česky deutsch

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova

Aktuality

Vážení a milí rodiče,

 

                patřila jsem mezi velké optimisty, kteří věřili, že se alespoň ti mladší vrátí v pondělí do školy. Bohužel se tak nestane a z mého pohledu nelze spoléhat na to, že tomu tak bude za týden či v krátké době.  Odloučení žáků od prezenční výuky může být bezbolestné na krátké období. Opakování scénáře z jara během krátké doby spojené s letními prázdninami však ničí systém vzdělávání i námi doposud přijímaný a realizovaný posun tvorby všech kompetencí a osobnostních hodnot mladého člověka. Práce učitele s žáky na dálku je velice náročná, ale daleko složitější je to pro vás, rodiče a celé rodiny. Je mi naprosto jasné, co v řadě rodin prožíváte, jak musíte přizpůsobovat vlastní práci chodu ve vašich domácnostech a do toho všeho pomáhat dětem s distančním vzděláváním. Každá rodina má své, každé vyhovuje něco jiného, proto není reálné brát v úvahy všechny eventuality, které Vy musíte řešit. Za to se omlouvám a zároveň bych Vám všem chtěla moc poděkovat za to, jaké zázemí pro vzdělávání svých dětí vytváříte, jak jim pomáháte, suplujete učitele a zároveň řešíte své starosti pracovní i osobní.

                Pro příští dny jsme pro žáky 2. stupně nepřipravovali žádné změny. Hodiny online budou probíhat dle daného rozvrhu v 30 min blocích s případným zadáním krátkých úloh, které by neměly vyžadovat Vaši aktivní pomoc. Může se však stát, že někdo zadání či výkladu nebude zcela rozumět. Prosím tak o pochopení, a pokud je to ve vašich možnostech, pomozte nám i svému dítěte nebo kontaktujte učitele emailem.

 

Online výuka na 1. stupni dozná výrazných změn. K posílení efektivity jsme se rozhodli třídu rozdělit do skupin tak, aby daný učitel komunikoval s nižším počtem žáků, mohl lépe reagovat na jejich potřeby, dotazy a měl aktivnější zpětnou vazbu. U malých dětí je práce s 30ti dětmi online velice náročná.  Je nám naprosto jasné, že ve většině případů jste právě vy, rodiče, dětem za zády a aktivně učiteli pomáháte.

 Začátky hodin se posunou na 8:30 a z důvodu rozvrhových opatření budou začínat vždy v …:30. Podrobné informace Vám podá prostřednictvím nástěnek Váš třídní učitel. Opět půjde o 30 min. bloky v dopoledních hodinách.  Odpoledne od 14:00 se mohou děti dobrovolně připojit na aktivity s paní vychovatelkou, která bude mít připravené nějaké zábavné tvoření, popřípadě je možné ji oslovit s problémy ve výuce z dopolední hodiny.

Doufám, že změny přinesou efektivnější možnosti vzdělávání.

Mým velkým přáním je však co nejrychlejší návrat dětí zpět do lavic nebo alespoň do školy J

Přeji Vám všem pevné zdraví a pohodu ve Vašich domovech.

S díky a úctou k Vám všem

Blanka Lukeš Reindlová

Informace a přihlášky ke stravování v příštím roce naleznete na stránkách tříd.

17/10
2020

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 (Informace přejaté z webu České správy sociálního zabezpečení) S ohledem na...

Starší aktuality

14/10
2020

Změna v přístupu k on-line hodinám

Změna v přístupu k on-line hodinám Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh...

Starší aktuality

13/10
2020

Péče o děti zaměstnanců integrovaných složek - AKTUALIZOVÁNO

Péče o děti zaměstnanců integrovaných složek Jako škola určená pro výkon péče o děti do věku 13 let (původně bylo 10 let) je ZŠ a MŠ Barvířská (pro ZŠ v celém ORP Liberec)...

Starší aktuality

13/10
2020

Informace k uzavření školy a distanční výuce

    Informace k uzavření školy a distanční výuce Potvrzení o uzavření školy k poskytnutí OČR na děti do 10tilet nebude škola vydávat . K poskytnutí ošetřovného...

Starší aktuality

09/10
2020

Nová opatření – organizace výuky

Na základě rozhodnutí MŠMT a MZ se v následujících týdnech mění organizace výuky na naší škole takto: 1.stupeň  výuka dle rozvrhu prezenční formu. Zrušeny jsou hodiny...

Starší aktuality

05/10
2020

Logická olympiáda

Logická olympiáda 2020 - testy spuštěny Test základního kola Logické olympiády pro kategorii A: žáci 3. – 5. tř. ZŠ je možno řešit od 1. do 7. 10. 2020 včetně. Prosíme, ať si všichni...

Starší aktuality

Školní jídelna Školní rozvrh