česky deutsch

1.A

Úvod » Třídy » 1.A

Milí prvňáčci, vážení rodiče, vítejte na webových stránkách 1.A.

Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě.

Mgr. Eduard Durník

Rozvrh hodin 1.A

 

hodina 1 2 3 4 5
čas 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:50 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40
Pondělí OSV ČJ TV MA HV
Úterý ČJ sk MA x AJ sk ČJ  
Středa ČJ sk PRV x MA ČJ TV
Čtvrtek ČJ AJ sk ČJ sk VV  
Pátek MA x PČ x ČJ PRV  

ČJ sk - Výuka bude probíhat po skupinách (v jedné skupině 15 žáků) Vyučující: Eduard Durník a Miroslava Brejchová

AJ sk - Výuka AJ bude probíhat po skupinách (v jedné skupině 15 žáků). Vyučující: Eduard Durník a Jana Flossmannová

MA x - Výuka bude vedena v českém i anglickém jazyce (CLIL). Vyučující: Eduard Durník,  Simona Křikavová a Dustin Tafoya (rodilý mluvčí USA)

PRV x - Výuka bude vedena v českém i anglickém jazyce (CLIL). Vyučující: Eduard Durník a Dustin Tafoya (rodilý mluvčí USA)

PČ x - Výuka bude vedena v českém i anglickém jazyce (CLIL). Vyučující: Jana Martinovská a Simona Křikavová

VV - Vyučující: Miroslava Brejchová

Přehled zadaných domácích úkolů novinka

21. 9. 2021

MA - kdo nestihl ve škole, dokončí tabulku dole na str. 13.

20. 9. 2021

Uvolňovací cviky - děti mají za úkol na str. 7 opravit střechu domečku a dokreslit dešťové kapky z mráčku (vzor je v malém žlutém obrázku).

17. 9. 2021 (DÚ přes sobotu a neděli)

MA - kdo nestihl v hodině, má za domácí úkol na str. 11 dobarvit balónky a doplnit čárky do tabulky ve cv. 2 podle počtu ovoce.

ČJ - Začínáme číst a psát - na str. 11 děti budou hledat a kroužkovat v sirkových obrázcích stejné obrázky podle zadání (celkem tam jsou 3 stejné obrázky), níže je pak úkol, kde podle zadání dokreslují sirky do neúplných obrázků, říkal jsem dětem, že školní skřítek neposeda nám sirky ze sešitu vymazal...

16. 9. 2021

ČJ - Začínáme číst a psát - na str. 10 děti psaly věty o stavbách ze sirek, co dnes ve škole postavily. Měly si za úkol zapamatovat sirkové obrázky 2 kamarádů a napsat o nich grafické zápisy vět... (např.: A - obrázek princezny. (= Adélka postavila princeznu.) M - obrázek domu s jeřábem. (= Milan postavil jeřáb, který staví dům). Kdo již píše, může zkusit napsat věty normálně velkými tiskacími písmeny.)

AJ (DÚ přes sobotu a neděli do příští AJ) - Děti dostaly obrázky se slovíčky (postavy z knížky a čísla 0-10), za úkol mají obrázky rozstříhat, z druhé strany podepsat či jinak označit, aby si je poznaly, a kdo chce, může si obrázky vybarvit. Hotové kartičky se slovíčky děti dají do průhledné kapsičky na slovíčka a přinesou na příští AJ do školy.

14. 9. 2021

MA - Dnes mají DÚ jen ty děti, které nestihly vše při práci v hodině.  Jde o dokončení strany 9 (psaní teček k číslům a spojování číslic se správnými pundíky podle počtu).

13. 9. 2021

MA - Za domácí úkol je na str. 8 cv. 3. Děti čeká vybarvování korálků náhrdelníku podle předlohy (střídají se vždy 2 červené a 3 zelené korálky...děti pokračují v řadě).

Hrajeme si ve škole i doma - str. 5 Rodiče přečtou otázky, které se týkají hotového úkolu na str. 4. Poté dole děti zkusí nakreslit jedním tahem jablko a hrušku.

