jejich časy odchodů.

Ve čtvrtek si na informační schůzce doladíme vše, co je potřebné. Věřím, že to společně zvládneme.
Přeji hezký den.
Pavlína Veselková

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

Sekretariát školy: 731 632 396

Email: info@husovaliberec.cz

Web: www.zskola.cz

Ředitelka školy:  Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Veselková
email: pavlina.veselkova@husovaliberec.cz, tel:728 692 303

Paní vychovatelka: Lucie Jírů
email: lucie.jiru@husovaliberec.cz

Vedoucí školní družiny: Petra Adamová
email: petra.adamova@husovaliberec.cz

Organizace školního roku:

Školní prázdniny:

Podzimní:             29. a 30.10. 2020

Vánoční:               23.12. 2020 – 3.1. 2021  

Pololetní:              29.1. 2021

Jarní:                    1. – 7.2. 2021

Velikonoční:          1.4. 2021

Hlavní:                   od 1.7. 2021

Třídní schůzky a konzultační dny:

1. 10. 2020      od 17:00 h společné v naší třídě
26. 11. 2020    konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností
14. 1. 2021      konzultační den                                                                      
25. 3. 2021      konzultační den
20. 5. 2021      od 17:00 h společné schůzky

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová