česky deutsch

1.A

Úvod » Třídy » 1.A

Milí prvňáčci, vážení rodiče, vítejte na webových stránkách 1.A.

Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě.

Mgr. Eduard Durník

NOVINKY

Školní bazar knih již brzy

V brzké době (na začátku prosince) se bude konat školní bazar knih. Akce se může zúčastnit každý, kdo má doma nějakou dětskou knížku, kterou již nečte a číst nebude. V takovém případě ji mohou děti přinést do školy a do knížky vloží papírek se svým jménem, příjmením, třídou a cenou, za kolik korun byste knížku chtěli prodat. Knížky budou následně vystaveny na školním knižním bazaru, který se bude konat vybraný den (termín ještě není přesně dán) o velké přestávce. Děti z celé školy si budou moci vystavené knížky zakoupit. V případě prodeje knihy děti následně dostanou utržené peníze, v případě, že se kniha neprodá, vrací se po akci zpět majiteli.

ROZVRH HODIN V 1.A

hodina 1 2 3 4 5
čas 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:50 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40
Pondělí OSV ČJ TV MA HV
Úterý ČJ sk MA x AJ sk ČJ  
Středa ČJ sk PRV x MA ČJ TV
Čtvrtek ČJ AJ sk ČJ sk VV  
Pátek MA x PČ x ČJ PRV  

ČJ sk - Výuka bude probíhat po skupinách (v jedné skupině 15 žáků) Vyučující: Eduard Durník a Miroslava Brejchová

AJ sk - Výuka AJ bude probíhat po skupinách (v jedné skupině 15 žáků). Vyučující: Eduard Durník a Jana Flossmannová

MA x - Výuka bude vedena v českém i anglickém jazyce (CLIL). Vyučující: Eduard Durník,  Simona Křikavová a Dustin Tafoya (rodilý mluvčí USA)

PRV x - Výuka bude vedena v českém i anglickém jazyce (CLIL). Vyučující: Eduard Durník a Dustin Tafoya (rodilý mluvčí USA)

PČ x - Výuka bude vedena v českém i anglickém jazyce (CLIL). Vyučující: Jana Martinovská a Simona Křikavová

VV - Vyučující: Miroslava Brejchová

Kde jsme v učebnicích 3. 12. 2021 novinka

učebnice hotová strana poznámky
ČJ - Začínáme číst a psát 42 Již známe samohlásky: A, E, I/Y, O a U. Souhlásky: M, T, J, N, S, L, K
ČJ - Uvolňovací cviky 18 Cviky jsou potřeba, aby děti získaly jistotu ve vedení a ovládání tužky při psaní.
MA - Matematika se Čtyřlístkem 39 počítáme do 5 (děti znají znaménka +, -, = a větší /menší), trénujeme správné psaní číslic 1-5, rozkládáme čísla (5 = 2 a 3...)
MA - Matematika se skřítkem 22 Zábavné procvičování matematiky je propojeno se čtením příběhu z říše skřítků, děti to moc baví
AJ - Incredible English Starter 16

Učíme se představit, pozdravit, rozloučit (What´s your name? I am Eda. Hello. Goodbye...), říkat čísla do 10, barvy a nově školní pomůcky.

Prvouka 18 Podzim a stromy listnaté a jehličnaté. Části stromů. Stromy a keře.
Hrajeme si doma i ve škole 25 Učebnice procvičuje zrakové vnímání a orientaci (vlevo/vpravo/nahoře/dole), paměť či logické uvažování 

Přehled zadaných domácích úkolů novinka

3. 12. 2021

Na sobotu a neděli děti školní úkol nedostaly.

2. 12. 2021

ČJ: Na str. 42. Děti dostaly za úkol přečíst si věty a napsat na linku ANO (pokud je to pravda), nebo NE (pokud to pravda není). Dále si mají procvičit psaní - napsat slovo na linku vedle obrázku (MÁK, KOLO, KOST) a  vedle mají slova přečíst a nakreslit obrázek.