Harmonogram školního roku 2021-2022 novinka

od 6. 9. 2021 - Výuka dle rozvrhu hodin

1. 10. 2021 - Školní sběr papíru (na dvoře u školního hřiště bude od rána přistaven kontejner na starý papír, vjezd s papírem povolen do areálu školy, váhu odevzdaného papíru zapište na papírek se jménem žáka a předejte třídnímu učiteli)

7. 10. 2021 - Seznámení s knihovnou (8:30)

7. 10. 2021 - Společné třídní schhůzky od 18:00 (nový termín)

27. - 29. 10. 2021 - Podzimní prázdniny

25. 11. 2021 - Konzultační individuální třídní schhůzky

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - Vánoční prázdniny

13. 1. 2022 - Konzultační individuální třídní schhůzky

31. 1. 2022 - Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

4. 2. 2022 - Pololetní prázdniny

14. 2. - 18. 2. 2022 - Jarní prázdniny

31. 3. 2022 - Konzultační individuální třídní schhůzky

14. 4. 2022 - Velikonoční prázdniny

26. 5. 2022 - Společné třídní schhůzky

30. 6. 2022 - Vydávání vysvědčení za 2. pololetí

1. 7. - 31. 8. 2022 - Letní prázdniny

 

Časy odchodů na obědy

Vzhledem k omezeným kapacitám jídelny naše škola od příštího týdne zavádí časový harmonogram odchodů žáků na obědy, aby výdej obědů a stravování žáků bylo plynulejší. Některé dny budeme odcházet ještě před koncem vyučování. Tyto vyučovací hodiny budeme začínat již na konci přestávek, aby děti o nic nepřišly.

Naši prvňáčci budou od příštího týdne odcházet na obědy dle časového harmonogramu v tyto stanovené časy:

PO: 12:25, ÚT: 11:40, ST: 12:30, ČT: 11:30, PÁ: 11:40

Oběd nám většinou zabere zhruba 20-30 minut. Vyzvedávání po obědě tedy můžete plánovat v návaznosti na rozpis odchodů do jídelny.

Rozdělení žáků 1.A do skupin - žabičky / lištičky

Žáci 1.A jsou rozděleni do skupin dle abecedy na žabky a lištičky. Skupiny se využívají na dělenou výuku (ČJ a AJ - žabky učí E. Durník, lištičky Jana Flossmannová).

Žabky: žáci s příjmením A - Pa

Lištičky: žáci s příjmením Pe - Z

Informace pro rodiče a žáky 1.A

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Při absenci žáků prosím informujte neprodleně učitele pomocí e-mailu či sms. Omluvenka se také zapisuje písemně do notýsku s krtečkem na stránce omluvný list. Při delší absenci je vždy dobré se individuálně domluvit na vyzvednutí učebnic ze školy, aby si nepřítomné děti mohly postupně začít doplňovat učivo, které jsme mezitím ve škole probrali.

Při absenci také nezapomeňte co nejdříve odhlásit obědy na www.strava.cz, ať za ně zbytečně neplatíte.

 

Hybridní učebnice

Při nákupu učebnic pro naše prvňáčky jsme zvolili tzv. hybridní učebnice z nakladatelství Fraus, které nabízí kromě běžných úkolů i bonusové interaktivní úkoly, které lze spustit na webové stránce www.skolasnadhledem.cz.  K bonusovým procvičovacím materiálům se dostanete zadáním specifického šestimístného číselného kódu, který naleznete na probírané stránce v učebnici ČJ, MA či PRVOUKY.

 

Domácí úkoly

Zpočátku si děti budou domácí úkol označovat červeným puntíkem u daného cvičení či stránky, později se naučí úkol zapisovat do „kočičkového“ sešitu. Přehled zadaných domácích úkolů nalezne i na webu 1.A.

