česky deutsch

1.A

Úvod » Třídy » 1.A

Milí prvňáčci, vážení rodiče, vítejte na webových stránkách 1.A.

Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě.

Mgr. Eduard Durník

NOVINKY

Třídní schůzky, 26. 5. 2022

Ve čtvrtek nás čekají společné třídní schůzky, které se budou konat v naší třídě od 17:00.

Výlet na Výšinu, 1. 6. 2022

Ve středu 1. 6. oslavíme Den dětí výletem na Výšinu, učit se tento den nebudeme. Návrat do školy předpokládáme na oběd ve 12:30.

Nabídka akcí pro děti na letní prázdniny

Milé děti,

pokud se vám líbil seminář, který u vás ve třídě vedli lektoři Dramacentra Bezejména, a máte první prázdninový den volno, tak vás srdečně zveme na prázdninový dramatický seminář. Rádi bychom na něm společně prošli dvěma moc pěknými dramátky a také bychom rádi Vaši práci nafotili do připravovaných materiálů dramacentra. Tyto materiály budou sloužit učitelům libereckých škol a fotky práce šikovných dětí se tam opravdu hodí.

Lektoři Dramacentra Bezejména

Hustý prázdniny na ZŠ Husova

ROZVRH HODIN V 1.A

hodina 1 2 3 4 5
čas 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:50 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40
Pondělí OSV ČJ TV MA HV
Úterý ČJ sk MA x AJ sk ČJ  
Středa ČJ sk PRV x MA ČJ TV
Čtvrtek ČJ AJ sk ČJ sk VV  
Pátek MA x PČ x ČJ PRV  

ČJ sk - Výuka bude probíhat po skupinách (v jedné skupině 15 žáků) Vyučující: Eduard Durník a Miroslava Brejchová

AJ sk - Výuka AJ bude probíhat po skupinách (v jedné skupině 15 žáků). Vyučující: Eduard Durník a Jana Flossmannová

MA x - Výuka bude vedena v českém i anglickém jazyce (CLIL). Vyučující: Eduard Durník,  Simona Křikavová a Dustin Tafoya (rodilý mluvčí USA)

PRV x - Výuka bude vedena v českém i anglickém jazyce (CLIL). Vyučující: Eduard Durník a Dustin Tafoya (rodilý mluvčí USA)

PČ x - Výuka bude vedena v českém i anglickém jazyce (CLIL). Vyučující: Jana Martinovská a Simona Křikavová

VV - Vyučující: Miroslava Brejchová

Kde jsme v učebnicích 25. 5. 2022

učebnice hotová strana poznámky
ČJ - Už čteme a píšeme 46 Trénujeme čtení delších textů a porozumění přečtenému textu.
1Písanka 1 10 (2. díl) Trénujeme psací písmena.
MA - Matematika se Čtyřlístkem 50 Sčítání a odčítání do 20. Řešení slovních úloh. Tělesa (krychle, kvádr, koule, kužel, jehlan)
MA - Matematika se skřítkem 53 Zábavné procvičování matematiky je propojeno se čtením příběhu z říše skřítků, děti to moc baví
AJ - Incredible English Starter 55

Vocabulary: Fruit and vegetables (apple, banana, orange, lemon, tomatoe, pepper, carrot, peas), animals (turtle, fish, cat, dog, mouse, parrot, rabbit, hamster), action verbs (walk, run, jump, climb, sing, dance), Body parts (face, eyes, ears, nose, hair...), čísla do 10, barvy, školní pomůcky.

Fráze: What is your favourite animal? Can I have...? It can.../ It can´t ... I have got... He/She has got

Prvouka 56 Roční období, měsíce v roce a dny v týdnu. Jarní květiny, zvířátka. Recyklace - třídění odpadu, vynálezy, obchody. Město - místo, kde žijeme. Budovy ve městě. Rodina.
Hrajeme si doma i ve škole 31 Učebnice procvičuje zrakové vnímání a orientaci (vlevo/vpravo/nahoře/dole), paměť či logické uvažování 

 

Harmonogram školního roku 2021-2022 novinka

26. 5. 2022 - Společné třídní schhůzky (17:00-18:00)

1. 6. 2022 - Den dětí - Pěší výlet na libereckou Výšinu (odchod v 8:00 návrat do školy cca v 12:30)

8. 6. 2022 - Slavnostní pasování na čtenáře v Severočeském muzeu v Liberci (dopoledne, rodiče jsmou zváni)

16. 6. 2022 - Sběr starého papíru (papír lze odevzdat buď ve škole do přistaveného kontejneru nebo přímo odvézt do FCC Liberec (Ampérova 496) a nahlásit tam školní IČO: 72741554).