30. 11. 2021

MA Skřítek: Na str. 21 mají děti za úkol pomoci babičce z perníkové chaloupky. Prosím o pomoc při čtení zadání na této straně. (Děti, které měly hotovo si měly vzít bonusový pracovní list místo DÚ).

29. 11. 2021

ČJ - Hrajeme si ve škole i doma: na str. 22 je za úkol doplnit písmenko (samohlásku) na správné místo v tabulce. Ve škole jsme si to ukazovali tak jde jen o to, zkusit správně vyhláskovat a napsat písmenko na správné místo.

26. 11. 2021

Písmenkový deník - hledat nakreslit či nalepit slova začínající na písmenko L, napsat název.

MA - v UČ na str. 37 cv. 1 procvičit sčítání a vybarvit dle klíče obrázek s klaunem a sloupeček příkladů vedle.

PRV - v UČ na str. 17 děti dostaly za úkol nakreslit jeden keř a jeden strom které rostou v blízkosti bydliště.

 

Dlouhodobý domácí úkol: Děti dostaly čtecí karty číslo 1, 2, 3 a 4. Mají je v písmenkovém deníku. Na čtecích kartách jsou všechna písmenka, která jsme se ve škole již učili. Pomocí čtecích karet je třeba především se čtenáři začátečníky trénovat doma čtení (není třeba dlouho, ale ideálně každý den si udělat čtecí chvilku). Dáte jim přečíst pár sloupečků či řádků... Děti si prstíkem drží místo, kde čtou, říkají jednotlivá písmenka a poté zopakují a přečtou celé slovo. Čtenáři, kteří již čtou knížky, si místo toho mohou číst své knížky, ale také doporučuji udělat si každý den pravidelné čtecí chvilky a zkusit číst nejen potichu, ale i nahlas (nejen potichu).

 

 

Harmonogram školního roku 2021-2022

3. 12. 2021 - čertovská škola (projektový den 1. stupně, děti přijdou v převleku čertíků, prosba o příspěvek do mikulášské nadílky dobrota v počtu 30 ks, přinést prosím do 30. 11. - příprava mikulášských balíčků)

22. 12. 2021 - Vánoce v 1.A - příprava dárečku (zabalená knížka pro své dítě, přinést prosím do 17. 12.)

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - Vánoční prázdniny

13. 1. 2022 - Konzultační individuální třídní schhůzky

31. 1. 2022 - Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

4. 2. 2022 - Pololetní prázdniny

14. 2. - 18. 2. 2022 - Jarní prázdniny

31. 3. 2022 - Konzultační individuální třídní schhůzky

14. 4. 2022 - Velikonoční prázdniny

26. 5. 2022 - Společné třídní schhůzky

30. 6. 2022 - Vydávání vysvědčení za 2. pololetí

1. 7. - 31. 8. 2022 - Letní prázdniny

 

Žádost o dodržování vstupu rodičů do školy bočním vchodem

Vážení rodiče a přátelé školy, vzhledem k zvýšenému počtu stížností a podnětů Vás žádám o dodržování opatření vstupu do školy. Hlavní vstup je určen výhradně žákům na vstupní aktivovanou kartu. Pro rodiče a ostatní veřejnost platí povinnost užívat boční vchod s registrací na sekretariátu. Důvodem je zajištění bezpečnosti žáků a jejich osobních věcí v budově školy. Bez Vaši spolupráce nejsme schopni bezpečnost a ochranu majetku zajistit.

Děkuji za pochopení.

ředitelka školy

Časy odchodů na obědy

Vzhledem k omezeným kapacitám jídelny naše škola od příštího týdne zavádí časový harmonogram odchodů žáků na obědy, aby výdej obědů a stravování žáků bylo plynulejší. Některé dny budeme odcházet ještě před koncem vyučování. Tyto vyučovací hodiny budeme začínat již na konci přestávek, aby děti o nic nepřišly.