Když děti dostanou domácí úkol, najdete učebnici v aktovce. Učebnice jinak budou zůstávat ve škole, aby se s nimi děti zbytečně nenosily domů.

 

Třídní platby

Vybírat 1500 Kč (1000 Kč do třídního fondu a 500 Kč na rodilého mluvčího).

Škola dětem hradí učebnice a pomůcky v hodnotě cca 1 000 Kč (původně 800 Kč).

Nově začínáme vybírat 300 Kč na pracovní učebnice angličtiny, které jsme objednali a během následujících dní je děti dostanou.

 

Odpolední kroužky

Elektronické přihlašování do kroužků bude probíhat od 2. 9. do 17. 9. 2021 na webových stránkách školy. Kapacita kroužků je omezena (rozhoduje čas přihlášení). Kroužky začínají v týdnu od 20. 9. 2021.

Informace ze školní družiny

Vážení rodiče,
1.9. předáme dětem přihlášku do ŠD, zápisní lístek a výčet činností provozovaných družinou. Prosíme, o vyplnění a rychlé zaslání zpět po dětech. Pokud si nebudete jisti přesnými odchody dětí že ŠD, tak později doplníme do zápisního lístku aktuální časy odchodů.

Koutek bude v provozu od 13:00 do 15:00 (připomínám, že děti musí mít napsané na papírku, že odchází samostatně na určitý čas - rodiče čekají v tento čas ve vestibulu školy).

Platba za družinu se letos navýšila na 200 Kč za měsíc. Úhrada je možná za celý školní rok 2000 Kč, nebo ve dvou splátkách 800 Kč a 1200 Kč na účet školy č. 5470722/0800. Variabilním symbolem je ŠD a jméno dítěte.
V případě jakéhokoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat.

Petra Adamová

vedoucí školní družiny

Informace k začátku školního roku

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

nový školní rok je doslova přede dveřmi. Bohužel i letos nás bude s jeho začátkem provázet řada opatření až restrikcí. Vedení školy velice citlivě zvažuje každý krok, který v tomto směru podniká a bude se tak chovat i nadále. V následujících odstavcích byste měli získat všechny potřebné informace a odpovědi na případné otázky:

Začátek vyučování, vstup do školy

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 7:55 hod jako obvykle. Hlavní vchod bude otevřen v 7:30 hod a žáci vstupují rovnou do svých kmenových tříd, kde vyčkají příchodu učitele. Žáci 2. – 5. tříd mohou využít služky DKH v ranním provozu od 6:00 hodin. Do DKH a ŠD se ráno vstupuje zásadně bočním vchodem. Od druhého dne se žáci přezouvají. Šatní skříňky pro 1. - 3. třídu jsou umístěny na chodbách u kmenových tříd, 4. - 9. třídy mají své šatní skříňky v suterénu, kam vstupují z vestibulu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin a další informace budou pro jednotlivé třídy k dispozici na webu školy (nástěnky jednotlivých tříd) v pátek 27. 8. 2021.

1.9.2021 je plánovaná výuka do 9:35 hod (dvě vyučovací hodiny).

Vstup do prostor školy třetím osobám (zákonní zástupci atd.)

Přítomnost třetích osob není z pohledu doporučení MŠMT a MZd žádoucí, a proto prosím zvažte nutnost doprovodu až do třídy dle individuálních potřeb svého dítěte. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování nebo maximálně 180 dní po Covidu) a v budově by se měla zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná s použitím bočního vchodu a  s registrací na sekretariátu školy.

Výjimka je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Přítomnost první školní den je umožněna rodinným příslušníků splňujícím hygienické podmínky (očkování, platný negativní test, ochranná doba po prodělání onemocnění Covid). Účast dětí mladších šesti let není žádoucí.

Všichni návštěvníci školy použijí při vchodu desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy mají zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.

Testování

Vedení školy se rozhodlo využít nabídky a k testování používat neinvazivní PCR testy z krajní části nosu. Důvodem byla především možnost poskytnout žákům platné potvrzení/certifikát o negativním výsledku na Covid , které uplatní na kroužcích, sportech a jiných zájmových aktivitách. Antigenní testování tuto možnost nedává (platnost testu pouze 24 hod).