30. 6. 2022 - Vydávání vysvědčení za 2. pololetí

1. 7. - 31. 8. 2022 - Letní prázdniny

 

Domácí příprava a úkoly

Prosím o dohlédnutí na děti v rámci plnění stanovených domácích úkolů. Množí se nedodělané úkoly, škrtáme za to razítka. Děti mají za domácí úkol nahlas číst ALESPOŇ 5x za týden v délce minimálně 10 minut. Nyní se ve škole soustředíme především na nácvik psacího písma a na trénink čtení již není takový prostor. Proto je nutné stanovený minimální limit ve čtení dodržovat.

Mluvili jsme s dětmi i o nutnosti lepší přípravy penálů na hodiny. Doma odpoledne v rámci plnění domácích úkolů by měly děti zkontrolovat penál: ořezat tužky, zkontrolovat, zda nechybí guma, pastelky a vše, co ve škole potřebujeme.

Písanka a psací písmo

Zahájili jsme nácvik psacího písma. V písankách píšeme pouze psace a to včetně řádků, kde je předepsané slovo či písmeno tiskacím písmem. Děti budou dostávat úkoly v písance i za domácí úkol na větší procvičení.

Při psaní je nutné dohlédnout na pravidla písaře:

1) Úklid a místo na stole, aby byl prostor na sešit.

2) Správné rovné sezení (obě nohy by měly být opřené o zem, záda a hlava rovná, ruce položené na stole - v jedné ruce tužka, druhá přidržuje sešit).

3) Správný náklon sešitu.

4) Správné držení tužky (tužku držet pouze ve třech prstech).

5) Na tužku při psaní netlačit.

Ve škole na tato pravidla máme básničku, kterou si před každým psaním vždy říkáme. Můžete říkat i doma:

Pozor, žáci prvňáci, co teď máme na práci? Sešit mírně nakloníme a rovně se posadíme. Pravá, levá, z rukou stříška (položíme ruce na lavici), schová se tam pampeliška. A co hlavu, jak ji dáš? Hlavu pěkně narovnáš (zvedneme a narovnáme hlavu). Nohy opřeš do podlahy (nohy necháme rovně u sebe na zemi), ať máš krásné, rovné tahy. A s lehkostí motýlí (netlačíme na tužky) písmenko máš za chvíli.

Domácí procvičování čtení a psaní v 2. pololetí

Od druhého pololetí dochází ke změnám v koncepci domácího procvičování čtení a psaní našich prvňáčků.

ČTENÍ:

Děti mají nově za úkol doma pravidelně procvičovat hlasité čtení (mohou číst libovolně zvolenou knihu dle individuální čtenářské úrovně). Číst by děti měly alespoň 5x za týden v délce alespoň 10 minut. Za každý den, kdy děti čtenářský úkol splní, nakreslí k danému týdnu jednu hvězdičku do karty čtenáře, kterou každý dostal v minulém týdnu. Karta čtenáře zůstane doma na zaznamenávání čtení, rodiče prosím o potvrzení splnění domácího hlasitého čtení podpisem u daného týdne. Do školy se bude karta čtenáře nosit vždy v pondělí ke kontrole. Pokud děti získají za týden alespoň 5 hvězd, získají za odměnu hvězdičku do karty aktivity do českého jazyka.

PSANÍ:

Děti dnes dostaly nový sešit - Víkendový deník. Do něj budou mít vždy za úkol na sobotu a neděli zapsat 5 krátkých vět o tom, co prožily v sobotu a neděli. Sešit s víkendovým domácím úkolem se bude odevzdávat ke kontrole vždy v pondělí, jinak bude doma.

Časy odchodů na obědy

Vzhledem k omezeným kapacitám jídelny naše škola od příštího týdne zavádí časový harmonogram odchodů žáků na obědy, aby výdej obědů a stravování žáků bylo plynulejší. Některé dny budeme odcházet ještě před koncem vyučování. Tyto vyučovací hodiny budeme začínat již na konci přestávek, aby děti o nic nepřišly.