Naši prvňáčci budou od příštího týdne odcházet na obědy dle časového harmonogramu v tyto stanovené časy:

PO: 12:25, ÚT: 11:40, ST: 12:30, ČT: 11:30, PÁ: 11:40

Oběd nám většinou zabere zhruba 20-30 minut. Vyzvedávání po obědě tedy můžete plánovat v návaznosti na rozpis odchodů do jídelny.

Rozdělení žáků 1.A do skupin - žabičky / lištičky

Žáci 1.A jsou rozděleni do skupin dle abecedy na žabky a lištičky. Skupiny se využívají na dělenou výuku (ČJ a AJ - žabky učí E. Durník, lištičky Jana Flossmannová).

Žabky: žáci s příjmením A - Pa

Lištičky: žáci s příjmením Pe - Z

Informace pro rodiče a žáky 1.A

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Při absenci žáků prosím informujte neprodleně učitele pomocí e-mailu či sms. Omluvenka se také zapisuje písemně do notýsku s krtečkem na stránce omluvný list. Při delší absenci je vždy dobré se individuálně domluvit na vyzvednutí učebnic ze školy, aby si nepřítomné děti mohly postupně začít doplňovat učivo, které jsme mezitím ve škole probrali.

Při absenci také nezapomeňte co nejdříve odhlásit obědy na www.strava.cz, ať za ně zbytečně neplatíte.

 

Hybridní učebnice

Při nákupu učebnic pro naše prvňáčky jsme zvolili tzv. hybridní učebnice z nakladatelství Fraus, které nabízí kromě běžných úkolů i bonusové interaktivní úkoly, které lze spustit na webové stránce www.skolasnadhledem.cz.  K bonusovým procvičovacím materiálům se dostanete zadáním specifického šestimístného číselného kódu, který naleznete na probírané stránce v učebnici ČJ, MA či PRVOUKY.

 

Domácí úkoly

Zpočátku si děti budou domácí úkol označovat červeným puntíkem u daného cvičení či stránky, později se naučí úkol zapisovat do „kočičkového“ sešitu. Přehled zadaných domácích úkolů nalezne i na webu 1.A.

Když děti dostanou domácí úkol, najdete učebnici v aktovce. Učebnice jinak budou zůstávat ve škole, aby se s nimi děti zbytečně nenosily domů.

 

Třídní platby

Třídní fond - 1500 Kč (1000 Kč do třídního fondu a 500 Kč na rodilého mluvčího), škola dětem hradí učebnice a pomůcky v hodnotě cca 1 000 Kč.

Učebnice AJ - 300 Kč

SRPŠ - 500 Kč

Zajímavé odkazy pro děti a rodiče

Škola s nadhledemhttps://www.skolasnadhledem.cz/
Pracovní učebnice z nakladatelství Fraus jsou hybridní, na každé straně dole je odkaz na zábavné procvičování učiva. 

Čtení pomáháO projektu Čtení pomáhá | Čtení pomáhá - charitativní projekt pro žáky základních a středních škol (ctenipomaha.cz)
Četbou můžete pomoci v rámci charity, najdete zde pro každou věkovou kategorii nabídku knih.

Celé Česko čte dětemCelé Česko čte dětem (celeceskoctedetem.cz)
Stránky na podporu čtenářství, tipy pro rodiče na výběr vhodné knihy, recenze knih a další zajímavé odkazy (celeceskoctedetem.cz).

Dramacentrum Bezejménahttp://dramacentrumbezejmena.cz/

Kontakty

ředitelka školy:

Blanka Lukeš Reindlová, e-mail: lukes.reindlova@husovaliberec.cz, mobil: 733 518 277

sekretariát školy:

Pavla Urbánková, e-mail: info@husovaliberec.cz, mobil: 731 632 396

třídní učitel:

Eduard Durník, e-mail: eduard.durnik@husovaliberec.cz, mobil: 777 005 929

vychovatelka ŠD 1.A:

Kateřina Fanta, e-mail: katerina.arletova@husovaliberec.cz, mobil do ŠD: 739 334 394

školní jídelna:

Marcel Novotný, e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz, mobil: 775 856 575