Testování bude provedeno 1. 9. a 6. 9.; žáci 1. tříd 2. 9. a 6. 9., dále dle rozhodnutí vlády.

Testy zvládnou děti za účasti pedagogů samy. Jedná se o výtěr z krajní části nosu. Není třeba se ničeho obávat.

Testování se nemusí podrobit žáci plně očkovaní nebo ti, kteří prodělali v posledních 180dnech onemocnění COVID.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni nosit ochranu nosu a úst po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole. Taktéž jsou omezováni při průběhu vyučovacích hodin tělesné výchovy a hudební výchovy.

Roušky – zakrytí nosu a úst

Zakrytí nosu a úst rouškou je závazné ve společných prostorách školy pro všechny žáky a zaměstnance. Povinnost platí pro třetí osoby ve všech prostorách školy a při všech aktivitách.

Tělesná výchova

Z důvodu menších vnitřních prostor určených k výuce tělesné výchovy budeme směřovat výuku co nejvíce do venkovních prostor, případně využívat nabídku různých alternativních možností. Výuka plavání bude realizována pro žáky 3. tříd a 4. A; 4. B dle informací třídních učitelů.

Turistický kurz pro žáky 6. tříd je stále platný.

Školní družina DKH a zájmové kroužky

Provoz a organizace školní družiny a DKH je plánován v běžném režimu od 6 do 18 hod dle směrnice ŠD. K zařazení do ŠD nebo DKH použijte přihlášku na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Otevření zájmových kroužků plánujeme jako každý rok poslední týden v září na základě přihlášky. I pro tento účel zvolila škola PCR testování.

Obědy – nabídka školní kuchyně

Z důvodu hygienických opatření zatím školní jídelna nenabízí možnost zakoupení svačin. Obědy zajišťujeme v běžném rozsahu. Odběr stravy pro cizí strávníky nebo pro žáky v první den nemoci, případně sportovců je možný pouze v jednorázových plastových miskách (není možné využívat vlastní nádoby) v době od 11:20 do 11:40 a od 14:10 do 14:30. Takto odebraný oběd je zpoplatněn přirážkou 5,-Kč za balné. Prosíme o dodržování těchto časů a o včasnou informaci tohoto požadavku vedoucímu jídelny.

Nezapomeňte na úhradu záloh stravného. Obědy na 1.9.2021 je nutné objednat individuálně vzhledem k plánovanému zkrácenému vyučování.

Hygiena

Při změně učebny během jednoho dne si žák otře své pracovní místo jednorázovou desinfekční utěrkou nebo jiným připraveným materiálem. Chrání tak především své zdraví.

V učebnách a společných prostorech je stále k dispozici desinfekce.

Blanka Lukeš Reindlová

V Liberci 22.8.2021

 

Informace o stravném ve školní jídelně

Vážení rodiče, 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem.

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Prosíme rodiče žáků 1. tříd, aby první zálohu na stravné uskutečnili bez VS a do zprávy pro příjemce uvedli jméno dítěte.

Omlouváme se za komplikace.

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

Blanka Lukeš Reindlová a Marcel Novotný

Ředitelka školy a vedoucí školní jídelny

Kontakty

ředitelka školy:

Blanka Lukeš Reindlová, e-mail: lukes.reindlova@husovaliberec.cz, mobil: 733 518 277

sekretariát školy:

Pavla Urbánková, e-mail: info@husovaliberec.cz, mobil: 731 632 396

třídní učitel:

Eduard Durník, e-mail: eduard.durnik@husovaliberec.cz, mobil: 777 005 929

vychovatelka ŠD 1.A:

Kateřina Fanta, e-mail: katerina.arletova@husovaliberec.cz, mobil do ŠD: 739 334 394

školní jídelna:

Marcel Novotný, e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz, mobil: 775 856 575