Naši prvňáčci budou od příštího týdne odcházet na obědy dle časového harmonogramu v tyto stanovené časy:

PO: 12:25, ÚT: 11:40, ST: 12:30, ČT: 11:30, PÁ: 11:40

Oběd nám většinou zabere zhruba 20-30 minut. Vyzvedávání po obědě tedy můžete plánovat v návaznosti na rozpis odchodů do jídelny.

Rozdělení žáků 1.A do skupin - žabičky / lištičky

Žáci 1.A jsou rozděleni do skupin dle abecedy na žabky a lištičky. Skupiny se využívají na dělenou výuku (ČJ a AJ - žabky učí E. Durník, lištičky Jana Flossmannová).

Žabky: žáci s příjmením A - Pa

Lištičky: žáci s příjmením Pe - Z

Informace pro rodiče a žáky 1.A

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Při absenci žáků prosím informujte neprodleně učitele pomocí e-mailu či sms. Omluvenka se také zapisuje písemně do notýsku s krtečkem na stránce omluvný list. Při delší absenci je vždy dobré se individuálně domluvit na vyzvednutí učebnic ze školy, aby si nepřítomné děti mohly postupně začít doplňovat učivo, které jsme mezitím ve škole probrali.

Při absenci také nezapomeňte co nejdříve odhlásit obědy na www.strava.cz, ať za ně zbytečně neplatíte.

 

Hybridní učebnice

Při nákupu učebnic pro naše prvňáčky jsme zvolili tzv. hybridní učebnice z nakladatelství Fraus, které nabízí kromě běžných úkolů i bonusové interaktivní úkoly, které lze spustit na webové stránce www.skolasnadhledem.cz.  K bonusovým procvičovacím materiálům se dostanete zadáním specifického šestimístného číselného kódu, který naleznete na probírané stránce v učebnici ČJ, MA či PRVOUKY.

 

Domácí úkoly

Zpočátku si děti budou domácí úkol označovat červeným puntíkem u daného cvičení či stránky, později se naučí úkol zapisovat do „kočičkového“ sešitu. Přehled zadaných domácích úkolů nalezne i na webu 1.A.

Když děti dostanou domácí úkol, najdete učebnici v aktovce. Učebnice jinak budou zůstávat ve škole, aby se s nimi děti zbytečně nenosily domů.

 

Třídní platby

Třídní fond - 1500 Kč (1000 Kč do třídního fondu a 500 Kč na rodilého mluvčího), škola dětem hradí učebnice a pomůcky v hodnotě cca 1 000 Kč.

Učebnice AJ - 300 Kč

SRPŠ - 500 Kč

Zajímavé odkazy pro děti a rodiče

Škola s nadhledemhttps://www.skolasnadhledem.cz/
Pracovní učebnice z nakladatelství Fraus jsou hybridní, na každé straně dole je odkaz na zábavné procvičování učiva. 

Čtení pomáháO projektu Čtení pomáhá | Čtení pomáhá - charitativní projekt pro žáky základních a středních škol (ctenipomaha.cz)
Četbou můžete pomoci v rámci charity, najdete zde pro každou věkovou kategorii nabídku knih.

Celé Česko čte dětemCelé Česko čte dětem (celeceskoctedetem.cz)
Stránky na podporu čtenářství, tipy pro rodiče na výběr vhodné knihy, recenze knih a další zajímavé odkazy (celeceskoctedetem.cz).

Dramacentrum Bezejménahttp://dramacentrumbezejmena.cz/

Kontakty

ředitelka školy:

Blanka Lukeš Reindlová, e-mail: lukes.reindlova@husovaliberec.cz, mobil: 733 518 277

sekretariát školy:

Pavla Urbánková, e-mail: info@husovaliberec.cz, mobil: 731 632 396

třídní učitel:

Eduard Durník, e-mail: eduard.durnik@husovaliberec.cz, mobil: 777 005 929

vychovatelka ŠD 1.A:

Kateřina Fanta, e-mail: katerina.arletova@husovaliberec.cz, mobil do ŠD: 739 334 394

školní jídelna:

Marcel Novotný, e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz, mobil: 775 856 575